Un produs Blogger.

duminică, martie 29, 2020

Opțiunea din art. 28 este o normă de favoare și CCR nu poate modifica sau completa acest articol din L 223/2015

11 comments

Potrivit acestei decizii a CCR, ar fi perfect constituțională propunerea de modificare a art. 28 din Avizul pozitiv al CES  pentru Proiectul de Lege B586/2019, inregistrat la Senat sub nr. L120. 
Vezi si 
https://www.huhurez.com/2020/02/ces-eliminat-gafa-initiatorilor.html

Decizia nr. 852/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1) și (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Excepția a fost ridicată de Ilie Blidaru în Dosarul nr. 299/30/2018 al Tribunalului Timiș - Secția I civilă și constituie obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.025D/2018.

3. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul Curții Constituționale nr. 2.029D/2018, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 (greșeală de redactare, in dosar este art. 28-nm) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Excepția a fost ridicată de Ion Enache în Dosarul nr. 5.938/90/2017 al Tribunalului Vâlcea - Secția I civilă.

4. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul Curții Constituționale nr. 2.203D/2018, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Excepția a fost ridicată de Ionel Anghel în Dosarul nr. 969/113/2017 al Curții de Apel Galați - Secția conflicte de muncă și asigurări sociale.

7. Magistratul-asistent referă asupra înscrisului depus la dosar de partea Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale, prin care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, în principal, ca inadmisibilă și, în subsidiar, ca neîntemeiată.

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

13. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorii acesteia susțin, în esență, că dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 sunt contrare art. 16 alin. (1) din Constituție, întrucât, prevăzând dreptul pensionarilor de a-și alege perioada de activitate din ultimii 5 ani în care au realizat venituri care se vor avea în vedere la stabilirea pensiei militare de stat, determină stabilirea unor pensii diferite pentru persoane care au avut aceeași funcție și același grad. Consideră că persoanele îndreptățite la pensie militară de stat nu pot fi obligate să cunoască procedura și modalitatea de calcul al pensiei în funcție de veniturile salariale pe care le-au avut în urmă cu 15 sau chiar 20 de ani. Astfel, persoanele care nu cunosc aceste proceduri și nici nu au posibilitatea să apeleze la serviciile unui specialist în domeniu ajung în situația să facă o alegere greșită a perioadei în funcție de care se stabilește baza de calcul și să obțină pensii mult mai mici decât alte persoane aflate în situații juridice identice.

14. În mod asemănător, dispozițiile art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015, potrivit cărora alegerea perioadei care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singură dată, sunt criticate ca fiind insuficient de clare și previzibile. În acest sens, autorii excepției arată că nu au putut cunoaște consecințele exercitării dreptului de a alege perioada în vederea recalculării și de a se informa asupra elementelor necesare recalculării. În plus, având în vedere norma criticată, este practic imposibil să se exercite o cale de atac.

15. Dispozițiile art. 28 din Legea nr. 223/2015 sunt criticate de autorii excepției și pentru că au creat o discriminare evidentă între militarii care s-au pensionat înainte de 1 ianuarie 2016 în raport cu cei care s-au pensionat după această dată, aceștia din urmă beneficiind de o bază de calcul a pensiei mai favorabilă.

22. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autorii acesteia critică dispozițiile art. 28 alin. (1) și (10) din Legea nr. 223/2015, întrucât, prin exercitarea dreptului de a opta pentru perioada de activitate în care au realizat soldele/salariile lunare brute realizate la funcția de bază în raport cu media cărora se stabilește baza de calcul al pensiei, le-a rezultat un cuantum al pensiei mai mic decât cel obținut de alți militari având aceleași funcții și grade.

23. Analizând aceste dispoziții de lege, Curtea, prin Decizia nr. 244 din 16 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 24 iulie 2019, paragrafele 15 și 16, a reținut că art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 instituie pentru militari/polițiști/funcționari publici cu statut special o normă de favoare în raport cu alte categorii de pensionari în ceea ce privește stabilirea pensiei, anume aceea de a-și putea alege perioada de 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate în raport cu care se calculează media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază, medie ce reprezintă baza de calcul al pensiei. Potrivit textului de lege criticat, dreptul de opțiune se poate exercita o singură dată. Având în vedere că dreptul de opțiune în vederea stabilirii bazei de calcul al pensiei are la bază o normă de favoare, Curtea a considerat că legiuitorul este liber să stabilească condițiile exercitării acestui drept, impunând unele limite, așa cum este și cea prevăzută de art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015.
24. În prezenta cauză, Curtea observă că pretinsa discriminare și încălcarea dreptului de proprietate, invocate de autorii excepției, nu vizează aspecte intrinseci dispozițiilor de lege criticate, ci sunt rezultatul unor alegeri mai puțin favorabile, ce decurg din lipsa de cunoaștere a legii, despre care aceștia afirmă că nu este clară. Or, Curtea constată că normele de lege pe care autorii excepției arată că nu le cunosc sunt, în realitate, actele normative referitoare la salarizare ce le-au fost aplicabile în timpul desfășurării activității profesionale, dar acestea nu constituie obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel că instanța de contencios constituțional nu le poate analiza.
25. Cât privește critica de neconstituționalitate referitoare la încălcarea dreptului la un proces echitabil și a dreptului la un recurs efectiv, Curtea constată că, potrivit dispozițiilor art. 99 și următoarele din capitolul VI din Legea nr. 223/2015, care reglementează jurisdicția în sistemul pensiilor militare de stat, titularii pensiilor militare de serviciu se pot adresa instanțelor de judecată în legătură cu drepturile stabilite prin deciziile de pensionare, astfel că susținerile autorilor excepției apar ca fiind lipsite de temei. Faptul că autorii excepției doresc ca textele de lege criticate să prevadă posibilitatea de a se răzgândi cu privire la perioada de activitate aleasă pentru a fi luată în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei, contestând în justiție prima opțiune, nu pune în discuție aspecte de neconstituționalitate, ci relevă intenția de modificare a normei prevăzute de art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015 potrivit căreia dreptul de opțiune a perioadei care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singură dată, lipsind-o de caracterul său imperativ. Or, potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, în exercitarea atribuțiilor sale, Curtea Constituțională se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.
26. Referitor la lipsa de predictibilitate a dispozițiilor art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015, Curtea apreciază că nici această critică nu poate fi reținută, de vreme ce din conținutul acestui text de lege reiese în mod clar și fără echivoc că posibilitatea de a opta pentru stabilirea perioadei care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se exercită o singură dată, excluzând posibilitatea de a modifica ulterior această opțiune.
27. În sfârșit, analizând critica vizând diferențele de tratament juridic aplicabile unor persoane pensionate sub imperiul unor legi diferite, Curtea reține că, prin Decizia nr. 656 din 30 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 8 martie 2019, paragraful 68, a arătat că "situația diferită în care se află cetățenii în funcție de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispozițiilor constituționale care consacră egalitatea în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și discriminări." Prin urmare, și din această perspectivă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 din Legea nr. 223/2015 apare ca fiind lipsită de temei.
Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Ilie Blidaru în Dosarul nr. 299/30/2018 al Tribunalului Timiș - Secția I civilă, de Ion Enache în Dosarul nr. 5.938/90/2017 al Tribunalului Vâlcea - Secția I civilă și de Ionel Anghel în Dosarul nr. 969/113/2017 al Curții de Apel Galați - Secția conflicte de muncă și asigurări sociale și constată că dispozițiile art. 28 alin. (1) și (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.

11 comentarii:

Leon spunea...

L 120/2020, este programata pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului din Senat in sedinta din 31 martie (on-line).

vasile iosif spunea...

Dar unde este L38/2020?

Huhu Rezea spunea...

Vad ca tot insiști cu întrebarea asta! Chiar nu știi să cauți pe pagina Senatului?

Leon spunea...

Am mai spus, L38/2020 bate in usa CD si n-are cine sa-i deschida..:))

Leon spunea...

Si Comisia de buget din Senat discuta maine acest proiect, pentru Aviz ..!

vasile iosif spunea...

Multumesc dle Leon.
Din pacate, am urmarit paginile Procesului legislativ de la ambele Camere si nu apare nici o mentiune de adoptare tacita la Senat, nici o adresa de trimiere la C. Dep, si nici un Plx la Camera decizionala.
Cred ca e o problema importanta care nu trebuie sa ne scape din atentie.
Un succes de etapa.
Scuzati insistenta.
Cu stima,

Leon spunea...

Ar fi trebuit ca Senatul sa aprobe in sedinta de plen, aprobarea TACITA a proiectului, dar se pare ca aceasta sedinta n-a avut loc, si vad ca nici saptamana viitoare Senatul nu are programata sedinta de plen !

M spunea...

Nu sunt gata tabletele. Poate de luni...

Leon spunea...

Totusi vad ca maine este programata o sedinta de plen a Senatului, posibil sa se ia la cunoștință de proiectele cu termane depasite si sa fie trimise la CD..!

Leon spunea...

Pe 31 martie este programat acest proiect, pentru Raport, la Comisia pentru Aparare din Senat. ( Termen de aprobare tacita, 22 aprilie).

Leon spunea...

In sedinta de astazi, Comisia de Aparare a amanat pentru o sedinta viitoare, discutarea proiectului L 120/2020.