Un produs Blogger.

vineri, iunie 12, 2020

Proiect de act normativ pentru reintroducerea în salariul de funcție al polițiștilor a unor sporuri tăiate după anul 2009. OUG nr. 75/2020

132 comments
Proiectul a devenit OUG nr. 75/2020
In timp ce și pentru polițiști urmează a se elebora Norme de aplicare  în 45 de zile 
de la pubicare în MO, o asociație de rezerviști îi amăgește pe creduli, cărora le este
lene să se informeze,  că va obține în instanță aplicarea acestor drepturi și pentru 
militari. 
Deocamdată, o asemenea acțiune în instanțâ ar fi prematură și pentru polițiști.
A mai auzit cineva că instanțele legiferează?
(Nota blogului)
Prin reintroducerea celor trei sporuri, salariul de funcție al polițiștilor nu poate depăși valorile etapizate, până în anul 2022, ale salariului de funcție în cuantum compus din articolul 38 
al Legii 153/2017.

Publicat în data de - 10.02.2020 - 09:32
Proiect de act normativ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene [...]
Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi transmise pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro .


Proiect de act normativ 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene


Decizia nr. 51/2019 din data de 11 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr.64 din data de 30 ianuarie 2020, produce efecte atât pentru trecut, în limita termenului de prescripție, calculat de la data publicării în Monitorul Oficial a acestei Decizii cât și pentru viitor, fiind învestită cu autoritate de lucru judecat și obligatorie pentru toate persoanele cărora li se adresează. În același context, Decizia nr.51/2019 produce efecte juridice, de la data publicării, atât pentru salariați – pentru trecut și pentru viitor, cât și pentru pensionari – pentru trecut. Aceste argumente de fapt determină necesitatea analizării tuturor drepturilor salariale ale personalului MAI, recalcularea și plata sumelor salariale identificate ca datorate, acolo unde se impune acest lucru, cu determinarea unui termen pentru executarea plăților și stabilirea modalității concrete de efectuare a acestora pentru asigurarea predictibilității cheltuielilor bugetare”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.
Noile prevederi trebuie să țină seama de stabilirea altor valori pentru nivelul maxim de salarizare aflat în plată, valori pe care angajații MAI le-au avut până la reducerile de salarii și modificările legislative din anii 2009-2010.
Art. I – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 34 se introduce un nou articol, art.341, cu următorul cuprins:
„Art.341 – (1) Prin excepție de la prevederile art.34 alin.(1) și prin derogare de la prevederile art.45 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, se recalculează cuantumurile/valorile salariilor de funcție aflate în plată pentru polițiști, prin raportare la care se acordă majorările salariale din diferența până la nivelul salariilor de funcție prevăzute de lege pentru anul 2022, având în vedere, după caz, următoarele valori:
a) valoarea corespunzătoare sporului de fidelitate prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, prin raportare la nivelul aferent perioadelor de activitate desfășurate până în prezent în instituțiile din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, în calitate de militar, polițist, funcționar public și personal contractual, după caz;
b) valoarea corespunzătoare sporului pentru absolvirea instituțiilor de învățământ superior, cu diplomă de licență, prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009. Această valoare se preia doar în salariile de funcție ale agenților de poliție care își desfășoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, în mod similar cu situațiile în care agenții de poliție beneficiază de această valoare;
c) valoarea sporului pentru condiții de pericol deosebit prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, la nivelul maxim aflat în plată pentru aceeași funcție, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, precum și pentru același grad, dacă se desfășoară activitatea în aceleași condiții.
(2) Recalcularea prevăzută la alin.(1) vizează și perioada de 3 ani, calculată până la 30 ianuarie 2020. În cazul personalului în activitate recalcularea se menține și după data respectivă, lunar, corespunzător condițiilor în care se desfășoară activitatea și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Prin excepție de la prevederile art.34 alin.(2), după recalcularea cuantumurilor/valorilor salariilor de funcție aflate în plată pentru polițiști în condițiile alin.(1) și (2), se recalculează și cuantumurile sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii în vigoare, din salariul brut lunar, ținând cont în mod corespunzător de evoluția legislativă a măsurilor fiscal-bugetare adoptate cu privire la aceste drepturi.
(4) Cuantumurile/valorile brute ale salariilor de funcție recalculate în condițiile alin.(1) și (2), prin preluarea, după caz, a valorilor sporului de fidelitate, sporului pentru absolvirea instituțiilor de învățământ superior, cu diplomă de licență și sporului pentru condiții de pericol deosebit prevăzute de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, dar și ale altor valori pentru unele elemente abrogate la data de 01.01.2010, în conformitate cu legislația-cadru de salarizare unitară, la care se adaugă și majorările salariale corespunzătoare din diferența până la nivelul salariilor de funcție prevăzute de lege pentru anul 2022, reprezintă cuantumurile/valorile brute aflate în plată care fac obiectul comparației reglementate la art.7 lit.b) din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pe întreaga perioadă de aplicare etapizată a legii-cadru.
(5) În situația personalului pensionat, recalcularea cuantumurilor/valorilor salariilor de funcție și, după caz, a cuantumurilor sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii în vigoare, din salariul brut lunar, se realizează până la data încetării raporturilor de serviciu, în cadrul perioadei prevăzute la alin.(2).”

2. După articolul 39, se introduce un nou articol, art.391, cu următorul cuprins:
„Art. 391 – (1) Prin excepție de la prevederile art.39 alin.(1), plata eventualelor sume rezultate ca urmare a recalculărilor salariale prevăzute la art.341, pentru perioada stabilită la art.341 alin.(2), se va realiza prin raportare la data de 30 ianuarie 2020, astfel:
a) în primul an de la data publicării se plătește 25% din valoarea sumei rezultate;
b) în al doilea an de la data publicării se plătește 25% din valoarea sumei rezultate;
c) în al treilea an de la data publicării se plătește 50% din valoarea sumei rezultate.
(2) Prevederile art. 39 alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător și pentru situația prevăzută la alin. (1).”

3. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 45 - Prevederile art.10 alin.(7) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2020.”

Art. II – (1) Pentru personalul în activitate, recalculările salariale prevăzute la art. I pct. 1 se realizează în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, iar eventualele diferențe salariale cuvenite lunar după data de 30 ianuarie 2020, se regularizează începând cu data plății salariilor în luna următoare celei în care se împlinește termenul respectiv.
(2) În aplicarea prevederilor prezentului act normativ pot fi emise norme metodologice la nivelul ordonatorului principal de credite. 

132 de comentarii:

Leon spunea...

In zilele urmatoare Ordonanta de Urgenta va fi publicata in MO, si politistii vor afla ce si cum; poate Coarna o va face publica mai devreme.
Dar unde sunt politistii de Penicentiare ?
Tocmai Ministerul Justitiei sa nu beneficiaza de aceste majorari ?

Lenovi spunea...

Deci se refera doar la politisti, ca sa nu ne mai batem capul si cei care n avem treabă.

Leon spunea...

https://www.stiripesurse.ro/marcel-vela-vesti-bune-pentru-zeci-de-mii-de-politisti-oug-prin-care-se-maresc-retroactiv-salariile_1464743.html

brenda spunea...

si pensiile?

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
raul spunea...

Bravo lor ,pt ca are cine sa lupte pt ei!La noi astia nu stiu cum sa ne dea mai tare in cap!

Huhu Rezea spunea...

Funcționarii din penitenciare au și ei tot salarii, nu solde. Dispozițiile viitoarei reglementări se vor referi și la ei.
Ministerul de Interne nu putea emite un proiect si pentru funcționarii din Ministerul Justiției.
Polițisti ipensionari primesc si ei retroavtiv sporurile, dar în calitate de salariați, nu de pensionari, până la data pensionării.
La pensionarii polițisti nu se pune problema actualizării pensiilor cu cresterile salariilor polițistilor, din cauza OUG 59/2017.

george spunea...

In concluzie pensiile militare se maresc ? Ordonanta in proiect este putin neclara Doresc mai multe lamuriri Multumesc

Anonim spunea...

da intelegem....dar unii sau pensionat in anul 2017 pana la aparitia OUG 59

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leon spunea...

Eu inteleg ca Ordonanta se refera SI la politisii care s-au pensionat in cursul anilor 2017, 2018 si 2019, si care vor beneficia de cele 3 sporuri NUMAI pentru perioada cand au fost activi( un an, doi, sau max.3 ani..).
Probabil ca Normele metodologice, vor preciza daca aceste Sporuri obtinute retroactiv, vor duce si la RECALCULAREA pensiilor..!

C.L. spunea...

Cei care si-au ales cele 6 luni consecutive ca referinta in interiorul termenului de aplicare a prezentului act normativ, de buna seama ca vor beneficia de actualizari ale pensiilor, nu-i asa?

Huhu Rezea spunea...

Asa ar fi normal, dar în baza actualizării din art. 28 din L 223/2015, nu în baza art. 60, forma în vigoare la data de 30 06 2016.
Ultima majorare a soldei /salariului de funcție care a intrat sub incidența art. 60 a fost majorarea de 15% prin L 152/2017, majorare de care nu au beneficiat politițtii s1 funcționarii din penitenciare.

Teo spunea...

Efecte:

- plata retroactivă, pe ultimii 3 ani, începând cu ianuarie 2020, a drepturilor salariale reprezentate de sporul de studii superioare, fidelitate și alte elemente salariale specifice, în funcție de condițiile de muncă, de care au beneficiat doar o parte din polițiști până la acest moment;

- stabilirea noului salariu de funcție, începând cu ianuarie 2020, care să conțină și sumele compensatorii reprezentate de sporul de studii superioare și sporul de fidelitate;

- acordarea sporurilor pe bază de pontaj (spor de noapte, spor de sâmbete, duminici și sărbători legale etc) prin raportare la noul salariu de funcție mărit;

- recalculate pensiilor militare pentru colegii care s-au pensionat în intervalul ianuarie 2017 – ianuarie 2020;

- stabilirea salariului de funcție la nivelul maxim al coeficinetului de ierarhizare, atât pentru agenții de poliție cât și pentru ofițerii de poliție;

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
luchy19 spunea...

Militarii din cadrul MApN vor beneficia de această reglementare ?

Gigi spunea...

O nouã "lege", altã discriminare pentru cei ieşiţi pânã în ianuarie 2017.
Distanţa dintre cei ieşiţi la pensie pânã în 2016-2020 şi dupã,se va adânci considerabil,avantaj având acum cei ce se încadreazã în acest proiect.
De aceea am spus mereu cã OUG-Ciucã ar bunã.
Cu astfel de legi,nu se face altceva decât sã împartã pensionarii militari în bogaţi şi sãraci,în ciuda faptului cã au muncit la fel,poate mai mult cei pânã în 2015,care nu au beneficiat de plata orelor lucrate suplimentar,a sâmbetelor şi duminicilor,a sãrbãtorilor legale etc,Oscaruri şi alte avantaje.
Chiar şi cu OUG 59,care plafoneazã netul la net,pensia unuia ieşit dupã 2016,vã fi destul de mare faţã de aceluia ieşit pânã în 2015.Ãsta este adevãrul.

Huhu Rezea spunea...

@M
NU!
Important este să se fi pensionat în perioada respectivă. Indiferent de când și-au ales salariile, ele se actualizeaza la data trecerii în rezervă, potrivit art. 28. Salariile de funncție actualizate vor include și sporurile acordate prin ordonanță

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Nulitatea zero absolut, Ciungă Măciucă, ministres cu interes la Harmata cu cai de lemn Tanase, s-a laudat la N 24 cum va toca bani pe harmamente achizitionate din gunoaiele NATOLĂNIT-O bine in asternuturi, ca sa mai pompeze niste fofei electorali de spagi la PNL, si s-a ferit ca de dreackul sa glumujdeasca ceva despre dreptatea, eliminarea discriminarilor si dezghetarea pensiilor militare! Măciuca este un laș, un incapabil si un extraterestru total ca ministres brotac hales bules, facut pres la bombeurile liberalilor si spanzuratului din prepeleacul Cotrocelului! Sa-i fie rusine de balerin in bazin, pentru ca de aia a si luat aceasta solda, nemeritand una de meletar, facandu-si functia de sef de stat de pomana de bacanie, cativa ani, lucrand pe ascuns, trandu-si camarazii si onoarea si uneltind doar in slujba dreptei liberalist nazistoide, pentru a ajunge la putere!

Viorel spunea...

Oare M.Ap.N. mai are ministru sau a murit de Covid-19 și nu știm noi pentru că de luni de zile nu a mai ieșit să dea și dânsul un comunicat de presă, o declarație din care să rezulte ce se mai întâmplă în sistem, cel activ și cu pensionarii militari. Ce pune la cale prin birou, vre-o achiziție de rachetă, curvetă, torpile pentru braconajul din Marea Neagră, schimbarea conducerii la C.P.S. ?. La formarea guvernelor și numirea miniștrilor, noi îl cam criticam și jigneam pe domnul ministru Velea șii ridicam osanale ministrului nostru, mulțumindu-i lui KWI pentru numire, un om din sistem care va avea grijă de subordonați, activi și pensionari. Da de unde. Liniște totală. Apariții ca și KWI în primul mandat (una pe an). Cu scuzele de rigoare față de toți colegii de suferință, suntem considerați și tratați de Președintele României, Parlamentari, Guvernanți, Asociații și Sindicate (în marea lor majoritate, să nu spună vreunul că a făcut ceva bun pentru noi din 2011 și până în prezent) un fel de PROȘTII TÂRGULUI. Și culmea, suntem primii care ne-am reorganizat eliminând din sistem (forțat la 43-45 de ani cu niște ajutoare de r.... pentru marea majoritate și o pensie tot de r....) peste 240.000 militari și civili în 12-14 ani, am intrat în N.A.T.O. și toată p.....a s-a lăudat cu noi făcând fel de fel de poze pentru posteritate, s-au lăudat cu cel mai mare Summit N.A.T.O. în 2008 la București, se laudă domnul Ciucă „generalul deșertului” / „Din 2001 până în 2004 a fost comandantul Scorpionilor Roşii cu care a participat la misiunea Enduring Freedom I din Afganistan (2002-2003), şi Antica Babilonia din Irak (2004). De altfel, Ciucă este sprimul ofițer român care a condus personal o misiune de luptă, mai exact cea din 14-15 mai 2004, pentru podul peste Eufrat din Irak. Practic, bătălia de la Nassiryah a fost şi prima în care soldaţii români au fost combatanţi activi după Al Doilea Război Mondial„. V-ați făcut cariera pe spatele nostru și acum, când sunteți ministru, MINISTRUL APĂRĂRII, PENTRU NOI CE FACEȚI ? AM UITAT, FACEȚI POZE. SĂ VINĂ ODATĂ ALEGERILE CĂ MĂ SUFOC DE ATÂTA MINCIUNĂ, HOȚIE, NEDREPTATE. DE 2 LUNI NE CEREȚI SĂ RESPECTĂM LEGEA, RESPECTAȚI-O VOI ÎNTÂI CU NEGOIȚĂ AL VOSTRU, CU CEL DE LA C.J. BIHOR ȘI APOI ADRESAȚIVĂ NOUĂ. NOI AM RESPECTAT O VIAȚĂ ÎNTREAGĂ LEGI ȘI REGULAMENTE, BUNE, PROASTE (făcute de voi), DAR LE-AM RESPECTAT. AȘTEPT MĂSURILE DIN “PLANUL DE MĂSURI ALE M.Ap.N.” DOMNULE CIUCĂ. AȘTEPTĂM APROBAREA ȘI INTRAREA ÎN VIGOARE A PLx 199/2020 (L 38/2020) CU AMENDAMENTELE DOMNULUI SENATOR NICU FĂLCOI („încălcați legea” / amendamenta / dacă e cazul cum faceți zi de zi, dar rezolvați problemele pensionarilor că nu mai avem răbdare). Am mai rămas noi și cei de la URBAN SERV cu salariile și pensiile în urmă (dacă nu ne-au întrecut deja).


Leon spunea...

https://www.snppc.ro/15-05-2020-edin-de-dialog-social-n-sistem-videoconferin-demersul-snppc-pentru-punerea-n-aplicare-in-integrum-a-deciziei-iccj-51-2019-continu-bd10317

Luc 3 spunea...

Hristos a înviat!Domnule administrator vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceti pentru noi pensionarii militari!Am si eu o întrebare!Cei care s-au pensionat în anul 2016,beneficiază de acest proiect? Vă mulțumesc!

Huhu Rezea spunea...

NU!!!
2016 este anterior termenului de la care curge prescriția de 3 ani.

Leon spunea...

Uite ce zice Don'Mitica
https://www.bugetul.ro/exclusiv-guvernul-orban-lovitura-pentru-angajatii-din-sri-spp-sts-militari-jandarmi-si-pompieri-dumitru-coarna-le-a-amputat-din-drepturi/

Luc 3 spunea...

Vă mulțumesc mult!Toate cele bune!

Huhu Rezea spunea...

Dacă s-ar relua actualizarile conform art 60, până în 2022 soldele/salariile de funcție la maxim pentru aceeași funcție s-ar egaliza conform creșterilor din L 153/2017 și pentru cei pensionați anterior anului 2017.

Teo spunea...

Guvernul Orban, lovitură pentru angajații din M.Ap.N, SRI, SPP, STS, militari, jandarmi și pompieri! Dumitru Coarnă: ‘Le-a amputat din drepturi’
Liderul sindical Dumitru Coarnă a afirmat că Guvernul Orban le-a amputat din drepturile bănești angajaților din sistemul de apărare. Ministerul de Interne a anunțat, joi, că salariile a peste 68.000 de polițiști vor crește, în urma unei Ordonanțe de Urgență adoptate de Guvernul Orban, la propunerea ministrului Marcel Vela. De fapt, prin Decizia nr. 51/2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, ar fi trebuit să beneficieze de majorarea salarială toți angajații din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță, adică și militarii, și jandarmii, și pompierii, și angajații din Servicii, precum și personalul angajat pe bază de contract din sistemul de apărare, siguranță și ordine publică.
„Domnul Vela a făcut o șmecherie politică. Eu am spus foarte clar că nu Ordonanța de Urgență reglementează aplicarea unei decizii judecătorești. ÎCCJ, prin Decizia 51, face trimitere la Ordonanța de Guvern nr. 83/2014 și la Legea nr. 71/2015, unde se precizează destul de clar să fie egalizate salariile tuturor angajaților din sistemul public la nivel maxim și iau punctual: MApN, SRI, SPP, STS.
Ei au făcut astfel încât să majoreze doar la o parte dintre polițiști și doar pentru trei elemente. Trebuiau să egalizeze la tot sistemul de apărare, siguranță și ordine publică, adică polițiști, pompieri, jandarmi, militari, angajați ai SRI, STS, SPP, inclusiv personal angajat pe bază de contract.
Să scape de presiunea noastră, a mea, au făcut lucrul ăsta, să spună ‘Domne, v-am dat!’, dar nu au aplicat corect Decizia 51. Practic, ei au amputat prin Ordonanță de Urgență, au amputat fondul problemei din Decizia 51. În Ordonanța de Urgență au dat doar 3 elemente: e o fidelitate în funcție de vechime 5, 10, 15, 20%, spor pentru studii superioare la agenți – și acolo nu vor primi toți – și un spor pentru pericol, dar ăla e extrem de mic. Nu așa trebuia aplicată. Domnul Vela încearcă acum să scoată merite deosebite din această abordare.
Puteau să facă prin Ordin de ministru. Am Decizia nr. 51/2019, care spune să egalizez salariile tuturor angajaților din MAI la nivel maxim, care înseamnă polițiști, personal angajat pe bază de contract, pompieri, jandarmi. Mă trimite la Ordonanța de Guvern nr. 83/2014 și la Legea nr. 71/2015. Acolo scrie foarte clar. Legiuitorul spune că obligă angajatorii din sistemul public să egalizeze la nivel maxim toate salariile angajaților care sunt în aceleași condiții de muncă conform fișei postului. Decizia nr. 51 se aplică tuturor, inclusiv MApN, SRI, STS, SPP, jandarmi, pompieri, personal angajat pe bază de contract în sistemul de apărare, siguranță și ordine publică. Ei au pus trei elemente arbitrar. E adevărat că polițiștii vor primi niște bani, nu toți, doar o parte dintre ei”.
Ministerul de Interne a anunțat, într-un comunicat de presă, că, în medie, salariul polițiștilor va crește cu 400 de lei, însă Dumitru Coarnă susține că afirmația e falsă și că, în realitate, polițiștii vor primi cu 170-180 de lei în plus la salariu.
„Au vorbit despre salariul brut, dar nu-i adevărat. Media, pe brut, va fi undeva la 250-280 de lei. O să rămână undeva la 170-180 de lei net”.
„Ei au spus 68.000 de polițiști. S-au dus și la bulgari, probabil, au numărat și de acolo”, a ironizat Dumitru Coarnă comunicatul dat de Ministerul de Interne.

Huhu Rezea spunea...

Singura similitudine care se poate extrage pentru militari din Decizia nr. 51 a ICCJ este că și solda de funcție are aceeași semnificație cu cu solda funcției de bază ....în toate reglementările salarizării de după anul 2009.
Indiferent cum îi spune, ea are caracter compozit până în anul 2022, când solda de funcție corespunzătoare gradației 0 va avea numai componenta alcâtuită din produsul dintre coeficienții soldei de funcție corespunzătoare gradului și 2500 lei. Până atunci acest produs nu poate fi depășit de orice majorare a soldei de funcție în cuantum compus.

Iulian Mareș spunea...

Viorele,
Poate tu ți-ai făcut iluzii! Eu nu mi-am făcut și kiar am am avertizat, fiind bazat!

tehnocrat spunea...

Bucurati-va voi cei saraci cu duhul caci voi veti mosteni ...pensiile militare !
Ne-a tras-o Sica minte ieftina , cu ajutorul sectiei juridice a Arma-si au respins PLx-221, varianta Mocioalca.Reactie in lant a nerespectarii promisiunilor catre segmentul medical, pompieri, politisti si alti eroi ai zilelor noastre. Au aplicat principiul"pai daca le dam astora, noua ce ne mai ramane ca pesedeul a cam ciordit tot".

tehnocrat spunea...

"Sa se schimbe ceva primesc...", adica ramane cum s-a stabilit fiecare cu cuantumul lui si sa nu va mai atingeti de cei cu pensiile modificate genetic, depinde de fiecare cum s-a "invartit" cand s-au reconstituit statele de plata, cum s-au pozat de prin arhive si cat de treji erau sergentii pusi sa adune datele, cica ar fi vorba de vreo 4000(patru miisoare de "modificari genetice" la cuantumuri, dar, de , precum "corb la corb nu-si scoate ochii" asa si hot la hot nu-si face dosar!

kostas spunea...

In 2010, in solda de functie au intrat mai multe elemente salariale,printre care si salariul de merit, spor fidelitate, pericol, etc. De atunci trebuia sa se aduca solda de functie la nivel maxim. Daca se facea acest lucru, la recalcularea, actualizarea pensiilor conf. legii pensiilor militare, in anii 2016,2017,se luau in calcul functiile la nivel maxim, beneficiind de toate elementele la maxim, incusiv de salariul de merit,toti pensionarii si astfel toti pensionarii aveau acum pensii mai mari.Parerea mea este ca, corect ar fi, ca toate pensiile sa fie recalculate, cu elementele la maxim, inclusiv cu salariul de merit, desfiintat in 2010,(pe care toti activii il au, iar pensionarii nu)si toti pensionarii sa mearga in continuare cu noile cuantumuri ale pensiilor.Diferentele,sa se acorde doar pe ultimii 3 ani.

kostas spunea...

Cum vrea Vela sa faca va crea o diferenta si mai mare intre cei pensionati si cei care vor iesi la pensie.

Teo spunea...

La 12.05.2020. Guvernul României și-a exprimat punctul de vedere referitor la proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările și completările ulterioare, provenit dintr-o propunere legislativă inițiată de domnul deputat Pro Europa Ion Mocioalcă și deputat USR Dumitru Lupescu (Bp.586/2019, Legea 120/2020, PLx 221/2020)în sensul RESPINGERII acestuia.

Lenovi spunea...

Chiar se astepta cineva ca guvernul sa dea aviz pozitiv? Asteptam cat mai repede votul in Camera Deputaților, poate se coaguleaza o majoritate intre PSD, ProRomania si USR care sa susțină acest proiect, poate se inlatura in comisia de munca si cea juridica neajunsurile evidente si avem si noi un dram de noroc. In rest, sa mi explice desteptul de Ludovic cum ar vrea el sa inlature inechitatile din pensiile militare, cu diferente enorme intre generatiile de pensionari. E bine asa cum e acum? Are el alte solutii? Sa le expuna. Dar mi e teama ca n are, sau nu l intereseaza.

raul spunea...

https://www.stiripesurse.ro/guvernul-orban-love-te-in-plin-angajatii-sri-spp-sts-militarii-jandarmii-si-pompierii-le-a-amputat-din-drepturi_1465296.html

Viorel spunea...

Pentru dumneavoastră domnule Teo chiar dacă mă repet (citiți puțin mai sus): AȘTEPTĂM DIN PARTEA DOMNULUI MINISTRU CIUCĂ SPRIJIN PENTRU APROBAREA ȘI INTRAREA ÎN VIGOARE A PLx 199/2020 (L 38/2020) CU AMENDAMENTELE DOMNULUI SENATOR NICU FĂLCOI („încălcați legea” INTRODUCÂND amendamentele dacă e cazul cum faceți zi de zi, dar rezolvați problemele pensionarilor că nu mai avem răbdare). Asta este cea mai bună variantă în momentul de față domnule ministru.

Leon spunea...

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lege5.ro/gratuit/gm3tamjqha2q/ordonanta-de-urgenta-nr-71-2020-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-346-2006-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-apararii-nationale&ved=2ahUKEwi2g5Kcz7fpAhVumIsKHanJCsYQFjABegQIBhAI&usg=AOvVaw1qL89epApYep5l8VpkWQ7P

Iulian Mareș spunea...

Aici ai textul original

https://drive.google.com/file/d/1C-ZbH1eT3_sXvayQ4vKrK07Z-1v4wR65/view

brenda spunea...

dece nu mergeti la dobitocul asta? asta este guvern. este o adunatura , CIUCA CE FACE INTREBATI-L

Leon spunea...

Deci Sedinta de guvern a fost pe 30 aprilie..!

Huhu Rezea spunea...

Acest punct de vedere al Guvernului a ajuns la Senat pe la inceputul lunii mai si atunci am spus că este corect în privința observațiilor privind erorile de tehnica legislativă ale proiectului LAPDM , agreat de SCMD, dar, foarte grav, juristii guvernului comit 2 mari erori.
1. Spun traznaia că pensia suplimentară pentru militari nu este reglementată de Legea 223/2015, de parcă legea nu ar avea art. 108.
2. Sporul OMM/SOSP ar face parte din pensia militară pentru că în Codul fiscal veniturile din pensie sunt impozitate printr-un singur plafon . Ce legăturâ o avea impozitarea cu natura juridică diferită a sporului OMM, scesta fiind o recompensă pentru fidelitatea in activitate, fată pensia militară care este un drept de asigurare socială?

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Lenovi spunea...

Erorile de tehnica legislativa nu pot fi indreptate in comisii? Si mai e si traznaia ca va creste baza de calcul la 80% in loc de 65%. Uita nenorocitii ca e 80% din 80%. Eu o sa asigur trei voturi celor care vor face dreptate pensionarilor militari. Ca mine mai sunt zeci de mii cred. Ar cam trebui sa ne bage in seama. Sau daca le convine 45%,40%,33% atunci sa se duca unde le e locul

Huhu Rezea spunea...

@lenovi
Chiar n-ai înțeles că baza de calcul redusâ la 80 a fost formulată de deștepții care au întocmit proiectul?

Lenovi spunea...

Am înțeles. Dar guvernul sustine ca plx 221 creste baza de calcul, n o scade.Nu i vorba de cine a propus o, e vorba despre ce se poate corecta inainte de vot. Ideea e ca sunt discriminari si trebuie rezolvate. Ca nu se pot face minuni, de acord. Dar macar sa nu si bata joc de noi, sa ne ia de prosti

Geo spunea...

Nu trebuie sa ne punem sperante in Ciuca nu face nimic pt.noi iar cand e nevoie de noi scoate imediat armata la inaintare, foarte bun comentariul lui Viorel si cel precedent

BONIFATIE spunea...

D-le HUHU!
Bine, bine, cum spunea și d-l LENOVI, dacă asociațiile rezerviștilor au „profesioniștii” lor în ale dreptului iar cei de la guvernare au „deștepții” lor, fiecare scrântind-o în felul lor, ce-i oprește pe parlamentari, începând cu comisiile juridice din camere, să pună de acord cererile formulate mai stângace de asociații cu principiile generale ale dreptului și cu dispozițiile Legii nr.24/2000 și să reformuleze corect textele din plx-uri, conform solicitărilor pensionarilor militari, că doar ei „fac” legile, noi numai le propunem.
Deștepții de la Guvern nu știu, făcând abstracție pe „trăsnăile” subliniate de d-l HUHU, decât să critice niște formulări, chiar fiind eronate, ale asociațiilor, fără să le îndrepte.
Reformulați-le voi deștepților dacă vreți să ne ajutați! Ce vă cad galoanele!?
N-aveți specialiști în drept!? N-aveți bani!?
Ați observat, cu toții, că principalele cereri ale noastre privesc modificarea art.29, art.30, art.59, art.60, art.108 (mai sunt și altele) din Legea nr.223/2015 pentru înlăturarea unor discriminări (art.2 lit.b) din lege) flagrante între pensionarii aflați în aceeași situație juridică dar pensionați în ani diferiți.

Huhu Rezea spunea...

Pl x 221/2020 a fost un proiect născut mort.
Altceva este cu PL 199/2020, un proiect mai articulat, în care se vede și muncă gulerelor albe care l-au consiliat pe fostul ministru Benjamin.
Nici Guvernul nu s-a grabit să transmită un aviz negativ pe proiectul lui Les, desi solicitarea i-a fost transmisă anterior proiectului LADPM.
Dacă se grăbesc cei de la Camera Deputaților adoptă PL x 199 chiar și fără avizul GuWernerului.

BONIFATIE spunea...


Adevăr grăit-ați! Să se grăbească.

Leon spunea...

Deocamdata se grabesc...incet!
Ambele proiecte mai asteapta doua Avize de la Comisia Juridica si Comisia de Buget, aveau termen 7 mai. Si termenul pentru Raportul comun al Comisiei de Aparare si Comisiei de Munca, de 14 mai, este depasit..!

Lenovi spunea...

Spuneti ca plx 199 are mai multe sanse. Eu am gasit doua probleme.Una politica :initiativa e a PSD-ului. Va gasi sustinere in Camera Deputaților la ProRomania si Usr,in conditiile in care cele doua partide au initiat plx 221? Sau fiecare isi va vota propria initiativa si noi vom ramane cu buza umflata?
A doua de continut: in prima faza mareste diferentele intre pensii prin aplicarea coeficientului de corectie. Exemplu, o pensie din 2018 de 2500 va fi 3000,una din 2020 de 4000 va fi 4800. Creste diferenta de la 1500 la 1800. Orizontul de timp pentru rezolvarea discriminarilor e prea mare. Pana in 2023, 2024 multi n or sa mai apuce si mai e si sansa sa apara vreo olguta sau ludovic care sa spuna lasa ma, ca si asa aveti prea mult si sa ramana tot prost pentru cei cu pensiile mici. Ideal ar fi ca psd, usr, proRomania, cele care sustin modificarile la 223, sa se puna la masa discutiilor, sa agreeze o lege din cele doua, sa preia ce e mai bun din ele si sa rezolve odata problema, pentru ca nu se mai poate continua asa. Diferențele sunt prea mari, in timp, daca se va aplica legea salarizarii si in 2021 si 2022, vor creste si odata cu ele si frustrarile si nemultumirile rezervistilor.

Huhu Rezea spunea...

@Lenovi
Principala hibâ a PLx 199/2020 este aceea că indicele de corecție se aplică la fel si lentru cel cu pensia de 2000 lei și pentru cel cu pensia de peste 10 000 lei, dacă ambii sunt pensionați n același interval de timp.
Mai bună este Anexa 2 din Proiectul lui Ciucă, cea cu plafonul minim.

Leon spunea...

Daca Indicii de corectie prevazuti la Art.110(2)( PL x nr.199/2020) se vor aplica la ,,cuantumul brut al pensiei militare de stat CUVENITE,, atunci pensiile mari aflate in plata, ar putea creste mai putin sau deloc !
Acest articol are nevoie de precizari mai clare.

Huhu Rezea spunea...

@Leon
Textul proiectului spune că indicii se vor aplica la cuantumul cuvenit sau la cuantumul în platâ.
Pentru mulți pensionari, cam 50% din cei pensionați anterior Legii 223/2015, cuantumul cuvenit, adică recalculat/actualizat potrivit legii pensiilor militare, este mai mic decât cuantumul în plată.
Superbeneficiarii L 164/2001, reîntregiți prin L 241/2013 au cuantumul în plată mai mare mult decât cuantumul cuvenit.

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

Actualizarea se adaugă la cuantumul recalculat/actualizat cuvenit, cuantum care este limitat de cuantumul calculat cu valoarea soldei de funcție corespunzătoare anului 2022 din Anexa VI a L 153/2017.

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

@M
La pensiile contributive se mareste doar valoarea punctului de pensie, nu punctajul. Punctajul fiind stabilit în funcție de cât a contribuit fiecare în întreaga activitate, nu mai poate fi modificat.
Ce spui dumneata ar fi un egalitarism care ar aduce venituiri necuvenite celor care au muncit puțin. Daca au venituri mici, le acorzi ajutoare sociale, nu schimbi calculul pensiei.
Actualizarile pensiilor militare nu se fac prin puncte proncentuale. Doar indexările sunt procentuale.
Nevoia de indexare a pensiilor militare s-a născut din imprejurarea că soldele de grad si de funcție, singurele care determinau actualizarea pensiilor militare, au fost inghețate la valoarea de referințâ din anul 2009.

M spunea...

@Huhu Rezea

Da, da, da!😁 Eu spun doar ca se poate face si altfel. De exemplu avem inflatie de 5% si salariul mediu brut pe economie creste intr-un an de la 2500 la 3000 de lei.
Decat sa cresti punctul de pensie la cat vrea politicianul mai simplu ar fi ca fiecare pensionar sa primeasca la pensie 5% (inflatia) + 500 lei (diferenta la salariul mediu).

Atunci ala cu pensia de 1000 de lei ajunge la 1550 lei (crestere de 55%) iar ala cu pensia de 10.000 lei ajunge la 11.000 lei (crestere de 10%).

Daca cresti punctul de pensie cu 40% ala cu 1000 ajunge la 1.400 lei iar alalaltul cu 10000 ajunge la 14.000 lei.

La militari un tabel cu pensii minime este ideal din cauza diferentei de calcul. Eu plecam deci de la afirmatia corecta a domniei tale ca indicele de corecție se aplică la fel si lentru cel cu pensia de 2000 lei și pentru cel cu pensia de peste 10 000 lei, dacă ambii sunt pensionați n același interval de timp. Adica nu va contraziceam ci subliniam ca aveti dreptate! 😁

Gigi spunea...

Nu se va face nimic,pânã nu se va rezolva cu ipozitarea progresivã a pensiilor mari.
Cel puţin aşa se vorbeşte prin diferite cotloane.
Nu vreau sã dezinsformez,departe de mine acest gând,dar cam asta ar fi ideia celor ce ne conduc.

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Lenovi spunea...

Impozitarea progresiva a tuturor veniturilor ar fi necesara si binevenita. Nu doar a pensiilor. Cred ca a trecut vremea cotei unice. Cu ea, bogatii devin tot mai bogati si saracii tot mai saraci.

Huhu Rezea spunea...

Poți impozita progresiv veniturile din salarii si partea necontributivă a pensiilor de serviciu.
Nu poți să impozitezi cu procente mai mari pensiile contributive mai mari din simplul motiv câ beneficiarii lor deja au plătit contribuții sociale mai mari pentru a primi asemenea pensii contributive.

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Lenovi spunea...

Revin la subiectul avizului negativ al guvernului, ca m a enervat groaznic. S a gandit el, ludovic, ca devine mai atractiva pensia ca salariul. Pai ia fa tu, smechere, ca sporul pt OMM sa se plătească separat de pensia plafonata la net, cu 10% pt 15 ani, 20% pentru 20 si 30% sau 40% pentru 30 de ani de armata si peste. Sa vezi atunci, mai renunta asa repede oamenii la cariera militara? Normal ca daca iei pensie mai mare dupa 10 ani de armata si 10 de civilie ca unu cu 30 de ani doar armata, nu stii cum sa pleci mai repede din sistem. Aviz mai plin de tampenii n am vazut.

tehnocrat spunea...

Ce va tot mirati ca babele alea carora le-a revenit ciclul? Lovesc si ei in segmentul slab si numeros, care nu reactioneaza. Pe cine sa-si descarce ura, neputinta si nervii decat pe marea muta. Noi avem toate relele de pe coaja pamantului :"pensii nesimtite", stam degeaba si luam un purcoi de bani, nu producem nimic, reprezentam o "pierdere de vreme". No conteaza cine-i la butoane ,TOTI politihotii "ne bate".
Doar in cazul nostru nu functioneaza principiul actiunii si r4eactiunii" de parca am trai in alt Univers!
"Pocnind din bici pe langa boi..."

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Lenovi spunea...

Perceptia societatii asupra pensionarilor militari se datoreaza in oarecare masura si politicienilor care au facut posibila pensionarea la 39 de ani pe 7000 de lei, cum e cazul celui din politie parca. Si a si fost reangajat imediat pe același post cu salariu intreg. Asa ceva nu poate exista intr o societate normala. Pe de alta parte, daca poti sa faci asta legal si n ai probleme de conștiința, de ce nu? Tin minte, in scoala militara era o vorba: te poti gandi la pensie dupa 25 de ani de cascheta. Din pacate, avalansa de schimbari, populism,favoruri, etc ne a adus in situatia de azi. Bataia de joc a politicului. Auzi, pensia suplimentara n are treaba cu 223. Nu stii cum sa reactionezi. Si in contrapartida, altii ar fi in stare sa ti promita pensie la 30 de ani daca i ar avantaja si pe ei.

Huhu Rezea spunea...

@M
Confunzi rău de tot lucrurile.
O să spun lucruri pe care mulți nu le vor aprecia. Dar eu țin să-i avertizez pe toți cei care au ieșit "neterminați" la pensie... sau intenționeaza să rupă porțile unităților după 15-20 ani de activitate.
Pentru că plătești impozit nu primești niciun leu pensie.
Pensia contributivă este stabilită în funcție de durată activității cu contract de muncă si mărimea contribuțiilor sociale, in care nu intra si impozitul.
In România se implinesc deja 20 de ani de când se plăteste CAS.
Deja si militarii au 10 ani de când plâtesc CAS sau CIBS egal cu contribuțiile civililor.
Asa ca se apropie momentul cand pensiile militare vor deveni anacronice prin actualul mod de calcul , care nu are nimic în comun cu cei 25% din solda lunară brută pe care activii îl plătesc pentru a se asigura social pentru bătrânețe.
In calculul contributiv există o singura variabilă, respectiv punctajul pentru intreaga perioadă lucrată. Valoarea de referintă este aceeasi pentru toată lumea.
Lasa d-ta vrajeala cu neimplicarea statului in SUA in asigurarea pensiilor.
Activului de astăzi nu-i va mai conveni să primească o pensie militară egală sau mai mica decât a d-tale care nu ai plătit deloc sau numai câțiva ani CIBS.
Atunci va inceta si activul să se mai uite după 15-20 de ani de activitate dacă pensia este mai mare decât solda.

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

Esti in eroare complet în privința regimului juridic al pensiilor militare.
Conform actualei legi esti asigurat social pentru drept de pensie militară doar dacă plătești 25% din soldă CIBS, conform art. 31.
Fii prudent când privești evoluția sistemului de pensii pentru militari, din simplul motiv că el este stabilit de cei care plătesc și vor plăti CIBS, contribuție care le reduce lunar solda lunară brută cu 25%!


Reciteste articolul 1 din Legea 223/2015

art.1
Dreptul la pensii și asigurări sociale pentru militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare este garantat de stat și se exercită, în condițiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare de stat și alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat.

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Viorel spunea...

Domnujle Lenovi, în momentul în care afirmați că “Perceptia societatii asupra pensionarilor militari se datoreaza in oarecare masura si politicienilor care au facut posibila pensionarea la 39 de ani pe 7000 de lei, cum e cazul celui din politie parca” , fiți amabil și veniți cu nume, prenume, linkul, TV., ziarul care a dat știrea, politicianul care a intervenit pentru ODRASLA LUI, POLIȚIST FIIND (nu generalizăm, de la un pui de mafiot, acuzăm instituții în întregul lor, pentru că prin expresia “au făcut posibilă pensionarea” se referă la un grup sau mai multe persoane), altfel mă enervez și eu și alții ca mine / pe dumneavoastră (și pe bună dreptate) pentru că inflamați iar civilii cu ce s-a întâmplat (dacă s-a întâmplat) în poliție, armată, etc., ce salarii și pensii avem și uite așa (de la un zvon neargumentat) ne ridicăm singuri poalele în cap. Și așa politrucii, ziariștii, analiștii politici, dar în special judecătorii de la CCR și ICCJ prin Hotărârile luate (când se putea și altfel, numai că la ei totul este LEGAL numai la noi nu) și marele nostru ministru al Ap. nu ne înghit, îi mai provocații și pe civili (din nou), mai rămâne să se ia de noi preoțimea și în rest suntem rezolvați pe viață ca percepție, vorba dumneavoastră.

Huhu Rezea spunea...

@M
De articolul 1 din lege au uitat si juristii tuturor celor 3 Case Sectoriale, precum si cei de la Guvern.
Altfel nu ar fi introdus greșit, invocând greșit OUG nr. 59/2017, sporul OMM, o recompensă acordată de Legea 80/1994, în cuantumul pensiei militare, un drept de asigurare socială.

Lenovi spunea...

https://adevarul.ro/news/eveniment/ciocoii-ministerul-interne-pensionati-40de-ani-reangajati-sistem-1_59809e565ab6550cb8ab52d6/index.html
Genul asta de aricol. Eu nu am resursele sa verific daca ce scrie aici e adevarat. Am invatat sa pun? dupa orice informatie pe care nu o pot verifica. Dar un cetatean oarecare, care lucreaza la privat pe 2500 de lei pe luna, cam ce parere isi face?

sergiu spunea...

Observ ca nu s-a discutat ceva pe aceasta tema “Informaţii privind revizuirea pensiilor poliţiştilor”


“În temeiul art. 2 din O.U.G. nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru beneficiarii dreptului de pensie aflaţi în plată la Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. şi cărora la recalcularea/revizuirea pensiilor nu le-au fost valorificate prima de concediu de odihnă, premiul anual şi/sau sporul de fidelitate, acordate după data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu pentru perioada de activitate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare sau în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, se va efectua revizuirea pensiilor la cererea pensionarilor, însoţită de adeverinţa doveditoare a veniturilor respective.
Pentru obţinerea adeverinţelor respective, pensionarii Ministerului Afacerilor Interne se vor adresa unităţii de la care au încetat raporturile de serviciu sau de unde au fost trecuţi în rezervă.”

Poate nu am observat eu.Daca veti crede ca nu este de interes,nu o publicati!

Sorina spunea...

Din guvern dant nemuritori? Astia.nu fac gripa asta? Ciuca sa mai slăbească ca e cam umflat ....tradatorul......

Ein Stein spunea...

Cum zici ceva de politai, cum sare militianul la bataie. Militzica era vorba de o ea nu de un el, daca a fost "data afara" atunci cum de avea pensie, iar daca a fost "data afara" insemana ca nu pentru calitati si fapte deosebite, atunci cum a ajuns consilierul ministrului. Nu mai bine iti vezi tu de ale tale si ne parasesti, aveti si voi bloguri.
Stie militianul ceva cu "datul afara" pentru a obtine pensie numa ca ii spune altfel, e fortata o prevedere din lege, pentru smecheri, aspect asupra caruia ar trebui sa se aplece, la figurat, mai mult DNA-ul.

Ein Stein spunea...

@Huhurez
N-ai ce face. Te cobori la mintea militianului, n-ai s-o scoti la cap.

Iulian Mareș spunea...

Întrebare....lămuritoare!
Un consilier de ministru este numit, da concurs sau cum?
Daca este numit de un ministru, cel care îl urmează o/îl eliberează din funcție și pune un altul; este o sinecură, evident!

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Iulian Mareș spunea...

Sunt câteva probleme!
Da, avea dreptul să-și apere drepturile că taica Lazar, căci madam Kovesi este proastă in cap!
Dacă accepți o funcție numita numita la o vârstă "frageda" îți asumi totul.. și la bine și la rău!
Vrei sa fii in ekipa unui demnitar, îți asumi, mai ales daca ești tinerel!
Acum, mai zic o bestie...la 39-40 de ani, ce plm consiliezi tu la un ministru, mai ales într-un minister greu și complicat?

Sorina spunea...

Pana cand se va discuta.

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Iulian Mareș spunea...

👍
Sunt de acord cu ...imoral!

Ein Stein spunea...

@Mares
Doar imoral ar fi daca te iei dupa gogoritele militianului, realitatea e alta. Nu iti ia mai mult de un minut sa verifici minciunile, Ciocoiu a fost numit in functia de secretar de stat DUPA ce iesise la pensie, el cumula pensia cu salariul. Dupa cum vezi militianul sugereaza ca saracul om a fost pur si simplu azvarlit la pensie ca nu il mai iubea Grindeanu, ca muncea prea mult, 16 ore pe zi, probabil a umplut ministerul cu goblenuri si mileuri. De fapt cred ca a fost o reglare de conturi intre gasca lui grindeanu si gasca ailalta care nu-l mai vroia PM. Conform L223 practic e imposibil sa iesi la pensie la 40-45 de ani, inclusiv cu anticipat partial, daaaaar ia uite ce zice Coarna:

”Sunt vreo 30 de persoane din MAI care s-au pensionat cu încălcarea legii. Adică, nu sub efectul Legii pensiilor militare 225/2005, ci prin efectul Legii 360/2002 privind Statutul poliţistului. Fostul ministru Petre Tobă a modificat, prin Ordonanţă, un articol care a permis pensionarea pe «alte motive». Aşa au ajuns să se pensioneze la 39 de ani sau la 40”.

Cum am scris in nenumarate randuri ca L223 are o gramada de portite care pot fi exploatate, nu doar imoral, de smecheri. Am mai scris ca e de competenta DNA sa verifice astfel de "pensionari", cum a modificat Toba o lege organica cu o ordonanata si de ce. Sa manifeste DNA-ul un interes macar la fel de incisiv cum a facut-o cu ordonanta 13, nu mai mult. Cu modificarea facut de Toba daca ai 20 de ani vechime pur si simplu poti sa faci orice iti trece prin cap, daca te-au dibuit ca esti e bandit, imediat treci la pensie si te-ai aranjat, vezi cazul de la Caracal. L223 este o lege profund imorala, o bataie de joc la adresa militarilor care si-au respectat angajamentul pana la capat si o oportunitate de dezmat pe bani publici pentru tot felul de smecheri. Statul mafiot trebuie destructurat, este singura sansa pentru normalitate.

https://adevarul.ro/news/eveniment/ciocoii-ministerul-interne-pensionati-40de-ani-reangajati-sistem-1_59809e565ab6550cb8ab52d6/index.html

Iulian Mareș spunea...

Stein,
Nu problema lui Ciocoiu este relevantă...el o fi o excepție!
Tu ai fi dat cu piciorul unei asemenea oportunități?

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

Aloo!
Ce usor vă găsiți motive să discutați în paralel cu subiectul! Dacă nu aveți nimic de spus sau vă depășește subiectul pus în discuție... mai bine nu mai comentați.

Iulian Mareș spunea...

M,
Cu DGMOp am cooperat ff bine pe timpul lui Romanica! 2 luni am fost reprezentantul MApN la MAI și lucram cu ei excelent!

Leon spunea...

Si la Ministerul Justitiei se lucreaza pentru a pune in practica Decizia ICCJ nr.51/2019:
https://m.facebook.com/sprdiamantul.oficial/?__tn__=%2Cg

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Iulian Mareș spunea...

M,
Categoric...

Leon spunea...

https://www.snppc.ro/comunicat-21-05-2020-proiecte-importante-pe-ordinea-de-zi-a-ces-bd10318

Leon spunea...

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lege5.ro/Gratuit/gm3tcmbzgiya/ordonanta-de-urgenta-nr-75-2020-pentru-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-114-2018-privind-instituirea-unor-masuri-in-domeniul-investitiilor-publice-si-a-unor-masuri-fiscal-bugetare-mod&ved=2ahUKEwi5_fD0-MnpAhWj-ioKHcbDCjEQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw1sLiQF7wxAkMsKIvvz__Mv&cshid=1590235666025

Leo spunea...

Recent am aflat de la av. că lichelele gulerate ne-au mai păcălit cu recalcularea atunci când a folosit VRS de 197,33 lei. Recalcularea trebuia realizată cu VRS = 217.06 lei. deoarece :
- Conf.Ord. nr. 8/2008, valoarea de referinţă sectorială pentru determinarea soldelor de funcţie şi grad ale personalului militar şi poliţiştilor a fost stabilita la valoarea de 197,33 lei
- DAR , Conf. Legii 293/2015, valoarea de referinţă se majorează cu 10%, astfel aceasta trebuie să crească la 217,06 lei.
Deci recalculările de la 01.01.2016 trebuiau făcute cu VRS de 217,06 lei şi nu cu VRS de 197,33 lei.
SĂ aveți parte de Cercel şi Pătraşcu , LICHELELOR GULERATE DIN MFA.

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Avocatul nu e in tema, dar dta poti sa citesti Ord M25 si poti vedea in propriile decizii de pensie emise potrivit L 223/2015 ca acea majorare cu 10% a bazei de calcul s-a aplicat.
Ai pe decizia de recalculare/actualizsre randul cu cuantuml elementelor din baza majorat cu 10% potrivit L 293/2015.
Opreste-l din demers si nu se va supara.
Ma mir ca ai uitat discutiile aprinse de pe blog din acea perioada.

Leo spunea...

- La recalcularea mea conf. L 223 s-a utilizat VRS de 197,33.
- Majorarea cu 10% conf. OUG 57 trebuia să se aduge la ceea ce trebuia calculat cu VRS de 2017,06
- Mi-a zis din start că nu mai am ce face deoarece decizia de recalculare este definitivă la mine și nu am abordat acest aspect la timpul lui în instanță că n-am știut. Acum nu se mai poate face nimic nici pe calea unei acțiuni de Obligația de a face , deoarece "am ie;it din termenului general de prescripție al dreptului la acțiunea în realizare, de 3 ani" reprodus din av....
Deci treba cu Cercel şi Pătraşcu rămâne valabilă lichelelor gulerate din MFA.

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Aoleo, ce rau esti!
Majorarea salarială de 10% din anul 2015, conf L 293 s-a aplicat la întreaga soldă lunară bruta, nu numai la solda de funcție.
O gasesti pe decizia de pensie, deasupara Totalului si Compensației, la randul K, Cuantumul total actualizat, majorat, al elementelo de la lit a)-lit g).
Nu ai avut niciodata o majorare cu 10% conf art 59!

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Actiunea în revizuire a deciziei de pensie, reglementată de art. 65 din L 223 nu are un termen de prescripție.
Fiind o prestare de serviciu lunară,Termenul de prescriptie de 3 ani este pentru fiecare luna în parte, doar pentru pretenția de a recupera din urmă sumele cuvenite. Se dă inapoi 3 ani de la data la care ai formulat cererea de revizuire si se prescriu doar sumele corespunzătoare lunilor mai vechi de trei ani.
Pentru viitor, în caz că câstigi, cuantumul pensiei este cel revizuit.
Analizaează in sentinta Tribunalului Bacau cum a prescris dreptul de a primi sporul pentru titlul de doctor, doar pentru lunile mai vechi de 3 ani.

Leo spunea...

SOLDA DE FUNCȚIE , la recalcularea conf. L 223 trebuia să aibă la bază un VRS de 2017,06 lei. La fel și Solda de Grad. Apoi, acest VRS de 2017,06 lei trebuia să genereze o bază de calcul care dădea un cuantum de pensie recalculată. Apoi , tot ceea ce a urmat după 01.01.2016 ( actualizări și/sau indexări ) porneau de la o bază de calcul realizată pe un VRS de 2017,06 lei și nu cum s-a făcut pe un VRS de 197,33 lei.
VRS-ul este sistemic raportat la baza de calcul , pe când majorările ulterioare sunt elemente de oportunitate raportat la aceeași bază de calcul.
Concluzionând ,nu trebuie amestecată filozofia recalculării cu oportunitățile ulterioare de indexare/majorare/actualizare de pensie.

Huhu Rezea spunea...

Iar nu realizezi că CIF x VRS, litere a) din decizii, este, după 2009, doar o componentă a soldei/salariului de functie în cuantum compus.

Leo spunea...

MULȚUMESC MAESTRE ,
deci primul pas este să mă adresez CPS ca să-mi recaculeze pensia, Conf. Legii 293/2015 cu o valoarea de referinţă de 2017,06 ( VRS de 197,33 majorată cu 10% = VRS de2017,06 lei). Acest VRS de 2017,06 lei se pare că este în vigoare din 01.12.2015. Trebuie să vorbesc cu av. săptămâna viitoare să-i spun ce am aflat de la tălică și să vedem ce și cum.... mulțumesc

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Esti turc?
Nu înțelegi că toate elementele componente ale bazei de calcul, nu numai Cif x vrs, au foat majorate cu 10% potrivit L 293/2015?
Lipseste din decizia ta poziția corespunzatoare K, pentru a solicita revizuirea? Eu nu cred!
Nu-i lâsa formularul tipizat al Notei de calcul, potrivit ord M25. Uită-te aici la sbsolul Anexei 1b din ordin.....https://cps.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/Doc223/M25_2016.pdf

Leo spunea...

Dragă MAESTRE ,
oare ce are special "turcul" , astfel încât să fie termenul de comparaţie de bază al atâtor domenii. Redau din înțelepciunea poporului, câteva trimiteri la acest personaj istoric , care este TURCUL :
"Bani ca la turci" sau "Turcul plăteşte" ori "Cum e turcul şi pistolul" sau "Ho!,că nu dau turcii" sau "Nu mai e timpul turcului" ori "Parcă se bat turcii la gura lui" , ori "Turcul te bate, turcul te judecă" , sau "Stai cu turcul înveți turceşte" , etc...etc...
PS
urmeză să aprofundez tema cu prietenul av.

Huhu Rezea spunea...

Aici era locul acestui COMENTARIU!
marin
miercuri, mai 27, 2020
OG 75/14 mai 2020 publicată în monitorul oficial din 22 mai 2020 dispune implementarea noului mod de calcul al salariilor bugetarilor conf.og.1/2017 care garantează calculul salariilor în raport de ,,salariu min.pe ec. "In acest sens,conf.og.75/2020 ,după emiterea,,Normelor de aplicare "a OG în 45 zile,se va efectua urmatoarele:1)Se vor recalcula salariile,, activilor "in raport de ,,salariu min.pe ec."începând cu 31 ian 2017 și pt.viitor și 2) se vor revizui absolut toate deciziile de pensionare indiferent de anul,data ieșirii la pensie si se va aplica anticipat lg.153/2017

Leo spunea...

Pt. MILITARI , sunt probleme deoarece se face referire numai la poliţiştii din MAI cu "salariul funcției de bază". În cazul MILITARILOR , dreptul se dobândeşte numai prin procese şi numai dacă judecătorii vor fi convinşi de existenţa echivalenţei dintre noțiunile "salariul funcției de bază" şi "SOLDA funcției de bază". Deşi este EVIDENTĂ această echivalenţă , nu este îndeajuns pt. dobândirea drepturilor decât prin justiţie.Este o mare aberaţie care le dă aripi LICHELELOR GULERATE DIN MFA.

Leon spunea...

Corect, Leonard asa spune si Decizia51/2019:
"Prin Decizia nr. 51/2019, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 947/110/2018 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Astfel, Înalta Curte a stabilit faptul că „termenul de «salariu de bază» prevăzut de art. 1 alin. (51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, și de art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, se interpretează extensiv, în sensul că se referă și la «salariul funcției de bază» al polițiștilor”.

Huhu Rezea spunea...

Stiți voi că militarii au avut inainte de 2010 sporuri care nu s-au mai regăsit în legislatia salarizării din anul 2010 si anii următori, care nu au fost incluse sub formă de sume compensatorii în cuantumul compus al soldei de funcție/ solda funcției de bază, conform OUG nr.1/2010?
Polițiștii au găsit cele 3 sporuri pe care le-au avut până în anul 2009 și de aceea au dat ordonanța numai pentru ei.
Unde se introduc cele 3 sporuri? Nu în salariul lunar brut al polițiștilor ci chiar în salariul de funcție al lor.
Cum ar veni, spre deziluzia celor care neagă existența cuantumului compus al soldei/salariului de funcție, această ordonanța compune și lărgește și mai mult cuantumul salariului de funcție al polițiștilor, adăugându-i noi elemente.
Sper să nu mai găsim polițiști care să mai susțină că salariul funcției de bază este doar cel rezultat din produsul CIF x 197,33 din anul 2009.

Leo spunea...

Și când te gândești că licheluța lov(e)se bătea cu pumnii în balcoane că L 152 s-a dat ca să reducă diferențele mari dintre polițiști și militari.( când spunea că are "o surpriză pt. militari care au râmas în urma poliţiştilor cu salariile"...Apoi peste nici 2 luni a dat oug 59).
În loc ca aspectele să se clarifice , esle devin tot mai obscure. Iar LICHELELE GULERATE MFA își freacă mâinile de bucurie.
SĂ AIBE PARTE DE PĂTRAŞCU ŞI CERCEL !

Leon spunea...

Asa este, doar ca ministrul Vela a mai introdus in OuG.75 inca un spor pe langa cele 3 cerute de politisti:
Art.34(1), alin.(1), lit.(d)- valoarea sporului pentru COMPLEXITATEA MUNCII..!

Huhu Rezea spunea...

Ca să intelegi despre ce este vorba recitește topicul!

Leo spunea...

Este vorba, că ceea ce i-ai explicat mai sus lui @marin, NU SE VA ÎNTÂMPLA DIN OFICIU PT. POLIȚIȘTII MAI,ci numai în urma unui proces în care să se invoce Decizia 51 a ÎCCJ cu MARI șanse de câștig datorită acestei Decizii 51. În schimb , pt. MILITARI și polițiștii DG Penitenciare , șansele sunt minime , deoarece Decizia 51 a ÎCCJ face referire la polițiștii MAI și la SALARIUL FUNCȚIEI DE BAZĂ , și nu spune nimic despre SOLDA FUNCȚIEI DE BAZĂ în această decizie 51.
Ca o comparație , este ce se întâmplă în instanțe cu luarea în considerare a VENITULUI BRUT ASIGURAT , pe care-l obții numai dacă te adresezi justiției. Asta mi-a zis prietenul av. deja , rutinat pe pensii militare....

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Nu ai înțeles ce ți-a spus avocatul.
OUG nr. 75/2020 este transpunerea în plan legislativ a Deciziei nr. 51 a ICCJ pentru polițiști,
Introducerea celor 4 sporuri în cuantumul compus al salariului de funcție al polițiștilor, acolo unde e cazul, pentru refacerea nivelului maxim al salariului de funcție avut în anul 2009 se face din oficiu, intervenția instanțelor urmând să corexcteze doar eventualele erori de aplicare.
După cum rezultă din ordonanță, polițistii puteau să aibă aceste sporuri în 2009, în salariul brut, dar li s-au tăiat prin L 330/2009 și OUG nr.1/2010.
De aceea vă întrebam dacă știți că si militarii au avut asemenea sporuri până în 2009 și nu au fost transferate în cuantumul compus al soldei de funcție, sub forma de sume compensatorii.

Huhu Rezea spunea...


NOTITA din Observatorul militar
OUG nr. 75 pentru modificarea și completarea OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare,modificarea și completarea unor acte normative și pro-rogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetarea fost publicată în Monitorul Oficialnr. 434 din 22 mai.Modificarea OUG nr. 114/2018 a fost necesară pentru a pune în aplicare Decizia Înaltei Curți de Casație și Justițienr. 51/2019, publicată înMonitorul Oficialnr. 64din 30 ianu-arie. Noul act normativ prevede că se recalculează cuantumurile/valorile salariilor de funcție aflate în plată pentru polițiști din structurile Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, în ordonanță se precizează că plata eventualelor sume rezultate ca urmare a recalculărilor salariale,pentru perioada de 3 ani calculată până la 30 ianuarie2020, se va realiza în cinci ani, de la data menționată.Având în vedere prevederile exprese din OUG nr. 75,precizăm că dispozițiile acesteia nu se aplică și în cazul soldelor personalului militar din MApN.(I.M. Nedelcu)

Leo spunea...

Notița are scopul de a transmite mesajul,că militarii nu sunt vizați de aceste modificări , pt. a descuraja vreo inițiativă viitoare de dobândire a acestor avantaje ale polițiștilor din MAI.
De aceea spun că LICHELELE GULERATE MFA își freacă mâinile de satisfacție.
PS
Tot acest sitem găunos din MFA a fost construit pas cu pas de maciu.În ianuarie 2017 când era de o lună pensionar DE LUX , a fost chemat la MFA de clonele lui , că nici ele nu mai înțelegeau mecanismul ticălos creat de această MARE LICHEA...

Leo spunea...

Caldă de la Mircică.
caldă și BUNĂĂĂĂ!
http://sindicatulcmd.blogspot.com/

Leon spunea...

Leonard, cam seamana a manipulare marca Dogaru !
Adica rezolvaram cu cei 5%, rezolvaram si cu sporul pentru SOSP adaugat la pensia neta, rezolvaram si cu Pensia suplimentara peste procentul de 85% si acum venim cu alceva..? Oare de ce ? Se doreste sa lasam deoparte apropiata rezolvare a celor de mai sus si sa ne concentram pe o tema abia nascuta ?

Leon spunea...

Un comentariu pe placul lui Leonard:
https://m.facebook.com/sprdiamantul.oficial/?__tn__=C-R

Huhu Rezea spunea...

@Leon
O zisăși!
Când vei găsi vreo frază în toate comunicatele SCMD și intervențiile televizate ale liderilor SCMD despre recuperarea indexarii din 2016 și despre sporul OMM/SOSP să-mi spui și mie.
Nu vorbesc despre sporul OMM de teamă să nu le vină guleraților ideea să includă în cuantumul pensiei militare și indemnizația de 50% pentru creatori/ziariști.

Huhu Rezea spunea...

Aici era locul comentariului!

Top gun a introdus un nou comentariu privind postarea dvs. "Oare, ce lucrături face "grupul de lucru reunit al...":

Poate sunt off-topic, dar voiam sa aflu opinia membrilor activi de pe acest blog cu privire la actiunea initiata de Liga d-lui Gropan cu privire la cele doua tentative de procese. Am vazut ca a creeat isterie in masa rezervistilor, e coada la admitere in liga, la pachet cu completarea documentelor de impiternicire a reprezentarii in procese, etc.
Nu comentez prima initiativa (acordarea celor 5% pentru cei pensionati inainte de iulie 2017 - nu fac obiectul), dar a doua, respectiv revizuirea cf. OUG75/2020 mie imi pare utopica si fara obiect. Ma poate lamuri cineva? sau e doar un exercitiu de imagine a ligii, combinat cu o crestere a numarului de membrii..

Huhu Rezea spunea...

@Top gun
Dacă nu înțeleg și nu doresc să se informeze, lasă-i să plătească TAXA pe PROSTIE!
Chiar si pentru polițisti, pentru aplicarea OUG 75/2020, urmează să se emită Metodolgie de aplicare.
Instanțele nu pot legifera că ordonanța se aplică si militarilor.

Huhu Rezea spunea...

tehnocrat a introdus un nou comentariu privind postarea dvs. "Oare, ce lucrături face "grupul de lucru reunit al...":

In timp ce noi cautam pricina de galceava, "aliatii" ne lovesc pe sub centura. Nu stiu care sa fie primii nasi care sa vada "putza" asta ca se demonstrez camarazilor cu scoli inalte ca as fi grobian...primul care a sarit la fileu a fost GGG(ropan &Co) si a anuntat ce trebuie sa facem (si noi) APVistii ca sa casigam ce spera "curcanii" apoi concurenta s-a zburluit la noi ca sa nu achiesam iar cand au vazut ca puhoaiele de pensionari navalesc la portile Federatiei sa se inscrie, s-au dezmeticit si cu fanfara in fata formatiunii au purces spre trebunale sa ne ceara si noua drepturile , dar 'ho" nu sariti, doar pe acelea ale membrilor cu cotizatia la zi, ceilalti sa-i puna pofta-n cui!
Oare pentru ce atata prefacatorie, atata minciuna? Pentru doi lei luati din punga fostului camarad sub forma de cotizatie?
In legatura cu cei ce nu au loc pentru un vultur in stolul lor de ...cotofene, aflati ca am luptat si lupt , pe baricade destul de inalte si chiar sunt "bagat in seama", chiar cunoscut de multi dintre factorii de decizie ai acestei tari chiar daca nu am plutitoare in piept sunt si membru al multor asociatii culturale, am publicate nuvele si poezii, asta nu ca sa ma laud , doar asa ca sa vada si"inamicii" iar daca ,uneori ,imi ies din pepeni este ca prea i-au napadit buruienile si nu se mai poate respira.
Decat sa TAC precum un baiat ,pretins, destept , mai bine LUPT ca un prost si mor cu ei de gat ,pana la victoria finala!
Este bine sa fii (sa pretinzi a fi) genteleman dar nu si cand catelusa ridica coada.

tehnocrat spunea...

luni, 15 iunie 2020
SCMD vs. Guvernul Romaniei


SCMD vs. Guvernul Romaniei
- In atentia tuturor membrilor SCMD –

Astazi, 15 iunie 2020, SCMD, in numele tuturor membrilor sai, indiferent de provenieinta (MApN, MAI, STS, SRI, SIE, SPP etc.) a demarat procedurile legale, necesare chemarii Guvernului in Justitie, pentru discriminare. Argumentat, SCMD demonstreaza ca, incalcand Constitutia, unicitatea Sistemului de Aparare, Ordine Publica si Securitate Nationala si prevederile Legii unitare 223/2015, Guvernul Romaniei ii discrimineaza, prin OUG 75/2020, pe majoritatea rezervistilor, foste cadre militare in activitate sau fosti functionari publici cu statut special, redeveniti militari prin trecerea in rezerva inainte de 01.02.2017, fata de functionarii publici cu statut special, putini la numar, pensionati intre 01.02.2017 – 21.05.2020.
SCMD solicita extinderea prevederilor OUG75/14 mai 2020 la toti rezervistii, fiind vorba de luarea in calcul a unor sporuri identice si a celorlalte elemente salariale prevazute de Legea 223/2015 pentru stabilirea cuantumului pensiilor tuturor rezervistilor.
In paralel, SCMD a trimis sesizari privind bataia de joc la care sunt supusi rezervistii, in scopuri populiste si electorale, prin legi, OUG-uri, proiecte legislative, de 11 ani, de la Legea 329/2009 la OUG 75/2020, Avocatului Poporului, Presedintelui Romaniei, Presedintelui Camerei Deputatilor si Presedintelui Senatului.
Din momentul declansarii procesului SCMD impotriva Guvernului, datele actiunii vor fi transmise, prin Nota Interna, domnilor presedinti de filiale. Va reamintim ca procesele SCMD impotriva ministerelor si ministrilor Apararii si Muncii au ajuns in faza finala, la ICCJ, acolo unde am dorit de la inceput, deoarece SCMD ii acuza pe parati de nerespectarea, in ceea ce ne priveste, a deciziilor obligatorii ale ICCJ si CCR. Toate aceste procese sunt sustinute din fondul central al SCMD.

Honor et Patria! Vae Victis!

Presedintele SCMD,
Col.(r) dr. Mircea DOGARU

Huhu Rezea spunea...

Nici astia nu au prea multa minte.
Cu aceste sporuri sau fara aceste sporuri adăgate la cuantumul compus al soldei/salariului de funcție, din anul 2022 solda/salariul de funcție va avea o valoare unitară, de la minim la maxim, pentru fiecare funcție corespunzătoare gradului, potrivit formulei CIF x 2500 lei din Grila de salarizare a Anexei VI din L 153/2017.
Dacă militarii au avut aceste sporuri în anul 2009 si le-au fost tăiate în 2010, precum polițiștilor, actiunea ar fi de urmat, dar nu în tribunale ci la Parlament, pentru îndreptarea Ordonanței prin legea de adoptare.

CEZAR spunea...

Daogaru face ce stie el mai bine !
Ne pune in contra cu cei care ar trebui sa ne rezolve...nu conteaza ca a fost Olguta-lov...sau ca-i Organ..Turcana..!
Important ii sa ii injure ..sa-i dea in judecata pentru ca astia ..SA NU CARE CUMVA SA MODIFICE CEVA
VAE VICTIS