Un produs Blogger.

vineri, februarie 05, 2021

Militarilor din Armata și Serviciile care au descurajat invazia sovietică din 1968 și au asigurat succesul Revoluției din 1989 nu li se recunosc drepturile de veteran în teatrele de operații

203 comments
Legea 168/2020  pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat
este o lege nedreaptă, chiar discriminatorie, dacă recunoaște asemenea drepturi doar pentru militarii care au particupat la acțiuni militare, misiuni și operații numai începând cu anul 1990.
Pentru politicieni, chiar și pentru noile generații de militari, care cu prea mare ușurință aruncă eticheta de comuniști mai vechilor combatanți care se încăpăținează să mai supraviețuiască și astăzi ca pensionari militari de categoria a II-a, readuc în prim plan  misiunile de mare risc din anul 1968 pe care militarii români le-au executat pentru apărarea teritoriului național, pe o durată de aproape un an.
  
Un polonez, refugiat în România după invazia germano-sovietică din anul 1939, a alertat România de pericolul invaziei sovietice în Cehoslovacia, România și Jugoslavia.

NEAGU COSMA, general, comandant al Direcţiei a III-a de Contraspionaj - Departamentul Securităţii Statului, 1959-1973
Eu sunt printre cei care spun că România a fost ameninţată cu invazia în 1968, era programată pentru invazie.

Faptele sunt următoarele: un ofiţer al Securităţii, [colonelul Ion Bichel] care a lucrat la Viena, s-a împrietenit cu un ofiţer polonez, ataşat militar, care ştia limba română pentru că în '39, după invazia Poloniei, copil fiind, a venit cu familia în România şi a trăit aici un număr de ani până când s-a reîntors în Polonia. A învăţat româneşte, s-a lipit de români, socotea că România este a doua patrie, deci avea nişte afinităţi pentru România. Colonelul Ion Bichel, care era ofiţer de Informaţii, l-a cultivat şi ajunseseră să îşi mai ofere unul altuia relaţii (...). Deci era un prieten care ne ajuta. De la Viena a fost mutat în Comandamentul Tratatului de la Varşovia [la Moscova].

În iunie '68, colonelul polonez l-a sunat, l-a căutat şi l-a chemat pe Bichel la o întâlnire chiar la Moscova. Bichel, cu aprobările de rigoare, s-a dus, şi colonelul polonez îi spune: "Se pregăteşte o invazie, şi eu sunt în grupul ofiţerilor de Stat Major care elaborează planul invaziei". Poate era primul semnal, deşi mai sunt cei de pe la armată care spun că au ştiut şi ei; foarte bine dacă au ştiut şi s-a verificat. "În primul rând este vizată Cehoslovacia, dar eu ştiu că după ce am terminat planul cu Cehoslovacia, facem planul de invazie a României."

Asta a venit ca primă ştire, care a ajuns la Ceauşescu, şi Ceauşescu a zis: "Verificaţi mai bine, că sunteţi victima unei intoxicări." Dispoziţia era să se vadă, să se verifice, să nu înghiţim vreun "hap".

Ei îşi fixaseră o a doua întâlnire la Varşovia, care a avut loc după vreo 10-12 zile. La Varşovia [polonezul] a povestit în linii mari care era planul, cum se va acţiona, cu nişte comandouri care aveau misiunea de a ocupa punctele strategice, poştă, telefon, televiziune, radio, aeroport şi pe urmă cu desant aerian şi armata masivă. Au avut apoi iar o întâlnire la Moscova.... trebuia să fie ocupată Cehoslovacia şi, dacă treaba mergea foarte bine, după două săptămâni urma să fie ocupată România exact în acelaşi mod.

Acum Ceauşescu credea, nu a mai zis ca la început că suntem victima unei intoxicări şi a ordonat măsuri de apărare, de aprovizionare, de ascundere. Ceauşescu a hotărât să fie informaţi şi sârbii, pentru că deja, la ultimele două întâlniri, colonelul polonez a pus în discuţie şi invadarea Iugoslaviei. "După România urmează Iugoslavia..."

colonel, comandantul unităţii de cercetare radio din cadrul Direcţiei de Informaţii Militare, care a solicitat confidenţialitate

După atâţia ani de la acele evenimente, făcând apel la memorie atât cât aceasta mai poate opera şi pentru că nu am făcut la timp nici o adnotare, pot să evidenţiez aici locul şi rolul pe care cercetarea radio l-a avut în actul informaţional.

Unitatea se bucura de apreciere din partea conducerii armatei. Şeful Marelui Stat Major al armatei, generalul Gheorghe Ion, vizitase de mai multe ori unitatea, aprobând o serie de măsuri ce au contribuit la creşterea capacităţii de luptă a acesteia.

La 12 mai 1968 am primit ordin de a mă prezenta la Marele Stat Major. M-am prezentat imediat. Aici, în cabinetul de lucru al şefului Direcţiei Informaţii, colonel Dumitru Dumitru, în prezenţa şefului secţiei de cercetare radio, locotenent colonel inginer Dinu Nicolae, şeful Marelui Stat Major general Gheorghe Ion mi-a ordonat chiar de a doua zi, deci din 13 mai, ca unitatea ce o comandam să treacă şi la cercetarea radio a armatelor statelor vecine, în afară de Iugoslavia, să se concentreze îndeosebi pe comandamentele operative şi pe marile unităţi tactice aflate în raioanele din apropierea graniţelor României şi a flotelor maritime ce operau în Marea Neagră şi pe Dunăre.

M-am înapoiat în noaptea de 12/13 mai 1968 în unitate, unde am desfăşurat măsurile organizatorice şi tehnice necesare. Toate aceste măsuri le-am raportat telefonic şefului Direcţiei Informaţii care le-a aprobat, inclusiv avizarea nominală a personalului angajat în derularea acţiunii, ofiţeri, subofiţeri şi personal civil, dar nu şi militari în termen. Au fost antrenaţi în această misiune cel mult 20 de persoane, astfel că la 13 mai 1968 s-a trecut la îndeplinirea acestei misiuni. Această activitate a continuat încă multă vreme după invazie, iar schimbarea oricărui om din această structură se făcea cu aprobarea personală dată de şeful Direcţiei Informaţii Militare (...).

În momentul în care a avut loc invazia, un detaşament înaintat a existat pe teritoriul Cehoslovaciei. Traficul nu era permanent, dar el era şi a existat şi un indiciu care ne-a folosit nouă: se ştie că, de regulă, în transmiterea unor materiale se foloseşte ora şi vedeam că anumite comandamente lucrau cu ora Moscovei, şi altele cu ora Pragăi. Atunci ne-am dat seama că cele care lucrau cu ora Moscovei erau comandamente sovietice şi prin goniometrare am stabilit că transmit din Cehoslovacia înainte de invazie şi ulterior, bineînţeles. Deci existau indicii asupra locului de unde se transmite.

În afară de faptul că toţi sovieticii lucrau cu ora Moscovei, indiferent unde se găseau ei, materialul transmis folosea anumite litere, semne specifice limbii ruse, deci prezenţa unor asemenea litere în conţinutul materialului transmis era un indiciu că sunt ale ruşilor (...).

În perioada 15 - 22 iunie '68, la ordinele Marelui Stat Major, un detaşament cu elemente de cercetare radio din cadrul unităţii a acţionat în zona de vest a ţării pentru a fi mai aprope de zona Cehoslovacă - în 1968, în România, staţiile gonio erau de tip fix şi erau de producţie sovietică.

După invadarea Cehoslovaciei, unele informaţii ce prezentau interes s-au obţinut şi din legăturile radioamatorilor cehi care au desfăşurat trafic cu unii dintre corespondenţii lor aflaţi la mare distanţă...


Tito era de acord ca armata română să se retragă în Jugoslavia, dar dezarmată.

VASILE ŞANDRU, ambasadorul României în Iugoslavia (1969 - 1973) şi în U.R.S.S. (1990 - 1992)

Eram în concediu la Păltiniş. Pe 22 august a fost o zi frumoasă. Am luat familia şi am plecat cu maşina la Sibiu. Pe drum, am pus aparatul de radio la maşină şi am auzit vocea lui Ceauşescu. Parcă aud, ca acuma: "S-a comis o mare greşeală..." Am ascultat tot. Mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Am coborât în Sibiu, m-am dus la partid, la primul-secretar. Era Nicolae Gavrilescu atunci prim-secretar la Sibiu. Am dat un telefon la Bucureşti. Era George Macovescu prim-adjunct al ministrului [de externe]. Am vorbit cu el. Mi-a spus să vin imediat la Bucureşti. Am venit imediat încoace şi am fost luat în delegaţia care s-a întâlnit cu Tito la 23 august la Vârşeţ. Am mers ca traducător. A fost o delegaţie foarte puternică atunci. Erau principalii membri ai conducerii: MaurerBodnăraşPaul Niculescu... Până la Timişoara am mers cu un avion, de acolo cu maşinile până la Vârşeţ.

Întâlnirea a avut loc în localul primăriei din Vârşeţ. Se adunase multă lume acolo, în faţa primăriei. A fost o discuţie bună între cele două delegaţii, o apreciere a evenimentelor, a implicaţiilor. Ceauşescu a pus atunci problema că pericolul pentru România era foarte clar, iminent; Ceauşescu a explicat lui Tito că este posibilă o invadare a României. România va opune rezistenţă armată clară, dar era clar raportul de forţe, armata română nu va putea să ţina piept şi vă fi necesară o retragere. Sigur se vor lăsa forţe care să acţioneze în spatele frontului, însă armata română vă trebui să se retragă. [Ceauşescu] l-a întrebat pe Tito dacă Iugoslavia ar fi de acord ca armata română să se retragă pe teritoriul iugoslav în caz de nevoie. Tito a răspuns că partea iugoslavă vă permite, însă cu condiţia ca să se retragă dezarmată, adică să depună armele... Asta a fost, după părerea mea, punctul central al discuţiei, pentru că el reflecta gravitatea situaţiei care se crease atunci pentru România şi ajungând până acolo încât să determine o asemenea punere a problemei!

A rămas acest spirit de înţelegere şi de încredere reciprocă, pentru că într-un moment atât de critic cum a fost august 1968, partenerul cu care România s-a putut consulta în termenii aceştia, a fost tocmai Iugoslavia. Ăsta ar fi momentul '68...

Interviu realizat de Eugen Preda, 16.04.1994

Revolta populație impotriva militarilor cehi care nu au tras un foc pentru apărarea Cehoslovaciei.

NICOLAE VULPAŞIN, student la Universitatea Carolină - Praga (1964 - 1968), ambasadorul României în Republica Cehă, 1997 -2001

În momentul invaziei, la 11:00 [seara] am ascultat ştirea. În cămin eram; dintre studenţii străini, foarte puţini, cehi erau doar vreo căţiva. M-am dus şi am dicutat cu un coleg ceh şi i-am spus ce auzisem la radio.

A doua zi de dimineaţa m-am sculat pe la şase şi jumătate. În loc de tramvaie veneau tancuri dinspre vest, dinspre aeroportul Ruzyne. Tancurile aveau o pată roşie pe partea din faţă, mergeau câte două-două, paralel... era o coloană mare. Am tot aşteptat la tramvai, nu circula nimic. Am mai stat şi am intrat în vorbă cu nişte cetăţeni cehi care stăteau şi ei acolo şi care mi-au spus că astea sunt tancurile sovietice care au fost aeropurtate în cursul nopţii şi au ocupat aeroportul Ruzyne şi tot centrul oraşului Praga, inclusiv Comitetul Central al partidului, că toate instituţiile publice sunt deja blocate de tancurile şi blindatele sovietice.

Deci, Praga a fost practic ocupată de către trupele care au fost transportate cu avioane. Sovieticii au luat măsuri ca să blocheze tot, să paralizeze capitala.

Nu ştiu cum a fost în alte oraşe, dar la Praga transportul a fost extrem de dificil. Ca să ajungi într-un punct trebuia să schimbi mai multe mijloace de transport. De asemenea schimbam rutele tot din cauza blocajelor. Lumea a fost foarte indignată, foarte indignată.

Când au început să circule din nou tramvaiele, chiar în ziua de 21, m-am dus la [George] Ionescu, corespondentul [Radioteleviziunii Române]. În tramvai erau şi câţiva colonei. Treceam prin faţa Spitalului Militar Central. Au început unii mai vârstnici să-i insulte că n-au făcut nimic, că nu sunt în stare să tragă nici un foc de armă şi că au mâncat banii degeaba. Le-au rostit cuvinte destul de urâte, încât mulţi dintre ei au trebuit să coboare înainte de a ajunge la Spitalul Militar Central. Erau grade mari, colonei, maiori, locotenenţi-colonei, erau insultaţi când ajungeau în mijloacele de transport în comun. Asta nu numai în 21 [august], ci şi în zilele următoare am asistat la asemenae scene. Oamenii treceau foarte preocupaţi şi era o atmosferă sumbră, de război nedeclanşat. Cei mai mulţi discutau în grupuleţe, aminteau de anul 1939 când au intrat trupele germane în Praga.


203 comentarii:

1 – 200 din 203   Mai noi›   Cele mai noi»
BatistaPeTambal spunea...

Si ce legatura au declaratiile generalului si ale ambasadorului referitoare la invazia din '68 cu ce au facut Armata si Securitatea in '89? Sa fie recompensati pentru ca l-au tradat pe Ceausescu, au inchis ochii la ce faceau agentii altora pe-aici si (unii dintre ei) au ucis colegi sau civili?

Huhu Rezea spunea...

D-ta încă ești neclarificat dacă, în anul î989, în Romănia a triumfat comunismul sau capitalismul!

tehnocrat spunea...

Din orice unghi ,sau racurs am privi la ceea ce se intampla in societate vis a vis de Armata si Biserica nu se justifica atacul furibund asupra acestor institutii fundamentale garante ale stabilitatii ,suveranitatii si liantul unei natiuni.Fara acesti vajnici garanti tara ramane in bataia vanturilor turbate si prada jefuitorilor.Sacalii si hienele au un "miros" perfectionat si depisteaza de la mare distanta zona slabita.
Atentie sinecurelor politice, atentie popor naiv nu va lasati prada ideilor denigratorae promovate de mafiotii de la varfurile puterii, ei au interes ca statul sa fie slabit , sa-i slabeasca vigilenta pentru a putea jefui in voie...

Gigi spunea...

Corect!Tradatorii nu sunt recompensati!
Napoleon:"Iubesc trãdarea,dar îi urasc pe tradatori"😂

Lasand gluma,cândva se va clarifica şi acest aspect,din toate punctele de vedere.Istoria va clarifica acest aspect,dacã se va scrie
corect,binenţeles!
Oricum,noi,am apucat douã epoci,douã perioade,1965-1989 şi 1990-2020.Alţii,şi perioada reconstructiei de dupà razboi,acea perioada a bolsevismului.Este simplu de comparat cã doar am fost şi suntem încã contemporani.Daca prima perioada(1965-1989) aş numi perioda constructiei şi dezvoltarii,secondary perioada as numi perioada jafului generalizat,a hotiei şi iresponsabilitatii.
Este pãrerea mea şi nimeni nu mã poate face sa-mi scimbe pãrerea sau sa-mi interzica in Ţara mea sã am pareri,sã fie f.clar!

tehnocrat spunea...

@ Intrebare: daca mai continua sarja de umilire si nedreptatire a pensionarilor militari(ceausisti) ,oare, vom ajunge sa cerem azil politic la Putin?

Periamu lucica spunea...

Daca acum a triumfat ceva , va inselati a triumfat hotia si jefuiala tarii si sa nuai.fiti stapani in tara voastra sa munciti pe un leu.

Iulian Mareș spunea...

Exista un curente analiza sicial-economica si istorica care la 2 întrebări au răspunsuri ciudate:
1-De ce a fost naruit socialismul/comunismul instaurat de evrei? (Socialismul este o etapa spre comunism)
-R: Pentru xa era pe punctul de a reusi!

2-De ce rezistă comunismul în Kina?
-R: Pentru ca în forurile conducatoare nu sunt evrei!

*Ce sa mai înțelegem? Poate doar ca, cei mult strica...!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Bine ca politicienii, ajunsi pe functii din cauza Revolutiei, isi primesc tainul nesimtirii si indoparii peste saturatie, adevaratii eroi ducand foamea si lipsurile in batjocora lor!

monteoru spunea...

Momente de mare emotie atunci.Intr-un oras resedinta de judet autoturism inmatriculat in Cehoslovacia isi striga disperarea in limba romana.Vazut si auzit cu ochii si urechile mele.Eram elev al sc.mil.in vacanta.Ma asteptam sa fiu chemat la scoala.Nu s-a intamplat.La terminarea vacantei am primit un sac de hartie,tinuta de oras si instructie ,pistolul mitraliera ,ordin de serviciu si foi de drum si drum liber la Topraisar pentru 3 luni.Situatia companiei la care am fost repartizat era dezastruoasa.Ca elev nu eram suficient de constient de gravitatea situatiei.Am vazut ofiteri plangand.Pistolul mitraliera primit in anul intai de sc.mil. mi-a fost tovaras de pat peste 30 zile adica am dormit cu el sub perna.Cam stiam cu ce se mananca o UM fiindca cu un an inainte efectuasem stagiu la trupe in B.VM din Sf.Gh.
In anul urmator am fost repartizat de data aceasta intr-o UM nou infiintata.Nici nu se uscase bine cerneala pe diploma si UM a primit misiunea sa se completeze cu resurse umane si materiale si mai apoi sa treaca la indeplinirea unei misiuni de lupta.Asa m-am trezit cdt.cp si am vazut pt. prima data un cdt.A2 -gl.Serb-verificandu-mi pozitiile de tragere ale mitalierelor.Am suportat multe exercitii de mobilizare si alarmare.Am facut parte si din grupe care au verificat pregatirea UM.Apreciez ca cea mai complexa activitate a unei UM este completarea cu resurse umane si materiale concomitent cu indeplinirea unei misiuni de lupta.
Nu stiu ce gandesc mai tinerii nostri colegi activi dar nu am auzit de asemenea exercitii.Poate stiu ei ceva ce nu stim noi.Faca ce vor.Din practica de zi cu zi am invatat ca mai intai trebuie sa ma bazez pe mine.
La intrebarea pusa de Huhu privind cene a triumfat in 1989 ii raspund citand un clasic in viata:capitalism de cumetrie.

Iulian Mareș spunea...

Rusii au solicitat retragerea din Cehoslovacia prin ROU!
ROU a fost de acord în următoarea situatie: sub paza armata nationala, armele și muniția pe o ruta si data diferita de tranzitarea trupei, sub paza de escorta NATIONALA! URSS a renunțat...
Atunci s-au întâmplat multe: au luat fiinta MU, in special Tc, GP, rețele secrete de partizani, pregătirea teritoriului si populației pt apărare.
Atunci sau pus bazele unei doctrine naționale...

Cei care doresc mai multe: Planul Nistru-1989. Implicarea G.R.U în Revoluția din Decembrie” scrisă de col(r) Tudor Păcuraru.
Planul a existat mereu, era actualizat periodic si anost pus în practica în 89!
Eu cred ca mai continua si azi, mascat de aplomb de câine dresat al celor mai mari anti rusi!
Caci ce este mai ușor să-ți ascunzi gândurile și faptele prin vorbe alese a fi 8mpotriva!
Cei mai periculoși sunt cosmopolitii ce fac prozelitism vestului (HUN, OST, DEU) de mult date cu rusii.

Iulian Mareș spunea...

Uite că mai mișcă...

În 2020, M.Ap.N. a efectuat plăţi directe către operatori din economia naţională în valoare totală de peste 1,5 miliarde de lei. De asemenea, s-au efectuat plăţi pentru lucrări de infrastructură de circa 750 de milioane de lei. Ministerul Apărării Naţionale doreşte să implice cât mai mult industria naţională de apărare în programele de înzestrare ale Armatei României, iar pentru a atinge acest deziderat, m-am întâlnit, astăzi, cu domnul Claudiu Năsui, Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului“, a scris, pe Facebook, Nicolae Ciucă.

gheo spunea...

Nimeni nu condamna sub nici o forma, in nici un fel "membrii actualei Armate a Romaniei", insa ei din pacate, mor pe meleaguri straine pentru interesele altora, apara interesele altora !!!". Asta in timp ce in Romania, patria lor, politicienii romani "vand tara" iar strainii care au pus mana pe tot ceea ce a avut mai valoros tara, trateaza poporul roman ca pe niste "vasali". Resursele naturale sunt exploatate pe mai nimic, romanii - sau inmultit mancatorii de rahat cu "granarul Europei - mananca paine din aluat congelat adus de la meleaguri straine in timp ce graul tarii pleaca sa-l manance ALTII... etc.. Pana prin 1990, aveam vreo 50 fabrici de conserve de legume - rusii si nemtii mancau bulionul romanesc ca pe unt, pe paine, astazi mancam legume din Africa, America de Sus, Asia si de ... pretutindeni, COMTIM Timisoara era cel mai mare combinat de crestere a porcilor din Europa de Est, astazi mancam carne de porc din America, ... etc., etc. multe, multe ... . Ce sau pe cine mai apara Armata Romana ???, sigur ca nu arunc vina asupra ei, "altii" sunt vinovatii !!!" si care nu raspuns in fata nimanui, "... nici macar in fata Marii Adunari Nationale !!!!!!!!!!!!", noi !!! am ajuns plebe fara valoare in propria tara.

Iulian Mareș spunea...

Se întâmplă pt că răposații
(soțul tău și tatăl meu) nu au folosit mai des pistolul...😌🤥

hankook spunea...

Astazi mi-au intrat banii pe card (1000 lei) , conform Legii nr. 168/2020. Onoare si respect AMVVD !

GO spunea...

Astazi au intrat cei 1000 lei pentru luna februarie, conform Legii 168/2020. Sa fie primiti! 👍

Cat priveste subiectul in sine, este corect abordat. Doar noi, românii, puteam să fim tâmpiți incurabili. La instaurarea comunismului, a fost linsata armata regala. La instaurarea post-comunismului, eate linsata fosta armata comunista.

Chestii din astea, numai in Romania se puteau intampla. Germania a acordat pensii si toate drepturile, inclusiv fostilor militari nazisti.

Eu tare am impresia, dupa cum stau lucrurile in Romania, ca desi nu sunt declarate oficial, partidele de la putere din ultimii 31 ani, sunt mai fasciste sau mai bolsevice, decat cele originale.

In final, ajungem sa intelegem si tradarile in istorie! Pai cu un asemenea tratament acordat armatei române, in caz de forța majora trebuie sa fii stupid sa aperi un astfel de stat, astfel de conducatori si un astfel de popor. Apropo, de exemplu, cu cele 2 divizii romanesti, formate in URSS. Au tradat? Pe cine? Din moment ce armata de atunci, lupta alaturi de alti 4 ocupanti ai teritoriilor romanesti (Germania si Italia care au impus Romaniei cedarile de teritorii prin Dictatul de la Viena, alaturi de Ungaria ocupanta a Ardealului de Nord si de Bulgaria ocupanta a Cadrilaterului).

Cum sa inchei? Stiati ce a facut "eroul" pt. unii pe nume Ion Antonescu, in timpul domniei sale? In afara de faptul ca nu a miscat un deget pt. recuperarea si a Ardealului de Nord de la seful sau Hitler, a mai cedat si Cadrilaterul. Si ca sa fie treaba oabla, i-a arestat pe toti militarii in frunte cu Gl. Argesanu, care au incercat sa se opuna armat anexarii Cadrilaterului. Pe Gl. Argesanu l-a azvarlit si in ouscarie unde a fist si linsat. Si cu toate acestea, maresalul este "erou" pt. unii.

Asa ca ce ne mai mira, discriminarea evidenta si de cel mai prost gust, abordata in postare? Un neam cu mintea in colturi, nu poate evolua in veci. Este evident ca atunci cand regimul o va coti iar si vom scapa si de ocupantul american (si care e o plua aliat, doar ne ia banii si ne tine pe post de avanpost), si actuala armata va fi decimata. Face parte din istoria ciclica a Romaniei!

monteoru spunea...

Cezarica fa-ti ADN.S-ar putea sa ai surprize.Cand eram lt. si aveam mai putina minte cuvantul care l-ai folosit la adresa lui Kis l-am folosit fara sa stiu ce semnificatie are adresandu-ma unui soldat.Ai ideie cum m-am simtit cand soldatul m-a pus la punct?Indiferent carei etnii apartine este cetatean al Romaniei.

Iulian Mareș spunea...

Se impune sa ne rescriem istoria eliminand părerile partizane, de partid...
ROU nu-și permite statutul Elvetiei.

Huhu Rezea spunea...

Niciun Tratat militar nu a fost veșnic.
Și NATO va avea un sfârșit.
Se gândește cineva pe termen lung... ce va fi România după NATO?

Iulian Mareș spunea...

Teoretic DA.
Ia vezi ce natie, etnie erau mai marii ROU din 47-65; alogeni de ce etnie? Așkenazi...?

tehnocrat spunea...

@Pensionarii militari nu mai sunt capabili sa reactioneze la raul care li se face, sufera de sindromul broastei fierte...
„Neîmpotrivindu-se la timp, omul devine treptat incapabil de a se mai împotrivi vreodată”, scria Nicolae Steinhardt.

De exemplu, dacă arunci o broască vie într-o oală cu apă fiartă, va sări ca arsă pentru a-şi salva viaţa. Dacă pui broasca într-o oală cu apă rece care apoi începe să fiarbă încet și progresiv, broasca nu va simţi pericolul şi se va adapta la temperatura din ce în ce mai mare.

Asta se întâmplă atunci când oamenii se obișnuiesc cu răul:

Leo spunea...

- Privitor la laserul de mare putere utilizat ca armă , aceasta a fost o LEGENDĂ lansată și întreținută de MSS atunci și după aceea.
- pe lângâ GP , atunci în 1968 s-au înființat și UM și MU ale MFA. Un exemplu este BG 4 VM POSADA.Tot în 1968 au fost 2 promoții ale școlilor de ofițeri - o promoție la termen și altă de anul III în decembrie 1968.
- tot atunci s-a pus bazele REȚELEI "R" coordonate de MSS la care participa limitat şi MFA la nivelul MSt.M-ului prin DGIA sub controlul ci-știlor lui UM634.
- S-a dotat și dezvoltat MSS cu subunități de operare stații radio mobile/fixe multe în munţi și care aveau misiunea să monitorizeze toate transmisiile radio , inclusiv cele ale MFA-ului.
- În 1989 reţeaua "R" a făcut ce s-a văzut după 22.12.

raul spunea...

La Petrica Roman o fi fost sefarzi??!!

raul spunea...

Doua aspecte :1 STATUL ROMAN CAPITALIST MAGAR!Cunosc caz concret ,nu dau nume ,aviator detasat in Angola ,un an de zile ,misiune,!Asta ce e ,stat imputit????S-a dus de capul lui????Iar impartim ,precum comunistii ,inainte si dupa 23 August???Jegurilor!
2 Misiune de lupta pe timp de pace ,au executat putine arme ,art AA ,RAA ,RdLC,aviatie!Se compara 20 30 de ani de SLP cu o plimbare de 120 de zile in Macedonia de exemplu????Sa va fie rusine si sa va ia dracu de ministeriabili jegosi!

Colonelul xxl spunea...

După parastasul NATO, România va fi apărată de cei care au prestat în teatrele de operații.Noi,cei care am fost în teatre de tragi-comedie, revistă,balet, păpuși,etc,vom apăra țara din tranșeele raiului iar alții din tranșeele iadului!Se știu ei care!Vii aplauze furtunoase!

Burebista spunea...

Sa vedeți acum dezbinare între pensionarii militari.... Cei cu 120 zile în TO +1000 lei net la pensie... La pensia medie din mapn cam 30% în plus.... Și cei fără misiuni de 120 zile în TO.... Degetul din mijloc....
Nu nai zic și de ceilalți militari sau polițiști din alte structuri militare sau politie care au participat la misiuni externe mai mult de 120 zile dar primesc tot degetul din mijloc.... O fi corect? Oare cei care au avut misiuni în țară din toate structurile în care oricând și-ar fi putut pierde viata sau integritatea corporala nu ar fi meritat acea indemnizație? Sunt N exemple de militari și polițiști răniți în timpul serviciului care nici măcar nu au fost ajutați cu îngrijirile medicale sau medicament și care nu vor primi avea indemnizație de veteran din teatre de operații pentru apărarea Irakului, Afganistanului și altora....

Șoimul spunea...

Așa se întâmplă atunci când și conducerile pensionarilor militari sunt slabe, aservite politicienilor corupți, șefi de asociații care tac pentru o cafea.
Adevărat că suntem lipsiți de reacție, suntem dezbinați și dezorganizați.
Păcat, mare păcat, suferința noastră nu va putea fi compensată.
Sper să trăim, iar răzbunarea să fie mult mai dulce compensând amarul din această perioadă!

Burebista spunea...

Cei mai fericiți sunt cei care sunt activi acum... Fac 6 luni de activitate cu deducerea din venitul impozabil a celor 25% din salariul minim pe economie și vor avea la pensia netă în plus fata de cei care nu au fost în TO încă 575 lei net la solda deci și la pensia netă în plată +1000 lei net indemnizație de veteran din teatre de operații... Vor câștiga de 2 ori...

Iulian Mareș spunea...

Este o intreaga teorie a instruirii armatei profesioniste...
Toată energia aumulata, toată furia i adrenalina trebuie sa se elibereze prin unele supape!
Dacă nu...aici ma opresc, ma cearta Huhu si avianyc.

Iulian Mareș spunea...

Da, s-au făcut plățile!

Iulian Mareș spunea...

raul,
Nuu, tot din aia de neam turcic!

Iulian Mareș spunea...

CORECT!

micutzul spunea...

Documentul de cedare a Cadrilaterului a fost semnat înainte ca maresalul să preia puterea. Antonescu negpcia atât recuperarea teritoriilor cât si intoarcerea armelor. Nu folosește nimanui manipularea. Acum câtva timp gandeai altfel. Pe mine m-ati dat afară din grup pentru verticalitate! Ce ai fost și ce ai ajuns Olescule!

Leon spunea...

Maine pe TVR 1, la 21.10, poti viziona linistit filmul artistic "BUREBISTA" !

Iulian Mareș spunea...

D.Tc...Ai uitat? Dotarea Granicerilor cu TAB si Ar de 82 si 120mm, AG7 si 9... si multe altele!
Laserul era al lui Cezar...

Cu rețeaua R ...hm, cu timpul s-au dprofesionalizat rau; MFA acea o alta rețea...

Ce înseamnă MSS? Poate DSS!

Iulian Mareș spunea...

Explica o zi in SPL! Unii nu știu...

Teo spunea...

Vedeți că legenda a fost adusă pentru întreținere și reparații la UM 01947 București în anul 1987 ( actualul Muzeu al aviației) cdt. era col. Boeru.

tehnocrat spunea...

@Zicea huhurez, omul cu "strambele" si cu caile laturalnice ca PLX-199 nu se discuta pentru ca nu are avizul guvernului, ba il are, alta intrebare!

Leon spunea...

Are un Aviz NEGATIV de la Ludovic Orban, celalalt proiect Pl x nr.221/2020:
http://www.cdep.ro/proiecte/2020/200/20/1/pvg221_2020.pdf

Huhu Rezea spunea...

Tu ești bâtă. Citește ca să te deștepți cel mai citit topic din prima pagină.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Aveam 14 ani, garzile patriotice de pe Platforma Petrochimica Borzesti primisera ,,Mausser'' ,,ZB''-uri, cățele cu tambur ,,Orița,'' mitraliere pe afet ,,Maxim'' si ,,AKM-'' uri, cu care faceau instructie de front pe bulevardele onestene, noi ne aciuisem printre ei sa le studiem armele si uniformele... tata intr-o noapte a desfacut parchetul apartamentului in zona de sub calorifer si ascunsese acolo carnetul de partid si fotografii de cand fusese in primul CCR ca merceolog principal si activist guvernamental, in guvernul Petru Groza format la instaurarea comunismului, unde era pozat alaturi de Gheorghe Gheorghiu Dej, Ana Pauker, Teoharie Georgescu, Miron Constantinescu, Constantin Draghici, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer si altii, poze de grup facute la Leul cu lanțuri pe langa Fabrica de bere, sau cu motocicleta in drum spre Guvern la instaurare, sau in vizita de lucru la Sofia in Bulgaria, etc, poze pe care dupa Revolutie le-a rupt si le-a dat foc in spatele blocului, cu tot cu niste carti de valoare istorica de la primul Congres al Partidului in comunism, cat si de la o Conferinta Nationala... Ii era frica ca la navalirera rusilor ii vor impusca pe toti membrii de partid si noi o sa ramane orfani, ca asa se discuta pe ici pe colo... In armata apoi am aflat de la ofiterii batrani cum au stat inarmati o luna in cazarmi, cu armele la capatai si lazile de cartuse sub paturi, iar camioanele de tractiune in parcurile de obuziere erau pregatite de plecat pe front, pline de munitii de razboi, si multe alte povesti, dar acei ofiteri discutau la modul pur patriotic si plin de patos, gata sa-si fi dat vietile pentru Patrie, nu ca acum cand toti urâm clasa politica actuala si nu ne mai pasa de soarta Romaniei distruse, toate din cauza umilintelor la care suntem supusi la pensiile militare! Un foc n-as mai trage acum inspre inamic si faca ce vor dori cu noi si Romania, nu-mi mai pasa, ca nu am averi si bani, si ca mine gandesc peste 90% dintre rezervisti si acti la modul sigur! NU SE MERITA SA APERI INFECTIA CANCEROASA A ACESTEI TARI, IMBOGATITA NUMAI DIN TRADARI, FURTURI SI UMILIREA TUTUROR CELOR CARE POARTA UNIFORMELE STATULUI! Am trait acele clipe cu emotie, pentru ca tata ne povestea anumite stari si situatii ce se puteau intampla, iar eu ii sorbeam cuvintele sale pline de ingrijorare si tristete...Cei tineri trebuie sa afle de la noi cum a fost atunci. Tata era cu urechea lipita la radio, dat in surdina, sa afle clipa cand rusii, bulgarii si ungurii aveau sa invadeze Romania, insa doar atitudinea curajoasa si ofensiva a lui Ceausescu a salvat Romania de la un adevarat macel si dezastru, provocand Occidentul la solidaritate si sustinere, si pentru ca toti militarii erau decisi sa lupte pana la ultimul cartus, apoi sa lupte, alaturi de partizani, retrasi in munti si paduri, cum era atunci planul defensiv de lupta! Dumnezeu sa-l ierte pe Ceausescu, si fie-i in vecii vecilor amintirea de patriot nestearsa!

micutzul spunea...

Chestia cu laserul e reala! Ca și Royal Jordanians Air
.....

tehnocrat spunea...

A pro pos , a zis "Mirciulica" sa-ti mai pui o pereche de ochelari, aici subscriu si eu , citind "Hotararea " finala cu restituirea banutilor celui de la MAI

Huhu Rezea spunea...

Si ce vrei, să-l mai faci o dată de minune pe Mirciulică?
Păi, măi... desteptule, dacă Tribunalul a admis excepția lipsei calității procesuale a Casei de Pensii, cum mai putea, în același timp, s-o oblige?
A obligat Inspectoratul să emită o nouă adeverință de salarii.

monteoru spunea...

Mares@ lasa-i sa vorbeasca.Cand am trecut in rezerva nu mi s-a spus cand sa-mi dau drumul la gura.
Adevarul ca in armata pana la parasirea sistemului sigura activitate nedesfasurata a fost cea de popa si propagandisti.akord 75 spunea...

@mares
nu-ti fac proces de intentie dar SPL inseamna ceva iar SLP cu totul altceva
Desi par asemanatoare ca initiale sunt lucruri cu totul si cu totul diferite.
Te las sa-i lamuresti tu pe ceilalti care-i diferenta ca oricum le stii pe toate, le iei in deradere pe toate si doar "munca" ta a fost "miezul" armatei; tactician,strateg,geostrateg,analist militar,specialist in tehnica militara(nici nu mai conteaza in care dintre miile de tipuri existente) de la mine submarine pana la satelitii militari de joasa si inalta orbita,tot ce misca sub/la suprafata/in atmosfera/in cosmos
De asta nici nu prea mai scriu.Sunt total "absorbit" de cunostintele tale fata de care Stephen Hawking este un analfabet.
PS incerc sa-i fac concurenta lui CFI la "dat cu periuta"
Sa ma anunti totusi cat de bine canti la cimpoi cu gusa 👍 si scoate firimiturile de paine de sub tasta "c" ca de asta scrii cu "x"....ce naiba ai carcalaci in laptop? sau o fi tot"autocorectia" vesnica vinovata pentru orice porcarie pe care o tastezi.
O tastatura e max 70-80 lei.Hai ca se poate! fa un efort,"incordeza-te"(ptiu era sa zic altceva)👺👹
Si sa vorbesti despre SLP(retine SLP) cand o sa-ti permita Raul sau Micutu dar pana atunci fa...harti 😄

Cezar spunea...

La aerul s fost real
Am avut si eu unul pus în poziție de luptă

Cezar spunea...

De aia te.au trecut
La G.Pizi..si apoi la Bateria de cazane
Sa nu mai incurci pe nimeni

Cezar spunea...

Dacă nici CorneliunSSon nu mai iese la lupta..cu cîrjea lui si cu mîna întinsă.. am rupt.o in fericire
Pleaca si americanii...de teama

akord 75 spunea...

@col xxl
prefer iadul
in rai e plictisitor: doar niste durdulii bucalati,in fundu' gol,care stau si freaca sirmele alea de la cobze sau ce dracu or fi(ptiu drace).Stau pe norisorii aia cat e ziua de lunga si nu fac nimic putorile.Nasol!!
Macar in iad e ceva "activitate" mai un uischean,ceva stoarfe,un fochist ceva,se toarna smoala...balauri,monstrii chestii bre,n-ai cand sa te plictisesti

akord 75 spunea...

tembelii astia"safi" nu vad pe termen lung(nici macar mediu)....deh chestii grade functii spor de praf etc
Ce zice baiatu venit din OTex(fac si eu ca mares cu sepeleu lui)
Booon! am minima vechime asigurata,solda a fost bunicica,in baza de calcul la pensie imi baga si aia 525lei(25%din SMB).La astea se adauga un OMM de 10%+ celelalte ce-o mai fi+ CS sau AC,adun si ceva ani de la civilie si se stabileste pensia la care mai adaug 1000lei brut neimpozabili
Pai ce sunt prost sa mai stau?? Ies la pensie si ma duc ma angajez in privat si mai iau un salariu...Pai nu??
Si uite asa ii vom gasi pe cei din TO dar ca civili.Nu-i bai vin americanii cu art 5 a lu' nato(care deja scartiie din toate incheieturile dar se ascunde gunoiul sub pres) si rezolva treaba
O alianta de 2-3 hai 5 state mai treaca mearga,dar cand e vorba de 28 sa-i spui lu mutu ca asta-i o alianta viabila(28 fiecare cu interesul lui sau chiar in "bisericute" de cate 2-3 state) Fa-i pe astia sa aplice instant art 5 a lu'peste.Si daca 1(unul) singur nu voteaza s-a dus dracu sandramaua ceea ce e de asteptat
Se vede cu ochiul liber ca de cand a cam disparut URSS nato asta e cam avorton,e asa din inertia si strict din interesul americanilor(mai cu promisiuni mai cu santaj inca mai merge afacerea,da este o afacere si inca mare)
Pe partea ailalta cu chinezii iarasi e degeaba.Chinezii n-au treaba cu razboiul.Au metode mai eficiente degeaba baga americanii batul prin gard in Marea chinei de sud ca vezi doamne apara taiwanul.Incearca doar sa mentina natoismul sa nu se sparga in zeci de cioburi
Va explica mai bine mares...ca el stie!da ce nu stie..ohoo stie TOT?

Huhu Rezea spunea...

Akord-ule, reușești să depășești și dogmele religioase in prezentarea iluzoriei vieți de după moarte.
Din fericire pentru pământeni, după moarte nu vor putea avea parte nici de dezamagiri.. ca să nu mai amintim de bucurii.
Pentru iluzoria nemurire, mulți s-ar mulțumi și cu iadul din poveste.

Teo spunea...

Părţi
Nume Calitate parte SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATEReclamant MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Pârât V. M. D. Reclamant INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ARGEŞ Pârât CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNEPârât
Şedinţe
18.01.2021
Ora estimata: 13:00
Complet: C9 Fond-CA
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge cererea formulată în contradictoriu cu pârâ?ii Ministerul Afacerilor Interne ?i Casa de Pensii Sectorială a Ministrului Afacerilor Interne, ca neîntemeiată. Admite cererea formulată de reclamantul V. M. D. prin Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Poli?ie Jude?ean Arge?. Obligă pe pârâtul Inspectoratul de Politie Judeţean Argeş să emită pe numele reclamantului Vlădescu Marius Dănu? o adeverin?ă din care să rezulte nivelul soldei lunare brute realizate la funcţia de bază în valoare de 1.450 lei (fără sporuri ?i alte adaosuri incluse în acesta), începând cu 01.02.2017, conform H.G. nr. 1/2017 ?i care să fie comunicată Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne în vederea valorificării drepturilor de pensie ale reclamantului. Obligă pe pârâtul Inspectoratul de Politie Judeţean Argeş să emită pe numele reclamantului V. M. D. o adeverin?ă care să cuprindă actualizarea punctului 7 din fi?a de pensie cu elementele actualizate, conform O.U.G. nr. 75/2020 ?i deciziei ÎCCJ nr. 51/2019. Obligă pârâtul Inspectoratul de Politie Judeţean Argeş să plătească reclamantului Vlădescu Marius Dănu? diferen?ele salariale neachitate de la data de 01.02.2017 până la data trecerii sale în rezervă, respectiv 01.02.2020 ca urmare a actualizării nivelului soldei lunare brute realizate la funcţia de bază în valoare de 1.450 lei (fără sporuri ?i alte adaosuri incluse în acesta), conform H.G. nr. 1/2017, precum ?i la plata dobânzilor legale şi indicele de inflaţie aferente sumelor datorate până la plata efectivă a acestora. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la sediul Tribunalului Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 18.01.2021.
Document: Hotarâre 206/2021 18.01.2021
04.01.2021Ora estimata: 13:00
Complet: C9 Fond-CA
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 18.01.2021, conform art. 396 alin. 1 C.proc.civ. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 04.01.2021.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării 04.01.2021

raul spunea...

Iuliane ,SLP ul era una ,SPL ul era alta!In SLP -serviciul de lupta permanent-era ca in razboi!SPL -ul era starea de pregatire pt lupta!Ceva premergator!De fapt le stii f ,bine ,un pic de confuzie intre litere!In SLP-ul ala ,un prost din rdlc ,in serviciul lui de tura ,de 12 cu 24 ,putea prinde grafic de doua ori ,adica 8 ore de transmis date,asta insemnand expunere la radiatii ,temperaturi de 70 de grade etc,si binenteles netacandu i gura pt ca trebuia sa transmita datele despre situatia aeriana!Si masa servita printre picaturi!Cand era vorba de asigurare zbor mergeau statiile si 12 15 ore non stop si tu trebuia sa fii pe felie!Vara crapai intre ventilatoarele ale rusesti care te distrugeau ,si mijlocul tau transpirat...vai cand se mai defecta statia si nu puteai s o dai defecta si rezolvai problemele din mers cu radiatiile la 1 m de oua ,ca sorturile de plumb lipseau ca statul roman facuse economie sa nu le cumpere de la rusi etc etc !Radiolocatoristii ,ca medicii radiologi crapa la 60 de ani !Cui ii pasa??Astia iau spor de antena de la telefoane!Frate stii ce inseamna sa stai cu un bec in mana ,langa un magnetron si sa se aprinda becul de la radiatii???Cernobil ,Fukushima!Dar ,lumea habarnista mananca....

akord 75 spunea...

pai daca bietii de ei nu si-au "planificat"bine accidentele sa fie DUPA 1990 si "au gresit" ce poti sa le faci?Am avut fost coleg i-au fost zdrobite ambele picioare prinse intre un ATS si un zid de beton(ca asa le opreau mecanicii conductori cand motoarele "o luau pe ulei")Pana a ajuns salvarea TV-ul ala nenorocit kaki numit ambulanta l-am pus noi pe targa intr-un DAC si fuga cu el la Sp.Mil.Bv. la aproape 40km distanta.A murit pe drum saracul pana sa ajungem,degeaba medic degeaba garouri.A facut stop cardiac
Sunt convins ca la mares in birou s-ar fi facut mult mai bine "planificarile" astea Doar sunt ofiteri nato ce naiba!Ei stiu tot ei fac tot,restul e plevusca.Pe bune ce naiba ne mai trebuie armata? Exista Mares! E suficient!
Daca aud rusii,aia ori il cumpara,ori il fura ori il..😄
rectific: nu la Bv l-au dus ci la Zarnesti ,era cel mai apropiat spital la aproape 10km, dar nu a mai ajuns in viata

Niky spunea...

Asa e dreptatea în Romanistan! Ești cu globaliștii câștigi, nu ești, așa cum bine ziceți, doar degetul din mijloc! Cei care au executat misiune de lupta pe timp de pace pe aproape toată durata cât au fost activi în țara nu primesc nimic deși si-au riscat viața și ei!

akord 75 spunea...

@Burebista
Si nu uitati si de cei 575(25% din 2300) incasati lunar si care daca nu intra acum in baza de calcul a pensiei vor intra nu peste mult timp desi cred ca sunt/ vor fi luati in calcul.Pai nu zice si in legea 223 si in peleicsu 199 chestia cu inechitatile cu conditii cu bla bla.Vedeti deja se respecta perfect "principiile de baza ale legii"Oameni seriosi nu.Ma gandesc ca cei care merg in TO sa primeasca si cate un "oskar" daca scriu o "lucrare de excelenta" E simplu le dicteaza mares ca el stie "mersul" cu lucrarile astea.Iar ca ajutor e f bun domnul plt adj sef Viorel.Ca doar nu trebuie sa fi academician pt asa ceva.Ajunge functia gradul si pupaturile dorsale
Ma mir ca inca nu s-a introdus sporul de praf.CCR il are, Avocatu' lu'poporu' il are(tot personalul institutiilor si nu-s putini deloc)
Cea mai haioasa mi se pare chestia ca sporul asta e procente nu suma fixa.Daca esti boss respiri mai mult inspiri praf mai mult si deci iei bani mai multi...daca esti martalog iti cam tii respiratia ca e sporul mai mic.
Nu-i asa ca au gandit-o"profund"?? Poti sa juri ca e facuta de planificatorii militari de la bucale aia natoisti 😄😄😄

akord 75 spunea...

@Huhu
Pai daca asa au mazgalit aia peretii eu ce sa fac,doar am descris ceva cam ca "rupestrele" alea facute prin pesteri.Ma rog astea sunt mai plangacioase 😄😄😄
PS Am vazut o poza de la o biserica.
Ii trecea lui ala un sfant ceva, dupa grad/functie si cerculetul de deasupra,ii trecea zic, hornul de la centrala termica cu gaz, fix prin cap prin perete si iesea afara(hornul nu sfantul😄)Il durea la basca pe popa.El sa-si ia banii!!

akord 75 spunea...

@CFI
Moamaaa ce le mai stiai la 14 ani😄....oaileuuu esti mai tare ca mares,care e mai tare ca fularul ud😄😄
...si pe mine ma *utea lt.maj Zuzu(porecla) la cap ca nu ridic piciorul cel putin 20cm la pasul de defilare..auzi bre ? la 14 ani cand tu te spargeai in ZB-uri si zibeline "pe bulevardele Onestiului"Baaa a dracu metropola onestiu ala pe vremea aia....avea bulevarde "ce n-a vazut parisu'"
Toata ziua spargeati seminte pe zecile de bulevarde😄😄😄
PS Asta mi-a placut totusi cel mai mult aici esti mai tare decat mentorul tau "mitica de la mucuresti unde frigulesti"
Hai sa te citez van Gogh al literaturii "care esti"😄😄😄
"....cățele cu tambur ,,Orița,' "(sa mori tu ca aveau tambur??)
cpt.Marin Orita inventatorul pistol mitraliera "Orita"si nu avea tambur ci incarcator vertical drept ca schmeisserul(sau cum s-o scrie,...asa pe-aproape)
Ce ai vazut tu in filmele lui Sergiu Nicolaescu nu e valabil,ala a fabulat istoria "la greu".Iar ce ai vazut cu tambur(si era orizontal era ceha tot de inspiratie germana un model oricum nereusit)Daca nemtii aveau ceva prost ca armament puteai fi sigur ca ala ajunge la armata romana,nici la italieni nici la unguri...si atunci functiona "sfanta spaga" cu producatorii nemti de armament idem francezi,belgieni sau olandezi(modelul castilor de razboi) acum nu se mai pune problema spagilor avem numai militari tip mares aaa pardon nato

akord 75 spunea...

Mai mult decat pensia lui CFI asa cat ai pocni din degete.
Dreptate cu capul spart!!

Leo spunea...

MSS este Ministerul Securității Statului redenumit după Consiliul Securitășii Statului Ministru CSS (MSS atunci în 1968)era Ion Stănescu. Apoi MSS a fost inclus ca DSS în MAI parcă prin 1972.

GO spunea...

@ Cum adica, ce am fost si ce am ajuns? Am ramas la fel de cerebral. Ce te deranjeaza, ca nu sunt un naiv sentimental? Pune, domnule harta pe masa a anilor 1940-1944. Din Antonescu, nu scoti mai mult de un obedient nazist si un tradator al Romaniei, oricat ai incerca. Ce facem, o dam in semi-patriotisme? Adica, il ridicam in slavi pt. faza cu Basarabia, si bagam capul in nisip pt. ca nu a carait nimic sa recupereze Ardealul de Nord si Cadrilaterul? Si Cadrilaterul el l-a cedat, el a ordonat sa fie semnat Tratatul de la Craiova, la data de 7 septembrie 1940 cand era deja ... dictator!

Cica negocia ... Ce? 4 ani ce a negociat? Ce a obtinut? Nimic. Ba, daca nu era armata sa intoarca armele si sa il aresteze, la ora asta eram ca prostii si fara Ardealul de Nord (12 judete, inclusiv Cluj) si care la 23 August 1944 era oficil in componenta Ungariei.

Nu vreau sa ne contram aiurea! Pune harta pe masa si imagneaza-ti ca tu esti Antonescu! Pai tu asa faceai? Te aliai cu unul dintre sfartecatorii Romaniei contra celuilalt sfartecator?

monteoru spunea...

Raul@nu te mai vaita Ti-ai rupt nadragii in cur de atata frecat de scaun.Pe filiera militara ai fost o minuscula rotita intr-un angrenaj complex.Nu te-a tinut nimeni legat de scaun.Mai sunt si altii care au fost expusi la radiatii si nu orice tip si nu fac caz din asta.Ti-a placut sau atat te-a dus capul.Mares a trecut pe la Borcea asa ca a servit ce mananci tu.
Akord@accidente au fost si in alte sectoare de activitate.Toate au fost pe fondul nepriceperii sau indisciplinei.Nu o mai baga tu cu ATS ca doar nu le miscati in fiecare zi.Mecanicul conductor tanc misca tanc toata ziua.Mecanic conductor ATS mare scula .Tractorist
P.S.-ciocul mic ca am "vizitat" MU si UM cu specific AA.

Burebista spunea...

Deja legea 168 creează 2 discriminări...
1 între cei care au fost în teatre de operații sau zone de misiuni și cei care nu au fost, dar care sunt deja la pensie, prin cei 1000 lei net.. Și
2. Între cei care au fost în teatre de operații sau zone de misiuni care beneficiază de deducerea din solda brută inpozabila da 575 lei rezultând o solda netă mai mare cu 575 lei decât cei care nu au fost in teatre de operații și care peste 6 luni vor ieși la pensie având acei 1575 lei net în plus fata de cri care nu sunt veterani și 575 în plus fata de veteranii pensionați pana în prezent....
Cei din afara mapn sunt discriminați ca nu primesc nici cei care au fost în TO.... Pentru ca ministrul MAI și directorii celorlalte structuri militare SRI, SPP, STS nu au emis ordine cu normele de aplicare a legii 168... Sau poate legea se aplica doar la MAPN.. 🤣

monteoru spunea...

Cornelius-ce origine sanatoasa ai!Pentru origine sanatoasa te-a trimis Sora la mina.
Ce prosti trebuie sa fie unii.Pupa mana calaului.

Iulian Mareș spunea...

Kordac,
Eu când citeam concepția si anexa cu forțele si mijloacele tu încă te mai luptai pt a fi promit in PCR!
Nu mai exagerați ca speriați oamenii!
Trecerea dintr-o stare in alta nu se face haotic, nu este ca la razboi si atunci se exagerau mult masurile luate pt apărarea spațiului aerian...Nu se justifica, fiind aproape înconjurați de state din Tratat!
De fapt, kordi, iar te dai gramatica in cap si nu cred ca știi sa iti vezi propriile greșeli. Asa procedează orica gâgă nesimțită..., însă nu este cazul tău, un băiat deștept dar fără de noroc in viață! Deh, mai Kordel, team ținut eu sa nu te dezvolți profesional? Ah, știu...nu ai voit, căci tu erai deja.
Iar, dacă nu ești doar kior ai sesiza ca tasta, kiar virtuala, C este lângă X!
Promit ca voi comenta atat de critic și real postările tale pana vei părăsi blogul pe care acum 1, 2 ani il injurai cu spor ca orice mizerabil birjar!
Si mai tine minte ceva: numai tâmpiții au combătut aeronave infractori la regimul de zbor cu RaAA! Si numai profesioniștii din AA nu s-au prins ca nu pot survola ROU zeci, sute de aeronave, apărute din senin! ...referitor la 89.

Iulian Mareș spunea...

Raul, neatenția costa. Ai dreptate ...nu am fost f atent la locul literelor.
Fii convins ca si alte arme au plusurile si minusurile lor...infanterie, tânjit, genial...au avut și dezavantaje si avantaje, cum se zice, fiecare cu norocul sau ghinionul lui asumat prin alegerea armei.

raul spunea...

@monteoru
Desi nu prea imi place sa jignesc ,unii chiar merita!Nu era vorba de vaitat ci doar o expunere a unor situatii de fapt ,putin cunoscute de marea majoritate!Oricum ,capul meu radiat valoreaza mai mult decat al tau monteoric sarat!Si in vizite prin Unitati ,intrebai cum faceau majoritatea terestrilor,,,ba frate voi chiar trebuie sa stiti ce se intampla cu atatea butoane(tumblere)'' cand vedeati zecile de aparate si butoane cum le spuneati voi,habarnistii!Vorbesti ca sa te afli in treaba!Un ofiter de rdlc avea pregatire cat toate armele la un loc!In misiuni erai mama si tata pt suborbonati ,ca nu aveam dupa curul nostru intendent ,armurier etc!Erai topograf ,genist ,infanterist ,intendent-aveai in caietul de alarma si cate grame de zahar sau de pesmet ,sa le dai militarilor,raspundeai de CL,de munitie si cate si mai cate ,ca o unitate independenta in miniatura!Peste toate astea era misiunea principala ,sa descoperi avioanele inamice si sa-l anunti pe MONTEORU ,sa aiba timp sa se ascunda pe undeva !Vorbiti si voi ca sa va aflati in treaba!Ma dezamagiti!

Iulian Mareș spunea...

Eu ma bucur enorm pt camarazii mei care au primit infima suma (activi și pensionari) întrucât au reprezentat cu mândrie ROU, fiind elemente de transpunere in practica a politicii externe naționale.
Indiferent ce susține un neocolit atunci când făcea SLP in diferite SPL nu era sub a amenințare directa din partea unui inamic!
Totuși, trebuie sa fii un mare grobian si promitiv ca sa bârfește si urăști pe camarazii care au executat misiuni externe in TOp.
Este adevărat mr Șerban, căci tu ești cel care aidoma unui golan beat, ai luat în derâdere misiunea executata de peste 70% din personal.
Prostul ceea ce nu înțelege tăvălește...

raul spunea...

Iulian Mareș
6 februarie 2021, 14:40 Chapeau bas!Asa se duc polemicile !Cordiale ,cum ar spune Paler!Atentioneaza-l ,Iuliane si pe nedusul ala la biserica ,pe nume de scena,MONTEORU!

Iulian Mareș spunea...

Si nu ti se pare firesc?

Iulian Mareș spunea...

Corneliunsson,
Uite cate știe batranu Șerban! Păcat de el că este cu un genunchi în groapă...
Pe el l-au făcut membru PCR la 30 de ani, din milă..ca îl prea sărise rândul la căpitan...

Viorel spunea...

Pupăturile dorsale sunt valabile și viceversa. Numai un afon pensionat acum 20 de ani nu știe că în Armata României ultimul grad de Sof. este Plt.adj.pr. (principal „domnule akord-75”) și nu șef. Șef „poate” ați fost dumneavoastră și cu gândirea impusă și rămasă de la pregătirea bolșevică ați rămas și folosiți expresia „Pupături dorsale” pe care le-ați cerut-o / impus-o subordonaților să v-o aplice pentru buna dv, plăcere. Dacă cumva v-au rămas răni și acum pentru că unii probabil aveau limba aspră ca a dumneavoastră pentru că îmi închipui cum o simt pe propria piele, vedeți că se află în farmacie unguent sau creamă denumită Triderm cu triplu efect (de asta se numește și triderm).
„Si eram pe vremea aia doar un parlit de cpt, revoltat de ceea ce vedeam si auzeam....ca LMDC-ul ma invatase cu totul altceva”. (deci, curat ca lacrima, imaculat și alb ca și zăpada, DAR REVOLTAT, REVOLTAT PE DRACU, PE CINE REVOLTAT, PE ȘEFII DV.? ȘI CARE ERA MOTIVUL CĂ ERAȚI REVOLTAT, CĂLCAU CUMVA STRÂMB PE PRINCIPIILE DV. ?) Și o întrebare. Ca tânăr Cpt. le-ați urmat exemplul, v-ați impus un alt mod de a conduce sau ați aplicat (pentru a fi promovat) PUPĂTURILE DORSALE. Mai mult ca sigur, pentru că repetând mereu aceleași cuvinte denotă că ele au fost modul dv. de viață. Fiecare pas (cu dreptul pt.dv. pentru că stângul era pentru adevărații militari) începea cu o pupătură în funcție de interes (luați sau dădeați). Cred că ar fi cazul să dați dovadă că gândiți și vă exprimați ca un adevărat ofițer dacă sunteți.

Huhu Rezea spunea...

@Mareș
Eu am pus în discuție acest topic pentru a sublinia discriminarea pe care legea o face între militarii care au executat misiuni de risc pe teritoriul național, după anul 1990, față de cei care au executat aceleași misiuni înainte de 1990. Nu-i blamez pe cei care au primit titlul de veteran pentru misiunile din străinătate.
De ce sunt grobian pentru că am scos în evidență această discriminare care, mai devreme sau mai târziu, va ajunge în discuția CCR?
Având în vedere funcțiile avute, mă așteptam să fii mai empatic cu acest topic.

Burebista spunea...

Domnule Huhu Rezea, sa vedeți hemoragie de pensionari din mapn începând de acum și chiar mai mult peste 6 luni.
Cei din TO care se vor pensiona peste 6 luni vor primi 1575 net în plus.. 575 la pensia netă în plată și 1000 lei indemnizație.

Viorel spunea...

Domnule răul, vă dau perfectă dreptate. Cine cunoaște Galațiul știe că lângă U.M. 01247 (fostul Regiment 300 Mc. „Petru Rareș”), gard în gard era o U.M. de Radio Locație ce aparținea de Ploiești (nu știu cum era subordonarea la ei). Când am fost repartizat și am trecut pe lângă gardul unității și am văzut acele antene enorme (una mare ce se rotea continu, cred că avea diametrul de 5-8 m și două mai mici care culisau față / spate) așezate pe niște biute de pământ la înălțimea de 6-8 m m-au trecut fiorii, aveam impresia că sunt în cosmos. În timp (hrănirea și echiparea de la soldat la Cdt.U.M. se făcea la unitatea noastră / popotă cadre-m.t.) mi-am făcut prieteni, am intrat în buncărele subterane, vedeam cum zboară avioanele și mă miram de scrisul invers pe planșetă. În dreptul unei biute pe care se afla una din acele enorme antene se afla un Foișor în care se afla santinela ce asigura paza unității. Foarte mulți m.t., Cap. de schimb și Cdț. de pază au fost pedepsiți pentru că santinela din postul respectiv adormea mai tot timpul în post. Când adormea, când funcționa antena ce emana radiații. Un simplu M.M. și-a dat seama de acest lucru dintr-o întâmplare dar după vreo 2 ani. Până atunci, pedepse. Au fost nevoiți să desființeze acel foișor, să înființeze două în locul lui la distanțe și înălțimi diferite de primul. Un caz ipotetic. Dumneavoastră pe scaun în fața radarului de unde transmiteți coordonate. UN ATOTȘTIUTOR în elicopter (singur, pentru a nu mai fi și alte victime) și la mișto îi transmiteți un grad (nu de Of.) fie spre vest la nemți fie spre est la ruși și dă cu botul de Vârful Omu ca și marele (IOVAN) care în momentul în care a împușcat un câine în plină iarnă în București, câine care a murit în chinuri (citiți presa), o vecină la blestemat spunându-i că va muri la fel ca acel câine, lucru ce sa și întâmplat.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Nu de tine era vorba ci de cei care blamează si iau la mișto misiunile lor, kit ca nu le cunosc.

Iulian Mareș spunea...

Eu nu am negat discriminarea, dar nici să-l lași pe grobianul de BV sa facă mișto de ei...ăla care mănâncă pensie de 22 de ani!

Iulian Mareș spunea...

Viorele,
Singurii abilitati sa comunice cu aviația in zbor sunt conducătorii de zbor din centrele de conducere a zborului (mae culpa pt strălucirea involuntara a unei functii) și controlorii de trafic aerian nu cei din AA sau radiolocatie...

akord 75 spunea...

a aparut colonelul de carton si imediat in urma lui sluga cea credincioasa amandoi mari luptatori cu praful...ala de pe rafturi
Ce repede am dezmortit haita de sacali care-si vad privilegiile puse in pericol
Sunt ei ingrijorati de cei din TO cum sunt eu ingrijorat de sanatatea lui preafericitul daniel..Ha!!Din punctul asta de vedere eu mult mai aproape de viata si activitatea celor din TO decat ipocritii birocrati cu gandul numai la sforarii si privilegii nemeritate.Da domnule plt adj principal(fost sef) ti-am mai spus sa inveti sa scrii mai intai cuvantul "explicatine" corect si apoi vedem daca esti chiar asa titrat sa obtii beneficii materiale pentru o lucrare de excelenta(scrisa pe bune cu stiinta si cu sudoarea fruntii) Eu sunt convins ca nu aveti asemenea lucrare,NU ATI AVUT-O NICIODATA si nici n-o s-o aveti vreodata.Deci este un furt de cea mai joasa speta si fapta dvs si cea a lui mares...si vreti sa ma adresez cu dumneavoastra??? Priviti-va mai intai in oglinda si vedeti ce ati facut
Da sustin ca sunteti hoti in cazul in care nu spuneti macar cateva paragrafe din lucrarile de excelenta realizate de "domniile"voastre.Despre sporurile de conditii vatamatoare si conditii speciale sustin acelasi lucru si nu-mi retrag cuvintele.Nu aveti de ce sa primiti asemenea sporuri!
Spor de confidentialitate??? pentru ce? nu astea sunt atributiile functiei?
Spor de fidelitate?? pentru ce? ca ai venit in armata si esti fidel??
Jigniti orice principiu de corectitudine si de logica.Sa va fie rusine!!
Da banii astia nu i-ati furat.Vi s-au dat dar stiati ca nu-i meritati si nu v-a tresarit constiinta nici un moment...v-ati complacut in troaca.
mares mai are si tupeul nesimtit sa zica la un moment dat ceva de genul:
"...s-a descurcat.. ce sa fac daca altii n-au fost in stare"
Si asta numeste "conceptie de viata".Bai baieti sunteti putrezi pana la ultima farama,asta a facut sistemul din voi si nici macar nu va dati seama pana unde ati decazut.V-ati uitat doar dupa bani,bani si iarasi bani
Mares! TU faci misto de cei din TO prin simpla ta existenta si e de ajuns.Nu ma dau pe 1000 ca tine ca stiu ca n-am pe cine ma baza si nici pe subofiterul acela cu aere de printesa ultragiata.Mergeti dom'le la pension! Ba nu,voi de abia ati venit de acolo
Si da! "mananc" pensie de 20 de ani si nu mi-e rusine, o pensie pe care tu o halesti in doar 4 ani fara ca sa faci nimic pt ea in afara de slugareala
Hai cu lucrarea aia de exceptie pt care o sa iei bani in urmatorii 30 de ani si peste.Hai uimeste-ne!! sa invatam ceva din cele ce ai scris.Si adu-o si pe cea a domnului plt.adj.pr.
DEX: De exceptie=..exceptional/..care constituie o excepție de la regula
sau
Salariile de lucrări de excepție, împărțite între șefi
https://sindicateuropol.ro/salariile-de-lucrari-de-exceptie-impartite-intre-sefi/

Asa ca lasati-ma cu "meritele" voastre de exceptie.Adevarul il stiu toti voi tipati ca sunteti genii iar lucrarile voastre a ta mares si a lui viorel pur si simplu nu exista.Si asta e o metoda de furt si se numeste escrocherie sau sarlatanie iar posesorii lor se stie cum se numesc
Oare asta e grobianism sau adevar? ca de mincinosi si ipocriti e lumea plina

akord 75 spunea...

Naparlitule
Da sunt abilitati controlorii de trafic aerian care au un punct de dirijare,care are un sef(aviator bineinteles) care se subordoneaza sefului de tura care este de RAA bineinteles ca de altfel si cel din PC RdLc
Du-te naparlitule si citeste nu-ti mai da cu parerea ca pe stadion.Eu am avut functia 10 ani si vi sa vinzi gogosi?
Le prinzi pe toate din zbor iti dai cu parerea peste tot si de fapt nu ai habar de nimic...doar agati cate o frantura de informatie,un pic de ici,un pic de colo...poate cade cineva in fund de admiratie pt tine.
Cu cat vorbesti mai mult cu atat demonstrezi ca esti total pe dinafara...zilele trecute dadeai lectii de VM,lui cezar ii explici despre arme intrunite
Ai zis-o pe asta cu aviatia de parca ai lucrat la Tarom, firma in care toti sunt rude si unde au venit contabilele pe post "din dragoste pentru aviatie"(la TV,preluata de la rise project declaratia originala)
Asa si tu din"dragoste pentru euroi"
Naparlitule!

Leo spunea...

În 1968 Oneștiul se numea GH. Gheorghiu Dej.
În același an 1968 și ăn același august , s-a produs prima dacie 1100 la Colibași.
De atunci , din 1968 , s-a mai înrțmplat un lucru important pe lîngă crearea de MU și UM și GP. S-au pus bazele Industriei militare de armamnet în uzinele mecanice din RSR. Din 1968 , fiecare uzină va avea o secție militară afiliată specializată pe producerea de echipamente militare. S-au creat și uzine de sine stătătoare de echipamnete militare ( de ex. Carfill, Metrom , Plopeni etc..)
Inginerii militari erau șefii acelor structuri care în total în 1989 aveau cam 100 000 de angajați, în afară de ce avea MAI-ul în fabrica de "stele" din buricul Bucureştilor. Cu acele produse ale MFA şi MAI s-a plătit o mare parte din datoria RO în 1988. Acum acei militari sunt bătaia de joc a LICHELELOR GULERATE coordonate de ionică zis pulică

Iulian Mareș spunea...

22 de ani mâncat pesmwti muiati gata...
De Balotesti ai auzit? Sefii de tura cat si controlorii de trafic aerian (ACC) sunt numai aviatori întrucât conduc avioane, necitite...
Dacă asa făceați voi era prostie...AA a dorit sa fie moțul de la basca, însă nu tine...voi nu sunteți abilitati sa ordonați ceva aviației...
Dar astea sunt lucruri neinteresante, care nu interesează pe nimeni.
Doar trebuie sa te documentezi avand exemplu Balotesti...atat.
Nu știu ce legătură are VM cu arme intrunite, însă tu sigur ești un profan, pt că nu pricepi si nici nu ții minte!

Iulian Mareș spunea...

Este doar mahalagism de alcoolist notoriu, care își vede limitele.
Greșeli gramaticale si de exprimare are din plin, iar pt problemele lui frustrante ii recomand sa se adreseze Corpului de Control, mai abilitat sa-i taie rația de tărâțe.
Porcia il face sa nu recunoască despre jignirile aduse celor care au executat misiuni externe. Mințind, jignind, mahalagioul frustrat vrea sa-i tragă pe toți la nivelul lui si sa-i bata cu grobianismul lui ...

raul spunea...

Corect ,numai ca fara rdlc ,aia sunt zero barat!De unde isi iau datele si imaginea pe indicatoare ca sa poata sa faca dirijarea ??De la rdlc!Aviatorii sunt singurii care realizeaza ca fara rdlc ar fi morti ,ceilalti va dati cu presupusul!Lasati-o asa cum a picat si hai sa-i regulam pe altii ,nu s-o facem intre noi,ca nu are nimeni de castigat asa!

HALA spunea...

Și serviciul de garda, ce era? Nu cumva asa cum și era definit de codul penal,ca fiind"singura misiune de lupta pe timp de pace"? Și pentru ca nu era pregătit și mai ales executat de către generalii și coloneii care în schimb scuipau în draci pedepse privative de libertate pentru orice minima abatere în serviciu ci doar de către ofițeri cu grad inferior, subofițeri și soldati, acum cei din urma nici nu fac obiectul măcar al nominalizării. Vorbiți doar de piloți,
art. AA și radiolocatie.Ce sa mai comentezi?

Viorel spunea...

Domnule akord-75, îmi pare rău că un Of. de vârsta și cu experiența dumneavoastră (cum ați afirmat / în toate domeniile) nu citește în Dex să vadă și să înțeleagă ce înseamnă lucrare. Confor Dexului cuvântul lucrare are 33 de definiții. Citițile și selectați „lucrarea” care se mulează pe fiecare armă / specialitate militară și funcție îndeplinită în parte în M.Ap.N.. În marea majoritate a cazurilor (peste 99%) lucrarea reprezintă o activitate sau o acțiune și nu o pagină sau 10 pagini scrise și îndosariate frumos între 2 coperți pe care scriem: Lucrare de doctorat, dizertație, licență, etc.
Condițiile pentru acordarea premiilor de excelență prevăzute de art 26 alin (1) (3) din Legea cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice | Normă metodologică:
Art. 6.
Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelență pentru personalul care a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea unității, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, salariile de funcție, salariile gradului profesional deținut, gradațiile și salariile de comandă aferente personalului prevăzut în statul de funcții, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget.
Art. 7.
(1) Premiile de excelență se pot acorda lunar în tot cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției sau a sistemului administrației penitenciare, a participat la activități cu caracter deosebit ori a avut un volum de activitate ce depășește în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, ținându-se seama de următoarele criterii:
a) cunoștințe profesionale și abilități;
b) calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate;
c) perfecționarea pregătirii profesionale;
d) capacitatea de a lucra în echipă;
e) comunicare;
f) disciplină;
g) rezistență la stres și adaptabilitate;
h) capacitatea de asumare a responsabilității;
i) integritate și etică profesională.
Spor de „INFIDELITATE”, confidențialitate, fidelitate, condiții vătămătoare, etc., citiți legea gândită, editată, aprobată și promulgate. La fel ca Legea nr. 223/2015 și oricare lege mai doriți dumneavoastră. Sunt sporuri și pentru păzit câinii dar și pentru păzit demnitarii. Deci nu ne mai criticați pe noi. Am coleg care, pentru el, luni este ultima zi de muncă (ca și military active / merge ca de rămas bun). Are pensia stabilită la 3.400 și ceva. Dacă avea misune în T.O. avea pensia cu 35% mai mare decât mine. Ce ar trebui, să nu mai vorbesc (,) cu el, să-I dau în cap ? Asta e legea, mergem înainte. De ce nu ați cerut audiență la ministrul Ciucă să susțineți PLx-199/2020 „Articol unic”, de ce nu sunteți parte în proces CPS / Curtea de Conturi ?

akord 75 spunea...

naparlitule
Astea cu Balotestiul le stie o tara intreaga de 30 de ani.Te-ai gasit si tu sa ne explici ce-ai vazut la stiri ca babele de la Cocargeaua.La atat se reduce apararea aeriana in simplitatea ta.Balotesti.Punct! nula/nada/vida
Niciodata nu vei intelege pt ca nu ai trait nu ai avut responsabilitati n-ai avut nimic.Daca faceai un document aiurea ti-l arunca sefu' in cosul de gunoi iti dadea o palma dupa ceafa si te punea sa faci altul care sa corespunda cerintelor.Asta ti-a fost raspunderea.Sa ti se arunce la gunoi cat mai putine hartii ca sa ajungi acasa cat mai repede.Spre deosebire de tine la altii multi altii nu mai puteai indrepta nimic niciodata.Le faceai si poate greseai sau nu le faceai si poate greseai.Tu doar iti ascuteai un nou rand de creioane si te apucai de "munca". Am primit de la voi de-a lungul anilor sute de tampenii imposibil de pus in practica pe care un scribalau ascuns intr-un birou le scria fara sa aiba habar despre ce e vorba si care-i realitatea pe teren.Sunt pline armatele de prosti harnici si idioti (in)utili prin comandamente...fara referire la persoana ta.Asa se intampla cand aduci in posturi de pantofi cu gaurele politruci cu rude si relatii la partid.Si nu-mi mai spune ca faceai si dregeai ca esti un pustiulica de 56-57 de ani>Cand eu eram prin poligoane la trageri mataluta iti stergeai nasucul ca ti-era frig la +18 grade in birouMa lasi? Ca ti-ai luat gradele cate doua/4ani deschizand usile cu capul si crezand ca asta te face mai pregatit.Nuuu...e doar sclipici nimic altceva sub el.
Hai pa! politrucule naparlit

akord 75 spunea...

"arme intrunite" si "VM" sunt despartite prin virgula deci sunt o insiruire.Dar am inteles;stii sa citesti dar nu pricepi ce citesti;denumirea dati-o singur

Iulian Mareș spunea...

Din fericire eu am fost la Balotesti, tu esti cel care indruga aiureli!
Stiu ca asta a fost oful AA, lipsa nivelului 1 al conducerii! In plus controlorii militari de trafic aerian sunt aviatori, iar insusi cdt. AOC Balotesti este aviator nu AA!
In fapt, asa super bun, crema de crema, tacut, modest, anti PCR de ce nu ai fost oprit in Bg RSA? Mare pierdere, mari nemernici? Si da, cred, sunt convins ca, nu ai concurat pentru nicio functie pe care ai ocupat-o pana acum XXII de ani! O intrebare indiscreta: dupa lansarile din 89 mai aveati destule rakete? Sau v-au lasat in ofsaid radarele analogice?

tehnocrat spunea...

@Huhurezule vad ca o dai la intors ca la Ploiesti intre garile Sud si Vest, normal ca nu obliga casa de pensii care este doar un centralizator dar obliga "Inspectoratul":
" Obligă pârâtul Inspectoratul de Politie Judeţean Argeş să plătească reclamantului Vlădescu Marius Dănu? diferen?ele salariale neachitate de la data de 01.02.2017 până la data trecerii sale în rezervă, respectiv 01.02.2020

Huhu Rezea spunea...

DE la tine nu am pretenții. Ce pretenții poți avrea de la un cioflingar hoinar pe internet?
Dar... de la o organizație care se pretinde a avea rol de reprezentare a disponibilizaților și de formator de opinie se cere mai multă rigoare.

Leo spunea...

Am aflat că la CPS a MFA de cîteva zile este furtună mare + tornadă cu grindină cât oul de struț. Poate cineva să confirme buletinul meteo ?

Huhu Rezea spunea...

In afara MApN, celelalte instituții militare nici nu au emis ordinele de aplicare a L 168/2020, lege cu dedicație pentru armata post comunistă.
Mă intreb... ce va face SIE? Ii va declara veterani pe toți trimișii săi în străinâtete? Aștia au stat cu anii în "teatrele" de operații informative, nu numai 120 de zile.
SRI nu poate recunoaște că ar opera și în străinătate.
Nu înțeleg de ce ministrul Vela nu s-a conformat legii. Sunt numerosi jandarmi și polițiști care au executat misiuni de mentinere a ordinii în zonele de conflict din străinătate.

tehnocrat spunea...

Ai auzul dezvoltat dar eu "un cioflingar hoinar pe internet"nu-mi permit sa spun ce stiu sau ce se discuta pe acolo, da, razboiul este urias si ia amploare si tot ce am spus , ba chiar mult mai mult decat atata nu retractez. "Vine vremi grele"!

Huhu Rezea spunea...

Nu aud nici măcar o vorbă bună pentru inițiatorii legii, Brăiloiu Liviu și partidul său, PL-x nr. 264/2019, din partea celor care în aceste zile s-au trezit în conturi cu câte 1000 lei neimpozabili.
Gest sinucigaș, dacă analizăm cu cine au votat cei trimiși în teatrele de operații.

Burebista spunea...

Asta am scris și eu în multe comentarii. Legea 168 a creeat noi discriminări pe lângă cele din Legea 223 modificata prin oug urile 57,59,114..

Burebista spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
tehnocrat spunea...

N-a intrat nici macar un leut in contul cuiva cf.L.168/2020.Teoretic ar intra colo prin octombrie, practic-niciodata!

Leon spunea...

Beneficiile de la Art.12 ale L.168 au fost introduse de deputatii din Comisia de Aparare din CD, NU de initiatorul acestei initiative legislative:
http://www.cdep.ro/comisii/aparare/pdf/2020/rp264_19.pdf.
Dupa cum se observa TOATE articolele initiale au fost AMENDATE..!

Huhu Rezea spunea...

Hurzicarule, nu te dezici! Confirmi epitetul de ciofingar hoinar. Tu te citești numai pe tine?
Sunt câteva comentarii în care veteranii pensionari confirmă ca au primit zilele acestea indemnizația de 1000 lei.

Huhu Rezea spunea...

Fiind o lege peeeseedeee, s-ar putea caCîțu s-o treacă pe lista neagră pe care spune că o va pune mâine în discuție.

Leo spunea...

BRAVO T2 , se confirmă buletinul meteo.
Se zice că degeaba ieşi prin cartier dacă nu auzi bine..........
SUS ACADEMIA GOGOL de pe aceeași uliță !

Leo spunea...

Lasă T2 , nu te supăra pe redactorul șef și să știi că VIN VREMURI BUNE , nu grele. Eu așa am auzit prin cartier....

Leon spunea...

Probabil sunt discutii serioase legate de Indemnizatia de 1000 de lei pe care Ciuca s-a grabit s-o acorde asa repede( Fara a fi BUGETATA , si fara acordul lui CITU) si fara a diminua aceasta suma cu cele 4 zile lipsa ( Legea 168 a intrar in vigoare pe 4 februarie); probabil ca si Taloanele pe aceasta luna erau deja tiparite, fara sa cuprinda si aceasta suma..!

Burebista spunea...

Dacă nu a primit nimeni indemnizația de 1000 lei înseamnă că cei care au scris ca ar fi primit deja au mințit.

Burebista spunea...

Se pare ca și ficatul snppc abia acum solicita ministrului de interne sa emită ordinul de aplicare a legii 168....
https://www.snppc.ro/05-02-2021-solicitare-fsnppc-adresat-mai-pentru-emiterea-normelor-de-aplicare-a-legii-nr-168-2020-bd10562

Iulian Mareș spunea...

Eu consider ca este o lege din categoria celor reparatorii...
Ar trebui dați banii din urma, după îndeplinirea temeiului legal al primei misiuni si kiar ar fi fost mai corect nr de misiuni X suma alocata/misiune.
On plus ar fi cazul ca acele reduceri CF sa se transforme în gratuități zboruri interne și o deducere cu 50% din prețul biletelir a 3 călătorii cu avionul, dus-intors, clasa bisniss, in matja de 10000-12000€/an.

SorinDaniel spunea...

Ati luat adeverinte de la unitățile in care ati activat, cei care va incadrati la art.2 din normele metodologice si sa depuneti la comisariate?S-au doar va dati cu presupusul ca nu veti primi nimic.

hankook spunea...

@ tehnocrat, eu sunt unul din cei carora le-a intra in cont 1000 lei ( nici macar nu am avut legitimatie veche pentru ca nu am fost interesat pana acum, dar am fost din prima zi a lunii ianuarie 2021 si am depus actele necesare/doveditoare la CMZ, care s-a miscat exemplar), daca intri pe facebook, pe pagina AMVVD ai sa constati ca sunt mii de militari in rezerva care au primit suma asta.
@ burebista, suma de 1/4 din salariul mimim brut pe economie, impozabil, pe care il vor primi din luna martie ( solda aferenta lunii februarie) militarii in activitate si care au misiuni in teatre, nu va fi inclusa in baza de calcul al pensiei, acesti bani reprezentand o indemnizatie lunara neimpozabila.

hankook spunea...

In norme este un tabel unde sunt trecute misiunile acceptate, cele ale SIE nu sunt !

Iulian Mareș spunea...

Leon,
Sa ni-i oprească din pensie...

Leonard,
Aia este academia contra Gogol, de pe aceeași uliță...

*Sa crape Inkizitia Likelelor cretine din alcoolism!

Iulian Mareș spunea...

Leon, dacă Ciuca nu cere fonduri în plus care este problema?
La nevoie se alocă in plus la rectificarea bugetară.

Huhu Rezea spunea...

@hankook
Pentru SIE nu face MApN Norme de aplicare. Nici atât nu ați înteles că fiecare instituție militară face Norme proprii pentru angajații săi?

un oscar = o pensie spunea...

bravo Akord
ai pus la punct premiantii cu oscar
in romania(colonia) jaful a ajuns la perfectiune
pot sa ii dau si un nume -romanian style-
o buna metoda de a jefui banul public este prin lege
dai o lege prin care dai salarii nesimtite si stai linistit ca nu are nimeni ce sa zica

tehnocrat spunea...

Sincer, cred ca este o minciunica!

Leon spunea...

Iulica, daca nu avem Buget aprobat pentru acest an, in luna Ianuarie si Februare, ministerele trebuie sa se incadreze in cota de 1/12 din Bugetul anului precedent ..!
Probabil ca Ciuca are o "Rezerva" disponibila!

un oscar = o pensie spunea...

asa mares
pluseaza cu beneficiile
doar nu dai de la tine
ce ar mai trebui? scaune cu masaj gratuite,tuns periuta gratuit,criogenarea creierului,viagra gratuit,etc. mai pune tu ca vad ca ai idei bune

tehnocrat spunea...

@Huhule Acesti bani intra odata cu pensia , cand au intrat pensiile MApN? Daca acei beneficiari erau de la MI la ei nici nu s-au emis normele de aplicare a L168

un oscar = o pensie spunea...

hankook,cum te simti cu mia de lei extra?
e suficienta? acopera consumul de energie din razboiul dus?
mai trebuie ceva sa iti platim?
un vehicul electric ai nevoie?
cere ca noi suntem aici sa te ajutam,doar esti eroul nostru....

Iulian Mareș spunea...

Foarte corect! 👍

Burebista spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
un oscar = o pensie spunea...

mares,sa dai contul sa iti dam mia de arginti in caz de esec ciuca
nu se poate sa ramai fara ei
ce naiba ,suna mai bine 16.000 lei plus arginti comparativ cu 15.000 lei simpli(dar excelenti)

tehnocrat spunea...

@Leonard ,da, vin vremuri bune cu conditia ca la PLX199 sa se accepte amendamentele SCMD!

Burebista spunea...

S ar putea sa ai dreptate și sa nu fie inclusa în solda ca și deducere vi plătită separat ca suma forfetara însă neimpozabilă asa cum este și indemnizația.. E ca la parlamentari care primesc o sumă forfetara netă de 3000 sau cât o fi pentru chirie...

Iulian Mareș spunea...

Leon
Are Rz.ATc, ca orice general!

Iulian Mareș spunea...

Oskărel,
Sunt convins că odată cu întrarea în vigoare a PLX 199, vor fi bani și pentru retroactiv! Pt că dispare tainul celir din Inkiziția Likelelor ...cuantumul avantajos.

hankook spunea...

Intr-adevar , doar MApN a inceput sa vireze sumele cf.legii.

hankook spunea...

Gresesti, sumele au intrat pe data de 05.02.2021, momentan ele nu se vireaza odata cu pensia, poate pe viitor, cand toti cei care se incadreaza in litera legii vor primi acesta suma.

hankook spunea...

Iti pot dovedui cu extrasul de cont, daca esti asa de neincrezator !

hankook spunea...

@ huhurez, ai dreptate , poate in normele SIE vor fi trecute si alte misiuni, cu toate ca nu cred ca cei care sunt la ambasade se vor incadra, ca doar nu sunt misiuni in tetre de operatii.

akord 75 spunea...

un oscar=o pensie
Nu te agita,el asa a fost invatat,asa a trait si asa o sa moara, cu unghia-'ngat si cu gandul la vesnica"ciupeala"...colonel de "moda noua" precum in romanul scris de Nicolae Filimon

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
akord 75 spunea...

Iulian Mareș
7 februarie 2021, 12:59
"...ar fi fost mai corect nr de misiuni X suma alocata/misiune."

Aici gresesti!! dar de ce nu multiplicat cu 5 sau 10 sau 100 ca nu te doare "clanta" sa spui tampenii
sau sa faci o propunere in care "misiunea"sa dureze cat drumul de la Otopeni si inapoi...se zice ca te-ai imbarcat apoi ai debarcat te duci si ei banii in baza ordinului de serviciu+ decontul la taxi ca asa-i la miticii din mucuresti unde frigulesti

Viorel spunea...

Mentorul meu Iulian Mareș, mi-ați stricat ziua prin afirmația adresată lui Oskărel ca să vă citez „Pt că dispare tainul celor din Inkiziția Likelelor ...cuantumul avantajos”. Atunci mentore, prin dispariția cuantumului avantajos nu este afectată și pensia „elevului”, adică a mea, care în urma Deciziei de actualizare / 2017 era mai mică și a rămas în plată cuantumul existent la acel moment, fiind mai mare ? Ce să înțeleg, că vă bucură acest lucru ?

akord 75 spunea...

@tehnocrat
Nu mai nega evidenta!! Pe site-ul lui marin au aparut postari ca astea inca inainte de apare aici.Convinge-te singur,uita-te la data

Oricum sa scrii pe site-ul ONG-ului guvernamental(iarasi guvernamental!??) ca ziua de 4 februarie reprezinta "o zi mareata" mi se pare de un ridicol si un prost gust desavarsit.Asa au ajuns sa arate "zilele marete" in acceptiunea unora?? asta doar unul de tip/model/etalon "mares" putea s-o scrie,unul care sigur a luat banii astia dar in nici un caz nu i-a meritat
https://www.amvvd.ro/misiune-indeplinita/?fbclid=IwAR317PMfPD2CgatXq_3FtNsWq0OPf1A4VD1eQDtBPdf-7MtMvTysCXjtPRQ

De cealalta parte sunt cei ca "hankook" deci:
Felicitari hankook!

akord 75 spunea...

Noi nu am luat
Am "frecat-o la rece" in tara si am stat la popota de dimineata pana seara si de luni pana se facea iar luni.Pana si soldele ni le aduceau la masa ca sa nu ne deranjam prea mult😄😄😄

Viorel spunea...

Domnule Burebista, va fi identică cu Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică* [acordată și susținută frenetic de Col.(r.)dr. Dogaru mai mult pentru interesul personal decât de cel colectiv inclusiv la CEDO din aduceri aminte / nu mai verific]. Deci, va fi o Decizie separată de Decizia de pensie militară de serviciu ce va fi emisă de C.P.S. a M.Ap.N. Am în față Xerocopie de pe Decizia de pensie militară a unui Sof. de Muz. Mil. și Decizia nr....din.... privind stabilirea indemnizației prevăzute de Legea nr. 8/2006 privind instituirea....etc., etc. a aceluiași Sof.

akord 75 spunea...

Burebista
6500 lei pt chirie la nivelul anului 2017...oare cat o fi acum???(bani pt care nu se cere nici o justificare,iar multi au proprietati in bucuresti)Dar daca cere banii i se dau.E singura conditie: sa-i ceara

akord 75 spunea...

@Burebista
am gasit ceva mai actual

Câți bani primește un deputat/senator pentru chirie
Parlamentarii beneficiază lunar și de o sumă importantă pentru cazare. Suma este acordată lunar, pe toată durata mandatului și nu poate fi mai mică „de jumatate din indemnizatia bruta a deputatului, respectiv al senatorului”, adică cel puțin 10.000 de lei lunar.(chiar daca este in vacante parlamentare de pilda iulie si august, decembrie si ianuarie)deja sunt 4 luni/an
https://www.digi24.ro/alegeri-parlamentare-2020/alegeri-parlamentare-2020-ce-salariu-incaseaza-un-senatordeputat-si-ce-alte-beneficii-are-1409658

GO spunea...

Ii rog pe cei care nu ati fost in teatre, sa va abtineti de la ironii. Va dau un exemplu. Avanpost izolat undeva in muntii din Afganistan. Pl. Ar. 82 mm intarit cu 1 PL..VM. Dislocat la izolare, cu munitie, alimente etc.

Atacuri sustinute de noapte si de zi ale talibanilor, pana atentie, la tactica ... epuizarea fizica, dar si atentie, pana la epuizarea munitiei alor nostri. Stiti cum este sa ramai fara munitie, iar elicopterele de suport logistic sa nu vina la timp? Ci la noroc, pe ultima clipa? Cu talibanii la nici 200 metri?

Acesta nu este un film, ci o misiune reala. Am subalterni care au luat-o razna de la astfel de misiuni.Asta nu inseamna ca toate misiunile au fost la fel, unele au fost fade, altele durere. De la caz, la caz.

De ce am intervenit? Da, este mare diferenta intre misiunile de lupta executate in tara si cele din afara. In tara, militarii nu au avut in fata adversari inarmati si care sa se angajeze efectiv in lupta cu trupele noastre sau sa agreseze fizic trupele noastre, decat cazuri izolate la Revolutia din '89 si la rebeliunea maghiara de la Tg. Mures din 1990. Pe care insa L. 168/2020 le exclude din misiunile de lupta, din motive de imbecilitate politica.

Daca ar fi dupa mine si daca am avea o conducere realista a armatei, eu as trece la titlul de "Veteran cls. 1", cu o stea în fata celor din teatre, pe toti militarii, jandarmii si politistii, care in cursul vremii, au fost obligati sa isi efectueze serviciul in jud. Covasna, Harghita si partial in Mures. Acestia si familiile lor, au fost vesnic ca pe front! Rog a se retine ... si familiile lor. Cu copii marginalizati si agresati in diverse moduri si permanent de etnicii maghiari, cu sotii suportand acelasi tratament agresiv etc.

tehnocrat spunea...

@hankook, am zburat elicopterul MI-8 timp de 20 de ani, cu peste 3000 de ore de zbor , ziua, noaptea ,iarna vara pe timp insorit sau urat, ceata , ploaie, ninsoare ,furtuna, la campie si in munti. M-am expus multor nenorociri. S-a tras dupa noi la Cluj, Reghin, Mizil--dupa revolutie.Am efectuat misiuni de plantare stalpi de inalta misiune in munti, am antrenat trupe de parasutisti si antitero, am salvat oameni si animale, materiale la cateva inundatii, am avut evenimente deosebite in care era sa-mi pierd viata, m-am ales cu o multime de boli cronice. Am facut servicii de lupta ca ursu", am salvat Ardealul de la cotropire si acuma sa asist cu "felicitari" cum mercenarii de 120 de zile in folosul americanului primeste recompensa la pensie pe cand mie nici ce merit nu mi s-a dat?Da stii ce sa-mi bag ce mai am in ea de tara si de conducere!!!

Huhu Rezea spunea...

Nu ne spui și câte mii de dolari primeau lunar "veteranii" din teatrele de operații?

CEZAR spunea...

Ai povestit fix o scena de film ! Am vazut filmul !
Cine se uita in gura ta sint chiar naroji..
Fara sprijinul amereicanilor nu plecati nicaieri...de toate felurile inclusiv artilerie 24/24 h
Tu nu ai fost nicaieri ...ai facut excjursi ..logistecie prin Germany...daca le-ai facut si pe alea ...
Hai ...(b)Elita pas....grupa in scotocirea unor cosmelii...singura forma de lupta...invatata si executata sub sprijinul american..sprijin de foc la nevoie...
Oare cine ar duce razboiul in tara la o adica...voi cu un AKM..in mina..??

Iulian Mareș spunea...

Viorele,
Pierd cuantumul numai cei cu sevraj din Inkizitia Likelelor...
Eu sunt deranjat putin de prostii care behăie precum oile... Pe acești fraieri i-as pune sa facă misiuni de patrulare si prezenta în mediu ostil pe A1/Afganistan in ARO 10! Si apoi sa mârâie ca proștii împotriva camarazilor...
*parlamentarii de ce sa primească o indemnizatie/mandat si militarii nu?
Ca nu vor 2-3 derbedei sclerozati ce sug pensie de 22-24 de ani?
Sa-i spună asta col. PEGULESCU/Timisoara ce are piciorul amputat de la genunchi, in Camp Deacula/Irak.
Scarnaviile ar trebui sa întrebe pe un militar cum a fost pregătirea și cum a fost în misiune si apoi sa aibă tupeul sa guițăie ceva.
Faptul că cei care au prins evenimentele din 89, 90 nu primesc nicio suma compensatorie este o cu totul alta poveste, dar nu trebuie denigrați cei care au reprezentat ROU; in definitiv, obligația de a nu refuza misiuni externe a fost introdus în L80.
*Urez succes tuturor țăntălăilir care înjură camarazii activi, militarii Armatei Romaniei!
**Sper sa nu citesc prostii șerbăniste, izvorâte din fundul țoiului cu kokârț ca, vezi domnule, ce cautau ei acolo? Neomarxiștii dracului, ori vrei UE/NATO ori cu puțin! Asumati-va opțiunea si ieșiți în față

GO spunea...

@ Huhu Rezea. Banii, vesnic banii ... Dar de ce nu zici de exemplu, de banii nemeritati complet si fara misiuni etc., a pseudo-veteranilor in ORNISS si CI?! Un sistem artificial paralel cu armata si care a capusat armata dintotdeauna? Tu stii ce sporuri aveau si au smecherii cu ORNISS si CI-istii?!

akord 75 spunea...

Am si eu o intrebare,poate chiar si pentru Olescu
Oare cum ii priveste populatia acelei tari pe militarii straini.Oare ca ocupanti,oare ca eliberatori??
Voi cum i-ati privi pe cei care patruleaza in vehicule blindate,inarmati pana in dinti,blindati in veste de kevlar,cu posturi de control si bariere la fiecare intersectie,uitandu-se banuitor prin ochelarii de protectie si stiind ca dronele bazaie pe undeva pe sus,nevazute si neauzite dar mortale
Care mai sunt teroristi,care mai sunt ocupanti, care mai sunt partizani si care eliberatori...cine sunt eroii si pentru cine? Si pe cine reprezinta acei eroi si mai ales in fata cui? Aici deja apare curva aia numita politica
Americanii au nevoie sa sa-si faca interesele dar nu trebuie sa moara oamenii lor acolo ca ii costa politic.Il rest poate sa moara oricine.Ne lasa la schimb fieroteniile lor(care asigura "protectie sporita") de care oricum nu le pasa ca tot noi le vom plati.
De ce oare celelalte tari fac presiuni sa-si retraga contigentele(vezi germania,polonia,&co) iar ai nostri se inghesuie ca oile ca sa apere "PAX AMERICANA"? .Sau acum se numesc "interesele Romaniei"??
In timp asta va duce la un deznodamant previzibil.
Vom atrage ura si dispretul lumii arabe(si al altora) si bineinteles vor apare consecinte dureroase.Nu azi,nu maine dar nici mult nu mai e pana atunci
Si pentru ce??
PS mares se exclude! el se duce si pentru o cafea sau o zdranganea, daca e moca si nici nu-l intereseaza, nici de ce nici pentru cine...el e "natoist pur-sange" corcit cu pcr peste care s-a turnat glazura de "garda de fier" si alti "horia sima"...daca iese banu'!!😄😄😄
Cred ca acolo si sporul de praf e mult mai mare ca nu mai e praf de birou amestecat cu "pronto"

Viorel spunea...

Domnule G. Olescu, vă respect ca Of. dar îmi permit să vă spun că vă contraziceți singur. „In tara, militarii nu au avut in fata adversari inarmati si care sa se angajeze efectiv in lupta cu trupele noastre sau sa agreseze fizic trupele noastre”. Este parte din comentariul dumneavoastră. Ce este mai periculos, dușmanul înarmat pe care îl ai în față, îl vezi, te lupți cu el de la distanță (foc cu foc sau foc automat) sau în lupta corp la corp, sau dușmanul invizibil (înarmat cu legi și O.U. date la miezul nopții pentru ei și la lumina zilei pentru noi) și de la care nu știi la ce să te aștepți și care mai este și mincinos și aici mă refer la: Ministrul Ap.N. = mincinos / Planul de măsuri la nivelul M.Ap.N., termen de executat 30.06.2020 = o laie (se aude domnule ministru de carton fost Gl. tot de carton, semnat și ștampilat de către dumneavoastră ?), D.G.F.C., D.J., C.P.S., la ce să ne așteptăm de la ei (ei au 2 miliarde pentru americani / 2019 și 2 miliarde pentru alegerile parlamentare și fondul domnului Ludovic). Așa ministru, așa structuri, așa rezultate. Președinții de sindicat și asociații (52=fără obiectul munci=rezultat ZERO) mână în mână cu toți miniștrii din toate guvernele, toți președinții de partide politice aflate în Parlament, Președinții C.D. sau Senat, Președinții și membri din cadrul Comisiilor din cadrul C.D. și lista continua. Ăștia sunt dușmanii adevărați, la față și în comentarii toți îți sunt prieteni, când ajungi la mâna lor ridică ghilotina sau îți pun frânghia în jurul gâtului. Dușmanii sunt în interior și nu afară. Și ultimul fără nici o reacție la adresa noastră Comandantul Suprem al Forțelor Armate domnul Președinte KWI.

Iulian Mareș spunea...

Mos alcool da un gol..
"ONG-ului guvernamental" este super tare...precum capul de oțel!..poate ONG de utilitate publica!
*Și da, nu sună prea bine o zi măreață, corect ar fi O Zi Glorioasă!
XXII-XXIV de ani de clanțanit acuzator la adresa caprelor altora!

Iulian Mareș spunea...

...Ai fost condus de Of de RaAA! Nu știi nimic...era cu raketa pe tine. De la Protan te selectase...
Ati zburat pe cerul patriei coordonați de AA si nici nu știați...vai de voi. Ai zburat la vedere (VFR) 3000 ore și nu ai aflat cine decidea asupra aviației...nasol! 🤣😜🤪

Iulian Mareș spunea...

Olecuță,
Le spui degeaba!

Huhu,
Sumele nu sunt SSv si constituie un fel de diurna; din banii ăștia plăteai masa si orele de internet pe la alții!
Dar poate vrei sa știi xat primeau alții?

Leo spunea...

Cam 140 de dolari/zi pt. soldați / gradați în afara celorlate drepturi

Gigi spunea...

Nu am nimica cu cei care primesc nişte bani in plus,1000 lei pentru cã au avut misiuni in afara,ce mã deranjeaza este faptul cã au inpartit armata in douã,cei cu misiuni in afarã ţarii şi cei care se pregatesc in ţara pt.apararea ţarii.Nu e rãu sã primeşti cam 200€ in plus pentru cel puţin 120 de zile plecat pe alte meleaguri.
Nu cunosc,dar dacã indexarea neaplicata anul acesta are legãturã cu aplicarea l.168,atunci este o problemã pt.cei care nu indeplinesc condiţiile conf.legii

Dacã stai şi te gândesti ca aproximativ 180.000 de cetãţeni primesc un aşa zis Ajutor Social de cca 300 lei fãrã sã ridice un pai,aceastã suma este nesemnificativa.

Sã ne uitãm cât primesc unii aleşi care vin sã ne voteze legi,timpul care îl pierd acolo,numai pt.chirie,lunar,atunci aceastã suma este,binenţeles nesemnificativa.

Dacã ne uitãm câti bani se aloca pentru diferse funcţii de prin primarii Prefecturi,consilii jud,a unor agentii,fel de fel de asociaţiisi mai stie dracu ce institutii toate de stat,care taie frunze la câini,atunci,cum spuneam,suma este nesemnificativa .

Ce mã mai deranjeaza este faptul cã,un militar,politist etc,care a avut nesansa sã iasã din sitem datoritã cã a fost ranit,imbolnavit,accidentat samd,în şi din cauza serviciului in ţara este uitat şi batjocorit cu o pensie de mizerie.Un caz îl cunoaştem de pe aici,dar câte n-or fi care suferã in linişte.
Repet,încã odatã,ca sã se stie,dacã pt.ceilalti pensionari nu s-au acordat nişte drepturi care actuamentu sunt inghetate sau neaplicate de ani de zile,care Ocârmuirea spune cã nu dunt bani,atunci este o mare problemã.Este o mare discriminare,o mare bãtaie de joc,cum pt.unii se gãsesc fondurile necesare,iar pt.altii nu se gãsesc pt.a le acorda drepturile de ani de zile neacordate!!!!!Este un mare semn de întrebare??? Am spus,indiferent ce are sã spunã cineva astea sunt întrebãri pe care trebuie sã şi le puna orice om care este discriminatin ţara sa.


SorinDaniel spunea...

@Olescu.Nu ironizeaza nimeni pe cei care au fost in afara tarii,dar eu te intreb,acel Aruncator cal.82 mm era in poziție de tragere pentu a executa misiuni de foc pentru apararea teritoriului national?iti dau un exemplu ,un cadru militar care participă zi de zi la distrugerea munitiei expirate(daca realizezi ce se întâmplă,in special cand trotilul nu initiaza categoria respectivă de munitie care trebuie distrusa si te duci cu cazmaua sa desfaci groapa sa ajungi la acel TNT sa vezi daca capsa pirotehnica e de vina)e mai prejos decat aceia care apara interesele altora ,la care un galon de benzina costa 2,8 dolari.Macar acel cadru militar aduce beneficii distrugand munitia si nu o uzina civila(banii raman la Ministerul Apărării Naționale).

GO spunea...

Si ce vina are un militar care executa un ordin?

Si nu confunda distrugerea munitiei expirate, cu o misiune de lupta.

Poti face comparatie,doar daca distrugi munitia, in timp ce esti si tinta cuiva inarmat cu un AG, o mitraliera sau o pusca cu luneta. Dar daca nu esti tinta, iti faci doar o treaba de rutina pe timp de pace.

NU esti tinta, nu e misiune de lupta. Punct!

raul spunea...

Dezbina si stapaneste!Asta au invatat pedelistoliberalii (ca originalii liberali au disparut aproape),in frunte cu Ciuca de la tatucu'lor Basescu!Fie la ei!

Huhu Rezea spunea...

In fond, participarea la asemenea misiuni în teatrele de operații este o modalitate eficientă de pregătire militară pentru apărarea țării în condiții foarte apropiate de război.
Dar, cea mai puturoasă mizerie introdusă de această lege este împărțirea misiunilor pentru apărarea țării în misiuni comuniste și postcomuniste, pentru că asta inseamnă aplicarea ei numai pentru misiunile de după anul 1989. Conceptional, este o lege asemanatoare ideologic cu cea emisă prin anii 50 pentru indemnizațiile ilegaliștilor de partid.

un oscar = o pensie spunea...

gigi,ai dreptate pana la un punct
de la acel punct inseamna urm.lucru-uiti prea repede unde ai cetatenia!!!
acest teritoriu pe unde avem resedintele nu mai este un stat de drept,a devenit o jungla,o colonie de sclavi care mai sunt si lasi extra,pai cum crezi ca ies acum la pensie maj .of .sup?cu pensii de 5 cifre iar cei mai in varsta colonei vor ramane cu ce au acum pana la finalul vietii,pt noi nu au avut sa ne dea 100-200 de lei dar pt eroii (olescu si mares) au avut 1000 de lei,deci tot la aia grasi ajunge indexarea noastra

Leon spunea...

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lege5.ro/gratuit/gm2tqojugq4q/hotararea-nr-46-2020-pentru-stabilirea-drepturilor-de-diurna-cazare-hrana-facilitarea-legaturii-cu-familia-recreere-si-transport-ale-personalului-militar-si-civil-participant-la-misiuni-si-operatii-in&ved=2ahUKEwiG0bqasdjuAhXQtYsKHUCmBncQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3TehHxLADwmwI6PyMGvx2U

akord 75 spunea...

Huhu
exact cum ai spus, dar parafrazand prima ta fraza rezulta pe calea (i)logicii strambe ca misiunile facute inafara tarii sau in tara inainte de 1989 NU AU FOST..te citez:"o modalitate eficientă de pregătire militară pentru apărarea țării...
Pai nu sunt idioti?
Si tot apare o contradictie: cand trimiti in afara tarii DOAR efective usor inarmate asta nu e o pregatire EFICIENTA pt apararea tarii.Asa ceva nu se poate face doar cu B. de infanterie fie ele si independente.Nu e absolut deloc suficient sa pregatesti apararea unei tari doar astfel sau mai bine zis...tinde spre zero.
Ca si teorie hai treaca-mearga dar doar atat,nimic mai mult
Toate tarile care-si pregatesc apararea o fac apeland la exercitii militare complexe la care participa multe/toate categoriile de forte si mijloace chiar daca nu foarte numeroase cantitativ
Daca vrei sa pregatesti apararea tarii doar cu sute de ar.cal. 82 sau de oricare si plutoane de sprijin sau in patrulare sau deminare....asta se numeste "crema-puca vax albina" dar nu pregatirea pt ap. a teritoriului national.Asa ne transformam toti in posturi de observare si de tragere si din
cand in cand si in partizani 😄😄😄.Am mai spus dar n-ai publicat.Americanii au nevoie doar de forta umana straina ca sa nu suporte ei pierderi.N-au uitat inca Vietnamul si scandalurile de rigoare si nici costul politic de atunci sau cel actual.
In concluzie:Cinism pana la capat al "aliatilor strategici".Imi pare rau ca n-ai vrut sa publici si celalalt comentariu pe aceeasi tema...poate nu a fost scris chiar ca la pension,ca sa nu deranjam sensibilitatile unor militari caliti cu maaaare vechime in teatre si operete ala Bucurestiului

GO spunea...

@ Ete ...lula. Angola si Irak, complete. Plus secventiale la schimbarea detasamentelor in Kosovo si Afganistan. Asa ca vezi-ti de ... nici nu am inteles excat ce bantuiai prin armata.

Leo spunea...

FOARTE CORECT !
Dacă ionică pu.ă mică nu era eligibil , nici că apărea legea. S-a grăbit, fiindcă e conștient că e pe făraș as soon as.....

GO spunea...

@CEZAR. Vad ca tot obsedat de mine esti. Ca de astia ca tine, viteji de nici numele nu vi-l dati, sunt satul.

Germania? Da. Am fost. Prima data la un curs, alaturi de fortele germane numite Kommando Spezialkrafte. Cursul efectiv presupunea niste chestii de infiltrare si evacuare in si din dispozitivul advers, in teren de mare altitudine. Ne urcam in elicoptere, ne lasau in rapel la mama dracu' in munti, executam recuperarea sau ce aveam de facut, mergeam la zona de regrupare si ne luau elicopterele din nou - de multe ori cica nu era timp, si plecam ancorate de acestea pe cablu cu noi taras si ne intorceam la baza. Am facut si cateva simulari ca nu mai veneau elicopterele, de am plecat pe jos behaind pe Alpi. Multumit? Ulterior am mai fost in Germania, dar de aceasta data nu la cursuri, ci ca translator de germana, ori ca sef delegatie si translator, pt. niste echipe de concurs (patrule militare, in speta) ale armatei romane. Multumit?

PS: Si in Austria am urmat un curs, care se lega de cel din Germania. Doar ca la trupele austriece la spune Jagdkommando. Multumit?

GO spunea...

@CEZAR! Nu este nicio scena de film. De la o astfel de realitate, un subofiter fost subaltern de al meu, a ramas cu SPT (soc postraumatic). Nerecunoscut astdel de MApN. Este in rezerva acum. Si a fost si mecanicul meu auto personal. A fost, pt. ca acum nu mai stie nici care este frana. Atat de tare l-a capiat misiunea aceea.

Dar, ce stii tu ca tine? Tu faci parte in mod evident din fostii militari de salon, care invarteati cheile pe mana si umblati la pantofi cu gaurele.

GO spunea...

@ Leonard. Poate acum sa fie 140 dolari. Pana in 2010, primeam 40-50-60 dolari, in functie de corpul din care faceam parte. Abia dupa 2010, a devenit diurna mai consistenta.

GO spunea...

@ Viorel. Am inteles ce vreti sa exprimati. Numai ca pt. acest lucru, Romania trebuie sa devina suverana. Acest fapt presupune o miscare cam cum a fost in Turcia. Respectiv inlaturarea din functii si condamnarea tuturor liderilor din armata, servicii etc. si care prin pozitia lor, au incurajat si provocat pierderea suveranitatii Romaniei. Va urma precis si un astfel de moment. Cand? Nu stim, dar precis va exista si un astfel de moment.

Negritoiu spunea...

Domnule Olescu,
Din Juramantul militar citire:...jur sa-mi apar tara,chiar cu pretul vietii.... Tara noastra se numeste ROMANIA! Dvs.ce nationalitate aveti? Cum va permiteti sa jigniti pe cei care nu au avut pilele/relatiile dvs.pentru a accede in randul celor care executa misiuni externe? Faptul ca ati avut mecanic auto personal,in timp ce altii nu au bani de medicamente,arata gradul de infatuare la care ati ajuns.
-cum ati scapat intreg(fizic si mintal)din Afganistan in timp ce subordonatii dvs.au luat-o razna? Sa inteleg ca ati fost vreun sef ,ceva acolo?
-ati urmat ceva cursuri de manipulare,dezinformare,intoxicare sau numai pregatire fizica?

Dancapitandeplai spunea...

Pacat ca exista printre parte din militarii in rezerva manifestari atat de critice la adresa celor care au executat misiuni externe. Faptul ca primesc acum o indemnizatie, pentru ca asa se procedeaza in statele membre NATO, nu inseamna ca s-a luat din drepturile financiare ale altora in acest scop. Pe de alta parte, faptul ca politicienii trateaza militarii in rezerva si retragere ca pe neica-nimeni este o alta discutie. Si asta se intampla de zeci de ani, nu de acum. In context, apreciez ca cei frustrati sa nu isi mai indrepte sagetile veninoase impotriva camarazilor care au avut sansa sa participe la executarea unor misiuni externe, pentru ca numai cei care au fost in TO (marea majoritate) si au fost sub amenintarea focului inamic stiu cu ce au ramas in suflet si in minte. Pentru cei care au descoperit ca exista motive pentru acordarea vreunei rente viagere datorita misiunilor executate pe teritoriul Romaniei (ca aceea de asanare pentru care primeau si primesc in continuare sporul de 50% lunar) exista institutia lobby-ului in vederea obtinerii de drepturi. Apoi, pentru cei care incearca sa crediteze ideea antagonismului armatei comuniste si a celei post-comuniste, evident este o tema falsa pentru ca foarte multi dintre beneficiarii Legii 168 au iesit de pe bancile scolilor militare inainte de 1990 si au participat activ la evenimentele din 1989 (in primele randuri chiar, pentru ca gradele si functiile detinute pe atunci nu le permiteau sa stea la adapostul vreunui birou). Iar despre cei care v-au povestit vreodata cat de bine au dus-o ei prin TO, eu unul nu pot sa le urez decat de bine atat lor cat si celor care le-au facilitat excursiile acolo. Din propria experienta pot garanta ca toti (nu multi, este drept) erau ba furieri, ba frizeri, ba popotari, ba soferi de sefi samd, iar facilitarea prezentei lor in TO a constituit si va ramane un mare cui al lui Pepelea. Iar vina pentru acest aspect nu este neaparat a lor ci mai ales a fostilor sefi care au permis asta concomitent cu burdusirea propriilor buzunare. Sa fim sanatosi!

Huhu Rezea spunea...

Oricât s-ar supăra beneficiarii indemnizației noii denumiri de veterani în teatrele de operații, calitate mai bănoasă și considerată mult mai de fală decât cea de veteran de război pentru apărarea Patriei... dar, pentru a rămâne în limitele constituționalității, din legea lui Ciucălaie trebuie să dispară limita anului 1990, limită de la care misiunile militarilor intra în categoria celor care pot aduce titlul veteran în teatrele de operații.
Statul român este același, atât inainte de 1990, cât și după 1990.
@Căpitandeplai
Prin legea veteranilor de modă nouă, alături de militarii discriminați, sunt desconsiderate misiunile deosebit de importante la care Armata Româna a participat înainte de anul 1990.
Este tot atât de discriminatorie această lege ca și când OMM/SOSP și art. 11 din L 80/1995 s-ar aplica numai pentru activitatea militară desfășurată... începând cu anul 1990.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
de acord, insa cei mai vocali si inepti sunt fatalaii!...urmareste-i, insa stiu sigur ca-i stii si tu!

Iulian Mareș spunea...

Oskarel,
ca subofiter erau f multe posturi in structurile ce plecau in misiuni externe? Ai solicitat tu sa pleci si nu ti s-a dat voie? De ce?

Iulian Mareș spunea...

Te duc si la groapa! Prea spui prostii populiste! Merkel tine 1 mil de musulmani de frica lor, nu?

CEZAR spunea...

akord-75
7 februarie 2021, 20:26

Daca alatura si hirtoagele lui Mares...sintem in siguranta deplina....
Problemai ca au cam luat ..munca jandarmilor !

Leo spunea...

Or să contrargumenteze cu ce năzbâtii a făcut chițac și stănculescu vprecum și rețeaua R a DSS+DGIA la răscoala din 89.

M spunea...

Zice Olescu:
NU esti tinta, nu e misiune de lupta. Punct!

sau

In tara, militarii nu au avut in fata adversari inarmati si care sa se angajeze efectiv in lupta... bla, bla , bla

Asa, rapid, din ce imi aduc aminte acum: Cristian Amariei (impuscat mortal) in Izvin sau Sașa Disici. Sa mai pun si pe ala caruia i-a taiat gatul pe peronul garii, fara motiv, atacand-l las, din spate? Sau jandarmul gasit injunghiat in postul de paza de la Consulatul german din Sibiu?

Dar nu mai zic! Stiu ura dumneavoastra fata de politisti si probabil... "si-o meritau, au facut ei ceva"...

O statistica arata ca mai multi politisti si jandarmi mor sau sunt raniti in timpul misiunilor in Romania decat in TO.

Mai zice Olescu:
"a ramas cu SPT (soc postraumatic)"

- Nu se zice SPT si PTSD.
- Nu se zice "postraumatic" ci posttraumatic.


In rest, raman consecvent! Nu sunt un unghie in gat care sa spun vreodata sa nu se dea ceva unui camarad. Bine ca se da!!!! Bravo lor!!! Sa se bucure de bani si sa faca si ei cinste cu o bere!!!

Ma mai intreb insa: recompensarea materiala nu intra in conflict cu participarea VOLUNTARA (acolo unde a fost cazul)?
Cum bine zicea cineva: eu am pilotat elicopterul in conditii grele, in misiuni complicate, fara sa "ma ofer voluntar" ci la ordin dar aici in tara.... iau ciuciu!!!
😁

Leon spunea...

Huhule, am in mana Ultimul Cupon de pensie al tatalui meu(09/2004) Veteran de Razboi, participant de la Cotul Donului pana in Mtii Tatra, in cel de-al 2 Razboi Mondial, si scrie:
-INDEMNIZATIE, 209.316 lei
-RENTA, 566.250 lei
-Drept.Restante, 50243 lei
TOTAL: 825.809 lei in Septembrie 2004, adica 82,5 lei noi...!
Si au fost 4 ani de Razboi Adevarat, Nu 120 de zile..!
PS.In proiectul initial erau trecute 180 de zile !

SorinDaniel spunea...

Nimeni nu arunca cu noroi in cei care au fost in misiuni in afara tarii,e deranjant faptul ca se face discriminare,mai multe nu vreau sa comentez.@OLESCULE daca tu crezi ca e asa usor sa faci aia,adica te duci o distrugi si gata(rutina) sau pentru personalul navigant(mergi in cimitirul de la Craiova ,un exemplu sa vezi cati piloti au murit),te inseli amarnic,riscul e de n ori mai mare decat a sta in baza sau in transportor,acolo tot mai gasesti o protectie.Olescule ai face bine sa te abtii la comentarii de genul..Pana la urma suntem toti pensionari militari si ar trebui sa fim uniti sa luptam pentru drepturile noastre. nu sa ne sfasiem asa cum bine au remarcat civilii.Apropo Olescule spre tristetea ta citeste Normele Metodologice de aplicare a Legii 168/2020 art.2,alin.1,pct.d.Dezbinarea dintre noi nu aduce nimic bun .

GO spunea...

Nu am avut nicio pila. Altfel ajungeam si eu colonel cu nr ... Dimpotriva, am carat dupa mine colonei si generali de carton. Armata a avut si mai are inca si din astia ca mine, pe umerii carora se catara smecherii.

GO spunea...

Uniti, uniti, sunt d acord! Dar cand vad nu unul, ci mai multi, care ii jignesc pe cei din teatre, ca ar fi mercenari si alte ...acaturi din astea, ma apuca dracii. S vorbesc unii despre care este evident ca nici macar nu stiu sa tina pusca in mana ...

Huhu Rezea spunea...

@Olescu
Pentru participațiunile din Donbas primit-ai oareșce indemnizații?😤

GO spunea...

@M. Bai, frate! Hai sa facem diferenta intre un adversar care sigur este inarmat si un borfas care cine stie cum, a facut rost si el de un pistol de pe piata neagra si l-a folosit. Militarul are intotdeauna in fata un adversar inarmat si poate adversarul este inarmat mai bine ca el. Diferenta este fundamentala. Mai zici de nu stiu ce jandarm injunghiat? Adica, avea si pusca in dotare si a mai fost si injunghiat? Pai dormea pe el, nu e clar? Dar ce parere ai avea, ca toti borfasii din fata ta, sa aiba si ei cate o pusca sau cate un AG? Cum au militarii? Cum ai mai reactiona atunci? Ce naiba? Ne dam cocosi inarmati in fata unei populatiei civile neinarmate?

SPPT este terminologia medicala in lb. engleza, dar medicii si psihologii nostri folosesc SPT sau TSPT sau cum le vine. Scrie pe net, verifica. Nu schimba cu nimic esenta. Ai dreptate cu TT, am gresit eu.

Statistica ta este irelevanta. Pt. ca in caz de razboi, politistii si jandarmii nu participa pe front. Acolo este moartea adevarata si in masa, nu accidentele pe timp de pace cand un politist o mai ia in freza de la vreun bombardier.

GO spunea...

Nu inteleg ce te ratoiesti la mine. Am folosit termenul "personal" in sensul ca am un singur mecanic care se ocupa de masina. La tine se ocupa de masina cine apuca sau cum? Sau tu platesti luna asta la CEZ, luna viitoare la ENEL sau cum? Ai acelasi furnizor, la asta m-am referit folosind cuvantul "personal". Si nu inteleg ce infatuare este aia sa ai o masina de 2000 euro si sa iti schimbe curelele un mecanic ... platit si el, normal?

GO spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
GO spunea...

Dar am spus ca nu sunt de acord cu discriminarea si consider ca L. 168/2020, ar trebui revizuita radical. In sensul sa ramana beneficiari exclusiv acei militari care s-au angajat concret in misiune de lupta cu un adversar inarmat in față ... sau in spate.

Imi dai niste exemple! Dar eu era sa crap oficial de 2 ori pe stanci. Periculos, dar nu eram si sub amenintarea pustii unui adversar. Pt. asta exista grupe de munca care diferentiaza riscurile. Si pe langa grupa acordata la pensie, de la caz la caz, se acorda si niste sporuri salariale pt. riscuri.

Dar daca erai navigant doborat de o racheta, ce mai ziceai? La faza asta, misuunea de lupta o da racheta care te-a lovit, nu ca zburai cu avionul.

GO spunea...

@ Huhu Rezea. Nicio indemnizatie, solda oficiala! Doar ti-am mai zis ca dupa ce mi-a taiat statul roman pensia, nu am stat cu mainile in san si m-am angajat sa completez veniturile. Eu nu am avut pile sa cumulez pensia cu salariul la stat ca altii, asa ca am gasit post de ofiter in cadrul armatei F. Ruse. Cum altii au gasit la capsuni in Spania etc. Mare smecherie ...

hankook spunea...

@G.Olescu , da bravo, ti-ai gasit job bun...cate ruble pe luna ? N-am avut norocul tau sa gasesc post de ofiter prin apropiere , asa ca am cautat in locuri ceva mai exotice....si am gasit un post de ofiter in trupele de sanatate al armatei malgase....daca suferi de traume sau Putin te sechestreaza , piui de 2 ori si vorbesc cu baietii de la Seal Team Six ( am ramas prieten cu ei dupa ce l-am prins pe Osama) si venim sa te salvam. Oferata ramane valabila non-stop sau cum zic modovenii: vesnic !

Iulian Mareș spunea...

Baieti,
Fara glume, in Israel este o misiune de luptă la modul continuu! Va aștept cu gradele pe masă, dar nu aduceți Fătălău cărora le lasa gyra zeamă la capra vecinului! Si zău ca sunt și capre...

אני מצפה לראות אותך!

GO spunea...

@ Nu, mai! Putin nu isi traumatizeaza armata. Doar romanii fac asta!

tehnocrat spunea...

Unii , in negura nestiintei lor. spuneau despre mine ca as fi baut fiindca propag asemenea idei:
http://sindicatulcmd.blogspot.com/
Ce se va intampla, insa, la actiunile preconizate pentru 24 februrie si 4 martie (ziua marelui cutremur din 1977), daca vom afla ca “externalizarea Apararii” inseamna transferul celor 2% din PIB, direct catre aliatul strategic? Adica desfiintarea MApN si a Armatei, prin reducerea fortelor scheletice ale acesteia, la 2-3 batalioane, in frunte cu un general de opereta, care sa care tucalul partenerilor in cadrul unui asa-zis Comandament Inter-Aliat, la Bucuresti (la Cercul Militar), subordonat Comandamentului NATO de la Sibiu? Daca “Echipei Citu” ii vine vreun asemenea gand, s-ar putea ca elasticul sa se rupa, romanii hotarand ca pana si tradarea de Tara trebuie sa aiba o limita! Situatie in care, o singura scanteie ar fi, Doamne fereste, de ajuns! La urma urmelor, Parcul CFR si Gara de Nord sunt strategic plasate la jumatatea distantei dintre cele doua Palate subordonate intereselor straine, “Victoria” si “Cotroceni”!

stef.john spunea...

Demn epigon al marelui mircica. Da,da... Ala cu juramantul in sange.

Iulian Mareș spunea...

Idem Costa Rica!

tehnocrat spunea...

@stefjohn, zici ca l-ai cunoascut pe Doru Ciornei, dar pe marinarul Teodor Stefanescu sau pe Scarlatescu ,i-ai cunoscut, sa-i intrebi cine era cel mai bun la mate din clasa.

Huhu Rezea spunea...

Sa nu zici cu tu ai fost cel mai bun că nu te crede nimeni. Am vazut că esti prin tufe și la probleme de gimnaziu.

tehnocrat spunea...

@Plotonere, la mate si chimie faza pe tara anul III si chimie anul II, dupa ce am iesit la pensie am predat mate doi ani , suplinitor, la un liceu aici in oras asta la 50 de ani...

Iulian Mareș spunea...

Era, era pt că facea mate cu un prof. univ. adus la LM, Pavel!

stef.john spunea...

Pe Scarlatescu l-am intalnit o singura data, pret de cateva minute. Pe Stefanescu nu. Cred ca au fost discutii despre el, dar nu bag mana in foc. Cu Liviu Ciornei am descantat, de multe ori, cate un vin. Mai mult palinca. Cateodata si un bors de potroace. Cu Doru Ciornei am mancat si un gratar, am asistat la punerea in opera a peisagistului care i-a facut planul gradinii ( minte de inginer nu alta... copacii erau de asa maniera alesi si plantati incat avea flori continuu in curte, din martie pana in noiembrie ), iar gradina era organizata terasat. Mai multe amanunte ... nu are rost. Au fost niste oameni minunati. Nu-ti era urat cu ei si nu te plictiseai niciodata. Despre morti numai de bine. Dar ... cand mai apuc aprind o lumanare pentru toti cei dragi mie si care nu mai sunt. Sau poate aprind in avans/ cu anticipatie pentru mine ca nu cred ca se vor inghesui multi sa o faca. Toate bune.

Iulian Mareș spunea...

Ciornei, a fost adjuvant in LM?
N
Am auzit de el, parca a terminat în 74 sau 75?

ifrim spunea...

La ctitorirea canalului D-MN doar într-un an mureau militari cât în 10 ani în TOEx.Unde era mai periculos?Tot militari,tot la ordin,tot pentru țară!

Teo spunea...

Ca să nu se spună că vine de la mine, citez pe alcineva cu referire la arma laser. Profesorul Tatian Miuţă recunoaşte că momentul care l-a marcat cel mai mult este folosirea laserului inventat de Henri Coandă, invenţie controversată chiar şi în zilele noastre. “Totul a început în perioada 20-21 august 1968, când o coaliţie militară formată din Uniunea Sovietică, RDG, Polonia, Ungaria şi Bulgaria a invadat Cehoslovacia. Forţele folosite în intervenţie au fost impresionante: peste 5000 de tancuri şi peste 200.000 de soldaţi. URSS-ul voia să se asigure că nicio ţară din blocul comunist nu va încerca să folosească un sistem multipartit, acesta reprezentând cel mai mare pericol pentru dominaţia comunistă din acea perioadă.
România a criticat vehement intervenţia armată din Cehoslovacia, atrăgând atenţia asupra autodeterminării fiecărui stat. Prin urmare, la încercarea de intrare pe teritoriul românesc a tancurilor sovietice, România a scos de la naftalină o “armă secretă”, numită ulterior laserul lui Coandă. Arma cu laser a fost construita în baza Proiectului „Romteleghid”, fiind o copie a „Razei Mortii” a lui Tesla. Peste 300 de cursanţi ai Şcolii de ofiţeri nr. 7, cum era denumită, am participat la un experiment spre Braşov, când am observat cum arma cu laser a distrus un tanc care se transformase într-un morman de fier vechi. Două zile ne-au vuit urechile. Atunci, a fost pentru prima dată în lume când a fost folosită arma cu laser, armă inventată de Coandă.
Cu această armă au fost volatilizate cateva tancuri si un avion sovietic in 1968, dezvoltandu-se o temperatura cuprinsa între 15000-20000 C; temperatură la care orice metal cunoscut pe atunci ar fi trecut din starea solidă direct în cea gazoasă!!!

Preşedintele Nixon a venit la scurt timp după aceea într-o vizită în România, auzind de puterile acestei arme. De atunci, nici că am auzit de ea. Era un experiment. Cu doar câteva zile, arma fusese folosită undeva la graniţă”, ne mărturiseşte Tatian Miuţă.

tehnocrat spunea...

@Ciornei Liviu a fost coleg de clasa cu mine '75 era plt maj, adj era Pintrinjel,parca au murit amandoi.Doru era bun la fizica,la probleme mai dificile de mate -fizica eu eram tartorul lor iar la chimie din anul I pana in anul IV rezolvam probleme la gazeta de fizica-chimie
Nu o spun ca o lauda ,deoarece am plecat la aviatie asa ca nu mi-au folosit la nimic.Iar acuma am ajuns sa ma "chirai" pe blog cu cate un cioban si un brancardier, nu mai vorbesc de stranepotul lui Bachus ot Bartolomeu-Astrahan!

Iulian Mareș spunea...

Dacă mergeai la AA Protan...îl vedeai in șanț...morfolea UTC si PCR, iar spre dimineața il lingău maidanezii la gura!
De smeker nu a venit în "mucuresti" la SMFA, căci toti trăgeau de el...
Sa-l scoată din șanț, cand conducea aviația in zbor, căci la sol era clar!

«Cel mai vechi ‹Mai vechi   1 – 200 din 203   Mai noi› Cele mai noi»