Un produs Blogger.

sâmbătă, octombrie 23, 2021

Curtea Constituțională a României a sfidat Uniunea Europeană înaintea Poloniei

39 comments

 

Contenciosul dintre Curtea Constituțională a Poloniei și Uniune Europeană.


Curtea Constituțională a Poloniei a decis joi că anumite articole din tratatele UE sunt „incompatibile” cu Constituția țării, într-o decizie istorică ce ar putea pune în pericol finanțarea europeană a țării și chiar pune în discuție prezența Poloniei în blocul comunitar.

Președintele Curții Constituționale, Julia Przylebska, a enumerat mai multe articole din tratatul UE despre care a spus că sunt incompatibile cu legea supremă poloneză, declarând că instituțiile europene „acționează dincolo de domeniul lor de competență”.

Luna trecută, Comisia Europeană a solicitat Curții de Justiție a Uniunii Europene să impună zilnic sancțiuni Poloniei până la suspendarea reformelor judiciare.

Luna trecută, comisarul pentru economie al UE, Paolo Gentiloni, a avertizat că decizia instanței poloneze ar putea avea „consecințe” asupra plății fondurilor de redresare către Polonia.

Uniunea Europeană nu a aprobat încă cele 23 de miliarde de euro în subvenții și cele 34 de miliarde de euro în împrumuturi planificate pentru această țară.
Curtea Constituțională a României a dat în iunie ac. Decizia nr. 390/2021 în care, în contextul inființării SIIJ, a stabilit că Recomandările MCV nu sunt norme juridice de relevanță care să fie aplicabile peste dispozițiile Constituției.Recomandările sunt obligatorii pentru organele politice ale statului nu pentru instanțele judecătorești. Instanțele din România sunt independente și nu le pot fi opuse decizii politice ale Uniunii Europene.

Redau mai jos paragrafele relevante din DECIZIA nr. 390/2021 a CCR 


" 83.Curtea reține că o instanță judecătorească are abilitarea să analizeze conformitatea unei dispoziții „din legile interne”, deci aparținând dreptului intern, cu dispozițiile de drept european prin prismaart.148 din Constituție și, în cazul în care constată contrarietatea, are competența să aplice cu prioritate dispozițiile de drept al Uniunii în litigiile ce antamează drepturile subiective ale cetățenilor. În toate cazurile, Curtea constată că, prin noțiunile de „legi interne” și „drept intern”, Constituția are învedere exclusiv legislația infraconstituțională, Legea fundamentală prezervându-și poziția ierarhic superioară în virtutea art.11 alin.(3) din Legea fundamentală. Așa fiind, atunci când stabilește că„prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne”, art.148 din Constituție nu atribuie dreptului Uniunii prioritate de aplicare față de Constituția României, astfel că o instanță națională nu are abilitarea de a analiza conformitatea unei dispoziții din dreptul intern, constatate ca fiind constituționale prin prisma art.148 din Constituție, cu dispozițiile de drept european.Sistemul dreptului românesc este format din totalitatea normelor juridice adoptate de către statul român şicare trebuie să fie în consonanţă cu principiul supremaţiei Constituţiei şi principiul legalităţii, care sunt deesenţa cerinţelor statului de drept, principii înscrise în art.1 alin.(5) din Constituţie, potrivit căruia ”ÎnRomânia, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”, unica autoritatelegiuitoare a ţării fiind Parlamentul, având în vedere că statul se organizează potrivit principiului separaţieişi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale.Democraţia constituţională, într-un stat de drept, nu este însă o abstracţie, ci este o realitate a unui sistemîn cadrul căruia supremaţia Constituţiei limitează suveranitatea legiuitorului, care în procesul de creare anormelor juridice şi de adoptare a unor acte normative trebuie să ţină cont de o serie de principii de rangconstituţional (a se vedea Decizia nr.104 din 6 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr.446 din 29 mai 2018, par.73).

84.Curtea constată că C.J.U.E., declarând caracterul obligatoriu al Deciziei 2006/928, a limitatefectele acesteia dintr-o dublă perspectivă: pe de o parte, a stabilit că obligațiile ce rezultă din deciziecad în sarcina autorităților române competente să colaboreze instituțional cu Comisia Europeană(paragraful 177 din hotărâre), deci în sarcina instituțiilor politice, Parlamentul și Guvernul României, și, pede altă parte, că obligațiile se exercită în temeiul principiului colaborării loiale, prevăzut de art.4 din TUE.

Din ambele perspective, obligațiile nu pot incumba instanțelor de judecată, organe ale statului carenu sunt abilitate să colaboreze cu o instituție politică a Uniunii Europene.

85.Prin urmare, Curtea constată că aplicarea pct.7 din dispozitivul hotărârii, potrivit căruia o instanțăde judecată „este autorizată să lase neaplicată din oficiu o dispoziție națională care intră în domeniul deaplicare al Deciziei 2006/928 și pe care o consideră, în lumina unei hotărâri a Curții, ca fiind contrară acestei decizii sau articolului 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE” nu are temei în Constituția României, întrucât, așa cum s-a menționat în prealabil, art.148 din Constituție consacră prioritatea de aplicare a dreptului european față de dispozițiile contrare din legile interne. Or, rapoartele M.C.V., întocmite în baza Deciziei 2006/928, prin conținutul și efectele lor, astfel cum acestea au fost stabilite prin Hotărârea C.J.U.E. din 18 mai 2021, nu constituie norme de drept european, pe care instanța de judecată să le aplice cu prioritate, înlăturând norma națională. Prin urmare, judecătorul național nu poate fi pus în situația de a decide aplicarea prioritară a unor recomandări în detrimentul legislației naționale, întrucât rapoartele M.C.V. nu normează, deci nu sunt susceptibile de a intra într-un conflict cu legislația internă. Această concluzie se impune cu atât mai mult în ipoteza în care legislația națională a fost declarată conformă Constituției de către instanța constituțională națională prin prisma dispozițiilor art.148 din Constituție."


DOCUMENT Comisia Europeană cere clarificări României privind decizia CCR care neagă dreptul UE. E primul pas spre declanșarea procedurii de infringementUPDATE 16 11 2021

39 de comentarii:

avianyc spunea...

Doar întreb ;
Dispozitiile tratatelor ,conventiilor ,etc UE sunt sau nu sunt parte a ”Dreptului International ” ?
Se aliniaza sau nu dispozitiile tratatelor ,conventiilor ,etc UE la prevederile dispozitiilor ”Dreptului International” ?
Daca ”Dreptul UE” respecta ”Dreptul International” atunci ca parte a unui tratat ,uniune ,conventie ,etc Romania si Polonia au o problemă .
Daca ”Dreptul UE” nu respecta ”Dreptul International” atunci UE are o problema .

ACID spunea...

Aproape aș crede titlul dacă nu ne-ar fi tras-o cu Decizia privind pensiile militare. Pensiile lor inamovibile, ale noastre inghetate/prorogate/neactualizate , după cum bate vântul mocirlei politice. Până atunci Respect Poloniei, Ungariei pentru opoziția contra globalizarii și,,fericirii'' venite de la apus !!!

M spunea...

Dreptul international nu prevaleaza Constitutiei.

Actele de nivel inferior pot fi aliniate cu cele europene dar nu si Constitutia.

Sa va dau un exemplu: maine UE decide ca Romania nu e stat unitar si ca fiecare regiune isi poate cauta singura autodeterminarea! E legal? Trecem la aplicare?

Ce spune corect CCR este ca un document al UE, ORICARE, deci si MCV, trebuie mai intai transpus in legislatia nationala si apoi aplicat. NU, asa cum vor rezistentii, ca normele UE sa fie aplicate direct, practic judecatorii sa judece direct dupa MCV fara sa mai tina cont de legislatia romaneasca!

Prevalenta Constitutiilor nationale a fost stabilita si in Germania!
Curtea Constituțională Federală din Karlsruhe, care a decis că Banca Centrală Europeană a achiziționat parțial obligațiuni în mod neconstituțional, deși Curtea Europeană de Justiție stabilise că acest lucru este permis.


E doar inca o presiune facuta de divizia "rezist" din justitie pentru subordonarea completa a magistratilor.

avianyc spunea...

Evident ca fara transpunere in legislatia interna (Dreptul intern) nu se poate aplica o dispozitie de Drept International.
De aici incolo supunându-ne Constitutiei avem cam asa;

Art. 11 – Dreptul internaţional şi dreptul intern
(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.
(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei.

Intrebam daca Dretul UE se incadreaza in Dreptul International prin viziunea
art.103 a Cărţii Organizației Națiunilor Unite care prevede că doar acordurile internaţionale înregistrate la secretariatul Organizației Națiunilor Unite pot fi invocate în fața Curții Internaționale de Justiție. Actele neconvenţionale nu se încadrează în această categorie, însă aceste acte sunt guvernate de principiul general al bunei credinţe, care guvernează într-o manieră generală comportamentul statelor în dreptul internațional. În cazul nerespectării li se pot utiliza toate mijloacele autorizate de dreptul internațional pentru a cere despăgubirea prejudiciului creat prin nerespectarea angajamentului asumat

Apoi aplicând regula prioritatii parcă intram si mai adanc in ”turbulente” vizavi de dreptutul UE- Dreptul intern.
ARTICOLUL 20
Tratatele internaţionale privind drepturile omului
(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.

Iulian Mareș spunea...

M,
camarade, kiar nu intelegi ca esenta stiintei juridice sta in enunturile unui absolvent de drept la FF?
Stiindu-se doxa s-a simtit umilit sa participe la un examen de intrare in barou!...ce sa mai zic de INM?

Iulian Mareș spunea...

Waw...pe cine a sfidat CCR? Clar, pe UE si CE!....la colț ROU, pe coji de nuci!

Un roman de peste balta:
”Forma politico-idologica a unui guvern si mai ales la nivel de tara este si ea importanta, dar marea problema este Procedura – Protocolul, cum aplici/implementezi aceasta ideologie.
Una din cele mai reusite Constitutii scrise vre-o data a fost cea a URSS. Citind-o erai emotionat pana la lacrimi si credeai ca nici o alta scriere nu putea cuprinde si proteja mai bine libertatile cetatenesti si drepturile civile.
Dar a fost fericit traiul cetatenilor sub aceasta Constitutie poetica?
Nu, pentru ca litera ei nu a fost aplicata cu consecventa si rigoare, in limitele moralitatii superioare, ci cu inconsecventa rigorii ateist-proletare.
Deci, atata timp cat lipseste Morala, Legea este impotenta si nu poate asigura si proteja drepturile si libertatile tuturoro cetatenilor fara nici o discriminare.
Atata timp cat Morala este nu numai desconsiderata dar si eliminata din comportamentul cetatenesc, iar sistemul de invatamant si biserica sunt descurajate si chiar pedepsite in a mai raspandi morala, nici o ideologie sau sistem politic nu poate salva Starea Natiunii.
Precum Seneca spune de firea omenească:
„Ce nu opreşte legea, ruşinea să oprească!”
Dar tu nu ştii de lege şi nici nu ai ruşine,
Tu eşti Neruşinarea ce mândră e de sine.” – Mincinosul – epigrama de G.B.
Traim intr-o epoca in care minoritatilr conduc confortabil din umbra si sunt protejate si favorizate de Legi ce pedepsec Majoritatea si ii desfiinteaza acesteia drepturile de baza cetatenesti.
Suntem in perioada critica de descompunere a imperiilor, da este plural, a imperiilor, pentru ca fostele imperii capitalist-colonialiste nu au fost distruse, ci au continuat sa mai evolueze in forme deghizate de imperialism financiar si cu forme militariste, iar SUA s-a cladit pe ruinele britanice.
In momentul in care in Lume au aparut si alte forte de mare valoare productiva si eficienta militara, hiperimperialismul a trebuit sa se opreasca din ascensiunea periculoasa si fara baza productiva, ascensiune ce nu avea vre-o pista de ateriaze confortabila, pentru ca s-au tiparit si se mai tiparesc inca bani fara nici o acoperire. Practic hiperimperialismul si-a sapat groapa singur si tzunamiul monetar se va intoarce din tarile slab dezvoltate catre emitatorii de monede „fiat” si lovitura va fi decisiva dar si cutremuratoare, afectand intreaga Lume.
In scopul de a masca aceasta cadere in Haos, ideologii hiperimperialisti au aruncat pe piata politica tot felul de retete vechi reincalzite si distorsionate, puse la dispozitia lor de inteligenta imperialista a Scolii de la Frankfurt, devenita de la Chicago si apostolii lor de la Wiena si Paris, mai toti, in proportie de 90% inruditi si crescuti cu Kabbalah ascunsa la piept.
Oamenii fara credinta, sau fara Dumnezeu nu pot avea sentimente umanitare, sunt ultra egoisti si desfid cooperarea, deci sunt antisociali, sunt infractori ai crimelor financiare si militare ce au loc acum in Lume.

Poate ca acum este necesar ca si Morala sa fie codificata, pentru ca lumea si-a pierdut acel „bun simt” si are nevoie de un Cod Scris de comportament in societate, parintii nu mai stiu sa-si educe copii sa fie morali, cu bun simt, iar bunicii sunt prea comozi si au cam uitat si ei obiceiurile stramosesti.
Este necesar un Cod al Moralei dar nu bazat doar pe rusine, caci cine mai are asa ceva acum, ci pe pedepse cu executarea in munca sociala sub supraveghere.
Cand lumea va avea din nou ridicate valori morale ca Rusine, Modestie si va avea Curajul Raspunderii atunci vor fi sanse reale de a-si alege in sistem politic bazat pe o reala si transparenta ideologie, mereu verificata de o autoritate a Inteleptilor merituosi.
Pana atunci toate subiectele in materie politica sunt doar desarte speculatii si discutii sterile.”

Iulian Mareș spunea...

Tot despre Constitutie....si Principalul Vinovat:

https://www.mediafax.ro/editorialistii/comentariu-sorin-avram-iohannis-trebuie-sa-se-mute-20311126

Andrei spunea...

”Constituția României, Art. 148 (2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.„

O Curte Constitutionala care decide in dezacord cu Constitutia Romaniei este una aliniata politic, coordonata, dupa cum stim deja, de la Moscova.

https://www.dw.com/ro/de-la-cine-a-luat-mandat-antieuropean-ccr-%C8%99i-c%C3%A2t-de-filorus-e-dorneanu/a-57837459

Huhu Rezea spunea...

Andrei
Pune mâna și citește Decizia CCR nr. 390/2021, nu te lenevi, înainte să scrii tâmpeniile de mai sus.
Srie în vreun tratat european sau in vreo dispoziție obligatorie pentru toate statele europene că nu trebuie să se infiinteze SIIJ?
Recomandările MCV pentru România și Bulgaria nu sunt acte normative
constitutive ale UE sau de revizuire a acelor acte normative. Recomandările emise de organele politice ale UE sunt obligatorii pentru instituțiile guvernamentale din România si nu pot încălca competențele constituționale ale Parlamentului.
Ce era de modificat in Constituția Romaniei pentru a corespunde legislației europene s-a făcut prin referendumul din 2003.
Spre deosebire de deciziile Curții din Polonia, CCR nu contestă actele constitutive ale UE.

M spunea...

@Andrei

😂 Ai servit EXACT argumentul CCR!!! "...dispoziţiile contrare din legile interne"

LEGILE!!!!!!!!

Deci, MCV si CJUE pot transmite ceva Romaniei dar punerea in practica a "ceva-urilor" se face prin legislatie nationala.

Sau, ca sa fiu mai simplu: se doreste ca dispozitiile europene sa fie aplicate DIRECT fara a mai fi transpuse in legislatia interna. Orii asa ceva este inadmisibil!

Daca nu intelegi!!! Scopul rezistilor este acela de a ii scapa pe procurorii tortionari de la Ploiesti (de exemplu). De ce?
Pentru ca TOATE actele, rechizitoriul si trimiterea in judecata a tortionarilor, facute de SIIJ, ar fi lovite de nulitate absoluta.

M spunea...

@Iulian Mares

Trebuie sa explicam!! Nu pot sa inteleg cum nimeni nu vede ca:
1️⃣ A avea o Sectie speciala de parchet pentru o categorie speciala de cetateni NU este ceva anormal. Exista o Sectie a Parchetelor Militare si nimeni nu se mai da cu kurul de pamant ca vai... ce discriminare!

2️⃣ De ce daca transformam Sectia Speciala aflata la nivelul celei mai inalte structuri de parchet, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție si o mutam in subordinea DNA (deci mai jos in ierarhie) brusc devine mai puternica?

3️⃣ De ce e normal ca pentru infractiunile de coruptie facute de procurorii din DNA acestia musai sa fie anchetati de colegii lor de birou si nu de o structura independenta?

4️⃣ De ce daca mecanismul de numire al sefilor din SIIJ este complet scos de sub influenta politica e rau (reamintesc ca seful SIIJ este numit de Plenul CSM) dar daca sunt numiti de ministrul justitiei este bine.
Reamintesc ca numirea sefilor de parchete se face la propunerea ministrului justitiei, cu avizul CONSULTATIV al sectiei de procurori a CSM (deci nu a plenului - pentru a fi eliminati judecatorii) de catre Presedinte care nu poate refuza decat o data, motivat.
Deci procurorii sunt parctic complet subordonatii ministrului justitiei CU O SINGURA EXCEPTIE = SIIJ si de aici si inversunarea lui Stelian Garsoniera Ion.

M spunea...

Poate ar trebui sa ridicam un pic capul din tarana si sa spunem clar: mecanismul MCV se incheie la sfarsitul acestui an. El a fost acceptat ca un mecanism tranzitoriu, pe o perioada determinata!

Al doilea, sa veniti cu infringement-uri dupa ce ne primiti in Schengen!

Al treilea, sa veniti cu infringement-uri dupa ce trimiteti unul si Germaniei care v-a zis acelasi lucru: Constitutia Germaniei este DEASUPRA reglementarilor UE!

Xpert 86 spunea...

Astia sunt marii specialisti magistrati ai CCR care si-au batut joc si au a decis ca plafonarea pensiilor militare potrivit OUG 59/2017 sunt temeinice si legale! Daca plafonarea😁se aplica si pensiilor magistratilor pun pariu ca prevederile OUG 59/2017 erau neconstiturionale!!!

spiritul lui Haret spunea...

Cand ai cerut sa fii primit in UE nu ai stiut in ce te bagi?Te-ai milogit sa te primeasca si acum pui coada pe spinare?Poate te trezesti aruncat ca o masea stricata si pe urma o sa plangi pe umarul rusilor.Guvernul polonez isi permite pana la un punct dar noi ne comparam cu Polonia?Polonia e Polonia ,nu e Romania.Sa fim seriosi.Daca UE se supara si ne trimite acasa cei ce muncesc in afara Romaniei ne inecam in suc propriu.Mai incet ca nationalismul de mahala.Nationalismul este dragostea si mandria ca faci parte dintr-o natie cu traditii specifice nu ca tu esti mai mot decat alte natii.

Huhu Rezea spunea...

Uite-l pe gardianul de Mărăcineni și specialist în drept intenațional!
Ce să ne miram dacă el a dat cu stampila pe neomarxiști.

M spunea...

@spiritul lui Haret

Îmi pare rău dar nu sunt "spiritul de slugă"!

Ungaria e Ungaria, Slovacia e Slovacia, Cehia e Cehia, Polonia e Polonia!

Uneori am impresia că așa zișii iubitori orbi ai UE sunt agenți ruși! De ce?
Pentru că prin postări agresive de tipul "UE e farul de la apus. Nu îți convine, asta e!" nu fac decât să producă un efect invers, de scârbă, de împotrivire, adică exact ce își dorește vecinul de la răsărit.

UE e bună. Cam vreo 60%. Când însă depășește limitele trebuie să îi dai una peste bot!!! Sau rât! 😂

Să îi trimită acasă pe ștergătoarele de kururi, pe șoferi, pe căpșunari? 😂 Ete na! Că de ei nu mai pot eu! Sunt kururi de șters și pe aici!
Mai adăugăm câteva nulități la colecția noastră! 😂

tupak amaru spunea...

Citind comentariile ceva destul de ” hazliu ” mi-a atras atentia.

”Sau, ca sa fiu mai simplu: se doreste ca dispozitiile europene sa fie aplicate DIRECT fara a mai fi transpuse in legislatia interna. Orii asa ceva este inadmisibil!”

Domnule care scrii asta ,sa inteleg că scrieti doar pentru necunoscători si imuni din nestiinta la asemenea comentarii .
Puteti aduce clarificari cum se pot transpune intr-un stat de drept (chiar si esuat) ” DIRECT” in legislatie niste prevedri ale UE????
Chiar au aruncat romanii la coș forul legislativ , tehnica legilativa reglementata prin lege ,controlul de constitutionalitate ,parcursul pe fluxul legislativ ???
Recomandat să reformulati asemenea presupuneri greu de îngerat de catre cunoscători.
Nu ar strica ca si d nul Huhurez ,spre binele blogului, sa fie mai vigilent la legalitatea afirmatiilor si să corecteze asemenea deviatii.

tupak amaru spunea...

Sa compari justitia militara cu acest controversat SIIJ este este un fel de a compara mere cu pere .
Daca justitia militara are competenta intr-un domeniu special , cu SIIJ ( o sperietoare pe baza de reclamatii ,denunturi ,etc ) este cu totul alta poveste.
Magistratilor sigur nu le este frica de SIIJ ci mai mult de cei care pot culege informatii din teren si cunosc bine pe unde scârțâie sistemul in instante ,acestia fiind Parchetelul General ,DIICOT ;DNA . De urma acestora vor sa scape magistratii în general si nu de un SIIJ cu fundu pe dosare.
Bine-i ca justitia sa fie facuta cu justitiabili nicidecum cu sperietori ineficiente.
Oricum ,cu unii sau altii la urmarire tot nu se va schimba nimic .
Mai ales cat tata este procuror ,fiul avocat si mama judecator.

marvas66@yahoo.com spunea...

Ne c...m pe noi ca Polonia, ca U.E. .. dar punem la Banca Nationala pe Veorica, langa Bingbangul Universului...Isarescu...doua catastrofe pentru Romania, prima prin prostie si al doilea ca ne-a vandut Occidentului.

M spunea...

@tupak amaru

SIIJ nu este eficientă pentru că nu i se alocă resurse.

SIIJ este cea mai bună soluție la corupția magistraților. De aceea le este atât de frică.

Este evident că nu aveți cunoștințe de drept mai ales când afirmați o inepție ca asta: "justitia sa fie facuta cu justitiabili nicidecum cu sperietori ineficiente."

Ia răspundeți la întrebările mele de mai sus, dar fără lozinci de rezistenți. Sunteți mult mai bun decât atât!

M spunea...

@tupak amaru

Ești varză! Și citi măcar decizia CCR? Ai aprofundat speța???? Ai citit ce ne cere UE?

Băi, "cunoscătorule" exact ce ai zis tu mai sus a zis și CCR iar UE ne trage de urechi!

Vai de capul tău, mai și încerci să fii spiritual! Scrie dracului de ce te pricepi: prășitul cucuruzului!

Hai să îți fac un rezumat: ai tăi de la rezist au dat în judecată România ca să desființeze SIIJ (spaima voastră). CJUE a zis să o desființeze iar un judecător de-al vostru imediat a declarat un rechizitoriu al SIIJ că fiind nul.
CCR a fost sesizată și a decis că până când Parlamentul nu desființează SIIJ aceasta funcționează perfect legal.
Acum UE e ofticată că de ce CCR zice că deciziile UE trebuiesc întâi transpuse în legislație.

Hai, gata, marș la ce te pricepi!!!

Aștept scuze, dacă mai ai un pic de onoare în tine!

Huhu Rezea spunea...

DAAA, mostră cruntă de fractură de logică la juriștii CPS, după ce observaseră că cererea lui Budeanu nici n-a fost analizată de CAB.
După ce au prezentat riscurile la care s-ar expune pensionarii militari care au ajuns la plafonul de 85% dacă s-ar aplica pct.1/iii din Decizia CC, zevzecii cer respingerea intervenției lui Budeanu pentru că el a depăsit plafonul de 85% și nu ar avea interes.
Nu credeți?
Citiți din întampinarea CPS!

"Dacă s-ar aplica algoritmul de calcul prezentat de echipa de control cu privire la actualizarea drepturilor de pensie potrivit prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum acestea erau în vigoare_la data 30.06.2017), respectiv de a acorda majorarea de 5% aferentă anului 2016 pensionarilor care nu au atins plafonul de 85% din baza de calcul (condiția eronată de „încadrare în procentul de 85%"), s-ar încălca prevederile art. 29 din lege. Dacă luăm în considerare şi amestecul terminologic „indexare”-„majorare”, sugerat repetitiv în conținutul raportului, ar trebui ca în anii 2019 şi 2020, în mod similar, procentele de indexare cu 1,3%, și 4,6% să se adauge numai la pensionarii care au sub procentul maxim de 85% apficat bazei de calcul, chiar dacă nu au realizat vechimea necesară. Per a contrario, tuturor pensionarilor care au ajuns la procentul maxim de 85% nu li s-ar mai acorda indexările ulterioare, ignorându-se astfel prevederile art. 59 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare. "

Referirea la respingerea intervenției lui Budeanu:

"Dacă s-ar aplica algoritmul de calcul prezentat de echipa de control cu privire la actualizarea drepturilor de pensie potrivit prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum acestea erau în vigoare_la data 30.06.2017), respectiv de a acorda majorarea de 5% aferentă anului 2016 pensionarilor care nu au atins plafonul de 85% din baza de calcul (condiția eronată de „încadrare în procentul de 85%"), s-ar încălca prevederile art. 29 din lege. Dacă luăm în considerare şi amestecul terminologic „indexare”-„majorare”, sugerat repetitiv în conținutul raportului, ar trebui ca în anii 2019 şi 2020, în mod similar, procentele de indexare cu 1,3%, și 4,6% să se adauge numai la pensionarii care au sub procentul maxim de 85% apficat bazei de calcul, chiar dacă nu au realizat vechimea necesară. Per a contrario, tuturor pensionarilor care au ajuns la procentul maxim de 85% nu li s-ar mai acorda indexările ulterioare, ignorându-se astfel prevederile art. 59 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare."
Voi înțelegeți acum cine interpretează legile privind pensiile militare?Iulian Mareș spunea...

M,
Stric constitutional nici structurile DNA/DIICOT nu prea au acoperire, intrucat nu sunt pe langa o structura judecatoreasca!
Si toate astea s-au intamplat de cand DNA a devenit o arma politica, prin Deep State!

Pentru o noua saptamana postez un link cu o melodie dragutica....:

https://www.youtube.com/watch?v=evYpusGiqUw

Iulian Mareș spunea...

De la mine pt tine, Nasu mare sa plateasca:

https://www.youtube.com/watch?v=evYpusGiqUw

Iulian Mareș spunea...

Cred ca debitezi tabla de otel de 10 mm, la propriu!
Cand ROU a aderat la UE se vorbea de pricipiul EUROPA, CASA NOASTRA COMUNA!
Din patriotism real si consecvent reprezentantul Poloniei i-a dat lui Merkel o ștakie peste ratul ei marxist astfel:se discuta cati si pe ce principii sa fie desemnati europarlamentarii, respectiv dupa nr de cetateni ai tarii respective sau dupa un criteriu inventat de piticania sexoasa: un indice de dezvoltare economica!
Evident, Polonia sustinea regula de 3 simple, DEU indicele economic si se speria la cati europarlamentari va avea Polonia!
Replica antologica pt piticania sexoasa a fost: Și am fi fost si mai multi daca nu aveati grija de noi in WW-2!...am redat din memorie!

*Numai cei care nu inteleg multe pot afirma ca ROU ar fi lovita daca ne trimit necalificatii acasa (ca fapt divers-nici nu se pune problema trimiterii celor calificati sau cu studii superioare serioase, nu la Spiru sau Dunarea de Jos); ia vezi cum țipă dupa soferi UK, cum oracaia pana la impinngerea Prostului la ilegalitati pt Afacerea Sparanghel in Pandemie, cum ar fi Italia fara badande?

Iulian Mareș spunea...

Au pus-o langa Olteanu, cordacul lui Gorghiu, nepotul prietenei intime al Anei Pauker, puscariasul deh....

M spunea...

Cu ceva experienta in relatia cu Justitia romana pot sa spun ca deseori nu am inteles daca e vorba de prostie, de coruptie sau de ordin politic!

Am intalnit situatii complet absurde!

"Se anuleaza procesul verbal de contraventie privind blocarea cailor de acces si de evacuare deoarece rezulta clar din probatoriul depus la dosar ca acestea erau complet blocate!" Ceeeeee???????

Alexcta spunea...

CPS/MApN a invocat în întâmpinarea depusă la ICCJ și Excepția de Prematuritate. Exact asta va hotărî ICCJ în februarie 2022 pentru simplul fapt că la Curtea de Apel nu se va fi terminat Fondul.

Andrei spunea...

Babaieti, exista 3 tipuri de legi in Romania:

Legi organice;
Legi ordinare;
Legi constituționale.

TOATE SUNT INTERNE. Pfff!

Constitutia, conform DEX, este legea fundamentala a unui stat in care sunt consemnate principiile de baza ale organizarii lui, drepturile si indatoririle fundamentale ale cetatenilor.

ASADAR E LEGE SI SE APLICA INTERN. QED

Poate ca Dorneanu a emis decizia pe baza legii URSS, cine stie. Dar pe cine mai mira?

Huhu Rezea spunea...

Andrei
Cel puțin ai bunul si și nu lăsa impresia că dai lecții de drept constituțional.
Legile adoptate de Parlament sunt de 3 categorii:
-Constituționale
-Organice
-Ordinare.
Legile constituționale sunt legi date de Parlament pentru adoptare sau revizuirea Constituției.
Proiectul de Constutuție este scris de o adunare consituantăn și și este adoptat prin lege constituțională.
Același răspuns la dat UE și Germania.
Nu confunda Constituția cu legislația infraconstituțională.

M spunea...

@Iulian Mareș

👍

Așa este!

E doar impresia mea sau de când a ieșit de la guvernare USR brusc toate "conservele" rezist s-au activat pe net?

Moderez un forum al pompierilor rezerviști și de la începutul lui septembrie useri care nu mai postaseră nimic de peste o jumătate de an au devenit brusc activi.

Temele? Cam aceleași: PSD e un partid de hoți, ne îndepărtăm de UE, de ce nu se desființează SIIJ, ce buni miniștrii au fost Voiculescu, Stelian Ion, Ghinea Slinosul, Drulă etc. și cum România o să se prăbușească fără ei.

😂 Bine, bine, eu nu sunt înțelegător ca domnul Huhurez și suspend conturile care au același Ip sau care au postări jignitoare. 😂

Boby spunea...

O PREVIZIUNE IN AFARA SUBIECTULUI:Catu ,presedinte PNL VA FI DIN NOU PREMIER.sE MERGE PE SANTAJ.TREBUIE FACUTA RECTIFICARE BUGETARA PENTRU A AVEA BANI PENTRU SALARIILE BUGETARE SI PENSII SI NU RISCA NICI UN PARTID.PARLAMENTUL LA DAT JOS,PARLAMENTUL IL VA PUNE.

Iulian Mareș spunea...

@M,
Forumul de la Davos a imputit si mai rau apele din UE!

Iulian Mareș spunea...

@M,
fiind din fire un scotocitor, ma gandesc ca acele cai de acces total blocate au fost puse in aceasta situatie de o alta persoana, anterior faptei acestuia?
Adica, ceva de genul...un atacant a facut henț in cadere, insa i s-a pus piedica de fundașul adversar!? nu stiu? zic, caut argumente! Nu degeaba marele jurist Zegrean vorbea de farmecul justitiei....
*Totusi, ca sa nu se dezminta, Betivul a facut si aceasta aroganta: a numit Presedinte CCR un ilustru anonim de jurist de ICVA, care si-a gasit veleitati in dreptul constitutional la cam 65 de ani! Pfiu!

Iulian Mareș spunea...

SUSȚIN!!!

M spunea...

@Iulian Mareș

Era vorba de o firmă. Patronul a dispus ca pe un hol care era destinat evacuării cele 38 de femei ce lucrau în respectiva unitate de producție să fie depozitate produsele finite (textile).
În cazul unui incendiu mureau ca niște șoareci.

În înțelepciunea ei nemărginită instanța a încurcat ce e bine cu ce e rău. 😂 Adică a înțeles că Pompierii Militari au cerut blocarea căilor de evacuare (și nu invers, adică au cerut să fie libere, cum am câștigat la apel).
De aia a zis judecătorul de fond: "bă, de ce i-ați amendat? Nu au blocat perfect căile de evacuare?"

Dar cât de bou să fie judecătorul să creadă și pentru o secundă că e bine să blochezi "căile de evacuare"??? Adică, la dracu, EVACUARE!!!!!!

Huhu Rezea spunea...

Polonia nu dă înapoi în privința reformei justiției și este pedepsită. Începând de miercuri, 27 octombrie, guvernul va trebui să plătească o amendă de un milion de euro pe zi până în ziua în care se va alinia la prevederile UE, scrie publicația La Stampa, citată de Rador. În special, Curtea Europeană de Justiție reclamă nerespectarea ordinului din 14 iulie prin care Varșoviei i se cerea să suspende cu efect imediat controlul asupra judecătorilor Curții Supreme.

Huhu Rezea spunea...

Dorneanu a răspuns amploiatului european care atenționa România că o decizia a CCR este impotriva dreptului european. Recomandările MVR nu sunt norme de drept care s= fie aplicate direct de instanțele judecătorești, așa cum a procedat un deștept de judecător din Pitești.

M spunea...

Se depaseste cadrul Tratatului de Aderare, ce sa o mai aburim!?
La fel ca si in cazul Romaniei (sau al Germaniei) UE ar vrea puteri depline asupa tarilor membre. Tare imi e ca vor mai fi țări care vor urma exemplul Marii Britanii.

Că veni vorba, Boris Johnson (cel care a scos Marea Britanie din UE) este de la Partidul Conservator - sau Tory cum i se mai spune, deci de centru dreapta. E inca un exemplu ca la noi dreapta se da de stanga. Dreapta pe planeta asta e nationalista, independenta, "prin noi insine" cum zicea la 1905 Vintilă I.C. Brătianu. Stânga e cu "Internaționala", cu "proletari din toate tarile uniti-va!"...
Ăsta e incă un argument că USR este de extremă stângă (iar AUR de extremă dreaptă) și încă o dovadă că Câțu a "tras" PNL-ul spre stânga.

PS - Procurorul general al Poloniei a cerut Curtii Constitutionale sa regelemnteze clar limitele de aplicare ale deciziilor CJUE. Polonezii au sange in instalatie!!!!