Un produs Blogger.

duminică, noiembrie 06, 2022

Cine plătește reclama despre intangibilitatea cuantumului pensiei magistraților?

148 comments

 De câteva săptămâni sare în ochi reclama agresivă a unui articol găzduit de "stiri pe surse", în luna septembrie a.c, cu un interviu al noului președinte al CCR, interviu care a fost publicat și pe acest blog, cu observațiile de rigoare, AICI.Adevărul este că nu există nicio decizie a CCR care să garanteze cuantumul pensiei magistraților, cuantum care este reglementat de lege organică.... nu de Constituție. Pornind de la Decizia nr. 20/2000, care a declarat neconstituțională desființarea pensiilor magistraților, prin Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii, nu există altă decizie CCR care să garanteze expres și cuantumul pensiilor magistraților. 

Din contră, CCR a dat zeci de decizii în ultimii ani, celebră rămânând Decizia nr. 900/15 12 2020, prin care a reiterat că statul acordă suplimentul de pensie, peste limita calculată contributiv a pensiilor de serviciu, între care se numără și pensiile magistraților, doar în limita posibilităților.

Ocrotirea dreptului de pensie de serviciu al magistraților prin Decizia nr. 20/2000 nu poate fi extinsă și la cuantumul pensiei lor de serviciu. 

Chiar și Decizia nr. 873/2010, prin care s-a decis, premergător promulgării Legii nr. 119/2010, că este neconstituțională desființarea pensiilor magistraților, în timp ce era declarată constituțională desființarea tuturor celorlalte pensii de serviciu, inclusiv cele militare, nu privea garantarea cuantumului pensiilor magistraților. Altfel spus, potrivit deciziilor Curții Constituționale, pensiile magistraților nu pot fi desființate.... dar cuantumul lor poate fi raționalizat, revizuit, plafonat.

De neștiița polititienilor în a deosebi dreptul de pensie de cuantumul pensiei profită magistrații pentru intimidarea politicienilor ori de câte ori se pune problema raționalizării pensiilor nesimțite ale magistraților. De data aceasta, reforma este cerută chiar de Comisia Europeană prin Jalonul 215.

Reiau mai jos un topic scris în urmă cu doi ani. Cele scrise atunci își păstrează valabilitatea. Nu desființați pensiile magistraților! Plafonați-le la limita componentei lor contributive!

    
 33 COMMENTS
A fost o perioadă când Legislativul a fost bulversat de niște decizii ale Curții Constituționale de prin anul 2000, potrivit cărora magistrații sunt o emanație a Constituției și, ca atare, nimeni nu se poate atinge de statutul lor, de lefurile și pensiile lor, de parcă acestea ar fi fost prevăzute de Constituție, nu de legi organice ale Parlamentului.
Zăpăceala a ținut și în anul 2010, când guvernul a desființat toate pensiile de serviciu, inclusiv pensiile magistraților, dar o decizie a CCR a spus că este neconstituțională doar eliminarea pensiilor magistraților. 
Chiar și înghețarea pensiilor speciale prin celebra OUG 59/2017 i-a ocolit pe magistrați, din aceeași teamă a guvernelor PSD, partid care duce o lipsă acută de juriști de marcă, mai ales constituționaliști.
In ultimii 2-3 ani, Curtea Constituțională a fost asaltată de câteva sute de excepții de neconstituționalitate ridicate în instanțe de pensionarii militari, în special privind dispozițiile OUG 57/2015 și OUG 59/2017, care au introdus două plafonări ale pensiilor militare: una la 85% din baza de calcul și cealaltă la cuantumul net al bazei de calcul. 
Ultima ordonanță a generat mari discrepanțe între pensionarii militari din diverse generații, iar cea din 2015 a cauzat scăderea cuantumului recalculat al pensiei militare pe Legea 223/2015 sub nivelul cuantumului contributiv, pentru mai bine de 60% din pensiile  în plată ale militarilor  de la data de 01 01  2016. Norocul militarilor a fost atunci că pensia calculată pe contributivitate este un drept câștigat și s-a menținut în plată cuantumul mai avantajos.
Este adevărat că CCR nu a admis nicio excepție până în prezent, dar, pentru a respinge cererile contestatorilor, a fost nevoită să motiveze de ce sunt constituționale plafonările, extinzând  explicațiile cu privire la conceptul de drept câștigat la toate pensiile de serviciu, nu numai la cele militare.
Aceste decizii ale CCR au menirea de a clătina serios cvasiconvingerea decidenților că pensiile magistraților, inclusiv ale celor de la CCR, sunt intangibile. 
Curtea Constituțională a reiterat în mai multe decizii că doar partea contributivă a pensiilor de serviciu, cea calculată potrivit L 263/2010, reprezintă un drept câștigat, nu și partea necontributivă a pensiei de serviciu a cărei plată este asigurată de la bugetul de stat.
Per a contrario, se poate spune că pensiile militare, fiind în totalitate necontributive, nu reprezintă un drept câștigat și pot fi plafonate de guvernanți până la limita suportabilității sociale.
Curtea Constituțională spune guvernanților prin ultimele decizii că orice pensie de serviciu poate fi micșorată sau plafonată, dar nu mai jos de cuantumul ei contributiv stabilit potrivit L 263/2010.
De ce mai fac magistrații grevă precum cei de la Constanța? 
Aaaa! Ei se leagă de faptul că Proiectul de lege care se discută pe 28 ianuarie 2020 prevede abrogarea articolelor 82-86 din Statutul Magistraților, echivalentă cu desființarea pensiilor pentru magistrați, fapt care ar putea fi speculat si de CCR într-o  mai mult ca sigură sesizare a sa.
Le sugerez parlamentarilor să înlocuiască abrogarea acelor articole cu textul:
„Pensiile magistraților calculate potrivit articolelor 82-86 din Legea 303/2004, cu modificările ulterioare, nu pot avea cuantumul mai mare decât cuantumul contributiv calculat potrivit Legii 263/2010.”
Ce ar putea să mai zice magistrații, cu ce i-ar mai putea ajuta CCR?!
Ar fi doar o plafonare, similară cu plafonările pensiilor militare, confirmate de instanțele de judecată prin zeci de mii de hotărâri judecătorești și de CCR prin zeci de decizii.
Redau și aici un extras din decizia CCR  pe care se susține acest topic!

Extras din Decizia CCR nr. 652/2018
17. În jurisprudența sa referitoare la acordarea pensiei de serviciu, Curtea a reținut, prin Decizia nr. 1.284 din 29 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 25 noiembrie 2011, că pensia de serviciu este compusă, principial, din două elemente, indiferent de modul de calcul specific stabilit de prevederile legilor speciale, și anume: pensia contributivă și un supliment din partea statului care, prin adunarea cu pensia contributivă, să reflecte cuantumul pensiei de serviciu stabilit în legea specială. Acordarea acestui supliment ține de politica statului în domeniul asigurărilor sociale și nu se subsumează dreptului constituțional la pensieca element constitutiv al acestuia. Obligația statului este aceea de a nu reduce cuantumul pensiei sub nivelul stabilit în sistemul general de pensionare, întrucât, prin calitatea de asigurat la sistemul de asigurări sociale, persoana în cauză și-a garantat dreptul la pensia de drept comun, tocmai prin plata contribuțiilor. Este un drept pe care l-a obținut și realizat prin plata contribuțiilor legal datorate. De asemenea, nu există un drept constituțional la pensie de serviciu, astfel încât, cu privire la suplimentul acordat de stat, nu se poate susține că este un drept viitor câștigat ad aeternam din moment ce este sub condiție.

19. Referitor la instituirea prin lege a unui plafon al pensiei militare de stat, prin Decizia nr. 450 din 30 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 28 iunie 2006, Curtea a constatat că dreptul la pensie este un drept fundamental, consacrat de art. 47 alin. (2) din Constituție, dar se exercită în condițiile prevăzute de lege. Astfel, legiuitorul este liber să stabilească în ce condiții și pe baza căror criterii se acordă pensia, baza de calcul și cuantumul acesteia, în raport cu situația concretă a fiecărui titular al dreptului. Nici Constituția și nici vreun instrument juridic internațional nu prevăd cuantumul pensiei de care trebuie să beneficieze diferite categorii de persoane. Acesta se stabilește prin legislația națională. Astfel, legiuitorul poate să prevadă și o limită minimă a cuantumului pensiei, precum și plafonul maxim al acesteia. Norma criticată pentru neconstituționalitate prevede, ca și în cazul tuturor celorlalte tipuri de pensie de serviciu, că, indiferent de rezultatul calculului aritmetic privind adăugarea sporurilor, cuantumul pensiei acordate nu poate fi mai mare de 100% din baza de calcul. Curtea a apreciat că această reglementare nu are caracter discriminatoriu, ci reprezintă o dispoziție de plafonare a cuantumului pensiei, care se înscrie între prerogativele legiuitorului. Totodată, prin Decizia nr. 1.234 din 6 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 4 decembrie 2009, Curtea a reținut că prevederile art. 25 din Legea nr. 164/2001 instituie un principiu general valabil în sistemul public de pensii, potrivit căruia cuantumul pensiei nu poate depăși venitul. Cu respectarea acestui principiu, fiecare pensionar militar beneficiază de pensie în cuantumul rezultat în raport cu vechimea în activitate și venitul realizat anterior pensionării. Această reglementare este în perfect acord cu principiul consacrat de art. 47 alin. (2) din Constituție, potrivit căruia cetățenii au dreptul la pensie și la alte drepturi de asigurări sociale, în condițiile legii. Astfel, legiuitorul este în drept să stabilească conținutul dreptului la pensie și condițiile acordării acestuia, precum și să le modifice în funcție de resursele financiare existente la un anumit moment. Extinderea incidenței acestui principiu și asupra sporului acordat pentru contribuția la fondul de pensie suplimentară, ca efect al prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 164/2001, nu poate fi privită nici ea ca generând un tratament discriminatoriu, de vreme ce se aplică nediferențiat tuturor persoanelor care au dreptul să beneficieze de acest spor.


148 de comentarii:

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Indiferent de citarile legislative, de expozeurile exemplificative, pe care @Onorabilul mai sus le insiruie, cand CCR si magistraturile s-au hotarat pe toate sa le dea in gat sa le treaca de dor si urat, doar ca le incalca poftele si dorintele, pentru ca ei sunt intangibilii si elitele de excepții pe situatii si criterii inamovibile, tot si toate impotrivă-le devin zerobarat, neavenite si nule, doar dintr-un condei, vrei-nu vrei, cand CCR-ul autoritar le articulează arbitrar din strafundul pupilei, printr-o Hotarare si rotundul ștampilei, in numele democratiei, dar mai mult a autocratiei, de mari si unici zei printre ceilalti dumnezei, considerati de ei prea mititei si puțintei sa li se pună, ehei, de-a curmeziș-a, curmei!

Andrei spunea...

1. CCR a ajuns organ deliberativ, peste parlament, ceea ce este neconstituțional, preluand atribuțiile acestuia.

CCR este chemată să se pronunțe pe sesizare, să spună dacă este sau nu constituțional și nu să legifereze cum face din 2012 încoace;

2. CCR se află în incompatibilitate atunci când decide în interesul membrilor curții. Este ca și cum militarii ar decide dacă este constituțională sau nu desființarea pensiilor militare;

3. Incompatibilitatea este accentuată și de decizia luată, aceea că doar pensiile lor, ale magistraților, nu pot fi desființate, celelalte pot fi. Ceea ce este nu numai incorect și de rea credință, ci și discriminatoriu;

4. Pensiile magistraților au ajuns printre cele mai nesimțite datorită mai multor factori, printre care câștigarea unor procese în instanță, adică iar o incompatibilitate, apoi prin lobbyul făcut pentru că au beneficiat de o lege favorabilă privind modul de calcul a pensiei, dar și venituri salariale mari, inclusiv prioritate la actualizările din legea Olgutei Vasilescu;

5. Cine plătește? Poate fi oricine, pentru că fițuica "pescursuri.ro" a lui Bubble, cel care are nevasta parlamentar PSD, ia bani de la oricine este dispus să plătească. Și cine este dispus? Cine are interesul, evident.

micutzul spunea...

Sunt doi ani de când am spus că CCR prin deciziile impotriva militarilor își taie craca de sub kur! Acum primesc dreptate! Și revin și vă atrag atentia din nou .... ADIO CUANTUM AVANTAJOS!
Adevarul este unul singur : magistrații au devenit nesimțiți de-a dreptul cu pensiile și salariile lor într-un stat in care oamenii nu câștigă cât trebuie să plătească la stat.
In fond au subminat fundația statului de drept! Mujici!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Unde vedem la CCR si magistrati traduse si transpuse cuvintele din Constitutie ca ,,toti sunt egali in fata legii'' si ,,nimeni nu e mai presus de lege,'' ramanand pentru ei doar niste simple vorbe goale, fiind valabile doar coatelor goale ?! Politicul si astea le-ar putea rezolva, daca n-ar exista mita, corupția si slugareala fata de CCR si super mafaldele-magistraturile, doar de frica sa nu-si incaseze condamnarile, caci lasandu-le libertatea de a abuza de statutul in care magistratilor li se acorda imunitatea-inamovobilitatea, deci in compensare acesti magistrati vor avea grija de politicienii corupti, ca de niste prieteni apropiati, sa nu fie ,,agațați,'' judecați si condamnati de instante, ca pe zdrențe, doar ca niste recompense pentru aceste libertati si toleranțe sa-si faca de cap cu legile, asa cum le plac, aici fiind si o morală, cum zice popular o vorbă nu prea goală, chiar daca-i oleacă năroadă, ca ,,de aia si ursul nu are coadă să se astupe la noadă!''

socrates spunea...

Este foarte ciudat în privința pensiilor magistraților - nu le contesta nimeni prestigiul, calitatea, etc - ca nici un politician - si avem la guvernare partidele care "le-au înființat - nu vrea să-și asume răspunderea creării unui sistem de pensii"fara limite ". Un producător de produse din carne, participant in comisia de acceptare q aditivilor in alimente de după 1990, întrebat cum au sjuns alimente"din carne fără carne, lapte fără lapte ", a răspuns ca, atunci, nimeni nu se aștepta la asemenea enormități. Pensiile magistraților ajunse la zeci de mi de lei, au depășit puterea de înțelegere a românilor care, duoa o viață de munca și contribuții, trăiesc de pe o zi pe alta ei bine, politicienii creatiri ... ce spun, aici ii otoblema.

magda spunea...

Oare cand in Romanica vom avea parte de o jurisprudenta unitara pe intreg teritoriul national? Atata timp cat o instanta dintr-un judet spune altceva decat intr-altul...noapte buna justitie...la revedere tara draga.

Huhu Rezea spunea...

Așa cum nu toți militarii înțeleg propria lege a pensiilor militare, nici magistrații nu înțeleg la fel aplicarea acestei legi.Diferențe de pregătire....

Xman spunea...

Posibila solutie:China a dezvoltat primul judecător inteligenta artificiala.Interconectate,pe post de magistrati asistenti,vor fi la curent cu toate modificările legislative,iar judecătorii de scaun nu vor face decat sa dea soluții în spiritul legii,litera fiind atributul inteligentei artificiale...

Viorel spunea...

Xman. Mai bine am dezvolta un președinte, un parlament cu 300 parlamentari și un guvern. Nu am folosi decât energie și un pic de ulei / vaselină pentru ungere din când în când (să nu înțelegi că prin ungere înseamnă a da mită). Nu tu salarii, nu tu Palatul Cotroceni, Victoria sau Casa Poporului. Nu tu mers pe bicicletă sau cu mașina. Corturi de diferite mărimi, asigurate de MApN în funcție de numărul acestora, amplasate undeva în afara Bucureștiului. De fapt, am putea alege capitala oriunde.

Toto Iany spunea...

Urmaresc acest site , dar unele lucruri/ probleme ce se dezbat nu le înțeleg deoarece imi lipseste pregatirea juridica .De aceea rog un camarad care are putina rabdare,sa lamureasca , daca se poate , cum a judecat CCR prin prisma Constitutiei ca pensiile magistraților nu pot fi ...modificate .
Legat de pensiile militare , putem beneficia ca pensionari de prevederea / mentiunea din Consitutie ca Armata se subodoneaza vointei poporului / citat din memorie fara sa recitesc prevederea dintr o oarecare lehamite .
Adminiratorul blogului poate ignora comentariul daca se considera ca problema a fost lamurita , chiar de mai multe ori, dar eu am omis/ratat explicatiile !

Militar de la 14 ani spunea...

Deocamdată, la cuantumul brut/net nu se umblă. Poate fi influențat netul prin impozitare. Dacă nu se impozitează suplimentar, netul va crește în urma indexării. Este singurul lucru pozitiv.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Arbitrariul inechitabil si imoral este contrar arbitrajului legalitar si celeritar, de aceea are dreptate @Xman ca bine ar fi sa avem si sa vedem acel judecator conceput intr-un calculator, care nici nu s-ar emotiona, spaga n-ar lua si decizii-hotarari corecte si pe Lege ar acorda, cum si in fotbal, dar si in sportul global la nivel mondial , s-a conceput reluarea imagistică cu hotararea electonica si veridica, disparand probabilitatile, indoielile, inechitatile si nedreptatile, cat si faptele de coruptie. Fir-ar sa fie ca bună-i această idee!

Huhu Rezea spunea...

Toto
CCR nu a decis niciodată că pensiile magistraților nu pot fi modificate prin miscșorarea cuantumului. Asta ar fi însemnat că nu pot fi nici majorate.
CCR a decis în două rânduri, în anul 2000, prin Decizia nr. 20, și în anul 2010 prin Decizia nr. 873, că pensiile magistratilor nu pot fi desființate. Magistrații se folosesc de aceste decizii pentru a intimida Legislativul... să nu cumva să legifereze și cu privire la cuantumul pensiilor lor.
Cele 2 decizii au statuat că dreptul de pensie specială al magistraților nu poate fi înlăturat, dar asta nu înseamnă că nu poate fi majorat sau micșorat cuantumul lor, fără să afecteze componenta contributivă a cuantumului.
Mutând deciziile CCR la pensiile militare și celelalte pensii speciale, este clar că Legiuitorul are mână liberă de la CCR să le micșoreze sau plafoneze cuantumul, dar chiar să le și desființeze, transformându-le total în pensii în sistemul public, așa cum s-a întâmplat în anul 2010 prin L 119/2010.
Citind răspunsul meu, vei înțelege de ce ciucanii nu se prea înghesuie să comenteze pe acest topic. Câțiva așteaptă instrucțiuni.

Brenda spunea...

Ha ha ha , vă dați seama ce pensii de urmași sânt?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Da, Brenda, ehei, sunt pensii de urmasi de 16 lei, 18 lei, 60 lei, etcetera ca nici nu au, saracii de ei, au ce manca, jmecherite treburile așa sa aiba incașchetații de mucava, cu doua vipusti si doctorate copy paste aiurea cu ce se imbuiba, furandu-le cu pensiile nesimtite partea!

Brenda spunea...

Dragă Cornel m-am referit de pensiile de urmași ale magistraților

mosmartin16 spunea...

Ce o mai "zguduie" unii - interesați sau limitați la minte - cu pensii intangibile în cuantum, când totu-i atât de simplu și clar : intangibil e numai ce rezultă din contributivitate, iar pentru restu' ( de la bugetul de stat )...se poate "tăia în carne vie" ! O spune CCR nu într-o decizie, ci în mai multe ! Așa că...de asta sar cu curu-n sus cei cu 5 cifre "necăjite" ale pensiei !🤣🤣🤣 Poate doar "strânși de undeva" de cei de dinafară... guvernanții vor aduce echitate și decență și la pensiile militare !

Liviutatarush spunea...

Extras din Constitutia Elvetiei!!!
Art. 112. Asigurarea de limită de vârstă, de urmaşi şi de invaliditate
1 Confederaţia legiferează cu privire la asigurarea de limită de vârstă, de urmaşi şi
de invaliditate.
2 Pentru aceasta, ea respectă următoarele principii:
a. asigurarea este obligatorie; ea conferă prestaţii în numerar şi în natură;
b. pensiile trebuie să acopere necesităţile esenţiale în mod corespunzător;
c. pensia maximă nu poate depăşi dublul pensiei minime;
d. pensiile sunt ajustate cel puţin la evoluţia preţurilor.
3 Asigurarea este finanţată:
a. prin cotizaţiile asiguraţilor; atunci când asiguratul este salariat, angajatorul
suportă jumătate din valoarea contribuţiei;
b.prin prestaţii de la Confederaţie.
4 Prestaţiile de la Confederaţie nu depăşesc jumătate din cheltuieli.
5 Prestaţiile de la Confederaţie sunt finanţate cu precădere din produsul net realizat din impozitul pe tutun, băuturi distilate şi din impozitul pe venituri din jocuri de noroc.
De aia la aia este Paradisul pe Pamant! Totul este scris in Constitutie!!!

Liviutatarush spunea...

V-am plagiat, nu o puteam spune mai clar de atat!!!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ministrul Muncii, Budai, a zis supusilor sai si foarte clar ca e necesar si ca vor avea parte de o majorare, ca la carte, doar pensiile pe contributivitate, nu si celelalte mai deșucheate, cum ar fi cele militare, se pare!...
@Coane, Leoane, sa ma ierte Doamne-Doamne dintre ramele de lemne numite icoane, dar treaba-i țurloi, pentru ca, sa se majoreze si la noi, va trebui sa facem pisanii cu incocoșanii, numeroase matanii, sa ne inchinăm piosi la sfintele icoane catre Doamne-Doamne, care se pare ca de la un timp mai mereu doarme?! Atunci, ce rol a mai avut Sfanta Parascheva, la racla la care s-a dus si aproape toată rezerva de care dispune Armata?! Ha?!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ei, Brenda, dar astia, ce reprezintă lustrația, fiind neam de-al de mafalda nu halesc zerul si urda sa le ruginească rânza, ci numai cașul, cașcaveaua si branza! De pildă, eu fiind fost invalidant, si acum pe limitat, am dreptul sa ling numai tifonul de strecurat!

Ionel spunea...

@Liviutatarush - Multumim pentru informatii. Foarte interesante. Marea diferenta este ca la ei Legea este Lege si SE APLICA . La noi, contractul social, incheiat cu statul, este apa de ploaie, adica nu se respecta. Pai daca legea in vigoare spune ca pensiile se indexeaza cu rata inflatiei.....si vine unul cum este Catu in 2021 si spune ca nu se aplica la militari, ce poti face !? In tampenia lui probabil a gandit ca de ce sa ii dau eu indexarea lui Ciuca care are 18000 !? DAR nu s-a gandit ca sunt unii care au si 1500 sau 2100...Ce mijloace legale au asociatiile rezervistilor, finantate de la buget, si ce ar face si daca ar avea, pentru ca ele executa si in rezerva fiind ordinele primite !!! Daca ar fi de luat statul ne-ar lua din spate dar daca ar fi de dat...NEMA. Cum putem noi recupera acei bani pierduti ? Daca legea ar fi lege si ne-am putea indrepta pe persoana fiizica impotriva unui premier care nu aplica legea ia sa vedeti daca pe viitor ar mai proceda cineva ca el. Catu ar trebui sa vanda sutele de hectare de padure de la Valcea ca sa ne achite datoriile. Logic ar fi ca cel putin noi, rezervistii militari si familiile noastre, sa nu votam in 2024 niciun partid din actuala coalitie guvernamentala. Ati vazut cum explica parlamentarii olandezii votul negativ pt Romania..."pierdem voturile....".

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Mojulică, asta cu ,,zguduirea'' mi-a smuls la ras lacrima, că dacă scriai ceva de genul masturb ti se punea șurub pe tub la panoptic sa nu apara expresia pe topic!

Viorel spunea...

Moș Martin. Dacă CCR nu are nici un stăpân deasupra capului (prin deciziile luate, lor DA și nouă NU), părerea mea este că trebuie DESFIINȚATĂ. Reprezintă cumva voința poporului ? Sunt propuși și numiți de președinte, CD și Senat, câte 3 de fiecare. Dacă Președintele sau Parlamentul României sau o Comisie Parlamentară nu are drept de control asupra lor, atunci PA și LA REVEDERE. Instituim SFATUL BĂTRÂNILOR.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

https://www.stiripesurse.ro/marius-budai-detalii-de-ultima-ora-despre-cresterea-pensiilor-in-2023_2642725.html

monteoru spunea...

Nici o pensie nu trebuie sa depaseasca salariul mediu din ultimul an de activitate.Salariul de merit sau plusul pentru lucrari de excelenta sunt pentru activitatea curenta nu pentru "inactivitate "ca pensionar.

Huhu Rezea spunea...

Viorele
Ce pățiși, băietule? Cu ce te-a deranjat CCR? Citește articolele din Constituție referitoare la CCR și apoi să te încumeți să comentezi. Constituția votată prin referendum a stabilit cine numește judecătorii CCR. Ai fost cumva votant USR?

Viorel spunea...

Domnule Maruis Budăi. Seară de seară vorbiți la OTV / România TV. despre pensii și vă referiți la pensile civile. Noi, pensionarii militari ce suntem, roboți ? Suntem sau nu cetățeni a acestei țări care vă votează de câte ori este nevoie indiferent de partid, că doar sunteți o coaliție iar pensionarul votează cu partidul de la guvernare pentru care are simpatie. Spuneți ceva și despre noi sau ne lăsați pe mâna escrocilor din MApN să ne-o tragă ca anul trecut pe ultima sută de metri ?

Leon spunea...

Cornele, daca in aceasta luna, Guvernul trimite la Parlament cele 2 proiecte de lege privind BS si BASS, in prealabil trebuie aprobate niste Ordonante de Urgenta privind:
1. Majorarea VPP cu o indexare de 10-12%.
2. Acordarea in luna Ianuarie a unui ajutor banesc pentru TOATE Pensiile mai mici de 1700-1800 lei cu o diferenta pana la 2200-2500 lei.
3. Masuri fiscal-bugetare privind majorarea salariilor cf.L 153, a alocatiilor ptr.copii, Indexarea pensiilor militare prin Derogare, cu alt(e) procent(e) diferit de 5,1%, etc.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Asa-i, ca daca unul a iesit cu 2000 lei sau 3000 de lei in 1980-1990, nu poate lua mai mult decat din anul iesirii la pensie, acum 12 salarii din12 luni din 5ani alesi si asa va muri, iar alt individ iesit in aceleasi conditii, cu acelasi grad si functie in anii urmatori, mai ales dupa 2017, iese belfer fata de primul, condamnat in vecie la saracie. Oare cel care a propus asta e sanatos la bibi? Dar cei care au acceptat asta, se pot considera sanatosi la etaj?!

GO spunea...

@ monteoru. Iar scoti perle, ca si altii cu scrisorele de pe aici. Sloganul cu nicio pensie nu trebuie sa depaseasca salariul in activitate, este pentru analfabeti functionali. Ba da, in Romania, o pensie - fie ea contributiva sau militara, este perfect indreptatita sa poate depasi salariul in activitate. Din cauza simplului motiv, ca in Romania angajatii - fie ei civili sau militari, sunt incadrati in grupe de munca, dar care nu sunt remunerate in activitate, acestea fiind compensate finciar abia la iesirea la pensie.

Din cauza asta, la pensia contributiva, tu ai beneficiat de 50% majorare de punctaj, care nu ti s-ar fi acordat daca nu au fi grupa de munca. Practic, o pensie contributiva reala, este aceea fara majorare de punctaj pentru grupe. Acea majorare de punctaj este un bonus la pensie ca ai lucrat in conditii speciale, care nu ti s-a acordat in activitate, unde ai fost incadrat doar generic in grupa conditii speciale. Asa ca, daca datorita grupei de munca, o pensie depaseste salariul, este foarte normal sa fie, cat timp acest fapt se intampla datorita grupei de munca. Minerii, cam toti au pensii mai mari decat salariile, exact din motivul expus de mine. Revenind la pensiile militare, similar celor contributive, este normal ca o pensie militara sa depaseasca salariul din activitate. Ce faci, daca adaugand 1% pentru fiecare an vechime din cea cumulata - adica cea cu grupa de munca, depasesti solda din activitate si ajungi la 120%? Iti tai 20% din vechimea cumulata, adica iti tai grupa de munca cuvenita la pensie, doar ca sa nu depasesti solda in activitate? Pai si atunci, de ce ai mai fost in grupa conditii speciale in activitate, si nu ai fost fara grupa de munca? Daca egalezi pensia celui fara grupa de la Muzeul Militar, cu pensia celui cu grupa de la deminari, doar asa sa nu depasesti solda? Si care a fost egala la amandoi, doar grupele au facut diferenta intre voi!

Fantastici sunteti unii! Pe bune si pe drept, cand vede politicul natangi ca voi, care cer sa nu le fie platite grupele, doar ca pensia sa nu depaseasca solda, rad si cu curul de noi!

Ceea ce vrei ti este eventual ca nicio o pensie in al carui cuantum sa nu fie inclusa grupa de munca, sa nu depaseasca salariul. Dar daca cumva pensia depaseste salariul cu 8%, din cauza ca tu ai lucrat 35 ani in conditii speciale, sa iti tai cei 8%, ti-ai taiat grupa, desteptule, cuvenita la pensie! Minerii nu fac gat ca au pensii mai mari ca salariul, nici macar adeptii contributivitatii nu se mira, si vii tu si tai cu barda ca militarii nu trebuie sa aiba acest drept, de a le fi retribuita grupa in volum complet, chiar daca depasesc salariul.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ba uite ca nu-i asa, si citeste asta, pentru ca astfel suna legea, bag sama!

Viorel spunea...

GO. Aici vă dau dreptate. Nu sunt deacord cu eliminarea art. 29 din Legea nr. 223/2015, adică neacordare a 1% pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută. Ei spun că se pleacă de la un procent de 65%. Domnul Huhu Rezea spune că se mai adaugă și 3, 6, 9% pensia suplimentară, dar până la 100% cu ce se completează, pentru că nu au făcut nici o precizare ? În rest, comentariul este pertinent. Cere cât mai mult, ca să obții cât ți-ai droit și meriți pe drep.

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Viorel spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Viorel spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

Viorele
Păi... d-ta te legi de numirea judecătorilor CCR doar când nu-ți convingndeciziile.
Una e să critici din necunoașterea legii unele decizii ccr și alta este să pui la îndoială existenșța unei instituții constituționale.
In legătură cu amărâtele alea de ajutoare CCR nu a dat decizii contradictorii. Nu e de competența CCR să corecteze hotărârile judecătorești anterioare deciziilor sale.

Paul Puiu spunea...

Chiar si daca ai si pensie civila, in urma indexărilor si a actualizărilor se va ajunge in timp sa ai cuantumul pensiei nete mai mare decat media salariilor nete calculate la data iesirii la pensie!!! Aceasta prevedere, ca pensia neta stabilita in plata sa nu depășească media salariilor nete se refera doar la data stabilirii pensiei pentru ca toti sunt conștienți ca urmarea indexarilor si a actualizarilor cuantumul pensiilor se vor majora!!! Problema e ca aceste prevederi sunt aplicabile pensiilor civile si militare, nu si in cazul pensiilor magistratilor, care sunt exceptați de la acest principiu!!!!

monteoru spunea...

Si cand erai in activitate ti se platea grupa de munca.Consulta un ofiter financiar Numai fa pe desteptul.Cere o bucata de stat de plata de prin 2001 si vezi cum se ajungea sa ti se plateasca lunar drepturile banesti.
Cornelius@.Excrocii ne-au executat prin introducerea in legea 223/2015"la data deschiderii dreptului de pensie".Nu degeaba urla Huhu actualizarea.

kostas spunea...

Ce importanta are ca va fi 65% sau 100% sau 500% daca va ramane in vigoare OUG cu limitare la net, adica 58,5%?

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leon spunea...

@M, pai daca mai adaugam 41%, indicele de corectie, se depaseste 100% si devin pensii speciale..!

GO spunea...

@ CFI. Am dat exemple, pe intelesul tau. Inteleg ca tu vrei ca plutonierul parasutist sa nu spor de grupa de munca la pensie. Doar ca sa nu aiba pensia mai mare decat a ta, ca sofer. Asta rezulta din sustinerea ta.

Leon spunea...

Eu am prins perioada cu reducere impozit pentru OMM, dar Remes a anulat aceasta facilitate..!

Alexandru spunea...

Deci rămâne cum am tot vorbit, adică 5,1/ inflația din 2021
Vă urez o săptămână frumoasă
https://www.botosaneanul.ro/stiri/ministrul-muncii-marius-budai-a-dezvaluit-ce-pensii-nu-vor-creste-de-la-1-ianuarie-2023/

Leon spunea...

@M, pensiile civile au crescut cu 91%, iar Inflatia in aceasta perioada a fost de NUMAI 18,6%
(1,3+4,6+3,8+2,6+5,1)..!!
In acest an Rata Medie a Inflatiei va fi cam de 13% si per total s-ar ajunge la 34%, cu mult sub cresterea pensiilor civile !!

mosmartin16 spunea...

Go-ule, multe prostii debitezi ! În orice țară "normală la cap" nu există pensie netă mai mare decât salariul ! Vorbesc de data la care s-au deschis drepturile de pensie ! Că la noi, din 2016 până în septembrie 2017 au fost pensii nete militare mai mari decât soldele ...a fost o aberație ! De asta - printre altele - au și dat acea OUG nr.57 ! Cât despre grupele de muncă, ele au dublu avantaj în prezent, chiar dacă legislatia în vigoare are o droaie de trăsnăi ! Grupele de muncă te ajută să ieși la pensie de limită de vârstă mai repede ( la 47 de ani ca și cum ai avea 60 - pentru activitate de 26 de ani în grupa I / condiții speciale ) și îți pot crește procentul aplicabil bazei de calcul și implicit pensia ! Cu titlu de exemplu, cine a lucrat 30 de ani în grupa I / condiții speciale și are implicit o vechime cumulată de 45 de ani, pleacă de la procentul de 65 % aplicabil bazei de calcul și ajunge la 85 %, chiar dacă pierde procentele pentru pensia suplimentară ! Sper că pricepi, dacă ai habar de legislația noastră ! Sau ești tot așa mare "specialist" aici ca și în "arta războiului" !🤣🤣🤣

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Multumesc, Coane, @Leoane, si sa te ajute cu sanatate si viata luuunga Doamne-Doamne!

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Michel spunea...

Grupele de muncă nu s-au plătit niciodată in activitate, cel puțin din anii '80 până in prezent.
La pensie anii de grupe sunt furați, la majoritatea, prin modul de calcul prevăzut in L 223/215.

mosmartin16 spunea...

Era vorba de OUG 59 din 2017, nu 57 ! Scuze, viteza !

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Mojulică, Da, s-a iesit cu 7000-10.000lei, apoi cloaca si infectia CPS le-au ridicat la peste 20.000lei! Aici e buboiul si trebuie spart naibii, ca aia pana in 1500-2000 lei si pensiile medii bat apa in piua pe loc de ani si ani in sir!

GO spunea...

Mai, tu esti dus cu capul? In orice tara normala, grupele de munca se platesc in activitate! Aici este cheia de fapt. Si atunci se regasesc si la pensie, nemaifiind nevoie de adaos de procentaje in cazul pensiilor civile sau de adaos procentual in cazul pensiilor militare. Dar Romania nu este o tara normala si NU plateste grupele de munca in activitate, ci doar la pensie, asta ca sa faca mari economii bugetare. Tu ai avut grupa de munca platita in activitate? Nu! Ce ar fi sa nu ti-o platesca nici la pensie? Tu parca ai avut si calcul contributiv. De ce ai avut punctaj majorat la pensie cu 50%? Nu pentru grupa de munca NEPLATITA in activitate? Ai avut tu solda mai mare in activitate cu 50% pentru conditii speciale, decat unul fara grupa de munca? Nu, ai avut solda ca a aluia fara grupa.

Si atunci, am dat exemplu! Plutonier la muzeul militar, nu are grupa de munca, media a 6 solde lunare 3000 lei. Are sporuri de acarieni, dar nu fac parte din solda. Plutonier parasutist media a soldelor lunare = 3000 lei, asta a lucrat si in alte conditii. Are prime de parasutare, dar nu intra in solda. Asadar, Solde egale, grade egale, vechimi egale. Tu vrei ca cei 2 sa aiba si pensii egale, desi au fost in grupe de munca diferite? Pai atunci, de ce mai este plutonierul de parasutisti in grupa alte conditii, cand putea sa fie si el la muzeul militar? Legislatia l-a aburit pe plutonierul de parasutisti sa isi riste viata, ca este in grupa alte conditii, nu ii dubleaza solda in raport cu a plutonierului muzeograf, dar ii promite ca paate iesi la pensie si mai devreme si va avea valorificate la vechime, adica si la cuantumul pensiei, inca 12 luni la fiecare an lucrat. Iar boul de plutonier risca viata si sare cu parasuta in continuare si iese la pensie la 50 ani, la fel ca plutonierul muzeograf fara grupa de munca.

Si acum vii tu si zici, ca nu este bine ca plutonierul parasutist sa aiba pensie mai mare decat solda neta. Dar solda lui neta este egala cu a plutonierului muzeograf care nu are grupa deloc. Niciunul neavand platita grupa de munca in activitate. Pai ce faci, tu faci misto de plutonierul parasutist, il pui sa sara ca boul cu parasuta promitandu-i ca va avea cuantum mai mare la pensie, si cand iese la pensie, pac, ii retezi ce depaseste 100% din solda egala cu a plutonierului muzeograf fara grupa?

Tu ai avea dreptate, doar intr-un singur caz. Ca grupele de munca sa fie platite in activitate. Si atunci, plutonierul de parasutisti ar avea solda dubla decat plutonierul muzeograf, element care s-ar regasi si la pensie. Colonelul de vanatori de munte (alte conditii) ar trebui sa aiba solda dubla fata de cel infanterie (conditii speciale), element care s-ar regasi si la pensie. Plutonierul de la rachete (conditii speciale) ar trebui sa aiba solda cu 25% mai mare decat plutonierul de auto (conditii deosebite) etc. si cu 50% decat plutonierul de la CMJ (conditii normale) etc. Dar in Romania nu este asa! Toti au solde egale, indiferent in ce grupe de munca sunt. Si vii tu, ca atunci cand sa se faca diferentierea pe grupe la pensie, nu ca cel cu grupa mare isi depaseste solda in activitate si care este egala cu a aluia fara grupa. Si sa ii taiem aluia cu grupa ...tu-l in gura de pagal! Gandeste si tu putin inainte sa scoti perle.

A spus clar cineva la TV si a dat si cineva pe aici exemplu clar cu minerii care deseori isi depasesc la pensie pensia, ultimul salariu, urmare a adaosului la calculul pensiei pentru grupa de munca. Dar la civili nu se mira nimeni si nu intra in panica. Pentru ca toti stiu ca acest fapt se intampla, doar urmare a adaugarii la pensie a acelui adaos de 50% la minerii aflati in conditii speciale. Nici ei NU primesc 50% in activitate ca sunt in grupa conditii speciale, ci tot la pensie. Adica, civilii s-au prins ca adaosul de 50% la pensie nu are nicio legatura cu raportarea la salariul net in activitate. Iar tie si altora va trebuie desene sa pricepeti.

GO spunea...

@ monteroru. Ti se platea o ...lula! Orice alt spor, dar nu pentru grupa de munca. Banuiesc ca ai avut conditii speciale in activitate. Ai avut solda cu 25% mai mare decat a unui din conditii deosebite. Sau cu 50% mai mare decat a unui fara grupa de loc? Baluba, le-ati avut egale. Incadrarea in grupe de munca in activitate, are doar caracter generic, avantajele fiind doar la pensie.

Leon spunea...

Poate mai aflam cate ceva:
"07 Nov, Ora 11.00
Participare la reuniunea Comitetul Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), alături de oficiali europeni." (Agenda Premierul Ciuca).

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Brenda spunea...

CREDEȚI va acest individ va sufla o vorbă,?

csej spunea...

Discutii fără rost.In ianuarie 1990 aveam ca venit individual conform adeverințe eliberată de CMJ, 5375 lei. .În noiembrie 1991 venitul lunar individual a sărit la fabuloasă suma de 25600 lei.In 1997 călcat pe un milion..Sa-i bag in pizza masii ca s-au jucat cu veniturile noastre cum au vrut.Le-au înmulțit,le-au împărțit le-au scăzut cum au vrut de nici dracul nu le,a mai inteles.

Liviu spunea...

Buna ziua!O intrebare va rog!A iesit cineva la pensie anticipata conform Legii Pensiilor Militare nr 223/2015 art 15 lit b)?Ce varsta trebuie sa am si cu ce procent din brut se iese?Va multumesc!O zi buna!

Leo spunea...

Ce să mai afli Leon , nu ți-a zis clar impostorul academic că "PENSIILE MILITARE ȘI ALE MAGISTRAȚILOR NU SE SCHIMBĂ " ?
Îl doare la bască pe el şi pe cristinucă-sa și pe toată banda lor de gulerați MFA de existența INECHITĂȚILOR absurde la nivel de 2 sau 3 ORI diferențe mai mari între pensiile celor de după 01.01.2016 față de pensiile de dinainte de 2016. La civil există DIFERENȚE (INECHITĂȚI) la nivelul de mărime de cam 430 - 40 % față de pensiile militare unde INECHITĂȚILE SUNT LA NIVEL de 200 - 300% cum am zis mai sus.
Să le fie RUȘINE guleraților de cum gestionează ARMATA . ce exemple mai bune decât sesizările FRANCEZILOR vis a vis de DEBANDADA din MFA creată de derbedei ca jiganu , dottore , RED , cirip acipu , petrescolonuS , dr. luK etc.......etc...........
RESEMNAȚI-VĂ !

Leon spunea...

Magistratii NU sunt cuprinsi in OuG 59/2017 si nici nu au grupe de munca, dar in ultima luna de activitate, baza de calcul a pensiei cuprinde toate veniturile posibile: restante salariale, concediul de odihna, hotarari judecatoresti definitive, etc.
Cu ceva timp in urma am prezentat cazul unui magistrat care prin aceste restante si-a dublat baza de calcul si binentele ca Pensia Neta a depasit cu mult salariul de baza..!!

Viorel spunea...

Domnule Huhu Rezea. Vedeți postările mele și printre ele o să găsiți una cu următorul conținut: 01.01,2007=Desființarea stagiului militar obligatoriu. Martie 2007 vin state de organizare pentru că 3 BI, 1 Dn.Art. și 1 Dn.Art.AA din compunerea Centrului 33 Instrucție și Depozitare, nu-și aflau rostul (5 Cdt. și 5 Șef St.Maj.). Cdt. Dn. Art. s-a mutat la eșalon pefuncție de Lt.col. Ceilalți 9 au ieșit la pensie. Vârsta (cel mai mic) 43 spre 44, ceilalți până în 50 ani. Ajutoare primate = între 845.000 și 974.000 lei. Unul dintre ei și-a luat o garsonieră aproape de centrul orașului (nu cu toți banii primiți). Este mult sau puțin domnule Huhu Rezea ? Unul a murit de tânăr. Ceilați trăiesc și aș putea să vă dau numele lor, dar pentru că mă întâlnesc cu ei sau vorbim la telefon, nu pot. Aseară fiind puțin inflamat de justiția din România, le-am trecut din Decizia nr. 403 a CCR numele colegilor mei care figurează în decizie. Cu gândul că unii poate se supără pe acest motiv, am șters comentariile. Faceți un calcul și vedeți cât reprezentau acele sume, câte salarii, luați din ele și adăugați la pensie doar câte 1.000 lei lunar, adăugați 10.000 și vedeți ce iese, câți ani au trait cu un venit super decent, iat noi primim indexare 2,6%, 5,1% sau UE ca și în 2018.

mosmartin16 spunea...

Go-ule...e pierdere de timp să citesc hectarele tale de inepții !🤣🤣🤣 Fii sănătos..."strategule" !🤣

akord 75 spunea...

L-au adus acolo pe post de mobilier.Probabil ca sala nu era suficient de aranjata

Viorel spunea...

Lipsește suma rezultată din procentul de 5% / 2016 ce nu a fost adăugată în 2017 la actualizare.

reddog spunea...

Normal ar fi sa dam mână cu mână toți cei cu sânge kaki.
Dar exista orgolii din păcate.

Liviutatarush spunea...

Aici suntem toti intr-o bula, din care iesim cand ne ducem la culcare! Ne invartim precum cainele dupa coada! Haideti sa vedem ce spune un civil, care nu a avut nicio treaba cu armata, de dreapta in 99% dintre postari, despre ce a fost si ce se pregateste!
https://psnews.ro/capcana-eliminarii-pensiilor-anticipate-715849/?fbclid=IwAR0vqWXJM1btFV1heM9kWpG4uTTBsliapt7lWBqS7y7kJzaDavoQTfq5AlY

mosmartin16 spunea...

Maestru' Caragiale "despre pensiile militare" : "Din două una, dați-mi voie : ori să se revizuiască, primesc ! Dar să nu se schimbe nimica ; ori să nu se revizuiască, primesc ! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo și anume în punctele...esențiale" !🤣🤣🤣 Curat murdar, coane Fănică !🤣

Liviutatarush spunea...

Noua ne-o dau in brate! Avem destul, nu ne mai trebuie...
https://www.bugetul.ro/ministrul-muncii-marius-budai-a-dezvaluit-ce-pensii-nu-vor-creste-de-la-1-ianuarie-2023/?fbclid=IwAR37pgpNTF2blvmLPSKEjZGqg8cVjpc861alfTFLOz60KCWlAfrLRTwpNzM

Huhu Rezea spunea...

Nu e treaba ministrului civil cu cât se indexează pensiile militare. Va decide Guvernul, ca și anii trecuți.
Bulai a vrut să spună că se majoreaza valoarea punctului de pensie, si el stie prost că toate pensiile speciale nu au punte de pensie. Or, numai pensiile militare nu au puncte de pensie.

Liviutatarush spunea...

Huhule, ne auzim dupa 1 ianuarie 2023, dac-om fi sanatosi! Inflatia si de restul caramele, eu asa prezic!

Viorel spunea...

Fiind un om dintr-o bucată (vorba românului), l-am tot lăudat și i-am luat apărarea domnului Budăi. Acum sunt nevoit să-l critic a doua oară pentru afirmația: „Tot timpul când a fost vorba de creșteri de pensii nu a crescut decât partea contributivă, nu am avut creșteri care nu se bazau pe contributivitate”, șii aduc aminte domnului Budăi următoarea precizare: OUG nr. 57/2015, art. 14 alin. (2) Prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%.
Ia spune nea Budăi, acestă indexare este o creștere sau o scădere, și dacă da este pe contributivitate sau pe o lege specială ce nu avea parte contributivă în 2016.
Domnule Ciucă, dacă la nivel Guvern s-a stabelet majorarea punctului de pensie la civili, dumneavoastră ce mai așteptați lagat de pensile militare ? De ce nu luați exemplul domnului Cioloș. Dânsul din nimic (2014=1,1; 2015= - 1,5 / nu știu care an se lua în calcul atunci) ne-a dat 5% în 2016. Anul trecut ne-ați dat-o în bot, anul acesta tăceți ca mutul. Chiar nu am reprezentat nimic pentru dumneavoastră în întreaga carieră de militar ? Tata săracul (este mort) îmi spunea (om cu 4 clase). Viorele, în viață marea majoritate a oamenilor suferă pentru că ei nu însemnă nimic pentru cei bogați și puternici. Câtă dreptate avea. O simt pe pielea mea, cel puțin din 2016 și până în prezent.

GO spunea...

Normal. Ca trebuie sa si gandesti, si e greu pentru tine. Iti spun eu ca multe tampenii legate de pensiile noastre, au plecat de la din astia ca tine. Asa s-a ajuns la plafonari peste plafonari, care de fapt fura fie din grupa de munca, fie din pensia suplimentara, fie din OMM etc.

Inteleg sa nu incluzi la calculul pensiei, sporuri nepermanente cum este Oskar. Dar cum s-a ajuns sa ii fie taiate omului, din elementele mentionate de mine? Daca a avut grupa de munca de clasa superioara, cum sa ii tai din cuantumul cuvenit al pensiei ridicat cinstit de grupa de munca, doar asa de dragu' sa nu depaseasca nu stiu ce plafon al soldei nete? Dar prostul de militar, chiar a muncit in grupa aia de munca, iar la pensie sa fie pacalit ca si cum nu ar fi muncit in grupa respectiva? La fel si pensia suplimentara, pai daca un militar a bagat ca berila contributie la pensia suplimentara, iar el depaseste la pensia, propria solda datorita acelei contributii, cum sa ii tai din cea contribuit?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

stiripesurse.ro/pnl-a-decis-sa-sustina-majorarea-punctului-de-pensie-cu-15prc_2644215.html

Viorel spunea...

Domnule reddog. Normal ar fi ca să le-o dăm în mână celor care își bat joc de noi și pensiile noastre de la mic la mare sau viceversa, pentru că o merită. Iar dacă mă enervez, când le-o dau în mână s-ar putea să le sară mai sus de mână.

Leo spunea...

Formulează o întrebare fundamentată în care ipoteza să fie clară, în care să spui vechimea efectivă , vechimea totală , vârsta și când vrei să te pensionezi / sau când te-ai pensionat , că altfel AMABILUL este precum PC-ul adică îți returnează ce ia-i băgat ca date ...........

GO spunea...

Nu este relevant, cat timp nu apare si suma alocata bugetului apararii. Pai procentele alea sunt raportate la total cheltuieli aparare. Este logic ca daca bugetul apararii creste, procentele pentru cheltuieli de personal scad. Iar din cate retin. Iar in 2017, bugetul alocat apararii a crescut cu ...52% fata de cel din 2016.
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/buget-2017-apararea-primeste-inca-53-miliarde-lei-657849

Leo spunea...

Precis ai pe cineva apropiat Bulai , că l-ai mai botezat la fel și altă dată pe coleopter.

Huhu Rezea spunea...

Du-te la articolele 17 sau 18 pentru pensii anticipate sau anticipate partial.

Huhu Rezea spunea...

Viorel
Pardon, este invers.
Din 30 07 2017 ai rămas cu indexarea de 5% din 2016 și cu cea de 5,25% din 2017...si ti-a mai pus o laie din actualizarea de 15% potrivit majorării soldelor de funcție prin L 152/2017.

Huhu Rezea spunea...

Să nu se aștepte nimeni din cei care au pensie de peste 3000 lei să primescă indexare mai mare de 5,1%. Cei sub 3000 lei vor primi indexare prin derogare de la art. 59.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ce, saracilor, vreti pensii majorate? N-aveti decat sa scrieti pentru generali doctorate copy paste, ca se plateste foarte bine, ca aia va fi majorarea noastra, in viitor! Asa a pus actualul ministru al Apararii o bibliotecara de la Biblioteca municipala, Focsani, si pe seful a cesteia sa-i scrie doctoratul, care s-a petrecut in timp de 2 ani. Bani căcălău, neneacă! Eu vreau sa copiez pentru tot Statul Major al Armatei, si din banii castigati sa-mi cumpar un loc de veci. As scrie si pentru clocarii CSP, dar aia-s zgarciogari prin traditie! Lor le scriu amantele, care-s mai multe acolo decat angajatii numiti pe fisa posturilor!

Huhu Rezea spunea...

Ordonanță de urgență pentru majorarea cu 50% a salariilor și soldelor celor care lucreaƶă cu fonduri PNRR,
https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Transparenta_decizionala/OUG_salarizare_PNRR_07112022.pdf

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Onorabile, chiar ca aveti un simt al umorului foarte fin! Felicitari! Noi, saracanii, sub 3000 lei, indexati cu mai mult de 5,1%: baba si mitraliera mexicana pe afet si carucior!

mosmartin16 spunea...

Go-ule te suspectez de analfabetism funcțional ! Cred că și ești !🤣🤣🤣 Că bunul simț...e clar, l-ai pierdut prin bălării ! Bre cap sec...belește ochii ( observi - sper - că folosesc un limbaj apropiat de al tău ca să pricepi ( poate)🤣 )...deci, belește ochii la documentația mea de vreo 18 pagini postată de Huhu pe 13 februarie ...și poate, poate... mintea ta țuguiată o să priceapă că vorbești ca un Gâgă !🤣 O să te dumirești...asta dacă citești, dacă pricepi, dacă ceri ajutor de nu pricepi...că eu nu susțin nicio plafonare și nici toate prostiile ce-ți ies din mintea-n colțuri !🤣🤣🤣

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Vax! Geolgai iar indopați!

Leon spunea...

@M, probabil ca procentele sunt reale pe Total SN de Aparare, dar la MApN, procentele sunt ceva mai mici !
Altceva este de observat la MApN:
Daca in 2017, procentele pentru PERSONAL si PENSII erau cam egale!, 25,19%/21,71%, in 2019 erau 33.62%/17,38%(DUBLU !), iar in 2021 erau de 34,20%/18,95%..!!
Explicatia este foarte simpla: INGHETAREA ACTUALIZARII PENSIILOR..!!

Brenda spunea...

Ciucă zice că se indexează pensiile cu....facă o susține bugetul , pai acest individ nu este prima ministru ,, adică el vorbește fata să știe .A învățat să mintă despre militari ,nimic???? atunci asta este un...

mosmartin16 spunea...

Brenda, guvernanții...încă nu știu ce or să facă ! Nu vezi că unii spun "cea" și alții "hăis" ?! S-or decide într-un final !

Brenda spunea...

Cu scuze pentru redactare

Leon spunea...

"Vicepremierul Sorin Grindeanu spune că pensiile speciale trebuie reglementate astfel încât pensia să nu fie mai mare decât salariul, iar pensionările la 40 de ani să fie eliminate, cu unele excepții. Potrivit acestuia, în aceste zile la guvern se află o delegație a Comisiei Europene care va discuta și subiectul pensiilor speciale, jalon asumat de România în PNRR."(stiripesurse)..!

akord 75 spunea...

cfi-ule deci s-a stabelit...:)

Viorel spunea...

Domnule Leon, cred că omiteți un lucru: „in 2019 erau 33.62%/17,38%(DUBLU !),”. Aceste procente au fost majorate probabil pentru a plătit 2 miliarde la americani (anticipat). „in 2021 erau de 34,20%/18,95%..!!” . Procentul mărit în 2021, probabil și în 2020 se datorește intrării în vigoare în luna februarie a Legii nr. 168/2020:
Articolul 12. (1) Personalul participant care a dobândit calitatea de „Veteran din teatrele de operații“ și care nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice în urma participării la acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază de următoarele drepturi:
b) o sumă forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru personalul în activitate (638 lei lunar anul acesta; 750 lei lunar în 2023, etc.);
c) o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 1.000 lei, după trecerea în rezervă sau retragere, precum și la încetarea raporturilor de muncă sau serviciu, după caz.

Viorel spunea...

Domnule Huhu Rezea. De ce domnul prim ministru Ciucă nu abrogă prevederile art. 12 lit. (b) din Legii nr. 168/2020: b) o sumă forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru personalul în activitate (638 lei lunar anul acesta; 750 lei lunar în 2023, etc.). De aceste prevederi beneficiază aproximativ 30.000 de militari, poate chiar mai mult. Dacă în 2023 vor primi 750 lei lunar, cam ce indexare am primi prin abrogarea articolului iar banii redirecționați anual spre indexare sau pensii ? Deci mie îmi indexezi pensia cu 5,1% pentru că am depășit plafonul cu 1 leu, iar la marii luptători cu 120 zile în TO le dai 750 pe lună. Nu este o bătaie de joc din partea lui Ciucă ?

Geo. C spunea...

Bună seara! Doresc și eu o informație în privința dreptului la trecerea în rezervă. Am vârsta de 46 ani/9 luni și vechime efectivă de 29ani , din care vechime serviciu 21 ani ca și cadru militar (17 ani alte condiții +4 ani speciale) la care se adaugă 1 an ca și militar în termen. Alți 7 ani , grupa I muncă, lucrați cu carnet de muncă în civilie. Din vechimea în serviciu de 21ani, mi se pot scădea 10,6 ani. Întrebarea este, dacă și din cei 7 ani grupa I muncă lucrați în civilie mi se pot scădea 3,6 ani ptr reducerea vârstei de pensionare (13 ani) să pot ieși la împlinirea vârstei de 47 ani. Mulțumesc anticipat ptr. răspunsuri si precizări.

Viorel spunea...

Domnule Huhu Rezea. Vă rog să vă recitiți comentariul postat pentru că vă contraziceți cu alte comentarii postate în timp.
1. Dacă dumneavoastră credeți că indexarea de 5% din 2016 și cea de 5,25% din 2017 mi-au fost acordate și mi-au luat din actualizarea de 15%, asta înseamnă că procesul dintre CPS și CC se judecă pe castane. Actualizarea din 2017 cu 15% aplicată la solda de funcție a mărit numai baza de calcul și nu putea să-mi ia nimeni nici un leu din ea întrucât, conform Legii nr. 223/2015 baza de calcul îmi stabilește cuantumul pensiei.
2. În anul în care se face actualizare, nu se mai face și indexare (5,25%) și nici o lege nu spune că indexarea anterioară se anulează. Faptul că am rămas în plată cu cuantumul mai avantajos, întrucât, conform legii matematicii, mărirea unui element cu 15 procente, rezultatul nu va fi niciodată mai mic (indexarea de 5% + 5,25% = 10, 25 %), ca să se facă diferența dintre actualizare și cuantumul în plată. Faptul că am rămas în plată cu cuantumul mai avantajos, rezultă că CPS a MApN a recunoscut prin decizia de actualizare definitive, că am dreptul la indexarea din 2016. Asta trebuie să constate și să rețină ÎCCJ în Dosarul nr. 4241, că odată ce CPS a introdus în plată cuantumul mai avantajos, de unde rezultă că o parte din indexarea din 2016 a fost acordată, CPS recunoaște că indexarea se acordă pensionarilor întrucât ar fi trebuit să acorde pensia rezultată în urma actualizării și nu cuantumul în plată.

Huhu Rezea spunea...

Viorel
Ba nu-mi retrag deloc comentariul și nici nu mă contrazic cu ce am spus anterior.
Dacă d-ta si încă 40% dintre pensionarii militari ați rămas la 30 06 2017 , după actualizarea cu 15%, cu același cuantum în plată... înseamnă că majorarea cu 15 % a soldei de funcție din compunerea bazei de calcul nu s-a reflectat și în creșterea cuantumului brut al pensiei.
Doar dacă la cuantumul rezultat din noua bază de actualizare se adăuga și indexarea de 5% din 2016 puteai să primești un cuantum brut mai mare decât cel în plată la 30 06 2017.
Rămânând după actualizare cu același cuantum, se poate spune și că ai primit integral indexarea din 2016 dar ai primit numai parțial actualizarea din 2017 în cuantumul brut al pensiei.
E greu de înțeles ...dar străduiește-te!

Huhu Rezea spunea...

Indeplinești condițiile de vechime pentru pensionare în condițiile art. 21 alin.(3)
Vârsta standard de pensionare pentru dta este 60 ani.
Din această vârstă poți scădea cel mult 13 ani.
Pensia militară se calculeazaă numai din vechimea de serviciu la care se adauga sporul pentru condițiile de muncă potrivit art. 24.

mosmartin16 spunea...

Geo.C, conform art.21 din Legea 223 / 2015, când vei împlini 47 de ani ( adică în februarie ce vine) poți trece în rezervă cu drept de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei determinată de condițiile de muncă ! Se iau în calcul și cei 3,6 ani de reducere a vârstei pentru grupa I pe care ai avut-o în cei 7 ani de civilie ! Pensie lungă cu sănătate !

Viorel spunea...

Domnule Huhu Rezea. Am o mare rugăminte la dumneavoastră. În 2016 pensionarii militari au trecut de pe Legea nr. 263/2010 pe Legea nr. 223/2015. Cei care au rămas cu cuantumul în plată mai avantajos, respectiv Legea nr. 263/2010, la 01.01.2023 beneficiază de indexare sau majorarea punctului de pensie. Mă stresează unul căpos.

Alexandru spunea...

Domnilor, mie deja mi-e greață de câte ori intru pe acest blog și deja o răresc. Aproape toată lumea face calcule, își imaginează, își dorește, ce-ar fi dacă, ar trebui să, etc.Cine nu a priceput că statul român își bate joc de militari cât timp aceștia sunt în activitate, respectiv se șterge la cur cu ei după ce aceștia trec în rezervă, este cel puțin naiv. Suntem dezbinați, împărțiți în tot felul de "grupări", funcție de interes, lipsiți de orice urmă de spirit de camaraderie și cel mai grav- nu avem nicio urmă de inițiativă concretă combinată cu dorința de a face ceva, de a lupta împreună pentru drepturile noastre. Stați în continuare și vă lamentați, văitați și faceți ce vă pricepeți mai bine: calculați câte firmituri ne mai aruncă "stăpânul" la fiecare început de an.

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

Beneficiază de indexare ca pensie militară, nu de majorare ca pensie contributivă pe L 263/2010.

Huhu Rezea spunea...

O precizare. Stagiile civile contează doar pentru stabilirea dreptului de pensie militară, nu și pentru calculul cuantumului pensiei militare.

Viorel spunea...

Alexandru. Discursul este frumos dar nu are suport. Ce poți face când, copil / elev fiind, înveți foarte bine, vii acasă cu premiul I și coroniță iar taicătu în loc să te laude / răsplătească, el te bate cu nuiaua la cur. Asta face și Ciucă (de peste 6 ani de zile), de la mic la mare ar trebui să nu-i acordăm nici un pic de respect, pentru noi este pensionarul Ciucă și doar atât. În toate funcțiile pe care le-a avut a putut și poate să ne ajute dar NU VREA MUȘCHII LUI DE OLTEAN. Ce vrei mai mult de atât. Șef SMG/SMAp., ministrul Ap., prim ministru. Ce inițiative ne mai trebuie când, printr-un ordin și o semnătură, putea în perioada 04.11.2019 și până în prezent să rezolve problema pensiilor militare (m-am referit doar la perioada ministru-prim ministru). În această perioadă a chemat Președinții de Sindicat, Asociații, etc. la el și și-a bătut joc de ei, i-a sfidat ironic, s-a ridicat de pe scaun și a plecat. Mai mult din cele relatate de cei participanți a încercat să impună propriile condiți / propuneri de eliminare a inechităților. Domnul Col. Tudor știe mai multe (commentate pe blog).

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Alexandru, daca si-ar numara zilele ramase pana la plecarea in bu, ca mine, le-ar fi tuturor mult mai bine!

Viorel spunea...

Domnule Huhu Rezea. Atunci să-i bag în aia a măsii dacă marii finanțiști sau contabili cum dracu s-or fi numind ei, nu știu să facă o actualizare corectă. M-au furat cu 83 lei în urma actualizării. Nu e o sumă mare, dar de ce m-ai furat. Mă mir cum de au stat ca proștii cei cu pensii enorme, pentru că la ei suma era substanțială. Deci, în loc de Curte de Conturi, la CPS ar trebui să meargă DNA-ul. După cum prezenta cineva pe blog și cred că avea dreptate. S-au folosit formule de calcul diferite. Am mai prezentat ca dovadă și mă repet. În 2016 când am ieșit la pensie, au mai ieșit Șeful Secției Audit Intern de la Iași și un Locțiitor de mare unitate. În urma actualizării din 2017 nu au făcut contestație. De ce mă întreb ? Am verificat pe Portalul Tribunalului Botoșani și Iași și nu apare darea în judecată de către dânșii a CPS a MApN. Nici la CAp. Oare Șeful Auditului a fost atât de prost încât nu a sesizat eroarea, sau la el nu a fost nici o eroare ci un alt mod de calcul. Este doar o întrebare la care nu am răspuns.

Viorel spunea...

Domnule Leon. OU nu se vor da până nu se stabilește bugetul pe anul 2023, în plus, mai mult ca sigur se va face o rectificare bugetară. Nu cred că domnul prim ministru Ciucă, după ce a dat de la bugetul MApN 2 miliarde în 2019 și 2 miliarde în 2020, tot în urma unor rectificări bugetare, din ultima 1 miliard s-a dus în fondul de rezervă al primului ministru Orban, deci, nu cred că nu-și va trage și dânsul partea leului Afgan. În funcție de banii ce mai rămân, ne miluește și pe noi cu o indexare conform legii sau diferențiat ca și anul trecut. Deci, să stăm la rând și în așteptare, cu mâna întinsă ca milogii, exact cum stau oamenii de sărbători (Crăciun, Anul Nou, Paște) la poarta lui Gigi Becali pentru a primi un ban. Asta este onoarea și demnitatea militară. Onoare și patrie scrie pe drapelul de luptă. Noi, pensionarii militari ar trebui să facem chetă și să dăm comandă la un sculptor pentru a ne face o statuie ce stă în genunchi cu mâna întinsă. Cu aprobarea primăriei, să o postăm în fața Guvernului României.

ifrim spunea...

Când ne cheamă Mircică la mitinguri nu este inițiativă concretă?Este dar participă 100, deci oștirea rezervistă este mulțumită!

Liviu spunea...

Am48 ani vechime 27 ani!

Huhu Rezea spunea...

Stelică
Stai dracu' în banca ta dacă nu poți înțelege de ce a fost introdus recent alin. (3) din art. 21.

Leo spunea...

O precizare . Numai să nu schimbe dottore ceva prin OUG-ul care este pe țeavă zilele astea................

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Tizule, pe baza mucurestenilor nu o sa vedem noi mitinguri de amploare...Grosul il face mereu cei din teritoriu

Huhu Rezea spunea...

Liviu
Dacă cei 27 ani sunt efectivi ca militar, poti să te pensionezi la 47 ani limită redusă de vârstă, adică 60-13, potrivit art. 21 din Legea 223/2015. Pensia nu poate să fie mai mare decât solda lunară brută pe care o primești în prezent, fără elementele salariale specificate în art. 28.
Dacă aștepti să intre în vigoare Ordonanța, s-ar putea să nu te poți pensiona înainte de 50 ani.

Brenda spunea...

La anul și la mulți ani

Huhu Rezea spunea...

Stelică
Stiam că ai o gaură în palmă, nu în creier!

Alin (3) a dat posibilitatea celor care au trecut în rezervă fără drept de pensie să poată beneficia ulterior de reducerea vârstei standard de pensionare dacă îsi completează vechimea efectivă prin stagii în civilie.
"(3) De reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la alin. (1) beneficiază și militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care, la data depunerii cererii de pensionare, îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) și care se regăsesc în una dintre următoarele situații:"
Alin (1) cere să fi îndeplinit condițiile de vechime la data trecerii în rezervă nu la data depunerii cererii de pensionare.
Când nu înțelegi întreabă... nu da tu sfaturi aiurea.

Brenda spunea...

Nu sa luat în considerare vechime contributivă la calculul pensiei militare unei persoane care da pensionat pe art ,,19 lege 223,doar pentru completare vechimii în muncă ,nu pentru calculul pensiei militare

Geo. C spunea...

Vă mulțumesc ptr răspuns. Reducerea de 3 ani și 6 luni din civilie în baza la ce se ia în considerare? ( cel de la personal spune ca nu s-ar lua ptr reducere, ci doar ptr vechime efectivă)

M spunea...

😁 Nu așa doamnă!
Azi se zice doar la mulți ani celor care își sărbătoresc ziua numelui!

akord 75 spunea...

A venit Anul Nou? sau se fac urari a la long si in avans?
...si blec fraidei a ajuns sa dureze mai mult de o luna, acum, ba au mai aparut si alte blec fraidei unde se fac super reduceri de pana la 50% chiar 70%, dupa ce mai intai dubleaza pretul 😂

mosmartin16 spunea...

Geo.C, spune-i celui de la personal să "belească" ochii la art.21 alin.(1) lit.b) ( doar propoziția cu care începe, deci nu neapărat și tabelul ), iar apoi să coroboreze aceasta și să "cetească" implicit - de mai multe ori - aliniatul 2 al aceluiași articol ( numai cuvintele dintre prima și a doua virgulă ) ! Poate așa o să priceapă și mintea lui țuguiată că reducerea vârstei se face și din perspectiva perioadei cât ai lucrat în civilie în condiții speciale ( grupa I ) ! Succes !

socrates spunea...

Deciziile CCR sunt elaborate inteligent si strategic in asa fel încât sa nu fie acuzați de părtinire față de propriile venituri ale lor si colegilor de breasla, "nesătule". Interpretare insa infantil de clasa politică mizerabil de slugarnică si usținută de beneficiarii foarte co-interesati. Ramane o întrebare foarte ciudată, dacă politicienii rămân slugarnici (si co-interesati de veniturile și privilegiile le lux de care beneficiază si ei), românii cum naiba rămân "iobagiti" si infantil de dezinteresați de imortalitatea acordării unor venituri uriașe (care pot fi dovedite ilegale) in comparație cu veniturile imensei majorități. Desigur fara a uzurpa calitatea si importanta magistraturii dar, raportată "echitabil" în întregul societății românești, nu intro casta super- superioară a căror drepturi sa fie intangibile superioare si nesupuse legislatiei țării din care fac parte si a căror legi spun ei ca le apără, Romania.

Viorel spunea...

LIPSA BANILOR: MULȚUMIM DOAMNA OLGUȚA CĂ LE-AȚI ASIGURAT MEDICILOR ȘI ASISTENȚILOR DIN ROMÂNIA ÎN ANUL 2018, SALARIILE LA NIVELUL ANULUI 2022 PENTRU CĂ NE PLECAU DIN ȚARĂ. NUMAI CĂ UNELE DEPRINDERI (ȘPAGĂ, CADOURI, ATENȚII) NU DISPAR. CÂND ROMÂNII MOR DE FOAME ȘI DORM PE STRĂZI DIN LIPSĂ DE BANI, MEDICI CU FUNCȚII ȘI AVERI COLOSALE NU MAI POT DE BINE. NAŢIONALIERI, 17:46
Medicul care și-a ținut părinții în spital peste 1.200 de zile a fost demis.
Medicul din Iași care și-a internat părinții 1200 de zile a fost concediat. Şefa clinicii de Dermatovenerologie din cadrul Spitalului "Sfântul Spiridon" din Iaşi, dr. Laura Gheucă Solovăstru, a fost concediată.
Conducerea spitalului a stabilit în urma unei anchete că "din analiza evoluţiei consemnate în foile de observaţie nu reiese justificarea unei spitalizări prelungite".
Părinții medicului au fost internați 1.229 de zile, cumulat, pe parcursul a şase ani. Ca urmare a acestui caz, conducerea Spitalului "Sf. Spiridon" va implementa un sistem de alerte InfoWorld, care să semnaleze spitalizările prelungite.
https://www.botosaneanul.ro/national/medicul-care-si-a-tinut-parintii-in-spital-peste-1-200-de-zile-a-fost-demis/

Leo spunea...

Și eu am auzit pe cineva căruia condițiile de muncă din MFA nu i s-au luat în considerare la pensia civilă , pe motiv că acele condiții le-a realizat în alt sistem de pensii. Niște LICHELE de sus până jos.

Viorel spunea...

Domnule Huhu Rezea. De ce să mă mai străduiesc eu ca să înțeleg, când, acest lucru nu l-a înțeles nici CPS, Curtea de Contori, probabil nu-l va înțelege nici ÎCCJ sau CApB. Pierdere de timp.

Cezar spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.
M spunea...

@Cătălin

Așa este!!!!!

Indexarea este doar modul prin care se păstrează puterea de cumpărare. De aceea eu tot zic că dacă e să facem cât de cât dreptate în cuantumurile pensiilor ar trebui ca pensiile peste un anumit prag doar să se indexeze iar celelalte să crească mai mult.

Dezideratul ar fi ca între ceea mai mică și cea mai mare pensie raportul să fie de maxim 1 la 5 (respectându-se raportul de 1 la 5 între cel mai mic și cel mai mare coeficient de ierarhizare din legea salarizării).

Ce nu știu eu e cât este pensia cea mai mică (pentru vechime integrală și limită de vârstă)!!!!

Huhu Rezea spunea...

@Viorel
In cei 4 ani am întors problema actualizării din 2017 pe toate fațetele.
Spus așa....că operațiunea prostească de calcul a 2 case sectoriale a văduvit parțial 40 % dintre pensionari de actualizarea pensiei cu majorarea cu 15% a soldei de funcție din baza de actualizare, poate se înțelege mai clar unde este lipsa de logică a guleratilor finanțiști, care nu știu să calculeze o regularizare intre actualizarea și indexarea din anul 2017.
Și-au motivat păstrarea în plată a cuantumului din 30 06 2017 prin prostia că pensia actualizată nu mai poate păstra în cuantumul ei indexarea de 5% din 2015 despre care, de asemenea spun prostește că ar fi fost dată numai pentru un an.
Or, orice bleg poate să constate că pensia lăsată de ei în plată după 30 06 2017 are în cuprinsul său atât indexarea din 2016 cât și, culmea, indexarea de 5,25% din 2017 care, potrivit art. 60 alin(3), trebuie eliminată prin regularizare.
In mod corect, în spiritul fostului articol 60 din L 223/2015, pensia actualizată la 30 06 2017 trebuia calculată prin adăugarea la cuantumul brut din 31 12 2016 a diferenței dintre valoarea nominală a actualizării cu 15 % și valoarea nominală a indexării de 5,25%.

Leon spunea...

Atentie si la Politia Locala( fosti Gardieni publici):
https://www.gds.ro/Actualitate/2022-11-08/politia-locala-primeste-atributii-sporite/

Viorel spunea...

Domnule Huhu Rezea. Fiți un moderator corect așa cum vă știu. Este a doua sau a treia oară când prietenul meu Don Cezare mă jignește fără motiv (comentariul în care am scris despre Col. Dogaru l-ați păostat la ora 15:13 iar dânsul mă ia la papuci la ora 14:54) îi dau replica pe măsură iar dumneavoastră mă cenzurați. Nu este nici corect și nici cinstit. Să știți că în decursul timpului am făcut o analiză a comentariilor de pe blog și am văzut cum dv. Of. țineți unul cu celălalt iar pe MM (dacă sunt) și Sof. ne marginalizați, nu ne publicați sau ne contrați deși uneori avem dreptate, asta ca să nu dea de prost la adresa unor Of. care sunt pe arătură.

Leon spunea...

@M, in Legea 19/2000, art.23 spunea:
"3) Baza de calcul prevăzută la alin. (1) şi (2) nu poate depăşi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut" !
In anul 2007 acest aliniat a fost abrogat.
Deci daca CAS retinut era limitat inseamna ca si Pensia maxima respecta raportul de 1 la 5..!
Pensia minima in prezent este de 1000 lei, si sunt sute de mii de pensionari cu vechime integrala si limita de varsta care au aceasta pensie !

akord 75 spunea...

Mdeh...politia personala a primarilor...pe cand si o mica armata pe acolo in structura primariei. Ca "generalul"(a se citi dobitocul Ontanu) a avut o tentativa cand era primar...cu defilare cu toate alea alea.Poate mai gasesc ceva pe net.. Sa vad!

Huhu Rezea spunea...

Akord
Dă cătare pe blog după cuvântul Ontanu!
https://www.huhurez.com/2011/12/partidul-caschetarilor-armata-paralela.html

akord 75 spunea...

Am gasit: Se numea Divizia Civica Voluntara...cu resurse financiare la greu de la "sponsori"
I-a plimbat de i-a ametit saracii
https://youtu.be/q6WBjdMTFHU

Huhu Rezea spunea...

Stelică, salutari de la Ocnița!🥴

Geo. C spunea...

Mulțumesc ptr precizări și respect d-le mosmartin 16. Sper să înțeleagă și să razbesc în final. Vă voi ține la curent.

Huhu Rezea spunea...

Geo
Citește și topicul următor.

M spunea...

@Leon

Mulțumesc pentru lămurire!!!!

Sunt sute de mii de pensionari militari?

Eu întrebăm așa: care e pensia minimă (aproximativă) din MApN pentru vârstă și vechime integrală?
Asta pentru că la MAI nu avem SGP și nu știu cum e la ei!

Apoi, dacă coeficienții de ierarhizare la militari sunt între 1 (soldat) și aproximativ 5 (șeful StM) atunci și raportul pensiilor ar trebui să se păstreze!
Hai să zicem că Șeful StM mai are și doctorat deci punem acolo un 10-15% cu plus/minus!!!!!

M spunea...

Am găsit asta pe net:
"Recomandarea este să nu scrieți cu CAPSLOCK-ul activat, de altfel VEȚI FI NEVOIȚI SĂ CITIȚI TEXTE ÎN MAJUSCULE ȘI SĂ STAȚI ȘI SĂ DESCIFRAȚI CE ESTE SCRIS ȘI SĂ VĂ GÂNDIȚI: ”DA DE CE ESTE SCRIS TOTUL ÎN MAJUSCULE? ESTE FOARTE INCOMOD DE CITIT AȘA ȘI TREBUIE SĂ MĂ OPRESC MAI MULT LA FIECARE CUVÂNT CA SĂ ANALIZEZ CE SCRIE. IAR LITERELE SUNT PARCĂ TOATE LA FEL ȘI E GREU SĂ LE DEOSEBESC UNA DE ALTA. PE LÂNGĂ ACEASTA, CÂND CITESC ACESTE RÂNDURI, AM IMPRESIA CĂ AUTORUL STRIGĂ, SAU VORBEȘTE LA UN TON MAI RIDICAT, ANUME DIN CAUZA MAJUSCULELOR"

M spunea...

@Leon

Chiar dacă nu îmi place Poliția Locală cred că proiectul de lege e îndreptățit! Cum poți aplica o contravenție altfel decât știind cine a condus autovehiculul?

Geo. C spunea...

Care topic d-le Huhurezea? (sincer, m-am pierdut printre atâtea comentarii) răspunsul dumnvtr. care ar fi? Beneficiez sau nu de reducerea vârstei la pensia militara ptr. anii lucrați în civilie în grupa I înainte de a semna contract cu mapn.

Huhu Rezea spunea...

Geo
Topicul cu protocolul.
Contează mai puțin opiniile noastre! D-ta acționezi cum spune art 27 din L 223/2025.

Articolul 27
Perioadele de vechime în serviciu prevăzute la art. 3 lit. e) pct. 3-5, care sunt recunoscute ca perioade asimilate în sistemul public de pensii sau care constituie vechime în muncă sau în serviciu în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii, se iau în calcul, opțional, în unul dintre sisteme.

Geo. C spunea...

Cu respect și d-voastră d-le Huhurezea, ptr toate detaliile oferite. S-auzim numai de bine.

Viorel spunea...

Domnule Huhu Rezea. Mi-ați arătat cartonaș galben când vorbeam zilele trecute despre Curtea Constituțională. 07.11.2022, 00:24 Redau: „Păi... d-ta te legi de numirea judecătorilor CCR doar când nu-ți convingndeciziile”. Zic și eu Păi…nici astăzi nu-mi convine, iar ca motiv citiți ce a hotărât astăzi Curtea Constituțională (exact parcă ce spunea domnul Leon zilele trecute: nu se dă nici o OU până pe 09.11.2022 când CC aprobă statutul magistraților ca să-și consolideze drepturile salariale, pensii, etc. ce nu mai pot fi modificate de OU sau altă lege). Iarăși redau: „Nu e de competența CCR să corecteze hotărârile judecătorești anterioare deciziilor sale”.
Mai zic o dată Păi…și affirm. Acum ei au fost judecătorii și au judecat. De ce au judecat strâmb și în favoarea colegilor de breaslă ? Eu doar întreb și nu acuz. Întreb pentru că nu înțeleg, deci, nu înțeleg. Totul pentru ei, nimic pentru noi.
Curtea Constituţională a României a respins, miercuri, sesizările depuse de USR, AUR şi Avocatul Poporului cu privire la cele trei legi ale Justiţiei adoptate în Parlament, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.
Este vorba despre Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea organizării judiciare şi Legea Consiliului Superior al Magistraturii.
https://www.agerpres.ro/justitie/2022/11/09/curtea-constitutionala-a-romaniei-respinge-sesizarile-referitoare-la-legile-justitiei--1010641

Huhu Rezea spunea...

Eu nu am cunostință că excepțiile vizau salarizarea si pensiile magistraților.
Legiuitorul a dat Statutul magistraților, tot el va putea modifica Statutul prin legea care va reglementa pensiile speciale.
CCR nu se poate substitui Parlamentului.

Viorel spunea...

Mulțumiri din partea nașului cel mare pentru administratorul blogului. Tot din partea nașului cel mare, Domnului Cezare îi dăruiesc o găină, o vițică și o oală cu smântână. Nuntașii cântă, Mulți ani trăiască. Găina o primește când va ieși din ou, vițelul când îl va făta vaca iar oala cu smântână după ce nu mai suge vițelul. Încă odată nuntașii cântă, Mulți ani trăiască Don Cezare.