Un produs Blogger.

marți, ianuarie 24, 2023

Indexarea succesivă a pensiilor militare stabilite după 15 09 2017 reglementată de art. 84 al OUG nr. 114/2018

103 comments

 Calculul de mai jos corespunde modului cum interpretez eu art. 84 din OUG 114/2018 privind  indexarea succesivă a pensiilor militare stabilite după 15 09 2017.

Nu am avut posibilitatea  să verific cum indexează cele trei case sectoriale aceste pensii. Nu aș fi surprins dacă  și în acest caz legea este aplicată diferit, cum a rezultat din câteva cometarii de pe blog.

Celor care sunteți pensionați după 15 09 2017 vă las posibilitatea să confruntați calculul de mai jos cu calculul dedus  din cupoanele de pensii militare primite pe luna ianuarie.

Potrivit OUG 59/2017, cu limitarea cuantumului net la media soldelor nete din baza de calcul, pensiile militare stabilite  după 15 09 2017 nu  puteau fi indexate niciodată.

A venit art. 84 din OUG nr. 114/2018 care a permis indexarea mediei soldelor nete, stabilind astfel plafoane majorate pentru pensiile nete ale militarilor.


 

OUG  nr. 114/2018

ART. 84 Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 59 va avea următorul cuprins: 

"ART. 59 

(1) Cuantumul pensiilor militare de stat aflate în plată la 31 decembrie a anului anterior se indexează, din oficiu, începând cu 1 ianuarie a anului în curs, cu ultima rată medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la această dată și comunicat de Institutul Național de Statistică. (

2) Cuantumul pensiilor militare de stat nu se indexează dacă rata medie anuală a inflației menționată la alin. (1) înregistrează valori negative." 

2. Articolul 60 va avea următorul cuprins: "

ART. 60 

(1) La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei. 

(2) Dacă în urma indexării pensiei militare de stat stabilite potrivit alin. (1) rezultă un cuantum al pensiei nete mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei, se acordă acest cuantum rezultat, fără a depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete în cauză. 

(3) În cazul indexărilor succesive, cuantumul acordat nu poate depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei la care se adaugă suma reprezentând intervenția ratei medii anuale a inflației, în aceleași condiții, din operațiunile de indexare anterioare. 

(4) Dispozițiile art. 59 alin. (2) se aplică în mod corespunzător."

********************************************

Pentru a înțelege operațiunea, să luăm ca exemplu un pensionar  militar care și-a deschis  dreptul de pensie  militară în luna septembrie  2021 pentru numai 10 ani  vechime în serviciu, în baza art. 19 din Legea nr. 223/2015.

Să presupunem că media soldelor brute  din baza de calcul actualizată  este 6 000 lei. Acestei medii brute îi corespunde o medie netă, după fiscalizarea veniturilor  brute cu 41,5%, de 3510 lei. 

Asta înseamnă, potrivit art. 60 alin(1), introdus în lege prin OUG  nr. 59/2017, reluat în art. 84 pct. 2 din OUG nr. 114/2018, că pensia netă calcultă potrivit articolelor 28-30  și 108 din Legea nr. 223/2015, după eventuala fiscalizare potrivit Codului Fiscal, va avea o valoare care nu poate fi  mai mare de 3510 lei.

Să calculăm cuantumul brut și net al pensiei  pentru situația în care pensionarul a avut numai 10 ani vechime în serviciu, fără spor pentru grupe de muncă,  știind că procentul de 65% se acordă pentru 25 ani vechime și că, în cazul art. 19 , calculul se face proporțional, nu prin scădere din 65.

Dacă pensionarul invocat ar fi lucrat 25 de ani, el ar fi avut o pensie brută de  6000 x 65%= 3 900 lei.

Dacă pentru 25 ani ar avea pensia de 3900 lei, ce pensie brută va avea pentru  10 ani?

(3900 x 10) : 25= 1560  lei.

Pensia aceasta corespunde si cuantumului net calculat potrivit art. 3,  lit. m) din Legea 223/2015. O pensie brută de 1560 lei nu se impozitează.

Constatăm că acest cuantum net este mai mic decât media veniturilor nete din baza de calcul de 3 510 lei.

1 560 lei < 3 350 lei, deci poate rămâne în plată, pentru că nu depășește plafonul stabilit de art. 60 alin (1).

Această pensie de 1 560 lei a fost indexată în anul 2022 cu 10% potrivit art. XXV din OUG 130/2001.

Procedăm potrivit art. 60 alin. (2), având grijă să nu depăsim prin indexare  suma de      3 510 lei, media soldelor nete din baza de calcul.

1560 +10%/1 560 =1 716  lei unde 1 716< 3510 lei.  Suma de 1716  lei rămâne cuantum în plată.

Observație pentru situația în care pensia netă, calculată potrivit art. 3  literele  l) și m)  din L 223/2015, deci nu pensia netă în plată,  ar fi fost mai mare decât 3 510 lei, caz posibil când   pensionarul are vechime mai mare de 25 ani și spor pentru condiții de muncă.

Potrivit aceluiași art. 60 alin.(2) pensia indexată poate fi mai mare decât  media netă de 3510 lei, dar nu poate depăși  suma de 3510 lei plus  2,6% în anul 2022.  Cuantumul net  indexat în plată nu poate depăși suma de 3 601 lei. Intervenția indexării asupra bazei nete de calcul a fost de 91 lei.

Să revenim la pensionarul nostru care în anul  2023 are două indexări, dintre care prima de 5,1% și a doua de 7,4% potrivit OUG 168/2022.

Dacă indexăm cuantumul în plată de 1716 lei , cuantum care coincide și cu cuantumul calculat potrivit art. 3 literele l) și m) , cu 5,1% obținem  cuantumul în plată indexat de   1 716 +5,1% =1 806 lei . Fiind mai mic decât media soldelor nete din baza de calcul de  3510 lei, acest cuantum rămâne în plată. Nu e cazul să aplicăm aici art. 60 alin.(3) privind indexările succesive.

Este  cazul  să aplicăm regula indexărilor succesive la indexarea cu 5,1 % a cuantumului net fiscalizat, art. 3 lit. m) atunci când acesta depășește media soldelor nete de 3510 lei.   In acest caz, cuantumul net în plată nu va depăși suma provenind din indexarea cu 5,1% a  mediei soldelor nete din baza de calcul la care adăugăm intervenția de 91 lei din anul 2022 după indexarea cu 2,6% aceleiași medii  a soldelor lunare nete. 

3 510 + 5,1 x 3510 +91=3 780 lei

Față de calculul potrivit căruia cuantumul net în plată de la sfârșitul anuluii anterior este  indexat cu rata inflație, prin calculul efectuat în litera legii se obține un cuantum mai mic cu 5 lei. 

3501 + 2,6%= 3601

3601 +5,1% =3 785

De reținut că, dintr-o bază brută de calcul de 6 000 lei și o bază netă de calcul de 3 510 lei,  suma de 3 780 lei este limită maximă la care poate ajunge o pensie netă în plată după indexarea cu 2,6% în anul 2022  și cu 5,1% în anul 2023.

Im mod similar se procedează și pentru indexarea suplimentară din anul 2023.

Am luat două situații diferite, cu cuantumul net fiscalizat mai mic sau mai mare decât media soldelor nete din baza de calcul, pentru a sublinia că articolul 60 introdus prin ordonanțele nr. 59/2017 și 114/2018 stabilește doar limita maximă a cuantumului net fiscalizat, limită dată de media soldelor nete din baza de calcul. Cuantumul net în plată poate fi și mai mic decât media soldelor nete, așa cum am văzut în cazul militarilor cu stagii puține, dar nu poate fi mai mare. 

In cazul indexărilor succesive, limitele maxime până la care poate ajunge cuantumul indexat sunt date de indexările anuale legale ale mediei soldelor nete din baza de calcul.

Pot exista situații în care cuantumul net stabilit din fiscalizarea cuantumului brut al pensiei militare să depășească la prima indexare doar cu câțiva lei plafonul instituit de OUG 59/2017, respectiv medie soldelor nete din baza de calcul. In acest, caz respectivul plafon rămâne cuantum în plată numai dacă nu depășește limita medie a soldelor nete majorată și ea cu același procent de indexare.

 

103 comentarii:

Calinmihaib12 spunea...

HUHU:
Ai prezentat un caz,cam de excepție.!
Ar trebui să prezinți și cazurile pensionarilor care au..măcar..25 de ani vechime..!, mai ales că INDEXĂRILE SUCCESIVE, cel puțin în cazurile pen sionarilor anteriori datei din TOPIC și mai ales a celor "recalculați"=ante riori..!,dar și STABILIȚI în perioada: 2016-14.09.2017=pe L.223/2015, au fost aplicate la PENSIA BRUTĂ,din oficiu..,
dar și în baza OUG.168/2022= la indexa rea din 2023..!, după care s-au făcut REȚINERILE LEGALE: adică IMPOZITUL de 10 % (=după deducerea a 2.000 de lei, și CASS.., după caz..!).
Din textul art.84/OUG.114/2018 se înțelege că indexarea ORICĂREI PENSII
(indiferent de DATA STABILIRII ei, se realizează la..CUANTUMUL PENSIEI BRUTE STABILITE (PENSIEI MILITARE DE STAT= incluzând și OMM-ul, după caz..!) și INDEXATE SUCCESIV..de-a lungul anilor 2016-2023...!
Pe blog au apărut în anii 2020-2022 câteva DECIZII DE STABILIRE PENSII pe L.223,..= de ex.:în anii 2018, din care rezTĂ MODUL CALCUL la STABILIRE., atât a PENSIEI BRUTE cât și a PENSIEI NETE=..care era mai mare decât..SOLDA NETĂ adică > 58,5 % = prin "%" de OMM, după caz, corespunzătoare SOLDEI BRUTE ; după acest tip de calcul = la aceste PENSII STABILITE ASTFEL = se aplicau "indexările succesive= la PENSIILE BRUTE = ca și la pensiile RECALCULATE ..!

Eu ți-am scris acum câteva zile modul de indexare= în 1/2023 a PENSIEI mele MILITARE BRUTE=RECALCULATĂ în 2016 și INDEXATĂ la "BRUT" în: 2016, 2017,2019, 2020,2022 și 2023, adică o
..simplă INDEXARE SUCCESIVĂ (❗), în baza Legii 223/2015..!

Leo spunea...

Apoi, începând cu anul 2022 INDEXAREA succesivă a mai primit și valența de DIFERENȚIATĂ pe niveluri de cuantunmuri astfel încăt acum este INDEXARE SUCCESIVĂ și DIFERENȚIATĂ.Prin ea se vrea ca să fie un pic estompate inechitățile dar f. mulți nu vor mai prinde dacă PARLAMENTUL în cele 2 luni următoare nu va corecta și nu-i va controla prin LEGE pe gulerați

bogdan spunea...

6566 indexat cu 2,6 / 6737

6737 indexat cu 5,1 / 7081

bogdan spunea...

Faptul ca indexarea echitabila s/a aplicat la netul din decembrie a creat un castig nemeritat de cativa lei pentru nesimtitii CIUCANI ( SLAVA VAR), sa dispara cu tot cu pensiile lor nesimtite.

Corect, sa se aduca TOATE pensiile la limita soldei nete a fiecaruia sa fie echitate .

Huhu Rezea spunea...

@Calin
Nu ai citit atent topicul!
Am prezentat și varianta când pensia neta calculată potrivit art. 3 litera m) este mai mică decât media soldelor nete din baza de calculdar și când este mai mare.
Oug 59 și 114 plafoneaza netul pensiei militare calculat potrivit lit m) numai când acesta este mai mare decât media soldelor nete din bază.
Indexarea aceluiași cuantum net, nu a cuantumului în plată, nu poate depăși limita bazei nete de calcul indexată cu același procent.
Un alt aspect pe care îl pierzi din vedere este că o bază de calcul brută de 6000 lei și o bază netă corespunzătoare de 3510 lei, așa cum am ales în topic, poate fi comună și pentru un militar cu 10 ani vechime, dar și pentru unul cu 35 ani vechime Aceasta este una din metehnele Legii 223/2015.

Paul Puiu spunea...

Indexarea suplimentara sau diferentiata este o golaneala pentru ca atat timp cat ai fost activ nu s-au retinut din salar sau solda contributia pentru pensie diferentiat!!!!! Inechitatile in sistemul de pensii civil si militar au existat permanent si vor exista in continuare pentru ca nu a existat o lege a salarizarii constanta din 1990 si pana in prezent!!! Inechitatile sau diferenete intre pensii vor exista permanent atat in cazul pensiilor civile cat si a celor militare!!!Fiecare pensionar, rezervist sau in retragere a beneficiat de o anumita salarizare si o anumita legislatie pana la trecerea in rezerva sau pensie cand i sa stabilit dreptul de pensie!! Ceea ce mult nu vor sa inteleaga niciodata este ca legea salarizarii nu este constanta si datorita acestui fapt apar aceste inechitati!!! Actualizarea pensiilor ar mai fi putut diminua o parte din inechitati!!! Indexarea trebuie sa fie egala pentru toti si atat, nu diferentiata sau suplimentara pentru ca e discriminatorie!!!!!

nastyboy spunea...

Parerea mea. Pentru rigurozitate, ar trebui refacut calculul matematic. Dupa ce ca exemplul nostru are doar 10 ani vechime in serviciu, fiind un umil bucatar la popota, uitam sa ii mai dam de mila acel 3% pentru pensie suplimentara. O zi buna, va doresc! Si recalculare pe plus, desigur.

Huhu Rezea spunea...

@nastyboy
Nu te-ai obosit să înțelegi rostul acelui exemplu.
Si cu sporul de 3% pentru pensia suplimentară, cuantumul net calculat din cuantumul brut ar fi fost tot mai mic decât media soldelor nete din baza de calcul.
Am ales acel exemplu pentru a le scoate multora din cap că la indexările succesive se indexează ultimul cuantum net în plată.
Cele două ordonanțe nu intervin în modul de calcul al cuantumului brut sau net al pensiei militare. Ele doar plafonează, dacă este cazul, cuantumul net stabilit potrivit art. 3 litera m) la limita mediei soldelor nete din baza de calcul sau la limita indexată a acestei medii a soldelor nete.

bogdan spunea...

Admin in calculul prezentat de mine mai sus am aratat cum a fost indexat netul in plata din decembrie.

gigi 2 spunea...

Modul acesta de calcul al pensiei este facut la fel ca si calculu din facturile la energia electrica sa nu intelegi mai nimic. Legea 164 a fost cea mai corecta si clara lege a pensiilor militare. Se stia clar Sf, Sg, gradatii,spor dispozitiv. Vom vedea ce va fi dar bine nu va fi. Dupa legea 233 cu 30 de ani vechime in conditi speciale si alte conditi mi-au facut o pensie de 1900, noroc ca am ramas cu cea in plata. Daca mie mi-au facut atata , pai cei cu 10-15 ani vechime cat or fi luat?

Brenda spunea...

Greșește cineva aci,șanț cu vechime de 10 ani dar au lucrat în condiri care au mai mai mult decât cu ei care stau prin birouri cu 25 de ani cu fundul pe dosare, șanț cei cu grupa speciala ,așa că nu le dați nimic de milă.

reddog spunea...

Soldatul
Probabil se referă la aia de la săpat șanțuri care băgau la greu nu ca boierii de prin birouri.

Șoimul spunea...

Brenda,nu am nimic cu tine, dar ești cea mai neândreptățită să vorbești de grupe de muncă.
Ai stat prea mult la radio-șanț fără să ai habar de grupe de muncă.
Bucură-te de pensia f.mare pe care o ai, pensie de urmaș, soțul tău beneficiind de aceste condiții de muncă.

Alexandru spunea...

Huhu iartă dar nu ai dreptate decât parțial în acest caz prezentat
O persoană cu peste 35 ani activitate pierde enorm, deoarece calculul este făcut pentru puturoși, adică pentru cei care au maximum 18 ani vechime efectivă muncă
Concret
18 ani grupa I echivalentul a 7,6 ani plus
18 + 7,6 = 25,6 ani muncă totală cumulat
Din calcul reiese că cine depășește această perioadă pierde la pensie deoarece va plăti pensie și cass în mod continuu, OMM nu mai intră în calcul deoarece majorarea depășește cuantumul net al celor 6 luni așa că ești plafonat la net avut

Ce aveți dreptate, netul în plată se indexează cu majorarea acordată militarilor în paralel și brutul, iar pensionari după 15.09.2017 nu vor putea niciodată depăși acest cuantum net indexat anual
În aceeași situație este și Ciucă așa că îl huiduim numai pentru ceea ce nu face, nu ne dăm cu presupusul, părerea mea

Viorel spunea...

reddog. Chiar crezi că un fost Of. devenit Gl. până sau la ieșirea la pensie din domeniul Securității a lucrat la săpat șanțuri ? Oare nu tot cu fundul pe dosare a stat iar persoana ce comentează avea pensie de urmaș (50%) în luna decembrie 2022 de 4.700 lei ?

Leon spunea...

@Huhu Rezea, calculul pare corect in ce priveste pensiile stabilite dupa 15.09.2017 si indexate ulterior !
Sa nu uitam totusi ca pe toate Taloanele de pensii avem trecuta Pensia Bruta, Impozit retinut si Pensia Neta; la pensiile stabilite/recalculate/actualizate pana la OuG.59, calculul este simplu, dar la cele stabilite dupa 15.09.2017, Pensia Bruta este cea stabilita cf.L.223 (65%, 85% si 102%), Impozit retinut, si Pensia Neta = Media soldelor Nete.
Iar Bugetul se acorda pentru plata Pensiilor Brute !

monteoru spunea...

Huhule toate bune si la locul lor.Sa presupunem ca vom primi pensie calculata cum spui tu ca e avantajoasa adica pe principiul contributivitatii.In acest caz ce parere ai? Se pierd indexarile primite respectiv 1,3;4,6;2,6;5,1 sau acestea se adauga la suma calculata?Vezi ca la asta nu se gandeste.

Huhu Rezea spunea...

@Alexandru
Acest articol nu-și propune să evidențieze toate metehnele legii pensiilor militare, ci doar să limpezească ce anume se indexează la pensiile stabilite după 15 09 2019 astfel încât indexările să nu se piardă ca și sporul OMM.
Dacă spui că se indexează cuantumul net în plată înseamnă că nu ai înțeles nimic din acest articol.
In realitate, indexările se aplică tot la cuantumul brut, ca în art. 59, și din el se calculează noul cuantumul net.
Noutatea OUG 59/2017 este că a introdus reglementarea potrivit căreia acest nou cuantum net nu poate fi mai mare decât media soldelor nete ale bazei de calcul, altfel spus nu poate fi mai mare decât solda netă de la stabilirea pensiei.
Potrivit OUG 59/2017, dacă în anul 2018 ar fi fost o indexare a pensiilor militare, cele stabilite între 15 09 2017-31 12 2017 nu puteau fi indexate, dacă încă de la stabilire erau plafonate la media soldelor nete.
Atunci, gulerații și-au dat seama că au comis o nefăcută, potrivit căreia pensiile stabilite după 15 09 2017 nu puteau fi niciodată indexate, și au îndreptat eroarea prin art. 84 din OUG nr. 114/2018.
Concomitent cu indexarea cuantumului brut și a celui net, conform literelor l) și m) din art. 3 al L 223/2015, art. 84 din OUG 114 a permis și indexarea cu același procent a mediei soldelor nete, astfel încât să mărească și plafonul până la care este limitat cuantumul net al pensiei brute.
Altfel spus, pensia netă poate să rămână în plată numai dacă la stabilirea pensiei nu este mai mare decât media soldelor nete, iar la indexare numai dacă nu este mai mare decât media indexată a soldelor nete din baza de calcul.
Acest artificiu a permis ca și pensiile militare stabilite după 15 09 2017 să poată fi indexate. În acest artificiu și-a prins dinții și Curtea de Conturi în deciziile care fac obiectul contenciosului administrativ cu Casele Sectoriale, considerînd că indexările nu pot depăși nici plafonul de 85% din art. 30 din L. 223/2015.

E greu raționamentul dar trebuie făcut un efort.


Leon spunea...

Stiati ca in urmatorii ani, Bugetul pensiilor "speciale" se va dubla?
Nu spun eu, o spune BNR:
„Avem 0,85% din PIB pensii speciale. Nu se numesc pensii speciale decât o parte dintre ele. Unele se numesc pensii de serviciu. Eu cred că putem să le numim şi pensii de recunoştinţă sau contribuţii de recunoştinţă. Nu le numim pensii speciale. Dar ele tot aia sunt, pentru că nu respectă niciunul dintre cele trei criterii pe care le avem noi toţi ceilalţi muritori: dDURATA de cotizaţie, VÂRSTA de pensionare şi MODUL de calcul al pensiei, în aşa fel încât, dacă anul acesta vorbim de 0,85% din PIB, care reprezintă pensiile speciale, în doi – trei ani s-ar putea să ajungem la 1,5% şi atunci va fi din ce în ce mai greu să arătăm că acestea sunt o cheltuială bugetară nu numai inacceptabilă, dar insuportabilă, nesustenabilă”, a spus Eugen Rădulescu, la prezentarea lucrărilor ‘Stabilitate financiară.."(Agerpres).

A spunea...

@Leon
Nu bugetul pentru pensiile speciale ci cel ce va fi necesar pentru a plati pensiile speciale.
E o mare diferenta,cel putin vis a vis de ce zice economistul de la BNR.
@
HUHU
M-ai pierdut la media indexarilor soldelor..etc:)
Pe scurt,ce am inteles,
Datorita oUG 114,noi ciucanii putem primi pensii indexate.Acum ca e la brut si ma impoziteaza ,ghinion,oricum nu pot face nimic.
Asta e spilul pe romaneste?Ca am luat-o razna cu media mediilor doldelor ..etc..)
Adica noi ciucanii tot peste bot o luam?Inseamna ca in scurt tip Viorel ma depaseste:)

@Monteorul
Cum ar fi ca pensiile sa se actualizeze,recalculeze si apoi pe principiul contributivitatii sa se faca plata, exact cum se tot propune,vechimi ,sporuri ..bla bla egale,INSA ,la cei pensionati mai demult sa se pastreze si indexarile?
Adica,cu cat esti mai vechi cu atat ai pensie mai mare,cam asa imi suna.:)

Viorel spunea...

Domnule Leon. Acestă doamnă numit Eugenia Răducanu ar trebui să-și păstreze părerile despre pensile SPECIALE pentru dânsa și cei care conduc BNR. Mai întâi să spună ce salariu are tovarășa dar în special cel care în loc să-și mănânce pensia în liniște conduce această instituția a statului (de 30 de ani) la vale (Declarație avere. 15 iunie 2022: terenuri=3; casă de locuit=1; casă de vacanță-1; apartament=1; alte categorii de bunuri imobiliare=2; autoturism=1; salupă=1; bijuterii=96.650 E; colecție numismatică=80.000 E; tablouri/icoane=26.500 E; veselă de argint=7.650 E; Vedeți cât bănet are depus în bănci în euro, dolari, lei și investiții în acțiuni; SALAR Gv.=960.752 lei/an; membru Academia Română=30.612 lei/an; PENSIE=224.700 lei/an), nu impune reguli stricte și nici nu verifică activitatea băncilor străine în România, motiv pentru care fiecare face ce vrea cu ratele românilor indiferent de natura lor.

Huhu Rezea spunea...

@Adrian
Da, așa cum ați pierdut sporul OMM, prin OUG 59/2017 pierduserăți și indexările? Este ca asta ai auzit-o pentru prima dată? Cititorii mai vechi mai citiseră asemenea constatări pe blog.

Marian spunea...

https://snpp.ro/cresterea-salariului-de-grad-impact-asupra-pensiilor/

A spunea...

@ huhu
Da,e adevarat,imi dadea cu virgula 59/2017 ....sa nu depaseasca media soldelor nete...era scurt in capul meu,logic reiesea ca nu mai pot lua nici un leut.
Adica ,indexam cu 15% dar tu mai iei o pauza pana te ajung ceilalti din urma,cam asa...
Cat despre OMM,eu nici in salariu nu l-am prins,cand am luat si eu rabdarea magarului..a fugit puiul cu ata...in pensie ce sa mai sper....
Mi-au dat prima bareta si ultima,cica pe a 2 a daca o vreau pot sa mi-o comand...poate imi trebuie:)))))
Adica bronz este ,aur este,argint este lipsa la MAPN:)

Brenda spunea...

Mai ,inaripatule, eu nu despre mine vorbesc cu despre cei la care vă referiți mereu, cei cu vechime de 10 ani, așa că nu mai facpe deșteptul,sau data ești acela cu vechime făcută prin birourile
, mie îmi pasă,iar pensia mea ,da , este de la un om cu totul deosebit .

Mario spunea...

Oameni buni ,camarazi, voi stiti ce cereti pe contributivitate ? Doar intreb ...

Leon spunea...

Este vorba de viitori pensionari:
"Această interpretare, la un pas de a fi asumată ferm, ar avea impact, evident, și asupra pensiilor viitoare deoarece creșterea gradului se va lua în calcul pe toată perioada de 6 luni aleasă și nu doar începând cu 1 ianuarie 2023. SNPP opinează că interpretarea cu privire la care informăm acum este deja consolidată și urmează a fi pusă în practică în cel mai scurt timp dar să păstrăm totuși o minimă rezervă până nu vedem instrucțiunea oficială"

bogdan spunea...

PENTRU ADRIAN

Stai linistit, nu mor caii cand vor cainii. Pana la urma sunt in ultimele zbateri. Indexari neechitabile...diferentiate..... ,,whatever,, In urma indexarilor suma primita este aceeasi diferenta se mentine la fel ca ura. Recalculare cu actualizare va si cand va trebui sa fie, nu acum. Cand ne va fi bine celor cu pensia limitata, cu indexarile limitate, fara indexari suplimentare.
Activii au primit atat cat sa nu simta ca au trecut la baza de calcul 12 luni de la 6 luni. Ani de zile ( 2 cred pana la actualizarea care ghici pe cine va favoriza ? noi nesimtitii de ciucani) nu vor mai fi cresteri majore salariale.

In 2006 la restructurari da, cei care acum striga, atunci imi spuneau FRAIERE TE APUCI DE NAVETA ? ha ha ha esti nascut prea tarziu.

]Pana atunci s/a deschis sezonul early booking pentru vacante. Turcia, Egipt, Tunisia ca pentru Romania suntem prea saraci.

Viorel spunea...

Șoimule. Ai dat-o în bară. Madam Brenda a zis că îți taie aripile de șoim. Ca să ieși din încurcătură, spune-i că nu ești un șoim adevărat ci un șoim al patriei de pe timpul soțului dânsei.

Huhu Rezea spunea...

@Necunoscutule
Aveam o părere bună despre Toroc de la Sindicatul Pensionarilor, dar acel articol pare scris de un naiv.
Cât timp nu exista actualizare, noua solda de grad nu va majora pensiile militare stabilite înainte de intrarea în vigoare a HG 28/2023.

Burebista spunea...

Huhurez, se vede ca nu înțelegi nimic din ceea ce scrie în lege... Dacă pensia netă fiscalizata este mai mică decât media soldelor nete atunci indexarea pensiilor se face la fel ca la cele stabilite înainte de 15.09.2017.... Pentru ca niciodată prin indexare nu vor ajunge sa fie egale cu media soldelor nete...
Exemplul tău nu prea exista în realitate. Un militar sau polițist cu numai 10 ani vechime în serviciu și cu aceeași vechime totală... Chiar și Cornelius are vreo 18 ani cumulati pentru cei 12 munciți... Dar el este o excepție pentru ca nu a mai muncit cu contract după pensionare... Alții au mai făcut ceva vechime și în legea 223 scrie clar ca se deschide dreptul de pensie în sistemul unde se îndeplinesc condițiile prima data. Și cum în sistemul militar de pensii vârsta de pensionare era 55 și a crescut la 60 treptat, atunci primul sistem unde se îndeplinesc condițiile de pensie este cel militar chiar și pentru cel cu 10 ani vechime în serviciu și încă vre o 15 slcivil după, care va fi asimilat asa cum s a făcut la recalcularea din 2016... Mai exista și un procent minim a celor care nu au știut ca pot beneficia de pensie militară pentru 10 ani vechime în serviciu și au lucrat pana la 65 ani, și-au deschis întâi drept de pensie civilă, UNDE ANII DE MILITAR NU LI S-AU CALCULAT KA PUNCTAJUL DE PENSIE, Și abia apoi au aflat ca pot beneficia de pensie militară pentru anii lucrați ca militar.. Îți spun din caz concret. Tatăl meu a ieșit întâi la pensie civil în 2009 și abia în 2011 am aflat ca putea primi și pensie militară. A depus cererea la ultima unitate unde lucrase pana în 1977 și a primit pensie militară pentru acei 10 ani plus vreo 4 grupe parca... De la casa de pensii civila nu iau spus ca nu a primit puncte pentru salariile de militar ci doar i s a asimilat vechimea... Oricum s a dus, până ka narea recalculare din 2016-2017 când pe 223 a ieșit o pensie la jumătate fata de legea Oprea din 2010...

Huhu Rezea spunea...

@Bure
Esti tăntălău rău de tot dacă nici după desen nu înțelegi ce se indexează.
Special am ales cazul acela cu vechimea de 10 ani ca să înțelegi și tu ce se indexează, atât în cazul când cuantumul net este mai mic , dar si când este mai mare decât media soldelor nete.

Burebista spunea...

Tantalau este cine persista în prostie și nu înțelege cum se interpretează CORECT o lege... Chiar și CPS MApN a început încă din anul 2021 sa interpreteze corect aplicarea legii 223 modificata prin oug 114... Poate și datorită controlului făcut de Curtea de Conturi.. Pana atunci CPS MApN, CREEA DIN BURTĂ UN BRUT FICTIV CARE DUPĂ IMPOZITARE SĂ CORESPUNDA NETULUI EGAL CU MEDIA SOLDELOR NETE... APOI INDEXAU LA FEL CA LA CEI PENSIONAȚI ÎNAINTE DE 15.09.2017... URMAREA PENSII MAI MICI ÎN PLATĂ CU CÂȚIVA LEI DECÂT LA MAI... ÎNCEPÂND CU 2022 AU ÎNCEPUT SA APLICE INDEXAREA EXACT CA LA CPS MAI CU BRUTUL MARE FUSCSLIZAT ȘI PENSIE NETĂ ÎN PLATĂ PLAFONATA ȘI INDEXATA SUCCESIV...
Și ca să nu creadă cititorii ca ceea ce spui dumneata este corect arata și un exemplu de indexare la o pensie stabilită în 2021 cu vechime în serviciu 15 ani, în muncă 25, cumulată 37,5. ( la care pensia brută va teste peste 85% numai cu 10% Omm) și PS 9%... Și la unul cu 25 ani vechime în serviciu, 37,5 cumulată +9% PS... La aceeași baza de calcul 6000 brut...
Va zic eu doar atât... Ambii vor avea pensii militare în plată egale și vor fi indexate egal cu 5,1% și diferențiat suplimentar la net în funcție de brutul pensiei..
Spor la calcule... 🤣

Burebista spunea...

Cât despre desen... Cred ca desenul este făcut de altcineva.😱 Un ursuleț sau un berbecuț tuns.. 🤣 Nu mai copiați desenele altora... În limba română citire și înțelegerea unei fraza se face de la stânga la dreapta și nu pe sărite... La fel se interpretează și art 60 din Legea 223 raportat la art 59... Mai rămâne sa va confirme și o instanță de judecată cum se face indexarea pensiilor militare stabilite după 15.09.2017... Dar cred ca nici atunci nu o sa recunoașteți ca greșiți... Batman 🦇, Batman 🦇..

A spunea...

@ bure
SA dea dreacu daca voi nu ma bulversati
Explica si mie urmatoarele
Tu zici asa:
Dacă pensia netă fiscalizata este mai mică decât media soldelor nete atunci indexarea pensiilor se face la fel ca la cele stabilite înainte de 15.09.2017.... Pentru ca niciodată prin indexare nu vor ajunge sa fie egale cu media soldelor nete.
Eu zic:
Am pensie neta fiscalizata plafonata la media soldelor nete.Atat am ,restul ce e peste, la mine e taiat.
Tu imi spui ca nu vor fi egale niciodata si ma indexez la net ca nonciucanii....pai sunt egale pentru ca pensia nu poate fi mai mare ,cum vine asta nu vor fi egale niciodata?Cum adica nu vor ajunge sa fie egale? ELE SUNT EGALE! Exista pensie mai mica decat media soldelor/salariilor pentru limita de varsta?
Prin liceu am facut o materie de se numea LOGICA,de data asta,sincer ,MA BATE LOGICA
Fa-ma sa inteleg,poate gresesc in rationament.
PS:
In caz ca se poate iesi la pensie la limita de varsta si altfel,desi ma apuca groaza,eu am incaltat bocancii la 18 ani si i-am scos la 48.Sa nu imi spui ca unul de a fost tractorist pana la 40 de ani ,dupa ,agent la penetenciar pana la 50 iese la pensia ca mine ca MOR.

Dutzu spunea...

Buna seara! Ma numesc Daniel si as dori sa aflu urmatorul aspect cu ajutorul dumneavoastra. Pentru a fi mai bine inteles, voi merge tot pe datele folosite anterior si anume:
Militar pensionat dupa anul 2018 cu o vechime de cel putin 25 ani vechime = 6000 RON pensie bruta;
impozit aplicat 10% din pensia bruta = [6000-2000]*10%=400 RON
Pensia militarului daca nu ar fi conditionata de OUG 59 ar fi trebuit sa fie calculata dupa formula: pensie bruta - impozit = 6000-400=5600 RON;Avand in vedere ca intra sub incidenta OUG 59,pensionarului i se acorda pensia neta de 3510 RON.Intrebarea pe care doresc sa o adresez este urmatoarea: Diferenta dintre cat ar fi trebuit sa i se acorde pensionarului daca nu ar fi existat OUG 59 si pensia neta acordata dupa aplicarea OUG 59 unde se regaseste? Adica 5600-3510=2090 RON. Avand in vedere faptul ca pensia este un drept patrimonial individual, imi pun intrebarea daca nu ar fi bine ca aceasta diferenta sa apara pe cuponul de pensie pentru a sti fiecare unde merg acesti bani. Ex/ Sume varsate la bugetul de stat datorita aplicarii OUG 59 = 2090. cred ca este firesc sa aflam fiecare ce se intampla cu bani care ne-au fost retinuti si care ar fi trebuit sa fie ai nostrii.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

stiripesurse.ro/reforma-pensiilor-speciale-linia-rosie-din-pnrr-ministrul-bolos-este-foarte-dura-comisia_2761295.html

Huhu Rezea spunea...

@Dutzu
Am discutat de multe ori pe acest blog, este și un topic special, că suma de 2090 lei, adică diferența dintre cuantumul net real, cel menționat în lege la art. 3 lit m), și netul plafonat face parte din sumele cheltuite sau redistribuite netransparent de instituțiile militare și care umfă artificial anvelopa bugetară alocată pentru pensii. In final umflă și anvelopa limitată de PNRR la 9,4%

Relu spunea...

Daaa e atat de rosie linia cu pensiile speciale incat au creat si mentin pensiile producatorilor de voturi. Bolos e un alt exemplu de habarnist pe cai mari.

nastyboy spunea...

Atentie la neatentie! Stati linistiti la locurili voastre! Va mai dau 200 de lei la pensie. Dusmanul asculta. Si se bucura cand vede ca noi ne certam pe plafonul sumelor nete. Repet, asadar. Batalia se va da in Comisia de Aparare de la Camera Deputatilor. Se pare ca, oricum va iesi legea, Comisia Europeana nu va fi multumita si se vor legifera noi si noi plafonari, pana cand impactul asupra sistemului de pensii din Romania va fi unul semnificativ. Drept pentru care, eu am trimis niste jalbe la Comisia mai sus amintita, dar cu amendamente, in functie de destinatar. Astfel, la cei cu pregatire militara (vezi cazul gen.Chelaru) am introdus si cateva exemple de calcul concret (vezi cazul stimabilului tata al lui Burebista si al bucatarului de la popota lui Huhu, al luptatorului pentru eliberarea Namibiei dar si niste indemnuri militaresti de viata lunga si misiune permanenta sub flamurile roş, galben si albastre). Am onoarea, sa auzim numai de bine, aveti grija de Flavius!

ifrim spunea...

Dacă media UE ca procent din PIB pt.pensii este cca.12-13% iar slinosul a trecut în PNRRul nostru 9,4% fără să-i bage sula-n coaste nu poate fi acuzat de trădare?Iar comisia aia deșteaptă nu poate înțelege să ne treacă media din UE?

nastyboy spunea...

Erată. Îmi cer scuze pentru revenire, aş fi vrut sa dispar în ceaţă, pentru o perioadă, precum magarul lui Sancho Panza care era cal, de fapt. Sau iapă, nu mai ştiu exact. Dar mi-am adus aminte de ce am intrat aici, la forumul onorabilului dl.Huhu. Rog să aveţi în vedere şi aspectul psiho-social al destinatarului. Părerea mea. De exemplu, vă îndemn să acordaţi o mare atenţie continutului tehnic al jalbei trimise către dl.deputat Salan Viorel, secretarul Comisiei de Aparare a Camerei Deputatilor. Adică, cred că ar fi bine sa propuneţi in acest caz modificări la legea 223, concret, pe articole, paragrafe etc. şi cu minime note de fundamentare, lămuritoare şi cât mai atotcuprinzatoare. Exact ca în draftul secretarei d-lui Budăi de la M.Muncii, care zicea ca nu există şi a fost dat pe surse, cu tot cu greşeli. Dar nu mai contează, e bine să arătăm că şi noi, cei de la forumul Davos and Huhu, putem sa avem idei de secretară omniscientă. Acum chiar că am onoarea sa va salut, din nou, în speranţa unor zile mai bune, sa treaca frontul peste noi (atmosdferic) şi sa apara soarele. Forta şi recalcularea universala fie voi!

GG spunea...

@Cornelius Ifrim Trimite-le la pachet o Jalbă cu mulțumirile de rigoare a tuturor pensionarilor,celor care au negociat cu cei din Comisia UE numai 9,4 din PIB.Spune-le sa pregătească multe frigidere.Daca te întreabă de ce...LOV poate sa le dea detalii.😀

Burebista spunea...

Adrian, pensia netă fiscalizata este cea care ar fi trebuit să ți se plătească dacă nu exista oug 59. Adică pensia rezultată după retinerea impozitului de 10% pe suma care depășește 2000 lei... Prin oug 59 au introdus ca la stabilirea pensiei militare pensia în plată sa nu depășească media salariilor nete corespunzătoare mediei salariilor brute.
Și DA la a doua întrebare. În prezent un pensionar militar care a avut vechime în serviciu 15 ani și vechime în munca 25 are aceeași pensie în plată cu a unui pensionar militar care a avut 25 ani vechime în serviciu.. Bineînțeles dacă au avut aceleași salarii în cele 6 luni alese pentru stabilirea bazei de calcul. Pensiile lor brute sunt diferite pentru ca primul are Omm 10% pentru 15 ani militar iar al doilea are Omm 20% pentru 25 ani militar. Pensiile nete în plată sunt egale dacă au avut aceeași funcție și salariu în cele 6 luni alese pentru baza de calcul.

Huhu Rezea spunea...

@Burebista
Potrivit art. 29 din L 223/2015 pensiilor militare stabilite în baza articolelor 19 si 26 li se calculează cuantumul proporțional din cel cuvenit pentru 25 de ani vechime.
Multe din aceste pensii au cuantumul net calculat potrivit algoritmului din lege mai mic decât media soldelor nete.
In exemplul dat, pensie stabilită in sept 2021, cu media brută de 6 000 lei și media netă corespunzătoare de 3510 lei, presupunem că vechimea este de 15 ani.
Pensia brută pentru 25 ani ar fi 3900 lei iar pentru 15 ani este de (3900 x 15):25=3600 lei
Pensia netă, după scăderea impozitului de 10% pentru ce depășește 2000 lei este 3600- 160= 3 440 lei. Această sumă rămâne cuantum net în plată deoarece este mai mic decât 3510 lei.
In anul 2022 pensia militară s-a indexat cu 2,6%.
Pensia militară brută indexată potrivit. art. 59 este 3600+2,6%x 3600=3697 lei
Pensia militară netă după indexare este 3 697-10% x 1697(impozit)= 3 527 lei.
Observăm că pensia netă calculată este mai mare cu 17 lei decât media soldelor nete de 3510 lei, dar acest cuantum rămâne în plată, potrivit art. 60 alin. (2), pentru că nu este mai mare decât media soldelor nete din baza de calcul indexată cu 2,6%
3510 +2,6%= 3601
In anul 2023 pensia militară brută de la sfârșitul anului 2022 se indexează cu 5,1%.

3697 x 5,1% x 3697= 3886 lei
Pensia netă după scăderea impozitului 3886-10%x1886 =3697 lei.
Acest cuantum nu trebuie să fie mai mare decât media soldelor nete de 3510 lei indexată cu 5,1% la care adăugăm intervenția de 2,6% asupra aceleiași medii nete din anul anterior.
3510 = 5,1% x 3510 =3689 lei
La aceasta sumă adăugăm intervenția de 2,6% asupra sumei de 3510, care a fost de 91 lei
3689 + 91 =3780 lei
3689+91= 3871
Deci, 3697< 3780. Poate să rămână cuantum net în plată.
Suma de 3871 lei este limita maximă la care poate ajunge o pensie militară netă calculată dintr-o bază brută de calcul de 6000 lei, pensie indexată cu 2,6% în anul 2022 și cu 5,1% în anul 2023.
Variatia de cuantum net până la 3871 lei este dată de procentul de pensie care se aplică la baza brută de calcul pentru stabilirea cuantumului brut.

Dacă vorbim de un pensionar care are procentul de pensie de 85% calculul este următorul pentru aceleași indexări din anii 2022 și 2023.
Pensie stabilită în anul 2021
6000x 85%=5100 lei pensie brută
5100- 110 CASS= 4990
4990-299=4691 lei cuantum net
Media soldelor nete este tot de 3510 lei
In acest caz pensia netă în plată se reduce la 3510 lei cu pierdere de 1181 lei.
Indexare cu 2,6% în anul 2022
5100+2,6% x5100= 5233 lei pensie brută indexată
5233- 123,3 CASS =5108
5108 - 311 impozit=4797 lei cuantum net calculat
Pensia netă în plată nu poate fi mai mare decât media soldelor nete de 3510 indexată cu 2,6%, potrivit art. 60 alin (2).
Plafonul indexat este 3510+2,6%x 3510= 3601
Pensia netă în plată va fi 3601, cu 1196 lei mai puțin decât pensia netă calculată
Pensia militară indexată cu 5,1% în anul 2023.
5233 +5,1%x5233=5500 lei pensie brută indexată
5500-150 CASS= 5350
5350-335 impozit= 5015 lei cuantum net calculat
Potrivit art. 60 alin(3) acest cuantum net nu poate fi mai mare decât media soldelor nete de 3510, indexată cu 5,1%, la care se adaugă intervenția de 2,6% din anul 2022 asupra aceleiasi medii a soldelor nete de 3510, intervenție pe care am determinat-o a fi de 91 lei
Plafonul este 3510 +5,1% x 3510 + 91 = 3780 lei.
Cuantumul net în plată este 3780 cu 1235 lei mai puțin decât cel calculat.
D-ta crezi că art. 60 alin (3) se aplică așa:
(3510 + 91) x 5,1%= 3784. Textul legii nu lasă să se înțeleagă că indexarea de aplică la o sumă
Mișu spunea...

Păi stimabile administrator al blogului, nu ar fi mai benefic să se facă demersuri concrete, eficiente și curajoase pentru modificarea legii care recompensează militarii rezerviști cu OMM? Adică să se specifice clar și fără echivoc că OMM se ADAUGĂ la cuantumul net al pensiei rezultate, bineînțeles pentru cei pensionați după H.G.-ul Olguței penale...Sunt de acord cu actualizarea pensiilor militare,aveți dreptate, dar nu ar fi un început cu așa ceva?OMM nu este al tuturor?Personal am 26 ani vechime în serviciu, bașca 5 ani anterior de civilie și nu am văzut nici un leu pentru onoare, credință, sacrificiu și longevitate în servirea patriei...Sindicaliștii care reprezintă structurile militare, pe care i-am remunerat atâția ani, poate ar trebui să prioritizeze un asemenea demers și nu numai ei, nu?Ar mai dispărea din inechități...

Leon spunea...

Huhule, vezi ca in 2023, NU se mai retine CASS..!

bogdan spunea...

Structuri militare cu sindicat.....hmmmmm mai greu. Trebuia sa vad soldatii cu pantalonasi mulati si cioculet si toate erau bune....la instructie cu liderul de sindicat langa mine.....militari....cred ca nu este locul potrivit sa continui.

Huhu Rezea spunea...

@Leon
Pentru demonstrația calculului indexărilor succesive nu are relevanță.
Important este că pentru pensiile calculate din aceeași bază brută de calcul, media soldelor nete ale bazei de calcul este aceeași pentru toți care au aceeași bază brută, indiferent de procentul de calcul al cuantumului brut al pensiei, procent care variază funcție de vechime, spor condiții de muncă, spor pensie militară sau spor OMM.
De asemenea, după fiecare indexare media soldelor nete din baza de calcul este egală pentru toată lumea.
Din interpretarea logică, gramaticală și literară a textului art. 60 alin (3) rezultă că, pentru calculul limitei maxime până la care poate ajunge cuantumul net al pensiei militare, de fiecare dată se indexează media soldelor nete și apoi se adaugă creșterile aceleiași medii nete după indexările anterioare.
Textul a fost redactat în laboratoarele juridice și financiare ale sistemului militar și transmis spre legiferare la Guvern, pentru ca si pensiile stabilite după 15 09 2017 să beneficieze de indexări. NU cred că la aplicare nu mai înțeleg ce au scris.

Burebista spunea...

Huhu Rezea, tocmai textul legii spune asupra cărei sume sau cuantum se aplică indexarea. Mai oe înțelesul tuturor rata medie a inflației de 5,1% se aplica la tot ce este scris după virgula. Adică la media soldelor nete la care se adaugă indexarea sau indexarile anterioare... În cazul dvs. 5,1%*se aplica la 3510+91 adică la 3601. 3601 x 5.1% = 184 pensie netă în plată 3601+184=3785. Apoi indexarea suplimentară (procentul) în funcție de pensia brută. La care a-ți uitat de Omm.. 6120 +2.6% = 6279 +5.1% = 6599 +1.5% = 6698 brut iar pensia în plată este 3785+1.5% = 3842.... Față de pensie netă fiscalizata 6228...

Mihai f. spunea...

Tare ..la Digi 24 un profesor de economie afirma referitor la presiunea cu pensiile militare că a crescut solda de grad și pensiile vor fi și mai mari ..o problrna in plus ...de 2 zile suntem iar în colimator ..avem pensii de recunoștință și apreciere.

Mihai f. spunea...

Pentru Mișu...sunt in acea situație ca și tine cu OMM,că și multi alții ,eu sper că prin vara când se fac 270 de zile ,sa beneficiem și noi de el conform noii legi a cadrelor militare ....și de pensia suplimentara.

Alexandru spunea...

Huhu îmi pare rău dar se vede că ai citit numai jumătate din comentariile subsemnatului, iar pe deasupra chiar mă pricep la aceste calcule pentru că eram obligat să semnez deciziile (de salariu, pensie, etc) așa ca să nu semnez ca primarul iar dacă vreun subaltern cerea explicații trebuia să știu eu prima oară și apoi să explic celorlalți.
Probabil că la dumneavoastră pe la servicii era doar după...ureche, să mă exprim așa

Burebista a înțeles exact, aveți dreptate unul care a muncit maxim 18 ani efectiv și unul care a muncit 30 de ani în același sistem și având aceeași soldă, vor primi aceleași drepturi de pensie
De asta am și completat că actuala lege nu încurajează munca, dar puțintică răbdare și o să vedeți ce vine

În altă ordine de idei, Huhu să știi că Ștefan este un tip corect, ne știm bine și de inițiativă nu degeaba cere puțintică răbdare să vedem ce iese din puțul gândirii PNL PSD
Dece are dreptate, pentru că legea 153 este clară și vorbește despre salariul funcției de bază, care include și salariul de grad, parte a pensiei fiecăruia dintre noi
Pe de altă parte, legea se interpretează și pe cant in general vorbind, dar mai ales când sunt alegeri
Toate bune

Leon spunea...

@Huhu Rezea, nu era un repros, sugeram o corectie pentru acuratetea calculului!
Dar, Concluzua este Interesanta, la o BC egala, si Pensia Neta este egala si pentru 25 ani Vechime, sau 40 de ani Vechime..!
@Bure, ce-ti spune Adminul, ti-a spus si @Mos Alecu, a spus si @Mateias, si daca 3 Camarazi spun acelasi lucru, eu iti propun sa NU mai insisti pe aceasta tema...!!

Skoda 4x4 spunea...

Domnilor, sper sa nu supar pe nimeni cu nepriceperea mea in tainele pensiilor militare , dar un singur aspect nu-l inteleg si de aceea va rog sa ma ajutati : acelasi grad,idem functia,acelasi nr.de ore lucrate,etc...la fel ,eu cu peste 25 ani in sistem,respectivul cu 15,si avem aceeasi pensie,idem data a deschiderii drepturilor de pensie(aceeasi varsta)etc...
Cum vine asta? adica 25 este egal cu 15? ca de asta ma tot agit de 3 ani..

Mihai f. spunea...

Huhurez a avut dreptate ieri ....în cursul zilei de astăzi s-a stabilizat între instituțiile din structura de apărare națională, interpretarea unitară a modului în care pensiile militare sunt influențate de actualizarea salariului de grad. Concluzia finală este mai puțin optimistă decât informarea noastră prealabilă de ieri, dar totuși reprezintă un plus pentru cei care au depus cereri dupa 1 ianuarie 2023.

Astfel, indiferent de perioada de 6 luni aleasă pentru pensie, chiar daca aceasta nu include luna ianuarie 2023, salariul de grad se va actualiza conform HG 28/2023, raportat la gradul profesional avut în perioada respectivă, doar pentru salariații care au depus solicitări de trecere in rezervă după data de 1 ianuarie 2023.

La nivel MAI s-a stabilit că ar fi o problemă includerea în această interpretare a solicitărilor depuse chiar pe data de 1 ianuarie 2023, prin urmare interpretarea se va aplica doar pentru cererile datate cu 2 ianuarie sau ulterior!...

Unknown spunea...

Am și eu o întrebare a primit cineva ajutorul pentru cei cu pensii pana în 3000 lei?

Șoimul spunea...

Brenda,eu sunt convins că fostul tau soț a fost pentru tine un om deosebit.
Dar tu prin exprimarea de pe blog dovedești că nu te ridici la nivelul său.
Ramâi la bârfe de șanț.
Grupele de muncă s-au dat în condițiile legii și ordinelor emise în baza acestor legi.

Leon spunea...

"Reporter: Vreau să vă întreb despre contribuția la sănătate pentru pensiile care trec de pragul de 4.000 de lei, când va fi adoptat? Știm că s-a discutat despre un proiect de ordonanță de restituire a banilor pentru cei care au plătit. Când va fi acesta gata și despre ce sumă este vorba?

Adrian Câciu: În perioada următoare. Acum, cei de la de la Finanțe fac calculul cu privire la impact, și, împreună cu Secretariatul general al Guvernului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, lucrează la acest act normativ ca în perioada imediat următoare să apară, să fie publicat în transparență, respectiv să fie aprobat de către guvern.

Reporter: Estimativ, nu aveți o sumă?

Adrian Câciu: Nu vă dau această sumă acum."(dupa Sedinta de Guvern de astazi.).

A spunea...

@bogdan
Aici ai pus punctul pe rana.La fel ca si Burebista cand mi a spus ca la MAI cu 15 ani in serviciu are pensiea cat mea,putin eronat,mai mare ca a mea...
Nu prea inteleg eu cum e cu oala asta in care chipurile toti suntem militari.Pai nu prea cred,unii suntem la legea 80,iar restul sunt pe legile lor.La 80 scrie statutul cadrelor militare...
Daca si ei sunt militari,atunci de ce au drept de sindicat si de greva?A?Pai inseamna ca nu sunt struturi militarizate.Am citit cu stupefactie ca la iesirea la pensie devin militari..hmmm,sper sa fi retinut gresit,adica cum,25 de ani nu esti militar si cand te pensionezi devii militar,ba sa dea dracu.Aparem pe aceeasi grila la salarii de grad si functie dar la sporuri diferiti,pai sa ma bata mama.
Cum e cu familia aia de aparare si securitate?De la salarii,evident apar si diferentele la pensii,chit ca e aceeasi lege.Eu acum am inteles ce e aia SDL sa SLD..m a rog,pai la unii se compenseaza cu timp liber ai l a unii se plateste,contrar la ce latra aia la fiecare inceput de an ..se proroga..bla bla..nu luati nimic..
Ba,zic asa ,daca tot sunt militari,sa i bage ai pe iei pe 80,sa le fie si lor bine:)Ia sa face ti o propunere de genul:)

RD spunea...

Reporter: Vreau să vă întreb despre contribuția la sănătate pentru pensiile care trec de pragul de 4.000 de lei, când va fi adoptat? Știm că s-a discutat despre un proiect de ordonanță de restituire a banilor pentru cei care au plătit. Când va fi acesta gata și despre ce sumă este vorba?

Adrian Câciu: În perioada următoare. Acum, cei de la de la Finanțe fac calculul cu privire la impact, și, împreună cu Secretariatul general al Guvernului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, lucrează la acest act normativ ca în perioada imediat următoare să apară, să fie publicat în transparență, respectiv să fie aprobat de către guvern.

Huhu Rezea spunea...

@Burebista
Poți să bagi d-ta ce vrei în cuantumul brut al pensiei!
Cuantumul net în plată al oricărei pensii militare stabilite dintr-o baza brută de calcul de 6000 lei nu poate fi mai mare de 3780 lei după indexările succesive de 2,6% și 5,1%, chiar și dacă procentul de pensie este 140%.

Ca să se facă acea adunare trebuia să redacteze textul așa:
"cuantumul acordat nu poate depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul și asupra sumei reprezentând intervenția ratei medii anuale a inflației, în aceleași condiții, din operațiunile de indexare anterioare."

Calinmihaib12 spunea...

CITAT din "HUHU spunea...":

"............."
"Dacă vorbim de un pensionar care are procentul de pensie de 85% calculul este următorul pentru aceleași indexări din anii 2022 și 2023.
Pensie stabilită în anul 2021 ❗:
6000x 85%=5100 lei pensie brută
5100- 110 CASS= 4990
4990-299=4691 lei cuantum net
⁉️Media soldelor nete este tot de 3510 lei⁉️
❓❓In acest caz pensia netă în plată se reduce la 3510 lei cu pierdere de 1181 lei.❓❓
Indexare cu 2,6% în anul 2022 ❗:
5100+2,6% x5100= 5233 lei pensie brută indexată
5233- 123,3 CASS =5108
5108 - 311 impozit=4797 lei cuantum net calculat
❓❓Pensia netă în plată nu poate fi mai mare decât media soldelor nete de 3510 indexată cu 2,6%, potrivit art. 60 alin (2).❓❓
Plafonul indexat este 3510+2,6%x 3510= 3601
Pensia netă în plată va fi 3601, cu 1196 lei mai puțin decât pensia netă calculată
Pensia militară indexată cu 5,1% în anul 2023. ❗:
5233 +5,1%x5233=5500 lei pensie brută indexată
5500-150 CASS= 5350
5350-335 impozit= 5015 lei cuantum net calculat
❓❓Potrivit art. 60 alin(3) acest cuantum net nu poate fi mai mare decât media soldelor nete de 3510, indexată cu 5,1%, la care se adaugă intervenția de 2,6% din anul 2022 asupra aceleiasi medii a soldelor nete de 3510, intervenție pe care am determinat-o a fi de 91 lei❓❓
❓❓Plafonul este 3510 +5,1% x 3510 + 91 = 3780 lei.❓❓
❓❓❓Cuantumul net în plată este 3780 cu 1235 lei mai puțin decât cel calculat.❓❓❓
D-ta crezi că art. 60 alin (3) se aplică așa:
(3510 + 91) x 5,1%= 3784. Textul legii nu lasă să se înțeleagă că indexarea de aplică la o sumă "" (26 ianuarie 2023 la 13:58) "

Încheiat CITATUL,

● COMENTARIU:

HUHU:
Calculul din pasajul din "amontele" citatului e corect..!
Calculul din pasajul de mai jos,extras din comentariu, cu fragmentele puse între SEMNELE ROȘII..DE PUNCTUAȚIE,"ar fi fi corecte".., dacă nu ar interveni SITUAȚIA IMPOSIBILĂ: în care, ACEEAȘI PERSOANĂ cu 10 ani vechime și cu ACELA ȘI VENIT de 6.000 de lei = BAZĂ de CALCUL a PENSIEI MILITARE să fie supusă unor moduri de calcul DIFERITE=
în funcție de data aplicării calculu lui respectiv: la..STABILIREA PENSIEI ..!?? = SITUAȚIEI IMPOSIBILĂ în..2021 ..!;dar dacă, TOTUȘI,prin ABSURD, s-ar calcula conform art. 30:..cu 85 % din baza de calcul de 6.000 de lei, atunci indexarea se face AȘA:
2021: PN= 4.691 lei
2022: PN= 4.797 lei
2023: PN= 5.150 lei=nu se reține CASS,
adică AȘA cum ai scris.., dar NETUL nu mai e "58,5" %, ci conform calculului
de mai sus..aplicat, CEL PUȚIN..până în data de 15.09.2017(?), adică ca în cazul PENSIILOR..RECALCULATE și/sau STABILITE..CEL PUȚIN..până la data amintită: 15.09.2017..!!❗
(19:19'/1.2023)
-------------------------------------
(.. cred că ar fi cazul..să nu cenzurezi..comentariul acesta..!)

Relu spunea...

@Adrian: nici politia nici penitenciarele nu au dreptul la greva. Mitingurile se organizeaza cu personalul aflat in timpul liber. Sporurile sunt pentru ca legea salarizarii permite si pentru ca armata isi considera angajatii sclavi si e munca nenormata, nu ca in alte ministere ar fi altfel dar macar prin sindicate s-a mai castigat cate ceva. De exemplu la magistrati nu exista ore suplimentare desi daca ai sa mergi la ora 17 la o instanta vei gasi destul personal - grefieri si judecatori- care raman sa-si termine lucrarile.
Am mai zis: inainte de a arunca vorbe e bine sa te informezi.
Si mai e o chestie si Reddog poate confirma, daca vrea, pe fluturasul celor de la penitenciare e trecut separat/defalcat CAS si CASS nu la gramada.

Huhu Rezea spunea...

@Adrian
Este o diferență de reglementare între solda lunară din L 284/2010 și L 153/2017

Anexa VII a L 284/2020
Art. 3. -
(1) Personalul militar are dreptul la soldă lunară.

(2) Solda lunară se compune din solda funcţiei de bază, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale.

(3) Solda funcţiei de bază este formată din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi, după caz, solda de comandă. Pentru realizarea diferenţierii soldelor funcţiilor de bază, se stabilesc clase de salarizare şi coeficienţi de ierarhizare pentru soldele de funcţie.

Anexa VI a L 153/2020
(2) Solda lunară se compune din solda de funcție, solda de grad, gradații și, după caz, solda de comandă, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și din alte drepturi salariale.

monteoru spunea...

Calin@ corect.O alta lege ar putea sa duca la pierderea indexarilor cu rata inflatiei primite pana acum.Daca se mai pierde si cuantumul cel mai avantajos mergem la capat de pod cu "va rog domnule" sau sa stergem la Semafor parbrize.

reddog spunea...

Relu
Confirm!

GG spunea...

@Skoda4×4 Este logic! Chiar dacă are doar 15 ani,colegului d.tale i se calculeaza pensia la fel. Adică,se pleacă de la 65% și se plafonează la 85%.Dacă omul în cei 15 ani a avut gr.speciala a mai strâns 7 ani,a mai venit din civile cu 7 ani + procentele la pensia suplimentară a făcut 85%? A mai prins un Oskar și alte chestii și a reușit sa ia o pensie mai mare ca a d.tale,sau egala în condițiile ca și d.ta ai avut Oscar.

bogdan spunea...

PENTRU RELU

Nu am auzit ca militarii in timpul liber sa aibe voie sa participe la vreun miting poate am prea putini ani in UNIFPORMA MILITARA (30)

PENTRU ADRIAN

Nu stiai de SDL ? Nici eu. Acum ai aflat.Nu stii de ce erau ciucure la sedii sambata duminica ? Acum ai aflat.

A spunea...

@ HUHU
Stiu,aparent daca te uiti la 153 versus 284,spui ca armata e cea mai cea:)De fapt e ultima gaina din cotet!
Detaliez:
solda de funcție-aceeasi ca la similar MAI,
solda de grad - aceeasi ca la similar MAI
Gradații -aceeasi ca la similar MAI
Solda de comandă --aceeasi ca la similar MAI
Indemnizații- de chirie poate si aia e cu dus si intors
Compensații- de hrana,cred ca mai mare ca la MAI
Sporuri- limitate la 30%
Prime-Nu e cazul,eu nu am vazut de 10,poate mai mult
Premii - Nu e cazul
Alte drepturi salariale- Nu cunosc sa mai fie,a ba da,norma de echipare
Deci......cum ajung mai sus?
@ RELU
:)Zici ca nu au dreptul la greva dar o fac in timpul liber?:)Pai si ce in tipul liber nu esti tot militar,cum sustineti?:)
Cand aruncati cu sapcile in curtea parlamentului erati in timpul liber,dar din viteza ati luat tinutele militare pe voi,cam asa sa inteleg:)
Din ceea ce spui, inteleg ca la MAI ,nu sunteti asa ingraditi ca si la MAPN,puteti sa faceti greva in tipul liber puteti sa faceti orice,bun asa,inseamna ca nu sunteti speciali.Rationez corect?
Aia cu sindicatul,na,nu ai cum sa o dai,il aveti ,e vocal,va reprezinta.....Atu,deci NU sunteti dezavantajati ,va aflati in postura unui civil(bugetar),sa-i zic asa,profesor,poftim.
De ce ati fi militari sau speciali,ca nu inteleg..?
Sper sa nu te ataci,e o simpla dezbatere,sunt constient ca mi-am ales gresit profesia,soarta.
Si acum fie vorba doar intre noi 2 ,ca nu ne aude nimeni:)Am colegi care dupa ,atentie.15 ani de MAPN,au plecat la ANP,PF si chiar P,ce zici,la mai rau nu?
A,si mai am COLEGI de scoala militara,cand am terminat ,repartitia sa facut in ordinea mediilor,fireste.Ultimii au prins la structurile din MAI,In 2021 aveau salariul cu 50% mai mare decat al meu,undeva la 6000-7000,fara sdl...:)
Daca imi spui ca armata e pentru gascani in ziua de astazi,eu te aplaud,parol!
Sa fim sanatosi!

Viorel spunea...

Relu. M-ai dat gata cu magistrații, grefierii după program. La salariul și facilitățile pe care le au ți se pare anormal să stea și ei o zi, două pe săptămână câte o oră-două după program ? În plus, ce să înțeleg. Deci la armată munca este nenormată iar la poliție în funcție de amenzile date și permisele săltate, nu ? Iar pe fluturaș, toate deducerile se trec defalcate (Impozit, CAS, CASS, deducere impozit, etc.).
Reddog. Infirm (a nu se înțelege invalid, etc.)!

GG spunea...

@Adrian Nu e bine sa te uiți în gradina altuia,nu e frumos!Asta cu sal. mai mare cu 50% dincolo fata de cealaltă parte,ala care ti-a spus mănâncă ceva,legea e aceiași,nu are cum.Că au venit cei cu medie mica,poate la jandarmi,munca in operativ în politie e grea și trebuie carte multa.

reddog spunea...

Unii se tot plâng și arată cu degetul spre alții.
Asta e daca nu le-a plăcut cartea.
In schimb le-au plăcut banii primiți drept ajutoare și solde compensatorii.
Nu dam nume, Rambo și Cezar.

A spunea...

@ Necunoscut
:)Am mai spus-o pe forum ca am plecat de la cafea (unde ma intalnisem cu 2 patrule de politie),cu coada intre picioare cand aia mi-au spus ca salariul meu de mmpr este cat al pustiului (Ag.007)care era cu ei si le platea cafelele....
Cat despre grea si multa carte,deh,nu prea as crede atat timp cat luati pe direct de peste gard!
LA PF sunt colegii mei (unii s-au pensionat saracutii)iar unii la ANP acum:)
Cat despre 50%,pai eu luam 4500 cu CB si ei luau 6500....cam cum ti se pare?Plauzibil?
PS: Nu ma uit in gradina altuia,nu era vorba ca suntem in aceeasi gradina?Bine ,acum tot ce este posibil , unii sa fie florile iar ceilalti gradinarii,corect si total deacord:)
@ Relu
Stai ca mi-a adus aminte Viorel cu orele,hahaha
Cum spui ca nu au ore suplimentare:)?
Nu ca'i buna,pai la noi trebuia sa iti aprobe Zeus sa ramai peste program sa iti termini treaba,de platit nicidecum.Doar nemuritorii aveau dreptul la ore suplimentare,plebea pas!
Mai mie imi plateau standard 168 cad eu faceam 200-300 pe luna in situatia ca ma pontau doar 10 ore din 24 pe misiune si tu imi dai exemple hilare:))))pai cam asa 7-10 zile,luam 70-100 ore(nu le mai calcula nici dracu),partea interesanta e ca dupa 10 zile de misiune,aveam doar 3 zile libere,aici e spilul si partea frumoasa armatei:),asta daca nu cumva intram de servici la 24 in ziua imediata de dupa sosire..viata frate,viata.
App,l-am intrebat pe un nemernic (altfel nu pot sa-i spun),De ce 10 ore?Stii ce mi-a spus? E conform planului de lupta si atat e programul ordonat,restul e la dispozitia militarului:)Zau asa..pai eu plec din tabara si vin maine dimineata,zic.M-a premiat,mustrare scrisa in OZU!
Povestiri cu MILITARI!!!

Viorel spunea...

Unknown. Da, e tare grea munca în poliție și trebuie întradevăr carte multă, multă, multă cum spunea și nea Nicu. Las-o moartă și cu munca și cu cartea pentru că nu prea se leagă una de alta și amândouă de UNII polițiști. Să vă văd eu într-o aplicație de 2-3 săptămâni cu ieșire în teren în raionul de bază și de rezervă, să lucrați pe hartă (sigur luați harta României cu voi), să nimiciți inamicul, etc. și etc. Pe 14 ianuarie tocmai ce am stat de vorbă cu o polițistă de la Poliția de proximitate, i-am explicat unele situații la care dânsa (ține cont, era femeie) îmi spune. Ei și ce, a venit și el beat la două noapte / dimineața și i-a dat o chelfăneală la soție de vreo 10 minute, apoi sau liniștit lucrurile, nu ? Bravo Tanțo! Așa mod de gândire a învățat în școală / carte, nu ?

Huhu Rezea spunea...

La pensiile care au cuantumul calculat sub valoarea mediei soldelor nete din baza de calcul... sau puțin peste, este valabil și calculul prin indexarea ultimului cuantum net în plată.
De aceea au unii pensionari MApN impresia că și lor li s-a indexat direct cuantumul net în plată.

Relu spunea...

@Adrian: greva se face in timpul programului si inseamna incetarea activitatii, mitingul si demonstratia se face in timpul liber si nu presupune incetarea activitatii.
Dupa cum spuneam: informare.....
Si da se fac ore suplimentare cu acordul angajatului conform legii, ma refeream la judecatori ca nu au ore suplimentare pentru ca nu am auzit niciun judecator sa spuna asta si pentru cine are curiozitatea sa vada volumul de munca puteti accesa portalul instantelor sa vedeti exact ce dosare si mai ales cate sunt mai ales in civil, dar la noi orice drept este abuzat ca asa am inteles noi democratia si libertatea si asa cum cash is king in unele locuri la noi dezinformarea si aruncarea cu noroi in altii e practica cotidiana.
Sunt multi slab pregatiti si toate sistemele, sunt locuri bune in toate sistemele si la fel sunt locuri de munca de care fug oamenii in toate sistemele.
Fiecare a actionat in functie de conjuctura si cum i-a fost bine pe moment si nu e corect sa injuri pe unii care ies azi la pensie comparativ cu unul iesit acum 10 ani doar pentru simplul fapt ca e alta lege. Nu a facut angajatul respectiv legea indiferent de ministerul din care provine.

Brenda spunea...

Mai inaripatule, eu cred că nu ai înțeles , nimic , dar se pare că da ai o durere, te doare , ceva? <că mă exprim eu nu știu cum, poate ,aici nu este spațiu de corectat cum ma exprim,,în scris,, poate ne vedem și să vedem cum mă exprim ....ha ha asta pentru puțină culoare....

Alexandru spunea...

Primit ieri seară dar....
https://snpp.ro/pensii-militare-clarificari-efecte-actualizare-grad/

luchy19 spunea...

Domnilor, să fie plătiți polițiști corect, dar să pună PULANUL PE ROMII ȘI ROMÂNII AGRESIVI PE CARE I ÎNTÂLNIM ÎN TRAFIC ȘI NU NUMAI. SĂ NU I FIE FRICĂ OMULUI DE RÂND CĂ ÎN MOMENTUL CÂND DEPUNE O PLÂNGERE ÎMPOTRIVA UNUI AGRESOR ACESTA SĂ NU I AFLE ADRESA CA APOI SĂ L TERORIZEZE . JUSTIȚIA SĂ FACĂ LEGI MAI DURE.

Relu spunea...

@luchy: am ajuns unde am ajuns din cauza lipsei de educatie, a proastei intelegeri in ceea ce priveste democratia si libertatea, a diverselor cumetreli, a lacomiei, a respectarii si apararii drepturilor infractorilor in detrimentul celor care muncesc. Daca o sa aveti curiozitatea sa vedeti tot felul de asociatii de respectare si aparare a drepturilor omului toate actiunile lor se refera la infractori si foarte putin sau deloc la oamenii obisnuiti si car emuncesc cinstit care sunt bataia de joc a sistemului sanitar de exemplu. Daca la un spital se constata ca mancarea nu respecta anumite cerinte si administratia spitalului spune ca au un buget in care se incadreaza asa ramane, cand vine vorba de infractori se face tot posibilul sa ii asigure mancare cum unii nu au mancat nici in libertate. Plus ca romanul a prins foarte repede placa cu " e dreptul meu sa....." dar nu si pe aia cu " am gresit si e normal sa raspund pentru ceea ce am facut" .
Si nu justitia face legi plus ca nicaieri in lume civilizatia , care se cam degradeaza accelerat in ultimul timp, nu a fost impusa cu vorba buna.

Burebista spunea...

Huhu Rezea, cum ați calculat pensiile brute din exemplele dvs.. Cu abacul??? 🤣 La dvs (3900 x 15) :25 = 3600???
Nu cumva rezultatul este 2340.... La fel și în topic (3900 x 10):25= la dvs 1510... Corect 1560...
Adrian, și în MApN este valabil exemplul meu. Pot fi militari cu 10 ani vechime în muncă civil + 15 militar care vor avea aceeași pensie plafonata la net dacă au avut solde egale cu a unora cu 25 vechime militar. Pensiile brute sunt diferite dar cele în plată nu.
Cât despre salarii îți pot spune ce exactitate un salariu al unui prieten încă în activitate din decembrie 2022. 5250 cu tot cu norma de haine 252 lei și norma de hrana 1050 lei. Deci salariul net a fost 3948 lei. Grad Agent șef principal de poliție echivalentul Plutonier adjutant principal. Nu a avut ore de noapte și nici ore lucrate în SDSL. Cresterea de anul acesta la SF și SG va fi de aproximativ 800 brut 468 net. Deci ar fi o pensie netă 4416 în 2023 . Dacă ieșea anul trecut ar fi avut indexarea cu 5,2 și 1,5. 4212 lei.

Huhu Rezea spunea...

@Burebista
Mulțumesc pentru observație! Acum sunt sigur că ai urmărit demonstrația cu calculatorul în mână.

Mihai f. spunea...

pentru sodatul...iti vom fi recunoscatori daca reusesti miracolul.

Leon spunea...

Vezi Bure, ca politistii ies cu pensii mai mari decat Coloneii din anii 2000 ??
PS. Vezi ca ai apasat gresit tasta, in loc de 5,2 ai calculat cu 5,1%..:))

reddog spunea...

Burebista e pe val.
Practic i-a trimis la culcare pe Huhu și Moș Martin. 😁

Andrei spunea...

La SRI, pensionati dupa 2017, s-a indexat cuantumul pensiei din luna decembrie, nu stiu la altii cum a fost..

Huhu Rezea spunea...

@Andrei
Poate... doar dacă este vorba de pensionari în baza articolelor 19 și 26.De regulă, CPS a SRI era în tandem cu CPS a MApN.

Skoda 4x4 spunea...

Ptr. SOLDATUL

No acuma sa nu fim doar noi astia cu avizul C.L mai ,,lacomi " :)))

Relu spunea...

@Soldatul: ai mare dreptate in ceea ce priveste modul in care isi fac treaba unii din simplul motiv ca au fost angajati multi din sursa externa si pregatirea lor e fost un aprecara pe repede inainte. Si daca mai punem si apucaturile de interlopi cu legitimatie avem tabloul complet.

A spunea...

@ bure
Nu prea merge la mapn sa vii la 28 de ani ca slt si sa iei in 15 ani pensie cat colonelul :)
1.in 15 ani ajungi maior maxim si nu ai nici o sansa sa ocupi o functie de colonel.
2.Apuci sa iei abia treapta 5 de vechime..pana la a 7...mai ai de papat,iti trebuie minim 21:)
Cat despre colegul politist,ai spus bune ca nu avea ore de noapte si sld,alea fac diferenta,sporurile,care la noi sunt limitate la 30%
Colegul de care vorbesti statea la cald,fara mari bataie de cap,sunt destui care prefera 1 Leu la umbra decat 2 la soare,sau nu ii permitea sanatatea.

@ relu
:)Tu esti cel ce ma informeaza cel mai bine
Nu mi ai raspuns,cand aruncati cu caschetele in curtea guvernului in ce situatie va aflati?
Intre timp,mi am mai adus aminte de una.Acum putin timp in urma ati anuntat ca nu mai da ti amenzi daca nu va da nu stiu ce.Cum se numeste actiunea?
Ps:Pentru noi,militarii nu exista notiunea de greva miting,japoneza ,chinezeasca,banderole sau bandane,intelegi?Si profesorii fac la fel,deci unde e spilul de sunteti la speciali?
Jandarmii de ce nu fac greva bos?Nu sunt in curtea voastra,pai da,aia aunt militari.Din toti specialii numai P si ANP fac greva,cei mai speciali din toti.

Relu spunea...

@Adrian: am prins si perioada cand eram militari am ceva vechime, as putea spune ca nu au unii iesiti la pensie cata am adunat eu, deci stiu cum e. Acum e mai bine ca au disparut abuzurile alea ascunse de sintagma "ordinul se executa" , se incearca "fa asa ca zic eu" dar nu prea prinde. Greva e una mitingul e alta. Daca te legi de uniforma purtata la miting: de ce unii militari umbla in uniforma la pescuit? Sau la alte activitati gen paintball sau airsoft? Au voie?

Relu spunea...

Si ca o completare: de pe urma mitingurilor si a presiunii sindicatelor au avut de castigat toti nu numai aia care au participat. Si stai linistit ca au participat si jandarmi din timpul liber numai ca erau civil imbracati.

Burebista spunea...

Adrian, când intri din viata civila cu 10 ani vechime în armată cum spui dumneata poate ca primești gradul de Sublocotenent însă gradația pleacă deja de la a 3 cred... Și după primul an de tutela în funcție de PILE ȘI RELAȚII poate avansa la excepțional pana la gradul de colonel chiar înainte de 15 ani de militarie... La fel este și la politie la 1 an și jumătate hop gradul la esceptional... Pentru ca la ofițeri termenul este din 3 în 3 ani iar la agenți din 5 în 5 ani... Și până la urmă contează solda sau salariu. În exemplul meu fostul coleg lucrează la judiciar deci este operativ dar în luna decembrie nu a avut ore lucrate noaptea dau SDSL. Când are câteva ore nu este o mare diferență poate undeva la 200 lei dar nu în fiecare luna și nu consecutiv.. Numai cei care lucrează în ture 12/24 -12/48 sau 24/72 prind mai multe ore de noapte și weekend precum și cei de la ordine publica care lucrează în 3 schimburi asta dacă lucrează mai multe zile de noapte și în weekend. În general lucrează cam 10 zile de noapte cam 300 brut ( cei de la judiciar au un spor de solicitare neuro psihica egal cu 300 brut iar cei din ture sau op nu îl au ) și 2 weekend uri adică 32 ore care fac diferența, care înseamnă cam 650 brut. Deci unul care lucrează 32 ore în weekend primește în plus față de exemplul meu cam 380 net în plus. La judiciar nu ai când sa faci 32 ore de weekend ca nu sunt acțiuni numai sâmbăta sau duminica și nu participa toți judiciaristii la acțiuni în weekend... Sunt tot cu dedicație ca și la armată..

Burebista spunea...

Și în legătură cu grevele la Politie... Nu exista asa ceva nici măcar japoneză... Credeți ca polițiștii nu au mai dat amenzi sau nu au mai intervenit la scandaluri sau nu au mai prins hoți, pentru ca le-a spus Andreica de la sindicat??? În primul rand atunci a spus sa se dea avertismente scrise care sunt tot sancțiuni contravenționale. Și nu sunt toți polițiștii din România membri la sindicatul lui Andreica...Sa știți ca au făcut și lucruri bune sindicatele din poliție chiar și pentru militari atât din MAI, Mapn, STS, SRI sau SPP chiar și pentru acordarea acelui spor pentru orele lucrate în SDSL, apoi din 2017 ca solda sau salariul de funcție fără sporuri si gradații sa nu poată fi mai mic decât salariul minim brut pe economie. În 2017 încă erau solde de funcție mai mici decât salariul minim brut pe economie, mai ales la Mapn - SGV și la celelalte structuri cred ca pana la plutonier*sau cel puțin sergent major. Asa cum a scris și Relu singurul lucru pe care îl pot face polițiștii fata de militari este sa participe în timpul liber la mitinguri organizate legal de către sindicate... Acolo pot participa și militari care sunt în timpul liber. Când au fost unele mitinguri mai de amploare anunțate, ce sa vezi, exact în aceeași zi și la orele în care se desfășura mitingul la politie s-au organizat diferite acțiuni pentru împiedicarea polițiștilor sa participe.. În rest cotizezi la sindicat câte 25 lei pe lună și la sfârșitul anului îți dau o agenda, un calendar și un pix.. 🤣

A spunea...

@ relu
Am sa incep cu ultima parte,la care ai raspuns tipic politienesc,cu o alta intrebare.
Ai vazut cumva la pescuit vreunul cu grade de colonel in piept sau cu tinuta de oras pe el?
Tinutele de camuflaj,cele de se vand peste tot arata ca si cele pe care le au trupele de uscat de la noi,poate mai de calitate.Aia de se duc pe la painball nu cred ca sunt militari,ci niste unii care se joaca de-a impuscatul crezand ca e funny,nu are relevanta situatia.
Cand arunci cu cascheta in curtea guvernului imi pare un lucru deosebit de dibaci,acum,eu zic asa,la voi jumatate sunt ceea ce trebuie si jumatate sunt speciali.Cand spun speciali intelegi la ce ma refer,pentru ca ai spus ca ai fost si militar.
Nu,personalul militar nu are drept sa poate tinuta ......sunt mai multe tinute cat si permisiuni de a le purta ,asa ca nu am chef sa de descriu.Pe scurt,nu merg la piata sau la mitig(oricum nu am voie) in tinuta,iar daca o folosesc la pescuit ,dupa cum zici,e fara grade,si doar cea de instructie se preteaza.BtW,eu aveam vre-o 5 randuri doar de instructie,care logic. Daca se uzeaza poti sa o folosesti si la sapa,e a mea,am platit-o(e un drept) dar nu cu grade.
Rusine la jandarmi,cum au porticipat la miting?Pai...aloooo...sa nu pai spui la nimeni,e deranj:),si uncover pe deasuprea...:):):).Stii ,poate va pazeau zic si ca sa nu va timorati le-o fi spus sefu' sa vina elegant imbracati:)Asa ca eu cred ca totusi erau in tipul programului dar v-au mintit.:):)
Foarte adevarat,au castigat toti de pe urma,dar toti de la MAI sau ANP ,dupa caz.
Ia uite Relule cum spune EUROPOL in 2021 cand nu mai dadea-ti amenzi:)
Asta da presiune,NO COMENT!
sursa PROTV
”Nu mai suntem dispuși să rămânem fraierii sistemului bugetar”


La momentul inițierii calendarului de proteste, reprezentanții Sindicatului Europol atrăgeau atenția că polițiștilor nu le-au mai fost majorate de 14 ani salariile, iar pensiile nu le-au fost indexate nici măcar cu inflația.

”NU mai acceptăm să îndeplinim sarcini pe care nu le avem în fişa postului. NU mai suntem dispuşi să rămânem fraierii sistemului bugetar, în timp ce pentru alte categorii bugetare, Legea salarizării deja se aplică în integralitate”, precizau aceștia, într-un comunicat.
si se referea la L153/2017....deci nu puneau presiune pe Guvern ci manipulau populatia,Relule,stii foarte bine.

A spunea...

@ Bure
<>
Este bine ca ai spus poate,insa adevarul e ca nu avansezi la exceptional si stagiile sunt mai mari de 5 ani,asta sa nu iti mai faci iluzii si calcule.
Cat despre intrat,nu e ca la voi,de peste gard,azi zidar si maine comisar.NU
Trebuie sa intri la o institutie de invatamant militara,sa o absolvi si dupa incepi aventura!!!Intri LA Academie la 28 de ani(10 vechime,da),stai 5,faci 33,la 33 subocotenent si la 48 tu esti colonel,hahahah,ma,poate la voi merge,na.....

ADICA,cu ITP expirat avertisment>si imi spui ca>>>> sunt tot sanctiuni contraventionale,nu?Pe care lege?Asa scrie la codul rutier?:)Deci daca Relu nu mi-a spus cum se numeste treaba asta de care vorbesc,asta cu avertismentele,poate imi spui tu.:)
- sporul SDSL- e doar pentru voi si atat
-solda sau salariul de funcție fără sporuri si gradații si acum e mai mic decat brutul pe economie
-Ore de noapte-doar pentru voi
PS:Nu mai anuncati sepcile prin curtea Guvernului,nu de alta dar...e chiar urat!

reddog spunea...

Rambo și Cezar când se supărau aruncau cu șapca după câini.
Foarte urat!
Și periculos. 😁

Burebista spunea...

Adrian, Se vede ca nu cunoști nimic din munca de poliție și nici măcar legislația contravențională sau penală.. Prima măsură de sancțiune contravențională este AVERTISMENTUL care poate fi verbal sau ÎN SCRIS... Da, la un ITP expirat se poate aplica măsură contravenționala cu AVERTISMENT SCRIS PLUS MĂSURĂ COMPLEMENTARA DE RETINEREA A CERTIFICATULUI DE ÎNMATRICULARE. Poate nu cunoști dar și la MApN s a schimbat statutul cadrelor militare și pot ajunge ofițeri direct din viața civila prin absolvirea cursurilor de MASTER PROFESIONAL care țin decât 1 An... Apoi grade la excepțional ca doar sunt specialisti...și uite asa pot ajunge colonei în mai puțin de 5 ani... Unii DOCTORANZI AJUNG CHIAR ȘI GENERALI.. 🤣 Când ți-am scris despre salariul unui agent șef principal de politie am făcut-o pentru ca într-o postare a ta ai scris ca un agent are salariu 6500 lei... Fals.

Burebista spunea...

I sa vedem și stagiile minime în grad la ofițeri militari nu de politie...
Legea 80 din 1995...
Secţiunea a 2-a Stagiile minime în grad
Articolul 94
În timp de pace, stagiul minim în grad pentru înaintarea în gradul următor a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate se stabilește astfel:
A. Pentru ofițeri:
a) sublocotenent și aspirant 3 ani
b) locotenent 5 ani
c) căpitan 5 ani
d) maior și locotenent-comandor 5 ani
e) locotenent-colonel și căpitan-comandor 5 ani.
Pentru gradele de colonel, comandor și superioare acestora nu se stabilesc stagii în grad.
La un simplu calcul se poate teoretic ca după 11 ani și jumătate, toate la excepțional sau înainte de termen adică la jumătatea stagiului minim sa se ajungă la gradul de colonel...

A spunea...

@ Bure
:),tu stii despre ce este vorba si de aceea nu mai postez informatia cu ITP-ul,considera ca nu stiu eu ....
Poate nu stii tu,dar am 30 de ani acolo si ceea ce povestesti tu e poveste si atat.
Eu cred ca nu te referi la MAPN din Romania ,Bure.Confunzi poate ministerele,poate la voi cu 1 an te face colonel,si asa e ciudat ca in 15 ani la voi ajungi comisar sef ,pe bune si fara exceptional.
Apai daca asa sta treaba ,sa-ti explic eu cum e,ca am dat maior in 15 ani asa ,de bun simt.
In primul rand ,nu ai cum sa avansezi daca nu faci cursuri pentru fiecare grad.
Locurile sunt limitate si fiecare arma prin scolile de aplicatie isi sustin EXAMENELE de intrare.Daca te duci la examen nu inseamna ca si intri.
Deci la fiecare avansare trebuie sa ai curs.Nu poti ocupa o functie mai mare cu maxim 2 grade fata de gradul pe care il aisi nici nu te poti duce la exmen daca nu indeplinesti anumite conditii(nu iti mai incarc memoria cu ele ca nu are rost)!
Daca mai vrei si colonel cu putere,mai faci si un master de 2 ani la UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE CAROL I,unde si acolo locurile sunt limitate.
https://lege5.ro/Gratuit/gmytimrqgq/cursurile-de-baza-si-de-cariera-necesare-ofiterilor-in-activitate-pentru-inaintarea-in-grad-instructiuni?dp=gyydqmzzheytk

NU mai bate campii ca te bagi singur la apa.Citeste L325/2022 si ai sa afli,surpriza, ca TOT DOAR pentru voi MAI ati facut-o.:)
https://lege5.ro/Gratuit/geztamztg43di/legea-nr-325-2022-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-80-1995-privind-statutul-cadrelor-militare
Dar sa o citesti cu atentie sa vezi acolo cum aveti voi derogari la varste si multe altele fata de L80 /1995 care se aplica la MAPN...Bure....iti dau si cine a propus,sa nu spui ca..
UITE PROIECTUL>>>https://www.cdep.ro/proiecte/2022/100/60/7/em202.pdf
Pai nu il aveti voi pe DUMITRU COARNA acolo la PSD?ops...

A spunea...

@Bure
Nu ma mai aburi cu avertisment si masuri complementare,uite procesul verbal ,sa nu mai ascundem gasca sub cascheta!
https://alba24.ro/wp-content/uploads/2021/12/avertisment-politie-1-e1638905474491.webp
Cum se numeste intermenii tai ceea ce a facut respectivul agent nerespectand legea la indicatiile liderului de sindicat?

A spunea...

@Bure
Stai ca m-ai luat de peste tot si am uitat
Daca citesti cu atentie e vorba de PF,acolo am spus ca am colegii ce au terminat ultimii din promotie:)
Am spus ca 6500,da,e adevarat.Un agent de la PF are cat am spus eu!NA sa vezi raca am intre voi MAI-istii:)