Un produs Blogger.

joi, iunie 13, 2024

Se continua pierderea timpului cu exceptia de neconstitutionalitate a impozitarii progresive a pensiilor militare

55 comments

In topicul precedent am publicat doua sentinte ale TRIBUNALULUI BUCURESTI prin care casele de pensii sectoriale ale MApN si MAI au fost obligate sa restituie sumele retinute ilegal cu titlu de impozit, prin aplicarea gresita a articolelor 100 si 101 privind impozitarea progresiva a pensiilor militare.

Iata ca pe rolul instantelor continua sa se afle actiuni prin care pensionarii militari au cazut in capcana celor care i-au indrumat sa nu se limiteze la  pretentii de restituire a impozitului retinut in plus, ilegal,  ci au plusat, invocand neconstitutionalitatea impozitarii progresive si, mai mult, au cerut si suspendarea procesului pana se pronunta CCR.


Iata 2 cauze in acest sens judecate de Tribunalul Bucuresti in urma cu 3 zile.

Pe data de 11 iunie Tribunalul Bucuresti a satisfacut dorinta a inca 2 pensionari de a amana pronuntarea pana se pronunta CCR. 

Cei care au indicat aceasta modalitate de actiune in justitie  au fost de coniventa cu cei care au aplicat gresit impozitarea. Sa se amane cativa ani intrarea in legalitate!

Vezi Rejust.ro

Încheiere - Suspendare din 10.06.2024 pronunțată de Tribunalul București, cod RJ g82g34584 https://www.rejust.ro/juris/g82g34584

 DOSAR NR.####/3/2024

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VIII A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ÎNCHEIERE ŞEDINŢA ####### DE LA 10.06.2024 Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul ##### ##### în contradictoriu cu pârâţii #### DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE şi MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE şi cu citarea în calitate de EXPERT - CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII, având ca obiect pretenţii impozit. La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la prima strigare s-a constatat lipsa părţilor, situaţie în care, potrivit prevederilor din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin HCSM nr. 3243/2022, instanţa, a dispus lăsarea dosarului la sfârşitul intervalului orar stabilit pentru apelarea cauzei, când, după o nouă strigare, în ordinea listei, părţile au fost lipsă. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă Regulamentului de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, care învederează instanţei obiectul cauzei, părţile, legalitatea îndeplinirii procedurii de citare, precum şi faptul că în timpul şedinţei, pârâtul ### a transmis prin Serviciul Registratură, prin poşta electronică, cerere de acordare a unui nou termen de judecată, după care, Instanţa, faţă de faptul că s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă, în conformitate cu art. 223 alin. 3 NCPC, procedează la judecarea cauzei. Tribunalul, deliberând, respinge cererea de amânare a cauzei formulată de pârâtul ###, nerezultând, din înscrisurile ataşate cererii, existenţa unor motive întemeiate şi cu caracter excepţional în sensul art. 222 Cod Procedură Civilă – documentul ataşat nejustificând imposibilitatea asigurării apărării la acest termen de judecată din partea pârâtului, nerezultând nici persoana care are calitatea de consilier juridic Instanţa, procedând la verificarea şi stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei, constată că Tribunalul Bucureşti este competent general, material şi teritorial să judece prezentul litigiu, având în vedere dispoziţiile art. 100 – art. 102 din Legea nr. 223/2015, obiectul pricinii şi domiciliul reclamantului. Tribunalul, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 Cod de procedură civilă (NCPC) potrivit căruia „La primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate, judecătorul, după ascultarea părţilor, va estima durata necesară pentru cercetarea procesului, ţinând cont de împrejurările cauzei, astfel încât procesul să fie soluţionat într-un termen optim şi previzibil. Durata astfel estimată va fi consemnată în încheiere” și potrivit Hotărârii nr. 5 din 15.02.2013 a Colegiului de ######### al Tribunalului București, estimează ca durata necesară pentru cercetarea procesului de 11 luni. Instanţa uneşte cu fondul excepţia lipsei calităţii procesual pasive invocată de pârâţi, prin Întâmpinare, apreciind că atât pentru soluţionarea cauzei cât şi pentru soluţionarea excepţiilor invocate se impune administrarea aceluiaşi probatoriu. ##### în vedere excepţia de neconstituţionalitate invocată de reclamant şi cererea de suspendare a judecăţii, instanţa reţine cauza în pronunţare pe admisibilitatea sesizării Curţii Constituţionale şi pe suspendarea cauzei potrivit art. 413 Cod Procedură Civilă. TRIBUNALUL Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Secţiei a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, reclamantul ##### ##### a solicitat obligarea pârâţilor #### DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE şi MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE şi cu citarea în calitate de EXPERT - CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII, la restituirea sumele reţinute din pensia reclamantului începând cu luna ianuarie 2024, cu titlul de impozit, efectuate în aplicarea art. 101 Cod fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr, 282/2023, actualizate în funcţie de indicele de inflaţiei şi cu dobânda legală penalizatoare, până la executarea integrală a obligaţiei principale. Totodată, reclamantul a solicitat sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 101 din Legea ######## astfel cum a fost modificat prin Legea 282/2023, precum şi suspendarea judecăţii cauzei până la soluţionarea acestei excepţii, conform art. 413 alin. 1 pct. 1 C.p.civ. Instanţa constată că cererea de sesizare a Curţii Constituţionale este admisibilă prin raportare la dispoziţiile art. 29 din Legea 47/1992. Astfel, excepţia vizează dispoziţii din cuprinsul unei legi, în vigoare, ce nu au fost declarate anterior ca neconstituţionale şi care au legătură cu cauza dedusă judecăţii, întrucât reprezintă fundamentul juridic al demersului procesual de faţă, prin care reclamantul tinde să demonstreze nelegalitatea reţinerilor operate cu titlu de impozit progresiv asupra pensiei de serviciu cuvenite acestuia, începând cu data de 01.01.2024, ca urmare a aplicării dispoziţiilor art 101 Cod fiscal, astfel cum au fost modificate prin Legea 282/2023. În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea 47/1992, instanţa de judecată constată, din perspectiva obiectului dedus judecăţii, respectiv restituirea sumelor reţinute din pensia de serviciu suplimentare celor ce ar fi trebuit reţinute conform art. 101 Cod fiscal în forma anterioară modificării aduse prin normele defăimate ca neconstituţionale în cauza de faţă, faptul că nu poate aprecia asupra excepţiei, la momentul procesual de faţă, litigiul fiind pendinte. Pentru aceste considerente, instanţa, în baza art. 29 alin. 4 din Legea 47/1992, va dispune sesizarea Curţii Constituţionale în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate invocate de reclamant. În baza art. 413 alin. 1 pct. 1 C.p.civ, instanţa va dispune suspendarea judecăţii cauzei până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere faptul că dezlegarea pricinii de faţă se află în strânsă legătură cu modul în care va fi apreciată conformitatea cu legea fundamentală a dispoziţiilor legale pe care se întemeiază prezenta acţiune în justiţie. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DISPUNE În baza art. 29 din Legea 47/1992 dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a art. 101 din Legea ######## astfel cum a fost modificat prin Legea 282/2023, invocată de reclamant. În baza art. 413 alin. 1 pct. 1 C p.civ, suspendă judecata cauzei privind pe reclamantul ##### ##### CNP##############, cu domiciliul în Bucureşti, str. Serg. Maj. ### #########, nr.9, ######, ####, ####, #####, sector 5 în contradictoriu cu pârâţii #### DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE cu sediul în Bucureşti, #### ###### ######## ### ##, sector 6, MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE cu sediul în Bucureşti, #### ############ sector 5 şi cu citarea în calitate de EXPERT - CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII cu sediul în Bucureşti, #### ##### ################-3, sector 1, până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate . Cu recurs în mod separat, pe durata suspendării, care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale. Pronunţată astăzi, 10.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

***************************************************************
DOSAR NR.####/3/2024 TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VIII A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ÎNCHEIERE ŞEDINŢA ####### DE LA 10.06.2024 TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN: PREŞEDINTE : ######### ####### ASISTENT JUDICIAR: ####### ##### ASISTENT JUDICIAR : ######### ##### GREFIER : ####### ##### TRIBUNALUL Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Secţiei a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, reclamantul ##### ##### a solicitat obligarea pârâţilor #### DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE şi MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE şi cu citarea în calitate de EXPERT - CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII, la restituirea sumele reţinute din pensia reclamantului începând cu luna ianuarie 2024, cu titlul de impozit, efectuate în aplicarea art. 101 Cod fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr, 282/2023, actualizate în funcţie de indicele de inflaţiei şi cu dobânda legală penalizatoare, până la executarea integrală a obligaţiei principale. Totodată, reclamantul a solicitat sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 101 din Legea ######## astfel cum a fost modificat prin Legea 282/2023, precum şi suspendarea judecăţii cauzei până la soluţionarea acestei excepţii, conform art. 413 alin. 1 pct. 1 C.p.civ. Instanţa constată că cererea de sesizare a Curţii Constituţionale este admisibilă prin raportare la dispoziţiile art. 29 din Legea 47/1992. Astfel, excepţia vizează dispoziţii din cuprinsul unei legi, în vigoare, ce nu au fost declarate anterior ca neconstituţionale şi care au legătură cu cauza dedusă judecăţii, întrucât reprezintă fundamentul juridic al demersului procesual de faţă, prin care reclamantul tinde să demonstreze nelegalitatea reţinerilor operate cu titlu de impozit progresiv asupra pensiei de serviciu cuvenite acestuia, începând cu data de 01.01.2024, ca urmare a aplicării dispoziţiilor art 101 Cod fiscal, astfel cum au fost modificate prin Legea 282/2023. În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea 47/1992, instanţa de judecată constată, din perspectiva obiectului dedus judecăţii, respectiv restituirea sumelor reţinute din pensia de serviciu suplimentare celor ce ar fi trebuit reţinute conform art. 101 Cod fiscal în forma anterioară modificării aduse prin normele defăimate ca neconstituţionale în cauza de faţă, faptul că nu poate aprecia asupra excepţiei, la momentul procesual de faţă, litigiul fiind pendinte. Pentru aceste considerente, instanţa, în baza art. 29 alin. 4 din Legea 47/1992, va dispune sesizarea Curţii Constituţionale în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate invocate de reclamant. În baza art. 413 alin. 1 pct. 1 C.p.civ, instanţa va dispune suspendarea judecăţii cauzei până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere faptul că dezlegarea pricinii de faţă se află în strânsă legătură cu modul în care va fi apreciată conformitatea cu legea fundamentală a dispoziţiilor legale pe care se întemeiază prezenta acţiune în justiţie. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DISPUNE În baza art. 29 din Legea 47/1992 dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a art. 101 din Legea ######## astfel cum a fost modificat prin Legea 282/2023, invocată de reclamant. În baza art. 413 alin. 1 pct. 1 C p.civ, suspendă judecata cauzei privind pe reclamantul ##### ##### CNP##############, cu domiciliul în Bucureşti, str. Serg. Maj. ### #########, nr.9, ######, ####, ####, #####, sector 5 în contradictoriu cu pârâţii #### DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE cu sediul în Bucureşti, #### ###### ######## ### ##, sector 6, MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE cu sediul în Bucureşti, #### ############ sector 5 şi cu citarea în calitate de EXPERT - CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII cu sediul în Bucureşti, #### ##### ################-3, sector 1, până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate . Cu recurs în mod separat, pe durata suspendării, care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale. Pronunţată astăzi, 10.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Vezi

55 de comentarii:

maiag spunea...

HAU HAUUUUU,Asta ne a mai ramas,azi a fost sedinta de guvern,CIOLACU MALACU nu a scos un cuvint despre promisiunea facuta,TALHAR,,,mut,de ziua eroilor nu avem un erou care sa fi castigat batalia,numai gargara,aleluia aleluia ,ciolacu ne secte muia,,sanatate si KRISTOS S A INALTAT,cred ca s au mai inaltat in grad si functii citiva palcovnici si generali

Rezervistul spunea...

Bla bla bla...Marea majoritatate a subof și mm trecuți în rezervă înainte de 2017...nu prea au fost afectați de așa zisa suprainpozitare a pensiilor militare...deoarece nu prea aveau ce să impoziteze suplimentar cu 15-20% ...că nu depășeau baremul cerut...chiar mie personal mi-au dat dif... într-o singură tranșă că nu aveau ce să eșaloneze...cam 11 lei adică praful de pe tobă... Ăia care au pierdut timpul pe scările tribunalului... sunt 95% ofițeri care au depășit baremul...unii din ei...nu toți...(au fost chiar și subof 1%).. care au avut pensia umflata pe ultimele 6 luni cu tot felul de sporuri 30-40-50% de conducere...oskar, excelență,militarul, pompierul, SRI stul,jand,penitenciaristul, spionul... anului etc Aceștia au fost arși la buzunar cu câteva sute de lei pe lună... și era de așteptat să le revendice înapoi..

Claudiu Marin spunea...

@rezervistul
Sa stii ca nu este obligatoriu sa comentezi daca nu te intereseaza.

Negritoiu spunea...

Rezervistul,
Bla,bla,bla.... Din cauza unora ca tine am ajuns sa isi bata joc de noi guvernantii,politicienii si slugile lor,active sau in rezerva,din MApN! Chiar nu intelegi? Nu au fost''arsi la buzunar'',au fost furati in mod voit si in cel mai josnic mod de catre cei pusi sa le stabileasca si sa le apere drepturile. P.S.-daca impozitul suplimentar care ti se retine este de 11 lei,inseamna ca pensia ta depaseste valoarea salariului mediu brut in plata! Inseamna ca si tu ai primit sporuri umflate pe ultimele luni! Asa e? Hai sa gandim inainte de a scrie.

Iancu Mina spunea...

Dl Marin,
eu am inteles foarte bine ce a zis ciolacu in masina lui ciutacu!Ca nu se mai poate face nimic.Le bagam abur de tamaie in nari sa-i linistim si inainte copalau.Omul si-a exprimat frustarea ca e usor aici pe net
in piata ardea soarele rau de tot

csej spunea...

Voi credeti ca textul convorbirii între Ciolacu si Ciutacu a fost dat din întâmplare?E la plesneala.Nu m-ati crezut cand am zis ca Marcel promite repede si uita tot repede.
Statul are întotdeauna dreptate.Statul nu are dreptate cand vor judecătorii.Tineti minte.La CEDO de bine de rau se mai face cite odata dreptate.

maiag spunea...

csej....ai ridicat mingea la filieu,la herr palcovnic care va cere sa platim o taxa sa angajeze avocati pt cedo[stim lectia],maine mai da un comunivat,ca cel de azi ne a linistit..... totul va fi istorie,ramane valabila propunerea mea sa dea fiecarui apevist cate un drapel de pus pe coparseu si un cd cu inregistrarea ceremoniei de plecare,inclusiv salve de tun,,,azi ne a dat un butoi si pe 17 ne da calu,[butoiu sa dam de a dura si la cal sa i belim scula] ,,,,,urraaaa,uraaaa,sa ne suga,,,,uraaaa

maiag spunea...

A promis domnu DOROBANTU ca azi merge peste ei la guvern,,,,stati in asteptareee

VALNIC74 spunea...

Ciolacu asta nu are grija noastra,el a zis-o asa la plesneala stiind ca v-a fi pe post data ,de acum amagire totala,daca pe 17.06 nu apare legea pe ordinea de zi la cd cine ar trebui sa o bage pe lista ordinelor pe zi?

Rezervistul spunea...

Negrițoiu... Pesemne că ești unul din ăia nemulțumiți....Zici că nu ai fost " ars la buzunar" dar ai fost furat, jecmănit de stat" Buuun... Atunci recunoaște unui subof sau chiar colonel ieșit prin anul 2000 care nu a luat acele sporuri... pt că nu existau la acea vreme... că ai profitat la maxim de noile legi... aș putea spune că ai luat cu 2-3 mâini acele sporuri.profitand de funcția pe care ai avut o..umflandu ți pensia la maxim...în detrimentul altora care...chiar meritau pe bune Acest lucru tot furt de bani se numește neoficial din bugetul MApN Cunosc și la mine in unitate comandanți care dădeau cu zgârcenie acele sporuri( solda de merit de ex)subordonaților of și sbf deopotrivă...câteodată pe principiul " jum mie..la salar...iar cealaltă jum o bem împreună...Nu spun că ai încălcat legea...eu vorbesc ca moralitate...Iar dacă spun aceste lucruri care au existat în tot ce reprezintă armata..nu este pt a le ascunde sub preș ci pt a ne vindeca de aceste metode...de a însănătoșii organismul militar.. Cât am fost cadru militar activ nu am suportat aceste lucruri...Desigur că am fost recompensat pe merit când a fost cazul de șefi care au avut coloană vertebrală că mine...nu lingăi de clanțe și damigene

Valentin spunea...

Buna ziua, din Comunicatul de astăzi al SCMD in care ni se spune că MAI și MAPN nu au transmis impactul financiar al Soldei de grad pentru mine este destul de clar: Acest lucru se va face adică să ne crească într-un anumit fel veniturile dar din punctul meu de vedere mai devreme de 1 Septembrie sa intre în vigoare nu cred deoarece mai rămân 4 lunii din acest an și impactul bugetar nu ar mai fi așa mare plus că de la1 Septembrie intra in vigoare și nouă Lege a pensiilor civile .

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Cand ajungi la CCR, doar una este hotararea acelor politicieni sub acoperirea de magistrati: ,,NU ESTE CONSTITUTIONALA CEREREA!'' Nu-i mai starniti ca sa nu va treziti cu o placinta sa nu mai primiti nimic, din ordin de partid! E bine de ascultat sfatul din titlu! Faptul ca notificati CSP a MApN, cum zicea @LEO, care au facut-o, dar nu-i obligatoriu, e buna ca sa vada judecatorii ca petentul justitiar are procupare legalitara sa rezolve procesul in favoarea lui si ca a facut cunostinta paratilor ca vor fi parte din proces... Intr-un alt registru, n-am mai facut o burta de ras cam de pe timpul Domnitorului Bacalbașa, cum fac acum cand ii vad buimaciti, zapaciti si disperati pe de-al de Clocita si haita de ramasite useriste, bocind pe la toate usile, iclusiv la mU.E, inclusiv la scleroza aia in placi, o babeta sinistra a PPE care a impus regulile pandemiei si a mortii, jăluindu-se ei si apostolilor de acolo ca au fost furati, povestind mincinos si descriind despre partidele guvernarii exact ce au facut ei acum patru ani sa fraudezae alegerile, si dosarul penal treneaza de atunci, fara a fi fost scos din sertare! Sosoaca s-a invinetit si ea la maldarele de osanze si minte porcos, sau scrofos, ca a batut-o jândarii, dar si alte cazuri ilare prin alte localitati, unde si-au rupt gatul useristii, nu se mai termina circurile cu ,,furatul'' in alegeri! Ce bine ca Biroul Electoral Central a finalizat legal scrutinul, ca sa-i vad pe perpeliții astia dusi cu dricul la UPU!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Valentin, ceva se va face, insa e rau de tot ca nu stim si ce! Eu sunt resemnat si obisnuit cu momentele astea de suspans, amanari si tergiversari, acolo in ascuns si pitit fiind sabotorul Ciucălau Catafalc, personal inca din 2011 de cand n-am pupat actualizari, decat in 2016 cu peste 55% pe minus, ca si la recalculari, la fel ca mine si circa 68% dintre rezervisti! Ar trebui sa jucam la Casa de pariuri daca se va face sau nu se va face ceva, ca de la ei nu o sa auzim nici daca i-ai picura cu ceara, dusmanii!

Dodo spunea...

Hristos s-a înălțat!

Vasile Anghel spunea...

Eu cred că s-a stabilit cu "actualizarea"la solda de grad pentru că vor fi creșteri numai la pensiile mici care au cuantumul indexărilor mai mic decât diferența la grad și nu ar fi un lucru rău,ba din contră ar fi o mică reparație dar niciodată o rezolvare a inechităților.

Vasile Anghel spunea...

Eu cred că s-a stabilit cu "actualizarea"la solda de grad pentru că vor fi creșteri numai la pensiile mici care au cuantumul indexărilor mai mic decât diferența la grad și nu ar fi un lucru rău,ba din contră ar fi o mică reparație dar niciodată o rezolvare a inechităților.

Viorel spunea...

Rezervistul. Ce înseamnă pentru tine sbf ? Apoi, să nu-mi spui tu mie (deși vorbim de timpuri apuse fiind eliminate soldele de merit) că dacă te chema Cdt. (dar nu te chema el, doar dacă erai Of., totul se făcea prin șeful tău direct) și-ți propunea soldă de merit în anumite condiții a-i fi refuzat. Pentru că această propunere nu o mai pupai niciodată, dar nici nu mai luai cu toate meritele tale.

ifrim spunea...

Când participăm la următorul miting?

John spunea...

https://m.facebook.com/story.php?id=1136791633691250&story_fbid=1404691760234568

kostas spunea...

Eu cred ca intai ar trebui retras amentadentul de la comisii pe tema soldei de grad pentru rezervisti, apoi sa vina guvernul cu OUG.

Viorel spunea...

Îi doare în partea dorsală pe cei de la DGFC și DGJ / MAp.N și pe cei de la DEF și DJ / MAI depensionarii militari, la fel cum i-a durut atunci când se ruga domnul Budăi (MMSS) să-i trimită proiectele privind Jalonul 215 / Legea NR. 282/2023.
Oricum, problema se va rezolva. Nu știu cât de bună pentru noi, dar o vor face numai că ne ține în suspans poate mai dăm ortul popii câțiva dintre noi.
Cred că informațiile le vom avea pe la sfârșitul lunii. Oricum, actualizarea soldei de grad sau indexarea cum îi zice domnul Ciolacu se va face începând cu 01.09.2024, înainte de alegeri ca să avem curaj și bună dispoziției să-i votăm. Întrebarea e pe cine ? Ca o glumă. Varșoviștii cu Ciolacu, ciucalații cu Ciucă iar cei nehotărâți sau supărați cu Leana lui Pârțag din Sadova.

Arfy spunea...

Icfrim* trebuie să recunosc că Ciucă a fost cel mai tare strateg la aceste alegeri!
Rezultatele vorbesc!
PSD-ul dacă ar fi simțit reacția votanților și ar fi mers singuri în alegeri, pnl-ul lui mutu era sub 10% dacă și mai puțin!
Dacă vrei să faci o analiză pertinentă, așa cum spui că ești ziarist, ai fi văzut o fază interesantă! Sos, de la șoșocel, pe voturile din România ar fi fost pe dinafara! Felicitări sincere pentru modul lor de a obține intrarea in parlamentul european prin voturile din tarile UE!
Prezența, sau mă rog, neprezenta celor scârbiți că votul lor nu contează, a dat un scrutin!
Din fericire cei participanți n-au anulat multe voturi, în secția mea n-au depășit 14 voturile. Unii au greșit când au pus acolo unde pnl și psd au fost separat au pus stampila pe ambii, clar vot NUL!
Mulți,foarte mulți tineri si-au exprimat votul doar pentru europene, pentru că doar acolo aveau dreptul!
M-au surprins în special zonele, BV, VN, TL, TR CL CV și altele din care au venit tineri, studenți, lucrători în București și au votat la europene! 97 în total la o singură secție! Enorm! Bravo lor!
PSD n-a pus un candidat nepătat! Ar fi câștigat!
Dar alianța lor n-au votat firea, ci Nicușor!
Să vedem surprizele din toamnă!
Mari surprize!
Încă o dată, "bravo ciuca"!
Nu va mai așteptați la vreo modificare pe nicio lege... ăștia deja se cred pe val indiferent dacă vor câștiga sau pierde!
Scuze pentru un asemenea post lung,dar cei care au fost la vot și si-au anulat votul prin ștampile puse de câte 2-3 ori au avantajat psd-pnl și alte partide prin redistribuire!
Asa că, țineți minte, votul vostru contează indiferent ce alegeți!

Cătălin spunea...

STIRE BOMBA!!!!URMEAZA TAIERI IN LOC DE MARIRI. VOR SA REINTRODUCA CASS LA PENSIILE DE SERVICIU PE COMPONENTA NECONTRIBUTIVA. DE UNDE STIU "NEMERNICII" CAT AM CONTRIBUIT SI CAT NU? VA PICA SI ASTA LA CCR DEOARECE MILITARII AU GRATUITATE LA SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE PREVAZUTA IN STATUT. ESTE UN ABUZ. MAI VOTEAZA CINEVA CU PSD/ PNL? DETALII AICI: Pl-x nr. 354/2024
Propunere legislativă pentru suspendarea pensiilor de serviciu pentru persoanele care ocupă funcţii de demnităţi publice, precum şi instituirea contribuţiei la sănătate pentru veniturile aferente părţii necontributive a pensiei de serviciu

Negritoiu spunea...

Rezervist 15.36,
Pun pe seama caldurii comentariul tau.Sau al rautatii care te macina? Nu inteleg ce vrei de fapt:ai o pensie buna(peste 9000 de lei brut),ai beneficiat de sporuri si recompense pe merit (primite datorita pozitiei coloanei vertebrale in fata sefilor,discutabila-depinde cum o privesti),esti multumit de modul in care se calculeaza impozitarea suplimentara si de toate masurile care afecteaza marele numar de rezervisti. Totusi,spune ce vrei? vrei sa ne aliniem in fata sediului M100 si sa cantam ''multumim din inima......(aici isi au locul toti care isi bat joc de rezervist,incepand cu Ciuca ,Ciolacu si continuand cu slugile,bine platite,din MApN). P.S.- Credeam ca tu ai fost mare sef in activitate,dar se pare ca m-am inselat.

VICTOR spunea...

Credeți că sunt implicați o mare parte din pensionarii militari ( împreună cu familiile lor ) în numărul mare de voturi anulate ?
Întreb și eu !
Eu știu că pe rețelele de socializare se făcea propagandă pentru anularea buletinelor de vot !

csej spunea...

Analizați cuprinsul textului discuției între Ciolacu si Ciutacu.Vedeti ca Ciolacu voalat amenință că la 1 ianuarie nu prea primim indexarea cu inflația.
Dacă se întâmplă ceeace nu prea cred ca ne da in septembrie un 5% luati-va adio la indexarea cu inflația.
Dece spun că ultima solutie e CEDO.
Ca sa te judeci la CEDO e musai să treci prin instanțele românești si daca e litigiu de muncă trebuie sa treci prin tribunal si CA .Trebuie să invoci cuprins din Convenția drepturiloromului.
Va spun asta fiindca eu m-am judecat la CEDO in urma unei amenzi privind disciplina in constructii.
La prezidențiale prefer pe Gioana.Acesta in opinia mea stie cu ce se mănâncă armata.Exclus sa-l votez pe Ciuca si Ciolacu

Viorel spunea...

Vasile Anghel. Actualizarea soldei de grad dacă se numește actualizare nu poate fi diferită în funcție de pensia fiecăruia ci în funcție de grad. Tocmai de aceea se numește SOLDĂ DE GRAD. Tocmai de aceea s-a manifestat de două ori, s-a discutat de două ori pentru a se actualiza soldele de grad la fel ca la activi. Altfel se numește discriminare, cuvânt de care ne-am săturat rostindul de peste 7 ani.
În plus. Ce înțelegi tu prin pensii mici. Fiecare în sinea lui consider că la gradul și funcția avuttă la data trecerii în rezervă, pensia lui este mica. Cam cât ar trebui să fie o pensie normal pentru tine ?

Claudiu Marin spunea...

Pe intreaga tara, pe rolul tribunalelor sunt numai 165 de cauze avand ca obiect pretentii impozit.
Am gasit si o sentinta de admitere intr-o actiune intentata impotriva Caselor Teritoriale.
Atentie!
Completul 25 al Tribunalului Bucuresti a facut ravagii pe data de 10 06 2024, cand s-a dezinvestit in zeci de dosare, apreciind gresit, zic eu, ca judecarea cauzelor privind supraimpozitarea ar fi de competenta completelor de contencios administrativ.
Inca nu au fost publicate Incheierile de dezinvestire.

maiag spunea...

LINISTEEEEEE,guvernu si parlamentul lucreaza pentru noi,dormiti linistiti.palcovnicu pregateste comunicate de izbinda si pregarewste ofensiva de toamma,la munte si la mare se fac strategii,CIULACU e ingrijorat,LINIATEEEEE ,NU SERANHATI

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@VICTOR, NU, NU AI GRESIT CU NIMIC DIN ACELE AFIRMATII CU VOTAREA: REZERVISTII SI POLITISTII SUNT RAU DE TOT CATRANITI, SI O VOR MAI FACE SI LA TOAMNA! Clotilde si Mucușor au luat voturi de la rezervisti căcălău, din pacate! Totusi, e o parte civica ce implica responsabilitatea societatii pentru sine, si e pacat ca o categorie practic sa se saboteze singuri pentru 4 ani!

xmax spunea...

Minunat sa jucat cu Solda de grad acest Guvern Inteligent Asimtomatic!!!!

Ne-au ciuruit!!!!!

Niște analfabeți funcționali au reușit să demonstreze că pensionarii militari nu au nici o valoare!!! Și au reușit!!!

Ăsta da stat democratic!! Noi cei trecuți în rezervă am slujit acestei țări ca la trecerea în rezervă să ne luptăm prin instanțe pentru dreptul nostru constituțional!!!! FRUMOS!!!!

Pai mă borfașilor de Guvernanți nu vă este rușine de voi înșivă? Voi aveți Dumnezeu??? Voi sunteți sănătoși la cap????

Mai agramaților ce sunteți(de politruci), nu va este frică de dreptatea divină????

Măi individule, cel care te plimbi cu mașina și te faci că dai interviu!!!! Tu chair ești venit cu pluta pe TERRA!!! La ce afirmații ai facut. HALOOOOO trezește-te din betie și rezolvă inechitățile generate de voi, analfabetilor functionali!!

Deschideți dragi camarazi dosare în instanță cît mai multe!!!! Poate vom intra în cartea recordurilor (dacă nu cumva deja suntem) prin care arătăm NEMULȚUMIREA în ceea ce privește respectarea constituției ân România.

Sunteți niște hoți parșivi toți cei care v-ați aflat și care vă aflați vremelnic la butoane!!!

Claudiu Marin spunea...

Ce informez eu aici si de ce baliverne sunt preocupati cititorii?!
Nici 100 de rezervisti din intreaga tara nu s-au invrednicit sa formuleze actiuni in tribunal pentru recuperarea imopozitului retinut ilegal de cele 3 case sectoriale.
Dormiti linistiti, tovarasi!

Viorel spunea...

csej. Cine dracu să-i mai voteze pe Ciucă și Ciolacu. Doar familia, rudele, membrii de partid și consătenii / orășenii din zona de unde provin ca să se laude că au ca trofeu un președinte de stat.
Dacă nu rezolvă problema soldei de grad, ambii vor pierde multe voturi din partea pensionarilor și nu numai militari. Aseară într-o emisiune la România TV, un domn în etate care face mai tot timpul calcule a spus destul de clar că peste 1.700.000 de pensionari vor avea surprize neplăcute în urma recalculării pensiilor civile. Era (parcă) ceva legat de eliminarea grupelor de muncă sau nu am înțeles eu bine.
Votez un independent dar pe ei niciodată.

Dodo spunea...

Ciolacu este foarte smecher. Este exact ca o pisica. Cade întotdeauna în picioare. Va face tot ce ii spun șefii lui. Stănescu , Tudose și Tutuianu. Aceștia 3 au o mare ura pe noi...nu știm motivele ,dar se vede de la distanta... Doar noi ii putem
influenta planurile nenorocite pe care ni le pregătește, dacă ieșim masiv la proteste. Face și pe prostu cu noi...se face ca nu știe ce pensii avem noi. 50-60% din noi...pensionarii militari,avem sub 3500 lei. Amintiti-va când au ieșit profesorii. Ca niște mielușei erau amandoi. Și ciuca și ciolacu. S-au înmuiat ca un șervețel în apa. Profita ,văzând ca noi nu facem gargara...și atunci ne executa. Smecher mare. O sa vedeți ca nu va candida nici la prezidențiale...știind ca va pierde. O sa îl bage pe Geoana la înaintare...și el va rămâne la butoane...indiferent ce va face Geoana. În alta ordine de idei este și un parolist. Tocmai de aia zic..ca dacă reușim Sa-l prindem la strâmtoare, se va tine de cuvânt vizavi de noi,dacă ne va reuși protestul. Asa ca eu cred cu tărie ( am mai spus) ca doar protestând multi, vom reuși. Este greu intr-adevar ,sa ne adunam multi,dar nu imposibil.Daca am, sau nu dreptate, nu contează, pt ca nu vreau sa fiu evidențiat sau remarcat de nimeni. Este părerea mea ..și atât.

Claudiu Marin spunea...

@Dodo
In abordarile lor, vizibile si pe acest blog, multi pensionari militari pierd din vedere ca politicienii se orienteaza in maximizarea sanselor lor electorale dupa perceptia publicului larg fata de pensiile de serviciu.
Orice masura care va conduce la majorarea vreunei categorii de pensii de serviciu este pierzatoare de voturi.
Cinci milioane de pensionari din sistemul public sunt invidiosi pe 200 000 de
de pensionari beneficiari de pensii de serviciu.

GG spunea...

Mulți pensionari care au ieșit pana in 2o17,nu depun contestații deoarece nu au ce sa le impoziteze,datorită pensiilor mici!
Adevărat! Ce nu spune cel care a postat acest comentariu este faptul că prin aceasta impozitare s-a incrrcat(rezultat aproape 0),(zero) spuneam încercarea decalajului între pensionari.Păi cu altfel de măsuri,nu se va reduce niciodată deficitul.Ba mai mult,cei îmbuibați au sărit de fund când acum 2 ani s-a făcut impozitarea diferențiată,ca este discriminar,șiiii,unul ne indemna sa fim multumiti de ce am avea! Și îmi pun întrebarea,de ce să-l intereseze pe ala cu pensie mica de îmbuibat când vede ca îmbuibați se comportă fata de ei când obține și el o bruma de 1-2% în plus fata de îmbuibați? Asa ca tăceți dracului din gură,ca nu aveți dreptate! Ai inteles

Dodo spunea...

Știu, asa e ,nu ne prea înghit unii pensionari civili si nu numai pensionari.
Ei,politicienii si anumiți gazetari, au reușit sa ne discrediteze. Ce nu pot sa înțeleg este ,cum de nu realizează civilii ca aceiași politicieni ,i-au nenorocit și pe ei. Dacă reușim cumva, cu finețe și cu grija sa redobandim respectul și aprecierea din partea civililor...atunci am avea și mai multe șanse de izbândă privind drepturile noastre. Ar trebui sa umblam și la presa, tot asa cu discreție, mai ales ca o mare parte din ea este a lor. Apoi cu niște lideri hotărâți și cinstiți,sa reușim. O sa spuneți, poate unii, ca sunt prea optimist și prea încrezător. Dar cum sa fiu...delasator,las,negativ? Pe vremea lui huhu,am venit cu o rugăminte (cel puțin pt mine) de a ne pune la dispoziție cineva din partea celor priceputi, un model de dare în judecata sau ceva de genul...pe care model sa îl inițiem toți pe la judecătorie...un model bine gândit. Ei ce sa vezi...au sărit pe mine multi...ca ce...asta nu e un site cu avocati sau juriști... și ca să ma duc eu la un avocat priceput.unde știu eu . Și asa mai departe....cu multe ironii...și misto-uri. Atunci credeam ca având un model toți, care sa fie inițiat si finalizat in instanta în toate orașele unde locuim,exact la fel ..toti, poate ar fi fost unul de succes. Astăzi nu știu daca sa mai cred...100%...Apoi,atunci, supărat și descurajat...nu am mai postat mult timp ..pana acum câteva zile. Oricum vad ca între noi exista totuși o bună comunicare, cu mici excepții. Ce mi-as dori mult,este sa nu renunțăm sub nici o forma. Trebuie sa câștigăm....pana la urma. Ca doar și în jurământul nostru,unic în lume...in care exista sintagma de altfel știuta de toată lumea...CU PRETUL VIETII. Eu sunt un fost pompier,nu prea le am cu datele tehnice...dar în schimb,am curaj și putere sa lupt. Va doresc cele mai bune gânduri...Doamne ajuta!

Rezervistul spunea...

GG Toată stima pt d ta... Același lucru l-am spus și eu mai înainte 13 iunie 12.14.. cei dinaintea lui 2017 ..nu sau agitat cu recuperarea impoz suplim ... că nu aveau ce să impoziteze.. că nu au depășit bariera sunetului...Cu cât va trece timpul... și cei ieșiți recent 2023-2024...vor începe să rămână în urmă cu pensiile...și tot așa ...dif vor fi uriașe între cei ieșiți să spunem in anii 2000... cu cei de maine...proaspăt pensionari... Uite te la Ciucă ( Ciuuucăă al nostru..)care are pensia de 3 ori mai mare decât dep AUR... amândoi au fost șefi de stat major Desigur ăsta nu se plânge încă de pensie... că și-o îmbunătățește cu salariul de parlamentar, șef de comiții etc

GG spunea...

Bună ziua! Din păcate adminul blogului,a publicat com.meu brut,needitat ,în loc să publice pe cel editat îl ține prin coș🙋‍♂️😂! Nu-i nimica,se înțelege ce am vrut sa zic!!!!!

@Dodo Din păcate civilii nu realizează că noi rezerva armatei suntem o componentă foarte importanta a acestei țări de "ciudați!".Din păcate,suntem ultimii care care suntem super instruiți unde orânduirea a încetat sa mai instruiască tinerii țării în vederea apărării Patriei.Sî că sa fie treaba treabă,acuma își bat joc și de noi care am construit edificii de însemnătate deosebita! Halal politicieni! Le spun faptul că unii nu au ținut o armă în mână,alții au învățat sa coasă nasturi și alte accesorii ale ținutei militare în timpul satisfacerii stagiului milita,e altceva!

Sca sa ma refer și la "oile noastre",din art.pot spune ca pierderea de timp este indusa de către cei care nu doresc sa se rezolve ineccități care s-au strâns în timp și care se vor mai strânge dacă nu se rupe odată pisica în două!

maiag spunea...

ULTIMA SANSA,am inteles ca maine 17 iunie este comisia buget finante din camera deputatilor,oare se va pune in discutie propunerea de ordonanta pt splda de grad?daca nu,,,,atunci LUPTA SI SPERANTA MOARE

Iulian Mareș spunea...

Poate cineva sa explice care sunt inconvenientele, pentru rezerviști, generate de PLX-354/Senat?

*Eu, unul, știam ca in nesimțirea și aroganta speciei magistrati, aceștia nu plăteau CASS, întrucât, cf legislației, si-au dat neplata prin hotărâre juridica definitiva!
Da, okelari de fițe vreți...tu-va muma-cur! (Cf. Dex ROU!)

*Aștept de la Claudiu ceva lamuriri...

Marin spunea...

Comform talonului
Brut 6888
Impozit 612
Net 6276
Dupa lege:
Impozit 558
488-10%
70-15%
Rezulta ca au oprit cu 54 ron mai mult in fiecare luna!
Este corect?
Multumesc.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Nu mai stim nimic despre promisiunea de a ni se ridica sacii in caruta cu soldele de gard. Ghiocel Tâlhar e total nevinovat, ca daca se duce la Ciordacu Șoric, sa se milogeasca pentru noi in an electoral, pune răzătoarea pe el si se trezeste pe langa lista de bucate pentru la toamna. Par exemple: Eu nu m-am dus niciodata la Cdt Cp. sa ma milogesc pentru permisiile soldatului, peste lista impusa si aprobata de Cdt Cp, ca sa nu-mi slabesc autoritatea: Mi se spunea la Raport cati pot pleca, atatea fix bilete scriam si nimic in plus, chiar de se puneau in genunchi unul, doi in plus ca voiau ei acasa pe miloaga mea. Era exclus, si asa si cu Ghiocel, care ne-a promis sprijin, dar nu si ajutor. Cat despre Mardeluș, pai omul este indoctrinat pe invers, si pana ce unul ca Gen. Oprea sau altcineva, care stie cum sta situatia cu actualizarile si realele pensii, in afara de cele de peste 20.000 lei, nu-i explica la un sprit si-o cafea cum e cu Moartea caprioarei de pluș de Alexandru Puskin si Irina Loghin, omul o va tine pe-a lui ca luam pastile de Emetiral sa nu vomam de la greturile pensiilor uriase pe care el si le inchipuie si le stie de la slugile imbarligatoare! In rest, e doar caterică...

John1 spunea...

Un sergent în serviciul de pază are, după majorările recente ale soldei de grad și ale soldei de funcție, 8.700 de lei solda netă lunară.

Cei care se vor pensiona peste un an vor avea pensiile aproape duble față de cei pensionați înainte de 2024, de pe aceeasi funcție și același grad.


O actiune in justiție simplă, fără a contesta progresivitatea si neconstituționalitatea, doar pentru recuperarea sumei de 200 de lei (sau mai puțin, in functie de brut), reținuți abuziv de CPS, ar fi oportună în aceste momente. Scopul ar fi recalcularea impozitului conform Tribunalului București, in baza unei legi existente, însă neaplicată matematic corect de către CPS. Măcar atât am putea simplu să obținem.

Folosiți exemplele din motivările Tribunalului București, adaptate matematic la brutul pensiilor dumneavoastră.

Mai mult, partea impozitată cu 10% nu va fi niciodată egală cu 4.426 de lei (salariul mediu net),după cum procedează CPS, ci va fi întotdeauna mai mică sau cel mult egală cu 2.426 de lei.

csej spunea...

Ciolacu candidează daca ai lui sunt de acord cu conditiile puse de el.Este in traditia PSD -ului ca presedintele partidului sa candideze si daca pierde sa faca pasul in spate.Ciolacu vrea ca in cazul in care pierde sa nu plateasca.
Nici Ciolacu si nici Ciuca nu au alura de președinți de tara.

Leon spunea...

@Iulica, stai d-le linistit, acest plx este initiat de cativa NEAFILIATI, cu sanse nule de a deveni lege !
Mai avansat este Pl x nr.133/2024, respins de Senat si in dezbatere la Comisii din CD.. !!

Rezervistul spunea...

John 1.... Dacă este așa de mare solda unuia de la pază cum spui.. atunci cum îți explici cozile pe 2 rânduri în unitățile militare la demisii ale acestor tineri care de-abia au câțiva ani de serviciu... că am informații că și din cele câteva mii parcă 3500 ...de angajați trâmbițați cu surle de MApN din cele 5000 posturi scoase la concurs...câteva sute deja pleacă... când sau dumirit și au văzut cu se se mănâncă armata ?

Rezervistul spunea...

Viorel....vezi că nenea ăla bătrân care calculează pensiile civililor pe la Romania TV se numește Leonte...este sau mă rog a fost specialist de personal- salarizare...Dar a uitat să spună un amănunt f important.. În afară de pensia pe care o ia fiecare civil acum...conf cu contribuția din salariu la bugetul caselor de pensii.civile.... acum se vor da puncte de stabilitate pe necontributivitate.. doar ca nr de ani lucrați si pct asimilate ( facultate la zi, armată etc). adică cam puncte speciale... adică aceleași pct ia și ing... și strungarul...în mod egal Și a mai uitat un aspect.mosu .. cei 1 mil.700 mii nu vor lua pct de stabilitate că nu au vechime mare....au sub 25 ani... mulți pe medical sau doar 15 ani efectiv lucrați... și ăia completați de unii cu legea de cump a vechimii ( maxim 6 ani)...Deci in urma recalculării pensiilor civile din sept.. putem spune că și la ei...la unii civili pensiile lor vor avea o componentă necontributiva....Dar nea Leontică... aburește pensionarii civili cu așa zisele plocoane date de PSD PNL...Or vedea ei pe dracu la toamnă când piața va fi invadată cu acești bani... Rezultatul.. ? prețurile vor crește iarăși... și se va alege praful de măriri la pensii...

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Arfy, a fost cel mai ciudat scrutin de cand ma stiu, si nu ma dumiresc de Mucușor cum de a ramas pe voturi multe. Greșeala fatală a PSD a fost Fierea, responsabila de dezastrul din azile. Oameni ca Fierea Lov, Fifor, care si el a pierdut in Ardeal, sau Star Strek Tudose trebuie sa dispara din politica, fiind hingheri si anti romani, anti Armata, anti social, etc! Niste alegeri fara campanie electorala de substanta si de o dezorganizare condamnabila. La proasta organizare si dezinte4resul electoral total ma mir ca de nu a castigat Clocita Armand...

Col. Hathi spunea...

@ Marin (15 iunie 2024 la 11:58)
@ Rezulta ca au oprit cu 54 ron mai mult in fiecare luna!
@ Este corect?

Răspuns:
Nu, calculul făcut de dumneavoastră nu este corect.

Metodologia incorectă de impozitare folosită ce CPS pe baza căreia sunt tipărite acum sumele pe cupoanele de pensie:
1. Se compară "brutul" cu pragurile de impozitare:
4.426 < 6.888 < 7.567
2. Se calculează în acest caz două "impozite parțiale":
I2 = 15% x (6.888 - 4.426) = 369,3
I1 = 10% x (4.426 - 2.000) = 242,6
3. Se calculează impozitul:
I = 369,3 + 242,6 = 611,9 => I = 612 lei
4. Se calculează pensia netă:
N = 6.888 lei - 612 lei = 6.276 lei (valoare tipărită pe cupon)
-----------------------------------
Metodologia corectă de impozitare progresivă, conform Legii 282/2023 și validată de judecătorii Tribunalului București:
1. Din pensia brută se scade suma de 2.000 lei reprezentând "plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei"
Venitul Impozabil = 6.888 lei - 2.000 lei = 4.888 lei
2. Se compară Venitul Impozabil cu pragurile de impozitare:
4.426 < 4.888 < 7.567
3. Se calculează în acest caz două "impozite parțiale":
I2 = 15% x (4.888 - 4.426) = 69,3
I1 = 10% x (4.426 - 0) = 442,6
4. Se calculează impozitul:
I = 69,3 + 442,6 = 511,9 => I = 512 lei
5. Se calculează pensia netă:
N = 6.888 lei - 512 lei = 6.376 lei
-----------------------------------
În concluzie, CPS, utilizând o metodă de calcul incorectă, vă reține lunar suma de 100 lei din pensie (6.376 lei - 6.276 lei = 100 lei), în plus față de cât ar trebui conform Legii 282/2023 și nu "54 ron" cât ați estimat dumneavoastră.
-----------------------------------

La articolul "Tribunalul Bucuresti invata CPS-urile MApN si MAI cum se face impozitarea progresiva a pensiilor militare, stabilite integral necontributiv." publicat de domnul Claudiu Marin în data de 10.06.2024 scrisesem un comentariu și am pus la dispoziție cititorilor un program de calcul:

https://www.huhurez.com/2024/06/tribunalul-bucuresti-invata-cps-mapn.html?showComment=1718111562387#c7360838689682567010

În programul Calculator_pensii_militare_2024_v10.xls aveți de introdus un singur parametru și anume pensia brută avută în anul 2023 (dumneavoastră în 2023 ați avut pensia brută de 6053 lei).
Nu ați văzut comentariul referitor la calculator ?
Nu ați înțeles comentariul respectiv ?
Vi s-a părut complicat să descărcați fișierul ?
Nu aveți instalat pe calculator un program dintre cele enumerate în comentariu pentru deschiderea unui fișier Excel ?

Răspunsul dumneavoastră mă va ajuta (poate) să înțeleg de ce nu este utilizat un instrument gratuit de calcul pe care m-am străduit să-l fac cât mai ușor de utilizat.
Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns !

xmax spunea...

Deci daca "Tribunalul Bucuresti invata CPS-urile MApN si MAI cum se face impozitarea progresiva a pensiilor militare, stabilite integral necontributiv", o vor face din OFICIU?

Ar fi interesant sa primeasca si aceste CSP-uri acest fisier xlsx si sa vada cum isi bat joc de pensionari.

Iar daca nu o fac in mod implicit, li se poate transmite acest link unde sa ia aminte la cele spuse.

Marin spunea...

Col. Hathi
Multumesc frumos!
Doamne ajuta,o zi frumoasa!

Claudiu Marin spunea...

@xmax
Daca vor fi cateva mii de procese cu obiect pretentii impozit, institutiile militare se vor gandi sa repare greseala, din oficiu, la toata lumea.
Daca pensionarii asteapta sa pice para malaiata in gura lu' natafleata, CSP-urile vor restitui impozitul retinut in plus numai celor care au castigat in instante.
Deocamdata, sunt pe rol numai 165 de cauze, multe in contradictoriu cu casele teritoriale.

Arfy spunea...

D-le Marin Claudiu * sunt vizați doar cei afectați! Eu ce acțiune pot să bag?
Să primesc: dosarul se respinge că nu face obiectul!
Trebuie mai multă maturitate a pensionarilor, în special a celor noi ieșiți cu mintea încă limpede!
Trebuie înlocuiți "boșho" de la vârf, sunt depășiți de vremuri și gândire! Plus ca mulți sunt "dalmațieni".
Nu poți lupta cu doogaure în loc sa punem cep!

Claudiu Marin spunea...

@arfy
Asa cum am mai repetat, ciucanii nu pot formula o asemenea actiune pentru ca ei nu platesc impozit sau supraimpozit.