Un produs Blogger.

vineri, februarie 08, 2013

Ciudata interpretare a Raportului Avocatului Poporului servita ANCMRR -istilor din MApN

0 comments
-Un fel de stați la locurile voastre tovarăși că Av.Pop nu cere revenirea tuturor pensiilor din Legea 119/2001 la titulatura și cuantumul  avute anterior și apoi impozitarea progresivă.
-Nici nu se răzgîndește, apoi, Av Pop, și cere păstrarea L 119, dar, în mărinimia sa,  zice să se aducă o modificare "esențială", adică se pot reduce pensiile prin recalculare... însă nu cu mai mult de 50%.

-Un domn jurist le spune ANCMRR-iștilor că ei au avut pensie specială nu pensie militară de serviciu.

În atenţia camarazilor din filiale

În ultimele zile, după publicarea Raportului special al avocatului poporului, privind consecinţele eliminării pensiior de serviciu, mulţi „comentatori” s-au grăbit să-şi dea cu părerea despre cele relatate în acest raport.
Din păcate, multe dintre comentarii s-au referit la probleme care nu au legătură cu scopul şi conţinutul acestui raport special. Principalele aspecte vi le prezentăm în continuare.
În primul rând, avocatul poporului se referă la pensiile de serviciu, respectiv ale personalului auxiliar din justiţie, ale parlamentarilor, diplomaţilor şi personalului navigant şi auxiliar din aviaţia civilă şi numai tangenţial la pensiile speciale, respectiv pensiile militarilor şi poliţiştilor. Diferenţa dintre cele două categorii de pensii este subliniată de avocatul poporului, care precizează că pensiile de serviciu sunt cele care au două componente, respectiv componenta contributivă şi componenta necontributivă, suportată de la bugetul de stat, iar pensiile speciale erau plătite, integral, de la bugetul de stat. 
Acest raport face un istoric al apariţiei acestei probleme, în timpul guvernării anterioare, prezintă aspecte juridice pertinente ale problemelor create printr-o legislaţie superficială, incompletă şi aplicată greşit. Precizează că acest proces legislativ, creat prin Legea 119/2010 şi actele normative adiacente (hotărâri de guvern ordonanţe, ordonanţe de urgenţă) au dus la situaţii, uneori dramatice, care afectează viaţa unui mare număr de oameni, ale căror pensii au fost diminuate, în multe cazuri, în proporţie inadmisibilă, contrar normelor referitoare la menţinerea unor condiţii normale de viaţă pentru mulţi pensionari din categoriile cu pensii de serviciu.
Avocatul poporului menţionează că, la recalcularea/revizuirea pensiilor trecute în sistemul public de pensii nu s-au aplicat prevederile din legea 19/2000, referitoare la menţinerea în plată a pensiei anterioare recalculării, dacă cea recalculată este mai mică. În acest context, este menţionată şi OUG 1/2011, care ignoră prevederea din legea 119/2010, deşi pensiile cărora li s-a aplicat diminuarea erau obţinute în mod absolut legal, iar recalcularea/revizuirea în vederea includrii pensilor respective în sistemul public de pensii era protejată prin prevederile din legea 19/2000 (art. 180, par. 7).
Soluţia menţionată de avocatul poporului ca fiind potrivită pentru asigurarea unor pensii satisfăcătoare este sistemul de pensii private. El consideră că ar fi necesară reluarea reglementării privind pensia ocupaţională, ca pensie privată, facultativă, care se practică în ţări din U.E.
Avocatul poporului consideră că desfiinţarea pensiilor prevăzute în legea 119/2010 a adus atingere unui drept dobândit, având în vedere că pensia de serviciu este altceva decât pensia publică, care are altă modalitate de calcul. Precizează că pensiile desfiinţate erau stabilite prin legi organice, deci dreptul la pensie de serviciu nu a fost restrâns, ci desfiinţat. Acelaşi lucru s-a întâmpla şi cu pensile speciale (militare).
Avocatul poporului mai precizează că fostele pensii militare reprezentau 158.000 de beneficiari, din totalul de 170.000 de pensii de serviciu şi se plăteau integral de la bugetul de stat. Acum, menţionează el, se plătesc din bugetul asigurărilor sociale de stat, mărind deficitul acestuia şi degrevând bugetul de stat.
În legătură cu aceste pensii, el precizează că pensiile militare de stat au fost revizuite prin stabilirea de către legiuitor a unor drepturi de asigurări sociale fără aplicarea strictă a principiului contributivităţii, pentru a păstra astfel şi chiar să majoreze pensiile recalculate/revizuite, în contextul transformării acestora în pensii din sistemul public.

În concluzie, Avocatul poporului afirmă că aplicarea legislaţiei de eliminare a pensiilor de serviciu s-a făcut cu nerespectarea textului din Constituţie.
Din propunerile Avocatului poporului, rezultă că o soluţie pentru diminuarea pensiilor de serviciu (nu a celor plătite integral de la bugetul de stat) ar fi fost supraimpozitarea părţii din aceste pensii cu 20%-50% din partea suportată de la bugetul de stat. O astfel de soluţie nu s-ar aplica retroactiv. 
Deşi avocatul poporului precizează că legea 119/12010 a fost abrogată, face propuneri pentru modificarea acesteia. 
Din cele prezentate mai sus, rezultă cu claritate că Avocatul poporului nu a avut în vedere vreo modificare a pensiilor actuale ale militarilor, cu excepţia celor care au fost ilegal diminuate. 
Cu toţii am văzut însă cum unii „comentatori” neavizaţi, care nu au pregătirea corespunzătoare acestei profesii, dar se erijează pe la diverse posturi de televiziune, ca fiind şi reprezentanţi ai pensionarilor muilitari, dovedesc că nu înţeleg nimic din actele normative sau din documentele pe care le invocă, singurul lor scop fiind manipularea opiniei publice.
Folosim şi acest prilej pentru a vă aduce la cunoştinţă că noi ne procupăm permanent de rezolvarea în cel mai scurt timp posibil, a problemelor camarazilor cărora le-au fost diminuate pe nedrept pensiile. Nu însă prin intermediul telerviziunilor sau al manifestaţiilor de stradă, ci pe cale legală. 

ŞEFUL SERVICIULUI JURIDIC
Cdr.(r) jurist Constantin Alexandru

Niciun comentariu: