Un produs Blogger.

luni, ianuarie 04, 2016

Informari, dar si dezinformari penibile ale Casei de Pensii Sectoriale a MApN.

97 comments

                                        „Iarna in Caraibe”

Informații esențiale
 pentru beneficiarii Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

Având în vedere iminenta dată de intrare în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare (01.01.2016), facem următoarele precizări:

1. Începând cu data de 01.01.2016, toate pensiile  militare de stat (astfel cum acestea au fost reglementate prin Legea nr. 223/2015), se majorează cu 5%, în conformitate cu art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. De asemenea, prin aplicarea noului Cod Fiscal vor rezulta creşteri ale cuantumului pensiei nete puse în plată, determinate de deducerea din venitul din pensie, în ordine, a următoarelor: a) contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii - baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal 2016, respectiv - 871,7 lei; b) suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei.

2. Începând cu aceeaşi dată de 01.01.2016 pensiile militarilor stabilite, revizuite, recalculate sau plătite în baza actelor normative din domeniul pensiilor, anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se vor recalcula, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi baza de calcul, actualizată conform prevederilor care reglementează salarizarea militarilor (cu luarea în calcul a majorării cuantumului brut al soldelor funcţiilor de bază din luna decembrie 2015). Recalcularea se face pe baza perioadelor alese sau, în cazul nedepunerii unei cereri în acest sens, din oficiu. Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procent de 65% din baza de calcul pentru vechime cumulată de cel puţin 25 de ani. Pentru fiecare an care depăşeşte cei 25 de ani, se adaugă câte 1% din baza de calcul. Totodată, se acordă un spor de 3%, 6% sau 9% în funcţie de contribuţia la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la buget. Pensia astfel stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile Legii nr. 223/2015, nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul (plafonul este 85%). 2 din 3 La cuantumul astfel obţinut, în funcţie de ordinul „Meritul militar” deţinut, se adaugă un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20%, prevăzut la art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Procedura de recalculare a pensiilor şi termenul de emitere a deciziei se vor stabili prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, emis în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii. În acest moment, proiectul se află în fază avansată de elaborare, fiind demarată deja şi procedura de avizare internă în cadrul instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu.

4. În vederea recalculării pensiei, beneficiarii acestor drepturi trebuie să transmită la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale o cerere prin care să aleagă 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate. În caz contrar, recalcularea se va face din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate, desfăşurată în calitate de militar. Recalcularea pensiilor se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei Legi, iar drepturile vor fi acordate cu data de 01.01.2016.

 5. Militarii care au trecut în rezervă până la data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, respectiv până la data de 31.12.2010, trebuie să adreseze o solicitare centrelor militare în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, în vederea reîncadrării activităţilor desfăşurate în condiţii de muncă, similar prevederilor aplicabile militarilor în activitate, în conformitate cu legislaţia actuală. Pentru punerea în aplicare a acestor noi prevederi ale Legii nr. 223/2015, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale a fost emis Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015 pentru aprobarea „Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar”, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din data de 30.12.2015, data de intrare în vigoare a acestuia fiind de asemenea, 01.01.2016.

 6. În situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor recalculate şi cuantumul pensiilor aflate în plată, se păstrează în plată cuantumul avantajos beneficiarului, acest cuantum fiind supus indexărilor anuale ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile art. 59 din Legea nr. 223/2015. Menţionăm că nicio pensie aflată în plată nu va scădea în urma procesului de recalculare.

7. Stagiile de cotizare nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi (01.01.2016), precum şi cele realizate ulterior acestei date, se vor valorifica în sistemul public de pensii.

8. Diferenţele rezultate între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale O.u.G. nr. 1/2011, se restituie la cererea beneficiarilor, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 3 din 3 Modalitatea de acordare a diferenţelor se va stabili prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, emise în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare Legii. La această dată, proiectul de hotărâre susmenţionat este deja elaborat, fiind demarată procedura de semnare de către instituţiile cu atribuţii în acest domeniu în vederea includerii pe agenda şedinţei Guvernului de la începutul lunii ianuarie 2016.

9. În conformitate cu dispoziţiile art. 122 din Legea nr. 223/2015, militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, precum şi urmaşii acestora, care vor ieşi la pensie după data de 01.01.2016, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de noua Lege, cât şi cele prevăzute la data de 1 ianuarie 2016 de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta în termen de 5 ani, pentru modul de calcul prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 1 ianuarie 2016

....................................................................................................................
Dezinformarile directe sau prin omisiune le gasim la punctele 6, 7 si 9Casa de pensii, un organism tehnic al ministerului, se lanseaza intr-o campanie jegoasa de dezinformare, de parca s-ar adresa prostilor.
I .Ma refer la punctul 6 al documentului.
De cand cu moda recalcularilor de pensii, lansata prin Legea 19/2000, pentru civili, si Legea 164/2001, pentru militari, aplicarea cuantumului mai avantajos a presupus coexistenta a doua cuantumuri pentru pensionarii care s-au pricopsit cu un cuantum recalculat mai mic decât cel in plata:
-cuantumul recalculat, cel din Decizia de recalculare, mai mic
-cuantumul in plata, cuantumul vechi, pe Talonul de pensie, mai mare.
Orice pensionar care a beneficiat de cuantumul mai avantajos stie ca a ramas cu acela multi ani, pentru ca indexarile si actualizarile se aplica la cuantumul recalculat, nu la cel in plata.
Abia dupa ce cuantumul recalculat, indexat si actualizat, depaseste cuantumul in plata se bucura si pensionarul de urmatoarele indexari si actualizari.
Legea 223/2015, nici revizuita de mârsava OUG 57/2015, nu contine dispozitii din care sa rezulte ca in viitor se va proceda altfel.
Articolele 59 si 60 se refera la cuantumul pensiei militare, nu la cuantumul aflat in plata.
Anul acesta se aplica indexarea, poate si la anul, pentru ca abia peste 2 ani vor fi emise deciziile de recalculare.
Cum deciziile se aplica din luna ianuarie 2016, poate ne trezim si cu decizii de regularizare si retineri pentru cei care vom avea cuantum recalculat mai mic, si vom fi destui, comparativ cu cuantumul in plata la 31 12 2015. Adica sa restituim indexarile din 2016 si 2017.
Sa nu ne mai abureasca domnii de la Casa Sectoriala cu astfel de minciuni.
II. Daca la punctul 6 este o propaganda rau intentionata, dezinformarea de la punctul 7 este din lipsa de atentie in citirea articolelor 109 si 110.
Cel care a intocmit Sinteza ii sperie pe pensionarii care inca nu si-au valorificat stagiile anterioare datei de 01 01 2016 ca o vor mai putea face doar in sistemul public de pensii.
In realitate, textele din lege, chiar modificate prin OUG, permit valorificarea acestor stagii pâna in momentul recalcularii pensiilor militare, teoretic, inca 2 ani. Incepând cu luna ianuarie a.c. se pot depune decumente de recalculare referitoare la stagii anterioare anului 2016, bineinteles daca nu prisosesc peste limita de 85% din baza de calcul. Alin. (5) din art 109 obliga Casa Sectoriala ca odata cu luarea in calcul a noilor stagii sa procedeze la recalcularea intregii pensii in baza Legii 223/2015. Din momentul in care s-a emis aceasta decizie de recalculare nu mai puteti introduce in calculul pensiei militare si alte stagii uitate.

Iata reglementarile din art. 109, modificat:
(5) Pensiile prevăzute la alin. (1) pot fi recalculate, în condiţiile prezentei legi, şi în situaţia depunerii de documente nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate se acordă, în termen de cel mult 24 de luni, începând cu luna următoare depunerii documentelor.
 (6) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin. (5), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.

III. La punctul 9 nu ne explica onor Casa Sectoriala cum ar putea un militar sa indeplineacă,  in luna ianuarie 2016, concomitent, atât vârsta standard prevazuta de Legea 223/2015, cât si vârsta standard din Anexa 5, pentru barbati si pentru femei, din Legea 263/2010, ca sa poata opta intre cele 2 legi? Textul Ordonantei trebuia sa precizeze, daca tot a modificat art.122 din Legea 223/2015, ca se refera la conditiile de pensionare pentru militari din Anexa 5 a Legii 263/2010. 
97 de comentarii:

Anonim spunea...

Daca recalcularile pe legea 223 (criminala acum prin oug 57 ) vor da o pensie mai mica ( si vor da datorita acestui oug 57) vom da si indexarile astea amarate inapoi. Si fu.... si cu banii luati Asa ceva e mai mult decat o flegma a guvernului pe toti militarii .Pur si simplu s-au pisat pe noi prin oug 57 /2015. O sa ne intalnim sigur cu toti pe 24 ianuarie. Ori la bal ori la spital .Vad ca Olescu ''elita'' a trecut de partea politrucilor si cenzureaza tot pe blogul lui .Acum acolo se dau doar limbi guvernului Ciolanis.Gretos personaj Olescu asta.


Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Si inca o golaneala a acestor paraziti de birou, in frunte cu ministrul paralel si paralelogram intr-ale cataniei: Daca ti se majoreaza pensia in urma recalcularii, ei nu-ti trimit diferentele prin posta cum e normal, firesc si legal, ei te obliga sa fii milog si sa te rogi la ei printr-o miloaga de cerere sa ti se acorde diferentele, si nu ti se acorda banii gramada, ci esalonat, asa ca la cersetori si milogi! Nu va este un pic de rusine, putregaiurilor? Daca esti de la tara, undeva izolat si habar nu ai de ce scrie aici, pierzi toti banii din diferente, pentru ca nu le-ai facut mosierilor si stapanilor de scavi cerere de restituire a dreptului tau legal! Ce metoda de mafioti limberalo-basanisto-cotrocenista! Dar pana cand, si cat sa ne mai umiliti pentru drepturile noastre meritate si muncite pe branci? Duceti-va la sapa, la lins closetele sau la ranit cocinele de porci, oligarhilor si bolsevicilor cu os vanat de limberali travestiti! Sunteti o sleahta ordinara, o adunatura de satane care ati bulversat si ravasit demnitatea onorantei si mareatei Armate a acestui popor romanesc, distrus tot de haita voastra penala!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Referitor la Elita Oala sub presiune: Nu el se invinetea la ocarine si se umfla in jugulare, chelacaind cu rabie la sataniile limberale, ca un chihuaua maidanez pana-i pocneau jartierele lesei? De obicei, aceasta rasa chelacaie si scheauna pagubos si jalnic la oricine, chiar si la stapanul pe care apoi il linge de jos pana sus si ,,linvers!'' Halal combatant si camarad de ,,suferinte!''

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Iaca vin de la o...poştă! Mi-am depus icrele in contul CMJ! Adicatelea am depus cererea insotita de adeverinte ca sunt apt sexual, ca urasc guvernarea tehno-retardata, ca am platit facturi mai mult decat valoare pensiei militare moleculare, ca sunt vaccinat antirabic, ca n-am pojar...Sunt primul nebun din judet care se excita anul asta pentru Armata si mofturile ei! Mama ei de viata si le-as da foc la toate hartiile care parca vad ca am cheltuit banii si timpul de pomana sa nu primesc nimic! Inca un plic si pot sa mor linistit ca recalcularea se va odihni si ea prin sertarele unei case de pensii, mai pensionara si mai harbuita decat mine, datorita putregaiurilor din prepeleacul ei, care nu misca un pai fara pastila de dor de munca si fara cateva limbi date pentru lustruirea bombeurilor mosierilor politici!

Unknown spunea...

”Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin. (3), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii”. Cum se traduce acest articol? Sa inteleg ca orice stagiu realizat dupa 01.01.2016 nu mai intra in calculul pensiei militare, ci a celei civile care se va acorda la implinirea varstei de pensionare stabilita prin legea 263/2010?

Huhu Rezea spunea...

@Gon
De ce nu citesti articolul de mai sus si citezi din textul legii nemodificate de OUG nr.57/ 2015?
Da, stagiile realizate anterior anului 2016 si nevalorificate pâna la emiterea deciziei de recalculare, emise in baza acestei legi, se mai pot valorifica doar in sistemul public, dar nu acum ci, potrivit altui document emis de aceasta Casa de Pensii, la implinirea vârstei de 65 ani, barbatii, si 60-63 ani, femeile, potrivit Anexei 5, nu Anexa 6, a Legii 263/2010.

Iosif spunea...

Domnule Huhurez,
In primul rand noi avem un drept la pensie civila deschis si imprescriptibil in baza L263, cu decizie de pensie emisa cf. stagiului civil acumulat, cu plata contributiilor sociale de catre angajat si angajator, si cu evidenta la Casa de pensii publica, deci despre ce varsta vorbim daca pensia civila este deja in plata?

In al doilea rand grupele de munca din Armata nu sunt echivalate cu cele din activitatea civila? Cu cat s-ar REDUCE VARSTA DE PENSIONARE CIVILA - 65 DE ANI - daca s-ar recunoaste cei 20 de ani de munca in conditii speciale si Alte conditii?

Cine se va ocupa de reglarea relatiilor intre cele doua sisteme de pensii?

In asteptarea unui raspuns competent, cu deosebita consideratie.

dionisietache@gmail.com spunea...

CPS mai spune o minciuna:la punctul 5 din Precizari....se face trimitere la art.28/LPM nu la OUG 57 2015.de ce?

dionisietache@gmail.com spunea...

CPS mai spune in Precizarile MAPN:in calcul intra si indemnizatia de dispozitiv,solda de merit,spor deconfidentialitate ,titlul de clasificare toate introduse in solda functiei de baza.Asa sa fie?

tigri2 spunea...

***Corneliu,ai scris la CMJ dar pe ei i-ai intrebat daca stiu ceva,daca au primit ceva instructiuni? De ce nu te-ai deplasat pana la usa lor? Dupa cate stiu eu OUG 57 nu se poate pune in aplicare pana pe 16 februarie cand Parlamentul urmeaza sa-si exprime acordul ...

Unknown spunea...

Eu lucrez. In luna aprilie 2016 mi se încheie contractul de munca pe perioada determinata. Ce se intampla cu aceasta perioada muncita, intre 01.01.2016 și 31.03.2016? Se poate valorifica? Cum?

Huhu Rezea spunea...

@ Iosif
Nu este asa. Stagiile ulterioare pensionarii recalculate deja in baza art. 107 din Legea 263/2010 devin, din oficiu, potrivit articolelor 109 si 110, pensie militara.Nu mai ramâne niciun drept civil de pensie.
Stagiile anterioare anului 2016 nevalorificate pâna la emiterea deciziei de recalculare precum si cele realizate dupa intrarea in vigoare a Legii 223/2015 se valorifica in sistemul public, deschizând un nou drept de pensie, al carui cuantum se va calcula numai pentru veniturile obtinute in anii efectiv lucrati, care nu au fost inclusi in calculul pensiei militare.
Vechimea inclusa in pensia militara este utilizata numai pentru deschiderea noului drept de pensie,nu si pentru calculul pensiei civile.
Conteaza de asemenea conditiile de munca din perioada civila, nu si cele din perioada militara.

@tache
Art. 28 este al Legii 223/2015, nu al OUG 57.
Probabil ca stiu cei de la Casa de Pensii ce este scris in Ordinul Comun privind structura soldei lunare brute.

tigri2 spunea...

MINCIUNA IN "FALSH"

Au modificat,ilegal,legea pensiilor militare L 223 / 2015 printr-o OUG motivand aceasta cu ajutorul unor NEADEVARURI.
Initial au spus ca era imposibil de calculat si de aceea au ciuntit-o si au anulat toate drepturile si sporurile ,limitand baza de calcul la maxim 85%,dar 85% din jumatate,cealalta jumatate anuland-o.
vazand ca aceasta "minciunica" este cam subreda,au gasit alta gogorita. Cica pensionarii vor avea pensii mai mare decat soldele activilor. pentru cine nu cunoaste ,probabil este ceva de neacceptat,dar adevarul nu este acesta. Adevarul este ca DA,unii vor avea pensii mai mari dar este vorba de categorii si arme diferite.Exemplu ,sigur un MM zburator,va avea o pensie mai mare decat solda unui maior in activitate daca maiorul este la arma "servicii",asta se intampla si in activitate ,un maior pilot are venituri mai mari decat un colonel,sau poate general din SMG.
ce vor dragii frati / dusmani ai nostri,sa ne egaleze,dar,oare, dece nu au muncit ca si noi si pe perioada activitatii?
Ma uitam cu atentie la o emisiune pe Romania TV unde d-l Surugiu de la sindicatul politistilor infiera pensiile noastre dar uita sa ne spuna ce avere uriasa detine,de unde?Stiu ca vrea sa devina CHESTOR, dar sa se bazeze pe merite personale nu pe "cantatul in struna" GUVERNANHOTILOR.

Huhu Rezea spunea...

@tigri
OUG 57 nu se prea aplica, nu din cauza ca nu este dezbatuta in Parlament, ci pentru ca nu au fost emise HG de functionare a Caselor de Pensii Sectoriale si Normele de intocmire a dosarelor de pensie.
@Gon
Pentru perioada lucrata pâna la 01 01 2016 poti trimite cerere de recalculare, ocazie cu care e bine sa optezi si pentru cele 6 luni consecutive din ultimii 5 ani, deoarece potrivit art. 109 alin.(5) Casa de Pensii este obligata sa-ti recalculeze, concomitent, intreaga pensie militara potrivit algoritmului noii legi.
Pentru ce lucrezi dupa 01 01 2016, Dumnezeu cu mila. Astepti pâna la 65 de ani. Pe legea civila,pentru 3 luni, pensia nu-ti ajunge nici sa cumperi o pâine.

CEZAR spunea...

@ T..2
Detaliaza ce ,,ai muncit " tu in Armata ...munca - care se traducea in intarirea capacitatii de lupta a Armatei sau ..contributie la indeplinirea unei misiuni de lupta !
Ia-o incetisor asa pe liniute ..puncte si subpuncte ....

Anonim spunea...

Surugiu a fost subofiter fara scoala de politie si peste noapte dupa ce dat bani si limbi cui a trebuit a devenit ''sef sindicat '' apoi ''hop '' ofiter superior ( comisar) tot fara scoala . O scursura de om.

avianyc spunea...

Umbla zvonul prin tîrg. Tigri2 ia-ti pasteaua de seară ,după care spun ce stiu.
Se zvoneste ca luna ian. sau feb. primim acasa odata cu cuponul si buletinul cu soldele brute pentru a ne alege cele sase luni consecutive. De asemenea se zvoneste ca veniturile din solda lunara bruta sunt aproape sau chiar identice cu veniturile folosite la baza de calcul prin punctaj de pe L 263.
Azi am trecut pe la CMJ si era foarte multa lume care sa-si depuna cerere de reincadrare in grupe.Toti spuneau ca dupa recalculare vor avea cresteri frumusele de pensie.
Sa vedem după r 26500 cine mai inchide blogul la asemenea vesti?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Tigrisor: Onor multumesc pentru sfat! Dar cred ca e bine ca am trimis cu AR, apoi maine dau un telefon, dupa care imi iau chicioarele de-a schinarea si ma duc si personal, dupa ce ma inscriu telefonic in audienta la Comandant. Oricum, vroiam sa fac un comentariu in ziarul la care sunt redactor pe seama acestor harburi de intamplari din jurul Legii 223/2015 si a Ordonantei criminale, si ma voi folosi de oportunitate cand o sa am o discutie cu Comandantul CMJ despre aplicare, mai ales ca am nevoie de-o indrumare in alegerea celor 6 luni pentru ca, ori sunt greu de cap, ori mi-e frica sa risc singur o alegere eronata!

mega2005 spunea...

Pai, cel mai bine, dupa caz...facem o solicitare scrisa la CMJ cu trei capete de cerere, Una cu stagiul de cotizare aferent anului 2015 adaugand adeverinta de la casa civila de pensii, in cazul meu, una cu cele sase solde/venituri, bla, bla ,bla...ca pana la urma nu cred ca OUGR 57 va ramane in picioare si una cu grupele de munca,...eliberarea fisei anexa nr. 3. La ultimul capat de cerere, corect ar fi sa primim un exemplar in fotocopie din Anexa nr.3 si prin urmare, sa specificam in cerere si chestia asta.
Una peste alta si eu sunt de parere ca nu trebuie sa dam buzna acum la CMJ-uri...peste vreo doua luni, cred ca e o.k.

Iulian Mareș spunea...

Pentru Maxime One
Doresc sa va supun dezbaterii un caz si sa va cer un sfat!
-subiectul a iesit la pensie de mult timp, adica in martie 1990
-are 34 de ani vechime si vre-o 40 cumulata, conform normelor de atunci.
Merita sa solicite recalcularea vechimii cumulate, conform ordinului M 123, adica sa solicite asta CMJ?
Dupa solicitare, astia calculeaza si trimit casei de pensii....asa scrie in ordin.
Ulterior mai trebuie facuta inca o solicitare, de catre subiect, CSP/MApN pentru recalcularea pensiei, in baza L223/2015, modificata cu OUG57/2015, alegand alea 6 luini favorabile, din ulmii 5 ani?
Exista vre-un castiga real la pensie?
Multumesc anticipat!

iceparu spunea...

De ce naiba trebuie permanent sa punem raul inainte? Deocamdata le tragem un 5%.Ne mai recuperam si restantele.Ce o fi vom vedea.
Privind Surugiu sa-l ia naiba. Poate politistii stiu ceva ce nu stim noi.Sunt si ei divizati in N sindicate.

Iosif spunea...

Domnule Huhurez,
Va multumesc pt. raspuns. El se inscrie in maniera oficiala pe care o cunosc si eu. As fi dorit un raspuns care sa releve rationamentul juridic care ar putea sustine art.109 si 110.

Din moment ce raporturile de munca ale subiectului cu MAPN au incetat, care este temeiul juridic pt. care autoritatea MApN se extinde asupra unor raporturi de munca civile?

Se datoreaza job-ul civil interventiei MApN ? Are acesta vreun merit in valoarea salariului obtinut si implicit nivelul contributiilor sociale platite ?

Sa presupunem ca avem 2 ofiteri cu dosare militare identice care in momentul iesirii la pensie au avut pensia egala de 1000 lei.

Unul nu a mai lucrat iar celalalt a lucrat si a acumulat in 5 ani de lucru o crestere a pensiei in sectorul civil cu 200 de lei deci primeste lunar pe talon 1200 lei.

Vine L223, se recalculeaza pensiile militare si, minune, pensiile cf. celor 2 dosare militare identice cresc la 1200 de lei.

Consecinte:

1. Cel care nu a mai lucrat va primi o pensie militara de 1200 de lei.
2. Cel care a lucrat in plus 5 ani va avea tot o pensie militara de 1200 de lei, nu-i asa , pentru ca pensia sa a devenit militara cu tot cu stagiul sau civil si nu va depasi nivelul echivalent calculat pentru colegul sau geaman professional.

Ce parere aveti? Are support juridic? Ce vor spune instantele?

Cu deosebita consideratie

Unknown spunea...

Am si eu o intrebare. Care e diferenta (baneasca)intre lg 263/10 si lg 223/15? (in afara denumirii). Inteleg din dialogurile de pe forum ca 223 desi e militara, taie unele drepturi pe care le ia in calcul 263. Asa este sau nu? multumesc pentru un eventuala raspuns si un an mai bun tuturor!

Iulian Mareș spunea...

Romania TV
Cei 5% sunt de fapt 4,3-4.8%, datorita unor noi proceduri de calcul introduse de codul fiscal, cu toate ca suma minima nesupusa impozitului si cass nu mai este 1000 lei ci 1050?
A dracu si matematica asta! 1 si cu 1 nu mai vor sa faca 2!

avianyc spunea...

măi motanele , mai bine dă tu pe aci pe trompeta aia stricată cum se face de in piata la demonstratiune a fost doar Maxim One si tu tigri2 nu ?!!!Măi motănele ,iar ........
Cum se face motanele ,ca in prima zi după demonstratiune se spunea ca in piata au fost aprox. 400 de adunati de prin sindicate , din care vreo 200 meletari,apoi a doua zi seful tău de partiduleț zise el pe RTv ca au fost aprox. 1000, iar ieri tot pe RTv alde domnu Dogaru fata de seful tău zise ca fură 1600 de demonstranti.
Zi ,tu motanele ,se poate bre una ca asta?
si mai motanele nu l-ai intrebat tu pe Maxim One cîti fură mă-cîti fură? Mă motanele ,ti-ai lasat tu sefu sa zica el asa de la el,1000 bă.Păi mă motanele poa mă omu sa se bizuie pe tine ,mă motanele -al cincilea in partid si fondator pi deasupra.
S-au fură toti motănele? sau pe bune ,fură toti motanele. Ori oi fi incurcat tu motanele pasteauăle ?

Huhu Rezea spunea...

@mega
Voi chiar ati crezut in tevatura cu baza de calcul?Baza de calcul este cea pentru care pe Legea 263 activii au platit contributia individuala la bugetul de stat.
Pâna la actualizarea reglementata in art.60, pensiile recalculate potrivit OUG 57 vor fi mai mici decât cele actuale si chiar fata de cuantumul din 2010 al pensiilor calculate pe L 164/2001.Aveti trei elemente care determina cuantumul pensiei
-procentul de plecare de 65%
-!% fata de 2% pentru fiecare an vechime peste 25
-limitarea cuantumului la 85% din baza de calcul
Trebuie sa fie tare naiv militarul ca sa-si inchipuie ca din astfel de restrângeri ar putea sa rezulte o pensie mai mare decât cea prezenta.
Acelorasi naivi li se vântura minciuna ca OMM ar face parte din sistemul de calcul al pensiei.
Sporul pentru OMM este un adaos la pensie, ca orice indemnizatie aferenta unui Ordin conferit prin lege cetatenilor români.

Huhu Rezea spunea...

Aviz amatorilor
Oltenii nu folosesc niciodata perfectul simplu pentru o actiune care s-a petrecut ieri, alaltaieri sau in alta zi trecuta.
Doar rudarii din Izverna folosesc expresia fusei ieri.

avianyc spunea...

@ Mareș
Prin aplicarea ordinului 123 ,anexa 1 la hg 1294 modificata acelui cadru militar trebuie sa-i rezulte vreo 42,5 ani vechime cumulata. Depinde ce grupă a avut in cei 34 de ani de activitate.
Deoarece după vechimea cumulata rezulta ca a fost in CN,CS inseamna ca prin repozitionare in grupe va adauga o vechime cumulata si mai mare .
Prin repozitionarea posibil a intregii activitati in alta grupă de munca superioara va avea cîstig la puntajul pe L 263 sau L 119 care-i aduce cel putin 6-800 lei in plus la pensie.
Pe L 223 cu OG 57 va folosi din vechimea cumulata rezultata Z -25. Din acest Z-25 va folosi efectiv 9%+Y=85%. Ca exemplu; Z= vechime cumulata, Y- vechimea efectiva intrata in calculul pensiei alaturi de contrib.p.suplim.
42-25=17 ani peste 25 X1% =17%
65% +17% +9% = 91%
91%-85% = 6% pierdere fata de L223 original. Se folosesc din vechime doar 11 ani=11%. Dar acum;
După cum se zvoneste si am auzit azi si la CMJ solda lunara bruta ar cam si egala cu venitul brut luat in calcul pe L 263.
In acest caz acel 6% poate fi acoperit si chiar depasit prin sporurile care se vor adauga peste baza de calcul pentru cei care au pensii cu cuantum 31 decemrie 2010,adica pe L241.
Cei care au cuantumuri pe L 263 sau L119 si au fost reconsiderati in grupe superioare vor avea si ei cresteri fata de cuantumul din dec.2015.
Cei de pe L263 si L119 nereconsiderati in grupe (adica rămin in unde au fost CS sau AC au o situatie indoielnica insa casa de pensii le ofera in plata cuantumul mai avantajos.
Apoi prin aplicarea OMM cuantumul se ridica binisor in orice situatie poate mai putin la cei care nu au deloc sporuri incluse in solda lunara brută.
Cei mai cîstigati sunt cei care au fost 30 de ani in CN si acum vor fi in considerati 30 CD ( 0,25%/an din punctajul anual pe L263,L119),sau in CD si acum vor fi in CS(chiar peste 800- 1000 lei).
Cei pe L241 si care au pornit de la 60% au avantajul de + 5% pina la 65% plus sporurile care se vor adauga peste solda bruta luata in calcul pe L241. Acestea vor compensa in mare parte pierderea de peste 85% adica in acest caz acel 6% si cuantumul va fi mai mare ca si cel in plata la 31.12.2015.
Oricum prin oferirea cuantumului mai avantajos de catre CSP pentru cei pensionati inainte de 2016 si prin posibilitatea de a alege intre 263si L223 pentru cei care se pensioneaza incepînd cu 2016 nimeni nu pierde fata de cuantumul avut la 31.dec 2015. Din contra unii cîstiga prin repozitinarea in grupe substantial si acel substantial poate duce la un cuantum avantajos.

tigri2 spunea...

Agentul sindicalist de politie SURUGIU, poliţist cu tranzacţii imobiliare şi de fier vechi
BMW şi bijuterii de 20.000 de euro

Are o atitudine negativa fata de pensionarii militari

Agentul şef principal Surugiu are o declaraţie de avere de invidiat. Conform acestui document, completat în martie anul trecut, poliţistul şef de sindicat are terenuri în Predeal, Domneşti, Măgurele, Prelungirea Ghencea şi pe Bulevardul Timişoara. Toate sunt deţinute în cotă parte. Ca şi imobile, în declaraţia de avere este menţionată o casă cu o valoare de impozitare de 90.000. Nu se specifică moneda. Mai are o hală de 200 de metri pătraţi, ambele fiind ridicate în...Prelungirea Ghencea, sector 6. Ca un poliţist care se respectă, Iulian Surugiu are un BMW cumpărat în 2004. Mai are bijuterii de aur, de 20.000 de euro, şi două conturi bancare cu un total de 80.000 de euro.

Surugiu apare în declaraţia sa de avere cu o participaţie de 51 la sută în două srl-uri. Menţiunea e făcută la capitolul „plasamente, investiţii directe”. Cele două societăţi comerciale – ALRO Metal Ghencea şi Rodi Impex SRL - apar cu sediul în acelaşi cartier din sectorul 6, Prelungirea Ghencea. Iar ambele au acelaşi obiect de activitate – colectarea fierului vechi. Iar acest tip de afacere cade şi în atenţia celor de la Ordinea Publică. Asta, deoarece, de multe ori, capacele de canal ale Bucureştiului, şinele de tramvai sau cuprul de la Electrica au ajuns ca „marfă” în aceste centre.

ALRO Metal Ghencea şi Rodi Impex au avut, însă, o activitate profitabilă. La Registrul Comerţului societăţile apar cu profit de sute de mii de RON, iar în acţionariatul sau administraţia celor două este regăsită Rodica Surugiu. În 2007, după ce Iulian Surugiu schimbase funcţia de agent Ordine Publică cu şefia sindicatului din Poliţia Română, soţia sa - Rodica Surugiu - încasa 140.000 de RON, dividende din afacerea cu fier vechi.

Iulian Surugiu a mers în biznis şi pe mâna sa. Tot în declaraţia de avere se menţionează că poliţistul a încasat 120.000 de RON drept „comision de vânzare teren”! Iar 20.000 de lei noi au fost luaţi de agentul şef principal din activităţi agricole.Vicepreşedintele Corpului Naţional al Poliţiştilor din IGPR spune că declaraţia sa de avere nu mai este de actualitate! Asta, deoarece nu mai este însurat cu Rodica. „Nu am făcut niciodată parte din acţionariatul firmelor ALRO Metal Ghencea sau Rodi Impex.

Iar faptul că Rodica Surugiu apare acolo este o greşeală. Fosta mea soţie, vă garantez, că nu mai este în Rodi Impex”, susţine Surugiu. Acesta recunoaşte că secretarul de stat Anghel Andreescu îi este rudă – „dar nu de sânge. Mi-a botezat un copil”. Cât despre celelalte afaceri – „nu ştiu dacă există vreo lege care să-mi interzică să cumpăr un teren cu 3 lei şi să-l vând cu 5. Ce am eu este o avere strânsă după 30 de ani de muncă. Acum este împărţită în urma divorţului”.

tigri2 spunea...

Pentru fratii / dusmani,aflati ca si dupa alpicarea OUG 57,daca intra si zborul la calcul,imi va creste ,semnificativ,cuantumul pensiei.Asta asa ca sa nu mai fiti invidiosi si sa va impacati cu gandul."Semnificativ" inseamna intre 40-60%.Pornesc,pe stil vechi de la 8 puncte de pensie (media celor sase luni).

Iulian Mareș spunea...

Pentru maiag!
Multam mult!
Asa este, cel mai mult timp a avut CN, fara spor la vechimea cumulata!
Maine voi completa cererea pentru CMJ, caci este dreptul lui si sa beneficieze macar de asta, ca si asa este in etate!
Inca odata multumesc pt sfat!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Tigrisorule, si acum, Surugiu, dupa ce a facut o avere fabuloasa din ,,munca'' cinstita si foarte obositoare, a divortat, asa cum fac toti imbogatitii peste noapte, si, dupa impartirea averii, nu mai este chiar asa de nabab, saracul de el! Daca nu era lider sindical, mai avea el acele milioane amarate si vai de capul lor?! Pe mine ma impresioneaza pana la umectarea crocodilului cand se jăluiesc astia despre amaratele lor de averi, si le relateaza, asa, intr-o aura trista si melancolica, de oameni sfasiati de durere ca s-au imbogatit si e vai de mama lor din aceasta dureroasa cauza! Măi, măi si mui, mui! Ce năcaz pe capul lui ca e bogat si ca a impartit la divort averea, asa cum si actualmente imparte patul cu muierea, dar si strachinile si blidele cu haleala in bucatarie, ca unde sa se duca biata femeie cu averea impartita, asa, pe strada si in bataia vantului s-o praduiasca golanii? Ce grea e viata de sindicalist, si cate sacrificii presupune dobandirea averilor, mai mult sau mai putin ilicite! Dar cine dreaku' sa-i intrebe de sanatate de la DNA sau Fisc daca se sufoca in birouri si pe culuoare de atatia şcheleti in putrefactie?!

AndreiPopa spunea...

stie cineva cum se traduce urmatoarul articol din lege...se aleg 6 luni...bla bla....actualizate la momentul depunerii cererii..ce inseamna actualizat daca de ex. aleg acum 3 ani cele 6 luni...???

Unknown spunea...

5 ani facultate civila la zi reprezinta perioada asimilata si intra in calculul vechimii cumulate pentru pensie militara de invaliditate? Adica de ex. la cei obligatorii 25 ani vechime cumulata(rezultata din vechime in munca si perioade pentru munca in conditii speciale) se va mai adauga inca 5 (de la facultate), rezultand 30 ani respectiv 70% din baza de calcul? Va multumesc.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Surugiule, ai ceva cu militarii, dar eu iti spun ceva: Eu nu am nimic, restul impart saracilor! Tu ce ai de raportat referitor la declaratia mea, mo? Ne spui si noua, atunci cand imparti salteaua plina cu valuta, cu nevasta dupa divort, care dintre voi doarme la margine si care la perete?

Anonim spunea...

Nu merita deoarece exista limitarea de 85% .Tot banii aia ii v-a lua.Daca dispare OUG 57 e altceva .Sa vedem atunci.

Anonim spunea...

Sunt si ei ca si noi ..aburiti la greu.

Anonim spunea...

Teapa .Legea 263 nu mai e aplicabila in 2016 .Chiar daca poti alege timp de 5 ani intre legile 263 si 223 practic e imposibil.

Iulian Mareș spunea...

Toti liderii sindicali au facut averi enorme si pact cu diavolii; ei nu-i mai reprezinta pe sinndicalisti si au denaturat ireparabil lupta sindicala, mimand-o si intinand-o!
A fost si asta o etapa!

Anonim spunea...

Am fost in jur de 500 - 600. Beleaua e ca noi militarii am fost foarte putini (sub 200 plus 50 politisti) .Militarii nostrii in rezerva sunt mai lasi ca civilii.Sunt viteji doar pe forumuri.

Anonim spunea...

Balarii si abureli.Minti cum respiri.

Anonim spunea...

Divort aranjat ca sa- si puna la adapost averea.Alooo... DNA.. Alooo..

Anonim spunea...

DNA si ANAF nu intreaba de avere da ''sindicalistul'' e docil cu stapanirea.

Cuza spunea...

Ord. MS 132/2010 si respectiv, M 123/2015 prevad pentru unitatile MApN numai conditii de munca "deosebite-speciale-alte conditii". Pentru perioada urmarii cursurilor scolilor militare, in ce conditii se incadreaza? Un cadrist de la CMJ Iasi a sustinut ca perioada scolarizarii in scoli militare, s-ar incadra la "conditii normale", care nu mai exista conform celor doua ordine. Este tragic cum gindesc cei ce ar trebui sa reactualizeze stagiile!

Iulian Mareș spunea...

Va rog, daca stiti sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare?
In solicitarea facuta catre CMJ, de recalculare a vechimii cumulate, cf M123/2015, trebuie adaugat si nominalizarea celor 6 luni consecutive, mai convenabile, din ultimii 5 ani?
Spun asta, intrucat s-au trimis acasa fotocopii cu locurile de munca si soldele pe luni si ani de activitate, atunci cand s-au recalculat pensiile, din cauza parlitului de boc/turcitul?
Va multumesc!

avianyc spunea...

@ Mares
Momentan in baza ordinului 123 /2015 al ministrului apărarii nationale, in vigoare, (ordin care urmeaza sa soseasca prin corespondenta secreta la CMJ in zilele urmatoare, depuneti doar cerere privind reconsiderarea in grupe de munca,cu specificatia/rugamintea ca după intocmirea fisei cu noile prevederi aceasta sa fie trimisa la CSP in vederea recalcularii drepturilor de pensii.
Cererea pentru recalculare in conditiile legii 223 ,art 28 ,...etc, se va face după ce primim acasa buletinul de calcul in care va fi detaliata compunerea soldei lunare brute . Din acel buletin trimis acasa vom alege cele 6 luni consecutive si vom inainta cererea de recalculare,banuiesc la CSP.

avianyc spunea...

@ Cuza
Ordinul MS 132/2010 a fost abrogat. In vigoare este ordinul MApN nr 123/2015 care prevede modul de aplicare a HG 1294 cu modificarile ulterioare prin hgs 1019.
In legatura cu ceeace spuneti d-voastra era o discutie si pe blogul R 26500,unde legat de acest ordin 123/2015 cineva anonim ,documentat a sesizat faptul ca art.9 ar trebui sa se aplice pentru toti cei care poarta haina militara intrucît HG 1294 cu modificarile ulterioare nu mai prevad pentru MApN grupa de munca ”conditii normale”. Ca atare ar rezulta ca personalul militar MApN se va incadra in continuare cf.acestui ordin art 9 in grupe incepind functie de specific de la CD in sus.
Aceasta motivare neobservata de unii s-a lasat cu observatii indecente mai ales din partea lui mos Alecu-Alhzeimer-încurcă lume.

CEZAR spunea...

tigri2 spunea...

Pentru fratii / dusmani,aflati ca si dupa alpicarea OUG 57,daca intra si zborul la calcul,imi va creste ,semnificativ,cuantumul pensiei.Asta asa ca sa nu mai fiti invidiosi si sa va impacati cu gandul."Semnificativ" inseamna intre 40-60%.Pornesc,pe stil vechi de la 8 puncte de pensie (media celor sase luni).
=====================
Jivina blanoasa si puricoasa ...pentru ca sa-ti stric ziua ..te anunt ca-mi face o deosebita placere sa te atentionez ca ai ..omis PLAFONAREA de 85%...pam ..pam....asa ca poti sa pornesti si din ..Varful Omul ....
PS...acum se vede ca nu au fost chiar idioti cand au bagat OG 57...ca ne place sau nu ....

Huhu Rezea spunea...

@MAIAG
Interpretarea este ca Ordinul 123 si Anexa 1 la Hg se referanumai la locurile si functiile din MApN care sunt incadrate in CD. CS si AC. Restul functiilor si locurilor ramân tot in conditii normale.

Iulian Mareș spunea...

@maiag
Inca odata multumesc mult!
@tigri2
Iti doresc sa fie cum zici! Ai 6 luni consecutive cand zburai continuu?.....atunci, ca si acum parca se tragea din greu pentru orele de zbor, ca sa-ti mentii clasa!
E adevarat ca a fost si o perioada mai laxa prin anii '90!
Iti urez bafta, ca nu ma deranjeaza, Cezar te-a taxat! ....ia-o ca o gluma!

avianyc spunea...

@ huhurez
Cu tot respectul, formularea ”laconica” la prima vedere dar de o larghete si interpretare fara margini ”cadrele militare care mînuiesc armamentul din dotare”alaturi de la celelalte pct de la CD, de fapt lasa MApN fara CN.
Daca elevii si studentii se incadreaza ramîne de vazut,cadrele insa in mod sigur. Dar in mod normal atita timp cît la intrarea in scoala militara semnezi un contract, sa-i zicem de fidelitate si te supui procesului de instruire in toate conditiile, statul ar trebui sa aiba in vedere acest aspect pentru conditiile de pensionare.

Iulian Mareș spunea...

@Huhurez
Eu inteleg, prin M123 ca locurile de munca prevazute la CN se transforma in cel putin CD!
De conditii normale in MApN nu se mai vorbeste nimic!
Gresesc eu?

tigri2 spunea...

***cezar,ciobane / prostovane 85% din BAZA DE CALCUL,iar baza de calcul nu are o anumita limita...baza de calcul in cazul unui ofiter nu este egala cu baza de calcul a unui ciobarlau.

avianyc spunea...

Alo,nea Cezare ,secretarul de suflet al lui nea mos Alecu_Alzheimer-încurca lume-idei idioate , speranta de revenire la 80% +OMM indoielnic ca se va realiza cu toate ca activii nu ar avea de ce sa se supere fiindca vor deveni si ei pensionari si vor profita. E chestie mai mult de etica de cît de alte motivatii.
Tot balamucul asta posibil sa fi pornit de la faptul ca parlamentarii nostri atunci cind au propus amendametele la lege si le-au si votat pe loc habar nu aveau ca la ce au votat ei se mai adauga inca ceva prin OMM. Acuma daca legea se va intoarce de pe la CCr pe la ei sa o faca constitutionala, nu stiu zau cum vor gîndi cînd vor afla ce au votat.
Chiar aseara am asistat pe antena 3 la o discutie penibila intre un seccretar de stat acuzat de doi parlamentari psd-pnl, cu staif, vesnic prin televiziuni ,in legatura cu aplicarea unanima a CASS pentru cei fara venituri. La care acuzatii secretarul le da replica -pai d-voastra in parlament ati votat legea si codul fiscal considerînd masura o facilitate de acces la servicii medicale. La care parlamentarii in cor - NU,NU NOI NU AM VOTAT ASA CEVA. După ce secretarul le-a demonstrat ca pe 23.12.2015 au votat legea devenita apoi masura in codul fiscal au facut fete -fete si au inghitit hapul. Nu-i prima nici ultima data cind parlamentarii voteaza la ordin si nu stiu ce. Asa si cu 223. Credeti ca sunt multi parlamentari care stiu sau stiau atunci ce inseamna OMM si cum se aplica ,Sigur nu. Nu stiu ce reactie vor avea cînd vor afla.

Sorin spunea...

Referitor la anexa 1 secreta din HG 1241, sustin opinia ca dupa aplicare, in MApN nu vor mai exista locuri de munca/ functii cu CN. Se aplica doar MApN deoarece in celelalte structuri toate functiile pleaca de la CS sau CD. La ce vor folosi? Celor pensionati anticipat le va adauga procente la baza de calcul. Celorlalti, pe fondul avalansei de propuneri privind pensii speciale si a posibilei impuneri a unei legi unitare contributive, in anii urmatori, le va mari punctajul final. Referitor la valoarea soldei brute lunare la functia de baza mentin opinia ca este valoarea din anexele la decizia de pensie sau adeverintele primite de la fostul serviciu/unitate. Actualizarea va consta in recalcularea soldei respectiv a componentelor de la vremea pensionarii functie de valorile actuale ale graduluo si functiei. Mai remarc si faptul ca recalcularea se va face in maximum 2 ani, nu in 2 ani, iar plata sumelor aferente de la 1 ian 2016 se va produce chiar din 2016 pentru a nu sufoca bugetul pe 2017.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

IN ATENTIA PENSIONARILOR MAI: VI S-A PUS LA DISPOZITIE O LEGATURA TELEFONICA GRATUITA CU CASA SECTORIALA DE PENSII A MAI, IAR NUMARUL A FOST TRANSMIS PE ROMANIA TV, EU L-AM LUAT, DAR SE PARE CA A FOST TRANSMIS CU O CIFRA MAI PUTIN, DIN EROARE, EU IL AFISEZ AICI ASA CUM L-AM AUZIT SI CULES, RAMANAND CA ADMINUL SAU UN BINEVOITOR SA-L COMPLECTEZE CU ACEA CIFRA LIPSA: 021264085. LA EL SE POATE AFLA PERIOADA OPTIMA CEA MAI FAVORABILA DE 6 LUNI DIN ULTIMII 5 ANI PENTRU CALCULUL PENSIEI, DAR SI ALTE PROBLEME.

ARMATA, DEOCAMDATA, PRIN MINISTRUL TEHNOCRAT SI IMPOTENT, TACE CA PORCUL IN POPUSOAIE SI NU-I DISPUS SA SE DERANJEZE PENTRU ,,NIMICURILE'' NOASTRE! PANA CAND, TETEO? CU ATATEA FUMURI SI AERE O SA-TI ,,SARIM IN CAP,'' SI VEI REALIZA CA E PREA TARZIU SA-TI REVII CU PICIOARELE AERIENE PE PAMANT! COANE BOGATAN CU AVERI COLOSALE SI NUMIT INTR-O FUNCTIE PARALELA CU PREGATIREA, RESPECTA-NE MACAR VARSTA SI PARUL ALB, DACA AI PRIMIT EDUCATIA CELOR 7 ANI DE ACASA, CA MATALE NU ESTI VATAF PE MOSIA ARMATEI SI NOI SCLAVII, AI INTELES, VREMELNICULE? PE ARMATA SI IN ARMATA, PANA LA MOARTE, NOI SUNTEM STAPANII, IAR VOI, VREMELNICII, DOAR INCURCATORI DE SOCOTELI SI SABOTORI ALE DREPTURILOR NOASTRE, ASA CA NU VA AVEM NICI LA INIMA, SI NICI BINEVENITI ACOLO, SUS, IN VARFUL PREPELEACULUI DOAR DE MULS BANI CU SACUL SI SA VA FACETI O FAIMA PE MERITELE SI TRECUTUL NOSTRU GLORIOS!

calin spunea...

http://www.agerpres.ro/social/2016/01/05/linie-telefonica-pentru-pensionarii-mai-la-care-se-pot-obtine-informatii-privind-legea-223-2015-12-50-06
......de citit si capitolul "intrebari frecvente"

Iulian Mareș spunea...

Tigrule2!
Mie nu mi-ai raspuns!
Hai, sa nu ne mai atacam gratuit si sa incercam sa intelegem ceva!
Eu apreciez multe la voi, dar sa stii ca HG definitorii s-au tras dupa 2000!

uber spunea...

Domnilor
M 123 este valabil doar pentru militarii activi, nu are nicio legatura cu pensionarii sau modificarea incadrarii in grupe a celor pensionati. Pensionarilor NU LI SE APLICA masurile din M 123.
Cititi titlul M 123!
Am mai scris dar vad ca nimeni nu vrea sa ia in calcul care e treaba cu grupele de munca, am sa reiau.
Pentru militarii in activitate care sunt incadrati in grupe de munca se platesc contributii pentru acele grupe. Exemplu, sa presupunem ca pentru CN nu se plateste nimic, pentru CD 3 lei, pentru CS 6 lei si pentru AC 9 lei pe luna pentru fiecare militar in parte incadrat intr-una dintre aceste grupe. Aceste sume de bani platite ca si contributie se includ in cuantumul din care se stabileste punctul de pensie pe L 263.
O modificare a grupelor pentru cei deja pensionati intra in conflict cu L 263, cuantumurile platite pentru incadrarea in grupe sunt cele de la momentul pensionarii, ridicarea in grupe fara plata acelor contributii in cuantumurile potrivite este ilegala.
Un ordin de ministru nu poate modifica o lege, exista o ierarhie a actelor normative.
S-a mai facut odata aceasta ridicare, daca va aduceti aminte dupa care s-a revenit. Motivul revenirii nu a fost decat acela al sumelor deja platite care nu reflectau noile incadrari in grupe, cred ca aici a avut un cuvant greu de spus Curtea de Conturi si nu prostiile spuse de Dobritoiu.
Scria cineva ca se va face o recalculare pe L 263 cu noile grupe pentru a se putea alege cuantumul mai avantajos, ma tem ca nu e adevarat.
Care ar fi rationamentul platii contributiilor pentru incadrarea in grupe?
Maxim One daduse un link catre un articol cu o cercetare penala tocmai pe aceasta speta, nu cred ca altcineva isi doreste sa fie obiectul unei noi cercetari penale.
Daca mai aveti cunostinte in activitate, intrebati un finantist, nu trebuie sa luati de buna ce am scris eu.

uber spunea...

Daca HGS 1019 este clasificata, care este procedura legala pentru a verifica daca ai dreptul la o alta incadrare in grupe? Explicatia ca ai gasit-o pe net ma tem ca nu este suficienta.
M 123 si HGS 1019 sunt valabile numai pentru activi.

Huhu Rezea spunea...

@uu4
Ar fi bine sa nu dai indicatii când nu esti sigur.
Citeste art. 11 alin.(3) din Legea 223 si vezi ca HG 1294 cu toate modificarile se aplica si pensionarilor.
Ordinul M123 este un act normativ de aplicare a Hg 1294/2001.
Legea 223/2015 nu mai prevede contributie diferentiata pentru conditiile de munca.

tigri2 spunea...

***Iulian Mares,ultimii cinci ani din activitatea mea ca pilot au fost 1994-1998.In acea perioada ,cei mai 'fructuosi" ani au fost 1994 / 1995. Zborul"puternic" a fost in anii 1991/1992.Intrebarea ta mi s-a parut provocatoare,daca ti-as raspunde ,precis, se trezeste prostanacul de Timis,vine cu vre-un comentariu a la Gaga si ma indispune.Este un personaj prost si scabros,cauta 'sa-ti intre sub piele" ca apoi sa te barfeasca,pentru mine este un nenorocit cu care nu am ce discuta.Eu nu cer nimic decat PRINCIPII,sunt suparat pentru ca cineva incearca sa ne umileasca,sa ne desconsidere.daca s-a dat o lege,apoi sa se respecte ca noi nu suntem CENUSEREASA Romaniei.Toata lumea primeste cate ceva si pe noi ne scuipa? Suntem blegi,suntem buni numai sa ne "muscam de cur" unul pe altul.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@uu4: Interesant!

Huhu Rezea spunea...

@eleonor radu
Perioadele asimilate intra in componenta vechimii efective, cea care conteaza in calcularea pensiei de invaliditate si la care se adauga stagiul potential, pâna la 25 ani vechime.
Vezi capitolul pensie de invaliditate din Legea 223/2015.

Unknown spunea...

”Ministrul Afacerilor Interne, Petre Tobă, a dispus înfiinţarea unei linii telefonice speciale prin care foştii angajaţi ai minsterului care vor să obţină mai multe informaţii despre lege sau despre recalcularea pensiei pe care o au pot discuta cu specialiştii Casei de Pensii a MAI. Numărul de telefon 021 264 8505 poate fi apelat de luni până vineri, în intervalul 08.00- 16.00.” - sursa Mediafax

uber spunea...

Huhurez eu vorbeam de recalcularea pe L 263 cu noile grupe de munca. Art 12 din M 123 intareste ce am scris.
Art. 14 e o tampenie pentru ca nu DMRU, CSP sau CMJ au dreptul de a opera in fisele de evidenta cu incadrarile in grupe de munca, doar verifica modul de aplicare. Reevaluarea/incadrarea/reincadrarea se face numai de catre unitatea la care ai lucrat, aici nu mai intru in amanunte ca devine o intreaga poveste.
Daca dau indicatii gresite tocmai asta e rostul unui astfel de blog, sa le indreptam si sa vedem care este realitate de fapt. Cine va face noile reincadrari? In baza la ce? In baza L 223? Care este procedura?

In M 123 mai e la sfarsit o anexa 5 care incepe asa:
Fisa cu locurile de munca in care a lucrat.........
si capul de tabel este destul de clar.

Deci de la unitatile la care ai lucrat nu primesti decat o lista cu grupele in care ai lucrat in baza OZU nr 1, nu primesti o reevaluare/reincadrare de la biroul personal.
Deci pana la urma cine face reincadrarea, ca rezulta asa: de la unitate primesti unde ai lucrat iar DMRU si CSP verifica aplicarea prevederilor.
De asemenea nu cred ca nu se mai platesc contributii pentru personalul incadrat in grupe de munca. Iar daca nu se mai platesc ce fac cei care ies la pensie dupa anul 2016 si doresc sa ramana pe L 263? Grupele de munca mai au vreo relevanta pentru acesti militari?

Anonim spunea...

Ce s-a intamplat totusi cu Olescu de pe elita ? Lor fi arestat perciunatii si acum il'' inmoaie '' ? E ceva ciudat .Nu raspunde nici la telefon .

Huhu Rezea spunea...

Olescu o fi plecat la schi si n-are internet. Se mai duce si prin strainataturi.

Iulian Mareș spunea...

Pentru Tigri2
Eu nu am scris malitios! ... stiam de anii 90 cand s-a zburat, acum ca cel mai intens a fost 91-92 e o alta poveste! personal iti doresc tot binele din lume!
Iti mai dau un motiv pt care imi plac aviatorii!
Fratele meu este aviator, controlor trafic aerian, la ACC!

karadeniz spunea...

HGS 1019 s-a aplicat în Armata Română încă din 2011, prin ordinul MS 132/2010, deci de atunci în armata nu mai există condiții normale. Problema actuală este extinderea aplicării acesteia și la cei pensionați anterior anului 2011. Operarea de modificări în fișa cu locurile de muncă se face de către cei care au memoriile personale care în cazul celor pensionați deja sunt centrele militare.

karadeniz spunea...

HGS 1019 s-a aplicat în Armata Română încă din 2011, prin ordinul MS 132/2010, deci de atunci în armata nu mai există condiții normale. Problema actuală este extinderea aplicării acesteia și la cei pensionați anterior anului 2011. Operarea de modificări în fișa cu locurile de muncă se face de către cei care au memoriile personale care în cazul celor pensionați deja sunt centrele militare.

Iulian Mareș spunea...

Mai stie cineva de starea OUG57 trimisa la Senat?
Stiu ca pe final de 2015 doua comisii dadusera aviz favorabil intr-o veselie!
Cred ca nici nu au citit textul ordonantei ...ca se grabeau in vacanta......comisia juridica facea niste propuneri de forma si nu de fond!

avianyc spunea...

@ uu4
Cu respect,te rog nu mai fa astfel de abordari asupra grupelor de munca.
Grupele de munca se acorda pentru toti pensionarii militari in baza ordinului nr 123/2015 al ministrului apararii nationale. (la loc de munca cu conditii identice-grupa de munca identica) in baza anexei nr 1 din HG 1294 cu modificarile ulterioare.
Acel dosar p. de care vorbesti are alte conotatii ,desi d-nul ministru Dobritoiu ar fi putut face demersurile legale in vederea acordarii grupelor pentru tot personalul de atunci asa cum a promis in campania electorala, astfel pensionarii nu ar mai fi pierdut bani si pe aceasta cale pina la 01.01,2016.. Dar fiind incalcate dispozitiile Ms 132(pentr-o singura fraza) care prevedeau acordarea grupelor doar pentru cei pensionati după 1.1.2016 s-a ajuns la dosar si retragerea grupelor din posesia celor pentru care s-au aplicat nimeni nu stie pe ce criterii.
In mapn s-au mai facut asemenea miscari si au ramas valabile. Contributiile astea in sist .mapn nu sunt altceva decît mutarea banilor dintr-un buzunar al statului in altul deci fara efect. La civili pe L 263 problema se pune cu totul altfel de aceea in mediul privat nu prea dai de patroni care acorda grupe.
Din Hg 1294 modificata rezulta disparitia grupei CN. Probabil daca nu se va gasi o formula si pentru elevi/studenti (atr 9 (1)) tinînd cont ca nu mai exista serviciul militar obligatoriu si ca acestia se supun unui angajament semnat cu institutia militara probabil acestia vor fi ramîne incadrati in CN ,lucru nefiresc atita timp cît participă la procesul de pregatire de lupta in diverse conditii de munca si instruire de la CD pina la AC.

AndreiPopa spunea...

Buna seara, intrebam ieri daca stie cineva ce inseamna 6 salarii actualizate la data depunerii cererii??? Aleg 6 salarii de 2-3 ani..ce inseamna actualizat??? Multumesc mult

CEZAR spunea...

@ Iulian ..
Cei mai ,,fructuosi"..ani ai ,,Jivinei blanoase - puricoasa"..au fost atunci cand a participat la razboiul din ...Malvine ....!!!
Ii drept ca pornea mai greu tractorul cu sfarleaza ..dar apoi nu-l mai opreai ....!!

avianyc spunea...

@uu4
Grupele de munca se reconsidera in „fisa cu locurile de munca care dau dreptul la incadrare in conditii de munca.......” de catre angajatii CMJ la cererea depusa de pensionari in acest sens catre comandantul CMJ. CMJ actualizeaza fisa si o trimite Casei S. de Pensii in vederea recalcularii pensiei in conformitate cu noile date din fisa. In momentul in care primesti noua decizie de pensie daca ai neclaritati in legatura cu incadrarea in grupe cf HG 1294 cu modificarile ulterioare depui contestatie in termen de 30 zile de la primirea deciziei si primesti raspuns de la CSP in termen de 45 de zile.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Elita este in sevraj dupa excesele culinare si bahice de sarbatori, si fiind in recuperare, nu trebuie deranjat din tratamentul cu moare de varza si zeama de castraveti pana la recalcularea-actualizarea pensiilor militare! Primul cupon cu pensia marita va fi si ultimul antidot care-l va mentine fortificat pana la fix 110 ani!...

Iulian Mareș spunea...

Pai a transportat LRDG si rangeri in razboiul ala murdar?
Nu cred...caci s-a facut un mars pe ocean de 15 zile si elicopterele noastre IAR 316 B nu erau navalizate! A tras si cu Exocet?
Ne injura rau cand o citi....dar, mai glumim si noi!

Iulian Mareș spunea...

Pentru AndreiPopa!
Eu am inteles ca vei primi fisa cu salariile, ca sa iti alegi!
Acum cum se va face actualizarea nu prea stiu! Prin 95 erau salarii de 27_34000 lei....cum s-o face echivalarea nu stiu?
Poate cineva mai vechi in meserie, de pe aici....sa dea un raspuns autorizat!

Unknown spunea...

poate sa ma lamureasca cineva cum se calculeaza pensia? printre atatea informatii nu mai inteleg nimic. Se calculeaza din salariul de baza sau din salariul brut?

karadeniz spunea...

@ Andrei Popa 17.48
Exact ceea ce spune legea. Adică dacă în acea perioadă de până la 5 ani anumite elemente ale soldei au suferit modificări, veniturile din perioada aleasă se actualizază funcție de acele modificări.
Presupunem că alegeți 6 luni de acum 5 ani, când ați avut o funcție mai mare .
In acești 5 ani s-au modificat, solda de grad o dată și solda de funcție de două ori. Când depuneți cererea de pensionare veniturile din perioada aleasă sunt actualizate la acest moment, adică soda de grad se ia în calcula la valoarea de acum nu de acum 5 ani, la fel și solda de funcție și celelalte componente ale soldei care derivă din aceasta.

Huhu Rezea spunea...

@Popa
Ti-a mai raspuns cineva la intrebare.
Daca iti alegi 6 luni din urma cu trei ani si te pensionezi acum, inseamna ca soldele din perioada respectiva se actualizeaza la valoarea prezenta, inclusiv cu marirea de 10% din luna decembrie.
@karadeniz
Cititi si art.2
(3) Locurile de muncă şi activităţile care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, se încadrează în condiţii de muncă potrivit legislaţiei anterioare şi în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare

si art.4 alin.(2) din M 123

uber spunea...

maiag singura persoana care are dreptul sa opereze in fisele de evidenta este NUMAI ofiterul cu personalul de la unitatea la care ai lucrat. El are la dispozitie toate documentele necesare sa faca asta.
Citeste Art.6, vezi ca pe acele fise semneaza seful structurii resurse umane si precizeaza "certific exactitatea datelor".
Cine de la CMJ are acest drept atat timp cat M123 este extrem de clar?
Care este documentul prin care CMJ are dreptul sa-ti actualizeze fisele cu locurile de munca si cine va fi atat de tampit sa semneze si sa precizeze "certific exactitatea datelor"?
Tu ai semna?
Daca da, care este documentul care iti da certitudinea ca "certific exactitatea datelor"? Si care e documentul care iti da voie sa faci asta?
Tu nu vezi ca toata povestea asta e cusuta cu ata alba?

avianyc spunea...

@ Corneliu
Doamne fereste de altceva cu gelutu ,îi dorim multa sanatate.
Acuma insa este perioada de acordare a ITP- capătînă si a ”licentelor” pentru permisiunea de a scrie vrute si nevrute pe blog. Locul si sala de examinare ......ma abtin.
După gelutu urmatorul invitat va fi(doi in unu)- motănel-motăcel-tigrisor2 de mîna cu Maxim One.Pentru el se solicita o adeverinta-caracterizare profil in plus care este deja pusa la dispozitie de mos Alecu_Alzehmer-încurca lume-idei idioate.Daca totul merge bine se va putea alege doar cu înbunatatirea tratamentului.

Iulian Mareș spunea...

UU4
Multe UM nici nu mai exista!....
In baza locurilor de munca....rezultate din dosar si/sau arhive opereaza cel desemnat in baza ordinului M123! Iti vine confirmarea, incadrezi cf ordinului si gata!
Asa vad eu problema! In memoriu de la CMJ sunt trecute datele de baza...unde e neclar/netrecut se apeleaza la arhiva! Baga si aia de la arhive praf in gat, ca iau spor, nu?

avianyc spunea...

uu4
Ce spui este valabil pentru activi.
Pensionarii depun cerere catre detinatorii ”Memoriilor Originale” respectiv CMJ.
Ca rezervist mai figurezi doar in evidenta lor ,nu mai ai treaba cu unitatea.
Daca este ceva neclar in memoriu in baza adeverintelor pe care le obtii sau le cer ei de la arhiva centrala sau de la unitatea in care ti-ai desfasurat activitatea pentru perioada in care arhiva nu a fost predata arhivei centrale sau de arma ,angajatii CMJ fac modificarile in fisa atasata ”Memoriului Original”. Memoriile originale nu se intorc de la CMJ la unitatea de baza decît pentru cazuri deosebite sau reincadrari in functie-evident in unitatea de incadrare.
Ei iti actualizeaza fisa in urma cererii depusa ,o certifica si îi da drumul pe flux.
Ieri am depus cererea la CMJ pentru reincadrrea a cîtiva ani(cursuri,detasari,etc).
Incadrarile se fac fuctie de activitatile desfasurate si de precizarile din anexa1.
Nu prea mai sunt locuri de munca si activitati care sa nu-si gaseasca dreptunghiul corespunzator-corespondent in anexa 1 la HG 1294 modificata.

uber spunea...

@Mares
"Iti vine confirmarea, incadrezi cf ordinului si gata!"
Pai asta il intrebam si pe maiag, in baza carei legi, ordonanta, OM iti vine ordinul si gata? M 123 nu e suficient de clar?
CMJ nu are dreptul sa opereze in fisele cu evidenta, in dosar este fisa originala semnata de seful personalului de la unitatea la care ai lucrat. Nu poti sa ai doua fise, "una buna" emisa de cine trebuie conform M 123 fost M 132 si o alta "buna daca prima nu mai e buna", emisa de CMJ. Ca se pot gasi unele cai prin care ai putea sa ai o oarecare certitudine de corectitudine e alta problema.

Eu ma las pagubas.

Iulian Mareș spunea...

UU4
Te incarci cu probleme care nu-ti apartin.
Maiag ti-a spus bine..pt activi asa e!
Sa stii ca sunt UM care nu au birou/of de personal si tine unul prin cumul, care este in fapt o mare poveste. Cumulul este numai pt o functie prevazuta in stat si neincadrata! In acest caz ar trebui sa iei si ceva bani in plus pt asat...dar nu despre aceasta teza discutam!
Cdt CMJ desemneaza o persoana sau un grup care se documenteaza si aplica ordinul! Atat. In conditiile actuale CMJ o cam sufla-n vele si stiu ce zic....au functii mai putine, dar va fi o campanie intr-un an.
Intr-un fel ai oaresce dreptate ca nu nominalizeaza persoana, functia din CMJ, dar daca la CMZ au functie de personal este ok!

avianyc spunea...

Uu4
Pentru rezolvarea cererii CMJ iti intocmeste si inregistreaza o noua fisa care rămine de actualitate. La CMJ totdeauna ultima fisa inregistrata emisa in baza ordinelor in vigoare ramîne valabila si se ataseaza la dosar alaturi de fisa veche(sau poate cea veche se preda cea pentru arhivare-este gestiunea interna a CMJ).
In realitate ce este in fisa de multe ori nu corespunde cu ce ai in decizia de pensie. exemplu,cazurile din 2011-2012 cînd CMJ au intocmit fisele ,le-au trimis la CSP, au emis decizii de pensie apoi cind a venit gen. Dobritoiu grupele s-au retras doar prin operatiuni ale CSPensii fara a mai instiinta CMJ. Astfel in fisa de la CMJ a ramas vechea incadrare trimisa de ei la CSP.
Acum acele fise se anuleaza si se intocmesc fise noi inregistrate la BDS care se ataseaza ca document la Memoriul Original.
Daca pe parcurs (daca ordinele in vigoare iti permit) mai depui la CMJ alte documente -adeverinte doveditoare de desf.de activitati in locuri de munca ce permit incadrarea in grupe cei de la CMJ anuleaza fisa veche si iti intocmesc fisa noua pe care o trimit (un exemplar) la CSP iar un expl. il depun la memoriul original.
Fraza ca ”opereaza in fisa de la memoriu„ este ceva generic si nu inseamna ca fisa intocmita de cadrist ramîne valabila. Ea se pastreaza la dosar sau arhiva ca orice document inlocuit cu alt document de actualitate.

Unknown spunea...

A vazut cineva anexa 1 la M123 / 2015 ? Care sunt diferentele fata de M 116 si respectiv MS 132/2010 ?

AndreiPopa spunea...

Va multumesc tuturor pt raspuns. O seara linistita sa aveti...

Iulian Mareș spunea...

@Traian Dragomir
Da, le-am vazut. Incadrarile pleaca de la 3 luni in sus!

mesteru spunea...

Ce se intampla daca nu solicitam la CMJ reancadrarea in grupe dupa noile norme si reglementari? Ce folos mai au niste ani in plus din moment ce oricum am depasi plafonul de 85% din baza de calcul? Eu sunt multumit de incadrarea actuala si sper sa fie luata in considerare asa cum exista!...Nu vreau mai mult! Exista o obligatie? Ultima mea decizie de pensie contine date eronate in sensul ca am trecuta o vechime cu 10 ani mai mica decat cea reala.Am facut contestatie in termenul legal de aproape 1 an fara raspuns insa. Daca pensia pe legea 223 rezulta mai mare decat cea actuala primim diferenta de la intrarea in vigoare a legii? Daca nu solicitam perioada cu cele 6 luni si o fac ei din oficiu vor alege oare perioada cea mai buna sau aleatoriu? Poate cineva sa-mi spuna cum se mai calculeaza solda militarilor? VSR mai conteaza in calcul? Si daca totusi e folosita care e valoarea actuala?...sau soldele au valori fixe si nu coeficienti? Pensia mea contine prevederile OG1,a legii 119 si 263! Cum e posibil?

tigri2 spunea...

***mesteru,nu trebuie sa te grabesti precum fata mare la maritat,avem sase luni la dispozitie pentru asta(pana pe 30 iunie 2016)Raspunsuri:
1.plata diferentelor se va face de la 01 ianuarie 2016
2.tu iti alegi care va fi pensia ,cea veche sau cea noua
3.chiar daca ceri recalcularea ,in plata iti va ramane cea cu valoare mai mare
4 daca nu ceri recalcularea ,din oficiu o sa-ti calculeze ultimele sase luni de activitate
5.calculul soldei militare are un algoritm precis ,da intra si VRS,daca vrei iti dau algoritmul,dar daca te uiti bine pe forumul de discutii(de aici) il gasesti
Eu zic sa mai stai sa se linisteasca apele cu legea .Singurul lucru pe care trebuie sa-l faci este sa te deplasezi la CMJ pentru a cere incadrarea in noile conditii de munca.
Sanatate si pensie lunga!

mesteru spunea...

Multumesc @tigri2! De unde ati tras concluzia ca ma grabesc din moment ce nici macar nu vreau sa urmez algoritmul impus de lege si de ordonanta 57? Eu nu-mi fac probleme cu mana mea...

Unknown spunea...

SUNTETI MARI BANDITI SI EXCROCI,DUCETI IN EROARE PENSIONARII,

Unknown spunea...

SE CHEAMA HOTIE PE FATA,SI ASA AVEM UN MINISTRU DE 2 LEI,E AERIAN SARACUL.