Un produs Blogger.

luni, februarie 19, 2018

Decizii ale ICCJ referitoare la dezlegarea prevederilor legale privind ajutoarele la trecerea în rezerva și indemnizația pentru pensionarii militari, membri ai uniunilor de creație.

47 comments
Nordul Italiei

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Biroul de Informare şi Relaţii Publice
C O M U N I C A T
În şedinţa din 19 februarie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat trei sesizări în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunţate următoarele soluţii
Decizia nr.9  în dosarul nr.2632/1/2017
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 3406/104/2016, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Interpretarea dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi (2) din Anexa VII din Legea nr. 284/2010 cu privire la faptul dacă, la încetarea raporturilor de serviciu/trecerea în rezervă/retragere, poliţiştii/militarii beneficiază de ajutoarele prevăzute de aceste prevederi în situaţia în care legiuitorul, prin acte normative care reglementează salarizarea în sectorul bugetar, a stipulat că aceste prevederi nu se aplică, respectiv aceste ajutoare nu se acordă.”
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19 februarie 2018.  
NOTA blogului. 
Sesizarea este respinsă ca inadmisibilă doar pentru forma  în care a fost formulată de Curtea de Apel Craiova. Speța se află deja pe rolul ICCJ, promovată de CA Suceava sub forma Recursului în Interesul Legii, și nu mai poate face obiectul sesizării în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile(art. 519 C pr. civilă) RIL-ul se judecă pe 05 03 2018. . Vezi AICI
25
2833/1/2017
17.10.2017
05.02.2018
05.03.2018Decizia nr.10  în dosarul nr. 2657/1/2017
Admite sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Piteşti – Secţia I civilă, în dosarul nr. 984/109/2016* şi, în consecinţă, stabileşte că:
Dispozițiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată, se interpretează în sensul că în categoria pensionarilor sistemului public de pensii (în accepțiunea acestei prevederi legale) nu intră și pensionarii sistemului pensiilor militare de stat (Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare).
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 februarie 2018.  
După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

47 de comentarii:

Unknown spunea...

Acum este clara pozitia ICCJ in raport cu ajutoarele la pensie,nu cred ca le mai vedem ,decat daca gasim bunavointa completului care ne judeca.Mai avem solicitarea de RIL a CA Suceava pe aceeasi tema dar......e cam clar.

avianyc spunea...


Am spus de multe ori ca masurile fiscal-bugetare luate de guvern nu pot fi declarate neconstitutionale de catre CCR cât sunt justificate.
Ca atare nici ICCJ nu poate trece peste o decizie a guvernului pe masuri fiscal-bugetare justificate. Aici guvernul si parlamentul sunt suverani.
Se poate traege printre randuri concluzia din acesta decizie ca practic ICCJ a pasat problema in curtea guvernului evident cu finalizarea prin transformarea OUG in lege in parlament.
Aceasta decizie va fi cu rol de unicitate in speta asta.

Vă mai aduceti aminte când Tariceanu spunea ca nu sunt bani pentru majorarile salariile de 50% pentru profesori propuse de Androneasca in campanie iar in parlament atat psd-istii cât si pdl-istii si pnl-istii au votat in cor contra lui Tariceanu propunerea d-nei ANdronescu. Legea a fost votata ,a curs facându-si efectele ,platile nu s-au facut din lipsa de bani dar nici nu au fost anulate prin OUG.
Cand s-a intrat in criza din lipsa de fonduri(masuri fiscal-bugetare)s-a dat ordonanta din an in an cu neplata acelor majorari exact ca in cazul ajutoarel de trecere in rezerva.
S-au judecat pe spetă,insa ICCJ a decis plata acelor ajutoare doar pentru perioada cât legea si-a facut efectele fara ca ajutoarele sa fie taiate de la plata prin OUG.
Aceeași situatie este si cu OG 57 si OG 59.
Pe OG 59 ar putea fi o sansa daca CCR ar decide ca masura stabilita de guvern se poate aplica numai pe o perioada determinata.
Ca atare totul este doar in mâna pixul guvernului ,guvern care gestioneaza bugetul.
Am vorbit!!
.

Huhu Rezea spunea...

@avianyk
Citește și Nota pe care am introdus-o în articol la inadmisibilitatea sesizării formulate de CA Craiova.

Leo spunea...

Daca ICCJ a respins ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova , eu inteleg ca, Curtea de apel Craiova este neprofesionista in filtrarea si formularea spetei deoarece INADMISIBIL , pe scurt inseamna ca "asa ceva nu se poate cere" la adresantul acelei instante , recte ICCJ.
Când o instanta iti respinge o cauza ca "inadmisibila" , inseamna ca nu esti orientat , adica esti debusolat.

avianyc spunea...

@ Huhurez
Cum interpretezi 521 (3) ?
” Dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţa care a solicitat dezlegarea de la data pronunţării deciziei, iar pentru celelalte instanţe, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Alex Ionut spunea...

Rog o traducere mai accesibila pentru aceasta hotarare (neavand studii juridice si nefiind familiarizat cu aceste spete). In prima faza actiunea a fost respinsa ca neintemeiata (s-a dispus neplata). Recursul a fost promovat la Curtea de Apel Craiova care a sesizat ICCJ. Din textul afisat reiese ca sesizarea CA Craiova a fost declarata inadmisibila (care prevedea de fapt neacordarea ajutoarelor, avand considerent faptul ca acestea au fost anulate ca urmare a unor acte legislative, asa cum a fost ea cuprinsa textual in sesizarea CA Craiova), deci prima hotarare nu este anulata? Va rog o lamurire. Va multumesc.

Huhu Rezea spunea...

@alex Ionut
Pănă astazi judecarea dosarului a fost suspendată la CA Craiova care nu a dat o soluție, cerând o soluție prealabilă la ICCJ.
Urmare a deciziei ICCJ, CA Craiova va repune dosarul pe rol și il va judeca potrivit legii și convingerilor sale.
Are avantajul că pe 05 martie se judecă la ICCJ un Recurs în Interesul Legii pe aceeași speță, promovat de CA Suceava, situație care a condus și la inadmisibilitatea sezizării formulate de CA Craiova. .
Hotărârea primă este tot nedefinitivă.

Alex Ionut spunea...

Va multumesc.

Huhu Rezea spunea...

@avianyk
Cu privire la efectele deciziei de interpretare se face trimitere la efectele deciziilor în RIL, respectiv la art. 517 alin 2 din C. pr. civilă:
Art. 517
(2) Decizia se pronunţă numai în interesul legii şi nu are efecte asupra hotărârilor judecătoreşti examinate şi nici cu privire la situaţia părţilor din acele procese.


Funcţionează şi în aceste cazuri autoritatea hotărţrilor deja judecate

Liviu PO spunea...

Acest fapt trebuie un intreg articol.Ce spuneti?
" Solutia pe scurt: Admite acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Ionescu Claudiu Ştefan în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Judeţean de Poliţie Hunedoara şi în consecinţă: Obligă pârâtul la recalcularea salariului de bază şi al sporurilor de care a beneficiat reclamantul la nivelul maxim al acestor drepturi acordate în cadrul MAI începând cu 12.10.2016, cu aplicarea condiţiilor speciale pentru perioada 29.12.2015-12.10.2016 pentru care se vor recalcula sumele de bani, raportat la salarizarea pentru perioada punerii la dispoziţie, respectiv concediul medical.

Obligă pârâtul să plătească diferenţa de drepturi salariale dintre sumele primite de reclamant şi cele rezultate în urma recalculării începând cu data de 09.04.2015 şi 12.10.2016 actualizate cu indicele de inflaţie şi dobânda legală aferentă până la data plăţii efective, cu aplicarea condițiilor speciale pentru perioada 29.12.2015-12.10.2016, pentru care se vor plăti diferenţe în urma recalculării, raportat la salarizarea pentru perioada punerii la dispoziţie, respectiv concediul medical. Fără cheltuieli de judecată.
Document: Hotarâre 135/2018 01.02.2018
"

Huhu Rezea spunea...

@Liviu
E speță diferită de ce discutăm noi aici.

Liviu PO spunea...

H
Este diferita,dar in legea 71/2015 de aprobare a oug83/2014 se arata:
"Articolul I
Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), personalul din aparatul de lucru al Parlamentului și din celelalte instituții și autorități publice, salarizat la același nivel, precum și personalul din cadrul Consiliului Concurenței și al Curții de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste instituții, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază și al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice pentru fiecare funcție/grad/treaptă și gradație, va fi salarizat la nivelul maxim dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții."
Prin urmare,militarii ar fi trebuit sa primeasca solde de functii la maxim din aprilie 2015.
Asadar un maior va avea coeficientul de functie 4.40 nu 3.89,iar un colonel nu 5.63 ci 7.58.
E ceva ,nu-i asa?
In acest caz la actualizare ar trebui sa ne fie actualizate pensiile la coeficientul maxim al soldei de functie,daca totusi nu se doreste a se avea in vedere salariul minim pe economie conform L 207.
Totusi trebuie avuta in vedere posibilitatea de a trage ceva foloase,daca nu noi cel putin activii trebuie instiintati de indata...
Cel caruia ii datoram aceste informatii este domnul Constantin IONESCU politist in rezerva de la Hunedoara.Intrati pe pagina domniei sale de facebook si va veti lamuri mult mai bine despre aceasta problema.
Domnia sa a castigat un proces in contencios si trebuie sa primeasca banii din urma...
Inca o data politia e la inaltime!

Alexcta spunea...

De văzut Decizia ICCJ nr.23/2005, RIL intr-un caz similar.

M Constantinescu spunea...

La unii da la altii BA! Dosar 11575/3/2017 Curtea de apel Bucuresti, sectia VIII "Ora estimata: 09:00
Complet: S8 Completul 7 recurs NCPC
Tip solutie: Admitere recurs
Solutia pe scurt: Admite recursul principal formulat de recurenţii reclamanţi. Respinge recursul incident formulat de recurentul pârât. Casează în parte sentinţa civilă recurată în sensul că admite cererea. Obligă pe pârâtă să plătească reclamanţilor ajutorul la trecerea în rezervă prevăzut de art.20 alin.2 anexa VII Secţiunea a III-a din Legea nr.284/2010, sumă ce va fi actualizată cu indicele preţurilor de consum şi la plata dobânzii legale de la data trecerii în rezervă până la data plăţii efective. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei civile recurate. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 09.02.2018.
Document: Hotarâre 735/2018 09.02.2018

Huhu Rezea spunea...

.@Constantinescu
Instanțele vor da soluții diferite până se va da Decizia ICCJ în RIL-ul ce se va judeca pe 05 03 2018.
De regulă , pornind de la excepția ca ajutoarele se plătesc în caz de deces, instanțele serioase au admis cererile doar pentru cazuri sociale, cu pensii mici. Alte instanțe au abuzat, din dorința de a demonstra că ele sunt deasupra legii

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Daca asta-i justiția cu principiile și deciziile ei neuniforme, înseamnă că ne-am născut prea devreme!
Și-mi place când le-o mai da, după principiul Juie Mustitia!
Lor își dau? Ce skimbari... până-n 89 erau cuminți! Și cuminți sunt și acum, ascultând de alții!
Asta-i doar simulacru de justiție, cu dublu standard! Mie da, ție Ba!
Interesant!

Leo spunea...

Pana la urma cum se procedeaza. Se pune in aplicare Hot. 735 definitiva , de care vorbeste M Constantinescu , sau se asteapta decizia ICCJ.?

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Deciziile date în RIL nu au efecte nici asupra hotărărilor contradictorii care sunt analizate. Cu atât mai mult nu au efect asupra altor hotărâri definitive deja pronunțate.
Se aplică Decizia 735 indiferent ce se decide în RIL.

Gigi spunea...

Foarte bine că a respins-o!
Da,e bine,deoarece,CA Craiova a cerut că Instanța Supremă să se pronunțe pe ceva care anterior ICCJ s a mai pronunțat,în sensul că acele ajutoare sunt drepturi care nu se prescriu,datorită OuG date la sfîrșit de an de către guv.gen 57,etc.
Ori,CA Cr.tocmai asta a cerut,să lămurească acest aspect.
Acum vom vedea ce decizie va lua în celălalt caz,de la SV.

Și încă o chestie care mă pune pe gânduri!
Cum,onorata Instantă de la CA Cr.a dat câștig de cauză anul trecut în mai multe dosare,unul din ele l- am arătat chiar aici,iar acum cere ICcJ să lămurească?

Ce grijulie este onorata instan5ă cu drepturile anumitor categorii de bugetari pt. a nu "prejudicia" bugetul,dar,întreb,cu drepturile lor or fi tot atât de grijulie?

Mă face să cred că se judecă partinic,aplicându-se principiul
PCR???
Cunosc bine cine sunt cei care au câștigat aceste aj.chiar la CA Cr.ce statut au avut și ce statut a avut cel care face obiectul dosarului care îl dezbatem acum!
Vom vedea ce hot.va lua când se va pronunța,acum,după ce le a respins cererea!
Am mai spus,pînă nu va fi voință politică,nu vom obține aceste drepturi toți,ci numai șmecherii care au rel.cun.și pile???
Tipic românește?

Huhu Rezea spunea...

@Gigi
Dreptul la indemnizații a subzistat până la 31 12 2017, nu a fost abrogat prin ordonanțele anuale care au reglementat că nu se aplică, dar a fost abrogat prin Legea 153/2017 care nu-l mai prevede.

Leo spunea...

- Multumesc Maestre pt. ambele lamuriri. M-am linistit.
- Referitor la ajutoarele la trecerea in rezerva , noi trebuie sa intelegem un lucru si sa-l acceptam. Faptul ca unii "au prins" iar altii nu , face parte din jocul vietii. Adica este "cum te prinde loteria vietii". La fel este si cu cuantumul pensiilor , jucat la ruleta in functie de care generatie ai avut sansa sa apartii.
By the way , numai la mine in cartier sunt cam 11 locatii de jocuri de cazinou.
Am ajuns o natiune de pariori....

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
În răspunsul pt Gigi, pe final, te-ai referit la viitor, nu?

Gigi spunea...

@Huhurez
Așa este,OuG nu au abrogat,ci le-au suspendat,am mai dezbătut noi cu ani în urmă.
L.153,a abrogat fosta lege 284/2010,dar până la intrarea în vigoare a noii legi(153),284 nu era abrogată.
L.153,operează în viitor,nu în trecut.
Ce rost mai avea,art.11 din OuG,privind măsurile fiscale de anul acesta, dacă 153 nu a mai prevăzut acordarea ajutoarelor?
Lămuriri de către instanța Supremă au mai fost date,se cunosc.
Numai niște tâmpiți,puteau să introducă în OuG,că doar cei care vor deceda anul acesta li se vor acorda aceste drepturi?CEZAR spunea...

m-Ale
Asa cum a fost si cu restructurarea !
La unii Da functie la alti Ba
Las ca-i bine sa vezi si Tu cum ii sa fi ..NEGRU !

Huhu Rezea spunea...

@Iulian
Interpretarea este așa:
Pentru trecut, dreptul nu a fost acordat de ordonanțele anuale, iar pentru viitor dreptul la indemnizații a fost desființat de Legea 153/2017. Cred că în felul acesta va decide și ICCJ.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Mulțam!

Padina!
Câinele moare de bătrân și p.... de grija altuia!

Leo spunea...

Sunt ingrijorat ca nu-l mai citesc pe Leon.
Leon , sa nu-mi spui ca esti plecat cu Mitica pe banii ancmr-ului la Havana , la festivalul de acolo.

Huhu Rezea spunea...

Leon a anunţat că în post nu mai păcătuieşte pe blog.

Huhu Rezea spunea...

Nu am mai auzit pe cineva sa ridice problema neacordarii indemnizației de creație pentru pensionarii militari. AM crezut ca a fost reformulat art. 1 din Legea nr.8/2006.

Leo spunea...

- Nu am stiut ca Leon este asa de bisericos. Il invidiez.
- Nu indemnizatia de creatie pt. pensionarii militari "ARDE" , ci actualizarea conf. L 152 + L 207.

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Nu a inceput să te ardă la pungă şi neactualuzarea de la 01 01 2018, pentru cresterea cu 25% a soldeelor de grad si funcţie potrivit art 38 din L 153/2017?

luminita spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leo spunea...

Maestre ,
Deocamdata cat este "in functie" OUG 59/2017 nu prea ma gândesc la L.153/2017 ca incepe sa ma doara capul. Sunt multumit deocamdata ca faimosul Art.38 al L 153 a trecut ca glontul pe langa ureichea noastra.
Dupa ce , se rezolva intr-un fel cu OUG 59, incep sa ma gândesc la ce ma mai "arde". Le prioritizez "PAS cu PAS" , vorba unui personaj politic contemporan.
PS
Leon este rugat sa ne trimita un mesaj "ziditor" din Havana....

avianyc spunea...

Mai avem putin si politicienii nostri parcă croiti sa faca tara asta praf ne duc spre un ”babilon” in care nu se mai intelege om cu om.
Iar actualul guvern cu toate promisiunile lui ne baga sigur intr-o fundatură din care nu ne vom reveni curând. Trece pe neobservate mandatul si tot cu mârâielile astea zilnice din justitie , salarizare , fara solutii la pensii, etc nu vor realiza nimic. Peste tot parca domina incertitudinea , iresponsabilitatea parvenitilor analfabeti din institutii ,mizeria din sistemul medical ,primari interesati doar de pensii speciale după ce au devastat bugetul primariilor cu salarizarea ,etc
Să vedem de unde majorari reale de salarii cu 25% in 2019 si la medici din martie 2018.
Se pare că aici se va rupe filmul.
Așa că puneti la ciorap cât încă nu-i chiar rău.

Iulian Mareș spunea...

Leonard,
Uite aici salariu lunar.....

21/gabi-firea-ii-da-cristinei-neagu-cel-mai-mare-salariu-de-bugetar-din-romania-22-000-de-euro-net-pe-luna/?utm_source=newsletter&utm_content=Newsletter-566292-20180221&utm_medium=email&utm_campaign

Huhu Rezea spunea...

Prin Legea 83 din aprilie 2016 au fost introduşi în Legea nr. 8/2006 şi cântăreţii militari.

Iulian Mareș spunea...

Huhu
Și suflătorii in ureke?

Ion spunea...

@ Huhu Rezea
Va mai deranjez cu cateva intrebari.
In legatura cu recuperarea ratei de inflatie ca cei care au iesit dupa oug 59. Am facut contestatie la decizia de pensie si am primit raspuns de la Casa Sectoriala De Pensii a MAI ca dupa oug 59 nu se mai aplica art. 59 din 223/2015. Care ar fi pasii urmarori.
1. Decshid actiune in instanta la Tribunal contra Casei de Pensii?
2. Daca nu angajez avocat credeti ca am vreo sansa?
3. Pot sa depun documentatia prin posta?
4. Exista vreo taxa pentru chemerea in judecata?
Daca ma puteti ajuta va sunt foarte recunoscator

Leo spunea...

Leon,
Vezi ca la casa de dezastre este cineva cu nume de cimitir , pe care s-ar putea sa-l cunosti caci a lucrat acolo unde bantuit pe la "cadre" si prietenul nostru "mitica" D.
Leon ,da un semn , vreau sa stiu numai ca mai traiesti ca sa ma linistesc.....

Leon spunea...

Ms, Leo..!
Revin pe blog dupa 25 februarie..!

Huhu Rezea spunea...

@Ion
Despre cum se acționează în justiție împotriva OUG 59/2017 am discutat pe larg aici:
https://www.huhurez.com/2017/08/oug-nr592017-produce-pagube-iminente.html

Leo spunea...

@ Ion,
- Fara avocat ai f. f. putine sanse daca nu ai cunostinte si oleaca de prctica "la bara" in cateva procese anterioare. Ai fi putut sa-ti "faci mana" ( adica experienta) cu niste contestari de procese verbale de la rutiera. Deci daca nu ai ceva experienta "la bara" , nu te baga singur in gura lupului.
- Da , poti trimite cererea de chemare in judecata prin posta. Numai s-o faci "procedural" si s-o insotesti de probe, cum ar fi copie certificata de pe CI ; etc...
- daca actiunea nu este in materia Asig. Sociale se plateste taxa judiciara si taxa de timbru judiciar.
Citez dintr-un comentariu de acum cam 1 luna al Maestrului "
"Taxele judiciare de timbru pentru acțiunile în contencios administrativ sunt, potrivit OUG 80/2013:
Art. 16
În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează:
a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui înscris – 50 lei;
b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 lei.
Detalii: https://legeaz.net/text-integral/oug-80-2013-taxe-judiciare-timbru
"Succesuri" MAXIME !
PS
Leon,
Sa ai grija de tine si ma bucur sa te stiu bine. Te astep ....

Leo spunea...

Am o curiozitate :
Cum se interpreteaza dubla calitate de "procuror general" si " seful ministerului public" ? Sef la Ministerul public dar nu este ministru. Nu inteleg cum se ansambleaza cele 2 calitati dpv institutional si constitutional.

Huhu Rezea spunea...

Ministerul Public nu face parte din Guvern ci din Autoritatea Judecătorească

Iulian Mareș spunea...

Leonard,
MP este în coordonarea și sub autoritatea MJ!
Corect?

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leon spunea...

Dle Huhu Rezea,si totusi cum interpretati d.p.v.juridic, Comunicatul nr.10/2018 al ICCJ privind acordarea sau neacordarea Indemnizatiei pentru pensionarii militari ?