Un produs Blogger.

sâmbătă, ianuarie 15, 2022

Nu OUG nr. 130/2021 sau Codul Fiscal exclud de la fiscalizare pensiile militare stabilite potrivit OUG LOV.

213 comments

 


SCMD intreprinde un demers legitim, formulând plângeri prealabile către persoanele juridice care au aplicat dispozițiile OUG nr. 130/2021 privind indexarea diferențiată a pensiilor militare în anul 2022 și reținerea de impozite și CASS numai din pensiile militare stabilite înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 59/2017.

Dincolo de stângăcia de tehnică de redactare a documentelor, vezi-le AICI.  în sensul că sunt citate articolele modificate din Codul Fiscal ca și când ar fi articole ale OUG nr. 130/2021, Ordonanța  are numai 52 de articole, sunt de interes câteva observații:

-Casele Sectoriale de Pensii nu au emis niciun act normativ de aplicare a ordonanței nr. 130/2021, așa că nu ai ce să contești în contenciosul administrativ potrivit art. 7 din L 554/2004. CPS a MAI a emis un Comunicat, dar acesta nu poate fi considerat act normativ care să fie reclamat în contenscios administrativ, ci doar  organelor ierarhic superioare.

-Doar militarii care au primit pe cupoane pensii majorate și nefiscalizate ar putea formula o asemenea acțiune, dar ei nu au interes să-și taie singuri din pensiile primite în plată.

-Dacă se dorește contestarea OUG nr. 130/2021 în contencios administrativ, cu capăt de cerere secundar privind formularea unei excepții de neconstituționalitate, potrivit art. 9 din Legea 554/2004, acesta este un demers nerealist, din moment ce această ordonanță nu cuprinde nicio dispoziție care să excepteze de la fiscalizare pensiile militare stabilite după data de 14 09 2017. Eu ași zice că dimpotrivă. Procentul de stabilire a sumei primite în plată, de 58,5 %, aplicabil bazei de calculdin salariul ca activ, nu înlocuiește fiscalizarea pensiei stabilte, începând cu 15 09 2017.

Pensiile militare stabilite începând cu  15 09 2017 au fost din start exceptate de la impozitare, Casele Sectoriale considerând că pensiile calculate potrivit art. 60 sunt deja pensii nete. Au profitat de noua reglementare pentru a opera cu neturi și bruturi stabilite de legea pensiilor, adevărate  dubluri la neturile și bruturile definite de Codul Fiscal, astfel că fiscalizarea acestor pensii se realizează tot din bugetul de stat. După fiscalizare tot mai rămâne în bugetul ministerelor o sumă sumă care poate ajunge la până la 26% din pensia brută a fiecărui pensionar.

La o baza de calcul de 20 000 lei, pensia netă este 11 700, adică 58,5% din baza de calcul, potrivit art. 60 

Presupunând că  pensionarul are procentul de calcul al cuantumului brut de 102%, pensia brută calculată potrivit articolelor 28-30, 108 din Legea 223/2015 și art. 11 din L 80/1995 este de 20 400 lei.

Din această sumă CPS reține CASS din 10% x (20 400-4000)= 10% x 16 400= 1 640 lei

Tot CPS reține impozit din 10%( 20 400-1 640 - 2000) = 10% x 16 760 = 1676 lei 

Total rețineri din pensia brută: 1640 +1676= 3316 lei

Total net după fiscalizare 20 400- 3316= 17 084 lei( Aceasta ar trebui să fie netul primit ca pensie de pensionarul militar, pensionat începând cu 15 09 2017.

Dar el primește, potrivit art. 60 modificat prin OUG 59/2017 si OUG nr. 114/2018 suma de 11 700 lei.

Ce face CPS cu diferența 17 084 - 11 700 = 5 384 lei la un singur pensionar. 

 Eu  cred că, înainte de a fi o speță de contencios administrativ, problema este de competența Ministerului de Finanțe să verifice dacă această procedură de fiscalizare este corectă și dacă instituțiile SNAOPSN fac solicitări anuale bugetare pentru pensii la nivelul  soldelor brute sau la nivelul soldelor nete. Să știm exact care este bugetul pentru pensii al instituțiilor militare. 

Este de competența Curții de Conturi să verifice ce destinație dau Casele Sectoriale de Pensii uriașelor sume bugetare rezultate ca diferență între brutul fiscalizat potrivit Codului Fiscal  și netul stabilit de legea pensiilor, net pe care pensionarul îl primește cu titlul de pensie militară în plată, potrivit art. 60 din L 223/2017 și definiției din art. 99 Cod Fiscal 

Este foarte bine că și SCMD s-a sesizat despre aceste operațiuni neclare prin raportare la dispozițiile Codului Fiscal, numindu-le deocamdată Brutul 1 și Brutul 2, Netul 1 și Netul 2.

Să repetăm si aici dispozițiile din Codul Fiscal aplicabile fiscalizării veniturilor din pensie, unele introduse chiar prin OUG nr. 130/2021.

ART. 99 - Definirea veniturilor din pensii. Nenemodificat de OUG 130/2021

Definirea veniturilor din pensii
(1) Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiinţate din contribuţiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate…

2. La articolul 100, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei și, după caz, a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit prevederilor titlului V - Contribuții sociale obligatorii.

12. La articolul 154 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:
h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv, precum și pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;


13. La articolul 155 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1) cu următorul cuprins:a^1) venituri din pensii, definite conform art. 99, pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 lei;

16. După articolul 157^2 se introduce un nou articol, articolul 157^3, cu următorul cuprins:Articolul 157^3

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din pensii, o reprezintă partea ce depășește suma lunară de 4.000 lei, pentru fiecare drept de pensie.


Potrivit Codului Fiscal, baza de calcul pentru CASS din pensie nu este nici cuantumul brut și nici cuantumul net, ci suma primită  ca pensie. Nu poate fi considerată bază de calcul o sumă pe care militarul nu a primit-o.

Ordonanța trebuia să cuprindă o dispoziție care să modifice si art. 3, literele l) și m)  din L 223/2015. 

Aceste dispoziții introduse în lege prin OUG nr. 59/2017 constituie  baza legală a plății impozitelor și contribuțiilor dintr-o sumă pe care pensionarul LOV-ist nu o primește. 

 


213 comentarii:

1 – 200 din 213   Mai noi›   Cele mai noi»
Cătălin spunea...

ÎN SFÂRŞIT ÎL VĂD ŞI EU ODATĂ PE HUHU CUM APĂRĂ O INIŢIATIVĂ A CELOR DIN SCMD.ŢI-AI DAT CU "REVENEALĂ" HUHU?

avianyc spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
HALA spunea...

Huhurez discuțiile trebuie orientate exclusiv pe direcția îmbunătățirii și respectării legii
pensiilor militare, o încadrare a militarilor într-o lege civilă a contributivității neavând nici o sustenabilitate juridică.
Dacă legea pensiilor pe contributivitate are în spate legea muncii, legea pensiilor militare are ca suport jurământul militar și ordinul care reglementează tot ceea ce înseamnă raporturi de "muncă" militară. Iată ce spune codul muncii la art. 1 alin2:- "Prezentul cod se aplică și raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conțin dispoziții specifice obligatorii".
Si acum probă de specific la art. 6 alin. 2:-"Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute
dreptul la negocieri colective..."
Art. 7:-"Salariații și angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor și promovarea intereselor lor profesionale, economice și sociale".
Art. 8 alin. 1:-"Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei credințe".
După căte știe și un copil de grădiniță, în armată tocmai aceste lucruri sunt interzise cu desăvârșire și sancționate penal.
Chiar vrem să râdă și curcile de noi?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Lasati maruntisurile din hatisurile financiar contabile ale guleratilor si contopistilor si priviti parada trombonistilor, un pic, de pe acest topic! Important de stiut e ca avand botu' pe mustiuc n-au timp de vorbă si ca toti au stangul pe tobă! Daca ma duceam in fata lor cu o lămâie, cum aveau ei sa mai scarțâie in palnie plini de bale si alte salive!? Vă dati seama ce schiorcăială cu scurgeri de saliveala aveau sa le iasa pe goarna?!
Cat privesc socotelile lui Daogaru, iarasi isi duce măgarul samarul prin tot Tribunalul, la vedere, sa aiba iarasi ce pierde? A dreackului cotizatii duium ce pot face din om in unele situatii de șagă de frică sa nu le piardă! Mai sunt inca fraieresteni si boiesteni sa-i dea obolul sa-i sustina financiar protocolul? Vedeti ca mai are nevoie de niste băi la Sovata, deci umpleti-i servieta ca aveti de unde da, daca v-ati inhamat la asa ceva!

Latifundiarul spunea...

Voi sunteti sănătoși la cap, logici, etc.?
Probelama este pusă complet pe dos.
CASS a fost reținut din pensia brută inclusiv celor care au ieșit la pensie după sept 2017. S-a făcut calculul brutului indexat s-a reținut CASS, s-a reținut impozitul și a rezultat o anumită valoare a pensiei nete.
Doar că nouă nu ni s-a dat acea valoare ci una mult diminuată, pentru că suntem singurii la care ni se compară pensia netă cu salariul net avut ca activ.
Ce aberații încercați să sugerați. Cei ieșiți după sept 2017 sunt singurii care au OMM-ul calculat doar pe hârtie, nu îl văd și pe card mână.
Nu e vina acelor oameni că salariile brute au tot crescut din 2018 încoace. Așa a fost mereu, de 20 de ani. Și nici nu e vina acelor oameni că nu vă actualizează vouă pensiile pe care le încasați, poate unii de peste 20 de ani.
Ați transformat lupta voastră grotescă pentru ACTUALIZARE într-un război ordinar cu cei care s-au pensionat după 2017 și, în lipsa unei perspective reale de actualizare v-ați fixat ca singur obiectiv să moară și capra vecinuluui.
RUȘINE!!!!!

Huhu Rezea spunea...

Ia uite la turcaletele asta de Bihor, măritat printre oierii de Marginimea Sibiului, care nu înțelege ca mai întâi se calculează cuantumul brut al pensiei, inclusiv cu procentul de 102% , dacă e cazul, si cu sporul OMM, pentru a calcula CASS-ul si impozitul si cuantumul acesta net, calculat potrivit art. 3 literele l) si m) nu trebuie să fie mai mare decât media soldelor nete care compun baza de calcul.
Dacă îți permiți să jignești, apăi tu ești prostul. Ca să te convingi, citește art. 3 litera m) din L 223/ modificată prin Ordonanța pe care tu nu știi s-o citești.

Latifundiarul spunea...

Dragă Huhurez, când ai de gând să îmi publici și mie scrierile?
Ești deranjat de ele? Oamenii ar trebui să cunoască toate laturile problemei, nu doar cele cu care îi manipulezi tu.

Cătălin spunea...

DUPĂ DENUMIREA NICKNAME-ULUI ATITUDINEA TA ESTE DE ÎNŢELES, FOARTE MULŢI "LATIFUNDIARI" APĂRUŢI PESTE NOAPTE DUPĂ 2017, CÂND "NOROCUL" A DAT PESTE VOI DOAR CA SĂ NU MAI PĂRĂSIŢI SISTEMUL, DAR CE SĂ VEZI UNII L-AŢI PĂRĂSIT CÂND V-AŢI VĂZUT CU TOŢI SACII ÎN CĂRUŢĂ (MĂRIRI DE SALARII, SALARIU DE MERIT FĂRĂ MERIT, REDUCERI DE TAXE, OSKARURI, ETC), AVÂND ŞI "LINIA FIERBINTE2 LA DISPOZIŢIE.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Hala, nota 10 cu felicitari la insistari pentru reglementari, dorinta de a se face indexari si actualizari, dar vor fi si finalizari? Cine sa sanctioneze penal vreun clan mafiot clocar cand toti sunt intr-o fratie pentru batjocora si hotie? Trebuie clonat un magistrat american, cum se altoiesc butucii de vie Nohan, si apoi dupa ce sunt altoiti sa fie distribuiti in judecatorii, cum se dau la pomana sarmalele, sa faca dreptate la procesele pe pensiile militare, caci astia actuali sunt mai penali decat infractorii prostani! Politicul o sa ne rezolve pe toti, daca n-or fi si astia idioti, dar mai ales hoti!

Huhu Rezea spunea...

Măi desteptule, dacă nu se reintroduce ACTUALIZAREA, peste cinci ani începi și tu să țipi, chiar dacă gândești limitat, că aia care se pensionează atunci au pensia dublă decât tine.
Pentru că iți da pensie numai 58,5% din baza brută de calcul, ți-au umflat baza de calcul cu sporuri.
Tie nu ti-e rușine să nu plătesti impozitul pe pensie, pensie care poate fi si de 18 500 lei, cât are Ciucă, deși cei ieșiti până pe 15 09 2017 plătesc impozit si dacă au pensie 2100 lei?
Esti milog, ca să-ți plătească statul impozitul și CASS?
Să fie clar, pensia ta este aia care este scrisă pe cupon. Din aia trebuie să-ți opreasca CASS si impozit.
Cam asta solicită și SCMD să se clarifice!
Ca să nu-ți sară Mareș în apărare, este posibil ca Coldea să aibă pensia mai mare decât Ciucă, dar ăla plătește și CASS și impozit.

avianyc spunea...

Huhurez ,dta nu o sa intelegi din prima ce se intampla prin legislatia pensiilor nici dupa ce ti se demonstraza contrariul.
O ordonanta se aplica in spiritul textului nu dupa ce te-ai mai gandit sa nascocesti.
Poate reusesti sa deduci ca ordonanta spune ca media neturilor se calculeaza prin raportare la MMEDIA SOLDELOR /SALARIILOR BRUTE si nu prin raportare la PENSIA BRUTA CALCULATA CF L223.
Poti sa pricepi ca ordonanta stabileste practic modul de calcul al pensiei in doua fraze.
Daca ceri contributiva iti spun ca o sa fie o droaie de maistri - mecanici de bord elicoptere - scafandri -parasutisti , armurieri ,etc
care prin 2010 au obtinut pensii crescute de la 2000- 2800 la 5- 7000 lei iar dupa noul VPP vor trece usor de 10 000 lei .Iar vom vedea pe tv urletele lui Dogaru precum ca maistrii au pensii mai mari ca mare parte a ofiterilor birocrati pensionati pana in 2010 si generalii neterminati care la trecerea pe contributiva in 2010 au pierdut sume considerabile.
Asta va face trecerea pe contributiva.
O harababura si dezordine in ierarhia militara identica cu ce avem in momentul de fata.
Ma opresc ,am sa sterg si nu o sa mai comentez.la
spami nin timp ce publici mistocareli de 2 lei.
S

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ha, ha, ha in biserică ce-am mai ras de replică! Buna-i branza de Sibiu daca-i dai si un rachiu! Beleaua asta de Lg 223 aduce numai interpretari si idei, daca nu stii cum s-o iei! Uite blat cu capac ca eu capul nu mi-l bat lasand altii-n zdrumicare pentru pensiile militare, care nu merita atata atentie cand dupa o scurta vreme se va da o alta lege! Batranii fac lucruri trasnite rau de tot cand nu mai pot deloc la putut nici cu pastila de putut!

Leon spunea...

Avia, pe 02.01.2020, pe acest blog este afisata o Decizie din 2018,unde scrie
-9499 lei, Baza de calcul
-5557 lei,media soldelor Nete
-Pensia BRUTA= 9286 lei(9499x85%=8075x1,15).
Pe Cupon ar trebui sa scrie:
Pensie Bruta 9286.
Impozit 729
Pensie Neta 5557, la nivelul Soldei Nete.
Deci pentru acest pensionar MApN a solicitat 9286 lei, dar a platit net 5557 lei!
Diferenta de 3000 de lei, unde este ( 8557-5557)..??

avianyc spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Latifundiarul spunea...

Te asigur, istețule Huhurez, că pe cupoanele noastre de pensie sunt completate cu sume efective, exact aceleași rubrici: pensie brută, CASS, impozit, pensie netă. Plătesc taxe la fel ca tine, tată, nu ai de ce să mă faci milog, indiferent cât de jos este nivelul tău intelectual.
Mai mult decât atât, în timp ce tu primesti un net calculat printr-o simplă scădere, brutul minus taxele, eu după ce fac acea scădere mai pierd suplimentar o sumă mai mare și decât acele taxe la un loc, ca să ajung la net.
Ar trebui să cunoască si cei pensionati inainte de sept 2017 aceste detalii, altfel vor fi manipulati la nesfârșit cu titluri mincinoase de genul ”Pensiile de după sept 2017 nu sunt fiscalizate”. Ce aberație!!!
Lui Moș Majusculă nu merită să îi răspund.

avianyc spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Latifundiare, o sa ne moara niste sutare la pensiile militare, dupa impozitare, cat despre capre despre care invoci decesele prin blestemare sau cu a bățului zgarmat prin sipcile de la gard, nici un vecin nu are decat mioare din alea cu din alea cu doua picioare de caprioare, sau dolofane, insa e mai bine sa i se oțețească vinul, sa i se faca dulceata amara ca pelinul sau, si mai tare, sa-i moară chiticul din dotare sa ne facem la nevasta-sa, prin acelasi căpitănescu gărdescu cu șipculescu, carare, si atunci de ce sa-i moara capra cand poate fi cășunată nevasta, care ne poate da pentru lucrarea asta toata casa?!

Calinmihaib spunea...

. �� PÂNĂ: în 31.12.2021:
1.●SOLDA LUNARĂ BRUTĂ-Bz.DE CALCUL
[(art.28),=fără OMM.!,] = 100 %.,
2.●SOLDA LUNARĂ NETĂ = 58,5 %..!=
●=PENSIA LUNARĂ NETĂ=PS.SERVICIU,
la care:SE ADAUGĂ:PROCENTUAL:
10-25-20 % =OMM ..!,rezultând:
3.●PENSIA MILITARĂ DE STAT..!
(+/- = INDEXAREA ANUALĂ LEGALĂ..!);
4●PENSIA MIL.DE STAT se IMPOZITEAZĂ
astfel : se DEDUC 2.000 de lei,
(dacă e cazul.!) rezultând:
5.●PENSIA IMPOZABILĂ:se impozitează
cu 10 %,rezultând:
6.●PENSIA NETĂ "IMPOZITATĂ", după
care se reface: prin ADUNAREA
DEDUCERII de 2.000 de lei:
7.■PENSIA NETĂ="NETĂ" =.."în mănâ",
scrisă în cuponul-mandat..!,din
care se fac "REȚINERILE"..!
�� DUPĂ: 01.01.2022:
Dacă e AȘA cum se arată în interven țiile SCMD,cred că: E ILEGALĂ..proce dura CPS-urilor (de A NU TAXA cu:"%" de CASS..: PENSIILE stabilite după 15.09.2017)= pt.că au stabilit o PENSIE NETĂ cf. art.60..modificat, =
= 58,5,5%, la care au adăugat:
PROCENTUAL cele:10-15-20 % de OMM, rezultând o PENSIE "în mănâ" de: "X" lei..!(15.09.2017- 31.12.2021), din care REȚIN numai: 10% = impozit, din SUMA care depășește 2.000 de lei în IDEEA că oricum, PENSIA "ÎN MĂNÂ" a fost TAXATĂ cu cele 10 % de CASS din S.L.B..! (impozitată și TAXATĂ..! cu 41,5 %).
☮ "LEGAL" = ACUM (> 01.01.2022):
PENSIA NETĂ-"NETĂ"="în mână"= "X"lei
=adică: PENSIA "BRUTĂ"=din care s-a reținut impozitul de 10 % în 2021.. ar trebui..să fie TAXATĂ și cu CASS-ul din OUG.130/2021, ca și PENSIILE ANTERIOARE datei de 15.09.2017..! (OUG.130/2021 si art.154,al.1,lit.h din CODUL FISCAL: astfel modificat = NU FAC DISTINCȚIE,adică spun că CASS se reține din"VENITUL=PENSIE"="brut" = de pe "cuponul mandat"..!) chiar dacă cele 2 tipuri de pensii(cele dinainte și cele de după 15.09.2017) au fost STABILITE..DIFERIT de către "CEI CARE SE "JOACĂ..DE-A "LEGIFERA REA" și.."GUVERNAREA" HAOTICO-NEBUNĂ ..a unei "populații"..INERTE..!?
EI, manipulanții..legilor ar fi trebuit să CORELEZE TOATE legile și si OUG-urile impicate,ceea ce nu au făcut..!

luchymm1972@gmail.com spunea...

Vă dau exemplu de subofițer oe care l cunosc. Pensionat în martie 2017, 30 ani cascheta, 4000 lei net. Deci acum 5 ani. În prezent sunt adjutanti tot cu 30 ani de cascheta care se pensionează cu 3600 lei. ATUNCI DESORE CE DIFERENȚE VORBIM....!

Unknown spunea...

Mi se pare foarte corect ca celor pensionați după sept 2017, sa nu le ia CASS. Invidioșilor va mâncați între voi

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
este adevarat ca dl. gl. dr. Coldea i se retine impozit si CASS, insa in cel mai nefericit caz din capitolul sarcini operative sau, mai fericit, acesi bani pt 30 de ani viitori, au fost platit dintr-un cont de la UBS Monaco Wealth Management!

https://ro.millionmakers.com/bank-account/open-bank-account-monaco/

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
privind filmuletul postat... Ăștia mai au putin si-i intrec pe Nord-coreeni?

tehnocrat spunea...

@Huhurezule,te-oi supara nu te-oi supara dar eu vreau sa-ti zic ceva.Te rog sa faci putina "militarie"printre discutiile astea sterile si fara rost despre cum sunt legile, cum ar trebui sa le interpretam si cum am dori sa fie ca geaba ne lamentam intre noi daca cei ce trebuie si pot sa faca nu vor.Noi ar trebui sa ne sfatuim ce masuri sa luam si cum am putea sa-i determinam sa respecte legile date si sa se faca ordine si dreptate in sistemul militar de pensii ca nu este deloc normal ceea ce se intampla, discrepantele sunt tot mai mari si lacomia celor cu pixl sau tastatura este exponentiala de la o luna la alta.Incepand din 2001 cu L164 care dadea niste drepturi doar celor noi iar cei vechi erau lasati in urma si apoi toate celelalte pline de rautate fata de cei dinainte si pana la adaugarea unor sporuri nemeritate si special dedicate.Pana cand vom suporta? Timpul trece iar noi devenim tot mai neputinciosi iar ei tot mai hrapareti, haideti sa facem cumva sa iesim la liman, sa cerem ajutorul lui Putin sau Orban, nu cel de la BV.NATO sa faca ordine si in sistemul noastru nu numai sa ne mulga ca pe fraieri de bani,fetite si spatiu unde sa-si arate muschii fata de rusi.Iar javrele noastre sa nu mai faca atatea inechitati intre categoriile de pensionari. Sa ne unim ,ori politic ,ori sindical ori in sistem haiducesc.
Astea poti sa le faci ca vad ca ai dever si oamenii te cam urmaresc si cred in tine!

Huhu Rezea spunea...

Țurcanlete, te-ai convins cum se calculează pensia brută la loviști?
După mintea ta, unul care are o vechime care îi aduce un procent de pensie de numai 65% ar avea pensia brută tot cât media soldelor brute.

Huhu Rezea spunea...

Pensia ta militară este aia pe care o primești pe cupon, ceea ce înseamnă 58,5% din baza brută de calcul.
Restul este al tău cum este si diferența dintre 100% si 85% din baza de calcul la cei pensionați inainte de 15 09 2017.
Deci, tot milog te chemi, dacă nu plătești din banii tăi.

tehnocrat spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Calinmihai, Doctore, de unde atata rabdare, bro, sa pictezi scrisul ca Picasso, ca eu numai daca citesc cele scrise ma ametesc si ma baga in vise cu complicatele semne ortografice si diacritice! Oricum, felicitari pentru staruință cu sarguință, informare si chiar stiință in exemplificare!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Unknown, ca atare au evitat uniformizarea de impozitare cu acest model de gunoi ca sa ne scindeze si sa ne mancam intre noi! Poate ca de la anul se schimbă macazul, care incurca mațele, sa nu se mai incaiere generatiile

M spunea...

Mi-am pierdut timpul să caut coeficienții de ierarhizare după legea de salarizare a lui Boc 284/2010 și după cea a Olguței 153/2017

Boc 284/2010

🔴 Colonel - 7,58

🔴 Profesor universitar (30 de ani vechime) - 7,21

🔴 Medic primar clinician - 5,77


Olguța 153/2017

🔴 Colonel - 2,74

🔴 Profesor universitar (25 de ani vechime) - 4,35

🔴 Medic primar clinician - 5

N.B. Am luat coeficienții pe maxim la toate categoriile ca să fie echilibrat.


Ce observăm?
un colonel în 2010 era asimilat unui profesor universitar și ceva mai sus decât un medic primar iar în 2017 un colonel mai avea doar 63% din salariul unui profesor și 55% din cel al unui medic primar!!!!!!


Acești coeficienți aduceau punctaje pentru pensie corespunzător mai mari. Acum nici nu mai vorbesc că de ani de zile cei din sănătate sunt DIRECT pe salariile din 2022 în timp ce nouă nici măcar amărâtele alea nu ne sunt date.
Deci la salarii duble cei din sănătate și educație vor avea și punctaje duble deci și pensii duble!!!! Să fie sănătoși!!

O să o tot spun (dacă mă lasă Huhu) că:
1️⃣ PSD și Olguța au reprezentat o ciumă pentru SNAOPSN.
2️⃣ Cu acești coeficienți actualii activi sunt dezavantajați și la mila sporurilor.
3️⃣ Legea pensiilor militare TREBUIE mereu corelată cu Legea salarizării. Legea 223 în forma ei inițială este oarecum corelată cu Legea 153 dar face o imensă nedreptate celor care au fost plătiți pe alte legi!!!!!!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Tehnocrat, de n-o fi cu bănat, ne dor la mățos si ficat ca fiecare si-ar face de cap cu cate o lege anti discriminare pe fiscalizare sau majorare la pensiile militare, hai-hui, dupa punga si interesul lui, unii in plus cu un dinte, mai lăcomoși si cu coatele ascutite ne-ar da pe toti jos de pe punte sa ajunga mai repede la ugerele de la vite, sa le mulgă pana le lasa sterpe, restul sa mai astepte, caci untul si chisleagul gros doar lor sa le fie cu folos sa si le vâre lăcomos indesate-n dos!

Huhu Rezea spunea...

Este și o problemă de educație care se cultivă prin învâțământul militar din România de după 1989.
Pe lângă conflictul normal dintre generații operează și abordări de ordin politic.
Așa cum ofițerimea din perioada comunistă se considera superioară Armatei Regale, tot așa și ofițerimea natoistă de astăzi se consideră superioară și mai indreptățită să aibă solde și pensii mai bune decât varșoviștii, comuniștii, milițienii, securiștii, gardienii și tot tacâmul de epitete atribuite vechilor militari. Unii mai inculți la istorie mai zic și că am fi fost vânduți rușilor.
Nu vezi cu câtă emfază se manifestă unii militari în sensul că profesia de miltar ar fi liberală sau progresistă? Ar fi chiar o rușine ca militarul să aibă opinii social democrate.
/

Eu nu am deloc veleități organizatorice. Idei pot să dau...

Ein Stein spunea...

@tare-n clanta
Ordonanta nu stabileste modul de calcul, ci, ca ea, pensia neta, sa nu depaseasca ....., dar ca sa faci treaba asta, intai trebuie sa o afli, cu alte articole din lege.
Art 60 zice asa:
La stabilirea pensiei militare de stat,....
adica atunci cand o stabilesti, trebuie sa tii cont de "..pensia netă nu poate fi mai mare decât..". Asta nu inseamna ca Art. 60 stabileste, ci doar ca e o conditie in stabilirea PENSIEI MILITARE. Eu l-am mai rugat pe Huhurez sa faca un mic dictionar, cu o traducere pentru necunoscatori, ca tine, ce inseamna fiecare tip de ceva care incepa cu "pensie".

Ein Stein spunea...

Pai tu vorbesti exact despre ce trebuie, e o anomalie care trebuie corectata. Actualizarea e singura care o face.

CEZAR spunea...

Da mai dar totusi ai o pensie de 4000 lei la o vechime de kk..t! Adica de 17+ 3 ani scoala !
Nu crezi ..ca ar trebui sa latre altii...???
Poate intelegi si de ce sintem uriti asa cum zici..

CEZAR spunea...

NB!
Ce sa mai zic de Mares Double Oskar si ai ca el , cu pensie de 15,000??
De asta vad ca nu zici nimic..!!!
Tot timpul ati practicat dezinformarea si minciuna !
Singurele pensii la care trebuie sa se umble in sens de marire..sint cele pina in 3000
Si pentru scadere sint cele de peste 4000 !
Niciun leu in plus de la buget
Adica fix asa cum zice PLX..199
Pensie conform functiei si gradului..soldei de functie si vechime !
Nu ca a jiokat Mares cartile.....cu neonul in cap ..

HALA spunea...

Unknown, Exact și despre asta!

tehnocrat spunea...

La artimetica ta de fost corigent ,daca mai calculezi inca o data cu abacul de impartit cota de lapte celor ce le ingrijesti caprele, o sa-ti iasa vreo 14-15 ani de stagiu.Ca asa stii tu 1998-1978=(15 in matescartzul lui padina). Iar la tine 1998-1977 =26.Cat de prost trebuie sa fii, de fapt tu te contrezi si jignesti ca sa fii bagat in seama ca altfel tu nu esti in stare sa duci o conversatie de om normal la cap ,sau poate nu te ridici la nivelul intelectual al restului membrilor si atunci arunci cu vorbe grele.Sincer mi-e sila cand iti vad postarile.Imi pun cate doua trei randuri de masti si tot miroase a...ciobarlau!

Costică Cristea spunea...

Aveți dreptate, când sfat LOV ordonanța nimeni nu a făcut scandal, își frecau mâinile de bucurie "Doamne bine că am ieșit acum".In loc să găsească soluții că de sunt oameni în vârstă , trecuți prin viață, o țin una și bună cu lovistii,de polițiști se iau, de jandarmi la fel,de cei de la ISU la fel,dar ceva concret ioc.Nu credeam că ajung să citesc așa ceva,dezbinare totală.Stau și mă gândesc,nu cumva asta se dorește?

Leon spunea...

@Huhu Rezea, pentru mine este foarte clar cum a solicitat MApN, Fondurile pentru plata pensiilor BRUTE, astfel:
- ptr.Anul 2019, un plus de 1,5% din care 1,3% reprezinta Indexarea: 3,529 mld/3,478 mld.lei
- ptr.Anul 2020, un plus de 5,7% din care 4,6% reprezinta Indexarea: 3,730 mld/3,529 mld.lei
- ptr.Anul 2021, un plus de 10,5%, FARA INDEXARE, 4,120 mld/3,730 mld.lei, DAR PE TALOANE SE TRECE: PENSIA BRUTA(AIA CU 65/85/102%), IMPOZIT DE 10% si PENSIA NETA cf.OuG.59.
- ptr.Anul 2022, s-a cerut si s-a bugetat un procent mai mare cu 12% fata de 2021, probabil pentru a acoperi Indexarea de 2,6%/10%, dar si pentru o EVENTUALA ACTUALIZARE A PENSIILOR MILITARE, 4,612 mld.lei/4,120 mld.lei..!

Costică Cristea spunea...

Aveți dreptate, când a dat LOV ordonanța nimeni nu a făcut scandal, își frecau mâinile de bucurie "Doamne bine că am ieșit acum".In loc să găsească soluții că de sunt oameni în vârstă , trecuți prin viață, o țin una și bună cu lovistii,de polițiști se iau, de jandarmi la fel,de cei de la ISU la fel,dar ceva concret ioc.Nu credeam că ajung să citesc așa ceva,dezbinare totală.Stau și mă gândesc,nu cumva asta se dorește?

HALA spunea...

Până nu mergem să le trântim pe masă la propriu codul muncii, președintelui, prim-ministrului, miniștrilor apărării și al muncii, șefilor celor două camere și președintelui curții constituționale cerând respectarea legii muncii dacă se vrea egalitate de tratament al militarilor cu civilii la salarii și pensii, nu se va face absolut nimic. Măcar cu cele trei articole din codul muncii de care am vorbit anterior, trebuiesc bubuiți cei menționați și toată mas media, pentru a desțeleni puțin jungla sud americană de care vorbea cineva aici.
Mai mult decât atât, trebuie vorbit clar, nu ca o amenințare ci ca o prevenție asupra faptului că militarii neavând nici o posibilitate de a-și impune legal drepturile datorită acelorași constrângeri care fac inoperabil codul muncii pentru ei, în fapt sunt împinși către acțiuni ce pot scăpa de sub control și care pot transforma "jungla sud americană" în "desert irakian".
Cu milogeli dogarist-priciniste cultivate ani în șir de către știți voi bine cine, și scenarii de calcul pe niște ipotetice procente sau solde compuse ori descompuse, nu merge și stăpânilor junglei produc cel mult un rânjet disprețuitor.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Cezar, iar o dadusi cu oistea-n gard, dar si tu esti carcotaș, ca un randaș, care s-a pus stapan la stână pe caș! Păi, ce mare vină @Tehnocrat are ca n-are vechime in serviciile militare, daca natoistii au venit cu expulzare pentru generatia care au considerat-o tare indezirabilă in noua organizare? Tot asa îi invinovatesti si pe cei ca mine, care s-au accidentat in santiere, canale sau la mine, de parca accidentele au fost pe comanda din Armata sa ne scoata. Gandesti ca un cioban de la tarla si prostiile-ti curg garlă, incurajand cu opiniile tale rezervele militare natoiste, niste figuri triste si habarniste despre cat s-a indurat pe santierele comuniste, sau cum generatia varsoviana a fost trasa pe sfoara cu niste sume de bani de ocara, sa iasa din Armata afara, acum ramanand fara vechimea necesara sa aiba si ei o buna pensie militara! Mai pune-ti si tu mintea la treaba si nu gandi, bag de seama dalacului, la mintea berbecului!

micutzul spunea...

Ce nesimțit esti! Și ce dacă unii mănâncă pensie ''de peste 20 de ani'' băi? Ce , mănâncă din strachina ta?
O să vină și vremea in care o să strigi și tu că nu e corect! Dacă mai trăiești așa ca și colegii ăștia ''grotești ''!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Cezar, si da-i, si impunge ca berbeaca sa-i moara si vecinului capra, nimic sa-ti scape de la tăvăleala, doar ca ai tu pensia nasoală, asa s-o aiba toti si daca s-ar putea i-ai dezbraca pe toti la chiloti! De barfeala si grija altora mai poti?

avianyc spunea...

Incapacitatea unora de a nu fi in stare sa inteleaga doua fraza din art 60 OUG 59 aplicata calculului pensiilor de dupa 14.09 2019 reflecta si incoerenta in comentarii fara sustinere juridica.
Repet incă odata pentru Huhurezieni cu exemple concrete. Stimatilor cam asta a facut Olguta in doua fraze ca sa stopeze iesirea la pensii cu neturi mai mari ca in activitate.

OG 59 spune clar ca ”media soldelor nete ” se raporteaza doar la ”media soldelor /salariilor brute din cele 6 luni alese. Punct.

Cat timp din media soldelor / salariiilor brute din cele 6 luni alese scazi 41,5 % (41.5% in care se includ si taxele datorate de pensionar CASS si impozit)ca sa-ti rezulte media neturilor pe cele 6 luni ce rost mai are ca sa faci raportarea la pensia bruta care contine si OMM (doar o impozitare neacoperita de OG 59) cat timp art 60 spune ca raportarea se face doar la salariul / solda bruta. Prin adaugarea OMM oricum nu castigi nimic cat timp raportarea cf OG 59 art 60 se face doar la solda bruta. Desi netul prin aplicarea OMM poate fi mai mare decat media neturilor salariale el nu se aplica ,ci se aplica doar ce prevede art 60 din OUG 59.

Exemplu <
procent de calcul 65%
media soldelor brute pe cele 6 luni alese = 5000 lei
media soldelor nete pe cele sase luni alese = 5000 -41,5 % = 2950 lei

Ce rezulta cf M25
5000 x 65% = 3250 lei
Ce inseamna asta (pentru destepti)? Inseamna ca raportarea la pensia bruta nu-si are rostul.
Inseamna ca cine a gandit art 60 din OG59 a considerat suficient raportarea doar la media soldelor /salariilor brute.

3250 lei > 2950 lei
Rezulta cf art 60,
Pensie in plata =2950 lei (CASS si impozit se retine din cota procentuala de 41,5% )

Mai luam un exemplu , procent calcul 85%

media soldelor brute pe cele 6 luni = 3000 lei
media soldelor nete pe cele 6 luni = 1755 lei

Calcul cf M25
3000 x 85% = 2550 lei-

Ce rezulta ?
2550 > 1755 (media soldelor nete)
Rezulta cf OG 59 pensie in plata =1755 lei -(CASS si impozit nu se mai retine fiind retinut in cadrul din procentul de 41.5% )

Asa ca stimabililor , invatati interpretarea corecta a legilor pana sa vorbiti tot felul de ~interpretari aiuristice.
Invatati ca cei 41,5 % contin taxele catre stat respectiv CASS si impozit. Ca atare raportarea se face doar la calculele de mai sus pentru cei pensionati dupa 14.09 2017.
Pentru cei pensionati inainte de aplicarea OG 59 situatia este limpede prin algoritmul de calcul impus.

Drept urmare fondul de pensii pe care CSP il cere pentru bugetare se constituie din
58.5% + datoriile la CASS si impozit retinute din cei 41.5%.
OG 59art 60 permite prin omisiune neplata CASS si impozit din OMM .
Asata-i regula prin care Olguta a pus capac iesirii la pensii cu neturi mai mari decat media soldelor/salariilor in activitate (daca se tine cont de faptul ca in cele 6 luni s-au ales cele mai mari salarii brute).

Este greu ,dar poate intelege si Leon ca pe aici stau lucrurile iar Huhurez ca pana la 14.09 2017 taxele se retin din pensia bruta pe procedura M25 iar ca dupa 14.07.2017 se aplica art 60 , articol care nu exclude retinerea taxelor din cota de 41,5%.
Din pacate pana intelege si ein stein ca intotdeauna se aplica prevederile ultimei dispozitii legale trebuie conformare la ce este in vigoare.

Huhu Rezea spunea...

@Costică
Dacă d-ta nu știi, nu înseamnă că toată lumea a tăcut. Mergi la memoria blogului din lunile mai-sept 2017.Ajungi ușor la acea perioada din butonul Blog Archive de pe prima pagină
In faza inițială, prin gălăgia făcută în 2017 a fost determinat Dragnea s-o trimită pe Olguța în Comisiile raportoare din Camera Deputaților ca să ceară chiar ea scoaterea articolului privind suspendarea actualizării din Raportul pentru proiectul Legii 153/2017 privind salarizarea.
Gulerații nu s-au lăsat și, prin oamenii lor de casă, și-au băgat anularea actualizării pensiilor militare, nu numai suspendarea, în ședința de guvern a tolomacului Tudose, omul sistemului care l-a băgat la închisoare pe Dragnea, de la începutul lunii august 2017.

Cătălin spunea...

M, NICI ACUM NU AI ÎNŢELES DE CE LOV-ITA NE-A PUS LA ACEEAȘI MASĂ CU PORTARUL SAU CU BALERINA? CINE A BĂGAT OLTEANCA LA RĂCOARE ȘI A DIVORȚAT DE EA? NU CUMVA BĂIEȚII CU CASCHETĂ?

M spunea...

@Micutzul

E o reacție sociologică, psihologică ca atunci când apare un partid de extremă stângă să apară imediat unul de extremă dreaptă!

Așa și aici!

Când de luni de zile cei pensionați mai demult zic că pensiile celor ieșiți recent sunt mai mari decât ale lor de 17 mii de ori și că rezolvarea e să se taie pensiile mai noi pentru a se da ceva în plus la cele vechi este FIRESC să apară și reacția inversă.

Nu susțin și nu aprob o astfel de abordare, doar o constat!

Tot așa cei care au luat ajutoare de orice fel la trecerea în rezervă față de cei care nu au luat, cei cu sporuri față de cei fără sporuri...etc.

Dacă ne-am preocupa mai mult de binele propriu decât de răul altora am fi cu toții mai puternici.
Se pare că nu se poate!

raul spunea...

Si cine era la comanda armatei pe timpul Olgutei ,cand am fost pur si simplu in picioare,decazuti la functii de circari???Ghici ciuperca ...cine???Un mut mai mare decat ala de la Cotroceni!Un mut din marea ...muta!

Huhu Rezea spunea...

raul, stai cuminte că organile și propaganda au sarcina să apere imaginea ĂĂĂ....ÎÎÎÎ.

Huhu Rezea spunea...

Avia
Ești cel mai încăpățânat analfabet funcțional al blogului dacă nu înțelegi că netul ăla de la art. 60, care coincide cu netul soldelor componentente ale bazei de calcul, se compară cu netul fiscalizat obținut din brutul soldelor componente ale acelorași solde din baza de calcul, dar trecut prin calculele art. 28-30, 108 din L 223/2015si art. 11 din L 80/2005. Am crezut că aseară erai turmentat, dar bag seamă asta este starea ta normală.

Leon spunea...

@Avia, CPS a MApN asa a scris pe Cuponul de pensie cum spui mai sus, la PN o taxare inversa pentru Impozit( stiu si Formula, dar nu ti-o spun), dar in urma unei Decizii a ICCJ, din 2021 Impozitul se scade din PB, asa cum ti-am explicat mai sus
Poate-ti pica in mana un cupon din Dec.2020 si acelasi cupon din 2021 si o sa vezi Diferenta !
Eu le-am vazut postate la @Mos Alecu..!

Huhu Rezea spunea...

Netul rezultat din brutul fiscalizat, potrivit art. 3 lit m) nu poate fi mai mare decât netul soldelor brute. Per a contrario se deduce că mai mic poate să fie.
Pe @Avia ăsta de Sibiu nu-l duce mintea să înteleagă că poate fi un militar cu o vechime atât de mică... încât pensia lui brută fiscalizată, calculată proporțional cu vechimea, poate să fie mai mică decât media soldelor nete din baza de calcul.In astfel de cazuri militarul primeste o pensie mai mică decât netul soldelor din baza de calcul.
Deja i-am făcut calculatorul zob. Iese fum din el!😥

avianyc spunea...

Huhurez,
Poti sa o treci si pe la Ana si Kaifa că tot la ce am spus eu se ajunge.
Mai citeste comparatiile de sus.
Asa au iesit primele decizii de dupa OG 59.
Apoi dupa scandalul cu OMM s-a dat ordin ca beneficisrii sa fie informati prin decizii ce se petrece dupa Og 59 si sa nu mai bata campii .
Acum behaisc alta gogoriță precum ca CSP fura diferentele inexistente in buget.
Da ma rog ,aveti mintea odihnita si mai trebuie ceva imbarligaturi puse la cale.
Bine ar fi sa retineti ca cei 41,5% acopera toate darile la stat si sanatate si daca calculez inclusiv OMM.
41,5% din SB reprezinta o suma acoperitoare ,trebuie doar sa va puneti mintea odihnita la contributie.

Leon spunea...

@Avia, iata Cupoanele din 2020 si 2021, sper sa observi Diferenta:
https://mosalecu.blogspot.com/2021/02/hai-la-mariri-de-pensii-fratilor2.html?m=1

Huhu Rezea spunea...

Avia
Spune-i amicului tău de la Medias că nu-l acuză nimeni ca el fură diferența dintre brutul fiscalizat și netul care ajunge în plata la pensionari, dar să-ți povestească unde-o virează.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Nu mai faceti calcule de pomana, fratilor! Nu intelegeti ca se schimba legea pensiilor si algoritmul de calcul al lor? Va risipiti energiile in calcule de pomana cand totul se va schimba pana la toamna! Pilotilor, intradevar li s-a taiat macaroana si au dreptate sa-si acutizeze cu plangeri goarna, dar n-aduc iarna, primavara si vara ce poate aduce toamna asta sa vi se umple traista, ca la toata lumea, daca se vrea asta! Eu am incredere ca Dâncu nu se va lăsa, de soarta pensiilor militare si a noastra ii va păsa si rănile trecutului, cu majorari, ni le va pansa! Daca erau useristii si liberalii ne dadeau sa le mirosim ciorapii, cat despre pensiile militare ne-o dadeau in mână pe a mai lungă si mare! Stati sa faca rocada si sa preia PNL Armata ca o sa ne mai dea vula cat căciula, asa ca rugati-va sa ne rezolve cat mai repede cei de la PSD!

Iulian Mareș spunea...

Corneliunsson,
Când un impostor profesional jignește nu trebuie sa fie cineva supărat...
Diferența dintre pozițiile ocupate în cariera au fost imense, ca să nu mai vorbim de pregătirea fiecăruia, apoi 4 garnizoane skimbate de mine...
Ceea ce a reușit sa instaleze arata limita gândirii unui bolsevic prost, nefericit și neîmplinit!
*Nu voi mai aminti de mizeria aia de calorifer bun de REMAT, dar el a pus foto cu gioarsa mizerabila!
Ii voi trimite prin curier unul din aluminiu, de la ROMSTAL!
El nu a înțeles un lucru grav: pe orice tip de lege viitoare indiferent de principiul contributivitatii sau nu, el va ieși și mai prost dpv al cuantumului, căci numai prostii se izbesc cu capetele înainte, în necunoscut!
***Aviz tuturor ce va dați cu parerea: ati studiat voi un drastic al noii legi și puteți rezuma ca este favorabilă?
Cu ce garantați?.. atenție ca nou înseamnă că ceea ce ați știut este veki, perimat, nu se mai aplica, decât într-un procent foarte mic!

avianyc spunea...

Huhurez,
Pana sa vorbesc iti transmit ca oricat ar fi vechimea de mica ( adica nu sub prevedrrile legii pentru a beneficia de dreptul la pensie) calculul pensie incepe tot de la 65%.
In rest rog recititi exemplul de mai sus cu
pornire de la procent 65%.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Iulian, ce educativ si diafan ar fi sa inteleagă si acest cioban din acest eseu cum l-am inteles eu!

tehnocrat spunea...

@aviamuci,
Expresia „a fi purtat de la Ana la Caiafa“ este o formă de refuz care se ascunde sub masca unei tergiversări fără rost, a unei amânări care de cele mai multe ori nu se soluţionează favorabil.

”A fi purtat de la Ana la Ciafa”, cu sensul de a fi purtat cu vorba, a fi purtat pe drumuri fără rost, este o expresie eminamente biblică. Originea expresiei utilizate de români, mai ales atunci când se lovesc de birocraţia din instituţiile publice, o găsim în Vechiul Testament, unde se relatează că Iisus, pentru a fi judecat, a fost trimis de către Anna, mare preot iudeu, care ezita să facă acest lucru, la Caiafa, alt preot-judecator (între anii 18-37 d.Hr.), ginerele lui Anna, prigonitor al apostolilor.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Leon, anul asta la civili mai este prevazuta o actualizare, si dupa bugetul alocat MApN se pare ca va fi si la noi o majorare, pana la intrarea Legii pensiilor in vigoare.

monteoru spunea...

Ma voi chiar nu intelegeri ca nu se uita nimeni la calculele voastre?
Va faceti destepti care mai de care fara nici un avantaj material.Sunteti purtatori de vorbe si nimic altceva.
Atitudini de precupeti numai ca precupetela in piata vand ceva pe cand voi pierdeti timpul.Nici Iohannis,nici Ciuca,nici un ministru sau parlamentar nu acorda atentie discutiilor voastre pe internet. Cand nasba veti intelege asta nu stiu.Probabil cand cei enumerati mai inainte va va urca pe calul balan si va vor bate la cur.
Daca generatia mai veche prin 2010-2013 il lua pe Basescu de barba de fugea acesta de ea precum dracul de tamaie acum generatia prezenta sunteti o masa amorfa.Eu unul nici nu ma obosesc sa citesc calculele voastre fiindca sunt constient ca nu are rost.
Mai bine mergeti la guvern,la ministere si bateti cu pumnul in masa sa va asculte nemultumirile.

DOREL spunea...

Cata inversunare pt ca .....sa moara si capra vecinului, adica sa le ia si celor pensionati dupa 15 09 2017 CASS din pensia neta,dar de ce nu ati facut valuri ca OMM-ul sa fie adaugat la pensia neta si lor asa cum esta si celor pensionati inainte de 15 09 2017? De ce nu va axati primordial pe actualizarea pensiilor si atunci ati avea cu adevarat de castigat.

Huhu Rezea spunea...

@Avia
Ca să nu mai scrii niciodată prostia că procentul de calcul al cuantumului pensie nu poate fi mai mic de 65% îți aduc aici reglementările finale din art. 29.

(2) De pensie de serviciu beneficiază și militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, în condițiile legii, cu o vechime cumulată de până la 25 de ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare an care lipsește din această vechime.
(3) Cuantumul pensiilor militare de stat stabilite în baza prevederilor art. 19 și 26 se determină proporțional cu numărul anilor de vechime în serviciu, la care se adaugă sporurile prevăzute la art. 24, în raport cu vechimea prevăzută la alin. (2).

tehnocrat spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leon spunea...

Este o Rezerva de 400 mil.lei pentru o miniActualizare in acest an a pensiilor la MApN !

Huhu Rezea spunea...

Haretule, e1ști comod rău.
Degeaba te duci la Guvern dacă nu știi ce să ceri! Ce să ceară unul ca @avia care el scrie doar ce primește pe bilețel.

Magda spunea...

👍

valy spunea...

Nu știe stânga ce face dreapta.......
Ministru Muncii Budăi spune că pensiile militare fac parte din cei 9,4% din PNRR.
Ministru Apărării Vasile Dâncu spune că pensiile militare NU FAC PARTE din cei 9,4% din PNRR.
CINE MINTE ???

tehnocrat spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Tehnocrat, el avand o pensie de somer si fiind un bun drojdier, du-i cu @Iulian de pomana un calorifer, ca daca da naibii un ger ramanem fara el, din milă, ca ramane stana fara berbecul de prasilă!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Leon, actualizarea s-ar da globalizat la toata lumea, cum arata aici suma, sau discriminatoriu doar unora?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Hala, maine se pare ca se iese in Bucucale la scandalizare pentru drepturile politistilor si cele militare

avianyc spunea...

Huhurez ,
Ce spuneti are acoperire pana la 04.09 2017 prin disponibilizari ,etc.
Dupa aplicarea Og 59 prin aplicarea ”Anexei privind varsta standard de pensionare” la L223 si tinand cont de prev. art 18 si 19 baza de pornire este 65%. In rest pensie de invaliditate sau la limita de varsta cf L 263.
Pe calcule aceast 65 % poate coborî pâna al 59% pentru a se inscrie in procentul de -41,5% din solda bruta = media netului pensiei.

Solda bruta 6 luni alese medie =5000
media netului corespunzator = 5000 -41,5% = 2950

Calculat cu procent 59% in loc de 65%
5000 x 59% = 2950
pensie in plata = 2950 = media neturilor din cele 6 luni alse

Mai săpați .......

M spunea...

@Huhu Rezea

Aha! Deci l-am bestelit pe Ciucă când era Șeful StM și făcea jocuri politice cu Johannis (impardonabil pentru un militar) și acum am devenit postac pro Ciucă pentru că.... ăăăăăă.... De ce?

@Cătălin

Am spus și eu asta mai demult! 😂 PSD-iștii zic că sunt USR-ist, USR-iștii zic că sunt postac PSD-ist. Dumnezeu să înțeleagă ceva!

Dar, totuși, cifrele sunt exacte! Suntem vai de mama noastră dar unii spun exact invers! "Păi ia uitați ce soldă are Ciucă!!! 18.000 de lei!!!!! Nesimțitul dracului! Eu când eram locotenent acum 50 de ani aveam 2.100!! Păi e corect?"

Solda lui Ciucă e jumate din salariul unui doctor!! Atenție!! Salariul de bază (la fel ca la Ciucă). Diferența, singura, este rahatul ăla de soldă de grad!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Dorel, stai catinel ca nimeni nu ia macar putintel din tejghea de la altcineva sa-i bage in propria tescherea, ci doar ce da sau ia Legea. Crezi ca ceea ce scriem noi pe aici îi poate influenta pe politici sa ia de la tine sa dea altuia sau mie? Cei dupa 2017 au niste avantaje cu ceva tain si furaje, nu ca ar fi avut 4 *oaie sau ca o au de li se indoaie, ci ca au iesit niste clocari in pensionare si trebuia sa ia blana de pe oaie, si impreuna cu ei ati luat, cu noroc, si voi. Asa ca noi nu avem nimic cu voi!

Cătălin spunea...

DACĂ VĂ MAI ACORDA ŞI O.M.M. PENSIILE VOASTRE MARI DEVENEAU ASTRONOMICE.CA SĂ NU MAI EXISTE DISCUŢIE POSTAŢI AICI (FĂRĂ DATELE PERSONALE) CÂTE UN CUPON DE PENSIE DIN ANI DEFERIŢI (CELAŞI GRAD ŞI ACEEAŞI FUNCŢIE) ŞI AŞA VOM OBSERVA CINE MINTE.NU VEŢI FACE ASTA NICIODATĂ DEOARECE FIECARE CREDE CĂ ARE DREPTATE DAR CEI PENSIONAŢI DUPĂ 2017 MINT DE ÎNGHEAŢĂ APELE.

Viorel spunea...

Nu Cătălin. Nu băieții cu caschetă ci procurorii și judecătorii. Iar de frică pentru a nu fi luată din nou la horă ca să nu zic la măciuci (pentru că motive cred că sunt destule), le-a cântat în strună magistraților. Legat de noi, pensionarii militari, acum văd că tot dă vina pe Sindicate și Asociații (au și ei mare parte de vină) însă cel puțin pe mine olteanca nu mă păcălește. Avân în vedere că a demonstrat că este foarte ambițiosă și când își propune ceva realizează chiar dacă este legal sau ilegal, consider că dacă ar fi vrut să facă ceva pentru noi ar fi făcut indiferent de ce ar fi spus Ciucă (ca șef SMG) cu DGFC, DGJ sau ministrul Ap. din acel moment. Deci ne-au tras-o cum au vrut ei (Olguța+Ciucă+Ministrul).

Andrei spunea...

@monteoru

Corect, asa ii tine si RTV in priza pe cei care casca gura acolo: „Nucleara, se schimba calculul la pensii”, ”Bomba anului, cine va taie pensia”, „Incendiar: noul calcul al pensiilor”, ...

D-astea.

PS Trece sau nu trece comentariul asta? Ei?

Cezar spunea...

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Papagalii fara pene..slutii chiorii si milogii...ce mai dau ei din aripi !
NB
Toata lumea a inteles..despre ce.i vorba in propozitie
Mai putin ei...

Cezar spunea...

NB.2
Numai pentru a.i oftica pe figurile triste
Plx..199...ma pune in drepturile depline si meritate
Am 26..Vechime militara..confor NATO
1 AN IN PLUS =PREMIERE
FUNCTIE DE LOCOTENENT COLONEL..IN UNITATE OPERATIVA
HAI DANS HÎRCIOGILOR!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

avianyc spunea...

Sper ca @ monteoru sa interpreteze corect semnul pus de Magda pe harta si sa elimine intrusul Huhurez prin ambuscada.

@ reddog fii pe fază !!!

Magda spunea...

👍era pentru monteoru...."sa bateti cu cu pumnul in masa"......

ANALIST spunea...

Dar cei fără spor de fidelitate,confidențialitate ca si cand jurământul militar nu asta ar fi însemnat,fără oskar si etc..ei ce sa zică?

reddog spunea...

avianyc
Sunt pe baricade!
Magda vrea sa-l vada pe monteoru cum da cu pumnul in masa cand e in cort la mobilizare.

M spunea...

@Viorel

La noi pe stradă stătea un smardoi! Din când în când i se punea pata pe un țigan găinar (adică unul care fura care o rufă de pe sârmă, câte o găină mai nașparlie) și îi dădea ăstuia o mamă de bătaie.
Smardoiul lucra ca TIR-ist și când pleca în cursă venea țiganul la gardul lui, țipa ceva, îl înjura și apoi îi dădea un șut câinelui ce era legat în curte.

Când așa și cu Olguța! Nu a avut curaj să se ia de smardoii de la DNA, a dat și ea cu șutul câinelui care e legat cu lanțul!

Poate să dea ea vina pe cine vrea, să zică de sindicate, de gulerați dar când mergea la televiziuni și arunca cu rahat cine mama dracului o obliga?

😂 I-am trimis un mail lui Rareș Bogdan.
I-am zis sa ne arate cât de serios e, cât de imorale sunt pensiile speciale și să abroge în Parlamentul European pensiile pentru europarlamentari.
Apoi, ca să demonstreze egalitatea între țările UE să facă o lege care să abroge TOATE pensiile speciale din TOATE țările europene.
Că nu poți să spui că ceva e imoral doar în România și să îi lași pe francezi, de exemplu, să se zbată în imoralitate!

Aștept răspuns!

😂😂

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@valy, Treaba asta cu PNRR nu-i stapanita bine de toate partidele, insa rezervistii nu au cum intra in PNRR pentru ca la Aparare e alta mancare de peste, pe cand la MAI sigur 100% ca intră, de aia si apele se vor desparti vioi intre noi la separare sa nu mai stam in aceasi caldare.
@Magda, fara Viagra, vrei sa-ti arat eu cum se rupe in doua masa? Lasa-l pe @Monteoru, care ii duce doru', ca la mine poate sa fie si de nuc eu tot pot sa ti-o rup! Fiind prea scumpa asa ceva inca mai poti renunta la curiozitatea ta! Ma impinge si pe mine curiozitatea: de ce masa si nu canapeaua?!

Leon spunea...

Depinde ce intelege fiecare !
Eu, de exemplu, l-am vazut pe ministrul Budai la un post Tv, cand spunea ca cei din Comisia Europeana doresc ca din procentul de 9,4% sa faca parte si pensiile militare !
Eu merg pe mana lui Dancu..!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Strolojan sustine ca un dobitoc ca preturile sa nu scada deloc, ca la pensiile lui multiple si gomflate nu simte preturile denaturate, ca o cutra, cand inflatia e de peste 9%! Astia de la televiziuni aduc in emisiuni numai mortaciuni adunate cu nesimtire de prin cimitire, in putrezire, pline de cinism si dominati de basism, in loc sa aduca actuali din guvernare sa ne explice despre cutare sau cutare solutie de rezolvare, caci basistii nu mai au loc sa puna permanent paie pe foc, sa ne intretina cu cinism o stare de pesimism si cataclism, caci pana nu se duce naibii ultimul basanoi, in țintirimul plin de moroi, asa ne vor zdrumica si ne vor panica sa ne faca viata grea, in paralel cu pandemia, ca sa li se satisfaca placerea de a ne murseca...

tehnocrat spunea...

@cum ne trucheaza astia cuantumurile la pensii de cresc prin scadere

https://www.facebook.com/grosirquranjabal/videos/1070450573417020

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Analist, traiesc, deci exist! Astia fara oskaruri si sporuri nu le pasa, pentru ca vor primi bonuri de masa, bilete in statiuni balneare pentru cure de masaje senzuale, stoice si eroice, apoi jetoane pentru tonomaturi cu manele si niste sume destul de frumusele sa joace in birturi si bodegi păcănele, iar in zi de pensie, bre, cate o lada gratuita de bere, deci nu face un oskar cat un măgar si nici un spor macar cat un cal de samar, si la un loc impreuna, nu fac cat aceasta diurna fudulă de care se bucură cei lasati cu sporurile-n urmă! Toate ca toate, nepoate si frate, dar din toate aceste oferte istorice eu ma bucur doar de acele motrice masajele ero...ice!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Corect, @Leon, treaba fiind roz bombon, pentru ca Budăi e foarte bine insurubat pe pensiile civile, incluse tare in PNRR, SI PENTRU CARE VA TREBUI SA NEGOCIEZE CU FORURILE EUROPENE PENTRU MAJORARE, pe cand la noi, la Aparare, Dancu stie foarte bine ca n-are cum sa fie bugetul pentru pensii subordonat si la PNRR in chirie!

Laurentiu spunea...

Mint amândoi domnule Valy. Și unul și altul.
Modificand ușor versurile marelui Eminescu,.."E ușor a spune vorbe, când nimic nu ai a zice"...
Nu știu cum să "o dea și cum să o facă", deoarece NU MAI SUNT BANI și pentru pensii mai mari.
Asta o știu și magistrații și d-asta fug pe rupte la pensie!
https://www.capital.ro/se-iese-masiv-la-pensie-in-romania-anuntul-care-trimite-o-imensa-unda-de-soc-in-sistem.html

Viorel spunea...

Domnule Leon. Una este ce spune X sau Y din Comisia Europeană (induși în eroare de marele proiectant Ghinea) și alta este situația când îți prezinți propriile propuneri de modificare a PNRR susținute cu date concrete (Ghinea a propus ce voia partidul și clientele și nu ce trebuia pentru popor) și actuale (de moment). Nu uitați că Dâncu este de stânga, însă v-a împărți dreptatea și va remedia (să sperăm) inechitatea cu drepta ca și la jocul de cărți. Sper să nu spună (ca nea Jan), un ție, una-două mie.

Huhu Rezea spunea...

Documentul PNNR, publicat și pe blog, nu are referiri la pesiile militare, Ghinea a crezut că sintagma pensiile de serviciu din sistemul public ar include și pensiile militare.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Nici o dihanie politiciana n-a guițat de genialitatea Eminesciană, incepand de la marele spanzurat in inaltul prepeleac, sinistrul-premier fara coloana vertebrala si creier, cat si toata gloata politiciana si parlamentara, n-au dat o para chioara pe maretia Eminesciana in ziua aniversara, ba chiar nici o rezerva militara n-au dat o para chioară in tot ceea ce azi aicea postară! Neomarxistii, la modul venal, si-au indeplinit si acest plan anti national, bazandu-se serios ca romanul pretuieste mai mult mațul gros si treburile marunte de jos, cat despre patrioti si patriotism sunt considerate reminiscente din comunism, cu iz de rasism si fascism, inutilitati ce ne pot distruge pe toti... Aduna-te o data, natiune, mai ales ca Eminescu e un nume atat de mare si frumos, un inegalabil genius cu o rezonață atat de sacra incat, daca n-ar fi existat opera sa neegalată, literatura romana ar fi fost cea mai saracă! Domnilor, Presedinte, Premier si oricare politician din opozitie si de la putere, Eminescu a fost un patriot si poet genial, va ramane in Istorie un titan, dar pe voi natiunea vă va uita si nu da pe voi nici un ban...

Calinmihaib spunea...

Dorel:
..în DECIZIA de STABILIRE a unei pensii în 2018, PUBLICATĂ pe acest blog acum ceva timp, ..rezultă că s-a calculat și OMM(15 %) la NETUL de 5557 lei! rezultând o PENSIE MILITARĂ DE STAT de 6.391 de lei,din care se reține impozitul de 439 de lei, pensia plătită fiind de 5.952 de lei..!
Caută..DECIZIA..și vezi..!

Calinmihaib spunea...

DOREL:
P.S.: Găsești TOPICUL publicat pe blog în 02.ian. a.c. cu "DECI ZIA DE STABILIRE" a unei PENSII MILITARE în 2018, în care am scris un comentariu în care am "DESCIFRAT
"..CALCULUL PENSIEI RESPECTIVE,plecând de la o BAZĂ DE CALCUL de 9.499 de lei..!(=
S.L.B. = 100 %) ;
Vei vedea că la PENSIA NETĂ = SOLDA LUNARĂ NETĂ de 5.557
de lei(= 58,5% din SOLDDA LUNARĂ BRUTĂ=
9.499 de lei), CPS i-a calculat PENSIEI NETE și cei 15 % de OMM = CUVENIȚI = 834
de lei,rezultând o PENSIE NETĂ + OMM= PLĂTITĂ de: 5952 de lei..!
Dacă decizia aia e adevărată,înseamnă că cine spune că după 15.09.2017 CPS-urile nu acordă OMM-ul,.. MINTE..!( poți să mă crezi..!căci sunt unul din cei care am pierdut procesele cu.."MAFIOȚII",așa că acest"fapt"= e un fel de "certificat VERDE" ..de credibilitate..!

Calinmihaib spunea...

DOREL:
P.S.: Găsești TOPICUL publicat pe blog în 02.ian. a.c. cu "DECIZIA DE STABILIRE" a unei PENSII MILITARE în 2018, în care am scris un comentariu în care am "DESCIFRAT "..CALCULUL PENSIEI RESPECTIVE, plecând de la o BAZĂ DE CALCUL de 9.499 de lei..!(=
S.L.B. = 100 %) ;
Vei vedea că la PENSIA NETĂ =SOLDA LUNARĂ NETĂ de 5.557de lei (= 58,5% din SOLDA LUNARĂ BRUTĂ=9.499 de lei) CPS i-a calculat PENSIEI NETE și cei 15 % de OMM = CUVENIȚI = 834 de lei, rezultând o PENSIE NETĂ + OMM = PLĂTITĂ de: 5.952 de lei..!(după REȚINEREA impozitului de 349 de lei)
Dacă decizia aia e adevărată, înseam nă că cine spune că după 15.09.2017 CPS-urile nu acordă OMM-ul, MINTE..! (poți să mă crezi..!căci sunt unul din cei care am pierdut procesele cu .."MAFIOȚII", așa că acest "fapt"= e un fel de "certificat VERDE"..de credibilitate..!

Iulian Mareș spunea...

Padina,
Sa te onoreze PLx-ul, sa-ti dea dispensa s-o pt gradul de generalisim, tot asa ramai, cum ti-am spus!
Și eu ma voi bucura pt tine...

Calinmihaib spunea...

LEON:
(22:50/15.ian.a.c.):
PENSIA NETĂ PLĂTITĂ.. în cazul evocat este
5.952 de lei: cuprin zând:cei 5.557 de lei PENSIA NETĂ =S.L.NETĂ (=58,5 %) și cei 15 % de OMM cuveniți LEGAL = 834 de lei,din care s-a reținut impozitul de 349 de lei..!
DECI:din cei 8.557 de lei scade 5.952 de lei,rămânând 2.604 lei..!,care poți să întrebi,în continuare
..,"ce-i cu ei..?"
Pt.conformitate,poate
citești comentariul meu din 02.ian.a.c., în care am REFĂCUT calculele CPS-ului, din DECUZIA de STABI LIRE..: la care te referi..!

Calinmihaib spunea...

Tehnocrat:
ești nedrept,..un pic..!,atunci când scrii că lg. 164.., "i-a lăsat în urmă"
pe.."cei vechi.."..!
Nu uita că legea 164
în art.79 prevedea RE CALCULAREA PENSIILOR ANTERIOARE legii 164
și s-a emis și H.G. nr.1188/2001(!)= "Normele de aplicare a art.79 din legea 164"..!;
O pensie stabilită anterior legii 164.., prin recalcularea pre văzută în HG. 1188/ 2001: practic:aproape că își dubla cuantu mul, ajungând la nivelul pensiilor stabilite pe legea 164..!
( de ex.: o pensie de COLONEL,stabilită în 1995: de 2.800.000 de lei ROL+ 700.000 de lei ROL= PENSIA SUPLIMENTARĂ (=25 % din cuantumul pensiei ..!),pensie stabilită din: S.F., S.G.,GRADA ȚII și I.D...a fost RECALCULATĂ cu: 70 % din noua BAZĂ DE CALCUL, ajungând la peste 6.000.000 de lei ROL,iar cu PENSIA SUPLIMENTARĂ: de 700.000 de lei ROL= menținută în plată= pt.că DEPĂȘEA CUANTU MUL care ar fi rezul tat din aplicarea celor 3-6-9 %..din art.78 al legii 164.. , a depășit 7.000.000 de lei ROL..prin 2001..!
PENSIA BRUTĂ astfel recalculată avea cuan tumul apropiat de a unui..omolog..pensio nat pe legea 164..!

Calinmihaib spunea...

HUHU:
..primește pe cupon: P.N.= S.L.N.= 58,5 % ..+ % de OMM cuvenite și stabilite din P.N.= S.L.N.= 58,5 %..!(=cel puțin,AȘA..
rezultă din..DECIZIA DE STABILIRE a unei PENSII..din 2018, PUBLICATĂ..AICI)..!
Cu CASS-ul..reținut sau nu,..rămâne de văzut:o..nouă DECIZIE de STABILIRE PENSIE , din acest an..!

Iulian Mareș spunea...

Cu mult neomarxism Australia a lovit cu manie proletara în simbolul Europei de Est , fosta comunistă, Novak Djokovic!
Execrabil acest comportament...

Huhu Rezea spunea...

@calin
Nu te mai chinui, ai Comunicatul CPS a MAI din care rezultă clar că acești privilegiați sunt scutiți de plata impozitului si CASS. O asemenea reglementare are și L 263/2010 , dar numai cei care primesc ajutoare sociale. Or, o pensie de peste 3-4000 lei nu este ajutor social.
Discuția pe acest topic este alta. Nu Codul Fiscal sau OUG 130/2021 este temeiul legal al scutirii de plata impozitelor si contribuțiilor din suma primită ca pensie ci art. 3 literele l) și m) din L 223/2015 introduse prin OUG 59/2017.

Iulian Mareș spunea...

Pt că începând cu Decuplatul toți, absolut toți sunt intr-o buclă atemporală, cu inversarea valorilor! Câți credeți ca au auzit sau au minimul habar de alte poezii scrise de Poetul Nepereke sau măcar sa își fi dedicat 5 minute din viata lor minora sa citească un articol naționalist din Timpul?
*Sau, mai știi, au devenit atât de proști și lași încât le este frică de o lege care exclude diversitatea opiniilor și kiar cercetarea științifică?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Eu propun, pentru disperatii detalianți, care n-au oxigen daca nu sunt exagerați sa stie in amanuntime si pana la ultima sutime si catime ce contine pensia, ca altfel s-ar sufoca si ar da in dambla, sa se distribuie cupoane de pensii cat cearceafurile de la hoteluri si pensiuni, si acolo sa fie trecute toate calculele aici dezbatute, sa n-avem decedati pe motive de nestiute, ca atata ii vute grija pe unii curiosi, dar mai mult lacomi si nesatiosi, sa stie ei pana si ultimul fir de praf de pe acel cearceaf, ca altfel mor naibii de năduf! Mai lasati Dumnezeului atatea confeturi si marafeturi si calcule amanuntite pana la ultimile catimi insutite ca o sa va imbolnaviti ca Hagi Tudose band zeama gainii si cu gandul la clătite! De-al de zgarciogarii si zgaraie branza vor aduce saracia si lipsa, nu Apocalipsa! Si macar daca ar avea pensii militare din care sa moara naibii de mafoame, nu din alea babane!

Leon spunea...

In schimb Magistratii sunt prinsi in acest PNRR, s-au speriat si parasesc sistemul si la 50 de ani:
"În total, este vorba despre 47 de magistrați care și-au depus cereri de pensionare și au ales să se retragă în primele două săptămâni din acest an."(Capital)..!

Iulian Mareș spunea...

@ANALIST,
adică cei pensionați pana în 1994? Destul de bine, sunt bătrâni, bolnavi, nu mai au forță de a se opune; ceva timp în urma am scris despre un vecin, pensionat lt.col. adevărat, nu precum Padina, fost locțiitor tehnic la un R Irigatii/DLEN, vekime reala 36 ani și câteva luni, 1 an muncit în viata civila, 4000 lei pe L 263!

Huhu Rezea spunea...

Degeaba ies magistrații acum la pensie! Potrivit deciziilor CCR doar partea contributivă din imensele lor pensii de serviciu reprezintă drept câștigat garantat de stat.
Asta doar dacă nu se milostivesc politicienii de ei ca să mențină dispozițiile privind rămânerea în plată a cuantumului mai avantajos.

Alexcta spunea...

@Huhurezea
Am trimis mail. Rog răspuns la mail!

M spunea...

Eu zic ca vor încerca să scoată cat mai multe categorii de pensii din PNRR-ul lui Ghinea Slinosul. De ce? Pentru că pensiile reprezintă o bună propagandă electorală și orice creștere până în 2070 ar fi blocată.

Dacă ați fi citit PNRR-ul Bulgariei (iau și eu ca exemplu o țară cu care ne putem compara) ați fi văzut că în mod profesionist nu au băgat reforme sociale importante ci doar cele legate cu adevărat de reziliență. Chiar și așa bulgarii au trimis un draft de modificare.

Iulian Mareș spunea...

@M,
Susțin necondiționat!
Sa nu cumva sa uire sa scoată din PNRR pensiile magistraților cât și pe cea a lui Padina!
Lui pt fiecare an lipsa din cadrul general, precum și pt acei ani lipsa, *din cei 7 sa i se acorde un bonus de +5%!

Huhu Rezea spunea...

Dacă are 15 ani lucrați in armată si si-a completat in civilie vechimea pâna la 25 ani, poate să ceara chiar azi pensie militară cu reducerea vârstei de pensionare de 7 ani, in conditiile L 223/2015 art. 21 alin. (3), alineat introdus prin L 69/2020.
Succes!

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
@M,
asist de 3-4 zile pe focul încrucișat asupra politiei, jandarmeriei în mediatizarea celor 2 orori!
Va supun atenției ca nicio stirista/comentatoare-formatoare de opinie, cu kiloții uzi de emoție, nu îndrăznește sa aducă în discuție analitică și dialectica (asta înseamnă analiza de la simplu la complex și cauza-efect, nu ce crede Oskărel) unde au fost în aceste situații 2 din instituțiile vitale ale statului: magistrații și în mod special procurorii (care conduc legal anketa) si poziția SRI după documentare?
*Atenție ca situația degenerează, precum la Cetate, cazul semnalat de Nițoiu!

Leon spunea...

@Huhu Rezea, cu siguranta, politicienii vor mentine cuantumul avantajos la TOATE Pensiile de Serviciu:
"..În fapt, puterea judecătorească a făcut ceea ce nu ar fi posibil în niciun stat cu adevărat democratic: s-a amestecat peste legislativ, a anulat legi şi a încălcat cu neruşinare Constituţia, dar şi voinţa populară (apropo, un recent sondaj de opinie arată că peste 80% dintre români spun că n-ar trebui să existe pensii speciale decât în CAZUL MILITARILOR). În esenţă, această manevră este tot un fel de dictatură."(Adevarul,dec.2019)

Alexcta spunea...

Vârsta, 60 ani.
Vechime în Armată: 3 ani școală militară la marină MM, 6 ani scafandru militar. La ce vârstă poate cere pensie civilă?

Leon spunea...

Interesanta propunere, dar sa vedem cine mai are acest curaj, dupa ce Dragnea a facut puscarie pentru asemenea idei:
https://m.ziare.com/avere/avere-cei-mai-bogati-oameni-lume-dublat-pandemie-1720525

Huhu Rezea spunea...

Daca ar fi avut cel puțin 10 ani efectivi ca militar ar fi putut cere pensie militară în condițiile art 19 din L 223/2015 la 60 ani.
Poate cere pensie civilâ la vârsta redusă pentru 9 ani condiții de muncă conf art. 55 din L 263/2010.

M spunea...

@Iulian Mareș

Răspunsul de mai sus cu se adresează de o potrivă!

In ceea ce privește PNRR.... E un acord politic!!!! Supus deci oricând negocierii politice!

Alexcta spunea...

@Mares, PNNR
Să nu uităm că urmează alegeri în țările care contează în Europa!

Huhu Rezea spunea...

Cei care doriți să abordați subiecte care nu-și regăsesc locul într-un topic recent, concepeți un text mediu ca mărime si-l trimiteți pe sdresa blogului. Așa cum procedează @mosmartin.

monteoru spunea...

Catelule afla ca in perioada2010-2013 monteoru a participat la toate demonstratiile anti Chior si PDL atat in Bucuresti cat si in judetul de domiciliu.
De atunci au trecut in jur de 10 ani si am obosit.Tu la cei 60 de ani ai tai ar trebuii sa ai mai mult sange in instalatie.
Cu schelaituri nu impresionati politicul.Si Dogaru a lasat-o mai moale cu protestele ca a vazut ca nu are cu cine.Vai de capul vostru.Peste 5-10 ani cine va mai trai o sa va vada tot socotind.
Radeti de Cezar dar asta cel putin face ceva.Creste capre pe cand voi pierdeti timpul.Sunteti in cautarea timpului pierdut.

monteoru spunea...

Rezolvarea inechitatilor din sistemul romanesc de pensii militare va avea loc cand UE se va chema Statele Unite ale Europei cu o armata unica si o moneda unica.Pana atunci NET.

M spunea...

@monteoru

Chiar și atunci tot cred că vor fi țări de mâna doua iar România va face parte din această penibilă categorie!

Sau credeți că brusc o să descoperim o clasă politică cu ceva coloană vertebrală?

M spunea...

Super tare!

Plictisiți după doi ani de stat acasă, sătui după ce și-au primit creșterea salarială de anul ăsta, dascălii o pun de grevă!!!!

Având copiii noștri ostatici au toate șansele să obțină ce vor!

Până când polițiștii și militarii nu vor avea drept de grevă vom fi veșnic bătaia de joc a românilor!

PS - constat că nimeni nu leagă mișcarea de protest de cei doi dascăli pedofili arestați săptămâna trecută!
Sunt curios dacă ai la protestul polițiștilor presa va fi la fel de corectă!?

Cătălin spunea...

HUHU, CÂND ESTIMEZI CĂ SE VA PUNE ÎN APLICARE DECIZIA CURŢII DE CONTURI PRIVIND ACTUALIZAREA PENSIILOR MILITARE ŞI CARE ESTE PROCEDURA?

monteoru spunea...

Mai baiete subiectul a jucat pentru el si banii lui.Ai un fix cu neomarxism.Cine intra la tine in casa trebuie sa respecte conditiile stabilite de tine.Nu vrea sa iasa.

Iulian Mareș spunea...

Care sunt tarile care contează? Exista un asemenea sistem de cuantificare?

Iulian Mareș spunea...

Akesez ideii!

M spunea...

@Huhu Rezea

Parcă școala militară este considerată "condiții normale". Cel puțin așa îmi amintesc că e la MAI.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Astazi, 17.01, am primit Invitatia emisa pe 14.01 de catre Secretariatul General al MApN de a fi primit in audienta, cică, la ministrul Apararii in data de 19.01 orele 10.30. Nu ma duc! Iata motivatia mea:
-Sa ma duc in fata aceleiasi gasti mafiote de clocari gulerati, ca acum 2 ani, ca sa-mi zica madam Andritoiu sau mousiu Rosu, cat si alti paraditori de pensii militare ca pensia mea nu se va mai majora in vecii vecilor, fara a ma lamuri si de ce?
-Sa cheltui de pomana niste bani care pot sa-i investesc in facturile scumpe, ca oricum ministrul Dancu habar nu are de aceste audiente, ele facandu-se pe furis intr-o aripa de langa Hotel Marriot?
-Sa ma capat si cu un carcalac de guvid pe tren s-o ucid pe Ani? Nu, nene, stau acasa si astept masurile luate de noua guvernare, cat despre bani am primit un 10%, care nu ma salveaza cu nimic grozav, dar cel putin mi s-a dat ceva, plus acei bani unici pe Ianuare care a mai salvat un pic situatia, asa ca in audienta sa-i primeasca pe fraierii care pun botu' la tampeniile lor idioate, ca nu exista audienta fara sa fii prostit acolo, sa te duci bou si sa te intorci vacă! Sunt ros de cretinismele astea ale lor, asa ca fac ca in clipul ala hazos de pe fb? ,,Măi, stai acasa, măi! Stai acasa! Stai a-ca-să!''

reddog spunea...

O idee de topic ar fi pensiile din alte tari.
Eu vin cu un video nu un text. 😁
Este din tara piticului nervos de la Kremlin dupa care suspina si unii de pe aici.
In video se aduce vorba de pensia cuiva care a lucrat aproape de Polul Nord.
Are pensie de 500 de euro si e considerata o pensie buna.
Probabil cei din zona aia au niste conditii mai bune la pensionare.
In rest majoritatea pensiilor de acolo sunt in jur de 200 de euro.
La comentarii cineva spune ca pensia medie in Germania e de 1100 de euro.
Cel cu canalul de Youtube este un roman din Galati casatorit cu o rusoaica din Basarabia.


https://youtu.be/jSEngupYEq4

Tano Cariddi spunea...

M, cred ca in fiecare an dascalii cer mariri salariale si aproape mereu le si primesc. Noi putem cere mult si bine.....

reddog spunea...

Propuneti la minister sa se introduca audientele online.
Tehnologia a evoluat, foarte multi oameni au acces la ea si chiar e recomandabila in situatia asta pandemica.
Plus nu implica costuri mari. 😁

Simdum spunea...

214 R6. Reforma sistemului public de pensii
Noua lege a pensiilor va asigura sustenabilitatea fiscală a sistemului de pensii, precum și echitatea, respectarea principiului contributivității, caracterul adecvat al pensiilor mici/minime/sociale și înlocuirea dispozițiilor Legii nr. 127/2019 (inclusiv cele referitoare la perioada de contribuție fixă de 25 ani). Eventualele modificări în cursul procesului legislativ ar trebui să respecte obiectivul privind stabilitatea cheltuielilor cu pensiile ca procent din PIB, prin includerea, atunci când este necesar, a unor modificări ale parametrilor cu rol de compensare. Bazându -se pe asistența tehnică (jalonul 211), reforma va conține cel puțin următoarele elemente:
- va introduce o nouă formulă de calcul pentru pensiile noi și pensiile în curs de plată. Parametrii formulei vor fi aleși cu atenție, în conformitate cu obiectivul urmărit în ceea ce privește nivelul cheltuielilor cu pensiile ca procent din PIB (9,4 % din PIB). În plus, parametrii respectivi nu vor permite creșteri ad¬hoc ale nivelurilor pensiilor; Formula detaliată elimină a priori indicele de corecție, se bazează pe numărul de puncte obținute de fiecare beneficiar în conformitate cu principiul contributivității și aplică un mecanism de indexare a pensiilor care nu mai permite majorări ad -hoc.
- va introduce o nouă regulă de indexare a pensiilor în funcție de nivelul cheltuielilor cu pensiile ca procent 12 din PIB și mecanisme de combatere a indexării ad - hoc;
- va reduce în mod semnificativ posibilitățile de pensionare anticipată, va introduce stimulente pentru prelungirea vieții profesionale și majorarea voluntară a vârstei standard de pensionare până la 70 de ani, în conformitate cu creșterea speranței de viață, și va egaliza vârsta legală de pensionare pentru bărbați și femei la 65 de ani până în 2035;
- va introduce stimulente pentru amânarea pensionării;
- va revizui pensiile speciale pentru a le alinia la principiul contributivității;
- va consolida principiul contributivității pe care se bazează sistemul;
- va spori gradul de adecvare a pensiilor minime și a pensiilor mai mici, în special pentru persoanele aflate sub pragul sărăciei;
- va asigura viabilitatea financiară a pilonului II al sistemului de pensii prin sporirea contribuțiilor la acest pilon de pensii.
Pachetul poate include legi separate privind regimul general și pensiile speciale.

M spunea...

@Tano Cariddi

Nu asta mă deranjează. E dreptul lor! Să fie sănătoși!

Mă deranjează că mereu se compară cu militarii și polițiștii atunci când NU au un drept (pensii speciale, indemnizații de hrană, bani pentru haine, condiții speciale de muncă etc.) și au întreținut scârbavnica expresie: "Un dascăl are salariul mai mic decât un tablagiu bețiv" (am dat sursa citatului acum ceva timp).

Al doilea e că șantajul e la copii - ceea ce eu văd ca fiind murdar, josnic și scârbos! Cum ar fi să îndrepți țeava unui tun de tanc spre o școală și să ceri mărirea soldei????? ÎNGROZITOR!!!!!! UN GÂND CE MĂ CUTREMURĂ!!!!!!!!!

Dar liderul de sindicat din învățământ spunea senin că pe ei nu îi interesează, că ei intră în grevă și că nu e treaba lor ce se întâmplă cu copiii!!!

Remarc, și închei, că mass media își face treaba în continuare evitând subiectul dascălilor pedofili. Am participat la un miting pentru drepturile militarilor/polițiștilor (era la anul trecut, deci la 2 ani după Caracal) și lumea tot ne striga de pe trotuare că să ne fie rușine că am lăsat-o pe Alexandra să moară!

M spunea...

@Cornelius Flavius Ifrim

După cum știți mă feresc să dau sfaturi dar acum, cu respect vă spun, dacă puteți - mergeți!

Nu dau motive, pentru că ar fi o imensă nesimțire să o fac dacă nu știu toată situația, dar eu zic să reanalizați!

Brenda spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Calinmihaib spunea...

Leon: (13:53/16.ian.a.c.):
Poza aia e, practic,
INVIZIBILĂ..!;cu ce "sculă" de "2 bani" a fost făcută..?;pot înțelege.."sărăcia"..
"fotografului"pensionar,dar..totuși: trebu ia să facă o POZĂ CLA RĂ, NU.."TREMURATĂ".!

akord 75 spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
akord 75 spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
akord 75 spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Brenda spunea...

Să vă duceți și să îi întrebați dece își bat joc și dece mint!!

Calinmihaib spunea...

C.F.IFRIM:
(08:54/17.ian.a.c.):
,CONȘTIENT sau NU..: PERVERS..FACI JOCUL.. exact al celor..care spui că ți-au dat PENSIA..aia MICĂ, AȘA cum ai scris..! și dovedești că nici "nu prea înțelegi",..sau că.."TE FACI că NU ÎN ȚELEGI(!?),RĂSTĂLMĂCIND SENSUL "scriselor" ..amănunțite ale unor comentatori.."DETALIANȚI"..!
NU UITA că ÎN DETALII se ASCUNDE DRACUL..!
iar DETALIILE:..în CAZUL NOSTRU..se referă exact la modul de: stabilire recalcu lare,actualizare,indexare,.etc. a SOLDELOR și PENSIILOR NOASTRE!
FĂRĂ DETALIERE..,"OPO NENȚII" noștri..au OCAZIA SĂ..creadă că noi nu știm nimic și pot să ne manipuleze
..cum vor..!=..prin "utilizarea"..și a
TROLILOR..VOLUNTARI SAU PLĂTIȚI..!,cu rolul,printre altele,
..de.."A ABURI"..pe cei ce par a fi super ficiali,neștiutori..
etc...!

monteoru spunea...

Cornelius gresesti.Du-te si daca nu te primeste Dincu cum ai cerut ci reprezentanti cheama MApN in judecata.

Michel spunea...

Îmi pun o întrebare simplă: pe ce planetă trăiți?

Skoda 4x4 spunea...

Domnule C.F.I e problema dumneavoastra daca nu mai onorati invitatia ,pentru ca personal consider gresita atitudinea ,aveati posibilitatea sa,, luptati'' pentru camarazii din M.Ap.N, restul se descurca cum pot.
Citez :MAI sigur 100% ca intră, de aia si apele se vor desparti intre noi la separare sa nu mai stam in aceasi caldare... data 16.01.2022 orele 19.59. Asta da camaraderie ce sa mai zic! De asta profita toti de slabiciunea SNOPSN ,fiindca nu exista unitate intre arme,nu mai vb.de orgolii.Va doresc multa sanatate personal cat si familiei dvs.si va anunt ca pentru aceast enunt nu mai figurati in aplicatia mea de banking.

tati spunea...

Asa este.

Huhu Rezea spunea...

Niste nesimțiți!
Și-au dat lor grămadă de sporuri și câtorva năpăstuiți, precum @Ifrim, nu le-au majorat solda de funcție în cuantum compus la 1450 lei in 2017, deși OUG Nr. 56/2017 ii obliga.
Asta era singura solicitare pe care ar trebui s-o facă Flavius

akord 75 spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cătălin spunea...

DEOARECE HUHU NU ESTE DE ACORD CU O EXPRIMARE CE LI SE POTRIVEŞTE ACTUALILOR POLITICIENI AFLAŢI LA BUTOANE, AM SĂ SPUN DOAR ATÂT CĂ, GLOBALISMUL A AJUNS SĂ PENETREZE TOATE STRUCTURILE SOCIETĂŢII IAR MAFIA ACTUALĂ AFLATĂ LA BUTOANE ESTE MAI PERICULOASĂ DECÂT CEA DIN TIMPUL ÎN CARE MARELE POET NAŢIONAL EMINESCU A FOST DIAGNOSTICAT ÎN FALS CU O BOALĂ PSIHICĂ ŞI INTERNAT FORŢAT, DEOARECE SE OPUNEA REGIMULUI NAZIST DE LA ACEA VREME.TRĂIM VREMURI APOCALIPTICE.SCAPĂ CINE POATE.

Leo spunea...

Mergeai degeaba și pierdei timpul pe acolo.
La anul pe vremea asta , va fi mult mai bine pt. pensiile militare.

reddog spunea...

Pai sa-l ia acasa pe Cezar dl Mares.
Nu e vaccinat si lupta cu Oculta. 😁
Plus ca e un simbol al Romaniei de Vest.
Ar putea sa-si faca si un blazon de nobil pe care sa apara un calorifer si o capra.

Leo spunea...

Și-au dat lor și găștii lor din tată-n fiu și nevastă sau amantă.
Ex. neveste-si lui ĂĂĂ..ÎÎÎ...i-a "ars" un 14% în 2020 în loc de 4,6% ca la năpăstuiții precum Flavius.

Ein Stein spunea...

@avia
Omule, esti incapatanat, te tot freci de Art 60 de parca ar fi legea insasi. Ia gandeste la un caz ipotetic, unui pensionar ii iese, din calcule, o pensie neta mai mica decat media soldelor. Astuia cat si cum ii dai? Ce zice Art. 60 despre situatia asta? Apoi mai uiti un lucru, Art 60 nu vorbeste de cuantum. Gandesti exact ca un ardelean, unu plus unu nu poate fi mai mare decat doi. Postulat ardelenesc.
Mai mult, daca media soldelor nete, are o valoare oarecare, rezultata din taxarea brutului, acea valoare reprezinta doar o marime de comparatie, asta nu inseamna ca pensia neta comparata cu acea valoare e si ea purtatoare de taxe platite. Dupa mintea ta daca un militar are o solda neta de 3000 lei, pe care s-au platit taxe, CAS si CASS, iar un frigider costa tot 3 000 lei insemana ca si frigiderul a platit CAS si CASS. Nu te mai pune pe picioarele dindarat.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Informare pentru camarazi:
Nu ma duc in audienta la ministrul Apararii si motivele sunt temeinice, intrucat, in primul rand, nu mi s-au dat asigurari ca voi fi primit personal de Dl ministru si ca voi fi primit de gasca clocara, cea care mi-a promis ca voi muri cu pensia inghetata, apoi asta ar insemna sa pierd niste bani cu drumul in plina scumpire a facturilor, ca nu stiu cum sa intind de ei, preconizandu-se niste facturi uriase si nu vreau sa ma trezesc aruncat in strada. Apoi n-am cu cine sa o las pe Ana, BOLILE EI FIIND FOARTE GRAVE SI ATACURILE DE PANICA ALE EI LA MAXIMUM, FACAND ADES TENSIUNE SI DE 23, TREBUIND SA FIE IN OBSERVATIA MEA CACI STIU CE AM DE FACUT IN CAZ DE EXTREME MEDICALE.
-Oricum mi s-a acordat 10%, anul asta o sa se mai faca o corectie pentru pensiile mici si medii, dar de la Bucuresti as veni fara nici o rezolvare, clocarii avand grija ei sa nu-l vad pe ministru la modul sigur, si am trimis o instiintare cu mai multe referiri cu pricinile pentru care refuz audienta, avand grija ca instiintarea s-o trimit astfel incat macar un exemplar sa pice in mâna ministrului.
Sa nu uitam pandemia care este acum in toi si risc s-o pierd pe Ana daca vin cu el de pe tren, in zona Ploiesti fiind trenul full de calatori de nu poti respira.
Nu-i un capat de tara si ma pot reprograma oricand, cand e cald si mai se ostoieste pandemia. E prima data cand am incredere intr-un ministru, si eu cred ca Dl Dancu va face ceva pentru pensiile mici si medii, dar si o actiune masiva sa se indrepte treburile pana la anul, pentru toata lumea. Multumesc celor cu gandurile, ideile si incurajarile bune, si am sa tin cont de inspirata idee a @Onorabilului cu solda de grad! Doamne, ajuta!
@Avyanic, mie nu mi-e frica de nimeni, nici macar de moarte, de mafioti nici atata! Am sa-mi spun parerile cu aceeasi sinceritate de pana acum, si cine se simte dranjat sa nu ma citeasca!

Skoda 4x4 spunea...

Mda e clar :Deci... asa cum spunea o fata unui elev militar "grabit" in poligonul Cincu : "'Șteptam puțin.Spalam pizdu' !"

Brenda spunea...

Da sau nu

Leon spunea...

Doctore, da-ti manusile chirurgicale jos, dai un click scurt, si apoi, cu doua degete, maresti Imaginea, si o poti vedea foarte clar..)).

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Skoda 4x4, apele nu-s de mine dorite ca fiind separate, o vor cei din politica dat fiind sistemul actual, care acum este civil si demilitarizat la MAI, eu numarandu-ma ca un sustinator la Uniunii Militarilor si Politistilor Mihai Viteazul, numarandu-ma chiar printre cofondatori, Uniunea fiind numele meu de profil pe fb, ,,Dreptate Umpv-mv,'' si nu numele si prenumele naturale, deci departe de mine gandul sa intervin pentru separare, dar in cercurile superioare se vrea asta intrucat gasesc ei de cuviinta ca de la trecerea pe sistem civil a Politiei nu mai coincid coeficientii, sporurile, calculele, gradele si altele, si cand am zis-o am facut-o ca o informare, nu ca o blamare rautacioasa. Ca dovada am mai multe prietenii cu grupuri politiste decat militare, seful sindicatului Decus, Kovacs, fiindu-mi un prieten virtual foarte bun, ca si Dl Coarna, sau am prietenii cu foarte multi Comisari, precum Christian Ciocan, vicepresedinte al UMP-MV, cu care nu o data m-am intanlit tet a tet.
Asta se va intampla in laboratoarele politice, neagreand sindicatele comune, fiind foarte puternice si periculoase pentru politic. Pe politisti ii respect si pretuiesc, absolut nimic impietand acest sentiment cu resentimente din trecut sau prezent pentru ca nu am avut conflicte cu acestia, niciodata, dar am criticat noua generatie nescolita si habarnista. Respect si, sanatate!

monteoru spunea...

Cornele du-te!Faptul ca te primeste e un succes .Nu sta cu ei la discutii.Le dai peste bot si refuzi dialog cu ei spunandu-le ca tu ai cerut audienta la ministru si nu prin interpusi.Cere sa-ti deconteze deplasarea pe motiv ca nu esti primit de cine ai cerut.

Viorel spunea...

Cornele. Chiar dacă te superi țin să-ți spun că refuzând audiența o să pățești exact ca și mine. O să-ți atragi antipatia și o să-ți pierzi încrederea colegilor de pe blog chiar dacă nu ai nici o obligație materială sau morală față de ei. Tu ai cerut, tot la latitudinea ta este dacă te duci sau nu. Eu am constatat în ultima clipă că aveam posibilitatea să o iau în bot (pe românește) rău de tot pentru că am fost sfătuit sfătuit greșit. Nu intru în amănunte.
Îți dau însă un sfat. Solicită la foc automat ca audiența cu ministrul Ap. Dâncu să se facă prin VIDEOAUDIENȚĂ, ca să nu-i zic Videoconferință. Solicită ajutorul Primarului din Onești și astfel nu te mai deplasezi la București ci la primărie. Iar acolo îi prezinți tot ce te doare (chiar și din punct de vedere medical). Îți poți face și un spici, scurt și punctual.

Cezar spunea...

Ce sa.i ceara ministrului?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Eu ii va cred pe toti, iclusiv pe @Cezar care bine zice intr-un fel ca i-as mai spune ministrului, cand deja stie tot si acum se lucreaza intens la solutii viabile? E riscant si imposibil sa ies din casa, ca atunci cand numai am iesit pe usa, chiar si cu mama fiind, Ana avand o dependenta dovedita medical fata de mine, dependenta schizoidă, pe fond de panica generala rar vazuta de medicii pe unde am dus-o ani de zile, automat face tensiunea de pana la 20 si risc s-o vad in infarct sau accident cerebral, si pentru ce? Sa ma primeasca madam Andritoiu cu Dl Rosu et comp pentru vrajeli clocare, care nu rezolva nimic? Am cumpanit bine lucrurile si nu merg la risc sa spulber viata Anai dintr-o prostie, ea fiind acum la un apogeu periculos, doar saptamana trecuta de abia cu 4 cadre medicale am putut s-o scoatem din casa, la risc, la parter facand de panica tensiunea 23, si a stat Salvarea pe loc 30 de minute pana sa plece, iar in Salvare a facut alt atac de panica aproape sa moara, cu toata injectia si Captoprilul luat! Ore in sir am stat la Spital in Urgente ca acum ii era frica sa plece de acolo si abia, abia am suit-o mai multi in taxi, caci SALVARE NU AVEA DISPONIBILA, PE SCARI LA INTOARCERE CU TOTI VECINII GRAMADA ABIA AM DUS-O IN CASA LA ULTIMUL ETAJ SI APROAPE DE INFARCT, facuse o panica de cosmar! Deci numai eu stiu ce se intampla cu ea, nici paine nu pot cumpara, nici la facturi nu ma pot duce, rar ies din casa lasand-o cu cate cineva sau mama, dar numai eu stiu cum fug sa revin stiind ca in urma ea are atacuri de panica si tensiune, deci e groaznic si sa nu-mi imputati nimic pentru ca este groaznic pentru mine ce se intampla de cateva luni, ca niciodata! Face cu mine alaturi panici pe gandurile ei subterane, urla ca si cum ar fi vazut diavolul, cu greu pot s-o calmez si absolut nici un medicament nu-i atenuiaza fricile, spaimele si panica, si sa mai spun de glicemie care urca si coboara pana la coma de sare in pat in sudori ca pe arcuri horcaind? De cateva ori am scos-o din precoma diabetica, tot pe fond de spaime, avand si 500 glicemie, si 60... Deci as vrea din toata inima, dar nu se poate din cauze obiective si foarte grave, medicale!

Calinmihaib spunea...

.LEON:
Cine știe,..cunoaște! 👍;(bată-l norocu',.. să-l bată..de click.!
Am făcut "procedura" indicată..și.."poza"
s-a..CLARIFICAT..! (dar fără mănuși..!)
..totuși de unde apare diferența aia de 2.434 lei în ian. 2021..?,iarpensia în mână..a rămas aceeași (3.470)lei..?

Viorel spunea...

Atunci Cornele vezi-ți de sănătatea ta și a soției pentru că problemelor pensionarilor militari nu se rezolvă printr-o discuți între tine și ministrul Dâncu. Nu au putut rezolva în ultimii 6 ani aceste problem ELITELE ce conduc Sindicatele și Asociațiile dapoi MAJURUL Cornel de la Onești ca să folosesc un clasic în viață. Știu ce înseamnă atacurile de panică. Le trăiesc zilnic pe propria piele. Chiar vineri mi-a schimbat medicul schema de tratament pentru că cea veche (datorită dependenței) nu-și mai făcea efectul. Și ai dreptate. La atacurile de panică glicemia fie crește, fie scade la interval de zeci de minute sau chiar minute. Pe timpul cât am avut Covid-19 în 5 zile am folosit o cutie de teste (50 buc) și nu costă decât 60 de lei (puțin, nu ?) de frică să nu crescă sau scadă peste / sub valorile normale și să intru în comă diabetică.

Calinmihaib spunea...

Monteoru:
..ești.."poet"..visător..!
1.Cum să te duci la ministere..fiind în provincie..?
2.Vrei "s-o pățești". .precum Simion.."aur- istul" care "s-a dus"
..chipurile, peste primarul Timișoarei.. si "i s-a făcut"dosar penal",de ochii lumii
..!

tehnocrat spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Calinmihaib spunea...

..Intrebare:
.Cine e organizatorul turneului de tenis din AUSTRALIA:
..autoritățile austra
liene..?, SAU/ȘI:
..ATP-ul..?=ca asocia
ție profesională a
tenismenilor profe
sioniști..? = care
ar trebui să le ape
re interesele și drepturile..de muncă!

tehnocrat spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Iulian Mareș spunea...

ACTUALIZARE SĂ-I CEARA! ĂLA CARE TE APRECIA, DE FAPT, RÂDEA DE TINE ȘI CUM TU NU LE AI CU IAURTUL...

Iulian Mareș spunea...

@m,
sub titlul personal*Un Alfred despre comunism* iata un enunț ce cu greu poate fi combatut azi:
**„Problema României este că, de 30 de ani, noi amestecăm două regimuri. Am vrea, pe de o parte, anumite avantaje din comunism cu o logică capitalistă. Să luăm sectorul medical. Noi am vrea să fie gratis totul. Am avut mult timp tratamentul la HIV integral gratuit. Eram printre singurii din lume. În momentul în care, în comunism, aveam tot felul de fabrici, de echipamente medicale, cum erau ele, puteam produce la un preț foarte mic. Acum, le luăm la prețul internațional. Că nu mai avem aproape niciun fel de producție... Câtă producție mai este reală în România?! De echipament medical bănuiesc că nici nu se mai pune problema. Ori, din punctul acesta de vedere, nu pot să nu plătesc și să am servicii, adică este o contradicție în termeni”. Alfred Bulai

Leon spunea...

Doctore, Diferenta intre Pensia Bruta stabilita( cea cu 65%-85%-102%(max.) si impozit, ramane la Dispozitia lui @Avianyc, care la sfarsit de an, o trimite la Fondul de rexerva al Premierului Liberal..:))
6067-407=5660-3470 = 2190 lei Diferenta..!

Iulian Mareș spunea...

tehnocrat,
ia-ti o bicicleta magnetica sau o banda de alergat: 15 minute/zi/aceeasi ora, sa arzi 100 kcal macar! Dupa 4 luni remasori abdomenul: -10 cm! NATURAL!

gigi 2 spunea...

https://www.stiripesurse.ro/emilia-ercan-l-a-prins-pe-nicolae-ciuca-lucrarea-lui-de-doctorat-este-plagiata-reactia-premierului_2194065.html

Leo spunea...

Eu v-am spus mai demult că se strânge lațul....
E plin MFA-ul de gulerați făcuți dottore la FABRICA DE DOTTORI UNAp .

tehnocrat spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
tehnocrat spunea...

@cornel sa lupte pentru el si drepturile lui ca pentru altii,vorba lui Petre Tutea(nu idiotul padina caprelor).Dar acuma, in conditiile astea, vizita la Bucale ar fi :Ö perdere de vreme"vorba lui Danila Prepeleac!

M spunea...

@Iulian Mareș

Eu tot spun asta! Ne place al dracului capitalismul dar am vrea și egalitarismul comunist. Militarii provin din structuri strict ierarhice (caracteristică a dreptei) dar mulți simpatizează cu stânga!

"Toți plătiți egal" e un slogan comunist care "dă bine" la lumpenproletariat deși atunci când e să fie pus în practică partidele de stânga preferă să își îndestuleze pe cei care îi văd ei ca și votanți fideli.

E o brambureală!

Calinmihaib spunea...

LEON:
Eu întrebam..ce s-a schimbat:ca PROCEDURĂ aplicată de CPS: în ian.2021 față de dec.2020, de a primit o pensie brută de 6.067 lei din care I s-a..REȚINUT diferen ța aia de 2.190 lei, REȚINERE MASCATĂ cu "carioca"(de ce.?).?!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

VIOREL, ESTI GENIAL, SINCER SI IN CUNOSTINTA DE CAUZA! Uite, Ana foloseste teste si de 400-500-600 lei pe luna, atat de groaznice sunt caderile si cresterile de glicemie pe fond de panica, sora ei asigurandu-i lunar banii necesari de testere Contour Plus, 2 cutii 106-116 lei, depinde de unde le iei! In Decembrie, de exemplu am luat de 600 lei, si mama m-a ajutat cu bani sa le iau, si a trecut pe langa coma de nu stiu cate ori, practic intre mese de cate doua trei ori, patru sau cinci ori se inteapa din cauza fricii ca-i scade sau creste devenind maniacal obsesiva, iar tensiunea si-o ia ore in sir, stand cu stetoscopul in urechi de i s-au facut infectii la timpane! O cutie are 40 lamele si parca le haleste, asa se duc de rapid... A ajuns sa-mi ciupeasca bani din portofel si pe furis sa dea la o vecina sa-i cumpere testere, si cand m-am prins de figura i-am spus sa nu mai faca asa ceva cat o trai ca-i cumpar ori de cate ori are nevoie si-i fac rost de ele, caci vor crede vecinii ca sunt cu ea hapsân si un om rau, si tocmai ca asa ceva nu sunt, acum fiind sincera si imi spune de aceasta necesitate avand rezerve mereu suficiente. E groaznic, au devenit insuportabile aceste manii si nimeni n-o poate convinge sa se tempereze, dar m-a bagat in faliment si nu stiu ce sa mai fac ca sa rezolv sa mentin casa si starea sociala sa nu se prabuseasca naibii cu starile ei maniacale! Am camarazi de pe aici cu care vorbesc la telefon aproape zilnic si ii pun sa mai stea cu ea de vorba s-o mai tempereze, si fiind unii diabetici o sfatuiesc ca n-are rost sa se abuzeze cu aceste controale abuzive, insa nu se prinde de ea nimic, cei in cauza stiindu-mi situatia reala ca asa este si nu ma opun sa confirme asta si aici. Sunt permanent stresat, obosit, nedormit, cu tensiune mare de la emotiile permanete, cu captoprilul sib limba sa nu fac infarct de la atata surmenaj si tensiuni iscilante, toate treburile casei facandu-le singur, de la situatia in care ma aflu si nu-i mai gasesc o rezolvare, medicii dand din umeri a neputinta sa ma mai poata ajuta si ma intreaba mereu cum de mai rezist la aceste situatii si suplicii permanente... Nu-mi plang de mila, dar parca am ajuns la capatul puterilor si ma sleiesc pe zi ce trece...

M spunea...

@gigi 2

Cine e autoarea? Emilia Șercan? Cine e? Ca să îți dai cu presupusul trebuie să ai cunoștințe! Nu?

Leo spunea...

Și testatul excesiv , este un simptom al sindromului anxios.
Normal , te testezi max. o dată pe zi , dimineața pe nemânacte după o pauză alimentară de 12 ore dacă vrei să fie relevant rezultatul.

Cezar spunea...

@/MaKiss..imprastiat aka tehnokariciu
Da.te draku de butoias plin cu grasime rînceda si care abia se mai da dura..pîna la wceul din fundul curtii🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Uita.te pe pagina mea de fb..si vezi la ce nivel am ajuns la mersul pe jos..cronometrat de telefonul
Atentie...am facut maratonul..am batut distanta Paris -London si am trecut la nivelul L-7
Si asta acum iarna..si in plina pandemie
@/ CFI
DUPA CUM AI REMARCAT EU NU TE.AM INDEMNAT NICI SA MERGI NICI SA NU MERGI
DACA TOTUSI MERGI SI LASA MINISTRUL PROBLEMELE RAZBOIULUI CA SA STEA LA O TIGARA CU TINE..SPUNE.I CLAR:
CUNOSTI PE UNUL CU O PENSIE NESIMTITA..LUATA DUBIOS
AR PUTEA PUNCTUAL SA TAIE DE LA ASTA SI SA MAI PUNA SI LA TINE!
MULT SUCCES!

tehnocrat spunea...

@M
http://www.fjsc.unibuc.ro/cadre-didactice/emilia-sercan

Iulian Mareș spunea...

@M,
Stimate camarad, probabil din cauza exagerarii expresiei *Armata Poporului, ceva mai înainte kiar *Armată Populară, kipurile ea reprezinta *Voința poporului; componenta sociala în Armata, privind proveniență, era și până în 89 majoritar Elevi și nu Muncitori cum era la Secu și Miliție!
Vor trebui sa treacă mulți ani până va fi skimbata paradigma într-o "ariatocratie" de cel puțin clasa de mijloc...
Cred ca se va juca cointeresarea financiară și stabilitatea legislativă...

Iulian Mareș spunea...

tehnocrat,
ar fi bine sa-i repari și dinții, ca-i pute gura!

Iulian Mareș spunea...

Stai xa nu știu dacă Emilia are certificat ORNISS!
Dar, pe NeVe s-a adăugat și lepra de Cristian Preda...urmează Macovei, dar sa golească sticla mai intai...

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Am fost sunat adineaori de MApN! Ofiterul foarte amabil si politicos m-a intrebat daca ma mai duc in audienta, si eu i-am raspuns motivele reale pentru care nu mă pot duce, sincer compatimindu-mi situatia si in acest context mi-a promis ca daca am de transmis ceva superiorior si Dlui ministru s-o fac prin telefon, promitand ca se tine de cuvant sa le transmita mai departe, si i-am zis despre situatia grava a pensiilor mici si medii, nemultumirile de pe retelele de socializare care sunt deosebit de acide la adresa celor din Casa de Pensii, care au dus la aceasta situatie grava cu manevre legislative si interventii la politic sa fie favorizati doar cei din categoria cu pensiile mari sa fie si mai mari, celelalte stagnand pe loc de ani de zile, neaplicarea Lg 153 cu solda compusa, care putea creste pensiile mici la 1450 lei, problema retetelor compensate, dar de fapt luate pe bani si proceduri greoaie de recuperare a banilor pe compensate, la care eu am renuntat sa ma mai complic, apoi facturile uriase pe care nu o sa le mai utem plati, si i-am spus ca cu cateva minute inainte m-a anuntat administratora ca, lucrand la facturi si-a pus mainile in cap de primele rezultate la calcul, refuzand pana joi la finalizare sa-mi zica realitatea sa nu fac infarct la suma totala de platit, si alte probleme de viata si de trai, criticandu-l pe Generalul Ciuca ca a avut grija sa-si traga singur 1000 lei la pensia de peste 20.000 lei, cat si mercenarilor, dar la amaratii Armatei nu s-a gandit sa le acorde macar o suma forfetara de supravietuire, si ca Armata si-a abandonat camarazii saraci si in suferinte, saracie si nevoi, mai rau ca pe niste caini, desi ne-am sacrificat tineretile si viitorul in misiuni si accidente in care ne-am pierdut capacitatea de munca, ofiterul dandu-mi dreptate si promitand ca va raporta tot ce a auzit, ca sa se auda si la Dl ministru, oricum convorbirile telefonice fiind inregistrate. I-am spus si despre audienta de acum 2 ani cand Dl Rosu si Dna Andritoiu mi-au promis ca voi muri cu pensia inghetata, etc. Acum, Dumnezeu cu mila! Am pus accent ca urgenta cea mai mare sunt pensiile mici si medii, sub cele ale civililor, insuficiente pentru un trai decent si ca o recunostinta a Statului pentru serviciile militare, ca parte componenta a NATO, descurajandu-se astfel noile inrolari in Armata, pentru ca noi informam despre toate aceste nemultumiri opinia publica pe retelele de socializare si civilii iau la cunostinta cu ce ne confruntam, civilii deasemenea sunt descurajati ca sa se mai inroleze in armata din cauza acestor dezavantaje!

Calinmihaib spunea...

Iulian MAREȘ:
Eu cred că de foarte mulți ani(cel puțin.. cu 6 luni înainte de dec.1989..vorba gen. MILITARU în filmările "revoluției"..!),după un scenariu VECHI, NI s-a pregătit.."PÂRJO LIREA..TERITORIULUI". ..,de către CEI= care sub o formă sau alta = strigau la TV.="că nu ne vindem țara" și care, de fapt..au "lucrat" exact la ASTA..,"PAS CU PAS"..(vorba unui CLASIC.. în viață);în schimbul acestei "tranzacții", făptașii "nostri"..au devenit MILIARDARII INTERNAȚIONALIȘTI..DE AZI..!!(mai ales că.. printre HÂRȚOAGELE COMINTERNULUI..LĂRGIT și eventual="rebrendu it"=AZI..!)..erau și oarece PREVEDERI..ca ROMÂNIA să devină o țară..AGRARĂ..!,în fo losul uniunii..ESTICE ,prevederi gândite.. ATUNCI, în interbelic
și RELUATE..ACUM,după aproape O SUTĂ de ani ..!
Oare..greșesc..?!

tehnocrat spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Cezar, camaradul nostru isi merita pensia pentru ca este inteligent si s-a ridicat singur, fara proptele, Iulian fiind printre putinii care isi merita gradele si pensia DOAR PE BUNE SI PE FAPTE REALE, CONCRETE, CU FUNCTII MAXIME PENTRU EXCELENȚE SI TOATE SCOLILE ABSOLVITE CU BRIO, PARTICIPARI IN TEATRELE DE RAZBOI IN AFRCA, FOARTE PERICULOASE SI REALE, NU IN CORTUL PAZIT, CA CIUCALE, CARE SI-A FABRICAT ACTIUNI DE ASALT IN NASSIRIA, DOAR SA-SI IA ACEI 1000 LEI CU NERUSINARE! Insa felul de a fi a lui @Iulian denota buna crestere, educatie, cultura, intruire asidua si cunoastere in toate domeniile! Trebuie sa inceteze aceste asperitati intre noi pentru ca ne erodeaza, ne faramiteaza, ne demoralizeaza si ne duc la injosiri inutile si de prost gust! Camaraderia este sfanta, ca si respectul, pana murim! @ Tehnocrat este pilot si asta spune absolut totul, caci acolo nu se duce si reuseste oricine, s-o recunoastem cinstit, si mai ales ca are si probleme de sanatate deosebite, si e pacat sa fie jignit in asemenea mod! Eu zic sa punem frana acestei atmosfere care ne aduc prejudicii morale, emotionale, umane, militare si de sanatate, un stres inutil si pagubos tuturor! Sper ca mai exsta si ratiune, daca nu se vrea o reala camaraderie! Doamne, ajuta si lumineaza!

M spunea...

👍

Și o bilă albă din partea mea pentru cei de la MApN!

Calinmihaib spunea...

LEON:..P.S.:
Pensia "brută"(NETĂ.. neimpozitată..!) = S.L.N.+15% OMM,adică: 5.276+791,rezultă din S.L.B.-Bz.C.=9.019 ×58,5 %= 5.276 lei,
5.276+791=6.067 lei
Deci : de ce are 2 pensii "brute"/nete DIFERITE..în cele 2 luni vecine..?(adică
6.067/3633..?).

Cezar spunea...

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😛🤐🤪😝🤑
@/Huhu
Va rog sa luati ACT DE AMENINTAREA DIRECTA..FACUTA DE MAKISS..INSTIGAT DE MARES CEL CU PENSIE NESIMTITA🤑🤑🤑🤑🤑
Eu il voi anunta pe baiatul cel mic sa sune un bulgar cu ceafa groasa..si sa mi.l puna planton la usa🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Nu de alta..dar nu vreu sa stranut catre butoiasul puturos..si sa il dau dura pe scari
Se mira vecinii..ca eu sint baiat de oras🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Calinmihaib spunea...

C.F.IFRIM:
Te întreb:soția nu e în.."programul națio nal de diabet"..având (?) "gratuitate" la monitorizare:clinică, de laborator,.testări și tratamente..?(la nevoie..chiar și psihiatrică..).

tehnocrat spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Calin Mihai, pate sa aiba orice, nu poate fi scoasa din casa, ca daca a vazut usa de la iesire deschizandu-se si trebuie sa plece, chiar cu 1000 de medici langa ea, face pe loc tensiune de 23 din cauza spaimei si panicii! Nu se intelege ca este intr-o faza atat de grava de panica incat nimic nu mai este de facut? Nici medocamente, nici stimulari, absolut imic n-o poate scoate din spaime, plus crizele de epilepsie... E foarte, grav, grav, grav si halucinant pentru toti medicii! E ceva care mi-a grabit sfarsitul zilelor si m-a adus in cea mai profrunda disperare si nu va mai zic cum urla si tipa de spaime din senin si fac si eu tensiunea de 20, e balamuc curat de cateva luni incoace, am gura sparta de la Captopril, ca si ea!

«Cel mai vechi ‹Mai vechi   1 – 200 din 213   Mai noi› Cele mai noi»