Un produs Blogger.

marți, iunie 05, 2012

Cum mai pot fi revizuite și recalculate pensiile celor care au lucrat în sistemele de apărare

0 comments
Au început să se repete întrebările  despre cum pot fi revizuite și recalculate, la cerere, pensiile celor care au lucrat în domeniile apărării, ordiii publice și siguranței naționale.
Reiau îndrumările:
1. Revizuirea pentru date și elemente, referitoare la stagii efectuate înainte de trecerea în rezervă, neutilizate în decizia de recalculare/revizuire din oficiu.
-Baza legală art. 2 din OUG nr.1/2010 și art.107 din Legea 263/2010


Pensiile pot fi revizuite  la cererea beneficiarului, pe bază de documente doveditoare, depuse în original, din care rezultă alte date şi elemente decât cele utilizate la revizuire, referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în serviciu/muncă, care se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare şi a punctajului mediu anual. În această situaţie, drepturile de pensie se cuvin astfel:
- De la data de 1 ianuarie 2011, dacă cererea, împreună cu toate documentele doveditoare se depun la Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii până la 1 ianuarie 2014;
- De la data de întâi a lunii următoare celei în care cererea, împreună cu toate documentele doveditoare a fost depusă la Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii, după data de 1 ianuarie 2014;

2. Recalcularea prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după data trecerii în rezervă, nevalorificate în sistemul public de pensii(anterior Legii 263/2010) sau la Casele Sectoriale , la data depunerii cererii.
-Baza legala art. 107 din Legea 263/2010
Este necesară depunerea următoarelor documente:
- cerere adresată Casei de Pensii Sectoriale, cu precizarea perioadei pentru care solicită recalcularea drepturilor de pensie;
- carnet de muncă sau adeverinţă de venit pentru perioadele lucrate după pensionare, anterior datei de 01.04.2001;
- adeverinţe-tip, în original, emise de Casa de Pensii Teritorială privind plata contribuţiilor de asigurări sociale pentru perioada lucrată după pensionare, ulterior datei de 01.04.2001;
- declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că nu a valorificat perioada menţionată în alt sistem de pensie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu