Un produs Blogger.

marți, iunie 25, 2013

Curtea Constitutionala verifica doar limitele revizuirii Constitutiei

0 comments
Legea de revizuire a Constituției poate aduce orice modificare legii fundamentale mai puțin normelor constituționale menționate imperativ  în art. 152.
Această lege de revizuire este supusă controlului constituțional al CCR numai sub aspectul respectării art. 152. In rest, CCR mai poate să aprecieze în ce măsură modificările aduse prin legea adoptată de Parlament  respectă recomandările Comisiei de la Veneția  și ale Consiliului Europei, precum și legislația Uniunii Europene.
Bicameralismul, de care face atîta caz Băsescu, nu e treaba lui și nici a Curții Constituționale. Includerea bicameralismului în legea de revizuire nu poate fi cenzurată de Curtea Constituțională, chiar dacă Băsescu a făcut acel referendum din 2009... doar pentru a se alege din nou prețedinte, mizînd pe aversiunea electoratului needucat civic față de parlamentari.  
In problemele constituționale, electoratul este chemat să se pronunțe, prin DA sau NU, printr-un referendum organizat pentru aprobarea legii de revizuire, nu printr-un referendum anterior adoptării acestei legi.
Altfel spus, ceea ce îi este interzis Parlamentului să facă prin legea de revizuire îi este permis CCR  să analizeze înainte de supunerea acestei  legii  referendumului electoratului. Parlamentul nu poate să nu modifice înainte de referendum acele  dispoziții din legea de revizuire pe care CCR le constată a fi contrare art. 152 din Constituție. 
Parlamentul trimite textul revizuit de două ori la CCR: o dată în proiect și a doua oară după adoptarea Legii cu 2/3 în fiecare Camera sau, în caz de divergență între Senat și Camera Deputaților, cu 3/4 din numărul senatorilor și deputaților, în sedința comună a celor 2 Camere.  

Acesta este articolul  din Constituție de care se mai poate agăța Curtea Constituțională:
 
.ARTICOLUL 152(1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integrit.atea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.
(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.


Niciun comentariu: