Un produs Blogger.

miercuri, noiembrie 25, 2015

Istoricul Corvin Lupu din Sibiu continua disputa cu sefii fostei Securitati si cu cliseele despre evenimentele din 1989.

80 comments
Disputa a fost declansata de recenta carte publicata de istoricul sibian, intitulata „Tradarea Securitatii in decembrie 1989”, lansata in prezenta unor reprezentanti ai conducerii ACMRR din SRI, critici vehementi ai tezei tradarii, asa cum se poate citi AICI, pe www.ziaristionline.
Teza loviturii de stat si a tradarii tarii de conducerile celor doua entitati militare, Armata si Securitatea, deranjeaza teribil. Chiar si cei care au preluat puterea dupa 1989, chiar si revolutionarii isi vad diminuate meritele.
Mai nou, circula pe Internet o scrisoare destul de curajoasa pe care istoricul a adresat-o col. Gheorghe Ratiu, controversatul sef al Directiei I a Securitatii in timpul evenimentelor din 1989, care si el a publicat o carte in acest an despre aceleasi evenimente.
Corvin Lupu, la lansarea cartii in Bucuresti
Stimate Domnule Colonel Doctor Gheorghe Rațiu,

Vă trimit mai jos un scurt comentariu privitor la câteva aspecte prezentate în cartea pe care ați avut amabilitatea să mi-o trimiteți.
Eu vă înțeleg și vă respect sentimentele și dorințele pe care le aveți în calitate de personaj istoric, implicat la vârf în marile decizii și acțiuni pe care le-a luat Securitatea în vederea pregătirii și desfășurării evenimentelor din decembrie 1989. Ele consonează cu memorialistica și cu luările publice de poziție ale colegilor dumneavoastră implicați în prima linie a evenimentelor.
În același timp, înainte de a vă scrie câteva păreri/constatări (formate după un sfert de veac de cercetări continue, în multe unghere ale societății românești, în multe și diverse medii din Securitate, Miliție, Armată, fostul P.C.R., cercetând documente din Arhiva Senatului, a C.N.S.A.S.-ului, a P.C.R.-ului și din documente care mi-au fost puse la dispoziție de diverși binevoitori, unii încălcând consemnul pentru a contribui la adevăr), doresc să vă scriu și o părere concluzivă.
Cred cu tărie că ieșirile la rampă, „fluturatul de stindarde” (l-am citat pe dl. gl. Iulian Vlad) și toată linia strategică adoptată (cu deosebire după anul 2009) de ACMRR-SRI, sub conducerea d-lui col. Filip Teodorescu, dar și a d-lui gl. Iulian Vlad, care se implică mult, în calitatea domniei sale de președinte de onoare al asociației, nu este cea mai potrivită. Mă refer la faptul că, în dorința evidentă de a oferi prestigiu istoriei fostei Securități, se insistă pe afirmarea unui presupus rol pozitiv pe care instituția l-ar fi avut în decembrie 1989. Eu aș fi conceput o altă strategie, prin care aș fi insitat că:
 1. Perioada 1945-1948 (Brigada mobilă) a fost una exclusiv străină, fără să mă feresc de crimele săvârșite. (Nu poate fi pusă în seama românilor)
 2. Perioada 1948-1964 (torționarii d-lui Troncotă) a fost una în care comanda a fost integral judeo-bolșevică, românii apărând doar ca începători în pozițiile de la baza sistemului. (Nu poate fi pusă în seama românilor)
 3. Românizarea și dezvoltarea Securității românești (1964-1989) a corespuns perioadei de eliminare a crimelor, a torturii și de racordare a instituției la uriașul efort de dezvoltare a României. Pe acest din urmă aspect trebuie pus accentul.
 4. Ascunderea marilor adevăruri din decembrie 1989 (încălcarea gravă a legislației, racordarea Securității la acțiunea antiromânească a serviciilor secrete străine, a trădătorilor din Armată, a conspiratorilor pro-sovietici ocrotiți de Securitate și efectuarea loviturii de stat în interiorul CC al PCR, după asasinarea lui V. Milea) este desuetă, compromite grav pe cei care susțin minciuna („tezele din decembrie”) alături de criminalul Ion Ilici Iliescu, ESTE O MARE GREȘEALĂ!
 5. Există mulți ofițeri de securitate în toată țara care au fost foarte nemulțumiți de felul în care d-l gl. Vlad a „jucat” în decembrie 1989. Ei sunt (și unii se și consideră) victime ale trădării Securității. Din acest punct de vedere, cred că cel care trebuia condamnat este dl. gl. Iulian Vlad, principalul trădător și cel care a dat toate ordinele principale. Nu trebuie sacrificată toată instituția și cei 15.000 de lucrători ai săi, pentru un om (recrutat de sovietici în 1956, în timpul studiilor de la Moscova). Ceilalți comandanți, ar rămâne cu învinuirea că au executat ordine ilegale. Nu ale lui Ceaușescu (care au fost legale!), ci ale gl. Iulian Vlad, care a ordonat să nu se restabilească ordinea publică, să nu se aplice regulamentul, să se retragă forțele care apărau sediul puterii, să fie arestat comandantul său legal în funcție (președintele României) și ministrul său legal în funcție (Postelnicu).
 6. Promovarea unei memorialistici care ocolește adevărul și mobilizarea unor scriitori ca dl. inginer Alex Stoenescu, sau ca dl. jurist Rogojan (și alții), pentru a încerca să dirijeze cercetările de ISTORIE  în alte direcții decât cele care conduc la adevărurile cele mai crude, nu poate salva situația. Istoria înaintează implacabil, în ciuda minciunilor, a asasinării unor martori importanți, a susținerii de către unele autorități a minciunii etc. În ciuda basculării cu hărnicie a unei uriașe cantități de pământ peste adevăr, el iese deasupra grămezii sub formă de floare. Am vrut să închei introducerea cu o metaforă, pentru că eu scriu „la rece”, fără patimă, fără interese, nu am nimic de apărat și nici de ascuns, nu am fost implicat în evenimente decât ca martor ocular (locuiam la 10 m de gardul din spatele Securității Sibiu, la etaj III, de unde se vedea ansamblul evenimentelor din acel loc). Din păcate, cercetând evenimentele, sunt nevoit să relatez și despre persoane pe care, prin natura poziției dobândită în societate, le-am cunoscut în mare parte, cu unii având și relații de prietenie, care m-au ajutat să înțeleg cele întâmplate și care nu sunt mulțumiți că am ajuns la niște concluzii pe care ei ar dori să continue să le ascundă, sau să le prezinte în mod mincinos. Unul dintre ei, este chiar dl. gl.-col. Iulian Vlad.


Comentariu privitor la cartea


Dr. Gh. Rațiu, După un sfert de veac. România și românii înainte și după Revoluția din decembrie 1989, București, Editura Paco, 2015


Mă refer cu deosebire la aspectele pe care le-ați scris dumneavoastră privitor la rânduri publicate de mine. M-am regăsit în paginile cărții, chiar dacă nu figuram cu numele. Dumneavoastră ați făcut observații privitor la articolul meu dedicat comemorării, în comuna Lerești-Argeș, a gl. Vasile Milea, unde am participat la invitația familiei Milea, alături de anturajul militar din prima linie din jurul răposatului fost ministru, inclusiv persoane care în 22 decembrie activau în sediul CC al PCR. Aghiotantul lui Milea, ofițerul de securitate la Dir. a V-a, Vătămănescu, complice la asasinarea lui Milea, actualmente ascuns sub un nume profesional la D.G.I.A., este general cu 4 stele. Le-a primit doar ca să tacă. Nu a participat la eveniment, probabil nici nu l-a invitat nimeni. Când ați scris, nu apăruse cartea mea Trădarea Securității
Față de părerile formulate referitor la acel articolaș al meu publicat în revista „Art-Emis”, ați găsit părerile mele mul mai elaborat în cartea Trădarea Securității…, despre care dl. prof. univ. dr. gl. bg. S.R.I. (r) Cristian Troncotă a spus, în comentarii făcute la televiziunile Antena3 și NașulTV, că nu se pot contrazice datorită argumentării lor, totuși, revin cu câteva aspecte.
 1. La p. 282, încercând să combateți aprecierile mele despre gl. Milea, dați un citat unde s-a strecurat o lipsă decisivă, în jurul căreia v-ați construit combaterea textului. În rândul al șaselea, după grupul de cuvinte nu a făcut urma cuvântul decât și apoi urma ceea ce trebuia să facă… Dumneavoastră ați adăugat semne de întrebare și de exclamare repetate. Astfel, citatul este un fals care modifică total sensul afirmației mele. Este nevoie strictă de o erată și chiar vă rog, în acest sens. Combătând aprecierea ca fiind pozitiv faptul că Milea a respectat legislația și a refuzat să-l aresteze pe comandantul său, vă compromiteți. Vă rog să nu vă supărați pe această părere a mea. Oricum, este foarte grav că nu-l condamnați pe gl. Vlad pentru acțiunea lui de arestare a lui Ceaușescu (urmată de asasinarea la care a participat și Securitatea, prin Măgureanu și prin agentul ei, Gelu Voican, cel care vorbea demonstranților de pe o mașină a Securității).
Dumneavoastră arătați ce bine ar fi fost dacă Milea ar fi acceptat să-l aresteze pe Ceaușescu, dirijând argumentația prezentând o posibilă evoluție a evenimentelor tot pe linia trădării unor comandanți.
 1. Vă referiți la „paranoia lui Ceaușescu”, mult exagerată de toți cei care s-au raliat loviturii de stat. Nu dumneavoastră aveați datoria să consultați medical conducerea țării, sau să constatați că Ceaușescu este rupt de realitate. Dumneavoastră nu erați cei care să analizați oficial ce este bine și ce este rău în societatea românească. Nu erați deliberatorii societății, nu trebuia să faceți strategii, să analizați activitatea conducerii țării și a președintelui. Dumneavoastră nu erați politicieni și nu conduceați România. Dumneavoastră erați militari care trebuia să culegeți informații, să exercitați calitatea de ofițeri de securitate a țării și să aplicați întocmai și la timp legile, regulamentele militare și ordinele comandanților, cu excepția ordinelor ilegale. Securitatea nu se poate ascunde astăzi politizând excesiv/plângând de mila poporului care era „înfometat” și „înfrigurat”, pentru aceasta dând vina exclusiv pe Ceaușescu, când, de fapt, în actul de conducere a țării erau implicați administrativ și politic mii de conducători de la centru și din teritoriu, iar criza alimentară, energetică și de bunuri de larg consum a fost, cum am demonstrat în cartea mea, indusă, cu compliciutatea unor comandanți din Securitate. Dumneavoastră, dacă nu vă mai plăcea comandantul suprem și viața în Securitate, în ciuda privilegiilor, aveați instrumentul demisiei, înaintea celui al trădării și trecerii la inamicul extern și intern. Puteați face ca Traian Bara și ca alți șefi din Securitate care au ales să se pensioneze când au văzut că lucrurile se precipită. Și asta a fost o lașitate, dar nu a fost trădare. Noi, „muritorii de rând” care NU eram „anti-securitate”, ci „pro-securitate”, eram siguri că avem o Securitate care ne apără (pe noi și țara), iar la prima mare convulsie, Securitatea a trecut cu inamicii externi și cu trădătorii din Armată și din P.C.R… Astfel, a căzut nu numai regimul, ci întreaga țară, iar bunurile noastre și bogățiile naturale au fost și mai sunt încă jefuite de străini și de complici ai lor din România. Deci, d-le colonel, nu este real ce scrieți în ultimele șapte rânduri de la p. 283, că eu (Corvin Lupu) regret Partidul Comunist și pe Ceaușescu. Nu, nu asta regret! Regret România pierdută ca urmare a trădării Securității și a trădătorilor din Armată, după ce aceștia, împreună, l-au asasinat pe Vasile Milea, apoi pe Nuță, Mihalea, Trosca, Petre Moraru și pe alții care nu au vrut să trădeze și au rămas devotați legislației și jurământului dat. Deși sunt adversar al istoriei contrafactuale, care nu este știință (și pe care dumneavoastră o promovați mereu, arătând ce ar fi fost, dacă nu ar fi fost, ceea ce a fost), după părerea mea, era mult, mult mai util pentru România ca străinii să fi cucerit țara cu armatele. Poporul român ar fi înțeles că miza este acapararea României cu toate bogățiile și resursele ei și cu acumulările dintr-o istorie întreagă. Pentru asta însă, ar fi fost nevoie ca toți comandanții Securității să fie ca Milea și ca Nuță și, alături de noi, cei care vă susțineam, să muriți în luptă, așa cum ați jurat! Dar ați jurat strâmb!
 2. În articolul meu combătut de dumneavoastră și în cartea Trădarea Securității…, scrise neutru, eu nu introduc judecata politică, ci pe cea juridică, militară, națională și istorică. Am alte lucrări în care fac și analize politice. Și în cartea România în decembrie 1989. De la revolta populară la lovitura de stat, publicată în 2010, fac și unele analize/comentarii politice.
 3. Privitor la izbucnirea revoltei populare și la evenimentul de la casa parohială reformată, nu mai scriu nimic. Este abordat în carte și este clarificat. Eu nu vreau să afirm că sunt deținătorul adevărului absolut, că nu mai este nimic de adăugat, sau că unele dintre concluziile mele nu suferă nuanțări. Poate sunt și unele erori, dar pentru a le scoate la lumină este nevoie de probe concludente, nu de contraziceri verbale sau scrise, fără acoperire de fond. Eu văd că după apariția cărții Trădarea Securității… sunt combătut eu pentru afirmații în care sunt citate documente de partid, istorici de mare dimensiune, comandanți din Securitate, documente din arhivă sau din dosarele justiției. Când au apărut multe dintre informațiile pe care le prezint în carte, disparat și neprelucrat, nimeni din fosta Securitate nu s-a ofuscat și nu le-a dat importanță. Acum, eu sunt „atacat” pentru că scriu că Vlad a trădat (când el a recunoscut personal și repetat că a făcut-o), sunt acuzat că afirm ceea ce a afirmat Larry L. Watts, gl. Pleșiță, col. Rășină, mr. Radu Tinu, rogojină și alții. Apariția cărții mele, l-a „scos din bârlog” pentru prima oară pe dl. gl. Vlad, care s-a dus și a conferențiat la Tg. Jiu. Acolo s-a umplut de ridicol când a povestit cum a dat ordin la Timișoara să nu se reprime, cum a dat ordin trupelor M.i. să nu apere sediul puterii și să plece acasă, iar apoi a spus apăsat: „Nu am trădat!”
 4. Privitor la afirmațiile dumneavoastră despre răscoala „pregătită minuțios”, pe care o prezentați ca pe ceva imparabil, nu sunt deloc de acord. Cum adică: nu ați putut să-i prindeți și să-i anihilați total, dacă trebuia să-i și ucideți, pe provocatorii pregătiți în taberele din Ungaria? Păi ce Securitate ați fost? Numai cu gura și cu observația? În alte publicații ale dumneavoastră ați arătat că pe unii provocatori din taberele ungurești i-ați prins și i-ați anchetat, că i-ați cunoscut și ați lăsat în fișierul din biroul d-voastră de la Direcția I-a toate datele despre ei. De ce nu i-ați anihilat? Vă dau tot eu răspunsul: pentru că făceau parte din ecuația planului de declanșare a revoltei populare în spatele căruia dl. Vlad urma să-l aresteze pe Ceaușescu și Securitatea sprijinea acest lucru. Scrieți dumneavoastră: „Ce treabă avea Securitatea cu acești oameni…” Avea prin lege și a și avut (Cumpănașu era ofițer de securitate în subordinea direcției pe care o conduceați dumneavoastră!), dar în sensul invers obligațiilor față de țară, în cel al încurajării declanșării revoltelor… Adică când vroia, Securitatea putea face orice, inclusiv să-l aresteze pe Ceaușescu și, când se discută despre lucruri incomode, Securitatea „nu avea nici o treabă”. Este inacceptabil și „cade din prima”! Repet, eu cred că momentul Tokes, l-am dezbătut și clarificat în carte.
 5. La p. 283, r. 5-6, afirmați că eu vreau să condamn Securitatea „cu orice preț”. Nu, nu doresc acest lucru. Securitatea a fost condamnată de faptele comandanților ei, în primul rând de trădare și apoi, desigur, de alte fapte. Din această cauză principală, după părerea mea, desființarea Securității s-a justificat istoricește! Afirm aceasta chiar dacă trădătorii României care au desființat Securitatea au avut în vedere alte motivații. De altfel, spre supărarea d-lui col. Filip și a altor generali din fosta Securitate, dl. director SRI George Maior le-a spus că ACMRR este al SRI, nu al fostei Securități, iar SRI nu se revendică a fi continuator al fostei Securități, combătând cu cea mai autorizată voce teza „serviciului național de securitate”, unic, pe care o susține mereu dl. Filip Teodorescu. Dl. director a și cerut ca accentul să nu se mai pună în „Vitralii” pe „luminile” Securității, ci pe problematica SRI.
 6. Fără să dau amănunte, modul în care justificați punerea Radio-Televiziunii la cheremul conspiratorilor, prin încălcarea gravă a regulamentului de pază al celor două instituții și clădiri, este inacceptabil și condamnabil. A fost un act de trădare, care s-a răzbunat pe întreaga Securitate după doar trei ore (inclusiv pe miile de lucrători de bună credință care nu știau nimic despre trădare), când a fost declanșată prin Radio și prin TV campania mincinoasă împotriva Securității (pe care eu am iubit-o cu adevărat, ca pe o mare necesitate a patriei mele) s-a prăbușit iremediabil și „pe limba” comandanților Iulian Vlad, Grigorie Ghiță și Gheorghe Rațiu, alături de alții, dar tot „sub bagheta” gl. Vlad.


Stimate Domnule Colonel,
Eu sunt absolut sigur că dumneavoastră știți foarte bine că eu am integral dreptate, de aceea afirmația pe care o faceți referitor la mine, la p. 285: „Este revoltător cum acest gen de intelectuali care acuză Securitatea de trădare, după 25 de ani de la revoluție (sic!), lansează idei halucinante…”, iar mai jos „…le-am putea numi inepții…”, este doar o fumigenă în efortul misiunii imposibile pe care și dumneavoastră v-ați asumat-o, aceea de a apăra cu maximă determinare secretele și faptele odioase din decembrie 1989, care au îngenuncheat România și au pus-o la picioarele conspiratorilor minoritari etnici, aserviți străinilor.
Dumneavoastră, toți comandanții fostei Securități, trebuie să fiți conștienți că nu scrieți doar pentru generația aflată în viață și care încă mai cuprinde numeroși oameni care nu s-au deșteptat și se mai află sub imperiul menipulării colosale din decembrie 1989 și de după aceea. Rândurile dumneavoastră vor fi citite și de generația următoare, după ce frica de fosta Securitate va trece de tot și adevărul va triumfa deplin. Atunci veți fi supuși adevăratei judecăți istorice, iar faptul că, pe lângă implicarea în evenimente, ați continuat manipularea poporului (care a adus prejudicii foarte mari țării), vreme îndelungată, vă dezonorează în plus.


Stimate Domnule Colonel,
Dacă nu v-aș fi scris cu toată sinceritatea rândurile de mai sus, nu aș fi fost eu, Corvin Lupu. V-am scris cu maximă sinceritate, ca la un frate, chiar dacă, din analiza științifică a evenimentelor și dumneavoastră sunteți printre cei care au greșit și în 1989 și, prin scrieri manipulante, în 2015.
Cu respect,
Prof. univ. dr. Corvin Lupu
80 de comentarii:

avianyc spunea...

După modul cum s-au desfasurat evenimentele chiar nu -mi doresc sa mai aud de revolutie si de marii apologeti ai adevarurilor nevazute. O mizerie de la cap la coada,parfumata cu tot ce poate fi mai urît . Cred ca daca s-ar scrie o carte cu adevarul pur as umbla cu capul in pămînt ani de zile.

pentru informarea domnului Huhurez
Azi la ICCJ d-na deputat S Cataniciu (12 case din 28 + un mercedes)după partaj (mîna dreapta a d-lui ALDE)absolventa de drept la ”Dimitrie Cantemir” vicepresedinte al Comisiei Juridice????demolatoarea electronistei justitiare , a fost condamnata definitiv in procesul de incompatibilitate pentru mizeriile pe care le-a facut la Cluj pe cînd era mîna dreapta pdl.
Din pacate niste ziaristi neinformati de la A3 incercau sa-i spele imaginea punînd botul la minciunile indrugate de deputata dar nimeni nu o intreba de unde 12 case din 28 in 8 ani de familie bugetara, madam.
Cîta mizerie umana mai ales ca si cei de la RoTv il scot prim ministru pe Base.
Ce zici,domnule Huhurez? Pe la psd cum stati? Ce zici ,vine banda si cu ceva pdl-isti?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

UIMITOR, DAR ADEVARAT! Subscriu onorabilului istoric, Corvin Lupu, si ce ma bucura un adevar scos la lumina! Si ce pensii si privilegii au tradatorii si demolatorii Romaniei! Si ce tupeu pot avea sa afirme ca ei au pus frana masacrelor dupa ce, cu mana lor, au dat ordine si chiar au asasinat cu pistolul in mana! Tradatorii si asasinii au sprijin si sunt protejati si acum din exterior, dar si din interior cu surse si resurse externe...Traim intr-o tara in care minciuna, tradarea si diversiunea sunt ridicate la rang de protectie de stat si sunt acoperite politic...

totoiany48@gmail.com spunea...

COMENTARIILE SUNT DE PRISOS.
INTREBARE: CREDETI CĂ S-A SCHIMBAT CEVA .....SUBSTANTIAL ?
OM TRAI ȘI VOM VEDEA!

Huhu Rezea spunea...

@avianyk
Cred ca ai proprietatea cuvantului...condamnata? Pentru incompatibilitate intr-o functie ANI constata. Instanta, de asemenea, constata daca este sesizata cu contestatie de catre cel declarat incompatibil.
Oricum, la audierile Gusethei la Comisia Juridica Cataniciu a fost printre putinii compatibili cu functia de parlamentar. A vazut o tara intreaga.

avianyc spunea...

@ Huhurez
Corect,rectific(graba-i vina).

Inalta Curte a stabilit ca deputata ALDE Steluta Cataniciu a fost in conflict de interese, decizia este definitiva.
Deranjant este tupeul cu care mint si incearca cu ajutorul presei favorabile sa induca in eroare lumea.
Invitata la Antena 3 miercuri seara, Steluta Cataniciu a sustinut ca ar putea exista o legatura intre condamnarea sa si audierea Cristinei Guseth!!!!?????(((((((((((
Motivele condamnarii sunt cu totul altele ,nu cele expuse la tv de deputata si prezentator.

Anonim spunea...

E prea tarziu pentru adevar in colonia de sclavi a perciunatilor Romanistan.Adevarul pur e ca iluminatiii au dat ordin msonneriilor pe care le cordoneaza prin Bildembergi sa -l termine pe Ceausescu (care oricum era rupt de realitatea infometarii populatiei) Ce nu stiti voi e ca tot masoneria l-a pus presedinte pe Ceausescu prin loja P-due in dauna lui Apostu prin cumpararea fruntasilor pcr cu 10 milioane de dolari .Numai ca Ceausescu incepuse sa creada in lozincile lui ,se credea invincibil si nu mai asculta de nimeni in afara de securitate . Iar securitatea romana la ordinul GRU si KGB sub supravegherea masoneriilor il manipulau cumplit ducandu-l spre finalul previzibil.Sfarsitul i s-a tras cand Ceausescu a anuntat ca vrea sa faca un fond monetar pentru tarile sarace in curs de dezvoltare (cu dobanzi mici sau chiar 0) care sa faca concurenta FMi, ceea ce ar fi insemnat o lovitura fatala data stapanilor planetei adica iluminatilor .De aici o sa i sa tras recent si lui Putin care a fost inlocuit cu o sosie atunci cand a diisparut 10 zile. De atunci ''Putin 2 ""nu mai sufla un cuvant despre un fond monetar rival al FMI..Si ar mai fi multe de spus dar puterea noastra de intelegere e limitata de informatiile gata mestecate care ajung in carti si mas -media iar tehnologia de spalare si programare neuro lingvistica a creierelor a avansat imens.

Huhu Rezea spunea...

@all
Nu bruiati topicul cu comentarii colaterale!
Ati vazut o politiciana care-si respecta statutul de parlamentar si sariti la gâtul ei. Cine sa va mai inteleaga?

avianyc spunea...

”care-si respecta statutul de parlamentar” )))))))))!!!!!!!(((((((((((( Doamne fereste !!!!ce-am ajuns !!!!!sa faca borfașii , incultii si tupeistii legi pentru oamenii seriosi!!!!!! Dar cînd se vor mai adauga si generatia de cluburi si discoteci !!!!
De-ar pune odata pe rol legea asta sa ne stim la adapost !!!!!!!! Altfel !!!!?????daca ajungem la mîna astora !!!! Presimt ca-i ultimul tren pentru asa o lege .

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Pe Ceausescu l-au impuscat dupa ce a ridicat Romania din temelii, aveam o industrie puternica si aveau toti locuri de munca! Ce merita Ioan Oltean, satana cu broasca in gat care a devalizat cu gsca Bica si alte rapandule intreaga economie nationala sa ia din retrocedari miliarde de euroi? Paraca-l vad in neurmarire penala sau ia cu suspendare si ramane si cu banii la tescherea...Generatia dicotecarilor sunt o cohorta de guristi, ca si ceilalti fomisti care s-au suit in politica in imprejurari oportuniste, dar uite ca de la actiunile lor nesabuite se pot pune in pericol proiecte sociale si legi vitale din societate si care ne pot afecta in mod dramatic...

Anonim spunea...

Ce sa mai afectezev? Deja Romanistanul e un iad .Ca nu se refkecta in mas media controlata de perciunati e altceva..Sunt realitati paralele

Huhu Rezea spunea...

Daca se impune teza lui Corvin Lupu, statul de drept democratic ar trebui sa le ie drepturile revolutionarilor care, pâna aacum, s-au considerat tinerii frumosi care l-au debarcat pe Ceausescu.
Vorba lui Ion Coja, singurul repros pe care il poate aduce istoricului Corvin Lupu este ca nu l-a invitat si pe el la lansarea cartii „Tradarea Securitatii”. In rest,

„Teoria lui Corvin Lupu e simplă: Securitatea l-a trădat pe comandantul suprem, Nicolae Ceauşescu, pe mână sau pliindu-se cu co-autorii loviturii de stat externe, sovieticii şi occidentalii. Teoria are însă şi un revers nevizat de cercetătorul evenimentelor din decembrie 1989: în cazul respectiv, securiştii, de la cel mai mic şi până la generalul Iulian Vlad, artizanul operaţiunii, potrivit autorului, devin automat eroi ai “revoluţiei” şi pot beneficia de toate drepturile de care au fost deprivaţi până acum, unii chiar servind închisoare mai mult sau mai puţin grea. Dacă Securitatea este principalul autor al răsturnării regimului comunist, istoria trebuie rescrisă în hohote iar “raportul” lui Vladimir Tismăneanu pus la topit la prima fabrică de hârtie igienică din Buhuşi, pentru a încuraja micii întreprinzători locali.” http://ioncoja.ro/textele-altora/securitatea-eterna-poveste-n-o-ntreba-cine-este/

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Uite ca acum Iohannis si Ciolos vor sa schimbe Constitutia! O vor face pe genunchi? 3/4 din parlamentari vor trebui ca s-o adopte in forma finala, si m-as bucura sa gasesc acolo ca vom vota intre 200 si maxim 250 de de alesi, va fi eliminata orice imunitate oricui din Romania, ca iredentistii maghiari vor fi reprezentati nu de UDMR ci in cadrul firesc al tuturor minoritatilor pentru a nu mai fi partid balama, sper ca vor regasi acolo referire la resursele subterane care sa fie exploatate doar de catre companiile nationale si in beneficiul Romaniei, a padurilor si vanatului care sa fie protejate de mafiile straine,garantarea cosului zilnic raportat la inflatie, garantarea unui venit-salariu minim pentru siguranta persoanelor si familiilor, impreuna cu garantarea pensiilor ca sa nu se mai drujbareasca, interzicerea traseismului politic, maxim 2 mandate pentru orice ales, primar sau in consiliile judetene...Dar ce visez eu aici?! Vom trai si vom vedea...Cam 100% Ciolos va deveni seful Partidului Tehnocrat al Bulevardistilor, sub masca PNL, dupa ce va fi curatat de cei care au furat la greu pana acum, si reamprospatat cu haitele flamande de rockeristi de pe trotuarele Bucurestiului si ale patriei! Iac-asa!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Huhurez: Ehei, e greu sa-i impaci pe toti si sa-i faci eroi! Toti au dreptate si nici unul! E greu sa darami si miturile insurubate in constiintele oamenilor care cred ca Revolutia a fost spontana si plina de eroi tineri si frumosi care au cazut pentru idealurile pe care astazi le traim rupti in cur, coatele goale si matzele fripte! Ne racim gurile de pomana. Stiti ce credea mandea? Ca a fost doborat guvernul Ceausescu de catre cei care aveau bani grei la tescherea sau in cutii de plastic si tabla in pamant si nu puteau sa-i foloseasca, si nu putini erau securistii care ciupeau din aurul tiganilor cu kilogramele si confiscari valutare, din alte manarii valutare, tigari straine si obiecte de lux de la cei care lucrau pe contracte in afara, sefii de mari agentii comerciale, restaurante si hoteluri care erau...tot securisti...Cui sa-i dai dreptate in acest caz? EU STIU UN SIMPLU SOFER ANALFABET DIN BRAILA CARUIA SECURISTII I-AU GASIT KILE DE AUR, CASE SI VALUTA FACUTE DIN TRANSPORTURI ILICITE DE MATERIALE DE CONSTRUCTII SI BETOANE, APOI STEFANESCU CU VINUL DE LA PANCIU, DAR CATE MII CA EI NU ERAU!? AIA AU FACUT ADEVARATA ,,REVOLUTIE'' AJUTATI DE GURA CASCA SI OPORTUNISTI! NU-I ASA?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Cred ca la ora 20 va vorbi ministresa Muncii pe Romania TV despre cele 2 miliarde disparute din fondul de pensii! O noua diversiune pentru motivarea unor amanari sau, Doamne fereste, taieri? Sa fie banii care s-au bagat in pensiile manarite artificial de catre cei ingalonati cu o carca de stele la apelul bocancilor si care fac agape pe sustache sa se continuie jocurile de culise in favoarea tot a lor si in detrimentul astora mai marunti in galoane? Ia sa vedem noi in seara asta ce ne explica onor ministresa si sa ne dumirim cum pot disparea, asa din senin, nu o suta, doua de milioane, ci doua miliarde, fratilor! Acolo e un cacalau de banaret de te ia ametelile! Asadar, sa sparga buboiul si sa se scurga puroiul!

Anonim spunea...

Vise fata tati vise .Ei vor sa ia si ultimile libertati ramase ronanistanilor ,sa confinteasca vanzarea de terenuri strainilor si sa permita popularea Romanistanului cu alte grupuri etnice adica emigranti musulmani .

Army Fan Club Eufrosina spunea...

Domnule Huhurez Rez, va rog sa luati la cunostinta ca postarile postacului "Maxim One" referitoare la "perciunati" contravin "Protocolului adiţional, adoptat la Strasbourg la 28 ianuarie 2003, la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă săvârşite prin intermediul sistemelor informatice" ratificat de Parlamentul Romaniei prin LEGEA nr. 105 din 14 aprilie 2009.
Acest blog fiind una dintre putinele platforme prin care pensionarii militari pot sa se exprime, ar fi pacat sa fie blocat si Dv. amendat pentru neglijenta de a permite unui postac sa incalce legea.
Va asigur de toata consideratia mea si a FanGrup-ul.

Huhu Rezea spunea...

@Corneliu
Ca de obicei, Rtv anunta emisiuni bombastice. Din emisiune a rezultat ca n-a plecat nimeni cu banii ci au acordat fraudulos sau din greseala drepturi necuvenite.
Daca au fost in stare sa-i plateasca lui Olescu pensia pe Legea 164/2001 cu toate ca pensia stabilita de instante era revizuibila conf art. 20 din OUG nr.1/2011. Pâna la urma decizia de revizuire a ramas valabila prin Decizia irevocabila a Curtii de Apel Pitesti.
@Eufrosina
Cine sunt perciunatii? Barbosi sau perciunati sunt in toate natiile.

Anonim spunea...

DEX Perciunat ; care are sau poarta perciuni E interzis sa porti perciuni? Am impresia ca dumneata incalci Constitutia si ii indemni si pe altii sa o faca..ARTICOLUL 30

Libertatea de exprimare

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

Huhu Rezea spunea...

@maxim
Obisnuieste sa scrii numele celui caruia ii raspunzi, asa cum fac eu si cei familiarizati cu aceasta platforma.

Anonim spunea...

Ma duc repede sa -mi rad percuunii nu de alta dar nu vreau sa savarsesc o'' crima informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă săvârşite prin intermediul sistemelor informatice" ratificat de Parlamentul Romaniei prin LEGEA nr. 105 din 14 aprilie 2009. "". Intrebare Dar barba pot sa port ? Pot se le zic perciunatilor barbosi ? Sau e grav si asta si savarsesc alta ''crima informatica '' ? Haaaa haaaaa haaa . Mare e gradina partidului bolsevic si multi bolsevici au ramas pe aici la noi

iceparu spunea...

Nea Cornele,tare as vrea sa stiu ce imbarligai mata prin 1989 in Romanica noastra.Oricum, pot sa-ti spun ca esti aerian.In 89 atitudinea generala ,mai mult sau mai putin pe fata era impotriva dictatorului.Asta iti spune unul care la 18 ani era mdp si care timp de 2 ani a fost in aceeasi organizatie de partid cu un prim -secretar de comitet judetean .Inteleg ca unii definesc tradarea ca refuzul de a trage in oameni?Scuza-ma dar asta este pur si simplu dementa.Cat priveste eroul Milea,sa blanzi . Persoana in cauza intai iti taia capul si pe urma cerceta daca esti vinovat. De acord ca securitatea nu era fata mare dar sa se retina ca partidul era in toate cele.

Anonim spunea...

Stau putin ca am iar am comos-o , am uitat de mustaciosi .Acum pot fi acuzat clar de discriminare si comportament xenofob..Am discriminat mmustaciosii ca nu i-am amintit in postarile mele si am incalcat iar legea ..Ce sa fac omul e supus greselii treceti si voi cu vederea..

Anonim spunea...

Nu sparge nimeni buboiul stai linistit.Ar pornii un fluviu de puroi politic care ar matura tot.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Army fan Eufrosina: Esti martial si impanat de legi europene pe care nu da doi bani romanul de rand! Nu vezi ca Maxim One s-a folosit de termeni pamfletari sa scoata la lumina niste realitati dureroase? Pe bune ca te-a atins in pensie, nu-i asa? Daca e o pensie curata si cinstita, razi manzeste alaturi de mine cum ii mistocareste pe cei pe care-i considera necinstiti si umbla cu fofarlica numita agapa, si pe care toti o considera o manarie de deturnare a cinstei la lumina lampii de sub birou! Stiai ca s-a murit pentru libertatea de exprimare si este stipulata in Constitutie? Eu zic asa: Cine este cinstit si nu are ce sa ascunda, n-are de ce sa se supere! Am martor pe admin ca eu l-am facut de cacao pe presedinte, chiar mi-a raspuns, dar nu m-a amenintat cu Tribunalul de la Haga! Stii de ce?> Pentru ca a gresit fata de mine si isi merita salata de ocara!
@ Huhurez: Din pacate, a trebuit sa chem Salvarea pentru doamna mea ca iar a facut tensiunea 22, ii era rau si am ratat emisiunea! Noroc ca exista Captopril pentru tensiune, ca pana vine Salvarea te pot gasi si rece! Aveti dreptate cu TV-ul asta, Romania TV, pentru ca si-au facut un obicei de a anunta o bomba, chiar acum, imediat si rapid, si abia peste doua, trei ore iti da o fasaita fasoleasca de-i injuri ca la usa cortului! De dimineata m-au tinut cu cele 2 mil. de euroi in papusoi de la pensii, mi-am stricat si niste treburi sa-i urmaresc, si sa aflu de la Dv. ca sunt banalele calculari gresite si care daca ar disparea, ne-am imbolnavi de dorul lor!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Iceparu: La ,,Revolutie'' m-am excitat si eu in strada, alaturi de altii mai nebuni decat mine, dornic sa ajung un saracan si-un coate goale in viitor! Erau momentele cand nu ma manca in c...r dar ma scarpinam de pomana!Credeam ca daca pica Ceausescu vin europenii sa ne aseze in barca democratiei mestecand ravnita ciunga si fumandu-le kentanele! M-am ales cu o raguseala, o viroza respiratorie si cu bucuria traita ca mi-am ars carnetul de partid, foarte falos, in fata vecinilor morti de beti de bucuria a ce se intampla in acele momente, dar nimeni nu intelegea o iota! Noi nu urmaream ciolanul cel gras, ci doar ne izmeneam ragusiti impotriva sitemului! Ma leaga de ,,Revolutie'' faptul ca eram constipat, pe deasupra, si m-a invatat o baba sa beau moare de varza! Frumoasa si emotionanta Revolutie! Fiecare cu emotiile si trairile lui, dar eu pe aceasta debandada in care s-a murit stupid nu dau doi bani gauriti, nu o recunosc alaturi de Revolutia din Octombrie, pasoptista-romaneasca sau cea franceza prin atacarea Bastiliei, ci doar un balamuc din care nici azi nu am mai iesit si care a adus Romania intr-o stare de ruina iremediabila!

Army Fan Club Eufrosina spunea...

Domnule Huhurez, constat cu placere ca ati inteles postarea mea anterioara. Constat ca ati inteles ca nu a fost o amenintare ci un sfat prietenesc. Nu dezinteresat, pentru ca si eu si Dv. si altii suntem interesati ca acest blog sa-si continue activitatea. Cat despre cei care pun semnul egal intre antisemitism si libertarea de expresie... fiecare dupa puterea lui de intelegere. De asemenea constat cu placere ca si R 26500 a citit si a inteles.
Va multumesc.

tigri2 spunea...

***cucuvaie ,de ce nu schimbi denumirea blogului si sa-i spui "Huhu&Corneliu Blog" c.cred ca in scurt timp acest nene ne va spune ca nu se poate spala pe dinti fiindca il ia ragaiala de la zeama de varza de la involutia din '89.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Tigrule, Comparatia cu constipatia este un model de amintire despre ,,Involutie,'' ca sa te parafrazez! Erau ele mai multe amintiri despre acele momente, dar asta este termenul potrivit pe care l-am ales nu intamplator, pentru ca baba e mitraliera folosita in Revolutie, iar constipatia e sentimentul de repudiere pentru actiunile savarsite atunci! Zema de varza e tocmai rezultanta acelor actiuni in vicisitudinile ce le traim in zilele actuale! Tematica asta e mult mai complicata, insa faptul ca am ajuns in urma acestei Revolutii rusinea Europei, nu-si mai au rost comentariile! Cat despre blog, sa fim noi sanatosi cat se maniPULEAza pe altele, doar in favoarea unor morocanosi ca nu se calculeaza pensiile dupa sculele si prezervativul unor anumiti granguri de colivie care s-au bucurat candva de niste privilegii si acum se vad in pierdere! Pe blogurile alea sunt doar intermediarii incaciulatilor si ingalonatilor nemultumiti si amatori de agape, toti cu denumirea de Anonimi! Si ca sa nu crezi ca ma bucur de favoritisme, sa stii ca nu tot ce scriu apare aici! Adminul ma razuieste atunci cand sar capra, si chiar ma bucur de capastru pentru ca sunt o fire cam sloboda la gura atunci cand lucrurile sunt aiurea, si uite ca acest lucru e bun pentru ca s-ar transforma blogul in mahala! In ce privesc perciunatii, tin sa-l informez pe Fan Eufrosina ca nu e vorba de evrei cat este vorba de masoni! E o moda printre ei sa-si lase perciunii mari sa nu li se vada urechile ciulite la bani. Urechi ar fi impropriu spus, pentru ca sunt niste mici radare de detectat banii care se obtin, si nu se castiga! Banii din munca cinstita se castiga cu sudoare, iar cei care se obtin sunt bani smecheri si la sanchi. De obicei, cei care se incadreaza in obtineri ajung turisti de durata la Beciul Domnesc, si nu sunt putini! Mai stim noi unul care a obtinut 6 case si care a pierdut in instanta 2...dar problema e cand va fi si el turist, nu numai vilegiaturist, ci si cazat pe termen luuuuuuung la Jilava, via Beciul Domnesc?!

Unknown spunea...

degeaba , e3 prea tarziu , cei de la dercetaRI penale ,fosta directie a 6-a sant morti de mult , ca aveati multe de aflat , dar acu astia descriu fac doar romane ca sa mai faca ceva bani de pe mormantul securistilor , asa ca scrieti ,baeti . .scrieti....,,,,,ca tara e moarta si ea

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Bunaciunea blondina,Aluna Burghiu, a iesit la raport in fatza Companiei de mitraliere ale jurnalistilor si a afirmat ca pentru igienizarea imaginii PNL, aceasta fecioara Maria neprihanita a Cacaraului din zona folclorica damboviteana, fostii basisti care au participat la taierea pensiilor si salariilor si la sustinerea la Referendum a lui Basanau Drojdierul au sa fie indepartati sau, atentie, trecuti in esalonul secund! Buuuuun! Si acum sa comentez esalonul asta, doi: Au mancat sau au calcat in rahatul turcesc cu mirodenii balegoase si pudrat cu zaharele si bombonele, insa acum nu mai miroase a sconcs ci matasos a scortisoara si ambra! Pai, poti sa si razui mirosul gelatinos, dar ramane amintirea izului balegos! La prasit, tai varful buruienilor, sau dai adanc sa tai si sa scoti radacina? Si, zice un ziarist basanist, ca Buldogul ar fi el un fan Basanau, dar e unul care doar latra ca un chihuaua si nu musca, si merita sa mai trantoreasca in PNL! In cazul asta, nu mai e curatenie in partid, e doar intinderea pe pereti si pe garduri a bunaciunii turcesti, fara zaharel si ambra! Ptiu, drace!

R-26500 spunea...

@ Huhurez Rez,joi, 26 noiembrie 2015, 20:09:00 EET. Nu stiu despre ce emisiune este vorba. Tot ce stiu este ca M.Ap.N. a fost si este executat silit pt. punerea in plata a pensiilor pe L. 164/2001. Fara sa mai aiba nicio cale de atac. De altfel, si adjunctul directorului C.P.S. a M.Ap.N. a recunoscut pana la urma acest lucru. Rezulta chiar din propriul tau material [http://www.huhurez.com/2015/11/adjunctul-casei-de-pensii-sectoriale.html], ultima fila atasata, Intrebare reporter: "Au avut castig de cauza in instanta?" Raspuns adjunct C.P.S.: "Un procent destul de mic."

Pana la urma, cativa iluminati ai Justitiei au descalcit in mod inteligent imbarligatura. O.U.G. nr. 1 NU a revizuit pensii militare in baza L. 164/2001, ci pensii in sistemul public stabilite astfel de L. 119/2010. In conditiile in care o instanta iti mentine in plata pensia militara in baza L. 164/2001, O.U.G. nr. 1 NU mai poate revizui acea pensie, O.U.G. nr. 1/2011 NU poate revizui decat o pensie fosta militara transformata in prealabil in pensie in sistemul public in baza L. 119/2010.

Cam asa a fost situatia, Justitia a decis. Ceea ce este interesant, ramane totusi haosul din Justitie si lipsa egalitatii de tratament intre cetatean in raport cu institutiile statului. Este aberant ca din moment ce ai in mana o H.J.D. contra unei institutii a statului, sa mai fii nevoit sa apelezi si la executarea silita a institutiei in cauza pt. a fi determinata sa execute o H.J.D. Si la executarile silite a iesit la iveala haosul din justitie: desi aveau H.J.D. identice in mana, unora li s-a aprobat executarea silita a M.Ap.N., altora nu. Ceea ce doar in Romania se putea intampla!

In sfarsit, nu mai conteaza. Decat poate doar faptul ca as fi curios sa stiu din ce fonduri plateste M.Ap.N. cheltuielile suplimentare de executare solicitate de executorii judecatoresti? Daca ar fi dupa mine, as introduce ca reforma vitala in justitie dreptul ca orice cetatean care are litigii cu statul roman, sa poata actiona statul romani in justitie in orice alt stat al U.E. Pana cand Romania nu va face acest pas, Justitia romana va ramane schioapa, iar statul roman va ramane un stat pseudo-democrat.

Anonim spunea...

Justitia romana? Haa haa haaaa .O gluma proasta..M- am judecat cu statul intr-o speta acum 3 ani iar judecatorul nu vroia pur si simplu sa citeasca dosarul.. La intrebarea avocatei mele privind unele aspecte( abuzuri clare ale MI) din dosar judecatorul a replicat ( socant) ca nu vrea sa citeasca acest dosar si a dat dreptate reprezentantului statului. De atunci m-am llinistit (nu am mai facut recurs ca sa cheltui alti bani inutil) si nu mai dau doi bani pe justitia romanistana .Alta speta .Un prieten a fost evacuat din propria casa pe care o cumparase legal.Culmea( incredibil) e ca ramas proprietar in acte in casa in care nu are voie sa locuiasca cat traiesc cei care au castigat procesul dar e obligat de primarie sa pkateasca iimpozite deoarece casa e pe numele lui.. Decizia instantei s-a bazat pe ''jurisprudenta'' nu pe llegi Asa scie in motivarea deciziei.. Justitia e o loterie unde e bine sa joci doar daca cunosti un avocat( onorariu gras care se imparte cu judecatorul) ruda sau prieten cu judecatorul care te judeca .Altfel de obicei o iei in mana.si ajungi la spitalul de deranjati psihic

Army Fan Club Eufrosina spunea...

Domnule Corneliu, daca unii folosesc termenii fara sa fie in cunostinta de cauza este problema lor. Conteaza ce au spus, nu ceea ce au vrut sa spuna.
O simpla cautare pe Google va va edifica. Un exemplu este o reactie la declaratiile deputatului Madalin Voicu: "Declaratia sa a starnit stupoare si reactii pe masura. Maximillian Marco Katz, directorul fondator al Centrului pentru Monitorizarea si Combaterea Antisemitismului (MCA) a sesizat duminica CNCD, semnaland faptul ca expresia "perciunati" este una dintre expresiile utilizate de antisemiti atunci cand fac referiri la evrei."

Anonim spunea...

Probabil acum in PNL le place mirosul de ''Besescu ' .., Numai ca acum la PNL sunt gaze galbene care ies cu tot cu partea solida de ingalbenesc si tembelizorul.Noroc de telecomanda dar tot mai ramane mirosul urat .

iceparu spunea...

R-26@ dece trebuie sa ataci statul roman in alta tara?Esti liber sa ataci la CEDO doar ca dureaza cam mult.Eu am facut-o si am pierdut.Sincer sa fiu eram vinovat dar mi-am zis ca poate scap.In final tot reprezentantii statului m-au salvat.

Huhu Rezea spunea...

R26
Si in putinele cazuri in care au câstigat revizuitii impotriva art.20 din OUG nr 1, Casele Sectoriale au pierdut pe procedura , nu pe fond. Fie n-au emis decizii de revizuire a pensiilor stabilite de instante, fie n-au exercitat la termen caile de atac..
Apropo, daca o instanta a dat o hotarâre definitiva sa ti se plateasca pensia pe L 164, Casa mai poate sa ti-o recalculeze pe Legea 223/2015?

Anonim spunea...

Pentru ;Army fan club bla bla bla...Cum dracu ( scuze celorlanti forumisti pentru limbaj ) voi trepanatii bolsevici ca R xxxx va intelegeti asa bine ? Va irita llibertatea de exprimare stipulata clar in Constitutie ? Lucrati in aceasi directie a fostei secu sau SPP.? Mai rasfirati baieti mai rasfirati sau cereti-va transferul in Rusia ca tot o admirati atat .Acolo Putin ''va va satisface"" doleantele voastre prin Fsb.

Huhu Rezea spunea...

@Eufrosina
Nu e bine sa generalizezi. Nu toti evreii sunt perciunatii. Au acest look evreii ultraradicali, sau ultraortodocsi, cum gresit traduc habarnistii de pe la noi. Astia sunt niste extremisti care nu se deosebesc in agresivitate de fundamentalistii islamici. Nu e niciun antisemitism daca ii combatem pe acei extremisti. Extremisti sunt in toate natiile.

Army Fan Club Eufrosina spunea...

Pentru Maxim One, desi nu cred ca intelegi ceva.
Constitutia Romaniei, Art. 30 Libertatea de exprimare, al.7: "Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri."

emillian123 spunea...

Vai de noi ,romanii... Inca nu ne-am lamurit (unii...! oare cati la %..?)ce a fost in dec. '89: revolutie sau lovitura de stat; va spun eu :cu sau fara tradarea oricui(oricarei institutii a statului socialist....), "caderea" lui Ceausescu-tot se producea- pt. ca ERA PROGRAMATA (ramane de vazut- DE CE A FOST "NEVOIE" DE CRIMA ....?- eu cred ca LOVITURA DE STAT= cu aspect de "revolutie" -comisa IN INTERIORUL SISTEMULUI avea menirea de a da "LEGITIMITATE"-CELOR CARE SI-AU ASUMAT CRIMA, legitimitate de care duceau ATATA LIPSA "COMUNISTII ROMANI, de ani buni....").Spuneam ca -oricum-mai tarziu de luna dec. '89- cadea "regimul"dar pe calea urmata in cazul Yugoslaviei...(adica printr-un razboi....!cu/fara- eventuala dezmembrare a tarii noastre...!)....

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Eufrosina: Aminteai matale aici de securisti...In mintea romanului s-a fixat ideea baietilor rai si bine nu fac daca s-au lasat manipulati sa creada asta! Putem spune de cateva varfuri ca au facut niste abuzuri, dar nu putem sa-i blamam pe baietii astia de isprava care in orice regim au asigurat o parte de interes din Siguranta nationala! Au fost nu putini cei care si atunci, dar si acum, au descoperit fraude colosale si acoperite politic, au oprit din fasa atentate sau alte acte ilegale si si-au pus viata in pericol! Dar cel mai mare pericol pentru baietii astia de isprava o constituie clasa politica! Zilnic ei inainteaza rapoarte cu ilegalitati catre institutiile statului unde ajung si sunt dosite sau mor in fasa! De Bica Bibilica, Mooe Woodrea si alte rapandule nu se stia? Ohoooo, chiar din prima zi, insa politicul a pus batista pe tambal si a dres busuiocul! Politicienii de la varf si ministrii afla imediat cum se sta cu situatia penala, dar tin totul sub castron sa nu iasa aburii vestilor pe afara la ziaristi! Justitia este in consonanta si legatura ombilicala cu politicul bagand scheletii adanc in dulapuri...Cei de dinainte de '89, si asta o stiu din vazute si auzite, nu se strofocau sa bage strambe si cotite sa aiba activitate, doar se informau pe teren si asta le era rolul. Doar un exemplu: Degeaba eram eu cdt plt si la intrarea in mina ii controlam pe militari sa nu intre in subteran cu chibrituri si tigari sa nu sara mina in aer cu sute si mii de lucratori, sau sa nu intre in stare de ebrietate sa produca evenimente deosebite, insa securistii care raspundeau de mina aflau inaintea mea si la timp ca soldica avea ascunse tigari si chibrituri pe la casca de protectie sau in izmene, ori ca se afla cu şpârla-n creieri! In '89 si-au facut datoria, la fel ca si Armata si Militia, conform uzantelor, legilor si regulamentelor! Azi ies in fata ilustrii anonimi cu nume sterse care arunca cu piatra! Arunca, si piatra le ricoseaza in bostane, si iar arunca piatra si sparg borcane cu venin, spurcaciuni si bale in...,,carti de romane!'' Qui prodest?!

emillian123 spunea...

Pt. R26500: "Aiureala" privind pensiile militare recalculate, revizuite,reintregite, apelate in "justitia...?!"romana-pleaca-asa cum am mai scris- de la "nebunia "guvernantilor nostri; ei guvernantii- NU AU RECALCULAT, REVIZUIT...-pensii militare, ci AU RE-"STABILIT"(ceea ce este altceva decat recalculare...)-noi pensii-de tip civil- ale militarilor pensionati pe legi anterioare; "restabilirea" s-a facut incalcand chiar art.3//legea 119/2010 -prin SCHIMBAREA - FRAUDULOASA - A ALGORITMULUI DE CALCUL-LEGAL,adica art.180,indice 3,alin.1-7 //legea 19/2000-cu algoritmul de calcul -art.77-78 //lg.19/2000-adica au transformat recalcularea LEGALA in re-"stabilire" - ILEGALA de pensii militare. Mentionez ca aceast OPERATIUNE -NU S-A INTAMPLAT IN CAZUL CELORLALTE PENSII SPECIALE...!. SCOPUL OPERATIUNII: CRESTEREA MAJORITATII PENSIILOR MILITARE...! ( afirmativ aprox. 90 % din ele...) cu PRETUL SCADERII UNOR PENSII (cca.10 %)-prin crearea unei OPERATIUNI DE MANIPULARE PUBLICA-de DEZINFORMARE-in contextul TAIERRII SALARIILOR BUGETARILOR...!

Anonim spunea...

Am inteles Army bolsevic Tu esti sluga oamenilor cu perciuni dar ii simpatizezi si pe ciolovecii rusi.Felicitari .

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Army Fan Eufrosina: Se creeaza animozitati si antipatii din dezbaterile acestea puerile, si nefiind la nivel de stat, ci doar ale celor de contradictii neantagoniste si de sicanari inter-personale si minore, si eu cred ca nu constituie nici antisemitism si nici rasism! Sa-mi fie iertat, dar evreii radicali ce fac sa nu iasa in relief negativ? Dar nu avem si noi romani radicali, sau unguri radicali? De ce sa fie evreii mai breji si sa emita pretentii mai deosebite? Ungurii ne fac pe toti, la gramada, tigani, ne batjocoresc Drapelul tricolor, ne supun la fel de fel de rasisme si de la politicieni la Jistitie nu se iau masuri de stopare a acestor infioratoare abuzuri care de fapt sunt nelimitat de multe! Emiterea de pretentii care sa scoata in relief, orice, atrage antipatia si manifestarile negative! Nimeni nu-i mai breaz decat celalalt si sa nu se uite ca Rascela, Itic si Strul sunt mediatizati ilar pe tot Mapamondul, insa asta nu inseamna ca s-ar stirbi cu ceva demnitatea poporului evreu, caci nici Pacala al nostru nu ne aduce eticheta de popor roman prost! Ba chiar ca ne duce faima si a unora, si ale celorlalti ca prin niste personaje amuzante din popor se evidentiaza istetimea unor natii in contact cu prostia generala!

Anonim spunea...

Pentru army bolsevic Si acum nu mai ooate fi folosir cuvantul perciunati doar la oamenii cu perciuni.? Sa modifice atunci dexul daca perciunatii tot sunt stapani aici .Sa le zica ''oameni cu barba mai sus''...Mare e gradina. slugoilor tradatori de neam si tara...

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Fan Eufrosina:Daca tot vorbim de cititorii de Talmud, au fost si cei care au citit numai tezele lui Stalin si Lenin, trimisi de Moscova, asa cum a fost cei din primul Guvern comunist, Petru Groza, in care se aflau mai mult sau mai putin perciunatii in rele Ghizela Vass, Miron Constantinescu, Vasile Luca, Emil Botnarenco-Bodnaras, Walter Roman, Ana Pauker si multi altii, toti fiind agenti moscoviti scoliti KGB la Lomonosov, Moscova, SI veniti calarind pe tancuri T-34...Uite ca, uneori, de aia ursul n-are coada! Romanii iarta, dar nu-i uita pe cei care ne-au insurubat comunismul cu forta pe garleje...

R-26500 spunea...

@ Huhurez Rez vineri, 27 noiembrie 2015, 17:06:00 EET. Eu ti-am mai explicat o data cum sta situatia. Exista 2 H.J.D. pronuntate in spete diferite. Una care impune C.S.P. sa mentina in plata pensia de serviciu in baza L. 164/2001 pronuntata pe speta care nu are nicio legatura cu aparitia OUG 1/2011 (pt. aceasta a fost executata C.S.P silit). O a 2-a care da dreptul C.S.P. sa revizuiasca pensiile stabilite in baza L. 119.2010. Prin urmare C.S.P. trebuie sa indeplineasca simultan 2 obligatii:

- sa ne achite o pensie de serviciu ca drept patrimonial, cf. L. 164/2001, in baza unei H.J.D., institutia fiind executat silita pt. acest fapt;
- sa ne achite o pensie in sistemul public tot ca drept patrimonial, cf. O.U.G. nr. 1/2011, act normativ care revizuieste pensiile din sistemul public reglementate de L. 119/2010, si NU pe cele militare in baza L. 164/2001.

Mai departe, obligatiile C.S.P. sunt clare in pofida situatiei juridice create. Institutia fiind pusa intr-o situatie neobisnuita, incalca in continuare atat legile, cat si H.J.D., nerealizand deosebirea intre cele 2 drepturi patrimoniale, pe care le trateaza ca sume oarecare de bani ca si cum ar fi unul si acelasi drept patrimonial,desi in mod evident nu este asa. Prin urmare, la acest moment C.S.P achita doar pensiile in baza L. 164/2001 in urma sentintei prin care este executata silit, ignorand cealalta obligatie care ii revine, respectiv de a achita si o pensie in sistemul public in baza L. 119/2010.

Este buna intrebarea "daca o instanta a dat o hotarâre definitiva sa ti se plateasca pensia pe L 164, Casa mai poate sa ti-o recalculeze pe Legea 223/2015". Cunosti raspunsul. C.S.P. nu poate aplica L. 223/2015 unei pensii achitate cf. L. 164/2001. Numai ca C.S.P. are obligatia de a ne achita concomitent si o pensie in sistemul public baza L. 119/2010. Acesteia din urma i se aplica L. 223/2015. Prin urmare ceata va persista!

Ceata, ceata, insa acum ne este clar tuturor ca L. 223/2015 este urmare a tervigersarii termenelor aplicabile si celor pensionati, doar o simpla himera. Pana una alta, actualizarea de 10% este operabila incepand cu luna decemvrie 2015 exclusiv in cazul pensiilor pe L. 164/2001 stabilite astfel prin H.J.D. Concluzia fiind aceea ca am fi fost prea destepti daca in loc de L. 223/2015, s-ar fi abrogat pur si simplu L. 119/2010 si OUG 1/2011, reintrand in vigoare L. 164/2001. Toata lumea ar fi beneficiat astfel de o majorare de 10% certa de luna viitoare si nu de vise privind recalcularea/actualizarea in baza L. 223/2015.

Huhu Rezea spunea...

R26
Ai spus o groaza de tâmpenii in postarea de mai sus ca nici nu merita sa le combat.
Legea a reglementat ca si pensiile stabilite prin hotarâri judecatoresti pot fi revizuite. Daca CPS nu a facut-o va trebui sa-si regleze platile la solicitarea Curtii de Conturi.
O hotarâre judecatoreasca este valabila cât timp se mentine sistemul juridic care reglementa pensiile in momentul când instanta a judecat.

Army Fan Club Eufrosina spunea...

Domnule Corneliu, aveti perfecta dreptate, doar ca eu ma refeream nu la unii sau altii, reprezentanti ai unei etnii, de azi, din trecut sau viitor. Eu incerc sa spun ca ASTEA SUNT LEGILE DE AZI si nu vreau ca unul, strapuns de exces de zel, sa inchida blogul pe care il citesc zilnic. Ca avem fiecare pareri, pe care le putem exprima intr-o discutie privata, la birt sau la bancuta din fata blocului, este una, dar exprimarea acestor pareri pe o platforma publica contravine Legii. Conform CCR, blogul, fie el si cu regim privat, ca si pagina personala de Facebook, reprezinta spatiu public. De altfel, mesajul meu nu este adresat postacilor, detinatorul blogului purtand intreaga raspundere, conform Legii.
Legat de unii postaci, mai aveam ceva comentarii de facut, dar in cazul asta nu pot folosi un limbaj civilizat, riscand sa fiu "moderat" de Domnul Huhurez, asa ca renunt.

R-26500 spunea...

@ Huhurez Rez, sâmbătă, 28 noiembrie 2015, 11:12:00 EET. Tot NU vrei sa pricepi sau te prefaci ca NU pricepi. NU poate fi revizuita decat o pensie stabilita in baza L. 119/2010. Numai ca noua instantele ne-au stabilit pensii in baza L. 164/2001. In legislatie NU exista niciun act normativ de revizuire a pensiilor stabilite in baza L. 164/2001, ci doar a pensiilor stabilite in baza L. 119/2010, ce este asa complicat?

C.P.S. a luptat pana la capat. Pierzand inclusiv la executarile silite. Curtea de Conturi NU mai are niciun rol aici, ci numai sa constate cum C.P.S. isi plateste obligatiile care decurg din 2 H.J.D. A 2-a H.J.D. fiind cea prin care C.P.S. este executata silit. Cu penalitati si tot tacamul!

Si o hotarâre judecatoreasca NU este valabila cât timp se mentine sistemul juridic care reglementa pensiile in momentul când instanta a judecat. Ci este valabila cat timp se mentine TEMEIUL JURIDIC in baza careia a fost pronuntata sentinta. Ceea ce este cu totul altceva. Sentinta fiind pronuntata in temeiul L. 554/2004 a contenciosului administrativ. Care este TEMEI JURIDIC in vigoare. Pe de alta parte, separat de H.J.D. are un alt TEMEI JURIDIC si care este tot in vigoare.

Cazul este transat deja, decis in Justitie, deci este inchis. Ministerul plateste frumos pensii militare in baza L. 164/2001. Plus niste cheltuieli executorilor judecatoresti. Si gata. Si desi extrem de putine, precis mai sunt situatii similare si in alte domenii in care cetateanul s-a luptat cu statul.

PS: Tu esti asa contra, din motive subiective. Insa, daca tu ai fi fost reprezentantul ministerului, stiind ca ai contrat in toate etapele procedurale si tot ai pierdut, inclusiv pe executarea silita, te-ai cuminti subit. Ti-ai facut treaba, chiar daca ai pierdut, nimeni nu iti va reprosa nimic. Daca insa vrei sa faci exces de zel asa din proprie initiativa opunandu-te si executarii silite, din acel moment te aventurezi pe propria ta raspundere nu doar financiara, ci si penala.

Huhu Rezea spunea...

@R26
Ti-am mai spus ca Dreptul este altceva decât caratul merindelor in saci pe spinarea magarilor pe carari de munte.
Casa nu trebuia sa faca mai mult decât o simpla contestatie la executare prin care sa ceara suspendarea executarii pâna se pronnta o solutie in recursul la Curtea de Apel.
Acel recurs formulat de Casa Sectoriala a fost admis. Deci, a ramas valabila Decizia de revizuire, nu hotarârea judecatoreasca.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ FAN EUFROSINA, NU NE TREBUIE MODERATOR DACA NE PASTRAM CALMUL! SA-TI EXPIC IN MOD SINCER CE SE INTAMPLA PE TOATE BLOGURILE, EU FIIND UN OBSERVATOR NU SELECTIV, CI OBIECTIV GENERAL:Totul porneste de la masoni, stiindu-se ca ponderea o reprezinta etnicii evrei. Masonii sunt infiltrati in toate afacerile, in politica interna si externa a tuturor tarilor, industria de razboi, cei care detin monopolul bijuteriilor din aur si pietre pretioase, industria farmaceutica si medicala, de precizie si optica, majoritatea presedintilor natiunilor fiind masoni si in alte domenii industriale si politice... Evreii masoni reprezinta majoritatea in FMI, banci si peste tot unde banul este manipulat, ori toate aceste institutii si organiatii militeaza cu precadere la spolierea celor saraci si super imbogatirea instaritilor, ca asta le este politica de cand se stie! Niciodata masonii sau FMI nu vor milita pentru eradicarea saraciei si pentru bunastarea tuturor!
Faptul ca evreii reprezinta o majoritate in aceste organizatii si institutii cu profil financiar si-au atras antipatii, nu ca ar fi evrei! Pur si simplu ei urasc pe toti cei care se ocupa de aceste afaceri mai mult sau mai putin cinstite sau oneroase, dar nu stiu cum se face ca ei, evreii, nu lipsesc din toate acestea! S-a creeat aceasta opinie generala ostila, si nu legile pot linisti starea generala si apele cat insisi ei, evreii, evitand sa fie partasi la actiuni anti populare, anti spoliere, anti imbogatire excesiva, prin acte de caritate si omenie, prin atragera simpatiilor cu actiuni concrete si caritabile in societatile in care traiesc, sa fie mai deschisi si nu ermetizati in societati secrete, inchise si inaccesibile, etc! De ei depinde incadrarea in societatile in care traiesc si scoaterea in evidenta a caracterului empatic si generos, cu implicari mai putine in actiunile care aduc haosul financiar sau saracirea populatiilor cu masuri de austeritate si spoliere! Ti-am dat doar un exemplu din istorie cand evreii s-au implicat activ in impunerea comunismului. Sa stii ca tragedia poporului evreu si Holocaustul sunt deplanse pana la ultimul om din orice societate, insa actiunile ostile, doar ale unora, sunt blamate!
Eu, din clasa a trei-a cand am citit prima carte despre lagarele de concentrare si grozaviile si crimele fasciste, am prins un fel de empatie, solidaritate si simpatie pentru poporul evreu, sau citind Biblia care este legata 100% de acest popor, dar deloc n-am o parere buna despre masonerie, si nu pot afirma ca masoneria este evreiasca, de fapt avand simbolistici mai mult crestine, insa la o populatie relativ mica a evreilor, ponderea acestora in masonerii este covarsitoare, si cred ca antipatia generala de aici a si pornit! Daca faci un efort de bunavointa vei intelege ce am vrut sa-ti explic, si vei intelege ca si ,,perciunatii'' la care se face referire pe aici nu inseamna tot poporul evreu, ci doar cei cu anumite apucaturi care nu le fac cinste, asa cum nici la noi ,,basistii'' iohannistii'' si alte categorii anti sociale si anti democratice sunt blamate de popor, dar nu si intreaga natiune romana! Ai inteles?

Army Fan Club Eufrosina spunea...

Domnule Corneliu, am inteles. Aceasta este varianta Dv. :)
Sunt convins ca si Dv. intelegeti mai mult dacat postati.
De asemenea sunt convins ca intelegeti ca eu nu pot posta cat inteleg.

R-26500 spunea...

@ Huhurez Rez, sâmbătă, 28 noiembrie 2015, 13:07:00 EET. Man! Greu, este? Este vorba despre 2 procese, cu 2 spete diferite, cu 2 recursuri diferite, ti-am mai spus. Intr-unul am contestat L. 119 si am castigat, instanta mentinandu-ne in plata pensiile militare. Cu acest proces a luat-o C.P.S. in barba, deci mentine in plata pensii militare.

In al 2-lea proces am contestat revizuirea pensiilor efectuata in baza OUG 1/2011, asupra pensiilor stabilite in baza L. 119/2010. Pe asta l-am pierdut. Deci C.P.S. mentine in plata pensii in sistemul public stabilite in baza OUG 1/2011.

Prin urmare, C.P.S. este sub incidenta a 2 H.J.D. care NU se anuleaza una pe alta, NU se anuleaza una pa alta, ci se pun in plicare SIMLUTAN! Una prin care CPS achita pensii militare cf. L. 164/2001 in baza primei H.J.D. Si o a 2-a H.J.D. in care C.P.S. poate revizui cf. OUG 1/2011 orice pensie stabilita in baza L. 119/2010, si nicidcecum NU poate revizui o pensie in baza L. 164/2001 - daca acest tip de pensie a fost mentinuta in plata de instante.

Astfel, C.P.S. NU are nicio lege si nicio H.J.D. de partea acesteia prin care sa revizuiasca vreo pensie militara mentinuta in plata pe L. 164/2001 - de vreo instanta, ci are de partea sa doar OUG 1/2011 si o a 2-a H.J.D. care ii permite sa revizuiasca orice pensie stabilita in baza L. 119.

In consecinta, ca simplu executant al legilor si hotararilor instantelor, CPS NU trebuie sa isi indeplineasca decat obligatiile legale. Daca are 2 HJD care vizeaza aceeasi persoana, una care ii mentine in plata o pensie in baza L. 164/2001 si una care ii da dreptul sa revizuiasca pensie stabilita aceleiasi persoane cf. L. 119, le pune frumos in aplicare pe ambele. Adica ii achita 2 pensii: una militara cu regulile ei si pe care nu poate sa o revizuiasca neavand lege in acest sens, si una in sistemul public in baza L. 119 pe care poate sa o revizuiasca oricand are chef. Nu este simplu, dar e la obiect!

uber spunea...

@Corneliu
Ce e de condamnat la masonerie? Masoneria nu are nicio legatura cu evreii si de asemenea cu religia. Rolul acestei societati a fost acela de cartel si de a proteja interesele de breasla, nimic mai mult. Cu timpul si-a pierdut scopul si a degenerat in ce este astazi, o societate mistica unde oameni care ar trebui sa fie seriosi se comporta caraghios in tot felul de ritualuri stupide. Membrii acestei societati, teoretic sunt oameni educati care tot teoretic nu si-ar permite din punct de vedere moral sa se dedea la rautatile care le sunt atribuite. Evreii sunt afaceristi, nu pierd timpul cu caraghioslacuri masonice.

uber spunea...

Revin.
Raul cel mai mare pentru Romania nu este coruptia. Impostura este cea care ne macina societatea!
Culmea, coruptia este un lucru nemaipomenit de bun pentru Romania. Cuuuum?
Pai uite asa! Nu poti fi condamnat la puscarie pentru faptul ca esti idiot, needucat, ai ajuns pe o functie la care intr-o tara normala ti-ar fi fost interzis accesul, etc. Daaaaar! daca tot ca un impostor ai ajuns unde nu trebuie si avand calitatile amintite mai sus nu te poti abtine sa nu-ti moi ciocul in borcanul cu miere si hop, a aparut si coruptia buna. Traseul -> DNA -> Tribunal -> Jilava! A mai scapat tara de un idiot!
IMPOSTURA e raul cel mai mare!

uber spunea...

Pe blogul elitei a publicat avyanic un link catre o sedinta unde s-a discutat legea pensiilor militare. Am vazut in acea sedinta doi dintre cei mai guresi participanti avand cele mai partinitoare interventii, culmea amandoi fiind condamnati la puscarie. Probabil or mai fi fost si altii in aceasi situatie insa astia doi au tinut mortis sa iasa ca paduchele in frunte. Oare de ce nu reusim ca din cele douzeci de milioane de suflete romanesti sa scoatem in fata oamenii potriviti pentru a conduce destinele tarii si aici nu ma refer la parlita aia de sedinta ci in ansamblu. Poate ca nu intelegem ca impostorii nu au calitatile necesare.

IMPOSTURA E REA, CORUPTIA E BUNA!

Un trib are o metoda inedita de a prinde maimute, si se bazeaza pe lacomia specifica speciei. Fac o gaura in pamant in ea introduc un craniu de animal in care fac o deschizatura atat de mare incat maimuta sa poata sa introduca mana. In interiorul craniului introduc un fruct, vine maimuta introduce mana apuca fructul insa cu pumnul strans nu pot sa-l mai scoata, lacomia o face sa nu dea drumul fructului asa ca ajunge la protap. De aia e buna coruptia, scapam de cat mai multe maimute.

uber spunea...

R 26xxx
IMPOSTOR:....Persoană care, prin minciuni și prefăcătorie, își arogă o falsă identitate (și competență), vrând să pară ceea ce nu este;

Ce competente juridice ai de te contrazici cu un jurist?
Intelegi de ce impostura nu e buna?

Daca e sa vorbim de potcovit magarii sau asezarea corecta a samarului pe magar sunt convins ca ai competente profesionale cu mult peste oricare dintre interlocutori. Atunci daca vreunul dintre noi incearca sa te contrazica se incadreaza cu brio la definitia din capul comment-ului si iar impostura nu e buna. Dar ramane de vazut daca se va intampla.

Anonim spunea...

Termina cu aburelile si radeti perciunii.

R-26500 spunea...

@ rebut, sâmbătă, 28 noiembrie 2015, 19:05:00 EET. Eu nu ma contrazic, eu am pur si simplu hotararea definitiva a Justitiei. In fata careia orice alte competente sunt nule. Cand intalnesti un pretins jurist care contesta punerea in executiei a unei H.J.D. pe care cohorte de juristi ai institutiilor o pun in aplicare fara sa ezite, acel jurist pe invers cu opinie separata poate sa isi gaseasca altceva de lucru, fiind evident ca este un amator d.p.d.v. profesional.

tigri2 spunea...

Domnilor azi m-am intalnit cu un prieten care este cadrist undeva prin comandament ,colonel,activ si l-am intrebat despre soarta Legii 223. printre altele mi-a spus ca este cazul sa fim vigilenti deoarece se va incerca ,prin orice mijloace , ori prorogarea legii ori modificarea articolului 28. Zicea ca s-au facut aplicatii concrete,deci se stie care sunt Normele,si au iesit niste sume neconvenabile actualei conduceri, se cam schimba balanta...Dar daca pana la aparitia Normelor nu o sa reusesca ceva asa va ramane MEDIA VENITURILOR BRUTE...,ACTUALIZATE LA DATA IESIRII LA PENSIE. Nu solda ,nu alte smecherii .

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Rebooot this fucking machine: Interesant si de bun simt comentariul dumitale! Incheierea cu maimuta mi-a smus si un zambet larg si voi pastra metafora moralei caci este una deosebita si se potriveste vremurilor pe care le traim! Mi-a placut si cum ai avut o dizertatie critica la adres coruptiei cu care multi ar fi de acord.
Si sa intru acum si direct in miezul problemelor. Daca masoneria a reprezentat interesul breslelor, si stim cum in timp si-au schimbat adevarata destinatie sociala, de ce fac si politica de stat, politca financiara si ,,lucreaza'' in taina? Aceasta-i marea intrebare! Nu eu am emis teoreme, ipoteze si definitii, ci media audio-vizuala si scrisa si dezbaterile publice si virtuale care tapeteaza masoneria ca fiind in spatele unor hotarari majore politico-financiare si o infiereaza veros!! Sa fim sinceri: Ce cauta oamenii lui Soros, care sunt si masoni, unii, in guvernarea de tehnocrati a lui Iohanns? Ce cauta aceiasi oameni ai lui Soros in toate domeniile hotaratoare din toate societatile? Eu aici am provocat o dezbatere sincera, si nu bazata pe incrancenari partizane.
Ma bucur cand sunt intelectuali care pot sa comunice deschis ce gandesc, pentru ca, uneori, poate suntem informati gresit, iar din dezbateri poate sa invinga Adevarul! Referitori la evrei, eu regret ca nu gasim un limbaj comun sa nu afectam poporul evreu, ci doar uscaturile, nu numai evreiesti, ci si romanesti, unguresti, americane, etc!
Trebuie sa gasim solutii, in primul rand lexicale, sa nu mai afectam intregul in ansamblul lui. M-as bucura sa nu existe societati secrete, care niciodata nu sunt amiabile si in folosul colectiv, asa cum se presupune a fi si masoneria, mafia si alte organizatii cu caracter intim.
@Armi fan Eufrosina: Ma bucur de intelegerea, macar, partiala! Dezbaterea ramane deschisa si eu sunt intrutotul cu toate punctele tale de vedere, pentru ca parerea oricui conteaza intr-un dialog civilizat si intelectual! Eu raman pe pozitii privid respectarea tuturor etniilor si blamarea doar a tot ce reprezinta putregaiul dintr-o societate a unui stat de drept. A generaliza, presupune depasirea conditiei de respect fata de o semintie sau un popor si contravine legilor nationale si internationale. Continui sa cred ca toti de aici suntem lipsiti de rele intentii, la mijloc fiind doar orgolii si demnitati inradacinate afectiv si personal.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

R. 26500: Iti inteleg toate framantarile si orgoliul ranit, dar vreau sa intelegi ca doar Legea decide in toate cazurile, iar daca Legea este depasita de imperfectiuni trebuie sa credem in fatalitatea destinului si sa ne acomodam cu ideea, pentru ca la varsta noastra ne putem imbolnavi cordul si alte organe interne din framantari psihice si fizice care oricum n-ar putea rezolva nimic! Ca dumneata sunt cu zecile de mii, chiar si eu sunt necajit si tare neandreptatit, si am ales calea hazardului, ca in jocurile de noroc, pentru ca, mai ales in Romanistan, nimeni nu ne baga in seama! Eu nu ma alatur corului de blamatori sau care te ironizeaza, doar ma alatur prieteneste cauzei lasarii pe mana destinului atunci cand zarurile sunt aruncate!

Anonim spunea...

Pentru ""robotul care o freaca la masina '' (ironic) cu ip de SPP .Asteptam ca masonii stapanii coloniei ( acum si cu nume schimbate in nume romanistane ) sa apara si sa -si apere breasla tradatoare de tara ( masonii tradeaza in toate tarile unde locuiesc ei find fideli doar cumplitelor juraminte masonice) Ce simpatici si nevinovati sunt acesti baieti si cum sunt ei doar niste bieti '' naivi care se comporta caraghios si au ritualuri stupide '' Ce induiosator ( acum plang) cum sufera masonii slugile perciunatilor (stapanii coloniei ) de persecutia sclavilor romanistani ramasi acum fara tara ,fara resurse naturale (confiscate prin legi aberante adica concesionate gratis pana la epuizare) si fara drepturile stipulate clar in Constitutie .Ceva dreptate ai totusi robotule cu mana lunga in masonerii nu sunt multi perciunati. Perciunatii sunt doar stapanii masoneriilor ( toti perciunatii din masonerii au minim gradul masonic 33 si putere de decizie ) . Perciunatii sunt stapanii Europei si ai amerlocilor ei controleaza si sponzorizeaza prin bancile Iiluminatilor ( via grupul Bildemberg) toate masoneriile din lume si chiar triadele chinezesti.Adevarul e prea dur iar lumea nu e pregatita inca sa-l accepta.Vorba Bibliei ''fericiti cei saraci cu duhul ''. (manipulatiii cu creierele spalate cu ariel pe sticla cu antena )

tigri2 spunea...

*** cORNELIU &Co, pana deunazi te interesa enorm situatia cu legea 223 si acuma vad ca te doare in fix-pix despre aceasta,chiar vroiam sa va mai dezvalui din culisele stadiului Normelor de aplicare ,dar nu am cu cine discuta . sa fiti sanatosi!

Anonim spunea...

Coruptia nu e buna ci doar inchiderea coruptilor (ca exemplu pentru ceilalti politicienii care nu inteleg ca nu pot fura de la buget fara aprobarea licuriciului ) licurici caruia i se cuvine sunca din fasole .Coruptia si impostura sunt legate una de alta .Si nu poti conduce si jefuii salbatic o colonie decat daca numesti in functii cheie impostori si corupti santajabili care sa atraga oprobriu public si astfel adevaratii stapanii perciunatii sa scape cu fata curata .Astfel populatia si asa trepanata tv nu v-a vedea padurea de copaci.Coruptia e bine organizata din exterior la fel ca si ''anticoruptia''.Paine si circ pentru populatia infometata..Probabil xa atat si merita datorita lasitatii.

avianyc spunea...

@ tigri
Cînd am parcurs prima data aceasta lege, am spus ca este cea mai buna lege pentru militari. Dar am fost convins ca a fost o lege facuta pe picior ca replica la legea L.Monca & Dogaru si modificata direct in plen cu amendamente fara nicio fundamentare ,cum de altfel in mod sigur nimeni nu a facut un calcul pe lege la proiectarea ei.
Asa cum am considerat legea salarizarii unice o utopie pentru timpurile prin care trece țarisoara si nu am reusit sa-mi inchipui curînd profesor sau medic in Ro cu salar de cinci-sapte mii sau primar de comuna cu noua mii, asa după ce mi-am facut calculele nu m-am vazut beneficiar de la statul român cu o asa pensie trecînd de aceste salarii.Am fost convins ca atunci cînd vor face calculele isi vor pune mîinile in cap si vor ajusta la minim dotarile din venitul brut . Sa vedem ce va urma. Poate unora nu le-a convenit ca am rugat sa nu se afiseze calcule fiindca sigur ajungem facuti praf de presa si apoi cine stie. Cu toate ca nimeni nu vede ca in companiile de stat este huzur si la salarii si la pensii si la multe alte facilitati.
Si incet ,incet pe piata incepe sa apara vociferari si din partea privatilor deocamdata la cei 10% si legea salarizarii unii spunînd chiar ca se va produce o diferenta catastrofala intre salariile la majoritatea privatilor ,pensiile din sistemul public si salariile bugetarilor prin noua lege care inevitabil vor duce la cresteri de preturi nesuportabile de unele categorii si ce ar fi si mai grav cresterea salariului mediu pe economie cu obligatia cresterii tuturor pensiilor din sistemul civil.
Să speram ca se va gasi o cale ca se fie bine si sa nu fie rău, vorba marelui fotbalist.

avianyc spunea...

PS
Iar faptul ca s-a amînat aplicarea legii salarizarii unice nu este decît un fenomen favorabil aplicarii L 223 in forma sa zicem actula referitor la venituri. Oricum legea salarizarii o sa fie greu de pus in practica chiar in 2017 atîta timp cît după cum a recunoscut ministrul psd-ist Pop cresterea veniturilor bugetare a fost realizata mare parte prin masurile ANAF. Ori asta-i ceva care duce la nesiguranta.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Ceea ce afirma Tigri 2 nu este de trecut cu vederea si trebuie sa-i acordam atentie caci omul nu vinde gogosi care sa ne abureasca! Faptul ca s-a incercat o agapa secreta sa mentina niste privilegii, sau sa le promoveze, cred ca a afectat grav coeziunea noastra militara! Vedeti ca orice se incearca sa se faca in secret, pe cai necinstite poate sa afecteze interesul general? Nu era bine sa se faca o agapa cu de la subofiteri si maistrii si pana la ultimul General pensionar si sa se dezbata sincer caile cele mai avantajoase pentru intreaga Armie romana in rezerva si in retragere? Intotdeauna gastile astea constituite pe principii idioate au afectat integritatea intereselor generale, si de aceea le condamn cu toata fermitatea, pentru ca aceste actiuni provoaca politicul la masuri radicale vazand in acestea slabiciuni si destramarea coeziunii! Unde nu exista toti pentru unul si unul pentru toti intervine dictonul si actiunea Divide et impera (,,dezbina si stapaneste!'')

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Tigri2: Am fost primul care am remarcat aspectele relatate de tine, dar eram prins in alte discutii incepute! Daca e adevarat ce spui, si eu sincer te cred si-ti acord atentie, este foarte grav caci se lucreaza masonic si in stilul lui Sorosi baci! Ce spune el, e sfant in Romanistan si Lumenistan! Si sa nu scoti caciula si sa dai cu ea de pamant, sa dai cu cuţâtul in chiatra ca la garlejele lor nu se merita sa-ti patezi cosorul?!

Huhu Rezea spunea...

Pentru laudarosul de @R26
Potrivit DEciziei Curtii dee Apel Pitesti, Olescu a ramas tot cu pensie revizuita in baza art.20 din OUG nr.1/2011.

Daca CPS a facut plati in loc de contestatie la executare silita, reglarea platilor le va face prin nerestituirea diferentelor prevazute de L 223/2015. Nu mai are ce sa restituie.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Tigri 2: Am recitit Art. 28 si chiar novice de-ai fi parca e prea deselat si stufos, nu e concret in profunzime si lasa loc de interpretari. Parca n-are sare si piper, citesti si o iei de la capat cu sentimentul ca nu are capat si sfarsit...Ceva concret ii lipseste...

tigri2 spunea...

Ar fi cazul ca t'oasul civil sa faca ciocu' mic deoarece pe perioada activitatii noi,militarii nu am stiut ce-i ala liber cu ocazia anumitor sarbatori,nu a fost sculat niciodata la patru dimineata ca in zece minute sa fie la autobuz sa plece la alarma sau sa plece pentru doua saptamani sau mai mult la vreo aplicatie lasandu-si familia in cine stie ce situatie dificila sau copilul bolnav in pat.De asemeni 'domnul" maistru sau sef de echipa,care a fost mare "cocos" in ograda lui si lua banuti frumosi pe libere si ore acordate ampulea ,pe care azi il recunosti usor pe strada ca umbla cracanat si cocosat dupa sute de partide de amor cu fetele si femeile din subordine,pe cand noi visam la cate o "ciosvarta" de femeie in anii de LM sau Scoala Militara si ne multumeam cu cate o biata poza sexi.
Nemaivorbind de perioada anilor de dupa INVOLUTIE ('89) cand limbricul de muncitor sau maistru din sectiile industriei rromanesti "umfla" cateva mii de rulmenti sau perii si le bisnita pe pietele Turciei venind incarcat cu blugi sau aur,iar noi militarii eram nevoiti sa ne uitam printre uluci cum se imbogateau ei, avand interdictie de a parasi tara.
Datorita stresului si a privatiunilor ne-am ales cu numeroase boli, care ne macina batranetile si ne scurteaza viata,ei traind ,alaturi de alti nesimtiti iliescieni pana la suta de ani iar noi multumindu-ne cu cate 65. Il mai auzi si pe Satana Romaniei ,Piratul Chior ,marele turnator si bisnitar cum improasca cu noroi casta militara,fire-ar mamitzica lui de mninune sa fie si nu i-ar muri nimeni inainte ,vedea-l-as in temnitza pentru tot restul vietii.
Ar fi cazul ,acuma ,in al doisprezecelea ceas, sa fim mai uniti ca oricand ,sa lasam galceava si sa-i supraveghem indeaproape, sa nu ni se incalce drepturile,apoi, dupa ce va trece fenomenul, putem sa ne balacarim in continuare pana la sfarsitul veacurilor! Sa fim uniti si sa gandim la fel!Sanatate si unitate!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Tigri2: Fa-ti curaj si posteaza-i si nenorocitului de smenar de case pe blog supararile! Acolo sunt cativa curajosi care o fac si nu se tem, pentru ca de pierdut au pierdut pana acum, dar nu mai au ce sa piarda de acum incolo daca isi arata revolta si mania! Eu ma numar printre cei plini de curaj si nu ma dau in laturi sa le arunc in fata vorbele grele pe care le merita acesti nenorociti de masoni sorosisti care ne-au batjocorit si ne-au nenorocit pensiile din '89 incoace! Nu mai permiteti sa vi se amputeze pensiile ori sa ni se proroge Legea pensiilor militare! Militari, politisti si Servicii, la lupta pentru drepturile voastre si nu cu mainile in san! Nu lasati sa fim razuiti la pensii si batjocoriti inca a nu stiu cata oara! La vida or la muerte, camarazi! Fiti curajosi si nu dati inapoi, nu va lasati calcati in picioare si nu dati nici un pas inapoi! Nu va lasati manipulati si nu renuntati la lupta voastrta dreapta pentru Onoare, Demnitate si Libertate! Honor Patria!

uber spunea...

@Corneliu
Parerea mea e ca realitatea este mult mai aproape de penal decat de misticimul masonic. Ca tot vorbim de Soros, el este om de afaceri, si unul lacom pe deasupra. Nu-l vad pe Soros ca a facut avere imbracat in fusta cu o sabie in mana invartindu-se in cerc alaturi de alti ciraci in jurul unui foc sacru incantand verseturi masonice. Nu-l vad!
Cu toate astea Soros e un bun exemplu cum cu cateva milioane de dolari, acolo unde impostura si coruptia e generalizata poate fi data o tara cu cracii in sus. Daca ai observat la noi tot timpul se cauta eliminarea efectelor si niciodata a cauzelor iar asta convine de minune celor interesati. Interesele cui le reprezinta?
Pai e simplu, trebuie sa urmezi traseul banilor si cine are de pierdut daca se schimba ceva. Ce se intampla daca se modifica redeventele la petrol si gaze, dar daca se modifica codul silvic, ce banca plateste chirii astronomice si cui, dar salarii nevestelor si cui, etc. toate duc intr-o directie si in niciun caz catre masonerie.
Ca fapt divers, in Austria daca ai facut greseala sa tai o crenguta dintr-un copac te uita Dumnezeu in puscarie, la noi dezastrul ecologic de defrisare a padurilor e imbracat in afacere de succes.

tigri2 spunea...

***Corneliu ,am postat si postez ,chiar pe blogul lui personal dar nu se sinchiseste sa citeasca, imi pare rau,tare rau ca l-am votat.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Tigri2& Comp. Eu postez, dar din urma am vazut ca sunt postari care sunt sterse! Apelez la fiecare dintre Dv. sa luati atitudine hotarata impotriva unei gasti mafiote care lucreaza pe ascuns la Legea Pensiilor Militare 223/2015 s-o mutileze samavolnic! Lasati galceava inutila de pe toate blogurile, strangeti randurile ca niste adevarati camarazi si protestati vehement asupra intentiilor ucigase de modificare sau prorogare a Legii noastre! Daca sunteti sute, mii, zeci de mii trebuie cineva sa ia o decizie de control si stopare a acestor actiuni mafiote si criminale! Blogul este cel a lui Ciolannus cu poza cu cravata albastra! Fiti hotarati, fermi, incisivi, neiertatori si manifestati-va ca niste adevarati combatanti impotriva acestor salbatice abuzuri ale mafiotilor din guvernarea asa zis tehnocrata, in fapt fiind trimisii sorosisti masoni ai Angelei Merkel sa distruga Romania si pe romani prin acte de cruzime legislativa si administrativa! La vida or la muerte, camarazi si nu dati un pas inapoi pana la victoria finala asupra sistemului opresiv, corupt si mafiot!

Anonim spunea...

Pentru rebut .Ciolanis e mason cu sortulet Ti se pare un naiv? Tocmai a anuntat ca nu sarbatoreste 1 Decembrie la Cotroceni si a plecat in Turcia. Nu inante sa anunte corporatiile jefuitoare de resurse naturale ( desi nu e treaba lui) ca redeventele batjocoritoare in Romanistan nu se maresc si jaful poate continua.Numai zic de ura pe care o au masonii pe eroii romanistanilor ( exemplu Avram Iancu) Nu o mai zguduii rebutule cu masonii tai gen Soros ( care sponsorizeaza si controleaza masonerrii nu face parte din elel) Iar dusmanul nr 1 acum al Romanistanului e Soros care a devenit acum oficial si seful guvernului ca pe Ciolanis 6-2 case il controla demult .

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ce putere sa aiba un stift rezervist al Armatei romane, ca mine, in fata organizatiilor mafiote transnationale? Unde ne sunt sindicatele alea care incaseaza niste bani de la pensionarii militari? Unde ne sunt generalii aceia cu bolovani grei pe umari si care odinioara taiau si spanzurau si acum tac chitic, lasand pe umerii pifanilor marunti greul manifestarilor publice si virtuale, de atitudine, impotriva savamolniciilor si abuzurilor tehnocratilor sorosisti si mafioti? Blogurile acestora lancezesc in silentio stampa! Golaneala asta a tacerii si complacerii in baza hazardului de pe umerii celorlalti miroase a lasitate si dezinteres! Sa fie oare multumiti cu pensiile acelea pe care nu-mi permit sa le comentez, pentru ca sunt tot de-ai nostrii si nu este treaba noastra sa decidem ce e mult si putin in contul altora? Se merita sa ne zbatem unii pentru folosul unora care stau ascunsi de dupa perdea si care asteapta rodul zbaterilor noastre? Pai, cum au luptat si s-au zbatut sa obtina acele grade care-i onoreaza, acum nu-i mai onoreaza sa-si mentina macar privilegiile si drepturile constitutionale si, de ce nu, eventualele mariri rezultate cinstit din Legea 223/2015? Sau sunt unii, si aici subliniez, care au muste pe caciuli si caschete si acum le este frica de scadentele ce ar putea sa le strice niste privilegii obtinute nu tocmai cinstit pentru gradele made si model Robert Turcescu & Comp.? Greu de spus, greu de interpretat, dar sigur stiut de noi si nu putem dovedi pentru ca nu detinem secretul stapanilor inelelor!!!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

A fost difuzata azi pe Romanistan TV o emisiune referitoare la mafia si mafiotii sorosisti din guvernul de tehnocrati, din preajma presedintelui si chiar acest personaj fiind direct implicat in manariile sorosiste! As fi vrut s-o urmareasca Fan Eufrosina & Rebut Machine! S-au dat si sumele primite cam de fiecare in parte, aproape toate personajele implicate si tot painjanisul acesta mafiot sorosist! Sunt politicieni, inalti functionari, aproape toti consilierii prezidentiali, aproape tot guvernul tehnocrat, pleava si jegul din media, gunoaiele anexe ale basismului patologic, precum bahica Monicaca Morcovei si alte laturoaie politice atinse de mirosul euroilor! Ma mir cum de l-au sarit pe Unguient de Gaoz-Vita Kobe! Ce tradatori fara personalitate, lipsiti de patriotism si empatie pentru semenii lor romani care acum sunt ,,tradusi'' in cel mai ordinar mod in fata puterilor oculte internationale care urmaresc destramarea Romaniei prin aceste fundatii mafiot-sorosist-masonice!