Un produs Blogger.

sâmbătă, februarie 23, 2019

CCR a creat inca un precedent de neconstitutionalitate, pe motiv de discriminare intre persoane aflate in aceeasi situatie juridica

62 comments
Articol reluat din iulie 2016.
Pagini uitate, pagini utile şi astăzi.

Nicio excepţie analizată până în prezent de către CCR nu a avut ca obiect discriminarea  între beneficiarii legii pensiilor militare introdusă prin art. 30 modificat de OUG 57/2017 prin raportare la art. 3 literele a), b) şi f)., încâlcându-se astfel art. 15 alin (1) şi art. 16 alin (1) din Constituţie.

Art. 3
a) principiul unicității, potrivit căruia statul organizează și garantează sistemul de pensii militare de stat bazat pe aceleași norme de drept, pentru toți participanții la acesta;
b) principiul egalității, prin care se asigură tuturor participanților la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeași situație juridică, în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege;f)  recunoștinței față de loialitatea, sacrificiile și privațiunile suferite de militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și familiile acestora pe timpul carierei.
COMUNICAT DE PRESĂ06.07.2016
"În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali este neconstituţională, în ansamblul său.
În ceea ce priveşte modificarea referitoare la încetarea de drept a mandatelor de primar şi de preşedinte al consiliului judeţean, în caz de condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile de corupţie prevăzute la art.289 (luarea de mită) şi art.290 (darea de mită) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, independent de modalitatea de executare a pedepsei principale, Curtea a reţinut că aceasta încalcă prevederile art.16 din Constituţie. Pe de o parte, norma generează discriminări între persoane aflate în situaţii juridice identice, respectiv care deţin calitatea de primar sau preşedinte de consiliu judeţean, întrucât referirea exclusivă la art.289-290 din Codul penal, cu înlăturarea celorlalte infracţiuni de corupţie şi de serviciu prevăzute de legea penală, nu are nicio justificare obiectivă şi rezonabilă, ci din contră dovedeşte o distincţie aleatorie şi arbitrară pe care legiuitorul o realizează cu privire la infracţiuni dintr-un domeniu reglementat unitar, care protejează valori sociale identice sau similare; pe de altă parte, creeazăprivilegii pentru persoane care exercită atribuţii de putere publică – consilieri locali şi judeţeni - şi care, alături de primari şi preşedinţi de consilii judeţene, se încadrează în aceeaşi categorie juridică a aleşilor locali, dar cărora nu li se aplică sancţiunea încetării de drept a maului."
                                        ****************
 Transpunerea Deciziei CCR in modificarile aduse de Guvern Legii pensiilor militare Nr. 223/215 este urmatoarea:
Norma care genereaza discriminari intre persoane aflate in aceeasi situatie juridica, adica intre militari, poilitisti si functionari cu statut special, toti avand calitatea de beneficiari ai legii pensiilor militare, este art. 40 pct.6 al OUG nr. 57/2015, prin care a fost modificat art. 30 al Legii  223/2015.
Prin aceasta norma,  Guvernul a introdus, fara vreo justificare obiectiva si rezonabila, un arbitrar plafon al cuantumului pensiei militare de 85% din baza de calcul definita de articolul 28, incluzând in acest aleatoriu plafon si drepturile contributive ale militarilor de 3%, 6%,9%, acordate de aceeasi lege,   prin art. 108,   ca pensie suplimentara. 
Plafonul imparte beneficiarii legii in doua categorii:
-1.Beneficiari cu vechime cumulata de pâna la 36 de ani, care-si valorifica intreaga vechime din decizia de pensie precum si integral sporul pentru pensia suplimentara.
-2. Beneficiari discriminati, cu vechime de peste 36 de ani, sanctionati cu nevalorificarea partiala sau totala a vechimii cumulate, recunoscuta in deciziile de calculare/recalculare a pensiei militare,  si a sporului pentru pensia suplimentara. Acestia pierd  ani multi din sporul de vechime pentru activitate defasurata in conditii deosebite, speciale sau alte conditii, vezi art. 9-11 din lege, precum si stagiile contributive ulterioare pensionarii, valorificate deja in deciziile anterioare noii legi, dar care nu mai pot fi valorificate nici in sistemul public de pensii.

Articolul 30 este discriminatoriu pentru beneficiarii legii pensiilor militare cu vechime de peste 36 de ani, raportadu-ne si la articolul nr.3 din lege in care este reglementat principiul egalitatii intre benrficiari.
Aceasta exceptie de neconstituţionalitate nu a fost ridicata de Av. Iepure si nici de Federatia Militara in petitiile adresate Avocatului Poporului. Petitiile lor au pus accentul pe probleme procedurale de emitere a ordonantei si pe discriminarea militarilor in raport cu alte categorii socio-profesionale, magistrati, aviatori civili, diplomati ec, in ale caror legi speciale de pensii procentul de pensie porneste de la 80%, fara plafonul de 85% din baza de calcul.
In raspunsul dat in luna martie,  aceasta institutie(Av Poporului) a retinut, nefiind sesizata concret, ca dispozitiile ordonantei 57/2015 se aplica egal tuturor beneficiarilor.
Din acelasi raspuns rezulta ca, potrivit deciziilor CCR si practicii Curti Europene a Drepturilor Omului,  nu sunt permise discriminari intre cei carora se adreseaza o lege, aflati in situatii similare.
Un drept acordat de lege nu poate fi suprimat pe motiv ca este redat prin alta lege, asa cum irational motiveaza , cu referire la Sporul pentru OMM, institutiile militare si cântaretii lor din online.
Deocamdata, exceptia poate fi ridicata de militarii care au primit decizie de pensie in acest an si nu li s-a valorificat in cuantum intreaga vechime cumulata, inscrisa in decizie, vechime care este  anulata de irationalul plafon de 85%.
Noi, cei pensionati inainte de anul 2016, vom putea contesta si formula exceptia de neconstitutionalitate dupa primirea deciziilor de recalculare, in baza art. 109 si 110 din Legea 223/2015, modificata prin OUG nr. 572015.


"Cu privire la critica de încălcare a art. 115 alin.(6) din Constituție, prin raportare
la dreptul fundamental la pensie, precizăm că, într-adevăr, Constituţia României prevede la art. 47 alin. (2), dreptul la pensie ca drept fundamental. Cât privește condiţiile şi criteriile de acordare a pensiei, modul de calcul şi cuantumul valoric este stabilit de legiuitor, care are totodată libertatea să le modifice. Este adevărat că, în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a sancționat reașezarea sistemului de calcul a pensiei stabilite potrivit principiului contributivităţii, în sensul diminuării pensiei aflate în plată - considerată drept câștigat, respectiv speranță legitimă. Însă, în speța de față, în primul rând diminuarea cuantumului pensiei de serviciu s-a realizat înainte de intrarea în vigoare a legii, astfel încât intervenția legiuitorului delegat nu a afectat drepturi câștigate, pensiile în baza Legii nr. 223/2015 nefiind în plată la data modificării. În al doilea rând, pensia militară de stat nu este o pensie bazată pe contributivitate, ci una derogatorie de la principiul contributivității, carestă la baza pensiilor publice stabilite conform Legii nr. 263/2010, exclusiv în raport de contribuţiile de asigurări sociale plătite pe toată durata activității în muncă, nu numai înultimii 5 ani de activitate. Spre deosebire de pensiile publice, pensiile militare de stat nu seplătesc din bugetul asigurărilor sociale – constituit din contribuțiile individuale, ci de la bugetul de stat (art. 5 alin. (2) din Legea nr. 233/2015). Cât privește eliminarea sporului de 15% adăugat la media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, constatăm că acordarea acestui spor ţine de politica statului în domeniul asigurărilor sociale şi nu se subsumează dreptului constituţional la pensie,ca element constitutiv al acestuia.
În ceea ce privește încălcarea principiului constituțional al egalității cetățenilor înfața legii, se constată că norma criticată se aplică tuturor persoanelor aflate în situaţiareglementată de ipoteza normei juridice, fără a institui privilegii sau discriminări peconsiderente arbitrare. Faptul că pensiile altor categorii profesionale, reglementatede alte legi speciale, se stabilesc în funcție de o bază de calcul și un cuantum calculate în mod diferit, nu poate fi luat în considerare, pensionarii militari nefiind în aceeași situație juridică cu militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare(???-perla n.m.). Jurisprudenţa Curții Constituţionale şi a instanței de contencios european adrepturilor omului a statuat că principiul egalităţii justifică dreptul la diferenţiere, deoarece egalitatea nu înseamnă uniformitate, iar situaţiile diferite sub aspect obiectiv şi rezonabil impun diferenţe de tratament juridic.În forma inițială a legii, la stabilirea pensiei militare s-ar fi folosit media tuturorveniturilor brute, sintagmă nedefinită de lege. Or, printre sumele incluse în venitul brut se află și sume de bani de natură nesalarială, pe care nu le primesc toți militarii, fiind conjuncturale. Includerea acestor tipuri de venituri nesalariale în baza de calcul a pensiei creează premisele stabilirii unor pensii în cuantum foarte diferit pentru persoane cu aceeași carieră și solde/salarii lunare brute egale. În această situație, persoane aflate în situaţii ar avea pensii diferite, fără a fi fundamentate pe criterii obiective și rezonabile, diferențele de sume fiind de natură a crea inegalități nejustificate. Dispozițiile art. 28 alin.(1) din forma inițială a Legii nr. 223/2015 erau de natură a crea diferențe în calculul pensiei între persoanedin aceeași categorie profesională. Or, Curtea Constituțională a statuat ca situaţiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esenţă pentru a se justifica deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire de tratament trebuie să se bazeze pe un criteriu obiectiv şi raţional, soluție în concordanță şi cu jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului. În cazul de față, persoane aflate în situații similare, sunt exclusiv beneficiarii Legii nr. 223/2015, și anume militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru care, în condițiile în vigoare la data prezentei, nu sunt instituite privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare."

62 de comentarii:

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

In consecinta, militarii trecuti in rezerva nu mai au drepturi decat la cheremul politicienilor, autoritatile statului se dezic de ei ca de ciorapii scosi din picioare, dupa trecerea in rezerva si in retragere, rezervistii nu pot avea pretentiile similare activilor, chiar sunt ignorati ca niste mobile uzate, iar activii nu au dreptul legal sa-si ceara drepturile constitutionale si reiesite din tratatele internationale NATO! Armata, in aceasta ordine de idei, este o obiala care este luata in suturi de catre clasa politica si autoritatile statului ce o batjocoresc ca pe o tarfa de pe cantura, in acceptiunea celor care de fapt ar fi trebuit sa ne respecte si sa ne onoreze drepturile intr-un stat de drept european si membru NATO! RUSINE CELOR CARE CALCA IN PICIOARE DEMNITATEA SI ONOAREA MILITARILOR!

Unknown spunea...

http://epochtimes-romania.com/news/un-general-marinimos-ontanu-si-a-ridicat-subalternii-din-primarie-la-rangul-de-ofiteri---245833

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Onoarea, Demnitatea si - mai ales - REPUTATIA - ne urmaresc Toata Viata. Si dupa sigilarea sicriului.

Iulian Mareș spunea...

Huhu Rez
Stiam ca, cel putin o persoana -un domn col(R), avocat, din Cluj- a solicitat in scris Av.Poporului printr-o motivare, in conformitate cu legea, neconstitutionalitatea art.40 / OUG 57 / 2015.
De atunci, ce s-a mai intamplat?....intrucat, cf prevederilor CCR, doar in instanta se poate solicita exceptia de neconstitutionalitate, iar Presedintele meu, este doar informat si, cu toate ca a semnat si promulgat L223 /2015, ..... A fost ocupat cu summit-ul NATO? Atata timp?

roza spunea...

in situatia asta ce se poate intreprinde? daca aveti posibilitatea ,trebuie facute demersuri chiasr la CC avand in vedere acesteasi atentionati toti ci de la camera deputatilor ,. dar dece nu pe strada suduindu-i pe MOTOC CIOLOSI DRAGNEA ,Dece DRAGNEA? pentru ca nu l-am auzit nici odata pomenind de rezervestii armatei ,ignorand total.Era pe aci un domn KISS care spunea ca se rezolva cu acea ordonanta ,dar se pare ca au fost vorbe in vant .

Unknown spunea...

@Roza & Co, aveti un stil agresiv si de repros la adresa celor care , totusi se zbat pentru apararea si obtinerea unor drepturi pentru toate categoriile de militari.Vad ca injurati ca la usa cortului pe toti cei implicati. Aici ma refer la Dogaru si pricina care si-au dedicat tot timpul numai problemelor pensiilor si a altor discutii despre drepturile pensionarilor si a militarilor. de dimineata pana seara , acesti oameni alearga pe la toate posibilele sedinte ale parlamentului etc.De asemeni , noi cativa piloti am constituit un grup de presiune pe la usile si in sedintele comisiilor parlamentare pentru constientizarea parlamentarilor despre ilegalitatile ce se vor fi facute in cadrul legii pensiilor militare. Pentru ace4asta trebuie sa fii bine informat, sa citesti mult, sa dai sute de telefoane si sa te adresezi multor institutii, sa iei legatura cu parlamentari , etc.Timp, munca, alergatura, nervi zdruncinati, bani aruncati, toate in interesul general ca noi nu mergem acolo sa sustinem doar un anumit element ci pe toate ,cot a cot cu camarazii nostri, Dogaru, Pricina, Dep Gl dr. Mircovici si altii si in loc de recunostinta sau macar respect unii de pe aici arunca cu noroi in munca noastra ( a mea).
Coana Roza, ce doresti, decat sa vorbesti aiurea mai bine vezi-ti de problemele tale sau spune-mi o actiune , cat de mica , un lobi , in favoarea respectarii si recastigarii drepturilor pensionarilor militari.
Eu v-am informat si va informez incontinuu, dar sunt unele chestiuni care nu depind de mine sau alt coleg ci vin de mult mai sus , de pe scara puterii.Nu este de vina nici Otilia sava, si ea primeste ordine , nici Motoc , care habar nu are cu ce se mananca pensiile militare ci a celor din MApN (greii din Statul Major General) birocratii si finantistii care zilnic isi aroga cate un spor incat nu le mai ajunge coala tip A4 si au trecut la A2, pentru etalarea lor!
Toate ideile toxice ale acestor nenorociti au picat ca o manusa in tomberonul guvernului Ciolos, care nu face nimic decat distribuie banii in interes politic , pentru asigurarea dainuirii la putere a tradatorilor de tara, neam si datini

R-26500 spunea...

Cu permisiunea gazdei blogului, va sugerez sa puneti mana sa va manifestati dezacordul la M.Ap.N. fata de Sectiunea a 2-a din noul proiect. Va indeamna sa faceti chestia asta pana si un ofiţer în activitate (atât cît îi permite botniţa pusă pe gură prin infama Sectiune a 2-a neconstitutionala din actualul statut al cadrelor cuprins in Legea nr. 80/1995):

"Citiţi noul proiect şi nu ezitaţi să vă spuneţi punctul de vedere. Aşa poate fi legea privind statutul nostru mai bună"! Asta va spune un colonel in activitate [http://www.presamil.ro/opinii.php?id=318].

Care nu aveti idei, copiati din precedentele 2 materiale de la mine de pe blog, semnati-le si dati-le in cap! La adresa de e-mail dlaj@mapn.ro. Nu trimiteti anonime, intrucat anonimele nu se inregistreaza si nu se iau in calcul!

Parca vad ca pana cum doar vreo 2 ne-am conformat, iar ceilalti ara miristea ca de obicei!

Cei care aveti buna credinta, scrieti la dlaj@mapn.ro. Constitutia interzice militarilor doar sa nu se inscrie si sa nu se organizeze in formatiuni politice. Atat! Iar nenorocitii astia vor sa bage prin lege organica 2 articole intregi cu minim 7 alte interdictii decat prevede Constitutia, respectiv cele de la Art. 11 si 13.

Atentie! Interdictiile inseamna una, iar restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati este alta mancare de peste. Restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati este prevazuta la Art. 12. Restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati nu se poate efectua insa decat in conditiile Art. 53 (1), cu respectarea neaparata a Art. 53 (2): "Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii". A se retine "în mod nediscriminatoriu" - adica ori la toti cetatenii, ori la niciunul si "fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii". Or, intregul Art. 12 aplica doar militarilor restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati - deci are caracter discriminatoriu si toate restrangerile mai aduc atingere si existenţei dreptului si libertăţii!" Pe de alta parte, toate deciziile CCR tematice precizeaza ca restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati trebuie sa aiba caracter limitat in timp, respectiv doar pt. situatia exceptionala care le-a generat. Iar nenorocitii astia le fac tot pe viata!

Sa NU mai spuneti ca ce legatura avem noi pensionarii cu activii! Avem si inca foarte mare! Din galeata in care suntem, doar ei ne pot scoate! Dar nu o pot face pt. ca au botnita pe gura cu interdictiile si celelalte. Asa ca putem sa contribuim si noi sa le fie rupta botnita si astfel sa ne poata ajuta si ei pe noi!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

,,Personalitatile politice'' ale momentului din Romanistan au un comportament si atitudine similare celor ale COCALARILOR! Ei mi-ar spune dojenitor si cu botul pus ca nu-i potrivit termenul, dar altul mai bland ca acesta, si ca sa-i alint oarecum, nu gasesc. Toate mofturile, pretentiile, dorintele si poftele guvernantilor au fost satisfacute! A vrut p...la lor salarii mari? Si-au votat dorinta! A vrut p...la lor adaos la pensii privilegiate? S-a facut dintr-o miscare si cu unanimitate de voturi! Au si alte 'jde mii de privilegii si avantaje, precum voiajele aiurea si in concedii cu masinile, combustibilul si pe banii statului! Justitia si-a tras partea leului la privilegii si salarii propunandu-si si votandu-si singura procentele si sumele, asa cum o fac camatarii de la coltul strazii, dar cand a fost vorba de colegii lor de la alte institutii de forta ale statului, s-au pus paravan cu dusmanie, ura si gelozie morbida, de parca le-am fi luat amanta din timpul actului sexual daca ne-am cerut drepturile constitutionale si legale! Qui prodest, doamna Justitie nedreapta si incorecta, dar generoasa si partinitoare cu tine insuti? Si ce rezultate aveti, daca coruptia endemica a inflorit si mai tare, dati sentinte cu suspendare la marii infractori, le lasati averile furate din praduieli iar magistratii sunt prinsi pe capete luand sfanta si binecuvantata spaga, romanasii, in unanimitate, pierzandu-si increderea in impartirea dreptatii si crezand ca Justitia este partasa cu infractorul si nu cu CINSTEA?! Cui dracului sa ne mai adresam pentru DREPTATE in acest stat MAFIOT condus de COCALARI, daca Justitia danseaza cu ei pe melodia mortii societatii si-al Armatei pe acelasi ring comun!?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ma uitam in jur sa vad cine l-a suparat pe Viorel Kis...Te cred, prietene, cand te superi ca cineva se adreseaza nu tocmai potrivit la adresa lui Col. Dogaru si Pricina, pentru ca numai cei doi au mai ramas pe redute si prea putini ii sprijina, precum un G.ral Mircovici si o mana de sufletisti, ca aviatorii! Dar, asa cum zicea colega Roza despre Dragnea, se merita sa-i dam o capatana de porc in mestecatoare si una de usturoi in freza, si inca mai merg si cativa dupaci cu palma de la picior! Mafiotul asta, tradator si turnator la impostorul si interlopul Ciolannus Smen, l-a terminat pe Ponta, acum vrea sa bage si tot PSD-ul in cacao, iar in ce privesc militarii chiar ca nu face nimic arivistul asta imbogatit, si care a bagat mortii din cimitire in cabinele de vot! Cum dreakul sa-l atentionam ca o s-o fure rau de la noi daca el nu se scoala din morti pentru drepturile noastre ca sef de partid de stanga si obligat sa intervina in sensul dreptatii?! Cine poate sa-i dea un sut in cur...peni sa-l trezeasca pe acest adormit si cu gandul numai la averile sale praduite, manca-i-as talentele lui de Buftea?!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ R 26.500, cand am vrut sa fac propuneri si sugestii si sa protestez in mod decent si corect pe subiecte legale si arzatoare m-au blocat pe trimtere, si cu tot chinul nu pot debloca, dar inca ma mai pune sa le dau amanunte cand mi-au iesit primii dinti de lapte, cand m-am masturbat prima oara sub plapuma, ca viceprimarul de la Bucale, cand am facut primuul sex, cand am avut pojar si cand am de gand sa crap din lumea asta sa scape dracului de mine, care le sunt un dinte veninos in garlejele lor sparte!

roza spunea...

dle KISS . nu v-am facut nici un reprosi , dl DOGARU ,asa este se zbate ,comunica , dar nu prea se leaga nimic. Eu vad doar ca ii doare in C pe cei din PSD , niciunul nu zice nimic cand vin la televiziuni si mai ales cand vine DL DOGAU aceia de la antena 3 ii ppune pumnul in gura ,Dece nu il abordati pe DRAGNEA care ii ceruse lui frantuzit sa nu se amestece in legile deja promulgate , DECE? acum cu precedentul creat de C C , trebuie actionat ff rapid . oricum este jenant ca militarii au ajuns sa se milogeasca la portile imbuibatilor ,pacat

R-26500 spunea...

@ Corneliu, vineri, 8 iulie 2016, 10:54:00 EEST. Am probat in urma cu cateva minute si nu mie nu mi s-a intamplat ce afirmi tu. Cel mai probabil ca ai comis o eroare de incepator. Ai accesat direct pe link adresa dlaj@mapn.ro si ai iesit din formatul clasic de expeditie a e-mailurilor (probabil pe Outlook). Sau ai probleme cu propria adresa de e-mail.

Deschide propria adresa de e-mail (fa-ti daca nu una pe gmail, astea pe gmail sunt cica pt. oamenii mai seriosi si au si securizare sporita a corespondetei, scrie SIMPLU la destinatar dlaj@mapn.ro si functioneaza precis. Am dat in ultimul meu UPDATE o mana de ajutor in acest sens!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@R26.500 Onorabile, abia l-am pus la punct si nu vreau sa-l mai dau peste cap si sa mai stau pe tusa, dar ceva exista, intrucat am patit-o si in alte situatii, asa ca astept baiatul care mi-l pune la punct si sa raman pe-o strategie de postare care sa nu-mi mai dea batai de cap. Oricum, ei ce au in cap asta o sa faca, o garantez tuturor, pentru ca masoneria si sorosismul isi spun ultimul cuvant in Romania tradata!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Roza, apropo de poalele in cap de pe pagina cealalta, la indicatia lui Viorel: Nu le trebuiesc poalele voastre in capul acestora, ci doar mestecatorile pline cu macra! Le asiguram noi, masculoizii, gratuit cateva kintale, sau tone, sa le umplem si congelatoarele doldora pentru toate sarbatorile de iarna si pomenile de la moartea lor!

roza spunea...

acel ordin onorific vechime efectiva sau cumulata, adica sa zicem 18 ani vechime stabilita decizie pensie prin adugarea grupei speciale, am inteles ca acest OM se atribuie odata cu pensionaarea , sau cum?

emillian123 spunea...

Domnilor: prea dati crezare tuturor "naroziilor".... cu "masoneria" si "sorosismul"-consumandu-va INUTIL energiile; tote cate ni se intampla=sunt "facute"... de ai "nostrii"...pamanteni-aflati in partidul UNIC -dar avand "filiale"....-in TOATE PARTIDELE de la noi (cu O.Z.U.-ZILNIC...!), impreuna cu fratii lor...ceva mai estici...de dincolo de Nistru...!

F16 spunea...

Mos dement,mai pleacă și scutește-ne!vomit dacă mai citesc torentul de invective perverse pe care le reversibil asupra blogului.Admin,te tot nu mai opri părerile oamenilor normali!

roza spunea...

mai spuneti si ceva referitor la aceasta postare . Ce e de facut ,cum s-ar putea presa parlamentul ;etc

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@F16, care ti-e doza zilnica de cocartz? Pare ca l-ai scapat de sub control, dar si pe tastatura! Ai intrat in vrie si ti s-a pierdut azimutul pe scara miimilor de ai ramas pe reflector zero! Pe ce tancuri zici ca ai birjarit planorul YAR cu tragaciul din buric? Ce-s alea perverse, ca intamplator, sau nu, m-am nascut in Tg. Ocna si se pare ca le am! Ia mai jai baro la ceanga parpales una ca la Clejani sau Popesti-Leordeni sa schiaune si matza din soba! Hadale, ca esti moale la ce tii sub puale!

Huhu Rezea spunea...

@F16
Nu te-a angajat nimeni pe post de critic sau cenzor al comentariilor de pe acest blog.
Nu esti in stare sa produci nicio idee coerenta despre problemele puse in discutie.
Urâta specie de rezervist esti baiete!

A.Mărăşteanu spunea...

@F 16- Sunt pe blog personaje pe care trebuie sa le ignori din moment ce admin le tolereaza, ori alti useri le duc dorul atunci cand vremelnic dispar in ceata. Sunt putini cei care posteaza doar atunci cand au cu adevarat ceva de spus, la obiect, documentat, fara sa bata campii. O minima selectie a postacilor de serviciu te va scuti pe viitor de multe mizerii scrise acolo unde asteptai cu totul altceva!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Huhurez: Sa-i spun astui bagacios paralel, cu casul la cioc, ca in anii de sfarsit '60, inceputul lui '70, pe cand tractoristul la aparatul cu volan si aripi de F 16 nici nu visa la lumea asta, se purtau ciorapi rosii, flausati, numiti si malagambisti, purtatorii find porecliti dupa acest tip de ciorapi, dar erau si din cei de nylon, care purtati o zi, spre seara putzeau au starv si puteai sa-i si arunci la gunoi ca nici la spalat nu le ieseau damful de sconcs! Se pare ca individul e si el malagambist pe ciorapi de nilon manjiti cu kaki, sau kakao dar, nearuncandu-i, seara ii baga la tigaia cu untura incinsa si ii prepara cu jumari de porc si niscaiva bulio, iar dupa ce serveste aceasta frugala gustare si mai ingurgiteaza si cateva stacane cu carmol oparit de canicula, incepe sa guitze pe bloguri cu grohaieli paralele cu problemele dezbatute! Malagambistii murisera candva, odata, dar se pare ca au ramas muguri si vlastari care acum se dezvolta stramb pe lujerul caracterelor, supurand venin otravit dintr-un scop simplu: Atata stiu, atata ii duc mintea, atata fac! Si daca l-as fi provocat c-o vorba macar... Amin.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@A. Marasteanu, problema se pune daca F 16 poate avea admiratori ca tine, adica cu acelasi mod de a percepe realitatile si a va pastra verticalitatea, fara a deranja pe cei din jur, daca nu va deranjeaza direct cu ceva! Ai auzit despre dreptul la opinii, ca si de libertatea de exprimare? Sau poate ai fost prea uzat in comisiile de cenzurare ale opiniilor altora ca sa admiti si aceste drepturi? Cine se aseamana, se aduna, in speta malagambistii au si acest drept, chiar si constitutional, si nimeni nu s-ar opune daca nu deranjeaza prin atitudini ostile fata de alti postatori care nu se lasa dirigiti ca asa vor malagambistii! Voi posta si de acum tot ceea ce gandesc eu, si nu ce doresc malagambistii!

roza spunea...

VORBA lui LENIN; CE E DE FACUT?

F16 spunea...

Mare dreptate ai!!!

instalatoru spunea...

Vin veşti, aşa voalate, de la Varşovia! Cum care? Aia cu Tratatu'. Da acu e pe invers... Nu comentează nimeni aceste evenimente istorice? Ţine-ţi minte datele 8-9 iulie 2016, că la ele se vor referi mulţi, multă vreme de acu'... Da Doamne dă să greşesc...Pensii bune nu vom avea, da ce comenta, dacă vom trăi, sigur...Un sfârşit de săptămână ca un weekend!

instalatoru spunea...

Banc: În pădurea de la Varşovia s-au întâlnit iepuraşii să socializeze. Şi se distrau ei aşa şi dădeau din lăbuţe şi din când în când câte unul mai spunea aşa, făcând cu ochiul şi sărind în sus: "Vreau să-l mănânc pe urs, Vreau să-l mănânc pe urs..." Acesta, întâmplător trecea cu MIG - ul pe acolo, că mergea la Baltica la peşte şi îi aude, fireşte, şi îi întreabă aşa agale, de sus: " Ce spuneţi băieţi şi fetiţe?!... Vai. da se poate? ". Iepuraşii, surprinşi, au răspuns speriaţi: " Iertaţi-ne Nenea, ne jucăm şi vorbim prostii..."

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Zorin Bercea: Poti sa tii minte, pentru ca interlopul de casoaie s-a dus acolo tot indiferent si cu fituici scrise de altii...oare sa avem impresia ca interventiile sale sunt si proprii? Campania electorala pentru Ciolosderos si a guvernului ,,meu'' a inceput cu aceasta tocana de legume de la Varsovia si pe care rusii si lumea civilizata nu da doi bani gauriti! America are un arsenal de arme atat de urias, ca n-or fi prosti sa opreasca industria de razboi ca in Romanistan! Aia trebuie consumata prin provocari! Acolo se vara batzul prin gard si sunt asmutiti atat ursul sovietic, cat si galbejitii care din cauza ca mananca orez se constipa, se screm si strang din ochi pana le raman mijiti! Americanosii licurici au probleme sentimentale cu niste insule ale Vietnamului din Pacific, ravnite de chinezoi, cu interesele licuricilor de punti intre lumi si baze militaroase, apoi ii zadara pe rusnaci sa investeasca in aparare si astfel sa ramanan in urma economic si alte chestii ascunse de ochii nostrii, dar e un moment proprice pentru campania electorala a infractorului de la Cotrocello sa mai ia voturi de la fraieresteni! In rest, absolut nimic important cu flote si alte prostii si idiotenii in Balata Mare, numita si Neagra lui Merkel expusa la plaja!

Iulian Mareș spunea...

Îmi pare rău să o spun, dar în ROU nu există în cadrul establishmentului o cultură a empatiei și grijii pt pensionari și în general pt vârsta 3 și 4!

vasile iosif spunea...

D-le H,

Din pacate acum avem o exceptie analizata de CCR pe art.3o incalcandu-se grav atat art.2, literele a, b si f din Legea nr.223/2015 precum si art.15 alin.1 si art.16 alin.1 din Constitutie, fapt ce dovedeste "inconsecventa" - ca sa fiu elegant - CCR si incalcarea propriei jurisprudente privind tratamentul juridic egal al unor situatii juridice identice, nediscriminarea in cadrul aceleiasi categorii socio-profesionale si utilizarea de criterii rationale si obiective, prevederi obligatorii a fi respectate chiar in domeniul pensiilor de serviciu, asa cum sunt ele, neaparate, neprotejate, la mila factorului politic, supuse revizuirii si micsorarii, nesimtite, nemeritate, nesustenabile, etc.

V-am mai rugat sa publicati si sa va aplecati asupra continutului DECIZIEI Nr.652
din 30 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.30 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat,publicată în Monitorul Oficial nr.114 din 13.02.2019. pentru ca face ISTORIE in modul de distorsionare a dreptului spre MARETIA acestuia.

Desi petentul a invocat toate DISCRIMINARILE REALE DIN INTERIORUL ACELEIASI CATEGORII PROFESIONALE - respectiv a militarilor -provocate de vechimea cumulata, de optiuni discriminatorii in alegerea sistemului de pensii, a fost executat fara drept de apel, in conditiile in care CSP a MApN a informat CCR ca " DE ACEST SPOR - pensia suplimentara -n.m. - beneficiaza TOTI PENSIONARII AFLATI IN EVIDENTA....."

Astfel pct.19 din Decizie devine un "monument de drept" ce ar starni si amuzamentul studentilor din anul I de drept la materia "Drept constitutional" vazand cum o pensie contributiva pentru care ANGAJATUL a platit CONTRIBUTII este transformata intr-un SPOR - adica un venit platit de ANGAJATOR, ca sporul de radiatii, de clasa, de confidentialitate, etc., si evident confiscat desi nu face parte din baza de calcul limitata la 85%. " Curat neconstitutional da' umfl-o "

Cu stima,

Huhu Rezea spunea...

@Iosif
Contestatorul care a ridicat excepția de neconstituționalitate a art. 30 a criticat mai mult efectele art. 30 pentru unele categorii de pensionari, fără să pună în evidență contradictorialitatea lui cu art.
3 literele a), b), f) astfel încât CCR să decidă că plafonarea din art 30 este constituțională în masură in care respectă principiile din art. 3
Nici la art. 28 privind baza de calcul nu s-a scos în evidență contradictorialitatea lui cu art. 31 privind baza de stabilire a CIBS.

Gigi spunea...

@H
Onorata instanță,pricepe cam greu când este vorba de legile pensionarilor militari.
Daca erau atacate drepturile lor,atunci pricepeau repede și a 2-a zi o rezolvau.
Toată considerația pentru magistrații care cunosc meserie,incoruptibili și neaserviți politicului!
Să avem o duminică frumoasă!

Cornel spunea...

Contestație aflată pe rol la CCR, la care nu am primit decizie.

Către
CURTEA DE APEL
SECȚIA I CIVILĂ
DOSAR NR.

DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul, domiciliat în Mun., str., nr. 22, jud., posesor al CI seria, nr., eliberată de S.P.C.L.E.P., cu CNP, în calitate de reclamant formulez,
CERERE DE SESIZARE A CURȚII CONSTITUȚONALE A ROMÂNIEI

În conformitate cu prevederile art. 142 pct. 1, art. 146 lit. d, din constituție și a art. 29 din Legea 47/1992 republicată, cu privire la următoarele aspecte de neconstituționalitate ale unor prevederi din legea 223/2015, modificată. instituite prin art. 40 din OUG 57/2015, modificări prin care se încalcă mai multe principii și drepturi constituționale, după cum urmează :
- Încălcarea art. 61 pct. 1, din Constituția româniei, care prevede că ,,Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării.,, , pentru următoarele motive:
Prin adoptarea art. 40 din OUG nr. 57/2015, guvernul și-a depășit atribuțiile, intervenind brutal în atribuțiile parlamentului, aducând modificări la o lege organică, înainte de intrarea sa în vigoare, încălcând prevederile constituționale menționate și ale art. 58 al. (2) din Legea 24/2000, care prevede că ,,În situații temeinic justificate, prin excepție de la prevederile alin. (1), actele normative de importanță și complexitate deosebită pot fi modificate, completate sau, dupa caz, abrogate de autoritatea emitentă și în perioada cuprinsă între data publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, și data prevăzută pentru intrarea lor în vigoare, cu condiția ca intervențiile propuse să intre în vigoare la aceeași dată cu actul normativ supus evenimentului legislativ.,,. În cazul nostru autoritatea emitentă a legii 223/2015, fiind Parlamentul României. Dacă legea nu permite modificarea unui act normativ, printr-un act inferior și de către o altă autoritate decât cea emitentă, înainte de intrarea sa în vigoare, prin nerespectarea acestei prevederi legale nu se încalcă principiul separației puterilor în stat și implicit Constituția României ?
- Încălcarea art. 115 din Constituția româniei, unde la pct. 1 se prevede că ,,Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice..,, și pct. 6, unde se prevede că ,, Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.,, pentru următoarele motive:
Prin adoptarea art. 40 din OUG nr. 57/2015, guvernul și-a depășit atribuțiile deoarece a modificat mai multe articole din legea 223/2015, lege organică, prin care se produce o ingerință în atribuțiile constituționale ale Parlamentului României, legiferând în locul acestuia și aducând atingere dreptului la proprietate privată, statuat de legea organică.

Cornel spunea...

- Încălcarea art. 108 pct. 4 din Constituția româniei, care prevede că ,,Hotărârile şi ordonanţele adoptate de Guvern se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistenţa hotărârii sau a ordonanţei. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituţiilor interesate.,, pentru următoarele motive:
Ordonanța în cauză, nu a fost contrasemnată de ministrul justiției, deșii acesta conform prevederilor legale și deducției logice, are atribuții de punere în aplicare a legii Pensiilor militare. Deoarece de această lege beneficiază și funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justiției, instituție menționată în cuprinsul legii 223/2015 și care trebuie să pună în aplicare prevederile acesteia, să întocmească dosarele de pensie și să le transmită Caselor sectoriale de pensii la care sunt arondați și cu care sunt obligați de lege să încheie anumite protocoale.
- Încălcarea art. 44 pct. 1,3,4,6 și 8 din Constituția româniei, care prevăd că ,,(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.,, ,,(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.,, ,,(4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.,, ,,(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie.,, ,,(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.,, și

Cornel spunea...

- Încălcarea art. 139 pct. 3, din Constituția româniei, care prevede că ,, Sumele reprezentând contribuţiile la constituirea unor fonduri se folosesc, în condiţiile legii, numai potrivit destinaţiei acestora.,, pentru următoarele motive:
Dreptul meu la pensia suplimentară, o pensie contributivă, care este un drept patrimonial constituit pe principiul contributivității și mutualității între militari, așa cum se menţionează în actul normativ prin care a fost instituită pensia suplimentară(Decretul nr. 141/1966, ulterior devenit Legea 6/1967), este rezultatul unei obligaţii legale de contributivitate individuală, care dă naştere obligaţiei corelative din partea statului de a plăti pensia suplimentară, potrivit destinației acestora, respectiv în afara pensiei militare de stat. Prin decizii anterioare Curtea Constituțională a statuat că statul are obligația pozitivă de a lua toate măsurile necesare realizării acestei finalitați și de a se abține de la orice comportament de natură a limita dreptul la asigurări sociale.
- În legea de instituire a pensiei contributive suplimentare legiuitorul prevede la art. 57 următoarele ,, Cu începere de la 1 ianuarie 1967 se instituie, în afara pensiei militare de stat, pensia suplimentară, care se bazează pe principiul mutualității între militari.,,
Mai departe la art. 60 pct. 1, din actul normativ se prevede ,,Cuantumul pensiei suplimentare pentru cei care au contribuit cel puțin 20 ani la fondul acestei pensii este de 16 la sută din solda care a stat la baza calculului pensiei militare de stat.,,
Pot înțelege faptul că între timp statul a scăzut acest procent privind pensia contributivă suplimentară la 6% pentru cei care au contribuit cel puțin 20 ani la acest fond, dar de aici până la ,,naționalizarea,, acestui drept, printr-un artificiu legislativ de includere a acestor procente în calculul pensiei militare și apoi limitarea acordării drepturilor prin instituirea unui prag de creștere a pensiei militare de 85% din baza de calcul, este o încălcare crasă a drepturilor constituționale prevăzute de art. 16 și 44 și produce o discriminare fără precedent, între persoane cu statut asemănător.

Cornel spunea...

- Discriminarea este atât în rândul pensionarilor militari, cât și față de pensionarii din sistemul public de pensii, unde constituțional, legiuitorul a prevăzut la art. Articolul 168 pct. 1) că aceste procente se adaugă la punctajul contributivității în baza căruia se stabilește pensia de stat, legiferând următoarele: ,,Asigurații care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiază de o creștere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:
a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;
b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;
c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;
d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;
e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;
f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;
g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;
h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;
i) 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.
(2) Asigurații care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară beneficiază de o creștere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:
a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;
b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.,,
Această regulă prevăzută în legea de înființare a pensiei contributive suplimentare de instituire în afara pensiei militare de stat, a fost respectată în decursul timpului de legiuitor, inclusiv în Legea 223/2015, varianta aprobată de Parlamentul României și publicată în Monitorul Oficial prin Decretul 682/2015, la data de 27.07.2015, și în art. 108 se prevedea următoarele: ,,Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au plătit contribuție la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la bugetul de stat beneficiază de un spor procentual la cuantumul pensiei stabilite în condițiile art. 29, 30 și 39, astfel:
a) 3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani;
b) 6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani;
c) 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani. ,,
Această formulare era perfect constituțională și legală și nu lăsa loc de interpretare, deoarece procentele datorate contribuabililor, ca obligație corelativă din partea statului, în funcție de perioada de contribuție pentru pensia suplimentară, se adăugau ca un spor procentual la cuantumul pensiei militare.
- Acest drept a fost anulat, prin adoptarea art. 40 din OUG nr. 57/2015, de către guvern, care și-a depășit atribuțiile, intervenind într-un mod brutal modificând art. 108 din Capitolul VIII – Dispoziții finale, din Legea pensiilor militare așa cum a fost promulgat de parlament, în totală contradicție cu motivarea expusă în preambulul ordonanței, subminând principiile expuse la art. 2 din lege.
Articolul 108, modificat de pct. 20 al art. 40 din OUG nr. 57/2015, prevede: ,,Pentru militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au plătit contribuție la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor de:
a) 3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani;
b) 6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani;
c) 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani.
Se constată că această prevedere este neconstituțională, deoarece în interpretarea și aplicarea sa, casele de pensii sectoriale, introduc procentele datorate pentru pensia suplimentară care este una contributivă, în calculul pensiei militare, care este constituită pe principiul recunoștinței față de loialitatea, sacrificiile și privațiunile suferite de militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și familiile acestora pe timpul carierei, așa cum prevede art. 2 lit. f din lege.

Cornel spunea...

Prin introducerea procentelor aferente contribuției la pensia suplimentară, în cuantumul pensiei militare, se folosește un artificiu de recunoaștere a pensiei suplimentare datorate de stat, dar totodată, acest drept este amputat ulterior de modificările aduse la lege de pct. 6 al art. 40 din OUG nr. 57/2015, care stipulează: ,,Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 30 - Pensia stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28."
Înstitruirea acestui prag de 85% a pensiei militare, face discriminare între beneficiarii legii 223/2015 și beneficiarii legii 303/2004, pentru care legea prevede la art. 82 alin. 4, atingerea prag ului de 100% din baza de calcul. Curtea Constituțională a României, prin Decizia nr. 20/2000 a statuat că ,,instituirea pensiei de serviciu pentru cadrele militare şi pentru magistraţi nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensaţie parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora trebuie să li se supună militarii şi magistraţii.
În acelaşi timp Curtea Constituţională constată că, faţă de asemănările subliniate anterior între situaţia cadrelor militare şi cea a magistraţilor, avându-se în vedere şi caracteristicile comune ale statutelor aplicabile acestor categorii profesionale, care au determinat în mod obiectiv reglementarea prin lege, în mod aproape identic, a pensiei de serviciu, nu se poate identifica o raţiune suficientă care să justifice aplicarea unui tratament diferit magistraţilor faţă de cadrele militare,, astfel cum s-a procedat prin modificarea art. 30 din noua lege a pensiilor militare.
Cele de mai sus, sunt susținute de prevederile din Constituția României și de tratatele și legislația Uniunii Europene pe care România le-a ratificat.
În combaterea discriminătilor menționate, Curtea s-a pronunțat în mai multe rânduri, statuând că: ,,Diferenţa de regim juridic ce se creează între pensia magistraţilor şi pensia militarilor constituie, în condiţiile înfăţişate prin considerentele anterioare, o încălcare de către legiuitor a egalităţii de tratament juridic, ceea ce, în absenţa unei determinări obiective, este contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, în înţelesul conferit acestui text constituţional prin dispoziţiile actelor internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte. Între acestea figurează şi prevederile referitoare la nediscriminare ale art. E din partea a V-a a Cartei sociale europene revizuite, al căror cuprins, conturat prin dispoziţiile corespunzătoare ale anexei, cuprinde şi dispoziţia conform căreia „O diferenţă de tratament pe un motiv obiectiv şi rezonabil nu este considerată ca discriminatorie”. Din aceste dispoziţii, care sunt obligatorii pentru statul român, făcând parte din dreptul intern, conform art. 11 din Constituţie, ca urmare a ratificării Cartei rezultă că este discriminatorie diferenţa de tratament juridic ce nu se întemeiază pe un motiv obiectiv şi rezonabil.
În acelaşi sens este de altfel şi jurisprudenţa îndelungată a Curţii Europene a Drepturilor Omului care a statuat, în aplicarea prevederilor art. 14 pentru interzicerea discriminării, din Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, că reprezintă o încălcare a acestor prevederi orice diferenţă de tratament săvârşită de stat între indivizi aflaţi în situaţii analoage, fără o justificare obiectivă şi rezonabilă (de exemplu, prin hotărârea pronunţată în cazul „Marks contra Belgiei”, 1979).

Cornel spunea...

Așadar, o parte din beneficiarii legii 223/2015, modificată, care după aplicarea prevederilor art. 29 lit. b, depășesc limita procentuală de 85% prevăzută de art. 30 modificat, cât și cei ce nu pot valorifica până la acest prag, toate procentele de care ar trebui să beneficieze ca urmare a vechimii și a contribuției lor la pensia suplimentară(3,6 respectiv 9%), se văd discriminați și deposedați în tot și în parte de acest drept constituțional.
În cazul meu, pensia de serviciu stabilită datorită îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 16 și 29 lit. a, este în procent de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28, iar după aplicarea prevederilor art. 29 lit. b, procentul pensiei crește la 88%, procent ce depășește pragul de 85%, instituit de modificările aduse la lege, de pct. 6 al art. 40 din OUG nr. 57/2015.
Astfel, datorită acestor neconstituționalități ale modificărilor aduse legii, eu mă văd deposedat de un procent de 3% din dreptul meu prevăzut la lit. b a art. 29 din legea 223/2015, modificată și de întreg procentul aferent dreptului meu constituțional la pensia suplimentară, respectiv 9%, ca urmare a contribuției mele la acest fond mutual de pensii, o perioadă de peste 25 ani, deci în total un procent de 12%, creândumi o nedreptate excesivă.
Ironia sorții, face ca imediat după data mea de pensionare să iau cunoștință că un coleg, care a lucrat 16 ani ca polițist(față de 26 ani eu), având o vechime cumulată de 39 ani și 7 luni (eu 48 ani), și 21 de ani contribuție la fondul de pensii suplimentare(procent aferent 6%)(eu 34 ani) să se pensioneze, beneficiind de același procent de 85% al pensiei militare ca și mine, asta da egalitate.
În aceste condiții, cum sunt aplicate principiile de la lit. a – f prevăzute în art. 2 din legea 223/2015, modificată ? Și cum îmi sunt aplicabile mie prevederile constituționale,
Această neconstituționalitate, compromite principiul contributivităţii atât pe Pilonul 1, dar mai ales pe Pilonul 2 și 3 de pensii și se crează în acest sens un precedent foarte periculos privind încălcarea dreptului la proprietate.
Prin legea Pensiilor militare, în afara pensiei de serviciu, se reglementează și alte drepturi și compensații, respectiv pensia suplimentară instituită de Decretul nr. 141/1966, ulterior devenit Legea 6/1967 și în considerarea vechimii şi a activităţii meritorii se mai beneficiază de ordinul „Meritul Militar”, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare. Aceste drepturi sunt prevăzute ca procente, în acte legislative diferite, unde se menționează că procentele cuvenite fiecărui beneficiar, se adaugă la pensia militară.
Dacă aceste legi de instituire nu sunt abrogate, cum să se modifice modul de aplicare al acestora ?

Cornel spunea...

- Acțiunea promovată în instanță de mine, ce face obiectul dosarului nr. /2017, are ca subiect contestarea deciziei de pensie nr. 6 din 1.2016, ce mi-a fost eliberată de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne și a Hotărârii nr. .01.2017, a Comisiei de Contestații din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, deoarece consider că prevederile legale aplicate sunt neconstituționale, discriminatorii și îmi afectează drepturile constituționele și prin decizia ce o veţi pronunţa să sesizați Curtea Constituțională a României pentru exceptiile de neconstitutionalitate ridicate.
Astfel după modificările aduse la lege de art. 40 din OUG nr. 57/2015, cei chemați să pună în practică aceasta, respectiv Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, dă o altă interpretare legii și confundă termenii din lege, care fac referire la ,,pensia militară,, și ,,pensia de serviciu,,.
În art. 28 din Legea nr. 223/2015 se prevede care este baza de calcul a ,,pensiei militare,, nu a ,,pensiei de serviciu,,.
În art. 29 se prevede că ,,pensiea de serviciu,, se calculează în procente și care este cuantumul acesteia. Și tot în acest articol se mai prevede că ,,pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28,, sau dacă vechimea este mai mică se scade câte un procent din baza de calcul.
La art. 30 din lege, se folosește doar termenul de pensie, astfel : ,, Pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28."
Sporul pentru pensia suplimentară este prevăzut abia în art. 108 din lege, de unde se concluzionează, interpretând teleologic şi sistematic din prevederile legale anterior menţionate, că acest spor se adaugă la pensia militară, indiferent dacă prin aplicarea lui se depăşeşte 85% din baza de calcul.
Artificiul de introducere a pensiei suplimentare contributive în modul de calcul al pensiei de serviciu, este o acțiune intenționată, având ca rol tocmai limitarea acestor drepturi și în același timp discriminator, în raport cu alți colegi care nu au contribuit sau nu mai contribuie la acest fond de pensii suplimentar, din anul 2011 și automat nu vor fi afectați ca și mine de modificările aduse de art. 40 din OUG nr. 57/2015, la Legea 223/2015 și interpretarea acestora.

Cornel spunea...

Este dreptul legiuitorului să instituie pensiile militare, să stabilească cuantumul pensiei de serviciu cât și limita maximă a acesteia. Dar legiuitorul nu are dreptul ca prin legiferare sau modificările aduse să schimbe destinația unor fonduri și să producă discriminări între beneficiarii legii. Așa cum pe mine m-a deposedat de dreptul constituțional și patrimonial la pensia contributivă suplimentară, constituită pe principii și în scop clar definit atât în legea de instituire a acestui fond de pensii cât și de Constituția României.
Această pensie suplimentară trebuie să fie adăugată și nu introdusă în pensia militară, așa cum ea era prevăzută în art. 108 din Legea 223/2015 originală și așa cum sunt adăugate și procentele aferente Semnului Onorific ,, În Serviciul Patriei”, procent instituit și prevăzut deasemenea de un act legislativ separat de legea pensiilor militare. Acest fapt este consfințit și de prevederile legilor ce le stabilesc, respectiv Legea 6/1967 și Legea 80/1995 și de prevederile art. 139 alin. (3) din Constituția României, legi care primează în fața OUG nr. 57/2015.
Dispoziţiile legale criticate încalcă și prevederile constituţionale înscrise în art. 15 și art. 16 alin.(1) din Legea fundamentală, conform cărora "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări,,.
Față de cele menționate mai sus, solicit să dați curs cererii mele și prin decizia ce o veţi pronunţa să sesizați Curtea Constituțională a României pentru exceptiile de neconstitutionalitate ridicate, privind modul prin care a fost modificată Legea 223/2015, de către Guvernul României, înainte de intrarea sa în vigoare, prin încălcarea procedurilor de legiferare, respectiv prin încălcarea art. 58 al. (2) din Legea 24/2000, cu ocazia adoptării art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015. Și nu în ultimul rând neconstituționalitatea art. 30 și a art. 108 din Legea 223/2015,modificată prin adoptarea art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, prin care se încalcă drepturile și prevederile art. 15, art. 16 alin.(1), art. 20, art. 21, art. 44 pct. 1,3,4,6 și 8, art. 52, art. 53, art. 56 pct. 3, art. 61 pct. 1, art. 108 pct. 4, art. 115 pct. 1 și 6, 136 și art. 139 pct. 3 din Constituția României, datorită motivelor expuse mai sus.
Depun cererea în două exemplare.
Vă mulțumesc anticipat.

Semnătura,


Domnului Preşedinte al Curții de Apel

Huhu Rezea spunea...

@Mihaila
Aceste motive extrinseci de neconstituționalitate au mai fost invocate la CCR și au fost respinse.
Avem decizii ale instanțelor prin care s-a constatat că în deciziile emise Casele Sectoriale au interpretat greșit art. 108 din 223 și că plafonul de 85% se adresează doar bazei de calcul stabilite potrivit art. 28. Nu intra in el și procentele pentru pensia suplimentară.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,

De ce sa le respinga? Nu sunt legale aprecierile din solicitarea Mihaelei?
Si daca deciziile emise Casele Sectoriale au interpretat greșit art. 108 din 223 in sensul că plafonul de 85% se adresează doar bazei de calcul stabilite potrivit art. 28 si ca in plafon nu intra procentele pentru pensia suplimentară, de ce CSP nu trec la indreptare?
Nu este o decizie general valabila si aplicabila?

Mihaela,

Felicitari!
Si ca sa vezi ca am citit tot am o remarca: "Astfel, datorită acestor neconstituționalități a...." > Astfel, din cauza acestor neconstituționalități a....
Multa bafta!

Huhu Rezea spunea...

@Mares
Aplicarea greșită a art. 108 de către Casele Sectoriale este o problema juridică de legalitate, nu de neconstituționalitate, intrând în competența instanțelor, nu a CCR.

Cornel spunea...

Dacă prevederile art. 108 din Legea pensiilor militare nr. 223/2015,
în interpretarea dată atât prin Decizia Comisiei de Contestații din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și ulterior de către instanțele de judecată î-mi încalcă drepturile. Nu se poate pronunța Curtea Constituțională ?

Cornel spunea...

Curtea nu trebuie decât să constate că, în mod evident, articolele din legea criticată sunt lipsite de previzibilitate, ceea ce este contrar dispoziţiilor art. 1 alin. 5 din Constituţie” șă că prevederile legale analizate „nu întrunesc exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate şi sunt astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor prevăzut de art. 1 alin. 5 din Constituţie”.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Am înțeles!

Cezar spunea...

@/Miaiela(sic),
Esti supărată tare ca ai iesit NUMAI cu 5670 lei..??
Ia intreaba.i pe ăștia de la MFA...ca ei nici macar spor de zâmbet si port pistol nu au avut....

Iosif spunea...

D-le H,

Apreciez indulgenta d-voastra fata de CCR si naivitatea celor 9 judecatori constitutionali dar va rog sa analizati urmatorul paragraph din Decizia nr.652 a CCR peste care s-a trecut atat de usor:

..."Curtea a reținut că prevederile art.25 din Legea nr.164/2001 instituie un principiu general valabil în sistemul public de pensii, potrivit căruia cuantumul pensiei nu poate depăși venitul. Cu respectarea acestui principiu, fiecare pensionar militar beneficiază de pensie în cuantumul rezultat în raport cu vechimea în activitate și venitul realizat anterior pensionării. Această reglementare este în perfect acord cu principiul consacrat de art.47 alin.(2) din Constituție, potrivit căruia cetățenii au dreptul la pensie și la alte drepturi de asigurări sociale, în condițiile legii. Astfel, legiuitorul este în drept să stabilească conținutul dreptului la pensie și condițiile acordării acestuia, precum și să le modifice în funcție de resursele financiare existente la un anumit moment.

Extinderea incidenței acestui principiu și asupra sporului acordat pentru contribuția la fondul de pensie suplimentară, ca efect al prevederilor art.48 alin.(1) din Legea nr.164/2001, nu poate fi privită nici ea ca generând un tratament discriminatoriu, de vreme ce se aplică nediferențiat tuturor persoanelor care au dreptul să beneficieze de acest spor. "

Cum va place ? Era titlul unui film italian prin anul 2006....

"Extinderea acestui principiu si asupra SPORULUI.." Pai a uitat CCR ca vorbim de o alta PENSIE, UN FEL DE pilon II sau III, DREPT DE PROPRIETATE, BAZAT PE CONTRIBUTII...platite de ANGAJAT si nu spor platit de ANGAJATOR.

Pai CCR a orbit? Nu mai vede nici o DISCRIMINARE cand din doi militari care AU CONTRIBUIT unul primeste pensia suplim. si altul nu? Care sunt criteriile rationale si obiective - singurele acceptate pentru un tratament diferit de catre CEDO ? Procentul de 85%? Faptul ca unii au muncit mai mult si AU CONTRIBUIT MAI MULT trebuie PEDEPSITI? ACESTA ESTE CRITERIUL CCR pentru CONFISCAREA, NATIONALIZAREA, FURTUL PROPRIETATII ?

Dar CCR se lasa manevrata, inselata, dezinformata, dusa cu presul, aburita, MINTITA, in scris, de CSP A MAPN care spune:

"de acest spor beneficiază toți pensionarii aflați în evidența Casei de pensii sectoriale "...

Sunt naivi sau....

Cu stima,

Huhu Rezea spunea...

Dacă nu se va adopta şi în Camera Deputaţilor forma art. 30 trecută de Senat, Instanţele vor stabili definitiv că actuala formulare a art. 108 nu include procentele acordate pentru pensia suplimentară în plafonul de 85% din baza de calcul sau în plafonul mediei soldelor lunare nete, tot aşa cum nici sporul pentru OMM/SOPS nu intră în aceste plafoane.
Este greu pentru nemilitari să înţeleagă că plafonarea procentului de pensie pentru vechime îi defavorizează pe cei care au suportat privaţiunile militare o perioadă mai indelungată, aducându'i pe toţi la nivelul de vechime pentru un pensionar anticipat.

Iosif spunea...

D-le H,

Din cate stiu si in forma trecuta de Senat se produc discriminari prin ignorarea OMM ca fiind rezultatul aplicarii principiului recunostintei natiunii si avand ca izvor o alta lege organica, respectiv statutul cadrelor militare vechi si nou.

Cu stima,

Iosif spunea...

Domnule H,

Mai interesant este si faptul ca aceluiasi plafon de 85% este subsumata si pensia civila contributivA pentru stagiul civil adaugat dupa trecerea in rezerva si mai clar obtinuta IN AFARA VREUNUI RAPORT DE MUNCA CU MINISTERUL APARARII SI FARA NICI O LEGATURA CU BAZA DE CALCUL LA CARE SE REFERA ART.28 SI PE CARE O LIMITEAZA ART.30.

Nici asta nu vede CCR? Incep sa cred ca Justitia este intr-adevar legata la ochi.

Cu balanta cum o sta?

Cu stima,

Iulian Mareș spunea...

Cezar,
După atâția ani in slujba statului banii aia sunt pensie sau bacșiș?
Cum sa te descurci in jungla urbana?
Are dreptate Mihaela...merită aproape dublu!

CEZAR spunea...

m-Ale ,
Sa mearga la munca frate ..sunt convins ca nu-i uzata capital..!!~~!

Cornel spunea...

Văd comentarii ,,răutăcioase,, din partea unor reprezantanți ai dușmanilor pensiilor militare, care își fac treaba, prin dezinformare și care încearcă să manipuleze opinia celor de bună credință de la o dezbatere pe legislație , lansând presupuse drepturi de pensie ireale, pentru a atrage antipatia asupra mea.

Gigi spunea...

Ce ne place să ne uităm în grădina altuia,printre gard!
Foarte bine,cinste ei că are!
Nicio pensie militara nu e mare ținând cont de privațiunilor pe care le-am suportat.
Bine,acum depinde și pe unde am dat cu "sapa",ce răspundere a avut fiecare etc.
Dacă ai stat mai pe la periferia unității având în subordine 2-3 militari,nu poți să emiți pretenții.
Văd că pe unii îi interesează de cuantumul pensiei altora,în loc să lupte pentru ei ca să ajungă la același"scor",
sau chiar mai mare.
Urât,foarte urât!

Iulian Mareș spunea...

Gigi, Mihaela,
eu nu am facut comentariu in gluma, kiar daca el a fost interpretat asa!
Daca nu i-ar fi fost ciuntite parte din drepturi, cuantumul pensiei (brut sau net)ar fi fost cel indicat de mine!
In acest caz folositi afirmatiile la singular!
Ma uit in curtea altuia doar ca sa invat sa fac si eu mai bine, nu sa-l pizmuiesc!

Gigi spunea...

@Mareș
Ați înțeles gresit!
Nu m-am referit în com.meu la d-voastră.
Altcineva a fost vizat.
Acel cineva este veșnicul,unicul nemulțumit de alții care în momentul când își spun păsurile,nemulțumirile lor,intervine el,dar nu vine niciodată cu ceva concret pentru a îmbunătăți calitatea vieții noastre actuale de pensionari beneficiari ai Legii penșiilor militare.
Nu dau nume,dar cred că vă dați seama la cine m-am referit.
Aveți toată stima mea!Known spunea...

Ca tot ati adus vorba de politie:
Intreb si eu ca prostul, oare ce pensie vor avea numeroasele purtatoare de cuvant incadrate ca agenti, comisari etc?
Intreb.

PS. E vorba de conditii "grele" de munca...

Iulian Mareș spunea...

Gigi,
OK....
Categoric ca stiu!

CEZAR spunea...

pensii militare desigur cu sporuri la care adevaratii militari (cei din MFA) nici macar nu viseaza ..

Unknown spunea...

nu doresc sa fac nici un comentariu.sunt o ensionara de urmas si ma inspir din comentariile dvs. am contestat decizia de recalculare reactualizare, mi-a fost admisa expertiza,urmeaza sa primim dosarul integral si fotocopii de pe statele de plata.nu stapanesc bine internetul, am un leptot prost,aruncat de copii,dar daca vreti mmai multe amanunte pot sa va comunic telefonul meu.am mai multe hotarari ,inclusiv de la contencios ad-tiv si decizii de la curtea de apel alba.,hotarare de la trib. hunedoara cu coeficienti de ierarhizare maximi.scuzati -ma ca nu pot corecta sinici sa scriu cu majuscule.avocatii nu accepta contestatii la pensii militare ca nu stapanesc legislatia si nici termenii.trebuie sa stiu concret ce cer,nu vreau sa gresesc si concret numai de la dvs am aflat lucruri concrete,am desfintat buletinul de calcul,matematic,iar restul semantic,fara temeiuri legale,numai ce am mai gasit

Leo spunea...

Dosar CCR 383D/2019
"LEGEA nr.223/2015 art.28 alin.1, LEGEA nr.223/2015 art.29 alin.1, LEGEA nr.223/2015 art.30, LEGEA nr.223/2015 art.59, O.U.G. nr.57/2015 art.40 pct.4, pct.5, pct.6, O.U.G. nr.59/2017 art.VII pct.2 "
Cred ca este cea mai completa sesizare , atacându-le si pe 57 si pe 59.