7 iulie 2016

Adăugat în:

CCR a creat inca un precedent de neconstitutionalitate, pe motiv de discriminare intre persoane aflate in aceeasi situatie juridica

COMUNICAT DE PRESĂ

06.07.2016
"În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali este neconstituţională, în ansamblul său.
În ceea ce priveşte modificarea referitoare la încetarea de drept a mandatelor de primar şi de preşedinte al consiliului judeţean, în caz de condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile de corupţie prevăzute la art.289 (luarea de mită) şi art.290 (darea de mită) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, independent de modalitatea de executare a pedepsei principale, Curtea a reţinut că aceasta încalcă prevederile art.16 din Constituţie. Pe de o parte, norma generează discriminări între persoane aflate în situaţii juridice identice, respectiv care deţin calitatea de primar sau preşedinte de consiliu judeţean, întrucât referirea exclusivă la art.289-290 din Codul penal, cu înlăturarea celorlalte infracţiuni de corupţie şi de serviciu prevăzute de legea penală, nu are nicio justificare obiectivă şi rezonabilă, ci din contră dovedeşte o distincţie aleatorie şi arbitrară pe care legiuitorul o realizează cu privire la infracţiuni dintr-un domeniu reglementat unitar, care protejează valori sociale identice sau similare; pe de altă parte, creeazăprivilegii pentru persoane care exercită atribuţii de putere publică – consilieri locali şi judeţeni - şi care, alături de primari şi preşedinţi de consilii judeţene, se încadrează în aceeaşi categorie juridică a aleşilor locali, dar cărora nu li se aplică sancţiunea încetării de drept a maului."
                                        ****************
 Transpunerea Deciziei CCR in modificarile aduse de Guvern Legii pensiilor militare Nr. 223/215 este urmatoarea:
Norma care genereaza discriminari intre persoane aflate in aceeasi situatie juridica, adica intre militari, poilitisti si functionari cu statut special, toti avand calitatea de beneficiari ai legii pensiilor militare, este art. 40 pct.6 al OUG nr. 57/2015, prin care a fost modificat art. 30 al Legii  223/2015.
Prin aceasta norma,  Guvernul a introdus, fara vreo justificare obiectiva si rezonabila, un arbitrar plafon al cuantumului pensiei militare de 85% din baza de calcul definita de articolul 28, incluzând in acest aleatoriu plafon si drepturile contributive ale militarilor de 3%, 6%,9%, acordate de aceeasi lege,   prin art. 108,   ca pensie suplimentara. 
Plafonul imparte beneficiarii legii in doua categorii:
-1.Beneficiari cu vechime cumulata de pâna la 36 de ani, care-si valorifica intreaga vechime din decizia de pensie precum si integral sporul pentru pensia suplimentara.
-2. Beneficiari discriminati, cu vechime de peste 36 de ani, sanctionati cu nevalorificarea partiala sau totala a vechimii cumulate, recunoscuta in deciziile de calculare/recalculare a pensiei militare,  si a sporului pentru pensia suplimentara. Acestia pierd  ani multi din sporul de vechime pentru activitate defasurata in conditii deosebite, speciale sau alte conditii, vezi art. 9-11 din lege, precum si stagiile contributive ulterioare pensionarii, valorificate deja in deciziile anterioare noii legi, dar care nu mai pot fi valorificate nici in sistemul public de pensii.

Articolul 30 este discriminatoriu pentru beneficiarii legii pensiilor militare cu vechime de peste 36 de ani, raportadu-ne si la articolul nr.3 din lege in care este reglementat principiul egalitatii intre benrficiari.
Aceasta exceptie de neconstituţionalitate nu a fost ridicata de Av. Iepure si nici de Federatia Militara in petitiile adresate Avocatului Poporului. Petitiile lor au pus accentul pe probleme procedurale de emitere a ordonantei si pe discriminarea militarilor in raport cu alte categorii socio-profesionale, magistrati, aviatori civili, diplomati ec, in ale caror legi speciale de pensii procentul de pensie porneste de la 80%, fara plafonul de 85% din baza de calcul.
In raspunsul dat in luna martie,  aceasta institutie a retinut, nefiind sesizata concret, ca dispozitiile ordonantei 57/2015 se aplica egal tuturor beneficiarilor.
Din acelasi raspuns rezulta ca, potrivit deciziilor CCR si practicii Curti Europene a Drepturilor Omului,  nu sunt permise discriminari intre cei carora se adreseaza o lege, aflati in situatii similare.
Un drept acordat de lege nu poate fi suprimat pe motiv ca este redat prin alta lege, asa cum irational motiveaza , cu referire la Sporul pentru OMM, institutiile militare si cântaretii lor din online.
Deocamdata, exceptia poate fi ridicata de militarii care au primit decizie de pensie in acest an si nu li s-a valorificat in cuantum intreaga vechime cumulata, inscrisa in decizie, vechime care este  anulata de irationalul plafon de 85%.
Noi, cei pensionati inainte de anul 2016, vom putea contesta si formula exceptia de neconstitutionalitate dupa primirea deciziilor de recalculare, in baza art. 109 si 110 din Legea 223/2015, modificata prin OUG nr. 572015.


"Cu privire la critica de încălcare a art. 115 alin.(6) din Constituție, prin raportare
la dreptul fundamental la pensie, precizăm că, într-adevăr, Constituţia României prevede la art. 47 alin. (2), dreptul la pensie ca drept fundamental. Cât privește condiţiile şi criteriile de acordare a pensiei, modul de calcul şi cuantumul valoric este stabilit de legiuitor, care are totodată libertatea să le modifice. Este adevărat că, în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a sancționat reașezarea sistemului de calcul a pensiei stabilite potrivit principiului contributivităţii, în sensul diminuării pensiei aflate în plată - considerată drept câștigat, respectiv speranță legitimă. Însă, în speța de față, în primul rând diminuarea cuantumului pensiei de serviciu s-a realizat înainte de intrarea în vigoare a legii, astfel încât intervenția legiuitorului delegat nu a afectat drepturi câștigate, pensiile în baza Legii nr. 223/2015 nefiind în plată la data modificării. În al doilea rând, pensia militară de stat nu este o pensie bazată pe contributivitate, ci una derogatorie de la principiul contributivității, carestă la baza pensiilor publice stabilite conform Legii nr. 263/2010, exclusiv în raport de contribuţiile de asigurări sociale plătite pe toată durata activității în muncă, nu numai înultimii 5 ani de activitate. Spre deosebire de pensiile publice, pensiile militare de stat nu seplătesc din bugetul asigurărilor sociale – constituit din contribuțiile individuale, ci de la bugetul de stat (art. 5 alin. (2) din Legea nr. 233/2015). Cât privește eliminarea sporului de 15% adăugat la media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, constatăm că acordarea acestui spor ţine de politica statului în domeniul asigurărilor sociale şi nu se subsumează dreptului constituţional la pensie,ca element constitutiv al acestuia.
În ceea ce privește încălcarea principiului constituțional al egalității cetățenilor înfața legii, se constată că norma criticată se aplică tuturor persoanelor aflate în situaţiareglementată de ipoteza normei juridice, fără a institui privilegii sau discriminări peconsiderente arbitrare. Faptul că pensiile altor categorii profesionale, reglementatede alte legi speciale, se stabilesc în funcție de o bază de calcul și un cuantum calculate în mod diferit, nu poate fi luat în considerare, pensionarii militari nefiind în aceeași situație juridică cu militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare(???-perla n.m.). Jurisprudenţa Curții Constituţionale şi a instanței de contencios european adrepturilor omului a statuat că principiul egalităţii justifică dreptul la diferenţiere, deoarece egalitatea nu înseamnă uniformitate, iar situaţiile diferite sub aspect obiectiv şi rezonabil impun diferenţe de tratament juridic.În forma inițială a legii, la stabilirea pensiei militare s-ar fi folosit media tuturorveniturilor brute, sintagmă nedefinită de lege. Or, printre sumele incluse în venitul brut se află și sume de bani de natură nesalarială, pe care nu le primesc toți militarii, fiind conjuncturale. Includerea acestor tipuri de venituri nesalariale în baza de calcul a pensiei creează premisele stabilirii unor pensii în cuantum foarte diferit pentru persoane cu aceeași carieră și solde/salarii lunare brute egale. În această situație, persoane aflate în situaţii ar avea pensii diferite, fără a fi fundamentate pe criterii obiective și rezonabile, diferențele de sume fiind de natură a crea inegalități nejustificate. Dispozițiile art. 28 alin.(1) din forma inițială a Legii nr. 223/2015 erau de natură a crea diferențe în calculul pensiei între persoanedin aceeași categorie profesională. Or, Curtea Constituțională a statuat ca situaţiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esenţă pentru a se justifica deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire de tratament trebuie să se bazeze pe un criteriu obiectiv şi raţional, soluție în concordanță şi cu jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului. În cazul de față, persoane aflate în situații similare, sunt exclusiv beneficiarii Legii nr. 223/2015, și anume militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru care, în condițiile în vigoare la data prezentei, nu sunt instituite privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare."

28 comments:

Corneliu spunea...

In consecinta, militarii trecuti in rezerva nu mai au drepturi decat la cheremul politicienilor, autoritatile statului se dezic de ei ca de ciorapii scosi din picioare, dupa trecerea in rezerva si in retragere, rezervistii nu pot avea pretentiile similare activilor, chiar sunt ignorati ca niste mobile uzate, iar activii nu au dreptul legal sa-si ceara drepturile constitutionale si reiesite din tratatele internationale NATO! Armata, in aceasta ordine de idei, este o obiala care este luata in suturi de catre clasa politica si autoritatile statului ce o batjocoresc ca pe o tarfa de pe cantura, in acceptiunea celor care de fapt ar fi trebuit sa ne respecte si sa ne onoreze drepturile intr-un stat de drept european si membru NATO! RUSINE CELOR CARE CALCA IN PICIOARE DEMNITATEA SI ONOAREA MILITARILOR!

Vasile Ion Valabil spunea...

http://epochtimes-romania.com/news/un-general-marinimos-ontanu-si-a-ridicat-subalternii-din-primarie-la-rangul-de-ofiteri---245833

Corneliu spunea...

Onoarea, Demnitatea si - mai ales - REPUTATIA - ne urmaresc Toata Viata. Si dupa sigilarea sicriului.

Iulian Mares spunea...

Huhu Rez
Stiam ca, cel putin o persoana -un domn col(R), avocat, din Cluj- a solicitat in scris Av.Poporului printr-o motivare, in conformitate cu legea, neconstitutionalitatea art.40 / OUG 57 / 2015.
De atunci, ce s-a mai intamplat?....intrucat, cf prevederilor CCR, doar in instanta se poate solicita exceptia de neconstitutionalitate, iar Presedintele meu, este doar informat si, cu toate ca a semnat si promulgat L223 /2015, ..... A fost ocupat cu summit-ul NATO? Atata timp?

roza spunea...

in situatia asta ce se poate intreprinde? daca aveti posibilitatea ,trebuie facute demersuri chiasr la CC avand in vedere acesteasi atentionati toti ci de la camera deputatilor ,. dar dece nu pe strada suduindu-i pe MOTOC CIOLOSI DRAGNEA ,Dece DRAGNEA? pentru ca nu l-am auzit nici odata pomenind de rezervestii armatei ,ignorand total.Era pe aci un domn KISS care spunea ca se rezolva cu acea ordonanta ,dar se pare ca au fost vorbe in vant .

Viorel Kis spunea...

@Roza & Co, aveti un stil agresiv si de repros la adresa celor care , totusi se zbat pentru apararea si obtinerea unor drepturi pentru toate categoriile de militari.Vad ca injurati ca la usa cortului pe toti cei implicati. Aici ma refer la Dogaru si pricina care si-au dedicat tot timpul numai problemelor pensiilor si a altor discutii despre drepturile pensionarilor si a militarilor. de dimineata pana seara , acesti oameni alearga pe la toate posibilele sedinte ale parlamentului etc.De asemeni , noi cativa piloti am constituit un grup de presiune pe la usile si in sedintele comisiilor parlamentare pentru constientizarea parlamentarilor despre ilegalitatile ce se vor fi facute in cadrul legii pensiilor militare. Pentru ace4asta trebuie sa fii bine informat, sa citesti mult, sa dai sute de telefoane si sa te adresezi multor institutii, sa iei legatura cu parlamentari , etc.Timp, munca, alergatura, nervi zdruncinati, bani aruncati, toate in interesul general ca noi nu mergem acolo sa sustinem doar un anumit element ci pe toate ,cot a cot cu camarazii nostri, Dogaru, Pricina, Dep Gl dr. Mircovici si altii si in loc de recunostinta sau macar respect unii de pe aici arunca cu noroi in munca noastra ( a mea).
Coana Roza, ce doresti, decat sa vorbesti aiurea mai bine vezi-ti de problemele tale sau spune-mi o actiune , cat de mica , un lobi , in favoarea respectarii si recastigarii drepturilor pensionarilor militari.
Eu v-am informat si va informez incontinuu, dar sunt unele chestiuni care nu depind de mine sau alt coleg ci vin de mult mai sus , de pe scara puterii.Nu este de vina nici Otilia sava, si ea primeste ordine , nici Motoc , care habar nu are cu ce se mananca pensiile militare ci a celor din MApN (greii din Statul Major General) birocratii si finantistii care zilnic isi aroga cate un spor incat nu le mai ajunge coala tip A4 si au trecut la A2, pentru etalarea lor!
Toate ideile toxice ale acestor nenorociti au picat ca o manusa in tomberonul guvernului Ciolos, care nu face nimic decat distribuie banii in interes politic , pentru asigurarea dainuirii la putere a tradatorilor de tara, neam si datini

R-26500 spunea...

Cu permisiunea gazdei blogului, va sugerez sa puneti mana sa va manifestati dezacordul la M.Ap.N. fata de Sectiunea a 2-a din noul proiect. Va indeamna sa faceti chestia asta pana si un ofiţer în activitate (atât cît îi permite botniţa pusă pe gură prin infama Sectiune a 2-a neconstitutionala din actualul statut al cadrelor cuprins in Legea nr. 80/1995):

"Citiţi noul proiect şi nu ezitaţi să vă spuneţi punctul de vedere. Aşa poate fi legea privind statutul nostru mai bună"! Asta va spune un colonel in activitate [http://www.presamil.ro/opinii.php?id=318].

Care nu aveti idei, copiati din precedentele 2 materiale de la mine de pe blog, semnati-le si dati-le in cap! La adresa de e-mail dlaj@mapn.ro. Nu trimiteti anonime, intrucat anonimele nu se inregistreaza si nu se iau in calcul!

Parca vad ca pana cum doar vreo 2 ne-am conformat, iar ceilalti ara miristea ca de obicei!

Cei care aveti buna credinta, scrieti la dlaj@mapn.ro. Constitutia interzice militarilor doar sa nu se inscrie si sa nu se organizeze in formatiuni politice. Atat! Iar nenorocitii astia vor sa bage prin lege organica 2 articole intregi cu minim 7 alte interdictii decat prevede Constitutia, respectiv cele de la Art. 11 si 13.

Atentie! Interdictiile inseamna una, iar restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati este alta mancare de peste. Restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati este prevazuta la Art. 12. Restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati nu se poate efectua insa decat in conditiile Art. 53 (1), cu respectarea neaparata a Art. 53 (2): "Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii". A se retine "în mod nediscriminatoriu" - adica ori la toti cetatenii, ori la niciunul si "fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii". Or, intregul Art. 12 aplica doar militarilor restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati - deci are caracter discriminatoriu si toate restrangerile mai aduc atingere si existenţei dreptului si libertăţii!" Pe de alta parte, toate deciziile CCR tematice precizeaza ca restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati trebuie sa aiba caracter limitat in timp, respectiv doar pt. situatia exceptionala care le-a generat. Iar nenorocitii astia le fac tot pe viata!

Sa NU mai spuneti ca ce legatura avem noi pensionarii cu activii! Avem si inca foarte mare! Din galeata in care suntem, doar ei ne pot scoate! Dar nu o pot face pt. ca au botnita pe gura cu interdictiile si celelalte. Asa ca putem sa contribuim si noi sa le fie rupta botnita si astfel sa ne poata ajuta si ei pe noi!

Corneliu spunea...

,,Personalitatile politice'' ale momentului din Romanistan au un comportament si atitudine similare celor ale COCALARILOR! Ei mi-ar spune dojenitor si cu botul pus ca nu-i potrivit termenul, dar altul mai bland ca acesta, si ca sa-i alint oarecum, nu gasesc. Toate mofturile, pretentiile, dorintele si poftele guvernantilor au fost satisfacute! A vrut p...la lor salarii mari? Si-au votat dorinta! A vrut p...la lor adaos la pensii privilegiate? S-a facut dintr-o miscare si cu unanimitate de voturi! Au si alte 'jde mii de privilegii si avantaje, precum voiajele aiurea si in concedii cu masinile, combustibilul si pe banii statului! Justitia si-a tras partea leului la privilegii si salarii propunandu-si si votandu-si singura procentele si sumele, asa cum o fac camatarii de la coltul strazii, dar cand a fost vorba de colegii lor de la alte institutii de forta ale statului, s-au pus paravan cu dusmanie, ura si gelozie morbida, de parca le-am fi luat amanta din timpul actului sexual daca ne-am cerut drepturile constitutionale si legale! Qui prodest, doamna Justitie nedreapta si incorecta, dar generoasa si partinitoare cu tine insuti? Si ce rezultate aveti, daca coruptia endemica a inflorit si mai tare, dati sentinte cu suspendare la marii infractori, le lasati averile furate din praduieli iar magistratii sunt prinsi pe capete luand sfanta si binecuvantata spaga, romanasii, in unanimitate, pierzandu-si increderea in impartirea dreptatii si crezand ca Justitia este partasa cu infractorul si nu cu CINSTEA?! Cui dracului sa ne mai adresam pentru DREPTATE in acest stat MAFIOT condus de COCALARI, daca Justitia danseaza cu ei pe melodia mortii societatii si-al Armatei pe acelasi ring comun!?

Corneliu spunea...

Ma uitam in jur sa vad cine l-a suparat pe Viorel Kis...Te cred, prietene, cand te superi ca cineva se adreseaza nu tocmai potrivit la adresa lui Col. Dogaru si Pricina, pentru ca numai cei doi au mai ramas pe redute si prea putini ii sprijina, precum un G.ral Mircovici si o mana de sufletisti, ca aviatorii! Dar, asa cum zicea colega Roza despre Dragnea, se merita sa-i dam o capatana de porc in mestecatoare si una de usturoi in freza, si inca mai merg si cativa dupaci cu palma de la picior! Mafiotul asta, tradator si turnator la impostorul si interlopul Ciolannus Smen, l-a terminat pe Ponta, acum vrea sa bage si tot PSD-ul in cacao, iar in ce privesc militarii chiar ca nu face nimic arivistul asta imbogatit, si care a bagat mortii din cimitire in cabinele de vot! Cum dreakul sa-l atentionam ca o s-o fure rau de la noi daca el nu se scoala din morti pentru drepturile noastre ca sef de partid de stanga si obligat sa intervina in sensul dreptatii?! Cine poate sa-i dea un sut in cur...peni sa-l trezeasca pe acest adormit si cu gandul numai la averile sale praduite, manca-i-as talentele lui de Buftea?!

Corneliu spunea...

@ R 26.500, cand am vrut sa fac propuneri si sugestii si sa protestez in mod decent si corect pe subiecte legale si arzatoare m-au blocat pe trimtere, si cu tot chinul nu pot debloca, dar inca ma mai pune sa le dau amanunte cand mi-au iesit primii dinti de lapte, cand m-am masturbat prima oara sub plapuma, ca viceprimarul de la Bucale, cand am facut primuul sex, cand am avut pojar si cand am de gand sa crap din lumea asta sa scape dracului de mine, care le sunt un dinte veninos in garlejele lor sparte!

roza spunea...

dle KISS . nu v-am facut nici un reprosi , dl DOGARU ,asa este se zbate ,comunica , dar nu prea se leaga nimic. Eu vad doar ca ii doare in C pe cei din PSD , niciunul nu zice nimic cand vin la televiziuni si mai ales cand vine DL DOGAU aceia de la antena 3 ii ppune pumnul in gura ,Dece nu il abordati pe DRAGNEA care ii ceruse lui frantuzit sa nu se amestece in legile deja promulgate , DECE? acum cu precedentul creat de C C , trebuie actionat ff rapid . oricum este jenant ca militarii au ajuns sa se milogeasca la portile imbuibatilor ,pacat

R-26500 spunea...

@ Corneliu, vineri, 8 iulie 2016, 10:54:00 EEST. Am probat in urma cu cateva minute si nu mie nu mi s-a intamplat ce afirmi tu. Cel mai probabil ca ai comis o eroare de incepator. Ai accesat direct pe link adresa dlaj@mapn.ro si ai iesit din formatul clasic de expeditie a e-mailurilor (probabil pe Outlook). Sau ai probleme cu propria adresa de e-mail.

Deschide propria adresa de e-mail (fa-ti daca nu una pe gmail, astea pe gmail sunt cica pt. oamenii mai seriosi si au si securizare sporita a corespondetei, scrie SIMPLU la destinatar dlaj@mapn.ro si functioneaza precis. Am dat in ultimul meu UPDATE o mana de ajutor in acest sens!

Corneliu spunea...

@R26.500 Onorabile, abia l-am pus la punct si nu vreau sa-l mai dau peste cap si sa mai stau pe tusa, dar ceva exista, intrucat am patit-o si in alte situatii, asa ca astept baiatul care mi-l pune la punct si sa raman pe-o strategie de postare care sa nu-mi mai dea batai de cap. Oricum, ei ce au in cap asta o sa faca, o garantez tuturor, pentru ca masoneria si sorosismul isi spun ultimul cuvant in Romania tradata!

Corneliu spunea...

@ Roza, apropo de poalele in cap de pe pagina cealalta, la indicatia lui Viorel: Nu le trebuiesc poalele voastre in capul acestora, ci doar mestecatorile pline cu macra! Le asiguram noi, masculoizii, gratuit cateva kintale, sau tone, sa le umplem si congelatoarele doldora pentru toate sarbatorile de iarna si pomenile de la moartea lor!

roza spunea...

acel ordin onorific vechime efectiva sau cumulata, adica sa zicem 18 ani vechime stabilita decizie pensie prin adugarea grupei speciale, am inteles ca acest OM se atribuie odata cu pensionaarea , sau cum?

emillian123 spunea...

Domnilor: prea dati crezare tuturor "naroziilor".... cu "masoneria" si "sorosismul"-consumandu-va INUTIL energiile; tote cate ni se intampla=sunt "facute"... de ai "nostrii"...pamanteni-aflati in partidul UNIC -dar avand "filiale"....-in TOATE PARTIDELE de la noi (cu O.Z.U.-ZILNIC...!), impreuna cu fratii lor...ceva mai estici...de dincolo de Nistru...!

F16 spunea...

Mos dement,mai pleacă și scutește-ne!vomit dacă mai citesc torentul de invective perverse pe care le reversibil asupra blogului.Admin,te tot nu mai opri părerile oamenilor normali!

roza spunea...

mai spuneti si ceva referitor la aceasta postare . Ce e de facut ,cum s-ar putea presa parlamentul ;etc

Corneliu spunea...

@F16, care ti-e doza zilnica de cocartz? Pare ca l-ai scapat de sub control, dar si pe tastatura! Ai intrat in vrie si ti s-a pierdut azimutul pe scara miimilor de ai ramas pe reflector zero! Pe ce tancuri zici ca ai birjarit planorul YAR cu tragaciul din buric? Ce-s alea perverse, ca intamplator, sau nu, m-am nascut in Tg. Ocna si se pare ca le am! Ia mai jai baro la ceanga parpales una ca la Clejani sau Popesti-Leordeni sa schiaune si matza din soba! Hadale, ca esti moale la ce tii sub puale!

Huhurez Rez spunea...

@F16
Nu te-a angajat nimeni pe post de critic sau cenzor al comentariilor de pe acest blog.
Nu esti in stare sa produci nicio idee coerenta despre problemele puse in discutie.
Urâta specie de rezervist esti baiete!

A.Mărăşteanu spunea...

@F 16- Sunt pe blog personaje pe care trebuie sa le ignori din moment ce admin le tolereaza, ori alti useri le duc dorul atunci cand vremelnic dispar in ceata. Sunt putini cei care posteaza doar atunci cand au cu adevarat ceva de spus, la obiect, documentat, fara sa bata campii. O minima selectie a postacilor de serviciu te va scuti pe viitor de multe mizerii scrise acolo unde asteptai cu totul altceva!

Corneliu spunea...

@Huhurez: Sa-i spun astui bagacios paralel, cu casul la cioc, ca in anii de sfarsit '60, inceputul lui '70, pe cand tractoristul la aparatul cu volan si aripi de F 16 nici nu visa la lumea asta, se purtau ciorapi rosii, flausati, numiti si malagambisti, purtatorii find porecliti dupa acest tip de ciorapi, dar erau si din cei de nylon, care purtati o zi, spre seara putzeau au starv si puteai sa-i si arunci la gunoi ca nici la spalat nu le ieseau damful de sconcs! Se pare ca individul e si el malagambist pe ciorapi de nilon manjiti cu kaki, sau kakao dar, nearuncandu-i, seara ii baga la tigaia cu untura incinsa si ii prepara cu jumari de porc si niscaiva bulio, iar dupa ce serveste aceasta frugala gustare si mai ingurgiteaza si cateva stacane cu carmol oparit de canicula, incepe sa guitze pe bloguri cu grohaieli paralele cu problemele dezbatute! Malagambistii murisera candva, odata, dar se pare ca au ramas muguri si vlastari care acum se dezvolta stramb pe lujerul caracterelor, supurand venin otravit dintr-un scop simplu: Atata stiu, atata ii duc mintea, atata fac! Si daca l-as fi provocat c-o vorba macar... Amin.

Corneliu spunea...

@A. Marasteanu, problema se pune daca F 16 poate avea admiratori ca tine, adica cu acelasi mod de a percepe realitatile si a va pastra verticalitatea, fara a deranja pe cei din jur, daca nu va deranjeaza direct cu ceva! Ai auzit despre dreptul la opinii, ca si de libertatea de exprimare? Sau poate ai fost prea uzat in comisiile de cenzurare ale opiniilor altora ca sa admiti si aceste drepturi? Cine se aseamana, se aduna, in speta malagambistii au si acest drept, chiar si constitutional, si nimeni nu s-ar opune daca nu deranjeaza prin atitudini ostile fata de alti postatori care nu se lasa dirigiti ca asa vor malagambistii! Voi posta si de acum tot ceea ce gandesc eu, si nu ce doresc malagambistii!

roza spunea...

VORBA lui LENIN; CE E DE FACUT?

F16 spunea...

Mare dreptate ai!!!

Zorin Bercea spunea...

Vin veşti, aşa voalate, de la Varşovia! Cum care? Aia cu Tratatu'. Da acu e pe invers... Nu comentează nimeni aceste evenimente istorice? Ţine-ţi minte datele 8-9 iulie 2016, că la ele se vor referi mulţi, multă vreme de acu'... Da Doamne dă să greşesc...Pensii bune nu vom avea, da ce comenta, dacă vom trăi, sigur...Un sfârşit de săptămână ca un weekend!

Zorin Bercea spunea...

Banc: În pădurea de la Varşovia s-au întâlnit iepuraşii să socializeze. Şi se distrau ei aşa şi dădeau din lăbuţe şi din când în când câte unul mai spunea aşa, făcând cu ochiul şi sărind în sus: "Vreau să-l mănânc pe urs, Vreau să-l mănânc pe urs..." Acesta, întâmplător trecea cu MIG - ul pe acolo, că mergea la Baltica la peşte şi îi aude, fireşte, şi îi întreabă aşa agale, de sus: " Ce spuneţi băieţi şi fetiţe?!... Vai. da se poate? ". Iepuraşii, surprinşi, au răspuns speriaţi: " Iertaţi-ne Nenea, ne jucăm şi vorbim prostii..."

Corneliu spunea...

@ Zorin Bercea: Poti sa tii minte, pentru ca interlopul de casoaie s-a dus acolo tot indiferent si cu fituici scrise de altii...oare sa avem impresia ca interventiile sale sunt si proprii? Campania electorala pentru Ciolosderos si a guvernului ,,meu'' a inceput cu aceasta tocana de legume de la Varsovia si pe care rusii si lumea civilizata nu da doi bani gauriti! America are un arsenal de arme atat de urias, ca n-or fi prosti sa opreasca industria de razboi ca in Romanistan! Aia trebuie consumata prin provocari! Acolo se vara batzul prin gard si sunt asmutiti atat ursul sovietic, cat si galbejitii care din cauza ca mananca orez se constipa, se screm si strang din ochi pana le raman mijiti! Americanosii licurici au probleme sentimentale cu niste insule ale Vietnamului din Pacific, ravnite de chinezoi, cu interesele licuricilor de punti intre lumi si baze militaroase, apoi ii zadara pe rusnaci sa investeasca in aparare si astfel sa ramanan in urma economic si alte chestii ascunse de ochii nostrii, dar e un moment proprice pentru campania electorala a infractorului de la Cotrocello sa mai ia voturi de la fraieresteni! In rest, absolut nimic important cu flote si alte prostii si idiotenii in Balata Mare, numita si Neagra lui Merkel expusa la plaja!