Un produs Blogger.

marți, august 08, 2017

Ordonanța LOV, privind înghețarea pensiilor militare în plată, a devenit deja OUG nr. 59/04 08 2017, publicată în MO nr. 648/07 08 2017

61 comments
Retragere în meditație la Katmandu

Nu are nimic în plus fața de ce am publicat anterior.
A intrat în vigoare pe 07 august, mai putin noul articol 60 din Legea 223/2015, referitor la înghețarea pensiilor militare în plată, care se aplică începând cu 15 sept. 2017.

Mai jos textul 

Ordonanța de urgență nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

In vigoare de la 07 08 2017, mai puţin art. VII pct. 3 şi art. IX alin.(1) care intră în vigoare pe 15 sept. 2017


Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 07 august 2017. 

Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2017-2020 referitoare la necesitatea asigurării și respectării principiului echității pentru pensionari,
neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență generează adâncirea discrepanțelor existente între diferite categorii de pensionari, determinate de cuantumul pensiilor de serviciu care este vădit mai mare față de pensia medie din sistemul public de pensii, sistem care are la bază, printre altele, principiul contributivității, al solidarității și egalității de tratament între asigurații sistemului.
Potrivit legislației în vigoare, aceste categorii de pensii de serviciu se actualizează anual în raport cu majorarea salariilor personalului aflat în activitate.
În condițiile în care Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede creșteri anuale semnificative ale salariilor, neadoptarea prezentului act normativ, astfel încât actualizarea pensiilor de serviciu să nu se mai realizeze în raport cu majorarea salariilor personalului aflat în activitate, ar produce efecte negative considerabile asupra bugetului de stat, din care sunt suportate.
Prin urmare, în vederea evitării unei grave atingeri aduse principiilor echității și egalității de tratament între asigurații sistemului de pensii, dar și pentru evitarea unor cheltuieli semnificative din bugetul de stat se impune adoptarea unei soluții imediate, prin modificarea actelor normative cu caracter special care instituie categoria pensiei de serviciu.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Articolul 425 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 425. -

Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată."

Art. II. -

La articolul 685 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în Institutul Național de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
(10) Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată."

Art. III. -

La articolul 731 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
(5) Pensiile de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată."

Art. IV. -

La articolul 6 din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 22 iulie 2015, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
(5) Pensiile de serviciu, precum și pensiile de urmaș, calculate potrivit prezentei legi, se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, se menține pensia de serviciu aflată în plată."

Art. V. -

La articolul 51 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
(10) Pensiile de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată."

Art. VI. -

La articolul 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016, cu completările ulterioare, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
(6) Indemnizația pentru limită de vârstă se actualizează din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o indemnizație pentru limită de vârstă mai mică, se menține indemnizația pentru limită de vârstă aflată în plată."

Art. VII. -

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, după litera k) se introduc două noi litere, literele l) și m), cu următorul cuprins:
"l) solda/salariu lunar net - solda/salariul lunar brut prevăzută/prevăzut la art. 28 alin. (1) din care se deduce contribuția individuală la bugetul de stat, contribuția individuală la bugetul asigurărilor sociale de sănătate și impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare;
m) pensia netă - pensia militară de stat stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare."
2. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:
"

Art. 59. -

Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată."
3. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:


Art. 60. -La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei."


Art. IX. -Art. VIII. -
Cererile de pensionare înregistrate și nesoluționate până la data de 15 septembrie 2017 se soluționează conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii și asigurări sociale.

(1) Cuantumul net al pensiilor de serviciu stabilite în baza prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, cu modificările și completările ulterioare, precum și indemnizația pentru limită de vârstă, prevăzută de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu completările ulterioare, nu poate fi mai mare decât media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu, respectiv al indemnizației pentru limită de vârstă.
(2) Pensia de serviciu netă/Indemnizația pentru limită de vârstă netă reprezintă pensia de serviciu/indemnizația pentru limită de vârstă stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.
(3) Venitul net reprezintă venitul brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu/indemnizației pentru limită de vârstă din care s-au dedus contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.

Art. X. -

Prevederile art. VII pct. 3 și ale art. IX alin. (1) intră în vigoare la data de 15 septembrie 2017.
PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul apărării naționale,
Adrian Țuțuianu
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu
Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan Cuc
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa
București, 4 august 2017.
Nr. 59.61 de comentarii:

Huhu Rezea spunea...

Incetati cu cererile de actualizare adresate Caselor Sectoriale.
Nu public prostii!

Unknown spunea...

Stam,comentam și nimic nu intreprindem, ne merităm soarta.nu înțeleg de ce nu ieșim în strada?ne plângem aici și atât,ar trebui sa dovedim că suntem militari,să discutăm cu toți și cu cei care sunt rezerviști și nu au acces aici și să mergem peste ei,nenorociți ne au îngenuncheat.batjocorit cu ajutorul televiziunilor controlate de ei.haideti sa ne unim să mergem peste ei.sindicatele noastre dorm?

gheo spunea...

Domnule ”H” dar ... pana la 15 septembrie, Casa Sectoriala este obligata sa respecte legea si fara cereri sau ... exista ”alte argumente si pana atunci ?”.

Huhu Rezea spunea...

@gheo
Casele Sectoriale sunt obligate să aplice din oficiu art. 60 din L 223/2015 în forma în vigoare la data intrării în vigoare aL 152/2017.
Chiar dacă asteaptă finalizarea recalculării, actualizarea pensiei recalculate, nu în plată, cu 15% se aplică din luna iunie.

avianyc spunea...

Trăiască psd iubit,
Că acciza a mărit,
Și inflația a pornit,
Ca s-avem plus la venit.
Avi
@ Red dog
Se pare că știuca de tiliorman a fătat !!!!!!

iceparu spunea...

Iar analizati,desbateti etc de parca asta ar ajuta cu ceva.Trebuie iesit in strada si pusi pe fuga interlopii politici.Pai cine au acumulat averi din furt public?Vedeti un fost membru al apararii,ordinii publice si sigurantei nationale cu averi colosale dar cu zero plata la stat?

Leo spunea...

LICHELELE PSD-ite , in 6 luni au BULVERSAT Romania.
Au inceput cu OUG 13 ,apoi au continuat cu minciuna TVA-ului , apoi cu asa zisele majorari salariale amanate din iunie pt. anul 2018 ( MAJORANDU-LE numai aparatului PSD-ist , primari , parlamentari , etc..) , apoi cu Grindeanu "cea mai buna solutie , iar peste 1 luna il schimbau pe el si ministrii politruci ca incompetenti, apoi prostiile din capul lor de PSD-isti incompetenti cu "Impozitul pe gospodarie , apoi rateul cu "Taxa de solidaritate , apoi bulversarea ca se contraziceau de cate 4 ori pe zi cu "Mutarea contributiilor la angajat ( care va face ca asa zisa majorare sa fie de 4-6% pe NET nu cu 25% cum induceau parerea , apoi cu lansarea ideii de nationalizare a pilonului 2 de pensii , apoi MUTILAREA pensiilor militare pt. catva pensionari "cu pensii NESIMTITE" , care in marea lor majoritate erau magistratii , iar acum au venit si cu supraacizarea carburantilor si scumpirea curentului.
ACESTIA SUNT POLITRUCII SAVANTI INPOSTORI ai PSD-ului. Votati-i intruna pe acesti HOTI PENALI , PENABILI , PLAGIATORI , IMPOSTORI..

Fireman rezervistul spunea...

Poate nu s-a înțeles...OUG nr. 56/2017 - completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
..................................................................................................
(7) Majorările acordate personalului din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, potrivit alin. (3) lit. b), alin. (5) şi (6), se aplică la salariul de bază/SOLDA DE BAZA/salariul de funcţie cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, şi se adaugă la acesta/aceasta.

Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
..........................................................................................
(3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție ale următoarelor categorii de personal:
...........................................................
b) cadrele militare în activitate, precum și soldații și gradații voluntari, inclusiv personalul civil din Ministerul Apărării Naționale și instituțiile aflate în subordinea sa, cu excepția celor care au beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Având in vedere ca majorarea nu se mai aplica la solda de functie, ci la solda de baza, nu se mai aplica prevederile art.60/223/2015.

Fireman rezervistul spunea...

In concluzie, ca si majorare de la 01.08.2017, doar cu rata medie anuale a inflației, care se pare ca va fi pozitiva(vezi si ultimul raport al BNR de astăzi), in jur de 1%, iar ca si crestere, cu diferența procentului de impozitare de la 16% la 10%, care rămâne in buzunare. Sănătate sa avem.

Unknown spunea...

Buna ziua, stimati domni si doamne!
Iertati-mi intruziunea dar recunosc, ma framanta de ceva vreme o "sfanta" curiozitate:
Exista cineva pe acest blog, sau cineva care stie (da' stie de-adevaratelea) pe cineva CARE A PRIMIT FIZIC ajutoare/solde compensatorii in urma pensionarii (dupa anul 2011)???!!!
Si va rog frumos,nu imi mentionati de "reusitele" din instanta, hotarari care confirma ca avem dreptul dar din pacate nu se poate sa primim niciun leu INCA....
Pentru ca dincolo de injustetea dintre un calcul al unei pensii si al alteia, mie personal mi se pare cea mai crunta incalcare a unui drept al nostru, al militarilor, iar faptul ca dintre atatea minti luminate de juristi nu se naste nicio modalitate legala prin care sa reintram in posesia drepturilor noastre, imi pare si mai crancen.
Cu consideratie, va doresc toate cele bune!

Iulian Mareș spunea...

Fireman
Mai, dar tu ai scris mai sus... salariul de baza/solda de funcție...

avianyc spunea...

Argatul nr 1 al ducelui de tiliorman Jordache de Olt s-a conformat si de aceasta dată !
Uite că nu s-a găsit niciun fost militar parlamentar să le spună colegilor lui precum că doar milităria și popia au fost si sunt încă singurele meserii vocationale de când există tarișoara asta .
Dacă IPS si-a aranjat confortabil popimea se pare că cei din Casa Poporului si vasalii lor sunt vesnic în război cu oștenii slujitori sub drapel.
Încurcate-s căile si cu legile astea de pensionare a oștenilor de sub arme. Se pare că;
-unii au încercat să sară calul si nu au reusit.
-unii au sărit calul si au rămas în șa.
Nu am văzut nici unul să sară calul si să cadă în cap ratând șaua.

avianyc spunea...

@ Leonard la 8 august 2017
Încetișor ,încetișor nu cumva să deranjezi arhiva politică a câtorva respectabili de pe aici încrezatori în naivitătile psd-iste gen Mareș , Iceparu ,tehnocrat si alti ”Luciferi”.Se știu ei. Comandant de pluton Huhurez.
”Deranjul ” santionat doar cu o plimbare la bibliotecă este considerat un favor gen psd.

Ein Stein spunea...

Sper ca nu este cineva atat de naiv incat sa creada ca lucrurile se vor opri aici. Toata aceasta mascarada nu are nicio logica, pur si simplu nu inteleg ce se intampla, incepand cu furia asta iscata din senin impotriva MILITARILOR pana la discursurile psihedelice ale "politicienilor". Chiar d.nul Tutuianu a scos un stol de porumbei pe gura, in unul din discursuri ii indemna pe militari sa nu se grabeasca sa iasa la pensie si sa astepte intrarea in vigoare a ordonantei si cresterea salariilor si vor avea o pensie si mai mare, asta in conditiile in care toti faceau spume la gura ca militarii au pensii nesimtit de mari. Nu pot decat sa constat o lipsa totala de respect si lasitate din partea lui Dragnea ca principal actor al acestei nebunii, care a binevoit sa nici nu se prezinte la sesiunea extraordinara pe care tot el a convocat-o, macar sa-si sustina minunea de ordonanta. Repet, nebunia nu se va opri aici!
Am mai scris si am sa reiau.
Faceti plangere la Parlamentul European impotriva guvernului care refuza cu incapatanare sa adopte directiva europeana cu titlu obligatoriu care recunoaste ocupatia de militar. Puneti-va intrebarea, de ce toate guvernele care s-au perindat au refuzat si vor refuza sa se conformeze legislatiei comunitare riscand sanctiuni. O data cu recunoasterea ocupatiei de militar se pot face presiuni pentru adoptarea unui pachet de acte normative similar cu cele din tarile NATO, pas perfect logic si de bun simt.
Tinand cont ca tot delirul a inceput in preajma stirilor privind inzestrarea cu tehnica de varf americana coroborat cu faptul ca cei de la urme si mirosuri nu au mai reusit sa se opuna trag concluzia ca avem un nou serif in sat. Dar la fel de dubios e ca s-a sters cu armata pe jos in preajma unor momente istorice pentru poporul roman, asta ma cam pune in incurcatura.
Oare noul serif a recomandat sa se scape de "cadrele de conducere bine pregatite" si in locul lor sa se aduca oameni competenti? Probabil recomandarea serifului combinata cu sindromul prostului harnic de la noi a iesit monstrul asta din care nu prea mai e iesire.
Repet, delirul nu se va opri aici.

Huhu Rezea spunea...

@Carmen
Neacordarea acelor ajutoare și indemnizații la pensionare va rămâne un mizilic pe lângă prejudiciul pe ca ni l-a băgat LOV, în portofel, prin neactualizarea pensiilor militare.
Realizezi ce înseamnă să ai solda de funcție din baza de calcul al pensiei de cinci ori mai mică decât solda de funcție a celui care se pensionează în anul 2022?
Când ordonanțele de urgența bugetare anuale au reglementat că în anul..x.. nu se acorda...ajutoarele, niciun jurist nu are șanse să câștige decât dacă se milostivește vreun judecător, invocând motive sociale.

Fireman rezervistul spunea...

Iulian Mares, Da, eu am scris si chiar cu litere mari, poate așa citește cineva si chiar înțelege. Ți-am raspuns pe blogul celălalt legat de aceasta modificare.

Marius spunea...

Art. 12 din Legea nr. 24/2000
,,Ordonanţele de urgenţã ale Guvernului intrã în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub condiţia depunerii lor prealabile la Camera competentã să fie sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară."

Ein Stein spunea...

@avianyc
E diferenta intre popie si militarie, popia este recunoscuta oficial ca ocupatie pe cand militaria, nu! Probabil cand ai fost in activitate tu ai fost raportat la REVISAL ca diriginte de posta sau ospatar pe cand popa a fost raportat, culmea, ca popa. Intelegi diferenta?
Eu unul nu stiu ce o opreste pe Olguta, in harnicia ei, ca la proxima lege a pensiilor sa zica asa:
Ba apv-istilor uite cum facem, iau REVISAL-u ma uit la fiecare dintre voi pe ce ocupatii ati fost inregistrati si va dau pensii conform REVISAL-ului. Nu ma mai aburiti voi cu pensia militara ca ma doare capu.
Ce zici?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Intreb natiunea mai bine informata: Dat fiind ca in Armata inca mai exista pensii mici si foarte mici, (unele egale cu ajutorul dat boschetarilor care n-au miscat un pai toata voata din cauza parazitismului social sau au refuzat munca traind din expediente), poate sunt pensii militare si mai mici, dar acesti oameni au totusi o vechime, cat de cat, acesti militari pierzandu-si capacitatea de munca, asa cum am patit eu, in timpul si din cauza serviciului militar, la noua Lege a pensiilor este posibil sa se faca o corectie pentru acesti oameni napastuiti sa poata sa traiasca? Stie cineva daca exista un pachet social de masuri pentru acesti napastuiti doar dinArmata, Politie si Servicii?

Unknown spunea...

@Huhu:
Intru-totul de acord cu dumneavoastra, ultima magarie va acea urmari ce nici cu...imaginatia nu le putem zari azi.
Dar oare, toata inapetenta noastra pentru orice soi de reactiune, toata "linistea" noastra cu care am inghitit fiecare gogorita cu care ne mai taiau un drept nu le-a dat lor "curajul" sa isi puna bocancii si sa ne calce in picioare azi?!
Toate discutiile, toate protestele timide....nimic maret oare nu iese dintre atatea creiere luminate de tacticieni, juristi, comandanti de osti....??!!
Trist.
Multumesc pentru raspuns si amabilitate.
Toate cele bune tuturor!

Ela Pop spunea...

@ fireman
Cele scrise se aplica de la 01.01.2018 nu din august 2017

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
luminita spunea...

DLE H eu nu cred ca se vor face aceste mariri de salarii , mai precis nu vor apuca , iar daca se va intampla asta ,osa vedeti ca inainte de alegerilor la prededentie o sa gaseasca ca au gresit si vin cu cine stie ce aiureala , asa ceva nu poate ramane . Asta valabil la cei ce au timp sa astepte alte evenimenta , mai mult ,nu cred ca haia asta va ma ramane mult.Sigur ,asta cred ,de felul meu san optimista , dar sa vedeti in toamna ce aiureala va fila legea civila ,

avianyc spunea...

Ein Stein
Ieșiră la rampă tovarasa de la MAI cu prosteala si ziseră cu aproape lacrimi în ochi că de rusine veniră la ea cei cinci cu pensii peste 20.000 din MAI reangajati de dânsa (pensionati fraudulos) dar ca i-au facut surpriza si acestia vor presta gratuit- fara indemnizatie in continuare pentru d-oamna ministru. ”vai câta demnitate si onoare si regie tv la niste idioti !!!
Da mai ziseră ea ca un agent care iese in 2017 are 3400 iar unul in 2017 cu 4100.
Păi mai _ _apă daca la agentul cu 3400 in 2017 îi adaugi îndexarile pâna in 2022 nu cumva ................. Sau nu stiti ca salariul mediu brut este un reper in corelarea veniturilor cu nivelul de trai oglindit si in pensii și ca trebuie sa va adaptati. Sper sa nu sechestrati si CCR cu ceva pe sub masa la miezul noptii ca sa va inghita idioteniile.
Mare dreptate are Coarna cu duduia asta mai ales cu acea OG 21 . la pârnaie cu voi nesimtitilor.
Când trebuie sa va motivati beneficiile majorarilor din LSU pentru a bloca iesirile din sistem stiti sa vorbiti de pensiile mici ale ofiterilor si agentilor . Nenorociti ordinari si șmanglitori de buzunare.

@ ein stein
Ultima ”oltenească” get beget.
Se zice că vor bloca cumulul pensie salariu prin interzicerea angajaarii pe postul din care te-ai pensionat.
Deci nu te vei reangaja pe post de sef ci pe cel de adjunct ,etc.

Cum au ajuns astia sa conduca asemenea ministere si as propuna legi si modificari de legi? Doamne fereste!
Ba psd-istilor spuneti oamenilor ca nu aveti bani si de prosti ce sunteti nu sunteti in stare de solutii viabile , negociate și constitutionale.
Va dau un sfat gratuit; subordonati-va si INS-ul pe lânga televiziuni si faceti inflatia negativă ca să aveti liniște.

Leo spunea...

Draga Flavius, prietene
Nu am auzit sa existe "un pachet social" pt. acesti "napastuiti".
Dar , am auzit si am vazut cu totii , ca exista "pachetul (ciocoiesc) pensie + salariu". Cel mai recent "pachet" de acest tip, l-a luat chiar un politruc cu uniforma care are un nume predestinat "CIOCOIU" ( pt. pachetul ciocoiesc pensie + salariu ).
Flavius te rog fi tare si m-am bucurat ca ai scos din calcul sugestia ce ti-a dat-o alt prieten cu "SEPUKU".

Fireman rezervistul spunea...

Ela Pop, Sunt doua postări diferite, daca citești atent îți vei da seama ca prima se referă la OUG 56/04.08.2017 de modificare a...., punctual se referă la majorarea cu 15% a soldei de baza( nu a soldei de functie cum s-a prevazut inițial, deci actualizarea conform art.60 nu mai are loc) începând cu 30.06.2017(de unde din August?, citește atent prevederile L 152/2017 si data de intrare in vigoare), iar a doua postare se referă la OUG 59/04.08.2017..., punctual la indexarea cu rata medie anuală a inflației si reducerea impozitului pe venit la 10%, ambele de la 01.08.2017. Sper ca acum te-ai clarificat, daca nu, citește legislația indicată. PS: Oricum actualizarea cu 15% a cuantumului brut al soldei de functie, fara indexarea de 5% din 2016, asigura o "crestere" negativă.

Iulian Mareș spunea...

Leonard,
Eu aflam mereu după un an că am fost avansat puțin.... știi, mai mereu eram in excursie pe cont propriu!
Dar, eram informat...pe cont!
Este f frumos, calm și plăcut în La Valetta! Azi am pescuit legali și caracatiță, nu multi cate 4 bucăți!
Mâine incerc la biban de mare....,dar nu se compară cu pestele spadă! Mă gândesc să fac o casă de kirpici sau să cumpăr una modulară, gen cele US! Aici primești subvenții pt așa ceva, până la 65%, exact nivelul pensiei!
Pot locui și pe șalupă, dar în decembrie de va răcori....
La grătarul meu sărăcăcios m-am pomenit cu două libiene... feniciene sadea! Nu puteam să le las flămânde!
Sunt creștin, kiar dacă nu sunt practicant!
Tu?...te mai cerți cu Liviu și LOV?
Mari oameni, mari caractere...mi se pare mie, sau sunt entități neliniștite captive in corpuri străine?

tigri2 spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
reddog spunea...

@tigri3
Deja mi se face lehamite sa mai spun ceva de infractorul Dragnea.
Solutia ar fi de scoatere in afara legii a PSD.
Pare o masura radicala dar nu este deloc exagerat.
Asta nu este partid social-democrat, este un grup infractional organizat.
Nu are puterea si nici vointa sa se reformeze, il urmeaza neconditionat pe un infractor.
Nu ca nu ar fi nemernici si in celelalte partide dar multi-miliardarii asa zisului partid social democrat actioneaza ca o banda, plang cu lacrimi de crocodil pe umerii poporului si fura cat pot.
Cat despre militari, inclusiv multi de pe aici, sunt indignati abia acum, daca infractorul Dragnea si banda lui nu se atingea de pensiile militare totul era ok.
Cine vreti sa mai protesteze in tara asta, cred ca stiti reactiile celor de pe aici cand au fost protestele de la inceputul anului fata de OUG13.
Erau sorosisti, naivi si dusmanii Romaniei pentru ca il atacau pe Dragnea...
Deja acest om a facut foarte mult rau Romaniei dar a fost ales democratic, sa nu uitam asta.
Nu cred ca trebuie sa fii expert in finante ca sa-ti dai seama ca toate promisiunile alea facute de Dragnea si banda lui nu erau decat niste ineptii, economia Romaniei nu putea "duce" toate maririle alea.

Ein Stein spunea...

@avianyc
Din putul gandiri unui politruc valah, la unul dintre posturi TV era unu care ii tot reprosa lui Pricina, alta figura, ca ma-sa a nascut cinci copii destepti si avea o pensie sub 100 de lei, ca nu e corect ca unii sa aibe atat de mult. Pacat ca nu l-a intrebat cineva mai destept, Pricina iese din calcul, oare nu cumva ma-sa ocupandu-se cu facutul de copii a uitat sa mai si munceasca si ca probabil asta e motivul pensiei sub 100.
Parca Coarna spunea ca face plangere penala impotriva ministresei de la politioneri, sa speram ca se tine de cuvant. Am vazut-o la unul dintre posturile TV in discutie cu Coarna, m-am lamurit repede, analfabetismul in Romania e la loc de cinste.
Olteanca nu e decat o bucata de biomasa la capatul unui lant gata sa latre cand o asmute stapanul. Nu avem prea multe optiuni, norocul nostru e ca am reusit sa intram in Uniunea Europeana si ii mai tin aia de la Brusseles in frau almintrelea era jale.

Leon spunea...

Cu nr.PL.209/08.08.2017, este inregistrata OUG.59/04.08.2017 la Senat si repartizata pentru Aviz la 4 comisii: Aparare, Buget, Administratie, Trasporturi cu T-29 August, iar Comisia pentru Munca depune Raportul pe 31 August.
Se asteapta Propuneri la rubrica OPINII TRIMISE..!

Huhu Rezea spunea...

@tigri2
După verva euforică... precis trozniși o ceapă roșie pe genunchi... pe lângă un pahar de pălincă.
@câine dinamovist
Poți avea tu o explicație.... de ce soros-iștii și corporatiștii din iarnă nu-și mai preumblă limba prin gură împotriva lui Dragnea pe problema pensiilor? Din contră, nu si-l mai doresc pus sub paza ta.
Nu putem să pretindem înțelegere din partea celor care au pensia medie de 900 lei.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Leonard, situatia este cumplita cand nu ai nici un orizont de imbunatatre a situatiei! Iti dai seama ca nu am voie nici la actualizari pana la sfarsitul vietii, dat finnd ca mi-a venit pensia recalculata pe minus la jumatate, si orice actualizare va intra numai la suma aceea mica, injumatatita, astfel incat cu suma de 1-1,5% anual imi mai trebuie inca o viata sa ajung sa beneficiez de plus la pensie! E mai mult decat cumplit, si nu mai exista nici macar o speranta sa mai beneficiez de vre-un avantaj vreodata! La sotie nu i-a marit nici acum, iar au amanat-o si are si ea, pe laga 1064 ale mele doar 340 lei. Ce dracul sa mai facem cu banii astia de acum incolo cand se scumpesc zilnic toate? Risca tragedia sa ajung in strada, nemaiputand plati chiria si intretinerea, foarte scumpe si in continua crestere! E ceva curios aici: Unora, din 2010 le cresteau pensiile, in ascuns si ferit de ochii lumii, si zic ca unii de la 1400 au ajuns la 223.000, si cum de dracul mie nu mi-au pus un leu? Pe ce dracul coeficienti i-au calculat pe astia? Oare comisiile astea de audit nu se autosesiseaza, pe langa Curtea de Conturi, sa vada ce minuni au fost la baza acestor calcule? Si numai si numai la cei care, ce coincidenta, au fost implicati si in politica! Ale dracului minuni a la Arsenie Boca!

luminita spunea...

reducere impozit si la pensiile in plata 1 ian 2018_?

Iulian Mareș spunea...

Lumi,
Așa este trecut în Programul de guvernare!
... Dar, câte nu erau trecute și de trec acum!
Deh, Valvov este singur și a mai lucrat ascuns prin cripte...posibil cu cea de care a divorțat, că să nu i de confiște toată averea și colecția de tablouri!
Kiar, a mai văzut-o cineva pe ingenua brunetă?

Giovani spunea...

Huhu Rezea ...tata....Am vazut ca nu prea publici totul.....Pe cine servesti mata'?
De cerere prealabila ai citit prin Legea 554/2004? Vezi ca actualizarea pensiei de serviciu militara, se face din oficiu, DE REGULA.....Stii mata' vreo regula stabilita de CSP a MApN ?

CEZAR spunea...

S-a imbatat ..,,domnul T- 2 MaKiSS..??
Acum la betie ..bai Coltosule ia spune tu cu mana pe inima ..ce-ti ziceam eu acum doi ani despre aberanta L-223 ?
Acum sincer sa fiu ..nici macar Eu ..nu ma asteptam la aceasta solutie imbecila in care sa iasa toti regulati ..
Erau atatea metode ...simple curate ..si care trebuiau sa actioneze doar acolo unde era cazul ...
Asta este deocamdata ..TREBUIE SA VA MULTUMIM..TIE ..lu BUZESCU si alti ..albastrii in cerul gurii lu Potecaru(macar asta-i bou nu ai ce sa-i ceri )...ailalti si boi si lacomi..
PS. Coltosule ..cam cat pierzi lunar ..in urma neaplicarii..punctului de pensie marit ..??
Eii ..hai sa traiesti ...las ca ai pensie ..albastra ...alti o au kaky..precum Corneliunsson..!!

Trofin spunea...

Referitor la actualizarea soldelor de functie in baza Legii 152/2017 , cred ca se va pleca de la solda de functie actualizata la 01.01,2016 , se va parcurge intregul algoritm de calcul al bazei de calcul si , de aici , a cuntumului pensiei la care se va adauga sporul OMM precum si cuantumul indexarii din 2016 , acel 5% aplicat cuantumului pensiei neactualizata. Cuantumul indexarii din 2016 il identificam in decizia de pensie "suma indexare / majorare 2016 ". Aceasta suma este un drept de care , cred eu , nu vom fi deposedati. Prin aplicarea acestui drept nu cred ca vor exista pensii actualizate micsorate fata de nivelul anului 2017 ( ma refer la cuantumurile recalculate si indexate) .

Unknown spunea...

Buna dimineata!
Posibil sa fiu repetitiva iar chestiunea in cauza poate a fost deja lamurita deja, motiv pentru care imi cer anticipat scuze.
Dar pensia pe august este FIX aceeasi....nu ar fi trebuit sa oglindeasca si ea amarata, acei 50% -solda de merit primita deja de activi?!!
Imi cer scuze inca o data daca intrebarea a fost deja lamurita intr-o postare anterioara dar eu nu am reusit sa ii gasesc raspunsul si din cunostintele mele fragile asteptam in august aceasta modificare.
Va multumesc frumos!

P.s. am aflat de la un coleg ca exista o "portita" pentru ajutoare si compensatorii in cazul celor trecuti in rezerva pe baza deciziei medicale INAPT pentru serviciul militar.
Inca o data multumiri si toate cele bune!!!

Cătălin spunea...

Carmen te rog frumos de unde ai informația cu ajutoarele compensatorii și dacă toți cei clasați medical (inclusiv APT LIMITA) pot beneficia de aceste ajutoare compensatori și în baza cărei decizii?

Iulian Mareș spunea...

Carmen
La primul alin....Nu! A intrat în solda, la general, nu a fost adăugată la funcție!
Portița....a fost odată! Acum nu mai ține, decât la magistrați și servicii!

avianyc spunea...

Ca sa zic si eu ceva.
Zice doamna de la interne precum ca cei cinci pensionari de la MAI (consilieri) sub 44 de ani cu pensii peste 20 000 si reangajati pe aceleasi posturi dar ca civili (după transformare posturi-frauda)plus un ministru de la agricultura renuntă la indemnizatia de salarizare păstrând doar pensia de serviciu.
Întreb si eu ; în baza cărei norme juridice stimabilă????????? Sau mai nou de rusinea ce v-a lovit mergeti pe ”norme de moralitate” eludând încă odata legea.

Huhu Rezea spunea...

@Giovani
Blogul serveste celor care doresc să fie informați despre pensii și acceptă un dialog rațional.
@Trofin
Recitește Comunicatul CPS a MApN în legătură cu actualizărea pensiei militare după majorarea soldei de funcție cu 15% potrivit L 153/2017.Actualizarea se aplică la cuantumul recalculat care se compară cu cuantumul în plată indexat.Asta înseamnă ca toate indexările aplicate cuantumului în plată se regularizează cu cuantumul recalculat actualizat.
@Carmen
Pentru a nu actualiza pensiile, conțopiștii noștri au eludat Legea. Nu au introdus sumele compensatorii reprezentând solda de merit cuvenită în 2009 în solda de funcție.Ordonanța 20/2016 spunea ca doar pe perioada aplicarii ei, deci temporar, sumele compensatorii nu constituie majorări în sensul art 60, care să impună actualizarea.
Printr-un artificiu contabil, conțopiștii activi au reintrodus Solda de merit în componentele soldei lunare brute pentru a nu fi niciodată folosită pentru actualizarea pensiei.
Acela a fost primul atac al conțopiștilor cu cotiere de prin ministere la actualizarea pensiei, așa cum am subliniat intr-un articol anterior. Acum întelegem și cine a asmuțit-o pe imberba LOV impotriva noastră.

Unknown spunea...

@Huhu:
Va multumesc pentru raspuns.
M-a luminat scurt si concis.
Intotdeauna pricep mai bine explicatiile "personalizate", deh...muiere blonda :)).
In acest caz, "luminata" fiind va declar frust, dragi colegi, ca...am belit-o!
Si nu este un eufemism. E de-a dreptul.
Multumesc, Huhu...

Leon spunea...

Poate cineva sa ne traduca Art.II, al.(7) din Oug.56/2017 publicata in MO nr.647/07.08.2017,care spune:
(7)-Majorarile acordate personalului din cadrul institutiilor publice din Sistemul de Aparare,Ordine Publica si Securitate Nationala,potrivit al.3,lit.b.(se refera la Lg.152/2017),al.5 si 6, se aplica la Salariul de baza/ SOLDA DE BAZA/Salariul de Functie cuvenit/cuvenita, al carui cuantum nu poate fi mai mic decat Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, si se adauga la acest cuantum.
Solda de baza nu vine in contradictie cu "cuantumul SOLDELELOR DE FUNCTIE" prevazute in Legea 152/2017..?

iceparu spunea...

Mai baieti de baieti@astia o tin langa ca la MApN sunt pensii de peste 10000lei.Daca la MAI cat de cat este publica lista la noi dece nu o fac publica?Eu cred ca este o minciuna enorma.Nu cred ca respectivii sunt militari adevarati si ca daca au asemenea pensii ele nu sunt din activitatea numai de militar.Imi tot scot ochii cu magistrat militar.Dupa cunostintele mele magistratii militari apartineau Directiei procuraturii militare care la randul ei apartinea ministerului justitiei.Oare la consilierii juridici din MApN le-a acordat statutul de magistrat?Este o dilema cum astora le-a fost calculata pensia de au pensie mai mare decat fost Sef SMG?Astept raspunsuri.

iceparu spunea...

M-am documentat .Magistratii militari sunt cu curul in doua luntre.Administrativ stau in curtea MApN ,privind activitatea sunt in curtea Ministerului de Justitie.Cum ei sunt stat in stat si-au tras spuza pe turta lor.Pentru ei o luam noi in bot.

Gigi spunea...

Păi,eu când susțineam aici că nimeni altcineva nu este dușmanul nostru decât cei din ministerele de resort(mai,man)
sau găsit câțiva,probabil infiltrați,să mă combată.
Politicul ne .ute,dar numai cu cei din ministere care sunt puși tot politic,care se dau după cum bate vântul!
Dacă,Mai,MApn,miniștrii au ieșit pe diferite posturi tv.arătându-și prostia și incompetenta,suspectă este tăcerea șefului armatei,igpr,etc!

luminita spunea...

Am si eu o rugaminte sa ma ajutati sa inteleg ceva din buetinul de calcul la pensia recalculat cu baza de calcul conf art 28 deci LA GRADATII SCRIE -PROCENT 42 SI DEDESUBT SCRIE SUMA 606 PENTRU CELE 6 LUNI ALESE IN DREPTUL LUNILOR ALESE DIN ANII 1986 SI 1987 .

luminita spunea...

tot VORBESC DE CONTRIBUTIE dar pensiile de urmasi le primesc multe persoane care au lasat la casa de pensii, o pensie pe contibutie chiar pentru 30 de ani ,venind la pensia sotului care a avut si el o contributie , aia cum zic ei partiala , nu vad dece imi ingheata pensiile de urmasi ,urmasi care a lasat pensia lor calculata pe contributie ,pentru a beneficia pentru putin mai mult.

Unknown spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Unknown spunea...

@Iulian Mares - @Radu Catalin:
Multumesc frumos.
Am priceput manevra finantista prin care ne-au ras de solda de merit pe cei "nemerituosi".
Asta e.
Cu "portita" nu cred ca este decat un zvon.
Nu am primit nicio confirmare pana acum.
Si nu, nici "serviciile" nu au primit ajutoare/compensatorii.
Se pare ca...ne-au tras-o, in contextul in care in noua lege acestea nici nu mai figureaza.
Asa incat dupa decembrie 2017 cand expira prorogarea, ajutoarele si soldele coompensatorii dispar pentru totdeauna in neant.
Iar aceasta mi se pare una dintre cele mai grobiene miscari prin care statul si-a calcat in picioare militarii.
Dupa o viata fara sambete, fara duminici, fara sarbatori alaturi de familie....amaratele alea de solde reprezentau o compensare cat de cat.
Cineva a stins deja lumina peste armata, servicii, mi.

Unknown spunea...

Buna ziua!
Carmen R, sunt interesat de acea "portita" de la PS-ul tau. Cum pot intra in posesia informatiilor?

Iulian Mareș spunea...

Carmen
Kiar ai ....o! :))
Și noi, cu zecile de mii!

Lumi,
Vekime aia de referă la perioada 48-53…! M-ai spart...răposatul a lucrat cu Moruzov și Cristescu?

luminita spunea...

nu va inteleg , fiti mai explicit,da asta e , era ......pe afara

luminita spunea...

DLE MARES ,santeti destul de abil , dar nu prea intelegeti , stiti in tara asta nu au fost numai aviatori , poate si pe el l- ati avut de multe ori la bord sau acolo in scunul avionului ,zau asa , acum ma confrunt cu niste date despre care nu mai este el sa mi le spuna ,da era un om important in statul acesta si nu va sparg , ca vad ca il sparg astia si acum cand este mort

Iulian Mareș spunea...

Lumi,
Moruzov a fost bunicul meu dinspre mamă, iar Cristescu dinspre tata! :))

luminita spunea...

HA HA bravo dle M santei haios, va salut cu simpatie

Costel spunea...

Daca fac raport de ieșire la pensie începând cu data de 14 septembrie, după care lege ies

Leon spunea...

Dle H.aveti dreptate..!
Informatiile date politicienilor au plecat din interiorul MAI si MApN care au facut tot posibilul sa elimine Actualizarea pensiilor militare, in schimb Sefii anumitor structuri si-au "tras" nenumarate Sporuri in ultimile luni de activitate si acum isi depun dosarul de pensie, sigur o pensie mai mare de 10 000 lei..!
Daca cu procentul maxim de 102% conf.oug.57, au rezultat pensii mari, va dati seama ce pensii uriase isi faceau acesti sefi cu procentele din L.223/2015: 100%+ 9% ps.suplim+ 20% omm+ 15% (spor art.28.al.1)..!
Si asa a aparut aceasta Oug.59 care va afecta dramatic pensionarii militari cu pensii mici !
Ar trebui verificate veniturile realizate in cele 6 luni la toate pensiile militare ce depasesc 10 000 de lei.