Un produs Blogger.

duminică, ianuarie 05, 2020

Istorie: Filosofia politică și militară a lui Ion Antonescu... în opoziție cu politicianismul care a premers regimului comunist.

22 comments

Ion Antonescu, scrisoare de răspuns adresată lui C.I.C. Brătianu la 29 oct. 1942:
Dinu Brătianu
“Am lăsat fără răspuns scrisorile dumneavoastră anterioare. Am făcut-o din înţelepciune, fiindcă
urmăream unirea, şi nu vrajba. Puteam să vă răspund, aducând justiţiei pe toţi vinovaţii de catastrofa
morală şi politică a ţării, printre care sunteţi, în primul rând, şi dumneavoastră. Naţia o doreşte şi o
aşteaptă de la mine. Nu am făcut-o totuşi, fiindcă nu am voit să aţâţ şi mai mult spiritele şi, mai ales,
nu am voit să dau un spectacol care ar fi fost speculat de inamicii noştri. Am lăsat ziua acestor răfuieli
mai târziu. Abuzaţi, însă, de răbdarea, de tăcerea şi de înţelepciunea mea şi, rând pe rând, la scurte
intervale de timp, îmi trimiteţi, când dumneavoastră, când dl. Maniu, avertismente, sfaturi şi acuzaţiuni.
În virtutea cărui drept? Ce reprezentaţi în această ţară, dumneavoastră, toţi foştii oameni politici, în afară
de interesele dumneavoastră egoiste şi un trecut politic total compromis şi dureros?! Uitaţi, domnule
Brătianu, că eu sunt omul muncii mele şi martirul greşelilor acelora care au primit în 1918 România Mare
şi au dus-o, după 22 de ani de conducere, în prăpastia de unde am luat-o eu în 1940, 85 pe când
dumneavoastră sunteţi din profitorii şi dărâmătorii unei moşteniri mari.
În mai puţin de un sfert de secol, fiecare în parte şi toţi la un loc, aţi prăbuşit lupta, sacrificiile şi
suferinţele duse şi îndurate, 20 de secole, de poporul nostru, pentru a face unitatea sa politică. Orice
apărare încercaţi şi orice diversiune faceţi dumneavoastră, conducătorii politici de ieri, purtaţi pe umeri
această răspundere.
Dumneavoastră, liberalii, mai mult ca alţii, fiindcă şi din opoziţie şi de la guvern, prin acţiunea
dumneavoastră de dirijare şi de îndrumare a vieţii noastre politice, economice, morale şi spirituale,
exercitată direct şi indirect, de pe băncile ministeriale, din birourile băncilor şi din culisele politice, aţi
dus ţara la catastrofa din 1940. Staţi faţă în faţă cu conştiinţa dumneavoastră, depănaţi cu corectitudine,
pas cu pas, atât actele dumneavoastră, cât şi pe ale acelora cu care, rând pe rând, v-aţi întovărăşit şi v-aţi
acuzat, în faţa naţiei dezolate, scandalizate şi înmărmurite; răsfoiţi toată colecţia ziarelor din ultimii 40
de ani, începând cu Universul şi terminând cu Viitorul şi cu ziarele jidoveşti pe care se sprijinea
naţionalistul domn Maniu şi vă reamintiţi: cine sunteţi dumneavoastră şi dumnealui; câte păcate aţi făcut;
cum v-aţi calificat singuri şi cum v-a calificat naţia; câte răspunsuri aveţi.
Pentru a vă uşura munca, vă reamintesc, domnule Brătianu, că, împreună cu dl. Maniu, v-aţi acuzat
public şi zilnic, în presă, în întruniri, în parlament, de: "incapacitate"; "tâlhărie"; "falsificări" şi "furturi
de urne", în Bucureşti, pentru obţinerea puterii; "demisii în alb"; "bătăi şi omoruri"; "călcarea legilor şi
Constituţiei"; luări de comisioane" la toate furniturile statului; "traficările de influenţă" practicate de
partizanii, deputaţii, miniştrii şi preşedinţii corpurilor dumneavoastră legiutoare; "scandalurile cu
contingentările" cu "grâul britanic"; modul cum aţi făcut reforma agrară şi cum "aţi profitat de ea";
risipa avutului public; "concesionările oneroase ale bunurilor statului"; "demagogie"; incorectitudine
civică, provocată de faptul că atunci când eraţi în opoziţie dirijaţi ocult statul, în profitul intereselor
dumneavoastră şi ale jidanilor din ale căror consilii de administraţie - mari şi mici - făceaţi parte, iar de
pe fotoliile ministeriale încurajaţi şi favorizaţi, acopereaţi şi muşamalizaţi afacerile lor şi ale d-stră, în
detrimentul statului.
Adăugaţi, la acest bogat şi concludent stat de serviciu al partizanilor şi al adversarilor dumneavoastră de
ieri, cu care - ca totdeauna când vă găsiţi în opoziţie - sunteţi azi prieteni: cazurile, pe care naţia le ţine
numai în dormitoare, ale domnilor Tătărescu, Bârsan, Boilă, Aristide Blank şi afacerea Skoda; ruinarea
poporului, prin dobânzile oneroase care au prăbuşit economiile, avutul şi munca tuturor, de la ţăran la
marele proprietar, de la micul până la marele negustor român; ravagiile făcute de conversiune şi de
concesionarea bunurilor statului, pe care am început să le răscumpăr eu; împrumuturile externe,
oneroase şi umilitoare; introducerea controlului străin la Banca Naţională şi Căile Ferate, 86 comisioanele
scandaloase etc. etc. şi veţi avea, domnule Brătianu, imaginea unui trecut tragic, pe care l-am plătit atât
de scump şi pe care naţia întreagă o are permanent în faţa ochilor săi.
Totuşi, domnule Brătianu, cu toţii credeţi că toate acestea au fost uitate şi, cu perfidia politicianistă de
altă dată - de totdeauna - atât de bine cunoscută, vă aşezaţi cu cinism pe acest trecut şi - de la cel dintâi
dintre dumneavoastră, până la cel din urmă - încercaţi să acuzaţi şi să sabotaţi, pe sub mână, opera de
îndreptare şi consolidare la care s-a antrenat toată naţia şi să tăiaţi elanul unui om care nu a avut, nu are
şi nu va avea nici moşii, nici vii, nici pivniţi de desfacere, nici bani depuşi, nici industrii, nici consilii de
administraţie, nici safeuri, în ţară şi străinătate, nici cupoane de tăiat, nici timp de pierdut la club şi care
nu şi-a pricopsit nici cumnaţii, nici nepoţii, nici prietenii, nici partizanii, nici adversarii. 

Dacă va fi să fiu şi eu pe această bancă, pentru că fac tot ceea ce un om putea să facă, nu numai pentru
a slava un neam de la dezunire şi de la prăbuşire, dar şi pentru a-l întregi şi a-i asigura o viaţă nouă, în
onoare şi în muncă, atunci în nici un caz nu veţi fi dumneavoastră acuzatorii şi în nici un caz nu voi fi
pus alături de dumneavoastră şi acuzat de aceleaşi greşeli ca dumneavoastră.
Fac această afirmare nu pentru că mă simt vinovat cu ceva faţă de ţară, dar pentru că ştiu ce au suferit,
din antichitate şi până azi, de la Socrate şi Demostene, până la Clemenceanu, atâţia nenumăraţi - mici şi
mari - oameni care şi-au servit poporul cu credinţă, cu devotament şi cu folos şi, mai ales, pentru că nu
au uitat că în Iaşi, în tragica primăvară din 1918, şi chiar la Bucureşti, după Unire, s-a cerut trimiterea
în judecată şi condamnarea fratelui dumneavoastră, atât pentru că făcuse războiul, cât şi pentru
dezmăţul creat de nepriceperea dumneavoastră a tuturor, chiar de către aceia care ceruseră intrarea în
luptă; care îl acuzaseră în 1914-1915 de lunga şi dezmăţata perioadă de neutralitate; care au aplaudat cu
frenezie intrarea în război şi care, ca culme a cinismului lor, erau ei înşişi vinovaţi de modul cum fusese
administrată şi ruinată ţara. Eu şi mulţi alţii încă nu am uitat ridicolul acestei îndrăzneli pe care istoria
l-a înregistrat.
Oricum ar fi însă eu nu voi putea fi acuzat de dumneavoastră şi nici pus pe aceiaşi bancă cu dumneavoastră,
pentru că nu sunt nici profitorul meritelor predecesorilor mei şi nici şeful unei bande de corbi odioşi, care
au ajuns la conducere prin "minciună", "promisiuni", "furt de urne" sau prin "sprijin ocult masonic şi
iudaic", ci sunt omul adus de un trecut onest şi de voinţa unanimă a unei naţii care, pentru a se slava, a
făcut apel la mine, iar nu la dumneavoastră sau la dl. Maniu, şi nici la domnii care stau în jurul
dumneavoastră şi cu care aţi făcut şi faceţi sistem. Niciodată, pentru a fi salvată, naţiunea, armata şi
corpurile constituite nu au indicat numele dumneavoastră sau al d-lui Maniu, în 87 ultimii ani ai
tragicei guvernări, care s-a sfârşit la 6 septembrie 1940.
Dumneavoastră v-aţi strecurat şi v-aţi alăturat acestei mulţimi, cu discreţia impusă de instinctul
răspunderii pe care o aveţi şi a dorinţei legitime de a vă salva şi nu aţi făcut nici un gest pentru a vă
valorifica drepturile la conducere, când această mulţime spulberă un regim care era de fapt al
dumneavoastră şi când aclama un om nou, care eram eu. Când am intrat în război, cu prudenţă
caracteristică a politicienilor valoroşi nu v-aţi manifestat nici pentru, nici contra.
După ce am reluat Basarabia şi Bucovina, v-aţi grăbit să-mi cereţi, şi dumneavoastră, şi domnul Maniu,
să mă opresc la Nistru. V-am arătat consideraţiunile militare, politice, economice şi morale pentru care
nu puteam să o fac şi v-am invitat, pentru a treia oară, să luaţi conducerea, răspunderea şi riscurile unei
asemenea acţiuni. Bineînţeles, aţi refuzat. După omorurile de la Jilava şi imediat după rebeliune, mi-aţi
trimis memorii prin care îmi arătaţi situaţia şi-mi dădeaţi noi sfaturi. V-am oferit să luaţi conducerea şi
să faceţi cum credeţi că este mai bine. Şi unul, şi altul v-aţi scuturat.
Luându-vă după câţiva ofiţeri, fără prestigiu militar, care au deraiat după linia principiilor sănătoase
strategice, morale şi politice, pe care poate că nici nu le-au avut vreodată, mi-aţi cerut să retrag armata
din Rusia şi m-aţi îndemnat să mă "aranjez" cu Anglia şi cu America. Ar fi o greşeală şi o felonie, iar
greşelile şi feloniile se plătesc scump. Suntem la peste 1.500 km de ţară, drumurile sunt cum sunt, iarna
bate la uşă, depozitele sunt ale germanilor, căile ferate sunt în mâna lor, aviaţia are forţa de distrugere
pe care ar trebui s-o cunoaşteţi. Retragerea forţelor din situaţia lor actuală ar însemna părăsirea frontului.
Exact ceea ce au făcut ruşii în Moldova în 1917-1918. Vă întrebaţi ce s-ar întâmpla dacă germanii ar face
cu noi astăzi în caz de părăsirea frontului, ceea ce am făcut noi, atunci, cu ruşii? Vă daţi seama ce s-ar
alege de armata noastră de disciplina noastră, de soldaţii şi caii noştri, de tunurile noastre, dacă am încerca,
în condiţiile arătate mai sus, să părăsim frontul fără asentimentul Comandantului german? Situaţia aceasta,
a oamenilor care la cea dintâi greutate se descurajează, ar denota uşurinţă totală nepricepere militară şi
prostie. Soluţia ar fi criminală, domnule Brătianu, fiindcă nu s-ar prăbuşi numai armata, s-ar prăbuşi însăşi
ţara, deoarece germanii ar ocupa-o imediat şi am ajunge în situaţia Serbiei şi Greciei.
Poftiţi, domnule Brătianu, vă ofer din nou conducerea statului şi a guvernului. Retrageţi dumneavoastră
armata şi "aranjaţi-vă" cu Anglia. Numai că trebuie să întreb şi armata şi poporul. Sunt gata să le pun
această întrebare, deschis şi categoric, dacă şi dumneavoastră sunteţi gata să vă luaţi răspunderea. A mă
fi "oprit la Nistru" şi a "retrage astăzi forţele din Rusia" înseamnă, pentru un om care mai poate încă
judeca, a anihila dintr-odată totul, sacrificiile făcute de la trecerea Prutului, acţiune în 88 contra căreia nu
v-aţi pronunţat public; însemnează a ne dezonora pentru vecie ca popor; însemnează a crea ţării, în cazul
victoriei germane, condiţii dezastruoase, fără a ne asigura, în cazul victoriei ruse, nici provinciile pentru
care luptăm, nici graniţele care vor voi să ni le lase ruşii, nici libertăţile noastre şi nici măcar viaţa
familiilor şi a copiilor noştri; în sfârşit, însemnează, din cauza nestabilităţii şi a feloniei pe care mă sfătuiţi
să o practic - şi aceasta este cea mai mare crimă - a asigura ţării în viitoarea comunitate europeană o
poziţie morală care îi va ridica drepturile idealurilor sale şi ar putea să-i fie chiar fatală.
Gestul pe care-l cereţi să-l fac, domnule Brătianu, va face din neamul românesc o victimă a tuturor, fiindcă
concomitent cu dezorganizarea, prăbuşirea şi distrugerea armatei, ar începe instaurarea anarhiei în ţară.
Comuniştii, legionarii, jandarmii, ungurii, saşii ar începe agitaţiile, lupta, distrugerea ordinei, a liniştei,
pentru a profita de ocazie, pentru a da ultima lovitură de picior unui neam care cu adevărat ar merita
calificativul de netrebnic. Ungurii ar ocupa imediat restul Ardealului.
Iată, domnule Brătianu, la ce ar da naştere gestul pe care mi-l cereţi să-l fac. Ar fi gestul nefericit al unui
soldat lipsit de onoare şi al unui om de stat, nu numai inconştient, dar nebun. Conducătorul nefericit al
Franţei - şi mai nefericite de azi - a declarat, într-o recentă chemare la realitatea a unui popor, care a căzut
şi el victimă josnică a unei guvernări venale, iudeodemocratice şi masonice, că are convingerea că dacă
"Germania ar fi înfrântă, Sovietele ar impune mâine legea în Europa şi s-ar termina astfel cu independenţa
şi patriotismul naţiunilor". Am avut şi am această convingere. Rămân la această convingere, fiindcă noi,
mai curând ca alţii, mai total ca alţii, vom fi zdrobiţi: pentru că suntem punte între slavi şi zăgazul care le
stă de secole în calea expansiunii lor, către vestul şi sud-vestul Europei; pentru că avem bogăţiile pe care
le avem; şi pentru că vom fi trambulina salturilor lor viitoare.
Trăgând învăţăminte din trecut, cunoscând tendinţele slave, plecând de la consideraţiunile făcute mai sus
şi îndrumat de instinctul de conservare şi de logica bunului-simţ, nu puteam, domnule Brătianu, ca un
conducător responsabil, să mă "opresc la Nistru" şi nici nu pot "să retrag armata din Rusia". Ar fi o prostie
din partea mea. Este cu neputinţă să o facă cineva şi ar fi o greşeală ireparabilă pe care nu eu şi
dumneavoastră, ci neamul ar plăti-o scump.
Mareşalul Petain, într-una din valoroasele sale cuvântări, a dat speculatorilor situaţiunile grele lecţia care
li se cuvenea şi care a fost aplaudată de toţi oamenii cu conştiinţă clară şi nepătată. Răspunzând unor critici
ale acţiunii sale, el a spus: "Când Franţa este în nenorocire, nu mai este loc pentru minciuni şi himere".
Nici la noi, domnule Brătianu, nu mai este loc pentru "minciuni şi himere" şi, mai ales, nu mai putem să
ne plătim luxul de a face şi prostii.
V-am răspuns, domnule Brătianu, punct cu punct, nu numai la scrisoarea dumneavoastră de la 24 septembrie, dar şi la cele anterioare. Este răspunsul unui soldat, care nu are nimic de ascuns şi care 89 este conştient de greutăţile şi pericolele ceasului de faţă, precum şi de îndatoririle şi de răspunderile lui. V-am răspuns, cum v-am răspuns, fiindcă nu aţi înţeles nici ţinuta şi nici înţelegerea cu care am voit să trec atât peste greşelile trecutului, cât şi peste marii vinovaţi de ele.
Ca oamenii cei mai lipsiţi de păcat, marile şi numeroasele greşeli politice care s-au comis sub dumneavoastră, continuând a considera comunitatea românească ca pe o turmă de sclavi, pe care - împreună cu celelalte organizaţii politice, cu firmă naţionalistă, însă în acord cu oculta iudeo-masonică, cu care numai pe faţă eraţi în luptă - aţi exploatat-o, aţi minţit-o, aţi demoralizat-o, aţi exasperat-o şi, în cele din urmă, din neputinţă, aţi dus-o, mână în mână cu trinitatea Tătărescu - Urdăreanu - Lupeasca, la catastrofa din 1940 şi la rebeliunea din 1941, îndrăzniţi astăzi, când s-a pus regulă în ţară şi viaţa nimănui nu mai este în pericol, să ridicaţi capul, de după saltarele consiliilor de administraţie, ale industriilor şi ale multiplelor afaceri, pentru a mă acuza.
Ei bine, domnule Brătianu, când cineva a fost şeful unui partid care, de la mare la mic, de la primăria din sat până la cabinetul miniştrilor, are răspunderea destrăbălării administrative, dezmăţul moral, a iudeo-masonizării ţării, a venalităţii, a compromiterii viitorului neamului şi a catastrofei graniţelor, nu mai are calitatea să vorbească şi în numele comuni-tăţii româneşti, să dea sfaturi de conducere altora şi mai ales să-i acuze că lucrurile nu merg cum trebuie.“ (Arhiva Istorică Centrală; fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Cabinet I. Antonescu, dos. 61/1940, f. 88-221) https://www.academia.edu/36367451

/Statul_de_drept_opinii

Chiar dacă am greşit, greşesc sau voi greşi, nu pot fi acuzat, domnule Brătianu, de nici unul dintre
dumneavoastră. Fiţi încredinţaţi, sunteţi înfieraţi şi puşi chiar de generaţia actuală pe banca acuzaţilor
https://www.academia.edu/37994295/ROMANIA_de_Viorel_Roman
NOTA
CIC Bratianu, mai cunoscut sub numele de Dinu Brătianu, era presedintele PNL în anul 1942. Era frate cu Ionel Bratianu și cu Vintilă Brătianu, unchi al istoricului George Brătianu..A murit în anul 1950 în închisoarea comunistă de la Sighetul Marmației.

22 de comentarii:

Iulian Mareș spunea...

Dacă s-ar putea face o poarta în timp oare cui i-ar scrie Mareșalul, cărui președinte PNL român (!?): lui KWI sau lui Or_Ban?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Un Maresal, Ion Antonescu taios, vivace, inteligent, de neclintit in ideiile progresiste si moderne de atunci, si care a dat o lectie de moralitate, nationalism si patriotism unor rapandule liberale, corupte, lacome si dezinteresate total de talpa Tarii, romanii de rand, spurcaciuni liberaliste care au facut mult rau acestei Romanii si natiuni, trecute prin foc si sabie cu cele doua razboaie mondiale, apoi marile miscari de proteste anti saracie si foame, pe care le-au inabusit in sange cu armele de infanterie si tunurile in Lupeni '29, Grivita 1933 sau Flamanzi 1907... Coruptia din sanul PNL continua si astazi prin nepotii acelor hiene politice, si cunoastem destul de bine marfa acesta comparabila cu gunoaiele si laturoaiele, ca s-o mai comentez aici, dar daca s-ar adresa Antonescu astazi acestor ratati politici, ar face-o catre capul de sarpe otravit, vipera spanzurata in inaltul prepeleac, tradatorul Rmaniei si natiei, care este o stanca dura si rece la plansetele si lacrimile amare ale romanilor saraci si necajiti ca niciodata, cat si faptul ca este inhaitat in stransa cardasie cu boaitele sorosiste prin intermediul psihopatilor, #Rezist! Va asigur, cu mare sinceritate prieteneasca, de faptul ca PNL nu va face absolut nimic la pensiile militare, ne vor taragana in stil mafiot si cocalar pana vor fi daramati in cap de la putere, pentru cel putin 50 de ani, de acum incolo, vor pieri in negurile intunecoase ale Istoriei, ca orice căcărău refuzat la export, la fel ca si PNT-CD, care astazi este un miel band si supus in bratele stangii politice romanesti, dar ce pacat ca la 0,000001% fiind reprezentati doar de presedintele si secretarul partidului, cu femeia de serviciu, portar si sofer! Despre căcărai numai de rău, iar despre noi fie ca Boboteaza sa va fie fericita si un remember de la botezul in care nasii v-au vazut pentru prima si ultima oara jucariile din carpele scutecelor!

liceu militar Mitica Tocilarul spunea...

Nu comparati personajele anului 1940 cu cele de astazi precum si situatia Romaniei de atunci cu cea de acum.Pesonajele anului 1940 au platit cu viata.Curios ca Horia Sima ,Carol al 2-lea si Mihai au murit de moarte naturala .Cititi Procesul marii tradari.Maresalul ,om de sacrificiu.

Iulian Mareș spunea...

Horia Sima ,Carol al 2-lea si Mihai au murit de moarte naturala!
Corect! .... pt ca si-au negociat propria viata! Si atat!

Iulian Mareș spunea...

Tot guvernul a fost de sacrificiu! Si nu numai.....ceea ce a urmat anului 47 este groaznic!

Leo spunea...

Se zice că "Filosofia este totul despre nimic şi nimic despre totul".
Poate de aceea nu a perceput corect contextul evident geo-politico-militar. Poate de aceea a trecut Nistrul invadând Rusia Stalinistă care nu l-a iertat.
Noroc cu 23 august 1944 că altfel , azi vorbeam rusește , hungurește , și un fel de sârbo-bulgară.
De aceea filosofia nu trebuie amestecată cu nuic. Ea estea și trebuie să rămână doar un fenomen CONTEMPLATIV .
PS
Stelică , te rog să ne povestești aventurile de la MFA .....

Leon spunea...

"În 1941, cu siguranţă, Antonescu se dovedise, înainte de orice, omul faptelor. La 22 iunie 1941, el a răspuns exemplar pentru riscul imens asumat – un război împotriva URSS, pentru distrugerea pericolului comunist şi eliberarea provinciilor istorice ocupate de Kremlin în 1940. Cum am precizat, Războiul României a fost unul drept de la un capăt la altul, în mod precis de la 22 iunie 1941 şi până la trădarea internă, cu ramificaţii internaţionale, din 23 august 1944. De altfel, chiar la 1 iunie 1946, în ziua execuţiei, care a amintit, potrivit voinţei Învingătorilor de moment, de un veritabil masacru, Mareşalul Antonescu a transmis mamei sale, în cursul ultimei lor întâlniri, la Jilava, această declaraţie cu valoare de testament: «DACĂ MOR, ESTE PENTRU BUCOVINA ŞI BASARABIA. DE-AR FI SĂ REÎNCEP, AŞ FACE LA FEL!»”(profesor Gheorghe Buzatu).

CEZAR spunea...

De ce nu recunoastem ca militari ca Antonescu a facut o greseala MAREATA...aceia de a se inhaita cu Hitler !
O mai putea repara daca conditiona sustinerea Germaniei in timp si spatiu ..adica doar pentru eliberarea teritoriilor romanesti ..si pauza ..
Ce a cautat mai departe in RUSIA..??

CEZAR spunea...

NB
Hitler a stiut sa-i gadile orgoliul ...de cel mai mare maresal al tuturor timpurilor...etc..etc...
Asta a fost tot.....

Huhu Rezea spunea...

Oricare strateg militar spune că, din moment ce s-a angajat în acel război, Antonescu nu putea să se oprească până nu nimicea inamicul.
Am mai spus că Antonescu a fost un excelent strateg militar, dar a fost un mediocru om politic.
Era o adevărată sinucidere pentru România să atace Uniunea Sovietică, avându-i ca adversari pe americani și pe britanici.
In condițiile unei guvernări democratice, România nu accepta fără luptă dezmembrarea teritorială din anul 1940.
Vinovatul principal pentru instaurarea dictaturii în România a fost Carol al II-lea. Micimea liderilor de partid, țărănesc și liberal, de după asasinarea lui IG Duca, in anul 1933, a facilitat ascensiunea mișcării legionare și drumul spre dictatură.

Cezar spunea...

@huhu
Nominalizeaza Un mare strateg....
Chestiunea cu.."sinucidereA....etc..etc.este mai degraba treaba MILITARA!

Iulian Mareș spunea...

Kiar asa?

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
azi ies la lumina multe documente...: Regatului Unit, i s-a oferit o pace onorabila si avantajoasa! Rudolf Hess, se predase singur si decartase tot!
Hitler a fost impins de o anumita elita etnica, sa atace Rusia, in nebunia lui, dorind sa recladeasca ceea ce fusese Imperiul Roman de Apus, si mai mult decat atat! Istoricii nu s-au pus de acord nici acum cine a inceput WW2, iar unii dau vina pe polonezi, acuzandu-i de stat artificial creat de nNapoleon, ca rezultat din amorul cu o contesa!
Cum si mitul Holocaustului a inceput sa se destrame sub demonstratii tehnice si logice, ne este simplu sa intuim ce anume viza panslavismul tarist sau comunist!
Cert este ca in urma WW2 UK a pierdut colonii, iar URSS a devenit din putere europeana , una mondiala!
Ca intru-n film SF ar trebui sa fi trait ambele variante ca sa vedem apoi care ar fi fost cea mai buna, pt noi:
-Maresalul lasat sa inkeie pace cu rusii;
-Mihai, intorcand, fara pregatire si cu majora lipsa de comunicare si oportunitate armele, la 23 august 44.

*politicenii anilor 30-40 erau la fel de fanfaroni ca si cei de acum! Au bagat capul in nisip la dictatura Carlista, inclusiv desfiintarea partidelor, insa sareau la gatul maresalului, care a preluat tara la greu!

Huhu Rezea spunea...

Mares
Făra dictatura Carlistă nici nu era nevoie de o guvernare militară care să gestioneze dezastrul lăsat de Carol al II-lea.
Antonescu, în mândria sa de militar, nu ar fi acceptat cedarea de teritorii fără luptă, dar nu ar fi acceptat nici capitularea prin Armistițiului din 12 sept 1944.
Lecție pentru generațiile prezente si viitoare:
Nu se acceptă, niciodată, cedarea unei palme de pamânt fără luptă! Chiar dacă esti infrânt în luptă... altfel vei sta la masa viitoarelor tratative ale istoriei.
Din cauza duplicităților nu am obținut la sfîrșitul războiului nici statutul de stat cobeligerant, alături de Națiunile Unite, deși am luptat împotriva nemților până la capitularea din 09 05 1945.

raul spunea...

E in ,,traditia '' noastra sa nu recunoastem meritele putinilor conducatori cu adevarat patrioti si care au tinut DEZINTERESAT la poporul asta!Antonescu ar trebui sa aiba statui in toate orasele mari ale tarii ,acolo unde mai traiesc oameni destepti care stiu ce-a facut pt natia romana,Ceausescu in toate micile orase pe care le-a scos din evul mediu si Cuza in toate satele in care mai sunt tarani si pe care el i-a improprietarit!ATAT!Restul sunt personaje istorice ,ce s-au intersectat cu ,,tarisoarele'' noastre!
Ps Sper ca nu o sa-mi sariti in cap cu Mircea ,Stefan,Mihai etc pt ca ,cei care stiu... stiu,ei au facut ce-au facut pt ei mai intai si apoi nu aveau ei constiinta unei apartenente curat nationaliste,cum scrie prin carti!

Iulian Mareș spunea...

Trebuie sa intelegi intai ce inseamna strategie nationala, apoi sa te gandesti ce intrebari pui!
Intrebarea ta este ca a unui copil de 3-4 ani: Tati, luna este departe?

Liviub spunea...

Din cauza celor scrise de Maresal maimarelui liberal si prin acesta clasei politice, nici astazi, actualii, nu intreprind nimic pentru reabilitare! Sunt dedesupturi mari pe tema, nu?

Leon spunea...

"Partidul Social Democrat condamnă maniera Guvernului PNL de a aloca fondurile pentru infrastructură, după culoarea politică a celor care au inițiat sau au dezvoltat proiectele. Este un act iresponsabil de vendetă politică și un atentat la interesele naționale și ale comunităților ce ar beneficia de respectivele proiecte.

Printre lucrările de infrastructură care au suferit cele mai drastice tăieri de fonduri se numără:

• Podul peste Dunăre de la Brăila, unde s-au alocat pentru 2020 mai puțin de 20% din sumele folosite în anul precedent;

• Centura municipiului Bacău, respectiv primul segment din Autostrada Moldovei, care a primit pentru 2020 doar un sfert din sumele alocate în 2019;

• Autostrada Sebeș - Turda, unde Guvernul PNL a prevăzut pentru acest an doar 30% din fondurile utilizate în 2019;

• Drumul Expres Craiova - Pitești unde actualul guvern a alocat doar 97 milioane de lei, în condițiile în care costurile totale de execuție sunt de 2 miliarde lei.

Alte proiecte ce vor fi blocate ca urmare a subfinanțării sunt centurile de la municipiile Timișoara, Satu Mare, Rădăuți, Autostrada Râșnov - Cristian, Autostrada Timișoara - Moravița și modernizarea liniilor de cale ferată București - Giurgiu, Cluj Napoca – Oradea, Mogoșoaia.” acuză PSD, într-un comunicat de presă.

raul spunea...

Stelica ,sa nu incurcam borcanele!Eu am spus ceva despre ce au facut pt TARA ,dezinteresat!Ce-au facut ei in pat e mai putin relevant!Am mai spus-o si cu alta ocazie ,noi romanii avem o mare meteahna,,,personificand ideile" uitam fondul invocand forma!La noi o idee geniala nu va pusa in practica pt ca ,nu -i asa, vine de la un betiv sau homosexual si noi suntem moralistii lui peste!Nu asa procedeaza occidentalii si de aia sunt unde sunt si noi in ipocrizia noastra pierdem!
Ps Acum sunt destui istorici care scriu mai aproape de adevar,dar trebuie cautati ca nu sunt atat de promovati si nici nu mai exista tirajele alea uriase ale ,,mancatorilor " de altadata!
Ps 2 Sanatate si pensie cat mai ...lunga!

Viorel spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Iulian Mareș spunea...

Inteleg...si sunt trist!
Dar, poate stii: prezidentului i-au asigurat bani sa isi ia avion? ...sau macar ratuste mute pt helesteul de la Palatul Cotroceni?

Viorel spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.