Un produs Blogger.

sâmbătă, ianuarie 20, 2024

Pensiile de serviciu plafonate de OUG 59/2017, platite de casele teritoriale, nu sunt afectate de impozitare, dar nici nu beneficiaza de indexari.

1 comments

De  ce nu sunt afectate de impozitare... am tot discutat pe acest blog si este si un exemplu al doamnei Vasilica Valentina Robu in Nota CNPP. 


Nu beneficiaza de indexari din cauza că art. 84 din OUG 114/2018, care permite  indexarea si a bazei nete de calcul, nu se aplica decat pensiilor militare, nu si celorlalte pensii de serviciu. 

In interpretarea  OUG 59/2017, pensia neta acordata nu poate fi niciodata mai mare decat  media neta a bazei de calcul de la momentul stabilirii pensiei. 

Nu toata lumea a realizat importanta alineatelor (2) si (3) introduse de articolul 84 al OUG 114/2023 in articolul 60 al Legii nr. 223/2015 modificat de OUG nr. 59/2017, dar, in lipsa lor, cuantumul net acordat pensiilor militare  prin plafonare nu  ar putea fi niciodata mai mare.

Pensiile de serviciu, altele decat cele militare, se afla doar sub incidenta  art. IX din OUG 59/2017:

Articolul IX(1) Cuantumul net al pensiilor de serviciu stabilite în baza prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, cu modificările și completările ulterioare, precum și indemnizația pentru limită de vârstă, prevăzută de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu completările ulterioare, nu poate fi mai mare decât media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu, respectiv al indemnizației pentru limită de vârstă.

Din exemplul nr. 1 al punctului II din Nota CNPP, pentru aplicarea uniforma a impozitarii progresive  a pensiilor de serviciu, aflam de ce impozitarea cu pana la 20% nu poate afecta cuantumul acordat pensiilor de serviciu plafonate la netul bazei de calcul.

Indexarea pensiilor militare  stabilite dupa 15 09 2017, potrivit art. 84 al OUG 114/2018

 La stabilirea dreptului de pensie, cuantumul acordat(CA)< ori =Baza neta de calcul

La prima indexare,  CA< ori = Baza neta de calcul x n%(procentul de indexare)-->rezulta cresterea nr. 1 (cr1), 

La a doua indexare, CA< ori =Baza neta de calcul x n% + cresterea  de la prima indexare--> (cr2), 

La a treia indexare, CA< ori =Baza neta de calcul x n% + (cr1 +cr2).

Ca sa inteleaga toti, din punct de vedere matematic, niciodata Baza de calcul x n% +(cr1+cr2) nu va fi egala cu n% x ( Baza de calcul+cr1 +cr2).

n% x Baza de calcul + cr1 +cr2=cuantumul net al pensiei acordate dupa a treia indexare.

Din definitiile art. 84 al OUG nr. 114/2018, rezulta ca rata medie a inflatiei opereaza de fiecare data numai asupra Bazei nete de calcul a pensiei militare, nu si asupra interventiilor ratelor medii ale inflatiei din anii anteriori asupra aceleiasi Baze nete de calcul. 

Din definitii nu rezulta ca s-ar indexa valoarea cuantumului acordat din indexarea anterioara, cum procedeaza casele de pensii sectoriale.


Un comentariu:

Claudiu Marin spunea...

Mitica
00:43
către eu

O NOUĂ MIZERIE LA PENSIILE MILITARE...PRIN PRISMA "MINȚILOR ȚUGUIATE" ALE CASELOR DE PENSII SECTORIALE ȘI CARE APLICĂ - ÎN MOD ILEGAL - IMPOZITUL PROGRESIV ! Înainte de Legea nr.282 / 2023, prin care - conform art.XVIII - s-a modificat art.101 din Codul fiscal, în România s-a mai aplicat ...impozitul progresiv la pensii ! Este vorba de Legea nr.571 / 2003 ! Prin prisma acelei legi - care avea 5 praguri de impozitare, cu procente aferente fiecărui prag - primul procent de impozitare se aplica de la un leu...DIN VENITUL IMPOZABIL AL PENSIEI !! ( pentru neincrezători : a se studia art.74 (2), cu raportare la art.43 (1) din lege și art.1 din Ordinul mfp nr.1848 / 2003 ! ) ! Altfel spus, dincolo de cifrele de atunci și ținând cont de faptul că mecanismul de stabilire a venitului impozabil a rămas același ( a se vedea art.73 din Legea nr.571 / 2003 și art.100 din Legea nr.227 / 2015 )...dacă ne raportăm la prezent ...ar trebui ca primul procent de impozitare să se aplice...tot de la un leu...cum s-a aplicat prin legea de atunci ! Dar...ce să vezi ?! Casele de pensii nu aplică primul procent de impozitare cum s-a mai aplicat în mod legal, respectiv de la un leu din venitul impozabil !!! Altfel spus... "mințile țuguiate din căsuțele de pensii".. nu pot pricepe că VENITUL IMPOZABIL este o SUMĂ, rezultată dintr-o elementară operațiune de scădere ( a = b - c ) și nu o sumă...de la...până la !! Și dacă totuși ...așa "pricep" acele "vârfuri de con"...dacă le întrebăm de art.5 din Codul fiscal , unde se menționează - în mod expres - faptul că : 1) "Ministerul Finanțelor Publice are atribuția elaborării normelor necesare pentru aplicarea unitară a prezentului cod" ! 2) "În înțelesul prezentului cod, prin norme se înțelege norme metodologice, instrucțiuni și ordine" ! 3) "Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotărâre, și sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I" ! 4) "Ordinele și instrucțiunile pentru aplicarea unitară a prezentului cod se emit de ministrul finanțelor publice și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I" ! 5) Sub sancțiunea nulității absolute, instituțiile publice din subordinea Guvernului, altele decât Ministerul Finanțelor Publice, nu pot elabora și emite norme care să aibă legătură cu prevederile prezentului cod, cu excepția celor prevăzute în prezentul cod" ...ne pot spune "țuguiații" - dacă finanțele n-au elaborat norme metodologice, instrucțiuni ori ordine și care să le vedem în Monitorul Oficial - prin prisma ultimului punct,respectiv 5... unde putem vedea în Monitorul Oficial norme emise de "dăștepții" de la alte entități, respectiv Ministerul Muncii ori Casa Națională de Pensii Publice ?! Offf...ce blestem pe noi... când decidenții sunt deja mai proști decât AI ( inteligența artificială ) ! Gând bun, oameni buni !