Un produs Blogger.

sâmbătă, noiembrie 10, 2012

Ordinul 132 al MApN din 1 noiembrie 2012 (Ordinul 132/2012). Cum se fac avansarile pentru cei in rezerva si in retragere

0 comments


ORDIN nr. M.132 din 1 noiembrie 2012 privind acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum şi înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

Având în vedere prevederile art. 45, 47, 53, 61, 64, 67 şi 97 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944- 31 decembrie 1961, ale art. 57 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23 din Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război,
în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Acordarea gradelor în rezervă se face potrivit prevederilor art. 45 şi 47 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 57 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă se face potrivit prevederilor art. 45, 53, 61, 64 şi 97 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 56 şi 57 din Legea nr. 446/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în retragere se face numai pentru cele a căror provenienţă se încadrează în prevederile art. 42 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile art. 67 din aceeaşi lege.
Art. 3
Avansarea în grad a veteranilor de război se face potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active, combatante în rândurile armatei regale române, îndepărtate abuziv din armată, se face potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961.
CAPITOLUL II: Acordarea gradelor în rezervă şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă
Art. 5
(1)Acordarea gradelor în rezervă şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă se realizează pe baza propunerilor formulate de către:
a)centrele militare, în raport cu nevoile forţelor armate şi competenţele teritoriale pentru constituirea rezervei generale şi operaţionale sau ca urmare a solicitărilor primite de la marile unităţi şi unităţile din raza lor de responsabilitate, precum şi de la structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă organizate teritorial, care nu au structură de reprezentare la nivel naţional;
b)Direcţia personal şi mobilizare din Statul Major General, ca urmare a solicitărilor primite de la şefii structurilor centrale şi ai structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandanţii comandamentelor de armă, precum şi centralizat, de la structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă care au structură de reprezentare la nivel naţional.
(2)Propunerile structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) trebuie să fie avizate de către centrele militare pe raza cărora au domiciliul cadrele militare în rezervă.
(3)În anul în care sunt propuse pentru înaintarea în gradul următor, pentru respectivele cadre militare în rezervă se întocmesc aprecieri de serviciu.
Art. 6
(1)Direcţia personal şi mobilizare din Statul Major General centralizează şi analizează propunerile şi le înaintează ierarhic, pentru aprobare, potrivit prevederilor art. 45 lit. a), c) şi f) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Propunerile înaintate potrivit prevederilor art. 45 lit. a) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, se promovează, pentru aprobare, prin Direcţia management resurse umane.
Art. 7
(1)Înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă din grupele de evidenţă ale celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se realizează de către acestea, potrivit normelor proprii.
(2)Centrele militare actualizează evidenţa militară, în baza informărilor primite de la structurile teritoriale ale instituţiilor prevăzute la alin. (1), din raza lor de responsabilitate.
Art. 8
(1)Cadrele militare în rezervă pot fi înaintate în gradul următor la termen sau în mod excepţional.
(2)Înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă, la termen, se realizează cu prilejul zilei de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României şi cu ocazia Zilei rezervistului militar.
(3)Cadrele militare în rezervă pot fi înaintate în gradul următor, în mod excepţional, în tot cursul anului.
(4)Cadrele militare în rezervă care, potrivit dispoziţiilor art. 64 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşesc fapte de eroism şi acte exemplare de curaj, în executarea unor misiuni în ţară sau în afara teritoriului statului român ori în alte situaţii, pot fi înaintate în gradul următor, în mod excepţional, chiar dacă nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 61 din aceeaşi lege.
CAPITOLUL III: Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în retragere
Art. 9
Acordarea gradelor/înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în retragere se realizează pe baza propunerilor formulate de către:
a)structuri din cadrul Ministerului Apărării Naţionale sau instituţii şi autorităţi publice care au atribuţii la mobilizare şi război;
b)organizaţii neguvernamentale pentru membrii proprii care au calitatea de cadre militare în retragere.
Art. 10
(1)Propunerile privind acordarea gradelor/ înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în retragere se centralizează şi se analizează de către Direcţia calitatea vieţii personalului din Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, ce le promovează, pentru aprobare, prin Direcţia management resurse umane, potrivit prevederilor art. 67 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Analiza propunerilor se realizează pe baza Criteriilor privind analizarea situaţiei cadrelor militare în retragere, în vederea acordării gradelor/înaintării în gradul următor şi a Grilei de evaluare a competenţei şi meritelor coloneilor/comandorilor în retragere propuşi a li se acorda gradul de general de brigadă/similar în retragere, prevăzute în anexa nr. 1.
(3)Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în retragere se pot face cu prilejul unor evenimente importante din istoria patriei şi forţelor armate ale României, după cum urmează:
a)1 Decembrie - Ziua Naţională a României;
b)9 Mai - Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial şi Ziua Uniunii Europene;
c)25 Octombrie - Ziua Armatei României.
................................................................................................................
Tot actul normativ, inclusiv anexele cu criteriile de avansare  pe I.Drept.ro/

Niciun comentariu: