Un produs Blogger.

joi, decembrie 20, 2012

Autostrada Sibiu-Rm Valcea?

0 comments

Din Programul guvernului PONTA II


MARI PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ
Obiectivul general al strategiei în domeniul proiectelor de infrastructura prioritare îl reprezintă asigurarea condiţiilor financiare, procedurale şi contractuale adecvate demarării şi finalizării cât mai rapide a acelor investiţii majore care au un impact economic şi social imediat şi care rezolvă probleme acute ce au în prezent un impact negativ semnificativ asupra calităţii vieţii cetăţenilor şi asupra capacităţii de a face afaceri a firmelor din România.
Pentru atingerea acestui obiectiv general  şi a obiectivelor specifice,  vor fi   susţinute următoarele măsuri generale şi acţiuni obligatorii:
o Absorbția  accelerată a fondurilor europene disponibile pentru proiectele cuprinse în programarea 2007-2013 şi pregătirea  portofoliului de  proiecte,concomitent cu îmbunătățirea   procedurilor, pentru perioada de programare 2014-2020
o Achiziţia centralizată a produselor, serviciilor sau lucrărilor aferente proiectelor de infrastructură prioritare cu grad mare de complexitate, inclusiv a finanţării necesare 
o Îmbunătăţirea cadrului legislativ specific în vederea atragerii investitiilor straine directe si a implementarii unor structuri de finantare a proiectelor conform celor mai bune practici în domeniu la nivel european şi global, inclusiv prin modernizarea şi unificarea legislaţiei privind achizițiile publice/concesiunilor/parteneriatului publicprivat şi promovarea eficienţei ("Best Value for Money")
o Utilizarea unor structuri de prefinanţare/cofinanţare/finanţare moderne, ţinând cont
atât de capacitatea de finanţare pe termen scurt şi mediu limitată a bugetului de stat, cat şi de constrângerile rezultate din controlul deficitului public şi a gradului de îndatorare a statului şi entitaţilor publice, favorizând mplementarile care permită o implicare maximă a sectorului privat în realizarea proiectelor
o Revizuirea modelelor de documentatie de atribuire a proiectelor de investiţii majore şi a modelelor de contracte de execuţie prin adoptarea standardelor internaţionale utilizate  în domeniu la specificul cadrului norma;v naţional
o Promovarea de parteneriate inter-institutionale speciale cu autorităţile statelor membre UE care au dezvoltat cele mai bune practici în domeniu, prin care se favorizeze transferul de cunos;nţe în scopul îmbunătăţirii capacităţii administra;ve naţionale
o Promovarea asistenţei tehnice de specialitate care susţină activitatea de planificare şi executare a proiectelor de infrastructură prioritare prin intermediul unor specialişti cu expertiză globală semnificativă
Principalele proiecte de infrastructură ce urmează a incluse în cadrul director descris mai sus, pe domenii, sunt:
Domeniul rutier

o Autostrada Bucureşti-Ploieşti-Brasov (tronsonul Comarnic-Brasov).
o Autostrada Sibiu Râmnicu-Vâlcea

Niciun comentariu: