Un produs Blogger.

miercuri, iulie 24, 2013

Beneficiarii imediati ai Legii 241/2013.

0 comments

Legea 241/2013 a intrat deja în vigoare, la trei zile după publicarea în MO. Cu excepția art. 1 care  se aplica de la 01 10 2013, restul prevederilor au aplicabilitate imediată, în special cele care se referă la scutirea de restituire a sumelor plătite în plus, sume constatate ca diferențe între pensiile stabilite/plătite și cele legal cuvenite.
Care sunt beneficiarii Legii 241/2013 în afara celor care prin recalculare/revizuire potrivit Legii 119/2010 și OUG nr.1/2011 li s-a stabilit un cuantum mai mic decît  cel avut în decembrie 2010?
1.Pensionarii militari  ale căror pensii au avut, prin recalculare/revizuire, un cuantum mai mare decît cel din decembrie 2010, care a fost micșorat ulterior prin revizuiri din oficiu succesive. Indiferent dacă noul cuantum, denumit cuantum revizuit cuvenit, este mai mare sau mai mic decît cuantumul din 2010, potrivit art. 2 alin (2) acesti pensionari nu vor restitui sumele primite în plus fată de cuantumul cuvenit.
In cazul în care cuantumul re/revizuit cuvenit este mai mic decît cel din 2010, acesta va rămîne în plată pînă la 01 01 2013, cînd se va aplica art. 1 al L 241/2013.
2. Pensionari militari ale căror pensii au avut, prin recalculare/revizuire, un cuantum mai mic decît cel din 2010, care a fost micșorat și mai mult, prin revizuiri ulterioare, în procedurile pentru stabilirea cuantumului revizuit cuvenit.
Nici aceștia nu vor mai restitui sumele primite în plus, chiar dacă au primit decizii de regularizare . Dacă au avut deja rețineri din pensie acestea vor fi restituite de Casele Sectoriale.
Pentru aceștia cuantumul revizuit cuvenit va rămîne în plată pănă la 01 10 2013.
3.Pensionari militari cărora, prin revizuiri din oficiu sau la cerere, li s-a stabilit un cuantum cuvenit mai mare decît cel revizuit inițial.
Aceștia vor primi diferențele de cuantum în termenul de 3 ani de prescripție, calculat de la data constatării diferenței, respectiv de la data deciziei prin care s-au stabilit drepturile în plus. Asta înseamnă că, în cazul în care CSP uită să vă plătească  diferențele, aveți la dispoziție o perioadă de 3 ani pentru a le revendica. După trei ani le pierdeți.
4. Comisiile de Contestații și instanțele care au pe rol contestații generale, motivate doar pe aplicarea retroactivă a legii, pe diminuarea dreptului cîștigat, pe încălcarea dreptului de proprietate, pe discriminare sau pe oricare motiv care contestă acordarea unui drept mai mic decît cel avut pe Legea 164/2010.
Prin aplicarea L 241/2013 aceste actiuni rămîn fără obiect.
In schimb, rămîn pe rol contestațiile și acțiunile , dar mai ales cererile necontencioase, prin care se solicită  stabilirea unui alt cuantum revizuit pe motiv că nu au fost luate în calcul anumite stagii sau venituri, că s-au aplicat greșit anumite sporuri etc.

Notă
-Pensia pentru stagiile lucrate după pensionare se adaugă la cuantumul pensiei în plată, fie el revizuit, fie cel reparat potrivit Legii 241/2013.
-Militarii care si-au deschis un nou drept de pensie la Casele Județene, pentru stagiile ulterioare pensionarii, așa cum era reglementat de L 164/2001, vor continua să primească acea pensie de la Casele civile de pensii.
-Aplicarea Legii 241/2013 se face din oficiu de către Casele Sectoriale, așa cum s-a aplicat și OUG nr.1/2013 de indexare cu 4% a valorii punctului de pensie.  

Niciun comentariu: