Un produs Blogger.

joi, aprilie 09, 2015

Regimul juridic al contributiei individuale de 5% la buget(art.78 alin (2) al Legii 164/2001)

2 comments
Nu se poate pretinde pensie suplimentara pentru contributia individuala la bugetul de stat  de 5%, platita de militari in perioada 01 04 2001-31 12 2010. Contributia reflecta aplicarea principiului contributivitatii in sistemul pensiilor militare, spune Casa de Pensii Sectoriala a MAI.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 Având în vedere numărul mare de adeverinţe care atestă contribuţia la fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, 5%, transmise la Casa de Pensii Sectorială a M.A.I., vă comunicăm următoarele: 
Prin Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a reglementat dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru cadrele militare începând cu data de 10.04.2001. 
De asemenea, prin Legea nr.179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, s-a reglementat dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru poliţişti – funcţionari publici cu statut special începând cu data de 03.06.2004. 
Potrivit art.1 din Legile nr.164/2001 şi nr.179/2004, principiile generale prevăzute de Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, se aplica şi legilor menţionate, acestea fiind cele în baza cărora s-a organizat şi a funcţionat sistemul public de pensii, iar printre principiile de bază se regăsea şi principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public. 
Ţinând cont de faptul că în conformitate cu art.5 alin.(2) din legile susmenţionate fondurile pentru plata pensiilor militare de stat, pensiilor de stat ale poliţiştilor şi alte drepturi de asigurări sociale se asigura de la bugetul de stat, contribuţia individuală la bugetul de stat prevăzută la art.78 alin.(2) reflectă aplicarea principiului contributivităţii în sistemul pensiilor militare de stat şi pensiilor de stat ale poliţiştilor. 
Menţionăm faptul că la art.80 din Legea nr.164/2001, se prevedea că la data încheierii procesului de recalculare a pensiilor, pensiile şi pensiile suplimentare devin pensii militare în înţelesul legii. 
Contribuţia de 2%, şi 3% la fondul pentru pensia suplimentară a fost luată în calcul, fapt uşor de verificat în anexele deciziilor de revizuire – Datele şi elementele ce au condus la determinarea punctajului mediu anual şi a stagiului de cotizare, punctul 3 – Punctaj suplimentar acordat în funcţie de contribuţia la fondul pentru pensia suplimentară în conformitate cu art. 165 din Legea nr. 19/2000.
De asemenea, solicitările dumneavoastră de a vă recalcula punctajul mediu anual prin acordarea punctajului suplimentar acordat în funcţie de contribuţia de 5% la fondul pentru pensia suplimentară după data de 31.03.2001 excede cadrului legislativ. 
Având în vedere dispoziţiile din Constituţia României, republicată, conform cărora, la art.1 alin.(5) este stipulat că ,, în România respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie ‘’, iar ,, legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin Constituţiei ’’, (art.154 alin.(1)), instituţia noastră aplică în mod corespunzător actele normative în vigoare. 

2 comentarii:

karadeniz spunea...

Să înțeleg că articolulul privind pensiile speciale a deranjat foarte tare pe magistrați încât v-au convins șă îl ștergeți.

Huhu Rezea spunea...


@Karadeniz
Multumesc! Nici nu observasem.
Dintr-o greseala de setare articolul a fost sters partial. Urmeaza procesul de reconstituire.