Un produs Blogger.

miercuri, iunie 19, 2019

Comisiile raportare din CD au respins actualizarea pensiilor militare

55 comments
Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională
 Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 
Nr. 4c-15/390/2019 Nr. 4c-9/412
București, 19.06.2019

RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
1. În temeiul art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, trimis cu adresa nr. PLx 265/2019 din 5 iunie 2019. 
La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avgut în vedere: 
- avizul Consiliului Legislativ (nr. 160/07.03.2019) 
- avizul Consiliului Economic și Social (nr. 900/26.02.2019) 
- avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
(nr.4c-6/408/13.06.2019) 
- punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.620/07.05.2019). 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 3 iunie 2019. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.223/2015, intervenţiile legislative vizând desfiinţarea pensiei de serviciu anticipată parţială, precum şi posibilitatea prelungirii activităţii militarilor şi poliţiştilor care au împlinit vârsta standard de pensionare, la 
cerere, pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 5 ani, urmând ca pentru fiecare an să primească un spor de 2% din salariul brut. 
2. În raport cu obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. 
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au dezbătut 
proiectul de lege şi documentele aferente în data de 19 iunie 2019. La lucrări au fost prezenţi membrii comisiei conform listei de prezență. 
În conformitate cu prevederile art. 55 din regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la lucrări au participat, în calitate de invitați: 
- d-l Mihai Chirică – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale 
- d-l Mihai Bobescu - Subsecretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne 
- d-l Marius Toader – reprezentant Ministerul Apărării Naționale 
- d-l Gabriel Iordache – reprezentant Serviciul Român de Informaţii 
- d-l Nicolae Anca – reprezentant Serviciul de Informaţii Externe 
- d-l Adrian Bangala – reprezentant Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 
- d-l Virgil Bălăceanu – reprezentant Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România 
- d-l Neculai Băhmăreanu – reprezentant Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervăși Retragere din Ministerul Apărării Naționale. 
- d-l Tudor Adrian – Asociaţia „Romil” 
- d-l Gabriel Ivanov – reprezentant Federaţia SedLex. 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege. 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 18 iunie 2019 au fost prezenţi membrii comisiei conform listei de prezență. 
În conformitate cu prevederile art. 55 din regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la lucrări au participat, în calitate de invitați: 
- d-l Mihai Bobescu - Subsecretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne 
- d-l Florin Bucur - șef serviciu, Ministerul Apărării Naționale 
- d-l Gheorghe Ierimie – director adjunct, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne
- d-l Ştefan Pisică – șef serviciu, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), respingerea proiectului de lege. 
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
5. În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: 
În forma inițială a propunerii legislative, o serie de prevederi fie erau neclare, nu 
corespundeau exigenţelor de tehnică legislativă și nu puteau fi aplicate, fie creau inechități sociale. 
În forma amendată și adoptată de către Senat se păstrează încă prevederi care vor genera, în rândul personalului militar în activitate, şi chiar în societatea civilă, un efect psihologic negativ (prevederi cum ar fi reducerea vârstei standard de pensionare cu max.10 ani, în loc de 13 cât este în prezent, respectiv reducerea să nu poată fi mai mică de 50 de ani). 

Pe acest fond, caracterizat de imprevizibilitate, un astfel de demers legislativ va ”stimula” segmentul de personal cu vârsta cuprinsă între 47 şi 50 de ani, care, în condiţiile legale actuale, a 
decis să îşi continue activitatea militară, să părăsească instituţia militară cât timp mai are libertatea legislativă de a dispune asupra viitorului său, mai ales că imprevizibilitatea se poate manifesta şi în 
privinţa modalităţii de stabilire a cuantumului. În acest context, un nou val de ieşiri din sistem, determinat de o iniţiativă legislativă al cărei scop declarat este acela de a ajuta la regenerarea forţelor şi nu la destabilizarea lor, ar vulnerabiliza sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, deja slăbit şi depopulat de specialişti ca urmare a valului de pensionări anterioare. 
Referitor la posibilitatea menţinerii personalului militar în activitate, la cerere, dupăîmplinirea vârstei standard de pensionare, precizăm că aceasta este reglementată, în prezent, de art.86 alin. (6) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, care prevede că ”în raport cu nevoile de încadrare, cadrele militare pot fi menţinute în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, cu aprobarea anuală a conducătorului instituţiei”. Ca urmare, precizăm faptul că prevederile din iniţiativa legislativă cu privire la menţinerea personalului militar în activitate, după împlinirea vârstei standard de pensionare, pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 5 ani, ar intra în contradicţie cu prevederile articolului sus-menţionat dacă se va depăşi vârsta de 60 de ani. 
Mai mult, dispoziţiile art. 16 alin. (3) din iniţiativa legislativă sunt neclar formulate în privinţa mecanismului de decizie privind menţinerea în activitate. 
Totodată, printr-o analiză în opoziţie cu prevederile art.30 din Legea nr.223/2015, care limitează cuantumul pensiei la 85% din baza de calcul utilizată, sporul de 2% la salariul lunar brut, propus a se acorda cadrelor militare, nu poate fi valorificat de către personalul care urmează o carieră militară integrală. 
De asemenea, prevederile referitoare la actualizarea cuantumului pensiilor militare generează influenţe financiare asupra cheltuielilor bugetului de stat şi, implicit, asupra bugetului general consolidat, care nu sunt cuantificate şi pentru care nu sunt prevăzute sursele de acoperire. 
De asemenea, potrivit prevederilor art.15 alin.(l) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cu modificările ulterioare, în cazul propunerilor de introducere a unor iniţiative legislative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, este necesar să se prezinte fişa financiară însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată, precum şi sursele de acoperire potrivit Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să nu fie afectat deficitul bugetar. 
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
Dorel Gheorghe CĂPRAR Adrian SOLOMON 
SECRETAR, SECRETAR, 
Dumitru LUPESCU 

55 de comentarii:

Burebista spunea...

Un singur adevăr în concluziile raportului. Faptul ca schimbarea de la 13 la 10 ani scădere din vârsta standard de 60 ani ar fi generat di nou o ieșire masiva a celor ce se încadrau acum și aveau între 47-50 ani.
Restul cu mărirea cu 2% pt fiecare an suplimentar după cei 60 la salariul brut ca nu ar avea nicio relevanta în pensie pt ca este plafonata la 85 % din brut e falsa.
Ex
85% din 5000 nu e acelasi lucru cu 85% din 5500....chiar și netul e e diferit...
Iar ce actualizarea în funcție de solde/salarii au spus ca nu sunt de acord pt ca, chipurile nu au bani... Pai nu spun ei la guvern și în parlament ca economia României duduie și au creștere economica???
Unui pensionar care a ieșit anul trecut ar fi trebuit sa i se dea în jur de 360 lei net la subofițeri...nu cât a luat cu inflația 50 lei....
Poate trece totuși la vot măcar în chestiile bune...

Burebista spunea...

Solomon asta nu a fost de acord nici cu modificarea OUG 59 când a fost discutata în comisie pt transformarea în lege...

Cătălin spunea...

Cu alte cuvinte Decidentul se prevalează de o Decizie a ÎCCJ și face ce vrea în domeniul pensiilor militare, adică încalcă legea, modificând-o după bunul plac, deși resursele financiare sunt, mai ales că alte categorii de bugetari au primit salarii duble în ultimii ani.

Leon spunea...

Deci s-a mai inchis un capitol privind Actualizarea pensiilor militare, cel putin pana la viitoarea sesiune parlamentara din toamna acestui an..!
De la inceput acest proiect a fost o "traznaie" gandit de o singura persoana, senatorul Tit Brailoiu, si chiar daca Fifor a incercat o inbunatatire in Senat, a iesit ce se vede.
Cu privire la reducerea de 10 ani in loc de 13 ani, aici au dreptate, pana la promulgare era o perioada de plecari masive din SNAOPSN, ceea ce am spus si eu acum ceva timp.
Ramane ca peste 2-3 luni sa insistam pe modificarile celor 3 Ordonante: OuG 57, 59 si 114..!

Cătălin spunea...

Cum rămâne cu promisiunile lui Dragnea și a PSD că vor face dreptate pensionarilor militari prin elaborarea unei legi favorabile acestora? Dracu o să mai voteze cu ăștia!!!!!!

Trofin spunea...

Justificarea cu textul "Totodată, printr-o analiză în opoziţie cu prevederile art.30 din Legea nr.223/2015, care limitează cuantumul pensiei la 85% din baza de calcul utilizată, sporul de 2% la salariul lunar brut, propus a se acorda cadrelor militare, nu poate fi valorificat de către personalul care urmează o carieră militară integrală. " ma face sa cred ca am fost reprezentati la sedinta de intocmire a raportului de respingere de un sir impresionant de momai , daca nu cumva raportul a fost scris ulterior de catre un functionar care habar nu are despre ce este vorba . Pai tocmai majorarea cu 2% a salariului brut lunar / soldei brute lunare avea ca scop evitarea limitarilor de la art. 30 din Legea 223/2015 cum este azi . Coroborat cu respingerea legii pensiilor publice , azi, in plenul Senatului ,ma face sa cred ca se primeste replica la comportamentul electoratului fata de puterea actuala la data de 26 Mai 2019.

Leo spunea...

FERICIȚI cei ce au reușit să ajungă la CCR cu excepții de neconstituționalitate , că a lor este singura speranță.
Eu vă spuneam de mult că cu lichelele de la F&M nu există speranță.
Să-i votați bine pe viitor.
S-a văzut că nu au nici o intenție , în momentul când au introdus Art. 84 in OUG 114. Le-a fost teamă lichelelor că se va reuși ceva cu CCR-ul anul acesta și atunci s-au gândit să mai bage încă o frână. Au ticluit-o bine F&M , în frunte cu deținutul politic de lux de la Rahova și cu colecționarul de lingouri și opere de artă ascunse prin cavouri.
In octombrie cred că va fi judecarea la CCR a excepțiior.
RUGAȚI-vă ca să reușescă cineva pe acolo , că altă șansă nu este.

gigi 2 spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
gigi 2 spunea...

Niste nesimtiti pesedisti astia. Mai spun ca tin cu poporul.Cand e vorba de pensiile speciale ale procurorilor si judecatorilor sunt de acord nesimtitii. Am lucrat 14 ani in alte conditii 2ani la an si 18 in conditii speciale si nu m-am ales cu nimic. Armata de cacat numai pt colonei si generali. Au facut legile pt neamurile si toate cuevele lor ca sa-i scoata la pensie la 40 de ani. De aia ne-au furat si pensia suplimentara.

Burebista spunea...

Iata cine a reprezentat militarii și polițiști la comisii:
n conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au dezbătut
proiectul de lege şi documentele aferente în data de 19 iunie 2019. La lucrări au fost prezenţi membrii comisiei conform listei de prezență.
În conformitate cu prevederile art. 55 din regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la lucrări au participat, în calitate de invitați:
- d-l Mihai Chirică – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale
- d-l Mihai Bobescu - Subsecretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne
- d-l Marius Toader – reprezentant Ministerul Apărării Naționale
- d-l Gabriel Iordache – reprezentant Serviciul Român de Informaţii
- d-l Nicolae Anca – reprezentant Serviciul de Informaţii Externe
- d-l Adrian Bangala – reprezentant Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
- d-l Virgil Bălăceanu – reprezentant Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România
- d-l Neculai Băhmăreanu – reprezentant Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervăși Retragere din Ministerul Apărării Naționale.
- d-l Tudor Adrian – Asociaţia „Romil”
- d-l Gabriel Ivanov – reprezentant Federaţia SedLex.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege.
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 18 iunie 2019 au fost prezenţi membrii comisiei conform listei de prezență.
În conformitate cu prevederile art. 55 din regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la lucrări au participat, în calitate de invitați:
- d-l Mihai Bobescu - Subsecretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne
- d-l Florin Bucur - șef serviciu, Ministerul Apărării Naționale
- d-l Gheorghe Ierimie – director adjunct, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne
- d-l Ştefan Pisică – șef serviciu, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), respingerea proiectului de lege.

Burebista spunea...

Acești reprezentanții ne-au aparat drepturile.....

maiag spunea...

explicati mi si mie de ce au respins deoarece erau numai reprezenranti care ne apara interesele,militari,deci ne regulam intre noi

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Sa mai repet ca sperantele raman la Generalul, Gabriel Oprea, cu UNPR, care au jurat sa faca dreptate la pensiile militare?! Generalul Oprea: ,,Mi-am facut un brand al vietii ca sa ma tin de cuvantul dat, si cand am spus ca o sa fac dreptate la pensiile militare, indiferent de piedicile din cale ma voi tine de cuvant!''

brenda spunea...

DLE CORNEL , CUM O SA FACA DL OPREA SA FACA ACEST LUCRU , NEFIIND LA GUVERNARE? POATE SA FACA PONTA PRESIUNPE LA CAMERA DEPUTATILOR SAU CUM?

brenda spunea...

AFOST RESPINSA SI EU ZIC CA E F BINE , SE VOR RELU in discutie cele 2 oug care au stricat legea 223. unde daca faceau normw de aplicare era mult mai corect , sa vedem cand mai fac asta ca intra in vacanta si iar o macane, Pacat ca nu mai estw dl mircovici ,pacat

Iulian Mareș spunea...

corneliunsson,
Nu te lasi?! .... a jurat pe ce? pe carne de porc?

CEZAR spunea...

miercuri, iunie 19, 2019
brenda spunea...
==================================================
Dear Brenda....
Oprea se duce in parc ..Cismigiu de regula ,cauta o masa de, regula de timent armat..o scoate si da cu dansa in masa !! Si decreteaza ..sa se mareascaaaa,,,,,,
Atentie sa nu treci prin zona ca o patesti !!
CorneliunSSon sti si poate sa-ti detalieze
El ...a patit-o..!!

Caii ferate spunea...

Da intr-adevar am fost trădați ca de obicei armata cenusareasa societății sa trăiască bine cei cu grade mari,aici au pierdut cei cu grade micii.

gigi 2 spunea...

Caii ferate: Ai dreptate

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Brenda, rezervistii satui de atatea nenorociri, de promisiuni de la toti care nu s-au concretizat in nimic palpabil, vor intelege, in sfarsit, ca doar un militar de-al lor ii poate ajuta, cum a mai facut-o in 2010, dar si cele doua legi, 263/2010 si 223/2015, acesta fiind Generalul, Gabriel Oprea. A jurat, si-a dat cuvantul de onoare, de militar ca poate sa ne ajute, dar daca noi, cei oropsiti si batjocoriti il ignoram, il mistocarim, il refuzam sau il blamam, atunci cine Dumnezeu s-o mai faca? Cezarica, da-mi te rog un nume concret de traitor care poate sa ne rezolve, daca tot blamezi! Pai, daca suntem disperati, daca suntem pe muchie de cutit, daca nu mai este nici o sansa si nici un orizont de a fi ajutati, de ce sa nu investim increderea in acest General al nostru, care sincer ne vrea binele? Lasati naibii toate speculatiile, scornelile si toate tampeniile lansate de statul paralel a lui Soros si de catre securisti sa-l opreasca pe Oprea sa urce politic, pentru a putea sa ne faca dreptate, pentru ca ati cazut in capcana lor si acum va autosabotati, va autodistrugeti total si va calcati in picioare ultima sansa a vietii, dar mai grav este ca-i ajutati pe criminalii pensiilor noastre sa-l elimine pe Generalul Oprea sa nu intre in Parlament sa ne ajute! Dati, domnilor o formatiune sau o persoana de incredere, dar sa nu-mi spuneti de Ponta, care si partidul lui a fost in Comisie si ne-a bulit, deci nimeni nu ne vrea indreptatiti, in afara de Oprea, care este inversunat si pornit cu orice pret sa ne ajute, dar daca tot il sabotam si-l refuzam, asa o sa murim naibii! Adica v-ati dus si ati votat la gramada PNL si USR, fostii distrugatori de pensii, care nu da nici mucii pe noi si au ganduri grave cu pensiile noastre, iar UNPR care vor sa ne ajute l-ati ocolit cu o intentie strigatoare la cer, si daca si la parlamentare o sa faceti la fel, o sa vedeti ca nici onorabilul, Huhu Rezea nu va mai avea de atunci incolo nici un fel de motiv sa mai tina acest blog, pentru ca soarta noastra, fara sprijinul UNPR din Parlament, va fi definitiv pecetluita! Alta sansa, alt sprijin sau alta speranta sunt definitiv excluse, si o spun in numele Lui Dumnezeu ca asa va fi in veci! Ganditi-va foarte serios la optiunea pro UNPR si lasati-i pe pe sabotorii iresponsabili sa vorbeasca in pustiu! Chiar am ajuns cu totii sa ascultam doar de sabotori, tradatori, cozi de topor si cu gandurile sa ne vada distrusi difinitiv, ca sa aiba la ce se topi de ras si sa mistocareasca soarta noastra? Hai sa fim stapanii propriilor optiuni politice catre cei care ne vor cu adevarat binele si sa ne scoata din acest noroi si mizerie, in care ne zbatem de ani si ani de zile, sa-i ignoram si sa-i respingem cu fermitate pe cei care ne tradeaza si saboteaza cu ura si rautate!

Iulian Mareș spunea...

Corneliunsson,
Nu noi a ocolit unpr ci el pe noi, punând în capul la listă nemilitari: Năstase și Iordănescu!
Cu 3000€/lună îi fac lui Gabiță partid de cel puțin 7% pt parlamentare!
Dar a fost kitră la bani!

Până una alta, ia și studiază cum se pregătesc ideologic și emoțional anarhiștii...

https://freedomnews.org.uk/romanian-anarchists-on-anti-corruption-protests-its-elites-vs-elites/

Unknown spunea...

Halal armata nu exista absolut nimeni sa rezolve problema militarilor.tel dahov


brenda spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

Când a fost voința politică, s-au mai văzut situații în care in Plen au fost adoptate proiecte respinse de comisii....

Mitica spunea...

D-le Huhu....demagogie pe fata...alias PSD....adica in Senat se voteaza una....arunca pisica la Camera...si acolo...se respinge in toate comisiile...unde sunt majoritari ACTUALII......sa nu te c--i in gura lor de psd-isti si alde-isti??? Una zic ..si alta fac....adica facem ..dar pe bucati....hai sictir....sigur nu puneti acest comentariu.....

Huhu Rezea spunea...

"Mitică
Vorbeşti de parcă parlamentarii opoyiţiei au susţinut proiectul!
Dezamăgirea este reciprocă-Nu cred că sunt prea mulţi dintre cititorii acestui blog care să fi votat cu PSD şi ALDE.
Aşeptaţi până naşul şi cu finul fac majoritatea în Parlament!
Personal, chiar regret că nu a picat Guvernul Veorica! Poatre aşa ar fi învăţat şi pensionarii şi medicii şi profesorii, şi IT-iştii cine le susţine interesele.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Brenada draga, securitatea pe care o stim noi era una acceptabila, era de omenie, puteai sa tratezi cu ei la modul omenesc, si daca erai cinstit ce sa-ti faca? Infractorii erau brutalizati ca asa meritau, dar noua securitate, asta care e platita de Soros si masonii mondiali, satanele illunminatti, sunt o alta mancare de peste in putrefactie, adica GUNOAIELE iSTORIEI MODERNE, pentru ca fac rau Romaniei si romanilor, fac dosare politice la comanda politica in cardasie cu DNA, falsificate si fara probe, sa distruga vieti, destine, cariere, chiar pensiile si salariile romanilor si cele militare, lovesc in pensiile militare pe furis si prin tradatori si unelte din interioarele institutiilor de forta, in vietile romanilor, in traiul romanilor in vietile lor privat-intime, in sanatatea lor intervenind sa se importe toate otravurile europene si medicamentele care ucid, fiind mafioti si golani fara scrupule! Cazul nedreptatilor mele de acum e celebru, dar ce fac acesti fascisti nazisti sa ma doboare este ca dosarele mele din instante sunt cu hotararile amanate permanent, de s-a ajuns la 10 amanari de hotarari, si se incearca amestecarea dosarelor, desi unul e pe actualizare, altul pe recalculare, total diferite si de neconceput sa fie unificate, pentru ca mana lor lunga ajung pana in instantele de judecata, si asta se cunoaste de la o posta! Pana cand nu se intra in ei, sa fie toti scosi din sistem, judecati si condamnati pentru subminarea si sabotarea statului, asa va fi si se va acutiza dramatic traiul nostru mizer si de rahat! Daca se face un control acum, in aceasta secunda, toti securistii sunt miliardari si cu averile, ori la vedere, ori trecute pe numele tuturor rubedeniilor! De fapt ei conduc statul roman, nu Iohannis, nu Parlamentul, nu Guvernul- exact ca in nazismul de trista amintire sau in stalinism!

Huhu Rezea spunea...

Noua Securitate, internă și externă, chiar se simte importantă că este la dispoziția partenerului strategic.Ca și importante instituții din domeniul Justiției.
Vechea securitate a iesit, începând cu anul 1965, de sub tutela fratelui sovietic.

Leo spunea...

Si ar mai fi ceva ,
Datorită existentei securitătii ceausiste, ARMATA avea un avantaj la salarizare , desi cam la 75% din cel al fostei securitati. Altfel spus , securitatea trăgea in sus soldele din armata. Și pensiile la fel , erau influntate favorabil de pensiile din DSS.

M spunea...

@Catalin - "Cum rămâne cu promisiunile lui Dragnea și a PSD?"
Sa iti spun un secret? Da' nu il mai spui la nimeni!!! Dragnea e in puscarie! De acolo nu poate sa faca legi!
Toate sindicatele din politie s-au opus proiectului.
Dar ce imi place asta! Bai, eu am votat cu PNL sau USR dar uite ca astia de la PSD nu imi dau!!!!! Sigur, eu ii injur pe toate cele 145 de site-uri unde sunt activ dar totusi....
Asteapta stimabile sa iti dea Orban si Rares Bogdan! Cred ca nu iti e clar cum functioneaza treaba!

AURICA GEAMANTAN spunea...

Dacă erau aliniți ca ținte alergând Nr.8 vă garantez că toți erau de acord.Fără frică țara a lut-o demult prin boscheți.Încep să cred că în comunism era FOARTE BINE.
Eram măcar respectați ca militari .Un militar era valoarea țării atunci .Acum este un cerșetor la p..a unor jeguri dintr-un sistem condus de INAMICII statului.
Acum Romania este condusă de dușmanii poporului romăn care ne-a ucis înaințașii.
Nu sunt eu Nuți cur de fier dar voi analiza foarte bine situația în viitor privind inamicii.
Juramântul de credință ca militar l-am dat către țară până la moartea mea sau a lor și nici Dumnezeu nu v-a putea schimba asta.

Negritoiu spunea...

Huhu Rezea,
Pentru a nu mai invinui PSD-ALDE sau Opozitia,ar fi interesant de vazut cine a votat pentru si cine a votat impotriva. Aveti dreptate,cand a existat vointa politica........De data aceasta ,se pare, nu exista aceasta vointa din partea ambelor tabere.
Invitatii din partea MApN,SRI,STS,SIE,si ANCMR au prezentat vreun punct de vedere? Nu l-am mentionat pe Coarna care vrea doar actualizarea soldei de grad. Inca odata se confirma faptul ca politistii,care nu au grade militare,nu trebuie sa beneficieze de pensii militare de stat.Sunt civili,sa primeasca pensii conform legii pensiilor de asigurari sociale.

avianyc spunea...

No ,asta ete.
Poate domnul @M mai scrie o scrisoare catre toti "colaboratorii" de pe mapamond pentru a-i informa despre ce s-a ales de mostenirea lui Liviu din vitrina lu tanti Vio.
Si pe urma poate ii scrie si d-nului Huhurez (avocatul pacatosilor) transmitandu-i spusele mele ; actualizarea se loveste crunt de nesustenabilitatea fondurilor banesti pe care făaasedeul nu are de unde sa le scoata.
Plus ca facandu-si calculele au simtit ca asa ceva nu le-ar da bine la imagine pentru viitorea etapa a campaniei electorale prezidentiale.
Dar daca domnul @M scrie si "cunostintelor "congresmeni americani poate prin noul ambasador lucrurile se schimba.

M spunea...

Hi, hi, hi! Avianyc! Ce simpatic esti!
Jegul revarsat de Johannis si slugile lui inepte incepe sa fie recunoscut si cunoscut. Nu putem sa lasam cretinii din rezist sa faca imaginea Romaniei asa cum vor ei. Trebuie sa prezentam adevarul! Atacul furibund al mizerabililor trebuie inteles de aliatii nostri.

Ura care galgaie in gurile unora ca tine imi da dreptate. Da, scriu un nou e-mail prezentand fraudele facute pentru a iesi referndumul lui Johannis.FRAUDE EVIDENTE! 40% din procesele verbale pe Bucuresti nu se inchid!!!! Hotilor!!! Nu sunteti decat niste hoti protejati de procuratura voastra!

Avianyc, nu am sa iubesc hotii asa cum faci tu si nici nu am sa manipulez asa cum faci tu! Unde am spus eu ca am scris unor "cunostinte congresmeni americani"? Inteleg ca Johannis e idiot si analfabet functional dar chiar toti din Sibiu sunteti asa?
De cate ori am zburat cu avionul nu mi-a fost frica de o defectiune tehnica ci de slaba pregatire, lipsa de profesionalism si cretinia personalului roman din domeniu. Esti un bun exemplu ca am avut dreptate.

PS - ma feresc sa atac pe stimabilii care posteaza aici dar acest Avianyc intrece orice masura!

brenda spunea...

DL Coarna a precizat ca se vor relua discutiile pe oug 57din 2015 si uog 59 . eu cred ca aceasta ar rezolva problema pensiilor militare ,, nu legea Brailoiu , care era alambicata / dar sa vedem cand se vor relua aceste discutii .
deorece pentru aceste doua OUG -uri au fost facute nenumeroase discutii , ar fi pacat sa nu isi gaseasca timp sa rezolve repede si aceasta problema ,Interesant ca DL DOGARU nu scoate o vorba, ce o mai fi ,stie el ceva? POVESTEA CU IMAGINEA este o aiureala , sa se gandeasca ce imagine au astia de scot asemenea ineptii ca si ce imagine ne fac ei noua astia de scot pe gura idiotenii sa le fie rusine

Leon spunea...

https://m.jurnalul.antena3.ro/stiri/observator/iohannis-presedintia-romaniei-la-consiliul-ue-a-fost-una-foarte-buna-813584.html

reddog spunea...

Domnul M le-a scris ofiterilor care dormeau prin birouri nu congresmenilor. 😁

Cred ca PSD in diversele sale forme sau denumiri a fraudat toate alegerile.
Asta avand in vedere organizarea si forta in teritoriu a acestei gasti ciordace impropriu catalogata drept partid politic.
PSD are sansa sa devina un partid social democrat. Daca vrea!

reddog spunea...

@brenda
Poate ne faceti cunostinta cu nepoata care a scris ultimul comentariu in numele dvs. 😁

Iulian Mareș spunea...

M,
Mai nou aflu că în tinerețe, fostul tehnic de aviație skimba uleiul avionului pe care soțul Mădălinei Dobrovolschi învață că mai importantă este aterizarea decât decolarea!
Extirpat din sistem, azi, tânărul fost tehnic (66 ani) este copilot(?!😂🤔😱) și se mândrește că-i și inteligent!
Stan are o altă părere...și nu numai el!

brenda spunea...

ZAU , DOMNULE CU NUME DE r . EU AM SCRIS MAI ATENT ,ATAT , DAR NU FITI MALITIOS CA NU VA STA BINE .NU CRED CA AI FACE FATA DACA ... CE V SURPRINX IN POSTARE .....COERENTA SAU SUBIECTUL?

M spunea...

@reddog - nu prea dormeau că nu erau gardieni. 😀
Nu, serios! Am păstrat legătura și mai schimbăm câte un mail, când vin prin România ne vedem. Când te întrebă cineva: "ce dracu' faceți voi acolo?" poți să minți sau să spui ce e pe bune!
Un colonel american nu e cum e la noi. E chiar o personalitate și cred ca știți asta. Că ei cred în democrație, că ei chiar știu cine îi reprezintă în Congres poate ar trebui să ne pună pe gânduri.
Domnia ta știe cine îl reprezintă în Parlament? I-ai scris vreodată?

reddog spunea...

M
Reprezentantul meu a fost/este un corsar de Marea Neagra.
Nu e nevoie sa-i scriu, ne intelegem telepatic. 😁😂

M spunea...

@reddog - scufundaseu? 😀
Să nu confunzi corsarul cu bătrânul turnător.

IAR99Army spunea...

@reddog
Da ai dreptate ca ciuma rosie are sansa de a devenii un partid social-democrat, daca vrea !!!!????. Pentru ca in aceasta guvernare PSD are pozitia unui partid social-antidemocrat (PSAD), una spune romanilor si alta face in realitate sau pe ascuns. Stai si te minunezi cum este posibil ca in comisiile de specialitate(unde ar trebui sa fie numai profesionisti) un proiect de lege sa fie respins pe banda rulanda si in plen sa fie votat ? sau invers. Ce arata acest lucru? Pai arata ca legile sau ordonantele nu sunt facute cu respectarea Constitutiei ori a normelor de drept ci numai si numai pentru interesul celor vremelnic la putere, interes politic, personal ori de grup. Tot spun pe aici si mai repet inca odata : TOATA CLASA POLITICA DIN ROMANIA ESTE COMPROMISA IN ACEST MOMENT, ESTE TRADATOARE DE NEAM SI TARA PTR CA ESTE IN SLUJBA STRAINILOR SI O DOARE IN COT DE ROMANI SI POPOR. Ar trebui in acest moment o resetare totala a acesteia sau o alta revolutie dar cine sa le faca ? Petre Tutea avea mare dreptate prin ce afirma despre acest popor care doar comenteaza si este inactiv ori accepta toate aceste mizerii. NE MERITAM SOARTA. Politicienii au vazut aceste lucruri de la 1989-incoace si de aceea au aceste comportamente pentru ca pot sa manipuleze, sa minta si sa dezinformeze facind din acestea o arta a zilelor noastre. securitatea era mic copil pe linga acesti neo-politruci.

Iulian Mareș spunea...

M,
Ce zici?
Kioru daca bea rom până-n ora 10.00 era pirat sau bețiv ordinar?

reddog spunea...

Iulian Mares
Aia cu romul era "a long time ago" cum ar spune amicii domnului M.
Corsarul e cu whisky vechi de 20 de ani. 😁
Mai e putin si intra si in aia de la Parlamentul European.
Omul e luptator, a declarat ca inca mai sunt multe batalii de dus. 😁😎

M spunea...

Bețivul a vrăjit românii care l-au ales de atâtea ori.
Marile companii, multinaționalele, au nevoie un popor care să muncească dar care să învinuiască pe alții (de cele mai multe ori clasa politică) de sărăcia în care se află. Astfel, o dată la câțiva ani propun o "resetare" o "înnoire" a clasei politice cu alți oameni la fel e corupți și de docili ca cei schimbați dar în care poporul își pune încrederea.
Cine crede că directorul Raiffeisen nu mai putea de dragul românilor e un idiot. Omul își proteja afacerea de niște politicieni care puneau întrebări cu privire la dobânzi și la profit.
Era pericol ca românii să se trezească.
Somn ușor! 😁

M spunea...

Spre informare: am trimis impreuna cu alti 21 de rezervisti o scrisoare de protest catre UNHCR, doamnei Michelle Bachelet, care fusese sesizata de animalele de la declic despre "violentele" din 10 august. Doi camarazi semnatari, unul din SPP si unul din Jandarmerie, au facut o sinteza a faptelor si au subliniat corectitudinea actiunii Jandarmeriei. Am anexat si imagini, declaratii, incitarile la crima etc.
Ne-am manifestat consternarea ca UNHCR a inceput o investigatie in acest caz.
Am primit un raspuns in care ni se multumea pentru atitudine si implicare si ne asigura ca pozitia noastra este luata in considerare.
A trecut aproape un an UNHCR NU A EMIS NICI O DECLARATIE DE CONDAMNARE A ROMANIEI!
NU TREBUIE SA NE MAI LASAM CALCATI IN PICIOARE!

avianyc spunea...

Bună seara,
Confidential pentru domnul @ M.
Te asigur ca toti pilotii militari si civili pregatiti la Boboc sunt profesionisti desavârsiti . De asemenea si cei din noile generatii instruiti de acestia la aerocluburi ,aerobaze ,etc si care au avansat personal navigant la diverse companii romanesti sau straine.
Pilotii romani sunt recunoscuti pentru profesionalismul lor si foarte multi sunt angajati le companii de top ca sa nu spun ca mullti in speciala cei de la fosta ”Romavia ” sunt piloti personali ai unor presedinti de state sau zboara pentru guverne din strainatate.
Boboc = maternitatea aviatiei romane pâna prin anii 99-2000 = piloti de exceptie. Acolo in zona aviatiei pure nu te prindea anul urmator daca cumva aveai in notarea de serviciu doi ani consecutivi ”B”. Erau acolo numai oameni selectati si de ”FB ” pe linie.
Mai saptamana trecuta era cat pe aci sa se ciocneasca doua B 737 pe Otopeni. Doar profesionalismul pilotiilor a salvat in ultimul moment greseala controlorilor de trafic aerian.
Fiind in cauza un fost coleg de serviciu de la una din companii ,ieri dupa ce am vazut imaginile am purtat o scurta discutie cu el pe aceasta angajare prezentata ca fiind voluntara din partea pilotilor celor doua companii. Mi-a raspuns cam așa ; ” La 500 ft sa ai un Vs de aproape 800 ft/ min . la o IAS de numai !!! 90 kts ? Asta sunā a angajare . Nu cred ca 737 mai zboara controlat la 90 kts. Iar GS 110 ? Nici 777 nu are permisiunea sa vina cu tail wind mai mult de 15 kts. Daramite 737 cu 20 kts ? Daca datele din imagini au fost corect prezentate de presă , cu toata bunavointa nu o pot numi decat inconstienta si ii inteleg pe acei pax,prin ce sperietura au trecut ”.
Si când mă găndesc prin câte din astea am trecut . Multi pasageri au inteles ,multi ne-au criticat mai ales cand dadeam cu el de pista pe timp de ploaie torentiale ca sa rupem pelicula de apa si sa evitam acvaplanarea apoi frânare bruscă să ne incadrăm in limita pistei. Presa umfla orice in favoarea unuia sau altuia dupa câte cunostiinte si capacitate de intelegere a fenomenelor are.
Aviatia e grea si nu-i la indemana oricui de comentat ca la jendari , politisti ,fotbalisti ,politica unde se pricep toti .
Noapte bună !

CEZAR spunea...

DA BAAA FANFAROANE...DAR TU AI FOST MILITAR SI GENIILE TALE....!!!
AVIOANE NU AVEATI ...IN ATLANTIC SAU PACIFIC NU AI ATERIZAT....ACOPERIRE AERIANTA TRUPELOR TERESTRE LULA....
..asa ca noapte buna ....!!

avianyc spunea...

Intr-o aplicatie de genul celei de la Fetești a puerdut si Cezar tabul🤣🤣🤣🙋‍♂️

Cezar spunea...

😜😜😜😜😜😎

M spunea...

@avianyc - ciocu' mic ca sunteti varza!
Ia uite "profesionistii" vostri!!! Lasa tu ca daca eu comentez la fotbal sau jandarmi nu omor pe nimeni. Voi prin lipsa de profesionalism puneti in pericol sute de vieti.
Asta de pe 737 o fi eroul pe care il lauzi tu mai sus! Se trezise din betie?


Piloții de pe o cursă Blue Air Birmingham - București au pus viețile a 190 de pasageri în pericol, după ce au introdus o greutate de decolare greșită, făcând coada avionului să răzuie pista, informează The Daily Mail.
Cu toate acestea, „superficialii piloți” de pe Blue Air, cum îi numește cotidianul britanic, au decis să continue cursa spre București.
Boeingul 737-800, al companiei aeriene românești Blue Air, a râcâit asfaltul, provocând daune cozii avionului.
Piloții au introdus în computerele de zbor greutatea fără combustibil, ceea ce a făcut ca avionul să pară mai ușor cu 12 tone. Zborul era deja în întârziere cu o oră, când piloții au introdus greșit greutatea, determinând o viteză de decolare cu 18,5 km/h mai mică decât cea necesară, ceea ce a ridicat prea mult capul avionului, în timp ce coada răzuia asfaltul pistei.
Departamentul de Investigare a Accidentelor Aviatice (AAIB) a concluzionat că această greșeală, din iulie 2018, a fost făcută deoarece procedurile obișnuite au fost ocolite „pentru a se economisi timp”.
Raportul, lansat astăzi, spune că un controlor de la sol de pe aeroportul din Birmingham a informat controlul traficului aerian că este posibil ca aeronava să aibă daune la coadă, după ce a văzut cum se târâie pe pistă.
Piloții au descoperit eroarea de greutate dar nu au crezut că avionul a răzuit pista, deși ehipajul de cabină i-a informat despre un „zgomot ciudat” la decolare.
Dar, în ciuda constatărilor, echipajul a optat să nu consulte manualul procedural și, în schimb, să-și continue cursa spre România.
Raportul AAIB concluzionează că „decizia de a continua spre destinație a sporit riscul în ceea ce privește siguranța aeronavei și a ocupanților acesteia”.

Iulian Mareș spunea...

Cezar,
Dar ce merit are el în formarea unor piloți?
Le skimba uleiul des? 😂🤔

Colonelul xxl spunea...

Deși și-au luat-o în freză coaliția nu a înțeles ce are de făcut pentru a recâștiga voturile pierdute! Să le fie de bine!Este și vină noastră: ne-am născut în comunism,am trăit în capitalism și vom muri în neocomunism!Vii aplauze furtunoase!