Un produs Blogger.

sâmbătă, iunie 13, 2020

CPS a MApN gafează și după controlul Curții de Conturi

100 comments
Topic updatat și completat!

UPDATE
Acest răspuns va fi, probabil, șablon, dacă nu vor catadicsi să-l corecteze, ca să inventeze alte  năstrușnicii pentru acoperirea gafei de la actualizarea pensiilor militare din urmă cu 3 ani, pentru toți cei care se vor adresa cu cereri de revizuire a pensiilor  actualizate în anul 2017.
Răspunsul de acest fel sau lipsa răspunsului în 30 de zile reprezintă indeplinirea procedurii prealabile de revizuire,  potrivit art. 65 din L 223/2015, care dă dreptul să vă adresați Tribunalului, potrivit art. 100-103 din aceeași lege.
Nu uitați să distrugeți apărarea CSP în privința interpretării de gâgă  a sintagmei" prin derogare de la articolul 59" , atașând la cauză extras din Nota de Fundamentare a OUG nr. 57/2015, care explică adevăratul sens al derogării din art. 14.

Intr-adevăr, primesc de la alți cititori răspunsuri cu conținut identic pe care   CPS a MApN le expediază pe bandă rulantă în ultimele zile, diferă doar calculul cuantumurilor indexate anual, fără actualizarea din 2017, ca și când actualizarea cu majorarea de 15% a soldei de funcție în cuantum compus ar fi fost mai puțin favorabilă pensionarilor decât indexarea de 5,25% din anul 2017.

Poate semnalează cineva conducerea CSP a MApN să înceteze să se mai facă de râsul rezerviștilor cu răspunsuri complet greșite, din care rezultă că nu știu ce inseamnă sintagma " prin derogare de la art. 59 al L 223/2015" și nu știu să facă o simplă regularizarea contabilă între o indexare de 5,25% și o majorare cu 15% a soldei de funcție din anul 2017, așa cum le cere art. 60 alin (3), în vigoare la data aplicării L 152/2017.
Ca să înțeleagă și profesioniștii cu carte din Casele Sectoriale MApN și SRI, nu cei care formulează răspunsuri ridicole;
 -după 30 06 2017,  la cuantumul  calculat/recalculat în plată   la începutul anului 2017, cuantum care includea indexarea de 5% din anul 2016, trebuia adăugată diferența dintre valorile numerice ale majorării de 15%  și  indexării de 5,25%, așa cum am demonstrat mai jos pentru domnul Comandor din Constanța.

**************************************************************************

Intr-un răspuns dat la o cerere,  care pare a fi de revizuire a Deciziei de actualizare a pensiei militare din data de 30 06 2017, prin care un petent solicită reintroducerea  indexării de 5% din anul 2016 în cuantumul actualizat la 30 06 2017, urmare a majorării soldei de funcție prin Legea nr. 152/2017, CPS a MApN continuă să fie în totală confuzie cu privire la caracterul derogatoriu al majorării pensiilor militare din anul 2016  și creează diversiunea, taxabilă și de un elev care învață matematica la gimnaziu,  că în anul 2017  i se cere să aplice majorarea de 5% din 2016 la valoarera cuantumului actualizat în 2017, pentru a trage concluzia falsă că ar aplica de doua ori majorarea de 5%.
Nu domnilor! 
Cuantumul actualizat la data de 30 06 2017, pe care, șmecherește, evitati să-l evidențiați în răspuns, nu conține nici indexarea din 2016 si nici indexarea din 2017. 
Vi se cere ca la valoarea cuantumului actualizat potrivit art. 60 alin (1) să adăugați valoarea numerică de 337 lei, reprezentând cresterea efectivă a cuantumului recalculat în anul 2016,  prin aplicarea procentului de 5% prevăzut de art 14 al OUG nr. 57/2015. Nu vi se cere să aplicați procentul de 5% la noul cuantum actualizat.
Așadar, în evoluția pensiei militare a petentului vi se cere să mai introduceți o linioară cu valoarea drepturilor actualizate la data de 30 06 2017, drepturi compuse din cuantumul actualizat potrivit art. 60 alin. (1) si valoarea numerica a indexării din anul 2016, drepturi care se compară cu valoarea cuantumului brut în plată la data de 30 06 2017, respectiv cu cuantumul brut de 7446 lei,  pentru a desâvârși operațiunea cerută de lege în art. 60 alin (3).
Se deduce că pensia actualizată la data de 30 06 2017 potrivit alin.(1)  a avut un cuantum mai mic decât pensia în plată  la aceași dată. Lâsând actualizarea neterminată, prin eliminarea sumei de 337 lei, v-a rezultat că brutul în plată,  de 7446 lei,  este mai avantajos.
Finalul răspunsului este descalificant pentru o instituție a statului român. Acest final  trădeazâ neterminarea procedurii de actualizare din 30 06 2017.
Cum este posibil să afirmați că pensia prezenta a petentului ar conține și indexarea de 5% aferentă anului 2016 și indexarea de 5,25% aferentă anului 2017, când , potrivit art. 60 alin (3),  în drepturile actualizate în 2017 rămâne ori indexarea de 5,25% ori cresterea pensiei rezultate din majorarea soldei de funcție în cuantum compus cu 15%? Deci, dacă există indexarea de 5,25%... înseamnă că lipsește majorarea cu 15% a soldei de funcție.
Din inșiruirea de cuantumuri pe care le prezențați se confirmă, intr-adevăr,  că în cuantumul  brut prezent al pensiei petentului exită indexarea de 5,25% din anul 2017, deși această indexare trebuia eliminată prin comparație cu majorarea de 15% a soldei de funcție... mai mare.
Nu este evident că prezentați un calcul greșit al drepturilor pe care petentul trebuie să le primească în prezent?
Calculul dvs ar fi valabil doar dacă creșterea pensie militare prin majorarea soldei de funcție cu 15% ar fi fost mai mică decât valoarea indexării cu 5,25%, adică mai mică de 371 lei, sumă pe care o evidențiați în răspunsul către petent. Toate calculele matematice evidențiază că majorarea soldei de funcție în cuantum compus cu 15% este mai favorabilă decât indexarea cu 5,25% a cuantumului calculat/recalculat și indexat cu 5% cuvenit în perioada 01 01 2017-30 06 2017.
Nu intră în discuție aici cuantumul contributiv mai favorabi rămas în plată după recalcularea din 2016 si după actualizarea din 2017, potrivit Legii 223/2015. Doar acest cuantum păstrează toate indexările din perioada 2016-2020 și asta contrazice flagrant raționamentul juridic complet greșit pe care îl faceți cu privire la caracterul derogatoriu al majorării dispuse de art. 14 al OUG nr. 57/2015.
In toate Intâmpinările depuse în instanțe ați clamat că sintagma "prin derogare de la art. 59 din Legea nr. 223/2015 " ar însemna că indexarea de 5% este valabilă doar în anul 2016 și că de aceea ar lipsi din cuantumul actualizat din 2017. Grav este că ați găsit și judecători care v-au crezut și v-au dat și sentințe favorabile.
Ca să nu vă mai umpleți de ridicol, citiți domnule Director adjunct(consilier juridic șef) Nota de Fundamentare a OUG nr. 57/2015, notă care sper că nu va mai lipsi din nicio cauză în instanță, prin care pensionarii solicită revizuirea deciziilor de actualizare. Ar trebui să vă rușinați în fața corpului de consilieri juridici din subordine, unii dintre ei cu studii temeinice de drept.

UPDATE
Am primit și valoarea cuantumului pensiei militare actualizate la data de 30 06 2017, potrivit art. 60 alin. (1), în vigoare la acea dată. 
Ea este  7 249 lei brut. 
Acum putem să calculam drepturile legale cuvenite petentului după 30 06 2017.
Prin actualizare, cuantumul recalculat de 6738 lei, din decizia de calculare în anul 2016,  a crescut la suma de 7249 lei, adică a crescut cu 511 lei, o sumă evident mai mare decât suma de 371 lei, care reprezintă valoarea indexării de 5,25% în anul 2017.

Aceasă sumă actualizată de 7249 lei cuprinde majorarea de 15% a soldei de funcție în cuantum compus, dar nu conține nici indexarea de 5% din 2016 și nici indexarea de 5,25. 
Potrivit art. 60 alin. (3), ignorăm suma de 371 lei, reprezentând indexarea de 5,25%, dar adăugăm suma de 337 lei, reprezentând indexarea de 5% din 2016, un drept câștigat permanent,  nu-l pierdem pe drum, cum au făcut casele sectoriale MApN și SRI, si obținem drepturi de pensie legale, cuvenite petentului la data de 30 06 2017, în sumă de 7249 + 337 lei= 7 586 lei, o sumă mai mare decât pensia în plată cu 140 lei
Pentru verificare, veți observa că suma de 140 lei este exact diferenta dintre 511 lei, cresterea pensiei prin majorarea cuantumului soldei de funcție cu 15%, si suma de 371 lei, valoarea indexării de 5,25%.
Altfel spus, am regularizat cele două sume, adăugând diferenta dintre ele la cuantumul calculat/recalculat în plată de la 01 01 2017 la 30 06 2017. 

Completare 

Sunt unele neînțelegeri cu privire  la relația aritmetică  dintre valoarea indexării de 5%, aplicată în anul 2016 la cuantumul calculat/recalculat în 2016,  și valoarea corectă a cuantumului actualizat la 30 06 2017.

-Putem să spunem că, față de cuantumul calculat potrivit art. 60 alin. (1), consemnat și pe deciziile de actualizare emise de Casele Sectoriale MApN și SRI , din cuantumul actualizat corect,  potrivit art. 60 alin.(3),  lipsește  întreaga valoare a indexării din anul 2016.
Relatia matematica pe cazul analizat.
7586 lei(cuantum actualizat corect) -337 lei( indexarea de 5%din 2016)= 7249 lei (cuantum conf. art. 60 alin (1), considerat final de către Casele Sectoriale MApN și SRI) 

-De asemenea, putem să spunem că fața de cuantumul în plată cuvenit, de la data de 30 06 2017, din cuantumul corect actualizat nu lipsește toată indexarea din anul 2016, ci numai o parte din ea, echivalentă exact cu diferența dintre cresterea pensiei prin majorarea soldei de funcție cu 15% și valoarea indexării cu 5,25%.

Relatia matematica pe cazul analizat:
7586 lei(cuantum actualizat corect) - 140 lei(sumă rezultată din regularizarea  sumelor de 511 lei și 371 lei)= 7446 lei (cuantum brut în plată la 30 06 2017)

Să recapitulăm acum  ce drepturi de pensie trebuia să primească petentul de la pensionare până în anul 2020, folosind datele din răspunsul dat petentului:

-începând cu 01 05 2016: 6738 +371(5 % în 2016) = 7075 lei brut
-începând cu 01 01 2017: 7075 +5,25% = 7446 lei brut
-incepând cu 30 06 2017, după actualizare = 7586 lei brut 
-începând cu 01 01 2018, inflație negativa,  = 7586 lei brut
-incepând cu 01 01 2018: 7586 + 1,3%,=  7685 lei brut
-Incepând cu 01 01 2020: 7685 + 4,6% =  8038 lei brut

Suma in plus care i se cuvenea petentului pentru luna iulie 2017 se prescrie pe 01 08 2020, termenele de prescriere împlinindu-se lunar  pânâ în august 2023.

Sunt diferențe micuțe, la un așa cuantum de pensie, dar nepermise într-o instituție din sistemul național de apărare.
Domnul ministru al Apărării și domnul Director al SRI trebuie să-și asume responsabilitatea și să restabilească disciplina financiară în cele 2 Case de Pensii Sectoriale.

Cu acest răspuns de respingere a revizuirii deciziei de actualizare a pensiei militare, petentul se poate îndrepta cu actiune în revizuire a pensiei militare, potrivit art. 65 si  articolelor 100-103 din Legea 223/2015, la Tribunalul judetean de domiciliu.

100 de comentarii:

Gigi spunea...

No comments!Se pare cã acel car de la Caracal s-a rasturnat în altã parte.Astia ne cred tâmpiţi.

monteoru spunea...

Se pare ca se prevaleaza de faptul ca indexarea de 5% s-a facut prin derogare de la 223.Probabil ma gandesc eu.A nu se intelege ca zic ca e corect.

Caii ferate spunea...

Se pare ca cei de la casa de pensi sectoriale a M Ap N sunt extŕaterestri și noi gândaci asa ne considera ipocriți de la instituția mai sus mentionate.

Nea Nicu spunea...

Vă dați seama cum se dau la o parte toți, când e vorba de răspundere? A semnat răspunsul al patrulea in ierarhia casei, consilierul juridic. Primii trei ce or păzi? Dacă cererea a fost adresată directorului ( directoarei ) casei, cât de gros îți poate fi obrazul, să o pasezi altuia?!! Răspunsul cred că e formulat de " specialiștii" de la juridic de care am mai amintit: Maciu, Bozesan... Așa au fost făcute și notele de prezentare ce au fost transmise la Comisia de contestații și în baza cărora s- au dat respingeri pe bandă. Se minte în continuare cu nerușinare. Și totuși doamna directoare nu se dă dusă: mai are încă doi ani până o scoate calculatorul. Și visul de a primi steaua de general. Vi se pare imposibil ?!! Mie , nu !

Silver spunea...

A se vedea si ce spune dl. Neacsu pe art. sau din Cuiul catarii de astazi !

brenda spunea...

DL H la MAI fac o recalculare de pensii ? cui? stiti ceva? multumesc

raul spunea...

V-am mai spus ca astia trebuie batuti cu pietre!Habarnisti in cel mai inalt grad!Asa-i cand faci dreptul la ff si matematica la seral!Rusine ,nu mai zic doar CPS -ului ci intregilui minister ca mai tolereaza asemenea specimene ca nici oameni nu merita sa le zici!Oamenii mai au rusine!

BONIFATIE spunea...


Cum spune și d-l MONTEORU...
„ART. 14
(1) Prin derogare de la prevederile art.102 alin.(2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2016 valoarea punctului de pensie se majorează cu 5% şi este de 871,7 lei.
(2) Prin derogare de la prevederile art.59 alin.(1) din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%.”
Ce nu-i clar!?
Și civilii și militarii pensionari, în anul 2016, au beneficiat (sau trebuia beneficieze) de majorarea de 5%, fiecare pe legea lui.

tehnocrat spunea...

Conducatorii tarii si ai Ministerelor apararii si Internelor sunt niste mediocri, fripturisti, arieristi, proveniti din partide pe o filiera a mafiei si prostiei.Nu au nicio doctrina, nicio perspectiva decat inavutirea rapida si pe cai necinstite.Intrand in fundatura au gasit repede un "Motoc" = pensionarii militari si au decis ca noi suntem cauza tuturor neajunsurilor(nu incompetenta lor).Au pus aceste ganduri in gura roscatei 'lov" si gata pecetea se asteapta decimarea noastra si "iesirea din sistem" ,suntem INUTILI. Toate acestea coroborate cu dorinta unora dintre noi de a epata, mandria de sine si gomosenia & lasitatea, ingamfarea si spiritul de mandrie (nemotivata) ne fac vulnerabili in fata acestor gandaci nenorociti. pana nu ne vom ridica fruntile din tarana si nu vom cere cu pumnul ridicat ce ni se cuvine nu vom mai primoi nimic. Astia ni s-au suit in cap si nu ne vor mai da nimic!

monteoru spunea...

Decat sa tot despicam firul in patru eu zi ca ar fi mai util un miting de protest in fata sediului PNL din Bucuresti si la usa MApN acum cand bat la usa alegerile.Adaug ca nici PSD nu trebuie neglijat ca doar e sef la Parlament.Intrebarea este cine sa-l organizeze?Pai aici e o problema.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Sa le fie rusine de nemernici penali, incompetenti si mafioti! E o cloaca si o infectie acolu, nu Casa de Pensii! Ce golanii ingtr-o institutie a Statului!

tehnocrat spunea...

Va fi si miting!

Huhu Rezea spunea...

Dar nici nu sunt un drept câștigat, în partea necontributivă.
Mai mult, pot fi plafonate.

Iulian Mareș spunea...

Niște concluzii bine aranjate, pe care și toți ceilalți useri le știu! Minciuna roata de politicieni de conjunctură (inclusiv protejatul lui Ciucă) a ajuns din viciu o virtute!

Huhu Rezea spunea...

Nu folositi acest topic pentru diverse anunțuri... pe alte teme, că nu le public.
Postați-le pe un topic adecvat si cititorii le vor citi din Comentarii recente.

Alex spunea...

De mult timp am stabilit cu totii ca C.P.S.este ca o casa fara stapan,unde fiecare face ce-l duce capul.Pe multi nu prea-i duce,ori ii duce la prostii.Merg din greseala in greseala deoarece si-au dat seama ca este foarte greu sa indrepte ceea ce au facut.Ar trebui sa scoata din propriile buzunare miliarde de lei.Este mai simplu pentru ei sa persiste in merge ca si pana acum,adica prost,deoarece nu-i trage nimeni la raspundere.De noi nu se sinchisesc ,suntem trasi pe linie moarta si vad ca parerile pensionarilor militari nu conteaza.Pana nu se schimba conducerea si toti sefii de compartimente,nu se va intampla nimic bun ptr.noi.Lucrul acesta intr-o vesnica eroare o fi mostenit de la cei dinaintea lor.
Actualizarea ar fi minunata ptr.noi dar existand pensiile acelea de 15.000 sau mult mai mari,se vor gasi tot timpul motive ptr.ca una este sa-i dai la unul cu 3000 pensie 10% si alta sa-i dai la unul cu 20.000.10% vor spune ca nu sunt bani.Este firesc ca acei care au avut grade si functii mari sa aiba pensii mai mari decat cei de acelsi grad ,cu aceeasi vechime ,dar nu trebuie sa-si bata joc de cei cu pensii intre 1500 si 2000 de lei.Un plafon ar trebui sa existe,atunci ar gasi probabil alte motive.

Huhu Rezea spunea...

Gresesti!
După cum vezi, actualizarea nu este indexare. Ea nu se aplică cuantumului în plată ci bazei de calcul, în care soldele de grad si funcție nu pot depăsi valorile din L 153/2015.
La actualizare, pensiile deja mari primesc mai puțin decât pensiile mici si mijlocii.
Actualizarea poate fi combinată cu dispoziții de plafonare, având în vedere ca pensiile de serviciu nu sunt drepturi câștigate.

Alex spunea...

Mi-am dat seama dar apasem deja pe "publicati".Confundasem cei doi termeni.Vorbeam de actualizare si am dat exemplu cu o indexare de 10%.
Actualizarea ramane solutia cea mai buna.Cum o va pune cineva in practica si cand ,nu se stie.

Leo spunea...

CPS-ul , lucrează în mod COORDONAT în stil MAFIOTIZAT și LICHELIZAT. Au avut ''profesori'' şi predecesori iluştrii în acest sens.
Cel mai mare a fost unul maciu, care i-a format pe dr. luK , roșu , scârbu ,etc...

Alex spunea...

Inseamna ca intr-adevar au avut de la cine invata.Problema este ca nimeni nu ia nici o masura.

Vio spunea...

Raspunsul este de tot rasul.

Alex spunea...

Offff! Ce sa fac si eu .Este bine daca v-am provocat un zambet.Sper ca nu a fost un ras fortat.Dupa atatea zeci de zile de stat in casa si invartit in jurul ei,v-ati descatusat.Este de bine.
Cu stima!

Iulian Mareș spunea...

Tehnocrat,
Ai dreptate până mai sus de Himalaya, însă cuțitul cu care se taie feliile a fost predat de mult timp in mana maimutoilor!
Feliuță de cașcaval nu se obține ușor, nu trebuie cerșită, însă nici înjumătățită!
Ea se câștigă nu se primește!
Să nu uiți Darie!

Iulian Mareș spunea...

Cine sa majoreze majoreze pensia?

Dacă noi așteptăm ceva de la guvernul așa zis liberal suntem pierduți și creduli peste limită!
Păi bețivul Orban tocmai ce a declarat că mărirea pensiilor și alocațiilor pt copii sunt pomeni!
-tuti soarele ma-ti de șomer, ai ajuns să-ți bați joc de pensionari și copii!
Așa ne trebuie...!
Avem conducătorii pe care-i meritam: un Robot autist, un mariaki betiv, un hipiot, niște țoape simandicoase...
Ce așteptări sa fie când au pus genunkiul pe grumazul Curții de Conturi...
Concluzia: alegerile, începând cu cele din toamnă! Pt unii, cam multi, a fost un duș rece, însă poate s-au obișnuit și le face plăcerea vieții!

Dan B. spunea...

Dacă ai realiza câte milioane de masochiști, pe lângă cei spălați pe creier, include nația asta, .......
Unii sunt proști de-a binelea, gen Cezar, dar alții, mârșavi fiind, și-ar vinde și părinții pentru o șpagă consistentă.
După cele apx 15 mld euro împrumutate și returnabile cu dobânzi uriașe, vor să vândă și ceea ce mai aduce bani la Bugetul de stat, cum ar fi CEC Bank, Hidroelectrica, Romgaz și Transgaz.

Dan B. spunea...

Eu refuz să cred că vreun politic responsabil, înainte de a accesa Palatul Victoria, nu-și realizează propriul audit, privind activitatea guvernamentală prezentă, astfel încât să cunoască cu ce probleme s-ar putea confrunta, fie ele administrative, fie financiare. Funcție de rezultatul acestui audit, incl. de calitățile manageriale ale membrilor săi, propozabili ca ministeriabili, partidul politic decide dacă va continua lupta pentru acapararea guvernării.
Personal, cred că PNL având o sumedenie de fomiști, nici nu s-a gândit cam cu ce probleme se va confrunta și cum le va rezolva. Astfel, după PNL-izarea instituțiilor statului, cu complicitatea celor noi numiți în funcții, au trecut la jefuirea bugetului de stat și a împrumuturilor contractate.
Sunt de părere că, un partid politic onest cu electoratul său, va depune uriașe eforturi pentru a eradica efectele atrocităților PNL-iste, timp de min im 4-6 ani. Și asta doar dacă, în această toamnă sunt „debarcați” Iohannis și Orban.
Apropo, nu-i neapărat necesar ca PSD să intre în Palatul Victoria pentru așa ceva.

Iulian Mareș spunea...

Dan B,
sunt pe aceeasi lungime de unda cu dv! Insa, trebuie sa recunoastem ca, un partid puternic nu se poate construi in cele cateva luni ramase....
Solutia ar fi o uniune cinstita de partide, o alianta inregistrata juridic, care sa realizeze punct cu punct marile rateuri de pana acum!
Nimeni nu este dispus sa-si recunoasca greselile politice si nimeni nu este in stare sa faca penitenta, ...macar sa-si ceara iertare poporului roman!
Zi de zi aflam atat de multe fapte de coruptie de nivel mega incat nici nu mai ai timpul sa poti citi si analiza obiectiv!
Mult prea multe nulitati...vorba lui Gigi Becali: "Ce ai mai facut ca sa faci acum?"
Si aici vin cu un exemplu: in aceasta perioada se lucreaza intens la determinarea Presedintelui Academiei Romane de a-si da demisia! Cautand, veti afla si de catre cine! Odios mesajul, odioasa-i lucrarea!

Iulian Mareș spunea...

Referitor la faptul ca "unii sunt proști de-a binelea, .... dar alții, mârșavi fiind, și-ar vinde și părinții pentru o șpagă consistentă" (a se vedea cazul ministrului Citzu vs parinti), cred ca ura lor o ia inaintea ratiunii, iar daca este judecata putina este si multa suferinta. Bietii Cezari!

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
te rog sa adaugi graficele Covid-19!

Huhu Rezea spunea...

Le gasești în pagini mai vechi pe prima pagină

BONIFATIE spunea...D-le HUHU!
Vă transmit un comunicat din data de 02.06.2020 al C.P.S. a M.A.I., că tot este legat de actualizări. Poate facem o dezbatere distinctă.
Cu respect,

„COMUNICAT AL C.P.S. A M.A.I.
Comunicat OUG 75/2020 privind revizuirea pensiilor
Urmare a:
– Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare;
– Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr.51/2019;
În condițiile în care ordonanța de urgență și decizia menționate anterior prevăd măsuri în legătură cu salarizarea polițiștilor, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne va proceda la revizuirea pensiilor militare de stat potrivit art. 65 din Legea nr. 223/2015, dacă se vor constata diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite ca urmare a transmiterii de către unitățile M.A.I., din care polițiștii și-au încetat raporturile de serviciu, a punctului 7 din fișa de pensie și a mediei salariilor lunare nete corespunzătoare salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei, după caz, care să conțină elemente salariale actualizate corespunzător.
ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE UNITĂȚILE M.A.I. TRANSMIT CASEI DE PENSII DOCUMENTELE MENȚIONATE ANTERIOR, NU TREBUIE DEPUSE CERERI DE REVIZUIRE LA CASA DE PENSII SECTORIALĂ A M.A.I., ACEASTĂ OPERAȚIUNE REALIZÂNDU-SE DIN OFICIU.”

eugen spunea...

Sunt mult mai transparenți decât cei de la MAp. Daca priviți execuția bugetara pe trim.1/2020 la cap. "Alte cheltuieli" în valoarea de 1.121.375 lei intra și plata despăgubirilor civile conform hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile. Deci așteaptă sa fie dați judecata pentru a plăti sumele legal cuvenite.

Huhu Rezea spunea...

Am discutat pe larg despre OUG 75/2020, încă din faza în care era proiect.
Dacă ai lipsit la acea lecție, o poți citi aici
https://www.huhurez.com/2020/05/proiect-de-act-normativ-pentru.html

BONIFATIE spunea...


Lecția dvs., la care am participat, se termină în data de 28 mai 2020 iar comunicatul CPS a MAI este din 02 iunie 2020.
Propuneam o discuție pe marginea comunicatului, nu pe cea a proiectului, adică păreri cu privire la modul în care a înțeles CPS a MAI să aplice dispozițiile legale.
Vă dau un exemplu: CPS a MAI face o trimitere la pct.7(?) din FIȘA de pensie, fișă pe care numai IPJ-ul și CPS a MAI o au la dispoziție iar pe pensionari îi lasă în ceață, trimițându-i iar la statul democrat la coadă.
Mă rog, nu-i nicio supărare dacă sunteți în vacanță și faceți abstracție de propunere. În speța personală mă descurc singur dar credeam că sunt colegi interesați.
Sara bună!

Huhu Rezea spunea...

OUG 75/2020 nu se aplică nici măcar tuturor polițiștilor ci doar celor care în anul 2009 au avut acele 4 elemente salariale si nu le-au mai avut după 2010.Li se reconstituie soldele la maxim din 2009.
In afară de ce spune ordonanța referitor la polițiștii pensionari, că mai pot beneficia de ordonanță doar în limita termenului de prescripție de 3 ani, nu se mai poate adauga nimic.
Nici vorba sa se aplice militarilor din MApN, MAI sau SRI.

Huhu Rezea spunea...

Desi cca 40-45 000 de pensionari militari sunt afectați de aplicarea greșită a operațiunii de actualizarea de către Casele Sectoriale și ar trebui să formuleze revizuirea la cerere a actualizării, potrivit art. 65, acest articol, prin care a fost demontat răspunsul CPS a MApN, a trezit atenția pentru abia 5000 de accesări.
Sunt slabe speranțe să curgă cererile de revizuire către cele 2 case, mulți așteptând zadarnic ca CSP să-și recunoască gafa comisă în urmă cu 3 ani.

VIOREL spunea...

Bugetul apărării este vârtos parazitat, de când primul planton al ţării, este mare liberal.
Pentru a lipsi de conţinut cei 2% pentru apărare, şi a-i fenta pe americani, se tot lipesc pentru finaţare tot felul de programe(civile) de sute de milioane de lei, care de fapt, n-au ce căuta în acest buget.Acum sunt zeci! De unde vreţi să vă crească pensiile?

ifrim spunea...

@ Viorel.Coorect!De exemplu Spital militar regional la Constanta.Pai ori este regional pentru cetatenii din regiune,ori militar.Aici e hoția că după ce-l ctitoresc din fondurile militare la terminare scot "militar" și rămâne doar regional pentru civili!

Leon spunea...

Influenteaza cu ceva modificarile admise astazi de plenul Senatilui..?
https://www.stiripesurse.ro/recuperarea-prejudiciilor-se-prescrie-dupa-5-ani-legea-curtii-de-conturi-a-fost-modificata-in-parlament_1473694.html
Proiectul merge la promulgare in cateva zile..!

Viorel spunea...

Domnule Ifrim și stimați colegi de comentarii. VIOREL (de la grupa mica / biban pe blog), nu este același Viorel (de la grupa mare / cât de cât veteran).

valica spunea...

Astazi am depus plicul cu plingere prealabila la CSP a MAI. Si miine trimit si pe email.Am dreptul constitutional de petitionare si il exercit intocmai, pentru un drept legal ca doar nu revendic favoruri.

Huhu Rezea spunea...

Pai, de ce la MAI, că ăștia au dat indexarea din 2016?

Leon spunea...

Ne ameninta Liderii de grup din CD, Alfred Simonis(PSD) si Florin Roman((PNL), ca saptamana viitoare vor stabili procentul si plafonul de Taxare suplimentara a pensiilor dr serviciu inclusiv la magistrati si militari !
PSD merge pe varianta lui Orlando( PL x nr.396/2019) iar PNL doreste ce este peste 6000 de lei un impozit de 60% si peste 10000 de lei un impozit de 95%..!
Sa vedem circul de saptamana urmatoare !

Calinmihaib12 spunea...

Domnule Valica:..ce "plângere prealabilă" depuneti la CSP/MAI..? cred ca vreți să spuneti:.."CONTESTATIE"..asa cum prevede legea pensiilor..!;"plângerea" -eventual o depuneți la parchet...!,iar la tribunal depuneti o "chemare în judecată" (in prima instanță=..dacă vă referiți la o pensie cu "nereguli"..!

Iulian Mareș spunea...

Leon,
Va fi peste 15000, ca sa planga Cezar! cei care vor supraimpozitarea pensiilor nu sunt si nu vor fi posesori de pensii, de asta le vor taiate! .... dar sa se impoziteze orice venit individual la fel!

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Ca sa se alinieze planetele, respectiv si MAI la MApN, nu ti-e clar? de ce in sus, cand este mai usor in jos?.... :))

*Sau, o fi de la SRI?

Huhu Rezea spunea...

@Căline, dar contestație, mai este în termen s-o depună? Ce zici?
Omul a vrut să spună ca a trimis o cerere pentru a îndeplini procedura prealabilă a revizuirii, nu a contestației la cerere.

CEZAR spunea...

Sustin PNL...e de bun simt !
Si m-Alul ii de acord..!!

monteoru spunea...

Nu vi se pare ca suntem in pozitia cateilor care latra la luna?Am intentat chemari in judecata,am facut contestatii,ne-am milogit,am amenintat etc si tot degeaba.Parca a fost dialogul surzilor.Nu credeti ca trebuie sa ne schimbam atitudinea?Cum?Va las pe voi sa va dati raspunsul.

Huhu Rezea spunea...

Sunt zeci de mii de pensionari MApN și SRI păgubiți cu această sumă reprezentând diferența dintre valoarea numerică a majorări de 15% a sldei de funcție în cuantum compus și valoarea numerică a indexării de 5,25%, ambele din anul 2017, și numai acest blog și site-ul "In Cuiul Câtării" susțin demersul deputatului Dumitru Lupescu de a-i interpela pe ministrii Apărării și de Interne.
Gălăgioasa SCMD nu are specialiști în regularizări contabile? De la ANCMRR-urile din MApN și SRI nu avem pretenții....că ele nu și contrazic patronii.

Dan B. spunea...

Iată un nonsens, un coleg lipsit de bun simț își dă cu părerea privind bunul simț al altuia! Nu vă pare ridicol, mai ales că se vrea a fi adeptul metafizicii, sens în care doar el ar fi capabil să aprecieze corect realitatea de la PNL, tâmpă în opinia mea! Și asta în condițiile în care eu nu agreez nici PSD.

Iosif spunea...

Dle H,

Cand si de la cine vom avea elemente concrete privind constatarile controlului CC ?


Huhu Rezea spunea...

Rezultatul controlului Curții de Conturi la CPS a MApN se materializează într-un Raport cu constatări și măsuri de remediat, potrivit L nr.94/2002 cu modificările ulterioare.
Raportul se aduce la cunostinta Casei care poate formula observații în divergențâ.
Divergențele se judecă după Procedurile aceleiași legi.
Așa că mai durează, după încăpățânarea cu care Casa MApN continua să se afunde în ridicol prin răspunsule la cererile de revizuire a pensiei actualizate în 2017.

Sorina spunea...

Dle h ăștia zic distanțare socială. Eu zic ca sant tâmpit adica cum Socială? Poate fizica. Sau si bărbatul.cu femei a lui sa stea la distanțare Sociala@!!? FIZICA !? DOAMNE NU II AUZITI PE TOTI SOCIALA ESTE CU TOTUL.ALTCECA ....idiotul multi

Dan B. spunea...

Doi soți consultă medici în legătură cu sănătatea soției, iar, într-un final, unul dintre ei le comunică diagnosticul: femeia este gravidă.
Soțul, exasperat, întreabă cum de-a fost posibil pe timpul pandemiei, fiind vorba și de distanțare socială. Soția încearcă să-i explice că distanțarea nu prea s-a respectat, iar socializarea a fost intensă.

tehnocrat spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
brenda spunea...

super

Alex spunea...

Nu va face-ti probleme.Nimeni nu taie nimic de la nimeni.Nici P.S.D.,nici P.N.L.nu vor cu adevarat acest lucru.Degeaba chitaie cei de la U.S.R.Atata timp cat celelalte venituri se vor impozita ca pana in prezent ,orice prevedere in acesr sens ,se pare ca nu nu prea este constitutionala.
Sa o termine odata cu circul asta ieftin si sa rezolve ceva si cu pensiile noastre.Cine are pensia mare sa o manance sanatos;sa faca ceva si cu pensiile mici.Suntem de toata jena.

Alex spunea...

Acesti idioti care s-au jucat si de-a ordonantele militare,fara a avea dreptul,au stabilit ca trebuie tot mai mult sa ne distantam SOCIAL.Au reusit acest lucru cu militarii ,care datorita pensiilor de toata jena,s-au distantat SOCIAL de multe CLASE SOCIALE,care au trecut inaintea noastra.Aceasta a fost miscarea.
Trebuiau sa stabileasca de la inceput ca este vorba de DISTANTARE FIZICA,dar gandindu-se ca noi,militarii ramanem in urma celorlalte clase sociale ,i-au spus distantare SOCIALA.Cu militarii AU REUSIT.

Alex spunea...

Ce este super doamna Brenda? Faptul ca pe noi ne-au distantat social,sau alte chestii?

Viorel spunea...

1. Domnule tehnocrat, chestia cu domnul Col. (r.) dr. Dogaru precum că o să propună CPS a MApN să beneficiați de prevederile Legii nr. 8/2006 (indemnizație pentru creație) a fost o glumă, esența reală / am vrut să fiu puțin ironic la adresa dânsului, prea afirmă că le știe și le face pe toate iar la Comisii au o lună de când se bat cap în cap, probabil este invidios pe ceilalți trei care-și văd STELE DE PE UMĂR și dânsul vede trese.
2. Din Comitetul de inițiativă (ați vrut să-l impresionați pe domnul H.R.) văd că fac parte 6 ofițeri cu grade superioare, presupun că și gradul de pregătire este la fel. Dumneavoastră al câtelea / care sunteți din cei 6 că după jargonul de mahala nu prea ați fi printre ei. Dacă sunteți, atunci e jale mare. Ăsta este și motivul pentru care nu s-au înscris decât 287 de membri. Probabil când v-au văzut și auzit vorbind au luat-o la fugă.

Iulian Mareș spunea...

Dan B,
L-ai pierdut pe drum....pai, ciurdarul știe ce-i metafizica?
El este cu lucruri concrete: sădilă, ciubăr, keag, lucernă....cel mult stâna, căci este o forma de organizare socio-profesionala ce are valori și ierarhie; el a picat mereu la funcția de Baci!

Leon spunea...

Se misca lucrurile:
http://ladpm.blogspot.com/2020/06/comunicatul-biroului-executiv-al-ligii_11.html?m=1
Se pare ca si ANCMRR din MApN incepe procedura pentru actionarea in instanta a CPS pentru recuperarea celor 5% din anul 2016..!

Calinmihaib12 spunea...

D- le HUHUREZ:..in legea pensiilor nu scrie nimic de "plângere prealabilă "= ci de "contestare"= ca procedură prealabilă- in termen de 30 de zile-fara valoare jurisdictională - in caz de primire a unei decizii de pensie (stabilire,recalculare,actualizare..) cu "nereguli"..! ;VALICA nu a precizat in ce stadiu este,nu a precizat timpi..,așa că eu am facut "precizări"
in principiu..din lege, pt. că: "plângerea prealabilă " mentionată =..e pierdere de "timp util" (pt. demersurile legale..!).

Huhu Rezea spunea...

Nici la contestatie, nici la revizuire nu dai buzna cu cererea în tribunal, înainte de a te adresa în prealabil Casei Sectoriale. Lasă finețurile juridice că greșești rețeta.
Dacă nu ai prealabil... te speli în Bega.:)

Sorina spunea...

Si daca nu ai prealabil? Putem.sa folosim capul lui Ciuca?

Huhu Rezea spunea...

Nu, că chelește și mai rău, dacă vrei să pui stavilă șuvoiului...:):)

Calinmihaib12 spunea...

Huhu:..constat " cu tristețe "că nu ai citit cu atenție cele scrise..!CONTESTATIA = este procedura OBLIGATORIE PREALABILA -LEGALĂ, fără de care = NU POȚI MERGE IN TRIBUNAL..!(..in domeniul asta ..al pensiilor...!;deci= nu e vorba de.."subtilitati" ..sau altele.."asemenea"...,care ca să " fiu" ..in siajul tău.., curg pe DÂMBOVIȚA..!(..sper ca nu te supăra..gluma mea..!)...

Huhu Rezea spunea...

Nici contestațiile și nici revizuirile pensiilor nu sunt obligatorii, dar dacă le pornești te adresezi mai întâi Casei, dacă te supără prealabilul. Eu aș avea Oltul în prealabil:):) Numai Brenda, glumeață, vrea să folosească altceva în prealabil....

monteoru spunea...

Hurzicane ia zii cine te-a facut comandor?Oprea sau ANCMRR?Iti este mai cald cu gradul de comandor ?

In alta ordine de idei.Cred ca ne razboim cu cine nu trebuie.In opinia mea ,inamicul public sunt ministerele si serviciile dar si partidele parlamentare.

monteoru spunea...

Brenda m-ai bagat in ceataBrenda bagi oamenii in ceata.Ce vezi tu ca e super?
Sorina anulez intrebarea.


monteoru spunea...

Baieti si fete,cred ca celor ce decid situatia pensiilor noastre le convine de minune ca noi ne ocupam timpul cu analiza legi,OUG,ordine de ministru,decizii CCR de parca nu am sti ca toate sunt facute in detrimentul nostru.Cum o fi fratioare ca parlamentar de o orientare politica vine cu anumite amendamente care sunt respinse de comisii a caror conducere este de aceeasi orientare politica?Asta se cheama alba-neagra.Ce este mai interesant ca noi ne entuziasmam stiind de la bun inceput ca nimic nu se va intampla.
Exista un curent general impotriva pensiilor de nabab.Cand ma refer la pensiile de nabab nu includ pe ale noastre care sunt de rahat ci la alea ce sar copios peste 10000 lei.Cum credeti frati,prieteni,colegi ca fostii si actualii visinii in frunte cu visiniul suprem isi vor taia singuri craca de sub picioare?Oare actualii sau fostii parlamentari isi vor da singuri cu tesla in "bijuterii"?Totul e circ spre imbrobodirea pulimii.
Asociatiile noastre se fac ca fac.ANCMRR /MApN si ANCMRR /SRI sunt ca sa ma exprim politicos precum "dona di publica" adica mai pe romaneste ceturioniste.SCMD furtuna intr-un pahar cu apa.Celelalte asociatii,ligi etc baloane de sapun.
Voi chiar sperati ca se va intampla ceva in bine cu pensiile noastre?Eu zic ca nu.
Am ajuns ,nefiind consumator, precum cetateanul turmentat din Scrisoarea pierduta a lui nea Iancu."Si eu cu cine votez?" ca pleaca ai nostri vin ai nostri noi ramanem tot ca prostii.Pe vremuri comparam PCR cu pile,cunostinte,relatii.A disparut PCR dar a aparut rudenia,amatalacul,spaga.Nimic nu dispare ci totul se transforma.
Copiii nostri au modele.

Calinmihaib12 spunea...

DOMNULE HUHUREZ: Nu ma supără "prealabilul"..,dar ce scriam eu este faptul că un pensionar- dacă constată că pensia sa e ERONATA,după ce citeste textul din subsolul DECIZIEI de PENSIE, prima mișcare e scrierea OBLIGATORIE a CONTESTATIEI catre comisia de contestații.. din ministerul respectiv.. =(..dacă vrea revizuirea pensiei eronate..!) in termenul LEGAL de 30 de zile de la comunicare,..altfel de DECIZIA de PENSIE =rămâne DEFINITIVĂ ..!=art. 97,alin. 1-3 din legea 223/2015; de asemenea a se vedea art.193,alin.1-2,din CODUL DE PROCEDURA CIVILĂ..! Alte comentarii= nu am de făcut..!la acest subiect..!!(sper "să nu te superi.."!

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
mai ales dupa inlaturarea de la conducere a lui Filip Teodorescu!
Sa urmeze oare scoaterea lui si de la conducerea revistei Lumini si Umbre?
Noi ne plangem de Statul Paralel, si americanii de „Deep State”.

*Declasificarile scot la iveala implicarea lui Barack Obama, împreună cu toți șefii de servicii secrete”; exact ca la noi!
Mimetism dambovitean!

https://www.capital.ro/ce-se-intampla-acum-in-america-pare-halucinant.html

Iulian Mareș spunea...

Raul suprem! Cel care genereaza, asigura si cationeaza abuzurile! Implicit si la CSP! Si totul se intampla prin "Trecerea la prostocrație". Halucinant!

"Tot felul de nepregătiți lovesc în România actuală oameni de valoare. Un suplinitor dădea „lecții de drept” lui Tudorel Toader, un trepăduș îl voia plecat pe Raed Arafat, un subinginer fără slujbă îl elimină pe profesorul Streinu-Cercel, alt trepăduș dă șah unui șef de promoție, fost ministru la agricultură, cu prețul distrugerii ei. Lista este lungă. Se umplu ecranele cu „linia partidului și statului”, de parcă au renăscut Bobu și Postelnicu."

Acesta-i adevarul! Spus si scris asumat, cu subiect si predicat, fara menajamente de catre profesorul Marga (este al-II-lea strigat de disperare suveranista, in ultimii 3 ani!

https://www.cotidianul.ro/trecerea-la-prostocratie/


Iulian Mareș spunea...

Lukovidul nu plateste amenda mare pt a fi bani de pensii!

Iata cat a platit amenda tot un somer, dar de lux, nu ca al nostru!
"Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost amendat cu 1.250 de dolari pentru că a încălcat restricţiile privind pandemia de coronavirus, au anunţat autorităţile de la Kiev, potrivit DPA."

Iulian Mareș spunea...

Citzu nu mai are bani de pensii, oricare ar fi ele, precum si nici pt alocatii, pentru ca:

"PNL reia jaful pedelist de la ANRP! Aici sunt banii voştri, împrumutaţi de Cîţu, prin care v-au îndatorat pe trei generaţii! Aşa fură PNL, cu legea în mână! Peste 415 milioane de lei! Plăţi făcute în avans de Guvernul PNL pentru despăgubirea prietenilor de casă! În vreme ce o ţară întreagă suferea în pandemie - închisă în casă, în vreme ce medicii luptau cu virusul fără echipamente de protecţie şi medicamente, în vreme ce bolnavii cronici sunt lăsaţi să moară la uşa spitalelor, în vreme ce pentru copii şi pensionari nu sunt bani, în vreme ce avem 1 milion de şomeri, în vreme ce firmele româneşti se închid pe capete... iată ce face Guvernul PNL!

Împrumută sute de milioane de lei ca să dea pe despăgubiri plătite de avans"

Iulian Mareș spunea...

Caut "Strategia Națională de Apărare pentru 2020-2024" in totalitate, nu comentarii si nu gasesc!
Are cineva un link?

Dan B. spunea...

În acest moment, 12.06 09.00, există ordinea de zi a comisiei lui Solomon pentru 16.06, din care lipsesc, pentru dezbatere și aviz, PLx 199 și PLx 221/2020.
Parcă liberalul Dobre a cerut o amânare de două săptămâni celor două comisii (după o alta, solicitată de MApN la comisia de muncă), iar președintele Solomon a încuvințat. De la 2 la 16.06 n-or fi trecut cele două săptămâni? Sau există vreo extensie a timpului pentru cele două proiecte legislative, termenul de amânare se finalizează în apropierea sărbătorii Sfântului Așteaptă?

Alexcta spunea...

Dosarul comandorului din Constanta a fost înregistrat la Tribunal.

Silver spunea...

LADPM va depune luna asta proces pt cei 5%. Se strang documentele.

Leon spunea...

Incearca la Ambasada Rusiei din Bucuresti..:)).

tehnocrat spunea...

@Dan B, "sezi bland colega, nu sari la om", vorba ardeleanului molcom sau "ai putintica rabdare stimabile" vorba ploiesteanului Nea iancu.
"Nu mor caii cand vor cainii
Nici cainii cand vor stapanii"
spune un vechi proverb!
Steptem putin si apoi vorovim!

Leon spunea...

Proiectul privind abrogarea/eliminarea pensiilor de serviciu, Pl x nr.292/2019, declarat Neconstitutional de CCR, a revenit de la Promulgare, la Senat si inregistrat cu nr.L 206/09.06.2020 si repartizat pentru Raport la 3 Comisii, de Munca, Juridica si Constitutionalitate, termen 23 iunie..!

Alex spunea...

Datorita acestor virusi care conduc tara dupa bunul plac,o tara in care curvele ajung v.i.p.-uri,si uneori primesc rolisoare si in politica;unde unul prost gramada primeste un minister pe mana ,pentru ca este fiul,nepotul,finul,varul sau cine stie ce ruda cu presedintele unui pertid ,ori cu apropiatii acestuia,unde prostia predomina in aproape toate structurile de conducere si este ridicata la rang de pret de 30 de ani,unde cu cat furi mai mult ai functii tot mai inalte,unde fostii bisnitari au ajuns miliardari prin tot felul de chichite,datorita repet a tururor problemelor enuntate(si nu sunt toate) ramane valabila expresia:" Copii sefilor nostrii vor fi sefii copiilor nostrii"
Ce porcarie!
Acesta este sistemul la a carui instaurarea caruia am contribuit si noi militarii,atunci....

Huhu Rezea spunea...

Da, proiectul poate fi transformat în lege de plafonare a pensiilor de serviciu, perfect constituțional și pentru pensiile magistraților, conform numeroaselor decizii ale CCR care a respins exceptiile de neconstituționalitate privind plafonarea pensiilor de serviciu ale miltarilor.

Ein Stein spunea...

Membrii consiliului municipal din Minneapolis intentioneaza sa desfiinteze departamentul de politie dupa multe incercari nereusite de restructurare a lui. Deci nu s-a putut face o reorganizare, schimbare, mafia e prea mare si asta in SUA, locomotiva democratiei si a statului de drept. Mafia poate fi destructurata numai si numai prin masuri radicale. Vrajeala cu Curtea de Conturi e praf in ochi, astia nu se vor lasa sub nicio forma, ei sunt statul, ei fac ce vor, pentru ei nu exista reguli ei le stabilesc. Deci slabe sperante cu controlul minune.

Iulian Mareș spunea...

Scrii prostii...
Șeful poliției, afro-american, a fost pus în funcție de primarul democrat!
Sau nu ai înțeles că toată mișcarea de revoltă a ciorilor și ANTIFA este a Deep State și împotriva lui Tramp?

Gigi spunea...

I.Mares
Aţi înteles f.bine motivul revoltelor!

Calinmihaib12 spunea...

.."De regulă ".."protestele"...( din experiența istorică..!=mai ales la noi..!) sunt "inițiate"..de ce care au PUTEREA REALĂ =obscură, si..dorește să schimbe "o stare de lucruri existentă...=vezi ..13 +..decembrie 1989..++1990 +.., ca mijloc de a implica SOCIETATEA in "legitimarea"
autorilor,a actiunilor și a ..urmărilor lor; asa si in America....sunt in campanie ..electorală..si vom vedea cine e "in spatele" actiunilor = ABIA DUPA DEZNODĂMÂNT ...!

Ein Stein spunea...

@Mares
Din multitudinea de prostii pe care le-am scris, poti te rog sa citezi cateva ca pe viitor sa nu mai repet isprava? Ce legatura este intre ce am scris eu si bataia campilor cu revolte, conspiratii, afro-american, ANTIFA, deep, etc? Deja ai un sustinator care stie si el care e motivul revoltelor. Asta e exemplul clasic de deturnare a unei discutii.
Mafia institutionalizata nu poate fi destructurata decat prin masuri extreme, poate doar in SUA ca in Romania e mult mai dificil. Asta era mesajul meu. Faptul ca seful politiei "a fost pus in functie" de un primar de o culoare politica arata similitudinea cu sistemul mafiot romanesc.

Ein Stein spunea...

Sa nu va fie mica mirarea daca concluzia Curtii de Conturi va fi ceva de genul "E bine si la MAI dar e bine si la MApN, legea e flexibila si permite". Pentru cei care va intrebati de ce Ciuca nu intervine, nu demite, nu indreapta, raspunsul e simplu. Ghici?

Liviub spunea...

Nu se poate sa nu fie la domnul presedinte al tarii! Trebuie intrebat marti, cand vine... Atentie, insa, ca joi pleaca repede!

Iulian Mareș spunea...

eu nu denaturez nimic....
tu ai scris asta: "Deci nu s-a putut face o reorganizare, schimbare, mafia e prea mare"
Despre ce skimbare scrii cand primarul democrat a pus un negru sef al politiei? Nu intelegi nonsensul?
Adica voiai un alb din Texas, ca sa-ti iasa pasenta!
infractorul este infractor indiferent de culoarea pielii! Ai date ca politistii arestau numai negrotei? Sunt vinovati albii ca majoritar, negrii sunt infractori?
Intri pe taram fals!
Acum ai priceput? Asta cu rasismul este o gogorita, umflata artificial, anti Tramp!

Iulian Mareș spunea...

Cam cum explica Zegrean! Merge si asa si asa! Ex romanesc: trebuie pus colier standard, insa merge legat si cu o sarma din gard! ....este kiar mai sigur, daca o rasucesti suficient cu un cleste ruginit!

Huhu Rezea spunea...

@Stein
Sunt calcule matematice și contabile evidente care contrazic soluțiile juridice incalificabile debitate de cele 2 case Sectoriale ...mai ales în instanțe.
Curtea de Conturi va face ordine, mai ales că tematica acestui control a fost tocmai modaliatate de recalculare/actualizare a pensiilor militare.

Curtea ar fi putut să extindă verificările si cu privire la calculul sporului SOSP după 15 sept 2017, dar și cu privire la baza de calcul a indemnizație de 50% pentru cântăreți și ziariști, membri ai uniunilor de creatori.

Ein Stein spunea...

@Huhurez
A fost o gluma, speram sa fie evident. Cu toate astea, cei implicati, si-ar dori sa se poata da o astfel de solutie. Curios e ca la MApN se tot reia si se prelungeste controlul Curtii de Conturi, sper sa ai dreptate cu faptul ca va face ordine, eu ma indoiesc. In primul rand ar trebui demisi toti cei care cu indaratnicie si lipsa de cunostinte, profesionale zic ca dealelalte cu certitudine au cu duiumul, au generat aceasta situatie penibila. Sa vedem.

cjipa spunea...

Poate și cu privire la modul de aplicare a art. 108 din Legea 223/2015!

Iulian Mareș spunea...

Nici pe departe nu este vorba de "lipsa de cunostinte, profesionale", ci din contra, este arta de a face din negru alb! este mai mult decat evident ca aici nu este nu numai abuz ci un act premeditat, planificat si executat in timp!

Neacsu spunea...

Mihaela nu a semnat pana acuma nici decizii de acctualizare, dar sa mai semneze si raspunsuri catre petenti.