Gânduri despre trecut, prezent și viitor

Un produs Blogger.

27 noiembrie 2010

Suspendarea si anularea(partiala) HG 735/2010 privite prin sita Legii 554/2004 a contenciosului administrativ

10 comments
Suspendarea executarii actului


Art. 14
. - (1) In cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, dupa sesizarea, in conditiile art. 7, a autoritatii publice care a emis actul sau a autoritatii ierarhic superioare, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ unilateral pana la pronuntarea instantei de fond. In cazul in care persoana vatamata nu introduce actiunea in anularea actului in termen de 60 de zile, suspendarea inceteaza de drept si fara nicio formalitate.
(2) Instanta solutioneaza cererea de suspendare, de urgenta si cu precadere, cu citarea partilor.
(3) Cand in cauza este un interes public major, de natura a perturba grav functionarea unui serviciu public administrativ, cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi introdusa si de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator.
(4) Hotararea prin care se pronunta suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare.
(5) In ipoteza in care se emite un nou act administrativ cu acelasi continut ca si cel suspendat de catre instanta, acesta este suspendat de drept. In acest caz nu este obligatorie plangerea prealabila.
(6) Nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleasi motive.
(7) Suspendarea executarii actului administrativ are ca efect incetarea oricarei forme de executare, pana la expirarea duratei suspendarii.

Solicitarea suspendarii prin actiunea principala


Art. 15.
- (1) Suspendarea executarii actului administrativ unilateral poate fi solicitata de reclamant, pentru motivele prevazute la art. 14, si prin cererea adresata instantei competente pentru anularea, in tot sau in parte, a actului atacat. In acest caz, instanta poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odata cu actiunea principala sau printr-o actiune separata, pana la solutionarea actiunii in fond.
(2) Dispozitiile art. 14 alin. (2)-(7) se aplica in mod corespunzator.
(3) Hotararea data cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea recursului, potrivit art. 14 alin. (4), nu suspenda executarea.
(4) In ipoteza admiterii actiunii de fond, masura suspendarii, dispusa in conditiile art. 14, se prelungeste de drept pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei, chiar daca reclamantul nu a solicitat suspendarea executarii actului administrativ in temeiul alin. (1).

Recursul


Art. 20
. - (1) Hotararea pronuntata in prima instanta poate fi atacata cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare.
(2) Recursul suspenda executarea si se judeca de urgenta.
(3) In cazul admiterii recursului, instanta de recurs, modificand sau casand sentinta, va rejudeca litigiul in fond, daca nu sunt motive de casare cu trimitere. Cand hotararea primei instante a fost pronuntata fara a se judeca fondul, cauza se va trimite, o singura data, la aceasta instanta.

Caile extraordinare de atac


Art. 21
. - (1) Impotriva solutiilor definitive si irevocabile pronuntate de instantele de contencios administrativ se pot exercita caile de atac prevazute de Codul de procedura civila.
(2) Constituie motiv de revizuire, care se adauga la cele prevazute de Codul de procedura civila, pronuntarea hotararilor ramase definitive si irevocabile prin incalcarea principiului prioritatii dreptului comunitar, reglementat de art. 148 alin. (2), coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. Cererea de revizuire se introduce in termen de 15 zile de la comunicare, care se face, prin derogare de la regula consacrata de art. 17 alin. (3), la cererea temeinic motivata a partii interesate, in termen de 15 zile de la pronuntare. Cererea de revizuire se solutioneaza de urgenta si cu precadere, intr-un termen maxim de 60 de zile de la inregistrare.

CAPITOLUL III
Procedura de executare

Titlul executoriu


Art. 22.
- Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-au respins actiunile formulate potrivit dispozitiilor prezentei legi si s-au acordat cheltuieli de judecata se investesc cu formula executorie si se executa silit, potrivit dreptului comun.

Obligatia publicarii


Art. 23
. - Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat in tot sau in parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor. Acestea se publica obligatoriu dupa motivare, la solicitarea instantelor, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sau, dupa caz, in monitoarele oficiale ale judetelor ori al municipiului Bucuresti, fiind scutite de plata taxelor de publicare.

Obligatia executarii


Art. 24
. - (1) Daca in urma admiterii actiunii autoritatea publica este obligata sa incheie, sa inlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un alt inscris sau sa efectueze anumite operatiuni administrative, executarea hotararii definitive si irevocabile se face in termenul prevazut in cuprinsul acesteia, iar in lipsa unui astfel de termen, in cel mult 30 de zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii.
(2) In cazul in care termenul nu este respectat, se aplica conducatorului autoritatii publice sau, dupa caz, persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere, iar reclamantul are dreptul la despagubiri pentru intarziere.
(3) Neexecutarea din motive imputabile sau nerespectarea hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate de instanta de contencios administrativ, in termen de 30 de zile de la data aplicarii amenzii prevazute la alin. (2), constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 2.500 lei la 10.000 lei.

Instanta de executare


Art. 25
. - (1) Sanctiunea si despagubirile prevazute la art. 24 alin. (2) se aplica, respectiv se acorda, de instanta de executare, la cererea reclamantului. Hotararea se ia in camera de consiliu, de urgenta, cu citarea partilor.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) este scutita de taxa de timbru.
(3) Hotararea pronuntata de instanta de executare poate fi atacata cu recurs, in termen de 5 zile de la comunicare.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica, in mod corespunzator, si pentru punerea in executare a hotararilor instantelor de contencios administrativ date pentru solutionarea litigiilor ce au avut ca obiect contracte administrative.

CONCLUZIE
Prin admiterea partiala a actiunii in anulare... suspendarea HG 735/2010, dispusa prin Sentinta nr.338/28 09 2010, continua de drept pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei, potrivit art 15 alin(4)  din legea contenciosului administrativ.
Altfel spus, alineatele din art. 2,6 si 10 ale HG 735/2010 anulate de instanta raman in starea de suspendare la aplicare... chiar daca Guvernul declara recurs impotriva sentintei de anulare partiala. 
A fost anulat si alin. (2) din art. 10 al HG  care stabilea, practic, plata pensiilor recalculate incepand cu 01 01 2011.

10 comentarii:

 1. Pe alte blogurisi site-uri se lanseaza zvonul aiuritor ca se plafoneaza pensiile.
  Daca institutiile militare nu pot sa aplice legea la data de 01 01 2010, din motivele juridice aratate in postare...sau tehnice...se amana data punerii in aplicare a recalcularii.

  RăspundețiȘtergere
 2. @Plano10
  La ce fel de plafonare se face referire?

  RăspundețiȘtergere
 3. @Elena
  Niste zvonaci pe Roarmy arunca bomba cu recalcularea pt toti la nivelul de un salariu mediu...

  RăspundețiȘtergere
 4. @Plano10 27 noiembrie 2010, 22:00 :
  Si daca se prevaleaza de prevederile : "(4) În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si pentru care nu pot fi dovedite venituri de natură salarială, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective." ... Iar sistemul de gindire (??), absolut aiuritor , pe care-l dovedesc 'conducaretii' nostri , poate debita si o astfel de justificare ...

  RăspundețiȘtergere
 5. Gandire? Mai degraba completare la fotosinteza.Oamenii astia sunt de o nesimtire aiuritoare.
  Vin sarbatorile ?

  RăspundețiȘtergere
 6. @Plano10
  Roarmy e Roarmy. Cred ca faci confuzie cu Roarmy230.

  RăspundețiȘtergere
 7. @mos alecu
  Pai tu citezi din lege nu di HG.
  Instantele n-au treaba cu textul din Legea 119/2010.

  RăspundețiȘtergere
 8. @ELENA
  Nu stiu care e deosebirea dintre ele....Dar asa prescurtez site-ul

  RăspundețiȘtergere
 9. @Plano10
  Deosebirea e ... 230.
  Si "autorii" lor sunt deosebiti, desi amandoi sunt ofiteri.

  RăspundețiȘtergere
 10. Ar fi o treaba gen ,,ia de aici"daca tot s-au chinuit atata sa boicoteze aplicarea legii.

  RăspundețiȘtergere