Un produs Blogger.

miercuri, octombrie 08, 2014

Legea 125/2014, amnistia fiscala pentru pensionari, a intrat in vigoare de la 01 10 2014

3 comments

-Urmeaza ca pâna la sfârsitul lunii octombrie sa fie emis un ordin comun  al ministrilor muncii si finantelor de aprobare a Normelor de aplicare.

-Sumele retinute potrivit deciziilor de regularizare se restituie numai pe baza de cerere, in baza unei proceduri stabilite de ordinul comun. Probabil ca in ordin vor fi mentionate documente  care trebuie sa insoteasca respectiva cerere.

-Pentru ca restituirile sa inceapa cu data de 01 01 2015, cererile ar trebui depuse la Casele teritoriale sau sectoriale pana  cel mai tarziu pe 15 decembrie 2014. 

-Nedepunerea cererii atrage nerestituirea sumelor retinute. 

-Depunerea cu intârziere a cererii, dupa 01 01 2015, atrage dupa sine  si intârzierea restituirilor, probabil in lunile urmatoare datei inregistrarii cererii, dar nu mai târziu de termenul general de prescriptie de 3 ani. 


Amnistia fiscala pentru pensionari. Legea 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii. Lege nr. 125/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 700 din 24 septembrie 2014 

Amnistie fiscala pentru pensionari 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 


Art. 1

(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, debitele constituite sau care urmeaza a fi constituite in sarcina pensionarilor aflati in evidenta sistemului public de pensii la data intrarii in vigoare a prezentei lei, reprezentand sume incasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizatie sociala pentru pensionari si indemnizatie pentru insotitor, nu se recupereaza. 
(2) Sumele cu titlu de pensie, indemnizatie sociala pentru pensionari si indemnizatie pentru insotitor provenite din debite si recuperate de la pensionari incepand cu data de 1 ianuarie 2011 si pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se restituie esalonat, pe o perioada de 5 ani calendaristici, incepand de la data de 1 ianuarie 2015, prin plati anuale egale.(3) Restituirea se realizeaza pe baza cererilor depuse de catre pensionari la casele judetene de pensii, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, respectiv casele de pensii sectoriale. 

(4) Nedepunerea cererii prevazute la alin (3) atrage nerestituirea sumelor. 

(5) Sumele ce urmeaza a fi restituite pensionarilor in conditiile alin (2) nu se actualizeaza cu indicele de inflatie si nu sunt purtatoare de dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intrarziere, dupa caz.

(6) Procedura de efectuare a restituirilor prevazute la alin. (2) va fi stabilita prin ordin comun al ministrului muncii, familiei , protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului finantelor publice.

(7) Contributia de asigurari sociale de sanatate sau, dupa caz, impozitul, aferente debitelor scutite la plata, potrivit prevederilor alin (1), nu se recupereaza. Art. 2

Debitele care au drept cauza culpa debitorului, cum ar fi folosirea de catre acesta a unor documente eliberate cu nerespectarea legii, declararea de catre acesta a unor date neconforme realitatii, care au avut drept urmare stabilirea eronata a pensiei, nerespectarea obligatiei care revin, potrivit legii, pensionarilor, inclusiv cele referitoare la cumulul pensiei cu venituri salariale, asimilate salariilor sau, dupa caz, cu venituri din activitatile independente, nu fac obiectul scutirii de la plata si al restituirii, potrivit prevederilor prezentei legi. 


Art. 3

Scutirea de la plata a debitelor, precum si restituirea prevazuta la art. 1 alin (2), conform prevederilor prezentei legi, se aplica indiferent de categoria de pensie de care beneficiaza sau a beneficiat pensionarul, la momentul constatarii existentei debitelor. 


Art. 4

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: 
a) Legea nr. 120/2014 pentru scutirea la plata a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurari sociale ale agricultorilor catre bugetul de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 541 din 22 iulie 2014; 
b) articolul 2 din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 19 iulie 2013; 
c) articolul XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013; 
d) articolul IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 214/2013. Art. 5

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se emit normele metodologice de aplicare, care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului finantelor publice. 


Art. 6

Prezenta lege intra in vigoare la data de intai a lunii urmatoare datei publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

3 comentarii:

calin spunea...

Tara de 2 bani! Pentru un adevar ce-ti sparge ochii le trebuie hotarare judecatoreasca! Daca n-ai cotizat la avocati degeaba, faci ceva cu dreptatea ta! Lehamite si scarba! Cunosc 3 pensionari paralizati. Nu ies din casa, nu au internet, familiile sunt inafara problemelor - sunt multumiti ca vine postasul. Credeti ca mai fac cereri? Saracii, nici n-au stiut prin ce-au trecut...si uite asa mai face statul economii !!!

Huhu Rezea spunea...

@Calin
Daca se incadreaza in prevederile L 125/2014 si ii cunosti, poti sa-i ajuti d-ta sa le redactezi cererile si sa le depui la posta.

mos alecu spunea...

Vai , vai , vai !...
Marele "specialist in justitie" (parc'asa se autoprezenta...) , calexandru , nu a fost prezent la intilnirea sefimii ANCMRR cu ministrul apararii ...
N-a fost prezent nu din cauza de "imposibilitate fizica"_, ca-i foarte prezent pe alte bloage ...
Care-o fi cauza absentei acestuia din aceasta echipa ?
--------------------
Marele succes al intilnirii a fost promisiunea ministrului ca_cum ca "...va întreprinde diligențele necesare, în limita posibilităților ministerului, pentru a soluționa solicitările noastre." ...
Pe romaneste spus ... promisiunea ar suna cam asa : "Băi , apevistilor , eu il am sef pe goprea . Eu pot face numai ce-mi "da voie" el sa fac !..." .