Un produs Blogger.

sâmbătă, ianuarie 25, 2020

Magistrații se împiedică de necontributivitatea pensiilor militare.

200 comments

Intr-o scrisoare deschisă și destul de subiectivă, magistrații își apără pensiile lor de serviciu, printre argumente aducând referiri la pensiile de serviciu ale militarilor care, într-adevăr, sunt calculate pe principii de necontributivitate deși, de 10  ani, militarii plătesc o contribuție, până în anul 2016... la Fondul Național de Pensii, iar după aceea la bugetul de stat, egală, procentual, cu CAS-ul pe care magistrații și toți civilii angajați cu contracte de muncă îl plătesc, începând cu luna aprilie 2001, data intrării în vigoare a L 19/2000, legea pensiilor contributive. 

Niciun magistrat nu poate face dovada că a plătit CAS înainte de aprilie 2001. Ar fi de dorit ca nimeni să nu mai afirme că militarii nu plătesc nimic pentru a-și asigura dreptul de pensie.

Decizia nr.20/2000 a CCR a stabilit o similitudine între pensiile militare și pensiile magistraților, dar numai pentru a argumenta de ce ar fi neconstituțională eliminarea pensiilor pentru magistrați, argumente care nu au mai fost reluate în decizia CCR care a validat desființarea pensiilor militare prin Legea 119/2010. 

Mai mult, pentru a respinge sutele de excepții de neconsituționalitate ridicate de militari impotriva dispozițiilor  din OUG nr. 57/2015 și 59/2017 prin care au fost plafonate pensiile militare, CCR a reiterat, până în prezent, prin zeci de decizii, aplicabile tuturor pensiilor de serviciu, că Legiuitorul poate institui un plafon maxim pentru partea necontributivă a acestor pensii, fără să excludă pensiile de serviciu ale magistraților, parte care nu este ocrotită de principiul legal al dreptului câștigat. 

Este una din puținele situații în care judecătorii CCR s-au autofaultat! 

Am dezbătut mai pe larg aceste motivări ale CCR aici.


De asemenea, este total înacceptabil că, în loc să compare pensia medie a magistraților cu pensia medie a militarilor, magistrații compară impactul bugetar al celor 3300 pensii de magistrați cu cel al celor aproape 200 000 pensii militare. Cu alte cuvinte îndeamnă guvernul să desființeze pensiile militare dacă vrea să reducă impactul bugetar.
Reiterez și aici că desființarea pensiilor magistraților este neconstituțională prin prisma unor decizii ale CCR, dar plafonarea lor, la cuantumuri comparabile cu nivelul de trai din România, rezistă la orice contestare la CCR. 
Nu le-a încălcat nimeni mai mult independența magistraților decât au acceptat ei înșiși, prin protocoalele de poliție politică semnate cu Maior și Coldea, pentru  a proteja deep state-ul lui Băsescu și Iohannis.


Scrisoarea deschisă a magistraților români ref. proiectele legislative de eliminare a pensiilor de serviciu

Subsemnaţii, magistraţi români, am luat act cu îngrijorare de recentele declarații publice referitoare la proiectele legislative de eliminare a pensiilor de serviciu ale magistraților şi ne exprimăm surprinderea față de inițiativele parlamentare care, cu nesocotirea jurisprudenței constante a Curții Constituționale, pun în lumină numeroase vicii de neconstituționalitate, generând o serie de situații discriminatorii sau inechitabile în raport cu alte categorii profesionale.
ARGUMENTE
1. Principiul egalităţii.
.......
2. Independenţa magistratului.
.......
3. Anomaliile permise de actuala reglementare.

Existența unor „anomalii” invocate ca principal argument al eliminării pensiilor speciale nu poate fi invocată ca argument în sprijinul acestui tip de inițiative, în condițiile în care aceste „scăpări” își au izvorul în lege, iar ele nu sunt de natură de avantajeze magistrații de carieră, ci, dimpotrivă, să creeze profunde dezechilibre și inechități în rândul aceleiași categorii profesionale.
Astfel, este indiscutabil că prevederile art. 82 din Legea nr. 303/2004, cu modificările și completările ulterioare, recunosc această pensie de serviciu în favoarea unor persoane care au exercitat alte funcții sau profesii juridice decât aceea de magistrat, inclusiv ca efect al asimilării vechimii în magistratură cu vechimea dobândită în exercitarea altor activități și, tot astfel, aceste dispoziții legale instituie un tratament diferit în cazul posibilității de a se pensiona anticipat în baza unei vechimi cuprinse între 20 și 25 de ani, diferențiat de un criteriu de vârstă (60 de ani).
Totodată, există și alte inechități care pot fi corectate şi care decurg din existența unor reglementări care asigură o pensie în plată mai ridicată decât nivelul indemnizației nete a judecătorilor și procurorilor în activitate, care prevăd pensii de serviciu achitate pentru personal asimilat magistraților sau pentru diverse perioade asimilate și care asigură chiar posibilitatea de pensionare imediat după reintegrarea magistratură a unor foști judecători și procurori, printr-un simplu interviu, dar toate aceste deficiențe sunt determinate de incapacitatea puterii legislative și executive de a legifera consecvent și neechivoc, iar nu în beneficiul unor entități profesionale direct interesate în obținerea acelor beneficii specifice profesiei de magistrat.
Cu titlu de exemplu, trebuie precizat că potrivit art. 82 alin. 1 din Legea nr.303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, magistraţii şi alte categorii de persoane enunţate expres, beneficiază de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară sau de salariul de bază brut lunar, după caz, şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.
Acest fapt nu trebuie privit ca o anomalie întrucât, după s-a mai arătat, în cauza Beune c – 7/1993, Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg a precizat clar aceste criterii decisive, subliniind că expresia “ultimul salariu” nu trebuie înțeleasă strict, ea putând reprezenta chiar și “media salariilor din ultimele luni de angajare”, intrând în aria de reglementare din art.141 al Tratatului CE.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2017, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2017 privind Codul fiscal, a redefinit noţiunea de salariu brut în România, în conţinutul acestuia fiind introduse contribuţiile către bugetul de stat pe care până la respectiva modificare angajatorul le datora.
Se modifică astfel paradigma salariului brut, în sensul că, pornind de la mutarea sarcinii contribuţiilor respective la angajat, pentru a nu genera diminuări drastice de salarii, conceptul de salariu brut s-a modificat introducându-se în conţinutul său inclusiv cuantumul contribuţiilor care până la intrarea în vigoare a respectivului act normativ erau datorate de angajator.
Efectul imediat generat de această normare a constat în mărirea cuantumului salariului brut cu sumele ce constituie contribuţiile angajatorului, sume care însă erau datorate direct bugetului de stat. În fapt, de această redefinire normativă, angajatul din perspectiva venitului net lunar nu a beneficiat de nicio mărire.
Întrucât art. 82 alin. 1 din Legea nr.303/2004 raportează pensia la salariul brut, pensiile magistraţilor şi altor categorii de persoane asimilate acestora s-au mărit cu procentul care a fost mărit salariul brut în urma adăugării contribuţiilor angajatorului.
Cum aceste tipuri de contribuţii sunt datorate numai de către salariaţi, nu şi de pensionari, sumele nete care au intrat în patrimoniul persoanelor afectate de aceste norme au suferit modificări în sensul măririi, au fost cele reprezentate de venituri generate de pensii.
Or, o astfel de reglementare, care nu ţine cont de efectele pe care le produce în toate categoriile de persoane vizate, este o eroare legislativă de proporții, ce nu poate fi pusă decât în sarcina legiuitorului, nicidecum în sarcina beneficiarilor pensiei, cu atât mai mult în sarcina magistraților în activitate și viitorilor beneficiari ai pensiei de serviciu.
Acesta este și motivul pentru care necesitatea unor ajustări ale sistemului actual de salarizare și pensionare (din perspectiva personalului asimilat, a diurnelor, a diferenței excesive între pensie și salariu) nu a fost niciodată negată de magistrați, dar nici nu poate fi generalizată, prin promovarea de către reprezentanții celorlalte puteri, a unui discurs bazat de propria culpă evidențiată în procesul legislativ și care naște o ură viscerală împotriva magistraților români, orientată exclusiv în scopuri electorale.
Reamintim pe aceată cale că alimentarea unui conflict artificial și inutil oferă muniție exclusiv acelor persoane care nu doresc un stat de drept, o magistratură independentă, un corp onest, netimorat și profesionist al magistraților în România și care ignoră în mod repetat cele statuate în mod constant de Curtea Constituțională și entitățile internaționale relevante.
4. Neconstituţionalitatea abrogării pensiei de serviciu potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale
Abrogarea pensiei de serviciu (art.103 din Legea nr.92/1992 reluat în art. 85 din Legea nr. 303/2004), prin art.198 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii, a fost declarată neconstituțională prin Decizia Curții Constituționale nr. 20/2.02.2000 publicată în Monitorul Oficial al României nr.12/18.02.2000.
Curtea a reținut, în esență, că “acordarea pensiei de serviciu pentru cadrele militare şi magistraținu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensație parțială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora trebuie să li se supună militarii şi magistrații”, soluție în acord cu jurisprudența.
..........
5. Independenţa economică a magistratului în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
............
6. Date statistice. Confuzia pensie de serviciu – pensie specială. Impactul bugetar al pensiilor de serviciu ale magistraţilor

Din punct de vedere statistic, în raport de numărul total al pensiilor de serviciu (circa 250.000) se observă că cele ale judecătorilor şi procurorilor (3301) reprezintă 1,32%, iar față de totalul general al pensionarilor din România de 4.674.833 (site-ului CNPP, pilonul I, 30.06.2017), procentul este de 0,07%.
Introducerea confuziei voite că pensiile de serviciu ale celor 3301 de magistrați, este o componentă decisivă a celor peste 250.000 pensii de serviciu, denumite impropriu „speciale” şi că aceste pensii ar sufoca bugetul de stat, dominat total de pensiile militare ale beneficiarilor necontribuabili, reprezintă un tip de abordare inacceptabilă din partea susținătorilor proiectelor legislative aflate în dezbatere publică.
Din statistica prezentată publicului, rezultă clar că pensia medie ponderată a celor 3301 judecători/procurori este mai mică decât cea a personalului aeronautic şi constituie un procent infim, irelevant, în raport cu cele 250.000 pensii militare de serviciu acordate din buget fără nicio contribuție directă la fondul de pensii.
Toate pensiile militare de serviciu apar ca pensii cu limită de vârstă (la 45 de ani cel mult), iar toate pensiile de serviciu ale judecătorilor/procurorilor acordate la împlinirea vechimii de 25 de ani în profesie sunt anticipate, dacă beneficiarii nu au împlinit limita de vârstă (65 ani şi respectiv, 70 de ani la Înalta Curte de Casație și Justiție).
...................................
ss

200 de comentarii:

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
nu te asteptai la asta?
Eu eram sigur si ma gandeam doar cand vor sfarsi toate argumentele, ca sa iasa si cu acesta?!
Eu le-as recomanda sa revada ce atributii au ei, magistratii, la criza, stare de asediu, mobilizare si razboi!
Poate isi revin.....

Alex spunea...

Ma mir ca nu le este rusine.Iau pensii sute de miloane de lei si altii abia au bani de pe azi pe maine.In locul lor as baga capul in pamant ca strutul si as spune merci de o pensie bazata pe contributivitate bunicica.Au fost comparati cu mitarii ptr.a se motiva necostitutionalitatea eliminarii pensiilor lor,si ale noastre au fost desfiintate.Acum tot pe spinarea pensiilor militare vor sa o scalde.Ajunge!Nu este constitutionala desfiintarea pensiilor lor?Foarte bine! Plafonate la niste sume ,care oricum nu sunt ca ale muritorilor de rand si gata.
Ce o mai lungesc atata? Din nou spun ca ar trebui sa le fie rusine.Domnilor guvernanti,aduceti magistratii cu picioarele pe pamant.Auzi ,pensie de 74.ooo de lei(740 milioane vechi),in fiecare luna cumpara cate un apartament,sau naiba stie ce ,de aceea ne privesc din "cosmos".Mananca cu o singura gura ca si noi ,muritorii de rand.Exagereaza.Poate ca aceladi lucru ar trebui sa-l facem si noi militarii ptr.pensiile noastre si daca ar fi unitate si ptr.problemle activilor.

marvas66@yahoo.com spunea...

Se adevereste ca magisratii sunt hoti, au spus ca sunt peste 250000 de pensii militare??? si ca cele 3100 de pensii ale lor sunt mai mici decat pensia medie militara!!! Nu au spus ca sefii lor din magistratura, la toate nivelele, si-au creat, sub obladuirea majoritatii magistratilor...mai "prosti", veniturile din ultima luna de activitate! DNA-ul si celelalte structuri trebuiau sa destructureze obisnuinta asta a magistratilor dar au facut corp comun in folosul catorva dintre ei... Care sunt acestia??? Cat de prost sa fii sa nu-i gasesti... Dar ei se ascund unii in spatele lor, sunt aceeasi impostori cei care fac greva cu cei care au sprijinit infractorii sa devalizeze tara!

M spunea...

Va rog să observați că în apărarea drepturilor lor magistrații fac front comun, nu se atacă unii pe alții, nu spun că ăia de la ÎCCJ au pensii mai mari decât ăia de la Tribunalul Urlați, nu spun că de ce are ăla băgat în pensie indemnizația de la CSM etc.

Cu respect dar magistrații își apără interesele. Avem zeci, sute de organizații ale rezerviștilor avem sindicate dar nu sunt în stare să se pună de acord!

Leon spunea...

Observ ca si magistratii recunosc anomaliile din sistemul de stabilire, si chiar ar fi de acord cu calculul pensiei de serviciu ca o medie a ultimelor 6 luni a salariilor brute si pensia sa nu depaseasca nivelul Net al acestor salarii.
Cred ca au vrut sa spuna ca media pensiei contributive este mai mica decat al celorlalți beneficiari..!
Cifra de 250.000 de pensionari militari este pusa din burta, pentru "impresie artistica", eu stiu ca INS in anul 2019 aveau in statistica 180.000 de pensii militare de stat, de invaliditate si de urmas..!
Rusinica pentru dezinformari, domnilor magistrati !

BONIFATIE spunea...


Este indubit...abil. Magistrații sunt, printre altele, foarte abili și alunecoși. Le tot scapă printre degete politicienilor.
Când este vorba de interesele lor, de fapt nu în mod nemijlocit de ale lor, ci de ale colegilor lor pensionari, magistrații se ascund după militari.
Când este vorba de drepturile de pensie ale militarilor îi ascund pe militari după copaci și după, așteptăm degeaba, nu apare niciun haiduc.
Acum totuși, au și ei dreptate, cu o pensie de 74.000 ron (o combinație magistrat-militar) nu poți cumpăra într-o lună mai mult decât o amărâtă de Dacia Duster care-i cam 15.000 euro. De un Mercedes GLC nici gând, poate în vreo șase luni.
Dar cum spunea d-l M, ei fac front comun, noi ne dăm la „gioale” toată ziua cu diferențele dintre militari, după apartenența la ministere, după apă, aer, fraier sau uscat, după grade, după vechime, după sporul de trombon sau de bonton etc.
„Hai să dăm mână cu mână!” Măcar acum, că-i fierul cald. Or nu ne place la forjă?!

ifrim spunea...

Indiferent de brut,neturile plafonate la salariul președintelui!

spiritul lui Haret spunea...

Daca PNL si aliatii lui nu rad pensiile speciale si in principal ale magistratilor si grefierilor vor pati ca PSD.Ce impozitare>Legea lor abrogata si pensie dupa legea de la civili.PNL trebuie sa taie cu barda.Numai daca CCR afirma ca anularea pensiilor e neconstitutionala atunci sa treaca la impozitarea progresiva dar nu asa in dorul lelii ci la un procent sa-i unsture in cur.Politicienii daca se simt ca sunt cinstiti nu au dece sa se teama.Se vaita judecatorii ca numai pot de munca dar sunt procese care dureaza ani de zile.Termene peste termene.E aiurea.Nu am auzit ca un judecator sa plateasca pentru hotarare data aiurea.Pentru hotarari anulate de CEDO in care Romania este condamnata la despagubiri dece sa plateasca tara si nu judecatorul. Ei nu au dreptul la greva dar faptul ca ameninta cu blocarea proceselor ce o fi?Pe timpul impuscatului nu au beneficiat de lege a pensilor speciala.Numai dupa 1990 au devenit cu mot,chipurile ca numai asa sunt independenti.

Anonim spunea...

Impozitarea progresiva a pensiilor de la 5.000 lei in sus este cea mai simpla si constitutionala solutie! Peste 20.000 lei(salariul presedintelui) impozit 99%! Magistratilor trebuie sa li se explice ca pe timpul activitatii primesc salariu mare pt a nu fi coruptibili, la pensie nu te mai corupe nimeni! Toti pensionarii din RO au dupa 60 de ani cam aceleasi nevoi(boli, medicamente, operatii, etc). La urma urmei au si ei o facultate ca si profesorii, inginerii, medicii, etc.

liceu militar Mitica Tocilarul spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
marvas66@yahoo.com spunea...

De cine suntem noi, militarii reprezentati? De Dogaru care i-a pupat papucii dancilei, lui dragnea si altor politicieni? Nu avem niciun reprezentat in niciun sindicat...toti sunt o apa si-un pamant... Cei care suntem pregatiti avem prea mult bun simt si-i lasam pe jigodii sa ne reprezinte...sau poate ca noi care lasam jigodiile sa-si sustina interesele suntem mai jigodii si ne meritam soarta...

marvas66@yahoo.com spunea...

Politicienii au cumparat magistratii... Este asa de greu de priceput? Vrei sa-ti desenez?

Cătălin spunea...

angel, militarii au depus un jurământ și pe timpul carierei lor au avut baftă de tot felul de privațiuni.În plus pe timpul cestei cariere le-au fost reduse substanțial veniturile fără nicio explicație pe timpul crizelor economice cu procente cuprinse între 25-50%.Ești în eroare domnule angel.

marvas66@yahoo.com spunea...

Avem ofiteri in armata si M.A.I. cu 2-3 facultati, masterate si doctorate si nu au salariul magistratilor care cer pensii speciale... Daca faci raportul intre perioada de studii a asazisilor magistrati si a celor care au studii efectuate, o sa observi ca 50% dintre magistrati sunt: copii, nepoti, rude, pille, sau handicapati... pe care sistemul trebuie sa-i protejeze...

marvas66@yahoo.com spunea...

Sunt de acord!

Huhu Rezea spunea...

Care Iancu? Sunt câteva pagini de Iancu în cartea de telefon.

M spunea...

@angel

Înțelegeți pentru numele lui Dumnezeu că fiecare își alege profesia după abilități și după avantaje!
Chestia asta comunistă că suntem toți egali nu mai merge.
Eu nu sunt egal cu profesorul care are v4 luni de vacanțe pe an (de exemplu).

Cine dracu i-a oprit să se ducă la INM să se facă magistrați?
Eu îi respect pe magistrați că ei își apără drepturile. Cine ne oprește să dăm și noi comunicate?

Nuuuuuu, noi suntem ocupați cum e și stimatul "Angel" cum am putea să tăiem.

valica spunea...

In baza acordurilor de aderare a Romaniei la Tratatul Atlanticului de Nord, din 15 aprilie 2008, Guvernul s-a obligat să asigure militarilor următoarele plafoane medii de soldă și pensie brută, calculată lunar în euro. La aceste valori se adaugă sporul de vechime , sporul de funcţie, sporul de risc în teatrele de operaţii, gradaţii, ordine, medalii, indemnizaţia de instalare, indemnizaţia de re-inserţie în economia civilă, norma de hrană de campanie, banii de uniformă și furnituri, alocaţii pentru copii și pentru soţiile fără serviciu, costuri cu chiria , transportul , comunicaţiile etc., .
Vechimea în serviciu militar activ , se stabilește în funcţie de grade astfel :
-corpul generalilor – max. 40 de ani;
- ofiţeri superiori – max. 35 de ani;
- ofiţeri inferiori – max. 30 de ani;
- subofiţeri și maiștri militari – 35 de ani;
- soldaţi și gradaţi –max 25 de ani,
- personal civil conform codului muncii.
Ministrul Apărării Naţionale, poate acorda dispensă de 1 – 5 ani , pentru depășirea duratei de serviciu în cazuri motivate , pentru generali și ofiţeri superiori, iar pentru celelalte categorii de cadre militare , comandanţi de mari unităţi sau unităţi independente , în funcţie de necesarul de încadrare pe stat. Aceleași plafoane de calcul se aplică și militarilor concentraţi sau detașaţi la alte instituţii publice din domeniul ordinii publice , siguranţei , protecţiei și escortei , demnitari , misiuni diplomatice, etc. Pentru cadrele decedate în misiuni de luptă , familiilor li se acordă un ajutor egal cu 150 de solde lunare brute, pentru invalizi și clasaţi inapt pace și război, ca urmare a unor accidente sau răniri în timpul și din cauza îndeplinirii obligaţiilor de serviciu în slujba patriei , militarii primesc un ajutor egal cu 125 de solde lunare, la care se adaugă o pensie de invaliditate egală cu solda de grad și funcţie a colegilor din activitate .
Pensia de urmaș pentru văduve și orfani este de 0,5 x ultima soldă ridicată de către cuius. Pensiile rezerviștilor se vor actualiza trimestrial și vor fi egale cu solda de grad și funcţie minus sporurile, care se plătesc militarilor în activitate, la care se adaugă un spor de ore suplimentare , efectuate pe timpul serviciului.
Guvernul României, Ministerul Finanțelor și Ministerul Apărării Naționale, vor lua toate măsurile organizatorice, pentru plata obligațiilor de plată faţă de personalul din sistemul de apărare, și pentru rezerviști, între 1-5 a lunii, pentru luna următoare. Plafonul cheltuielilor legat de plata soldelor, salariilor și pensiilor militarilor activi și în rezervă, se va asigura de ANAF, din Bugetul de stat și va fi inclus în toate negocierile cu organismele financiare internaţionale. Plata se va face în moneda naţională , calculată conform ratei de schimb valutar a BNR, iar garanţii respectarii obligaţiilor asumate de Romania , pe aceasta linie cu NATO, este Președintele Romaniei , Primul ministru și Parlamentul.La soluţionarea unor eventuale contestaţii sau acţiuni în justiţie , Ministrul de Justiţie va lua măsuri să comunice extrasele din convenţiile internaţionale desecretizate în parte , privind obligaţiile de plată ale statului faţă de persoanele care au lucrat sau lucrează în structurile sistemului de apărare naţională, tuturor președinţilor de instanţe competente.


M spunea...

@BONIFATIE

Mulțumesc. De când sunt pe aici militez neobosit să ne sprijinim unii pe alții.

Cum să fiu un nesimțit și să îl atac pe camaradul accidentat în procesul de instrucție?

Cum să fiu nesimțit să spun eu că pensia unui camarad ce a zburat pe hârburile alea rusești este nemeritată numai pentru că e mai mare decât a mea?

Dacă nu ne unim ne mănâncă câini, că avem destui dușmani!

PS nu o să găsiți nici o postare in care sa atac pensia unui camarad.

M spunea...

@Leon

Acum câteva minute la România TV pensiile polițiștilor ai ajuns la "peste 5700 de lei"
Că vorbiți de dezinformatori....

mihaighiba@gmail.com spunea...

In anul 1990,1991 procurorii și judecătorii aveau un salariu mai mic decât șoferii lor cu vechime mai mare,dar astăzi toți au vile sau case frumoase,cu terase,mașini de lux ,bani in conturi unii cumul salariu + pensie ce depășește 15000 euro pe lună,dar țara asta sub oblăduirea lor a fost furată, Să primească salarii în funcție de realizări.Armata română și-a sacrificat oameni i pentru a fi în NATO și datorită acestui fapt și în UE.Ei n-au făcut nimic,a Ba da MCV-UL!!!!

liceu militar Mitica Tocilarul spunea...

Si noi.

Călugărul spunea...

Mafia magistraților alături de politicieni a contribuit decisiv la ruinarea țării .Merita pensii uriase.

mega2005 spunea...

Nu stiu de ce,...adica stiu, am nevoie de o citronada acra, fara zahar!!

Leon spunea...

Art.1. al.(1) din Legea nr.8/2006, republicata in MO nr.767/30.09.2016: "In înţelesul legii, prin uniuni de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se înţelege persoanele juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, din domenii precum cel al creaţiei muzicale, interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale, JURNALISTICE şi al artelor plastice, care sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică."
Sa le spuna cineva si ziaristilor(pensionari) care fac parte din UZP din Romania ca si Indemnizatia lor se elimina, conform pct.18 din raportul comisiei de munca din CD, Pl x nr.292/2019, care va fi dezbatut in data de 28 ianuarie..!
Jurnalistii nostri nu prea le au cu legislatia din tara noastra.

Militar de la 14 ani spunea...

Vă dați seama cum înfăptuiesc unii dintre ei actul de justiție (cel puțin 300) dacă vin cu asemenea inepții?
Problema e că dacă unii aruncă așa ceva pe piață, nimeni din tagma lor nu iese să dezmintă, să corecteze. Sunt în stare de orice și îi veți vedea în perioada următoare.
Dacă în MApN se întâmpla așa ceva, o scrisoare deschisă măcar, toate direcțiile, categoriile de forțe luau măsuri împotriva vinovaților.
Aici îmi aduc aminte de LOV "pe ăștia de la armată nu-i susține nimeni", de Solomon "uite, ăștia de la MApN votează menținerea OUG 57". Ce mai e de spus? Cred că și activii (de la CPS și nu numai) la fel gândesc "ce mai vor și ăștia".
Atât timp cât ne-au transformat în "ăștia", nu vom putea avea un cuvânt de spus care să cântărească, nu care să intre pe-o ureche și să iasă pe alta.
Termenul "ăștia" eu l-am folosit peiorativ, dar în realitate cred că chiar așa este dacă nu mai rău (vezi individul cu trasul unui glonț în cap).

Huhu Rezea spunea...

Cum sa nu afle! De ce crezi că protestează ziariștii din conducerea SCMD!

Leon spunea...

Pai ai lui Dogaru sunt militari si citesc acest blog, dar civilii..:)).

Huhu Rezea spunea...

De ce numai acest blog dă replica la o asemenea ofensă adusă militarilor și rezerviștilor de către magistrați ?
Unde este puzderia de structuri asociative ale rezerviștilor?
Ce fac ministrii apărării, de Interne și șeful SRI? Se tem cumva de procurori și de judecători?
Ce fac CSP-urile?

Leon spunea...

Asociatiile noastre au alte preocupari: https://aorr.org.ro/2020/01/22/scrisoare-a-forumului-catre-curtea-constitutionala-referitor-la-problema-cumulului-veniturilor-din-pensii-si-salarii/

Viorel spunea...

Domnule marvas 66, pe noi militarii și în general pe românii cinstiți din țara aceasta nu trebuie să ne reprezinte nimeni în nici o situație cu excepția președintelui (prin atribuțiunile ce îi revin conform constituției ca reprezentant al României), deputaților și senatorilor în Parlamentul României ca urmare a votului acordat, să emită legi, să le respecte ca noi să nu fim obligați să ajungem prin Tribunale, Curți de Apel sau alte instanțe decât atunci când prin propriile acțiuni (cu intenție sau fără) încălcăm legea sau producem accidente, violențe, divorț, etc. Cu domnii magistrați am pățit ca și elevul la școală care îi dă colegului să copie și ia 10 iar el 8 sau 9. Așa au făcut și cu statutul nostru care a fost baza elaborării statutului lor, ei au rămas cu drepturile financiare, ale noastre le-au taxat.
“Adunarea generala a judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti a hotarat, cu majoritate, suplimentarea ordinii de zi si suspendarea activitatii de judecata incepand cu data de 22 ianuarie 2020 si pana la revenirea celorlalte puteri ale statului asupra demersului de eliminare a pensiei de serviciu a magistratilor.” (de Redactia Ziare.com / Marti, 21 Ianuarie 2020).
De ce ei Da și noi NU. Ești prezent la program și nu muncești, luăm primele măsuri și tot așa și tot așa sau vorba unui coleg la un comentariu de al meu “de ce nu vă dați demisia dacă nu vă convine” și vorba domnului Băsescu, mergeți la muncă în Europa. Vreți dreptate domnilor magistrați ?, mergeți la CEDO.
Acțiunile dumneavostră sunt “PREMATUR INTRODUSE” , Romnia este nevoită să ia “UNELE MĂSURI NECESARE ÎN VEDEREA RESTABILIRII ECHILIBRULUI BUGETAR” (Redare din Decizia nr. 5/2018 și Decizia nr. 16/2015 ale ICCJ la adresa proceselor noastre), sunt cuvintele dumneavoastră domnilor magistrați. Dacă pentru noi au valoare și pentru dumneavoastră trebuie să fie la fel, legea este egală pentru toți, nu ? Fiți demni și suportați privațiunile fincției de magistrat cum am suportat și noi privațiunile serviciului militar.

Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Geo spunea...

Foarte corect👍👍👍👍👍

Geo spunea...

Suntem de RAS ul curcilor!!!!

mosmartin16 spunea...

Huhu...aici...
total de acord !!!

Geo spunea...

Dl H, este INCALIFICABIL cum sutem tratati! Din cauza unor pensii deosebite din sistem suntem tratati la gramada! Este purul ADEVAR!

Viorel spunea...

Pentru că domnule Huhu Rezea, este singurul blog unde cei ce mai avem o speranță, o posibilitate de a ne spune păsul, o putem face. Iar dacă suntem citiți de cei învinuiți de necazurile noastre însemnă că avem valoare (“ministrul este informat zilnic de comentariile de pe acest blog”).
Structurile asociative ale rezerviștilor vor avea un cuvânt de spus atunci când vor fi organizate și conduse de pensionari tineri cu pregătire, care au o pensie acceptabilă și nu mai umblă după funcții politice ca și liderii de sindicat din viața civilă care au devenit peste noapte mari politicieni (marea majoritate).
Conducătorii asociațiilor de acum, la 70-80 de ani s-au dat pe lângă politic și și-au introdus copiii, nepoții și rudele în diferite sisteme și atunci cum să protesteze. În garnizoana mea, nu a fost organizat vreun protest niciodată deși au fost 10 U.M., CMJ, MAI, SRI, etc.
Când organizezi o grevă, protest, nu îi chemi la București că nu mai au nici 30 de ani și poate nici posibilități financiatre de transport / cazare, dai ordin să se organizeze în toată țara un protest cu tema..., în data de...., între orele...., în fața Prefecturii (ca reprezentant al guvernului în teritoriu, la C.J., etc.) cu participarea tuturor membrilor asociațiilor respective și o ții așa până te ascultă cineva (așa văd eu lucrurile, nu știu dacă este propunerea cea mai bună + presă + TV.).
Se tem, chiar dacă, cu excepția M.Ap.N. celelalte structuri dețin “informația” din viața civilă la adresa cui vrea și când vrea, se tem pentru că totul este posibil (cum din azi bogat/mâine sărac tot așa, azi liber/mâine închis și invers).

mihaighiba@gmail.com spunea...

Cum au îndrăznit că unii judecători să de-a hotărâri care nu au legătură cu dreptatea( ex.dai o localitate cu casele și terenul aferent unei persoane fără nici un drept( locuit satul, adică ce spuneam deunăzi ,ii transformi in iobagi pe moșia grofului),multe terenuri au fost date pe hotărâri care adug atingere siguranței naționale( având în vedere că România după unire a plătit contravaloarea acestora), hotărâri diferite pe aceeași speță la instanțe ,muzica de cazuri deosebite,ci de cele simple (că ex.ma refer pur și simplu la culori ,nu poți să-i zici albului negru.Eu că simplu muritor,ce să înțeleg, că ori a fost prostie,ori hoție,din două una. Respectați-va meseria și veți fi respectați ( sondajele arată rău) Bineînțeles ,nu trebuie să generalizăm!Cine a mai auzit ca procurorii,judecătorii(unii) să facă un fel de grevă ,e absurd, cunoașteți legile ,dar acum am înțeles că o parte din ei au făcut facultăți " renumite"și asta e o hibă a sistemului.Poate ar fi cazul să mai eliminați de uscături,altfel se va "usca" tot sistemul și e vai de țara noastră!!!!

Leon spunea...

Scrisoare deschisă.

"Magistrații vor trimite, luni, o scrisoare deschisă decidenţilor politici prin care cer să nu se renunţe la pensiile speciale. Pentru prima dată ei acceptă existența unor inegalități şi cer modificarea unor legi, astfel încât pensiile să nu mai depăşească veniturile salariale înainte de pensionare.

În esenţă, semnatarii solicită adoptarea unor măsuri fiscale care să determine un cuantum al pensiei care să nu depăşească venitul în plată în ultima lună de activitate aferent funcţiei deţinute, cu excluderea oricăror drepturi obţinute ca urmare a delegării sau detaşării.

O altă propunere a magistraţilor este ca personalul de specialitate juridică asimilat procurorilor şi judecătorilor să nu beneficieze de pensii speciale, “având în vedere lipsa unei justificări obiective de acordare a acestui drept”. Personalul asimilat este reprezentat de juriştii care lucrează în ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Inspecţia Judiciară şi Ministerul Public și de care au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi magistraţii, fără însă a fi magistraţi. La nivelul anului 2016, existau 290 de astfel de posturi ocupate."

Viorel spunea...

Domnule Civil, dacă indemnizația (50% din pensie) este de 1.131 lei înseamnă că pensia este de 2.262+1.131=3.393 lei. Conform denumirii legii, “Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică”, vă rog să îmi spuneți și mie ce ați creat dumneavoastră personal și de interes public (vă dau mai jos un ex. pentru că probabil vă încadrași în aceeași categorie; subofițer muzici militare / inginer proiectant / cercetător în domeniul medicinei descoperit antivirus.....).
Domnule Civil, ce pensie ar fi trebuit să primească doamna Anca Petrescu care a proiectat Casa Poporului (un colos, o bijuterie, o operă de artă a poporului român cu care ne mândrim), dar ingineriii care au proiectat barajul de la Porțile de Fier sau Bicaz care dacă ar fi avut sau ar apărea acum o mică eroare (fisură) și s-ar rupe ar dispărea partea de jos a Moldovei și alte localități adiacente.
Dumneavoastră dacă ați greșit o notă muzicală, doar un adevărat cunoscător o sesizează, în multe domenii însă nu trebuie să existe erori.
O să spuneți că a avut salariu, și dumneavoastră ați avut, ce mai vreți în plus și ei după 35-40 de ani de muncă iau pensia sau poate un pic mai mult decât cea de sus (presupun). Cine merită, merită, cine nu să stea în banca lui. Ziariști de doi bani pe TV toată ziua, pamfletari de 3 lei și fel de fel de profitori. Stați cam prost cu aritmetica, de unde ați scos 5,5 milioane pensionari. Aștept să văd ce ați creat.

Huhu Rezea spunea...

Inacțiune conducerilor de Asociații vine și din lipsa de pregătire juridică și din orgoliul de a nu se înconjura de jurști. Au totuși simțul ridicolului și se tem că, ieșind la acțiune, își devoalează limitelele.
Te minunezi când asculți inregistrările povățuitoare ale unor ligi!

Huhu Rezea spunea...

Special am menținut în extrasul din scrisoarea dechisă propunerile pe care le fac magistrații, acum, când se simt cu ștreangul la gât, pentru îndreptarea anomaliilor din dispozițiile legale care reglementează pensiile magistraților, acuzând culpa legislativului.
Unde au fost până acum? Le-a convenit culpa politicienilor. Cum puteau ei să taie ceva din drepturile exagerate ale magistraților ...dacă a doua zi erau chemați la DNA?
Propagandistic, prin presa aservită i-au timorat pe politicieni cu prostiile că legile privind înfăptuirea justiției și tot ce ține de organizarea judecătorească sunt intangibile, că derivă din Constituție, că nu se modifică decât cu acordul magistraților etc.
Ar fi bine ca de data aceasta politicul să nu mai dea înapoi, să le plafoneze pensiile la limita părții contributive.
In felul acesta nu le-ar mai da mâna să se pensioneze cu numai 20 -25 ani vechime efectivă în magistratură.

ifrim spunea...

PSDiștii de frică,de emoție,pentru pedepse mai blânde nu s-au atins de veniturile magistraților și totuși magistrații au fost împotriva acestora susținând mișcarea # rezist.Acum de ce umbla cu jalbe,petiții,scrisori deschise nu sunt simpatizanții lor la guvernare?Pensiile de peste 40.000 nu sunt nesimțite ci de competența C.P.și CPP privind subminarea ec.naț.,constituire de grupuri infracționale organizate dar cine să se autoancheteze?Magistrații activi sunt periculoși ca acum din exces de zel pot hotărî pentru politicienii infractori pedepsele spre limita maxima dar cei pensionați nu mai pot face valuri deci pot suporta cu stoicism impozitul progresiv!

Leo spunea...

Iar LICHELELE GULERATE , își freacă mâinile de satisfacție.
E posibil chiar să fie în slujba acestor LICHELE GULERATE ,conducerile de Asociații. A nu se uita că unele conduceri de asociații au fost în activitate LICHELE GULERATE la timpul lor. Iar LICHELISMUL se transmite genetic , e o boală autoimună de LICHEA GULERATĂ.

liceu militar Mitica Tocilarul spunea...

Huhu este adevarat ca asociatiile de militari nu sunt consiliate de juristi din diferite motive.Inclusiv SCMD nu dispune de juristi cu experienta mai ales pe litigii de munca.Nu exagerez cand afirm ca in tara avem avocati putini specializari in litigii de munca.Sunt Stan Patitul.Judecatorii isi propun din start sa nu ne dea castig de cauza cu toate ca este evident ca dreptatea e de partea ta.Ca sa nu se oboseasca in 2011 te trimetea la expertul contabil agreiat de tribunal care era tot o hahalera .Acum cand e vorba de el tin cu dintii de privilegii .Ma repet.Daca PSD nu rade pensiile speciale va avea de platit.

Iulian Mareș spunea...

I-A
Judecatorii, in perioada romana-pretori, sunt in epoca moderna putere in stat!
De retinut ca i.Hr. aveau si comanda militara si ei facea legile si ei le aplicau; lucrurile au evoluat, insa, dupa cum ati constatat, inca isi aroga drepturi in a modifica si cenzura legi!
Pe timpul Romei antice executau politica interna si externa a imperiului, inclusiv cand s-a produs scindarea in cele 2 imperii: de Apus si de Rasarit. Dupa decaderea celor 2 imperii, rolul a fost luat de Vatican, care prin forme si mijloace specifice clerului si nu numai a stiut sa subordoneze vointa tarilor catolice si kiar a celor ortodoxe!
Legaturile lor externe, individuale si prin asociatii, au exacerbat rolul si locul puterii judecatoresti! Faptul ca procurorii (avocatii statului in procese) au fost asimilati magistratilor si s-a permis trecerea de la procuror la judecator, a creat un oaresce disconfort celor adevarati scoliti si independenti!
Aflati cum si cine redacteaza draftul MCV!!!!
Titlurile papale sunt elocvente, mai ales prin cel de vicar al lui Cristos, pe pamant, papa fiind Domine Deus pe pamant!

http://e-communio.ro/stire9731-semnificatia-a-noua-titluri-acordate-papei

A reusi in asemenea misiune de recucerire a posturilor cheie de catre indivizi nationalisti ar fi nevoie de un curent de gindire nationalist, care sa-i ghideze juridic spre implementarea unor vectori de forta juridica care sa creeze un Contract Social in care nativii sa poata trai, face comert cu compensatie, fara nici un fel de taxe ei nefiind Agenti/Persoane Fizice si astfel progresa. O tara nu poate fi puternica daca nu are indivizi sanatosi biologic, mental si bogati material.
O tara cu indivizi saraci este o tara slaba care orice dusman o poate cuceri si jefui. In actualul Contract Social in vigoare nativii sint condamnati la Sclavie Sociala din care eu nu stiu cum pot iesi. E simplu! Ei pot iesi prin Protest scris facut in capacitate nelimitata de indivizi naturali nativi ai teritoriului tarii noastre, autenificat cu amprentele lor in Tribunal in fata unui jedecator si facut public.
Odata Protestul este facut public in Monitorul oficial sau in orice ziar sau internet, indivizii se afla sub Protest si Legile Comerciale (tot sistemul politic social este comert) numai au jurisdictie asupra lor. Pentru a obtine ce vrei tu, trebuie sa inveti ce inseamna Contractul Social si care este Statutul tau social juridic.
Ce esti tu din punct de vedere juridic Contractual Social ?

Iulian Mareș spunea...

I-B
Ce esti tu din punct de vedere juridic Contractual Social ?
Esti Cetatean Român Persoana Fizica de religie Crestin? Daca da, atunci juridic esti Subiect al Corporatiei ROMANIA, Mortificat Civil si Canonic Eclesiastic.
Esti individ natural in capacitate juridica nelimitata, sui juris, nunc pro tunc, non agent, non cetatean, non rezident, creditor, fara prejudiciu, non debitor?
Daca da, atunci poti sa Revendici teritoriu in posesiune individuala exclusiva, poti sa faci
tranzactii comerciale, poti sa concepi Contracte Sociale si Comerciale cu putere de Lege garantate de Judecatori in Tribunal .
Daca Judecatorii refuza sa le garanteze si sa ordone implementarea lor atunci ei comit razvratire a nativilor, devine casus beli si esti justificat sa te aperi legal utilizind orice forma de aparare inclusiv sa chemi pe altii sa te ajute sa te aperi.
Stiu ca nu e usor de implementat dar trebuie implementat altfel inseamna ca accepti Statul de Sclav /Cestin/Persoana Fizica, ceea ce nu cred ca accepti , te vad un om in capacitate de a-si exercita toate drepturile.
Imparatul/Imperatorul avea titlul de Domine Deus/Dominator Suprem
Deus provine din Theo, este varianta in limba greaca care provine din evreiescul Thav care este ultima litera, simbol al suprematiei, din alfabetul evreiesc similar cu Omega la greci deci theocrat inseamna Putere Suprema, mai puternic ca thav/theo/deum nu exista (ultimate power).
Religie/religare/legamint social/contract social este practic contract de Sclavagism si a fost intotdeauna impus fie cu forta armelor fie prin deceptiune/inselaciune, prezentind un Contract Social de Sclav ca fiind o fictiva Mantuire. Crestinismul este o inselaciune contractuala social inventata de romani sa atraga ignorantii in acceptarea Contractului Social al subiectivizarii, supunerii catre Imperiul Roman-catre Imparatul Romei-DumneZeu, actualul Papa. Actualmente DumneZeu (cel viu) este Papa. Inselaciunea este de proportii planetare.
Si mozaismul este acelasi tip de inselaciune , dar de supunere catre Imparatul Babilonului.
DUMNE ZEU este functia Papei de la Roma. Domine Deus, Dominator Suprem.

Iulian Mareș spunea...

Ciuca este inca in cort, Velea se lupta cu politistii, iar Helvig negociaza skimbul cu Maior!

Iulian Mareș spunea...

Leon,
Cred ca stii ce inseamna venituri la magistrati?
Inclusiv diurna, c/v deplasare si kirie, spor de sedinta de grad de tribunal!
Nu, nu, trebuie solda de baza compusa, cu VRS ala KK, pe care ni-l aplica noua in instante, fara plata orelor suplimentare, caci au regim de militar!
vedeti ce se intampla daca nu exista o lege a raspunderii magistratilor?
Ti-a fost infirmata sentinta de instanta superioara? -20%, la un prejudiciu de 100000E, mars din magistratura!
A fost infirmata sentinta de curtile internationale? Platesti si tu si ma-ta, nu de la buget, si mars din magistratura!

M spunea...

@Civil

In ceea ce mă privește nu am nimic cu pensiile lor speciale, dar să nu mai mănânce kkt când vorbesc de noi.
In plus, cu tot respectul, dar eu aș da oricând pensia pe 223 pentru o pensie contributivă cu un adaos de 50% cum primesc ziariștii.

Clar?

ifrim spunea...

Care PSD iceparule!

Aurel spunea...

Domnule Huhu Rezea,
Cu respect,am rugămintea să mai temperați avântul unora.
Magistrații sunt totuși un stâlp al societății încă din antichitate.

3) În veniturile brute realizate se includ, pe lângă indemnizația de încadrare brută lunară, sporurile cu caracter permanent sau nepermanent. În veniturile brute nu se includ sumele primite cu titlu de prime, premii, decontări, restituiri de drepturi aferente altei perioade și nici indemnizația egală cu cele 7 indemnizații de încadrare brute lunare prevăzută la art. 81 alin. (1) din lege ori alte drepturi fără caracter salarial.

Huhu Rezea spunea...

SCMD are o bună juristă în persoana Monicăi Caloian, dar crezi că istoricul o consultă când dă acele comunicate bramburistice din punct de vedere juridic?

Gigi spunea...

Domnilor,este justificatã revolta verbalå a noastrã dupã o viaţã în armatã,poliţie etc.
Când o anumitã categorie de îmbuibaţi ai societãţii în care trãim se cred dumnezeii la care toţi sã ne închinãm, cu salarii,nu de douã trei ori mai mari decât la alte categorii sociale,ci de zece- cinsprezece ori mai mari,atunci este normal sã te priveascã de sus,fiindcã bogatul niciodatã n-o sã creadã sãracului.
Cum s-a ajuns aici,este lesne de înţeles!
Sã ne aducem aminte despre campania din presã încã din 2009,când se spunea cã militarii au pensii nesimţite,sug sângele poporului,cã o sã vadã d-nii colonei etc.Am trãit pe pielea noastrã bãtaia de joc la care am fost supuşi de cãtre politic,presã, unde ajunsãsem sã ne urascã civilii cã tocmai din cauza noastrã au ei pensiile mici.În timp ce aceste categorii de bugetari îşi unflau salariile si pensiile an de an în frunte cu cei din administraţie,iar nouã ne da OUG 57,59,118 etc.
Am spus de multe ori cã în câţiva ani vom ajunge asistatii sociali ai ţãrii!Ãştia,în goana lor dupã putere,dupã obţinerea de voturi,sunt în stare sã ne sacrifice,
considerând cã noi suntem puţini,nesemnificativi,dar au luat-o în mânã dupã cum s-a vãzut la ultimile alegeri.
Am mai spus şi o voi spune de atâtea ori pânã o sã le intre în cap celor ce conduc puzderiea de asociaţii,cã trebuie sã ne unim într-o singurã organizaţie şi sã luptãm pt.drepturile noastre ale tuturor,nu ale unor grupuri,grupuleţe,personale sau mai stiu eu ce interese,astfel vom ajunge cea mai de jos categorie,Asistaţii Sociali ai tãrii!

Viorel spunea...

Mă întristează faptul că ați ajuns avocatul magistraților. Tare aș vrea să vă văd chemat în fața unui procuror militar îmbrăcat în tricou, pantaloni scurți și sandale, fără șosete, să fiți luat la rost (pe un ton dur) cum a pățit un coleg (chemat pentru o problemă nesemnificativă), că de ce nu ia poziția drepți în fața lui deși el (nu merită altfel spus) stătea pe scaun (întinde palmele și mâinile pe lângă corp, așa te prezinți și în fața comandantului ?), caz petrecut la Iași în prezența mea, procuror supărat pe zvonul că se vor desființa Parchetele Militare. Se considera Papă sau Tribun ? Puterea absolută ?
Dacă acei indivizi (din acea țară puternică) sunt sănătoși biologic o știu ei și medicul lor de familie (secret profesional), dacă sunt sănătoși mintal, trageți dumneavoastră concluzia (nu folosesc “tu” ca și dv.), când dai o lege pe o foaie de hârtie (2 pagini) și apoi încă 299 de foi cu modificări și completări la lege pentru a întregi dosarul cu 300 foi și băgat la arhivă, astăzi când te aleg promiți una și mâine faci alta poate fi considerat sănătos mintal ?, atunci să le fie de bine. Și totuși poate că sunt sănătoși mintal, dar le lipsesc diplomele și studiile înalte pentru a emite o lege adevărată. Cât despre bogăție, aș putea să vă dau zeci de exemple (nominale) de bugetari cu averi colosale și dumneavoastră să-mi spuneți proveniența lor (să vedem se mai numesc indivizi bogați material, sau hoți).
Văd că mă luați și cu teoria contractului social (are dreptul și soția mea ? femeile erau excluse), mă întoarceți în istoria și epoca romană, v-am sugerat să lăsați internetul și să ne spuneți cu cuvintele dumneavoastră ce aveți de spus ca să înțeleagă și omul de rând. Nu toți suntem atât de deștepți și pregătiți ca dumneavoastră, la unii ne mai apar și malformații pe creier datorită stresului creat de mințile luminate.
O întrebare pentru dumneavoastră, de ce Dumnezeu a spus “EU SUNT ALFA ȘI OMEGA / ÎNCEPUTUL ȘI SFÂRȘITUL” folosind literele din limba grecă și nu cele din limba ebraică ?
Sindicate ale grefierilor, personalul auxiliar din instanţe şi parchete, anunţă proteste faţă de „iminenta abrogare" a pensiilor de serviciu, zilnic vor opri activitatea timp de două ore, iar de luni, 27 ianuarie, vor intra în grevă. (22 ianuarie 2020 E.L.).
Au trimis pionii la atac, cei din linia Regelui stau în așteptare.


mihaighiba@gmail.com spunea...

Domnule Aurel, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, toți am tăcut 45de ani, și știți ce a fost, după marea "revoluție"au trecut 30de ani,trebuie să vorbim acum,istoria e ciclică mai sunt 15 ani s-au mai puțin,nu se poate merge așa, trebuie să învățăm că orice persoană bine pregătită pusă pe funcția corectă nu poate fi coruptă așa ușor.Asta e valabil și pentru procurori și judecători,dar ei nu înțeleg asta, toată lumea e coruptă in afară de ei!!!

Sorina spunea...

Dati presei tot ce spuneti aci dle H

Huhu Rezea spunea...

Este descalificant pentru 300 de magistrați să semneze o scrisoare în care se susține că în anul 2018 a crescut salariul brut al magistraților din cauza transferului contribuțiilor de la angajator la angajat și că această creștere s-a dus și în pensiile magistraților.
Salariul brut a crescut pentru că s-a aplicat prima etapă de creștere cu 25% a salariilor bugetarilor potrivit art. 38 din Legea 153/2017.
Pensiile magistraților au crescut cu 25% în anul 2018 prin actualizare cu creșterea brutului magistraților în activitate, pentru că ei nu au fost inclusi, din prostia lui Dragnea și LOV, în înghețarea cuantumului pensiilor militare și speciale prin eliminarea actualizării, introdusă prin OUG nr. 59/2017. Auzi...că ei sunt constituționali, că legislativul nu se poate atinge de veniturile lor, de parcă nu tot Legislativul le-a acordat acele salarii și pensii.
Decizia nr. 20/2000 a CCR a spus că este neconstituțională desființarea pensiilor magistraților, nu și înghețarea sau plafonarea lor.

Leon spunea...

Venitul brut al magistratilor;
-indemnizatia de incadrare(coef.max=10)
-spor ptr.cond.grele de munca,
-spor ptr.suprasolicitare neuropsihica
-spor confidentialitate
-spor ptr.personalul de conducere
-indemn.ptr.titlul de doctor
-indemnizatii sedinta.

Iulian Mareș spunea...

M,
Și tot cresc până mâine! 😜👍🤣😂
...precum cotele Dunării, în diferite porturi, la Radio Vacanta!

liceu militar Mitica Tocilarul spunea...

Rectific .PNL si PSD.
Adaug.Se pare ca politicienii parlamentari incep sa dea inapoi umbland cu diferite pretexte.In final se vor face ca face.Nu-si merita nici unul locul in parlament.Niste sulfe.

Iulian Mareș spunea...

Sunteți angajat că PR, pt ei?
Atunci explica-le beneficiile unui salariu compus la calculul pensiei, cu 65% baza de pornire și pierderea unor drepturi legale ... și cu VRS de toată jena!
Poate ne spui coeficientul de încadrare al unui magistrat in primii ani de activitate?

Iulian Mareș spunea...

Ăștia kiar înțeleg legile?

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cătălin spunea...

CINE VREODATĂ ÎȘI VA TRAGE PREȘUL DE SUB PICIOARE, HUHU-LE?CEI CARE AU PÂINEA ȘI CUȚITUL ÎN MÂNĂ?

Iulian Mareș spunea...

Guvernul Orban se întărește cu "foști SRI-iști" pt că vrea oki și ureki:

https://www.bugetul.ro/un-fost-sef-sri-intra-in-guvernul-orban-decizia-a-fost-publicata-in-monitorul-oficial/?__twitter_impression=true

*Cred că afinitatea pt okii albaștri sigur este genetică și are ascendent în familie!
**Ăsta nu era pensionar din rândul bugetarilor?...și acum cum îl plătește? Îi akită mandoline in loc de bani?

Dan spunea...

Domnule Aurel,
Este imoral si ilegal sa cereti cuiva sa institituie cenzura doar pentru ca ceea ce exprima cineva nu va serveste interesul personal.
Când dumneavoastra, magistratii, v-ati desprins din legea contributivitati si ati creat legea pensiilor dedicata magistratilor ati folosit ca pretext faptul ca, la fel ca militarii sunteti supusi acelorasi privatiuni (aproape corect deoarece privatiunile voastre sunt mult mai putine decat ale militarilor, iar conditiile de munca nu se compara, la fel si salarizarea, fiind mult superioare militarilor), atunci militari au tacut pentru ca unul dintre drepturile restranse aplicate militarilor este acela de a nu vorbi in public despre diverse probleme ce tin de serviciu sau care contravin intereselor ”statului” (conform legilor si regulamentelor militare). Când pensiile militare au fost reduse de la 85% la 58%, voi magistratii ati tacut uitând ca pe acest ”precedent” (pensiile militarilor) beneficiati si voi de pensii specifice. De ce doar legea pensiilor magistratilor nu pot fi atinse de modificari iar ale militarilor pot fi modificate dupa bunul plac al politicienilor? Când veti invata sa judecati lucrurile cu ”o singura masura” atunci veti fi respectati si apreciati. Atat timp cat veti folosi doua unitati de masura, una pentru voi si alta pentru ceilalti sa nu va asteptati la intelegere din partea cuiva. Ati mizat pe faptul ca sunteti ”putere in stat” si nu va poate atinge nimic... dar la fel ca celelalte puteri din stat va-ti amputat degetul opozabil si ati ajuns cu mana pana la umar in ”borcanul cu miere”.

Dan spunea...

@M
Asta este desavantajul de a fi interzis dreptul de a face parte din asociatii care sa-ti reprezinte drepturile. Restrictie pe care militarii o au prin legislatie... iar magistrati, nu. Asta ca sa intelegem diferenta dintre privatiunile vietii de militar in activitate versus privatiunile vietii de magistrat in activitate.

Leon spunea...

Iulica, judecatorul in primul an are cof.de incadrare de 5,1 iar la MApN , coef.maxim este de 4,35..!!

Iulian Mareș spunea...

Leon,
Mulțam pt detalii și susținere...

Iulian Mareș spunea...

Dar dacă s-ar deskide arhiva SIPA? 😜🤣👍
Câți au acceptat jugul și s-au prostituat pe protocoale și plicuri galbene?
Câți nu au mai făcut o vizită vizită m la psiholog și psihiatru?
Dar un test de personalitate și inteligență?

Iulian Mareș spunea...

Ție îți intră soarele in oki și nu poți?

Iulian Mareș spunea...

Iceparu,
Eu vreau să-i ardă USR-ul! 👌💪😂🤣😜

CEZAR spunea...

@/ Litlle M,
Nu mai incerca ..ESTI RIDICOLL !!
Toata lumea stie...

Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
jupderval spunea...

Acum este o presiune uriasa pe umerii lui Orban, a promis ca desfiinteaza pensiile magistratilor. Daca nu o va face, va ramane ca CEL MAI MARE MINCINOS DIN ISTORIE.

liceu militar Mitica Tocilarul spunea...

Caz real.In 1984 ruda prin alianta,muncitor, are fericirea sa mai apara in familia prin nastere inca un copil.Conform traditiei ortodoxe acesta cu ocazia botezului copilului a vrut sa organizeze o masa festiva.Din pacate nu a gasit nimic .Suparat si-a manifestat revolta scriind niste biletele in care critica conducerea de partid si de stat pentru starea de fapt existenta.Dupa cateva zile ofiteri de securitate imbracati in civil il aresteaza si il depune in arestul preventiv din Bucuresti.Ulterior acesta este judecat de tribunalul militar cu usile inchise fiind interzisa prezenta sotiei,parinti,alte persoane.Primeste pedeapsa de 6 ani din care executa 4 ani la Aiud.Oare judecatorii tribunalui militar de la acea vreme primesc pensie militara speciala? Intreb.

Militar de la 14 ani spunea...

Care stâlp, care societate? Pe noi chiar ne credeți proști? Explicați pensia ăluia de 74000 conform teoriei ăsteia. Nu cumva a câștigat ceva drepturi din alea din afara celor spuse? Apoi s-au actualizat etc. Dacă media venitului net a magistratului e 20-25000 lei cum ajunge d-le la 74000 lei?
Am impresia că ai nimerit într-o gaură neagră sau te-ai lovit de-un stâlp al societății.

Dan spunea...

@IM
USR sustine cu surle si trambite desfiintare tuturor pensiilor ce nu sunt bazate pe contributivitate, inclusiv cele militare... o fi bine sa ne bazam pe ei?

Huhu Rezea spunea...

De ce indemnizația membrilor UC nu este inclusă în cuantumul net al pensiei miliitare, așa cum deștepții de la CSP au inclus sporul pentru OMM/SOSP, pentru pensiile calculate potrivit OUG 59/2017.
Mai mult, indemnizația respectivă este 50% și din sporul OMM pentru pensiile deschise inainte de 15 sept 2017.
Legea 8 nu spune că se calculeaza si din drepturile acordate de alte legi decât legea pensiilor.

Leon spunea...

Sper sa nu le vina ideea sa abroge si Art.11, al.3) din Legea 80/1995..!
Al.1) si al.2) sunt deja abrogate de Legea nr.263/2010(Art.196,lit.r).(Guvern PDL..Boc)

Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leon spunea...

"Cuantumul indemnizației reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată."

Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Viorel spunea...

Subiectul blogului este:
Magistrații se împiedică de necontributivitatea pensiilor militare.
Dumneavoastră vorbiți despre Legea nr. 208/2006, ați prezentat comentariul pe blog, v-am răspuns iar dacă nu aveți nici o tangență (financiară) cu legea de mai sus de ce ați mai intrat în discuție cu acest subiect ?
Păi dacă era o rotunjire grosolană din partea dumneavoastră, eu pentru ce să-mi cer scuze ? Voiați să spun matematică în loc de aritmetică ?
Nu mie trebuie să-mi prezentați o creație, ci tuturor celor ce vă citesc pentru a demonstra că (ipotetic vorbind) din postura de renumit chitarist, ați compus melodia X ce a rămas în istoria muzicii românești și pentru care meritați o indemnizație de 50% din pensie.
Arhitecții adevărați prin definiție nu pot construi ceva monstrous ci dimpotrivă, este cu atât mai frumos și plin de valoare cu cât este mai durabil în timp. Nu vă limitați doar la baraje, poduri, etc., luați în calcul castele, palate, case memorial, vedeți cazul Muzeului etnografic din vecinătatea Castelului Bran care se află în pericol de a dispărea datorită neputinței Ministerului Culturii și a unor judecători (presupun). Scuze pentru ce ? Fiți mai explicit.
Dumneavoastră prezentați o pensie (dacă sunteți civil cu adevărat) reală și sunteți mulțumit pentru că a fost calculată pe o lege respectată așa cum a fost gândită și aprobată de legiuitor, în raport cu munca depusă și vechime.
Eu sunt nemulțumit, pentru că legiuitorul, după ce a gândit legea, a supus-o dezbaterii, la vot și promulgată de președinte, a considerat că trebuie modificată prin O.U. în defavoarea noastră. Vi se pare normal ?
Multe cuvinte din comentariul meu le răstălmăciți, nu v-am făcut ziarist de doi bani. Din cei 12.929 de beneficiari ai Legii nr. 8/2006 cred că doar 1.000 merită această indemnizație.
Domnule Civil și eu vă respect și nu vă vorbesc cu răutate, nu mai luați de bune statisticile indiferent cine le emite, nici de la CNPP (niciodată statistica nu este pe timpi reali, 10 mor și ies din sistem, alți 5 intră în sistem în același minut), statisticile de multe ori sunt făcute pentru creduli (creștere PIB/vax, rectificare pozitivă/idem, șomaj, inflație).
Iertare nu trebuie să vă cereți de la arhitecți, ci de la Dumnezeu și părinții dumneavoastră care v-au crescut și îndrumat pașii pe drumul cel bun.


Iulian Mareș spunea...

Cărți de autist pt autiști!

Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Sorina spunea...

Vorbe altceva . !?

Huhu Rezea spunea...

@Civil
Dacă vre să moderezi comentarii, deschide-ți domnule propriul blog!

Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Iulian Mareș spunea...

Maici și taici!

https://playtech.ro/stiri/decizia-papei-francisc-dupa-ce-a-aflat-ca-mai-multe-calugarite-s-au-prostituat-este-fara-precedent-79297?utm_source=TELEKOM+SPORT+Premium&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee

TOMCRUZE spunea...

Sa le fie RUSINE;Au furat si praduit tara impreuna cu mafiotii INTERNI si EXTERNI;CINE I-AU OPRIT sa curme HOTIA si DISTRUGEREA din temelie a INDUSTRIEI si ECONOMIEI ROMANESTI ?SA-SI aduca AMINTE de modul in care se facea JUSTITIA in anii"70-"80,cand daca se intampla asa ceva erau executati langa INFRACTORI si TRADATORI;Sa ne arate EI{FETE VIRGINE ce se cred}un militar {soldat,subofiter,maistru,ofiter s-au general}care detine AVEREA UNUI MAGISTRAT si care iese pe treptele institutiei sa faca greva s-au proteste cu tot tacamul de inscrisuri jalnice pe piept s-au pe spate iar cat de curand o sa-i vedem in maini cu CIOCANELELE din sedintele de judecata s-au si mai frumos ,cu topoare si castile minerilor:UNDE au fost cand faceau justitie dupa PROTOCOLELE ticluite de EI si JAVRELE securiste {STANCIU-KEOVESII-TARCEA-LAZAR+COLDEA-MAIOR-BASE-YOHA};Nu inteleg cum mai au TUPEUL de a se compara cu MILITARII,in special cu cei din M.AP.NATIONALE;SA LE FIE RUSINE!

TOMCRUZE spunea...

Rog redactia sa-miaprobe comentariul postat ;Multumesc !

Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Iulian Mareș spunea...

Așa cum am promis, repetitiv, voi da cu tiriplicul pe la botul romanului parșiv și neroman T3…!
Cocalari, ia și citește pdv al unui istoric clujean, Președintele AR, despre porcul Boia, medaliat de Orban/HUN pt servicii aduse grofilor unguri și baronilor austrieci cat ca "harnicilor" tăi să-și! Voi explica în curând și de ce am pus ""! Deocamdată reține că fugeau de mâncau pământul să se înroleze în trupele SS, la kemarea lui Adolf...urmează și cruntul adevăr al relațiilor romano-sasesti!

https://evz.ro/ioan-aurel-pop-tinteste-propaganda-neagra-a-lui-boia-stefan-cel-mare-ticalosia-si-nimicnicia.html

*De reținut că Boia a fost langa # în P. Victoriei!
**Poate îmi spune cineva cine purta semnul grafic #, de prin anii 1920?

Viorel spunea...

Domnule Civil programator, chitarist amator și pensionar în același timp, dacă sunteți aceeași persoană.
Fiți amabil și spuneține și nouă, cei ce vă citim și răspundem la comentariile dumneavoastră, câți bani ați depus ca impozit la stat din postura de chitarist amator care cântați la diferite ocazii (nunți, botezuri, înmormântări/cunosc foști muzicanți care aveau onoarea și obligația morală față de mort să-i cânte câte o doină/așa este obiceiul) ?
Cum vine asta: “Ajutorul trebuie să ajungă acolo unde este nevoie, la pârliți...”
Pe lângă pensie, primiți și indemnizație, după care vă exprimați ca și un fost coleg de al meu (mă repet): (Bă, îmi fac formație și vin să vă cânt la nuntă, botez sau petreceri, nu mor de foame ca voi). Vă considerați un pârlit sau nu ?
Poteți să dați și sume din drepturi de autor domnule Civil, astfel crește PIB-ul, ne cresc pensiile și salariile și vii returnăm ca bacșiș cu diferite ocazii (vii dăm pe sub mână ca să nu vii impoziteze statul, doar onorariul pe munca depusă/cântat).

Huhu Rezea spunea...

@Adrian Bontaș
D-ta respecți doar ordinele celor care, din când n când, te reactivează pe acest blog.

Ein Stein spunea...

Faptul ca magistratii fac greva si protesteaza arata ca nu sunt tocmai supusi la tot felul de restrangeri de drepturi, pe care le invoca, cand e vorba de beneficii pe chestii "speciale".
Am mai scris ca masuri luate pe genunchi, sub presiune electorala, nu au cum sa indrepte lucrurile, vorbesc de supraimpozitare si desfiintarea pensiilor speciale. Astea sunt masuri de "indreptare" a efectelor, cauzele raman intacte si nebagate in seama, intentionat, oricand pot aparea alte efecte, apoi masuri de indepartarea lor si tot asa la infinit. In acest timp smecherii profita din plin mimand supararea si indignarea. Cum se poate explica o pensie de 75000 lei cand cel mai mare salariu e cel al presedintelui si care e muuuuult mai mic? Trebuie gasita cauza si eliminata!!! Cu ce ma ajuta pe mine ca se supraimpoziteaza sau se desfiinteaza pensiile magistratilor? Pentru pensionarii militari trebuie o alta lege, simpla, fara imbarligaturi si fara portite pentru smecheri, calculul sa se faca din solda de functie, grad si vechime doar pentru perioada cat ai fost militar. Exact ca in tarile alealalte din NATO.
Vad ca magistratii sunt dispusi sa cedeze ceva firimituri de la calculul pensiilor. Nu ii inteleg de ce sa renunte? Care e motivul pentru care fac aceste "concesii". Eu sunt convins ca sunt doar chestiuni de imagine si care au fost negociate cu politrucii, sa dea bine la electorat, oricum pensiile magistratilor nu pot fi desfiintate.

Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Ein Stein spunea...

Fara o restructurare serioasa a institutiilor statului nu se va schimba absolut nimic, toate cumetriile intre politic si institutii trebuiesc rapid destructurare. Astia ne iau de prosti, da prosti d-aia gramada, se vede in teatrul asta ieftin cu desfiintarea pensiilor magistratilor, desfiintare care evident nu va avea loc niciodata. Din acest circ toti vor avea de castigat, adica toti actorii implicati, politrucii vor castiga electorat dar se vor scuza ca ei au incercat dar nu s-a putut, magistratii cu imaginea nitel sifonata dar cu pensiile imense si speciale la locul lor.
De ce nu face politicul o lege a pensiilor magistratilor dupa niste criterii serioase si umbla cu tot felul de rahaturi ieftine? Pai ar insemna sa desfiinteze cauza si cumetriile vor fi in primejdie ori asa ceva e de neacceptat intr-un stat mafiot.
Cainii latra caravana trece, din pacate la noi nici macar nu mai latra, stau pe coada si se uita.
Desteapta-te romane! Aza zice imnul, cred ca se refera si la propriu si la figurat.

M spunea...

@Dan
Asta este desavantajul de a fi interzis dreptul de a face parte din asociatii care sa-ti reprezinte drepturile.

Sunt zeci de asociații ale rezerviștilor și zeci de sindicate ale polițiștilor (dacă tot spun ca și ei trebuie să fie prinși la militari poate se activează!)

Iulian Mareș spunea...

Nu știu cât este greva și cât nesupunere civică și profesională?

Iulian Mareș spunea...

Te-ai înșelat...
Nu aduci nimic util...👎

Iulian Mareș spunea...

👌👍👮🌚

Iulian Mareș spunea...

Și nici nu a cantat cocoșul de 2 ori și Iuda-magistratul deja își vinde apropiatul...
Ia priviti cat fariseism și gândire de curva jegoasă pot emite într-un paragraf din scrisoare:

"altă propunere a magistraţilor este ca personalul de specialitate juridică asimilat procurorilor şi judecătorilor să nu beneficieze de pensii speciale, având în vedere lipsa unei justificări obiective de acordare a acestui drept”.

Iulian Mareș spunea...

Cea mai severa reformă instituțională!

Ministrul Muncii, ONG-ista Alexandru a dat afara liftiera de la minister și ras postul din stat!
Uraaaa, trăiască reforma și reformatoarea!

liceu militar Mitica Tocilarul spunea...

Civil Draghici in sfarsit ai inteles ca incurci lucrurile pe aici.Ai luat o decizie intelepta.DRUM BUN.
Un jurnalist ce presteaza pe la Digi 24 sustinea sus si tare ca noi beneficiem de lege"speciala" a pensiilor prin bunavointa PSD-ului.Concluzia.Afirmatii in necunostinta de cauza.Militarii au beneficiat de lege aparte a pensiilor incepand de la Cuza.Lege aparte a pensiilor a fost inclusiv in timpul armatei regale ,pe timpul lui Dej dar si pe timpul lui Ceausescu.MApN nu ar trebui sa ia pozitia mutului ci ca institutie statala sa faca cunoscut presei istoria pensiilor militare.

Cătălin spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

Citat din...Ghici!
Dragii mei proști, sînteți niște proști. Și eu, și voi. Toți. Eu sînt prost că încă mai îmi răcesc gura de pomană să vă spun că sînteți proști. Lași. Fricoși. Ticăloși. Neam de slugi. Suflet de slugă.
Iară voi sînteți proști și o să muriți săraci și proști pentru că țineți cu oricine altcineva, nu cu țara voastră, nu cu neamul vostru, nu cu pămîntul vostru, nu cu sarea voastră, nu cu păcura voastră, nu cu morții voștri........ Ci cu stăpînii voștri care vă iau sarea și păcura și viața și viitorul.Lucas8 spunea...

Pe fondul efervescenței evidente se nasc, în mod firesc, câteva întrebări:
1. În cadrul democraţiei constituţionale principiul ,,separaţiei puterilor în stat'' are cumva o valoare superioară principiului ,, suveranității, independenței, unității şi indivizibilitatății statului național'' asigurate prin CONCEPTUL DE APĂRARE A SECURITĂȚII NAȚIONALE?
2.Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi în vederea apărării securităţii naţionale, conform art 53(1) din Constituția României, aplicat militarilor activi prin Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, sunt mai puțin importante decât restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi pentru asigurarea independenței justiției aplicat magistraților?
3.Prin aceste restrângeri, statul român garantează militarilor egalitatea de şanse cu cea asigurată celorlalți cetățeni? Și dacă nu, sunt compensate echitabil aceste inconveniente militarilor activi? În disprețul total al decidenților politici ai ultimilor ani s-a pus în mod peiorativ dezbaterii publice, populist, în scop electoral, problema desființării pensiilor militare de stat, pensii de serviciu existente în toate statele membre NATO, ca urmare a obligațiile militare ale militarilor pensionați la declararea stării de mobilizare sau de război!
4.Militarii conform art 54(2) din Constituția României răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, depun Jurământul militar, singurul jurământ care prevede obiligația de a muri pentru țară. Legea privind răspunderea magistraților se încadrează în această paradigmă?
Răspunzând la aceste întrebări se conturează un tablou specific.
Dacă nu era suficient, trebuie menționat faptul că prin Decizia nr. 873/2010 a CCR s-a permis desființarea pensiilor militare de stat, însă nu și cele ale magistraților, invocându-se independența justiției, mai exact înfăpuirea acesteia și prin independența financiară a magistraților.În schimb prin Decizia nr.20/2000 , CCR constatând că elementele care diferențiază regimul de pensionare al militarilor și al magistraților de regimul general al pensiilor asigură un tratament juridic specific celor două categorii de asigurați, CURTEA CONSTITUȚIONALĂ REȚINE CĂ INSTITUIREA PENSIEI DE SERVICIU PENTRU CADRELE MILITARE ȘI PENTRU MAGISTRAȚI NU REPREZINTĂ UN PRIVILEGIU, CI ESTE JUSTIFICATĂ ÎN MOD OBIECTIV, EA CONSTITUIND O COMPENSAȚIE PARȚIALĂ A INCONVENIENTELOR CE REZULTĂ DIN RIGOAREA STATUTELOR SPECIALE CĂRORA TREBUIE SĂ LI SE SUPUNĂ MILITARII ȘI MAGISTRAȚII. Acest paragraf a fost cuprins și în Decizia nr. 873/2010 a CCR, dar în mod trunchiat, în sensul că militarii nu mai erau specificați în acest paragraf, astfel luîndu-se decizia ca atare( desființarea pensiilor militare de stat!), discriminând grav militarii. Însă , magistrații, s-au agățat de militari prin Decizia nr.20/2000 a CCR pentru ca să beneficieze și ei de pensii separate de sistemul public de pensii, fără să aibă în schimb și obligații de serviciu după pensionare, nicidecum obligații militare după pensionare și respectarea unui jurământ de sânge. După ce s-au agățat de militari, i-au eliminat, i-au executat!
Acest tablou reflectă un cinism purulent, mai degrabă o injustiție decât justiție. Rezultă că valoarea supremă în stat o reprezintă asigurarea independenței financiare a magistraților, prin cuantumuri medii, ale veniturilor salariale și din pensii, de 4-5 ori mai mari decât ale apărătorilor țării!? Iar pentru toți ceilalți cetățeni, inclusiv pentru militari, demnitatea și un trai decent este un moft!?

Iulian Mareș spunea...

Mirel Palada

Leon spunea...

Mirel Palada ne spune un mare Adevar..!

Leon spunea...

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.stiridiaspora.ro/mirel-palada-romanii-sunt-ni-te-pro-ti-neam-de-slugi-nimic-n-a-ramas-aici_435349.html&ved=2ahUKEwiftLvy-qHnAhUkpIsKHW4RDI8QFjABegQICBAB&usg=AOvVaw0jGUTXurot8CbQDyPDPJsQ&ampcf=1

Aurel spunea...

Domnule Huhu Rezea,
Cu permisiunea dvoastra aduc cateva precizari care pot lamuri unele aspecte:
- media pensiilor de serviciu ale magistratilor se poate evidentia usor de catre CNPP atata timpt cat art 7 din Normele de aplicare a L303 /2004 prevede ca pe decizie sa se mentioneze distinct cuantumul contributiv si diferenta primita de la buget.
Pana ce au inceput sa creasca salariile magistratii nu au prea excelat in salarii mari .Apoi pe masura ce salariul mediu brut a crescut si punctele de pensie adunate s-au adaptat.

Aurel spunea...

Cu permisiunea si multumiri domnului Huhu Rezea,

In atentia unor comentatori " harnici" !

Atata timp cat procurorii militari pot alege conform legii 303/ 2004 intre pensia de serviciu si PENSIA MILITARA DE SERVICIU rezulta ca pensiile militare nu sunt pensii speciale.
In baza acestui articol militarii ,inclusiv comentatorii de aici ,fac o mare greseala de strategie sustinand eliminarea pensiilor de serviciu ale magistratilor.
In baza art 82( 7) permite magistratilor militari sa revina cu acele cuantumuri brute " nesimtite" la pensia de serviciu militara stabilita pe L223 cu modif. ulterioare.
Asa ca acea pensie de 74000 lei plus altele din magistratura militara nu dispar ci se transfera in pensiile militare de serviciu cu ,cuantumuri ceva mai mici dar tot mari in ochii societatii civile ,presei ,politicieni ,etc
Ca sa nu cerem prostii si sa primim tot prostii consider ca cea mai buna solutie este impozitarea sau plafonarea ambelor tipuri de pensii peste o suma prestabilita.
In felul acesta pensiile militare ar putea fi protejate de ochii opiniei publice,presei ,etc.
Altfel supuse la presiune opiniei publice prin pensiile mari ale magistratilor militari ,a politistilor detasati la parchete cu salarizare la nivel procurori,etc s-ar putea ca presiunea opiniei publice sa duca la razmutarea acestora.
Lozincile dnei Lov & co precum ca dreptul castigat nu poate fi ingradit pe partea necontributiva a pensiei este o mare prostie.
Sper sa inteleaga toti cei care au facut referiri la comentariul meu anterior.

Iulian Mareș spunea...

Așa se întâmplă când justiția și CCR sunt curve!

Te întreb:
Magistrații au sarcini la mobilizare, starea de asediu și război?

mihaighiba@gmail.com spunea...

Nu numai atât,unora le-a luat și sufletele,s-au vândut precum IUDA,dar ce e păcat,e că au avut și au funcții înalte cu ajutorul celor care i -au cumpărat ( ex.unul înainte de a fi premier a fost cu ce va privatiza la Merkel, celălalt,prima vizită în"Republica"Bavaria")

vasile iosif spunea...

Impozitarea diferentiata sau diferentiata pe categorii sociale este neconstitutionala.
Cu stima,

Gigi spunea...

Aplicã teoria din zicalã:Peştele se-n pute de la cap şi se curãţã de la coadã!

Cătălin spunea...

VOR DA SOCOTEALĂ PE LUMEA CEALALTĂ.TOATE NEDREPTĂȚILE SE VOR DECONTA CÂNDVA.

Huhu Rezea spunea...

Domnule Aurel, îmi pare rău că intrați pe tărâmul speculațiilor și sofismelor. comentariul dvs fiind contradictoriu.
Din câte știu eu, sintagma pensii speciale nu este reglementată de nicio lege, ea fiind o invenție propagandistică a politicienilor din epoca de tristă amintire a lui Băse, exploatată jurnalistic pentru a justifica eliminarea pensiilor de serviciu, în primul rând pensiile de serviciu militare, cu tradiție de la Cuza.
In general se acceptă că orice lege care derogă de la legea pensiilor din sistemul public este o lege specială, dar denumirea corectă a pensiilor reglementate de acestte lefi speciale este de pensii de serviciu, așa cum sunt analizate și în multiplele decizii ale CCR.
Aici nu se susține eliminarea pensiilor de serviciu pentru magistrați, ci se combate trufia magistra'ilor semnatari ai protestului de a face comparații subiective cu pensiile de serviciu ale militarilor, deși acestea au fost desființate, plafonate și înghețate de Legislativ, militarii nebeneficiind de statul de constituționali, scornit pentru magistrați de judecătorul CCR .
Predescu.
In lumina deciziilor CCR, eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraților propusă de liberali și useriști este neconstituțională, în schimb, având în vedere o mulțime de de alte decizii ale CCR, plafonarea părții necontributive a pensiiloe magistraților poate fi legiferată, până la nivelul minim dat de cuantumul contributiv al pensiei magistraților.
De acord cu partea finală a comentariului!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

HAOS TOTAL LA MINISTERUL APARARII NATIONALE, CONFORM ZOARULUI ,,NATIONAL!'' Pe pagina mea este informatia! Culmea este ca Ciuca n-a stiut de control, si cica s-au praduit vauchere de vacanta si sunt implicati 400 ofiteri si subofiteri, dar adevarata miza este ca Ciuca era interesa sa ia un serviciu secret, voia fortarea mainii presedintelui, care acum da semne de raceala pt Ciuca, apoi este o complicatie in care seful securitatii Armatei era ocolit de presedinte si refuzat la rapoarte, si cred ca se forteaza acolo inlocuiri politice. Se pare ca au contribuit si sutele si miile de plangeri ale rezervistilor, zic eu. Un camarad istet sa trimita Onorabilului pe Mail informatia de pe pagina mea, va rog!

Huhu Rezea spunea...

Impozitarea suplimentară sau taxarea veniturilor necontributive obținute din pensii și indemnizații peste un anumit plafon rezonabil, indiferent de categoria socială care obține astfel de venituri, nu poate fi declarată neconstituțională.

Huhu Rezea spunea...

@Cătălin
Ce naivitate demobilizatoare !
Păi ăstia știu că după moarte încetează de drept orice urmărire!

Aurel spunea...

Domnule Huhu Rezea,
Am făcut aceste comentarii doar in ideea de a atrage atenția unor comentatori care susțin eliminarea pensiilor magistraților la ce pericol de supun .Adică la transferul pensiilor de serviciu ale procurorilor militari pe legea 223 ,lucru permis de L303/2004 .
Cuantumurile acestor pensii recalculate pe L 223 între cuantumurile pensiilor militare nu va prea da bine și în mod sigur va duce la lucruri neplăcute.
Mai ales că între pensiile militare pe lângă ale procurorilor militari vor mai și alte multe pensii considerate în mediul public ca" nesimțite".
Și așa o luăm cu balamucul de la capăt.
Impozitarea sau plafonarea in ambele sisteme este cu totul altceva ,mult mai viabil pentru militari.

Am făcut pomenire de art 82( 7) că să știe și presa și politicul și unii comentatorii baza denumirii pensiilor militare că fiind de serviciu.

Iulian Mareș spunea...

Aurel,
Tu filozofezi aiurea!
Noi ne-am legat de ei sau invers?
Noi nu am solicitat nimic și dacă dorim ceva este sa nu aibă comportament de bordel! Înțelegi?
Mă doare fix la 14 m în fata de ei și pensiile lor, însă mă doare sufletul când, curve fiind, mi-au furat dreptul și mi-au kinuit camarazii!
Înțelegi ceva?

Iulian Mareș spunea...

Ție îți bate soare in oki sau lanțul, de nu poți trimite?
*Nu am înțeles nimic din enunțurile tale!
Ciucă are o întreaga structură de informații interne și externe, plus contra spay!
Din acest pdv este egal cu Mutu!

Iulian Mareș spunea...

Exact....
O biata liftiera!
O fi fost PSD-ista?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

N-AM MENTIONAT CA S-AU DUS PROCURATURILE PESTE MINISTERIL APARARI, NEANUNTATI, DECI CU STIINTA PREZIDENTULUI, SI SE MIRA TOTI STIIND RELATIA CU CIUCA! ACOLO SE VEHICULEAZA VARIANTE DE INVINOVATIRI ASUPRA UNOR CAPETE, FIIND VIZATI SEFUL SPIONILOR MILITARI SI CIUCA, DAR SI 400 CADRE CU MANARELI LA VAUCHERELE DE VACANTA, SI SE PARE CA, ZIC EU, SI ALTE DOMENII, PRECUM PENSIILE, CUM BANUIESC UNII CAMARAZI.

Dan spunea...

@HR
Cum calculezi venitul necontributiv? Tehnic nu exista posibilitatea decat daca stabilesti niste sume arbitrar. Poate daca se taxeaza totul.

Dan spunea...

@Aurel
Magistratii militari au avut de ales si au ales când au ales legea dupa care sa iasa la pensie.

Dan spunea...

@IM
Mare dreptate ai... Hotul striga ”hotiiiii”...

Dan spunea...

@CFI
Sau se cauta un pretext sa se ingroape trambitata ordonanta...

Iulian Mareș spunea...

Iti dai sdama ca Hapau, creatia lui Gabi Oprea nu este agreat!
Nu vad ce ar fi cu vaucherele? Le-au folosit pe ale altora? Au decontat in fals, adica? Se poate....
Au facut-o sa si-o traga de coada!

Iulian Mareș spunea...

Reflectii...

"Sub Elţîn, KGB s-a transformat într-un adevărat stăpân al Rusiei. „Instrumentul puterii a devenit puterea însăşi”, cum spune Evghenia Albaz, eminenta specialistă în istoria KGB.
....................
Au existat 2.756 de ofiţeri KGB cares-au prezentat drept candidaţi la alegerile locale, regionale şi federale, 86% dintre ei au fost aleşi din primul tur, potrivit unui buletin intern al KGB. Numărul acesta nu include agenţii clandestini sau informatorii, al căror număr nu este cunoscut. Francoise Thom ajunge la concluzia că mişcarea pentru reforme, în mâinile democraţilor amalgamaţi cu KGB-ul şi cu nomenklatura, este interesată în supravieţuirea regimului şi aansamblului politic sovietic, fără eticheta de „comunist”. Acestei grupări îi convine zona cenuşie a post-comunismului: menţinerea aceloraşi elite la putere,falsa independenţă a Republicilor, privatizarea nomenklaturistă sălbatecă, absenţa unor reforme structurale, ci doar vorbărie despre reformă.
Încă din 1987, Gorbaciov îi îndemnase pe membrii KGB-ului şi ai nomenklaturii să înceapă cu operaţiunea „Privatizarea” pentru a-şi asigura controlul economiei într-un sistem aşa-zis liber.
În cartea sa despre KGB în Rusia de astăzi, Michael Waller („Secret Empire, The KGB in Russia Today”, Boulder, USA, 1994, pag. 112, 139 şi145) dă detaliidespre felul în care membrii KGB, rămânând într-o poziţie recent creată de„rezervă activă”, pot face ambele lucruri în acealaşi timp: să rămână în serviciul lor şi să intre în posesia unei întreprinderi. Bunurile statului încep să fie transformate în bază financiară pentru diferitele segmente ale clasei stăpânitoare.
Pentru asemănări şi deosebiri cu România, mizez pe inteligenţa cititorilor."

<>

Iulian Mareș spunea...

Justitia oarba, surda si muta, dar corecta sau Demnitate de roman(ca)!
Ce se naste din pisica, soareci mananca! In veci!

1991, Iasi, undeva in Romania!

"I-Bucuresti...
Scenă absolut de adevăratelea petrecută. Fragment de discurs, în fața președintelui și suita de miniștri năuci, rostit de Elie Wiesel: „Mă adresez conducătorilor țării. Îmi închipui că știți că aveți mari dificultăți în lume când căutați simpatie și suport politic și economic pentru țara voastră. Imaginea voastră nu e din cele mai bune. Trebuie să știți asta. Trebuie să știți că, dacă nu-i dați de rușine pe antisemiți în fața societății, veți suferi. Veți fi izolați. Lumea se uită la voi cu uimire, consternată și ultragiată că vreți să-l reabilitați pe Ion Antonescu, iar pe antisemiți nu-i desființați!”
Din partea asistenței nici o reacție, în afară de cea a unui Israel Singer, secretarul general al Congresului Mondial Evreiesc, și ocazional țuțăr oficial al strâmbăciunii. Aflat la fața locului, acesta, acest Israel, a ridicat un deget dojenitor pe adresa guvernului și a președintelui rostind sibilinic: „Take heed!” Adică, luați aminte, neisprăviților!…
II-Iasi
Discursul nerușinat al obrăzniciunii s-a repetat și la Iași: „Antonescu a fost un criminal, de mâna lui și a altor români de-ai lui au pierit 400.000 de evrei, dintre care numai la Iași, în iunie 1941, peste 20.000!” Și alte bazaconii, adică nelegiuiri!
Numai că de data aceasta, alături de oficialii buhăiți și somnolenți sub chipa trasă pe frunte, se mai aflau de față și câțiva oameni. Nu știu exact cât de mulți! Dar e lucru sigur că măcar un Om a fost de față în acea adunătură de mancurți ai democrației postdecembriste. Iar Omul acela, când spârcăciunea a mai dat o dată din el aceleași nemernicii fetide, Omul acela, adică doamna FELICIA CAPTARU, fie-i numele în veci lăudat, s-a ridicat în picioare, semeață ca o cariatidă, ducând cu vrednicie pe umeri povara demnității de om și de român. Și mi ți l-a pecetluit pe infam, înfierându-l ca pe o vită de pripas: „Minți! Minți! Minți! Tot ce spune gura ta, de spurcăciune, minciună este!"

*FELICIA CAPTARU, avea cam 72-73 de ani si era fica col. Captaru, fostul prefect din timpurile Pogromul de la Iasi/WW2. colonelul nu a scapat de puscariile comuniste fiind judecat si nereabilitat; dupa razboi, a fost judecat de Comisia aliata de control si gasit nevinovat. In 1948, el a fost insa inchis si condamnat la munca silnica pe viata. In 1960 a fost eliberat, dar a fost obligat sa traiasca la domiciliu fortat, in Baragan. A murit in 1964".

https://www.ziaruldeiasi.ro/local/iasi/ziua-neagra-a-evreilor-din-iasi~nie7h

Ela spunea...

Deja predomina " uscaturile"!Doar din gresala mai sunt date sentinte sau hotarari drepte fiindca pe magistrati ii doare in cot daca a facut sau nu dreptate prin actul de justitie.De ce sa-si bata capul daca oricum pe el nu il afecteaza cu nimic daca greseste chiar intentionat.Daca el decide ca noaptea soarele e pe cer asa ramane!Mi-e lehamite si greata sa aud sau sa vad sali de judecata si oameni in roba

Iulian Mareș spunea...

Asta v-a placut, justitia tip La Kilia-n port! ....orice zoaie inghitite numai arginti sa luati!

"Noua inchiziție fusese creată în 2014 printr-un ordin nepublicat, deci secret, al procurorului șef DNA. Și s-a numit „Serviciul pentru Combaterea Corupției din Justiție”. În scurt timp, au fost atinse cifre înspăimântătoare de persoane vizate, judecători și procurori. Iar astăzi paradoxul face că, după ce s-a pus capăt acestui abuz extrem de grav, prin crearea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, atât GRECO cât și Comisia Europeană au fost dezinformate și determinate să solicite desființarea acestei autorități.
După ordinul <> al șefei DNA din 2014, s-a ajuns în scurt timp ca secția aflată în subordinea ei să administreze nu mai puțin de 1443 de dosare penale, în care țintele erau 1962 de judecători și 1459 de procurori. Sunt cifre înspăimântătoare. Dacă ar fi adevărat și dacă respectiva secție nu ar fi fost creat doar în scop de intimidare și șantaj, ar rezulta că întreg sistemul de Justiție se afla în disoluție. Lovit până la rădăcină de flagelul corupției. Că sistemul în sine nu mai avea scăpare. Că trebuia pur și simplu dinamitat și înlocuit cu un nou sistem, crescut de la iarbă. Ceea ce este imposibil. Nici măcar atunci când s-a instalat puterea comunistă, cu toată brutalitatea care a caracterizat-o, nu a fost posibil decât pe parcursul a ani de zile să fie instalați la butoane noi judecători și noi procurori, pentru a înlocui un sistem considerat depășit cu unul considerat nou. Deși la acea dată au fost aduși la instanță judecători fără studii, direct din mediul muncitoresc.
Vă rog să observați din datele furnizate de șefa UNJR proporțile grozăviei. 70% dintre judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție aveau dosare penale pe vremea lui Kovesi. 60% dintre judecătorii Curții de Apel Ploiești. 80% dintre judecătorii Curții de Apel Oradea. 45% dintre judecătorii Curții de Apel București. 40% dintre judecătoriii Curții de Apel Iași. Și așa mai departe. Toți acești magistrați erau anchetați pentru presupuse fapte de mare gravitate, de vreme ce erau încadrate în categoria infracțiunilor de corupție. Mai e interesant să se observe o coincidență. Numărul dosarelor penale ale judecătorilor este sensibil mai mare exact în acele județe, în care s-au manifestat anomalii extem de grave dezvăluite de presă gen Portocală și Onea de la Ploiești. Locurile în care abuzurile procurorilor aveau tendința de a zdrobi orice judecător care încerca să facă dreptate, refuzând să dea curs ilegalităților din dosarele administrate de oamenii doamnei Kovesi."
Adevăratele intenții ale Guvernului PNL, Guvern dirijat de la Cotroceni, sunt de a reveni la sistemul abuziv din perioada Laurei Codruța Kovesi. Deci de a restrânge – și în niciun caz de a lărgi – libertatea procurorilor și judecătorilor de a administra actul de justiție.
Autor: fostul puscarias, Sorin Roșca Stănescu
*"Cunosc din propria experiență justiția din România de dinainte și de după 1990. Coruptă a fost și una și cealaltă, dar infinit mai coruptă este justiția de azi… Nu m-aș mira ca cifrele să corespundă unei realități triste: avem azi cea mai coruptă justiție din istoria României!"

Dan spunea...

@CFI
Din principiu consider ca 90% din informatiile prezentate de mass-media in mediul online sunt informatii false, reinterpretate sau partiale. Ce imi ridica un mare semn de intrebare la informatia din articol este ca obiectul controlului sunt ”vaucherele de vacanta”... este cunoscut ca in MApN nu se acorda aceste vauchere, reglementarea respectiva se materializeaza prin decontarea facturilor, partial sau integral daca nu depsesc valoarea specificata de lege, pentru cazare daca acestea sunt pe numele militarului si din perioada consemnata in OZU ca acesta a fost in concediu.

Gheorghita spunea...

Putem specula ca ar fi o incercare de abatere a atentiei publice sau o actiune de intimidare,razbunare. Pentru domnul Cornellius,iata stirea si aici.

https://www.stiripesurse.ro/perchezitii-de-amploare-la-ministerul-apararii-ciuca-nu-stia-ce-vine-semnalul-de-la-cotroceni-surse_1425074.html

Iosif spunea...

Dle H,
"...indifferent de categoria sociala…."
Asa da.

Cu stima,

Huhu Rezea spunea...

@dan
Iar repeți întrebarea asta?
Pensiile militare în plată nu au o componentă necontributivă. Eventuala impozitare suplimentară sau taxarea se aplică pe întregul cuantum impozabil.
Pensiile militare stabilite până la 31 12 2020 sunt calculate și în puncte de pensie pentru opțiunea din articolul 122.
Restul pensiilor speciale au calculul punctajului contributiv pe decizii.

Leon spunea...

"În loc să primească câte un voucher de vacanță anul acesta, pentru polițiști, militari, funcționarii publici cu statut special din administrația penitenciară și personalul civil din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională se vor deconta vacanțele din România, în limita sumei de 1.450 de lei. Chestiunea e prevăzută de Legea nr. 80/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 90/2017, act publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 276 din 28 martie 2018 și în vigoare de sâmbătă.

"(...) în anul 2018, pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, se decontează serviciile turistice prestate de unități aflate pe teritoriul României, efectuate în perioada concediului de odihnă, în limita valorică prevăzută la art.1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 (adică 1.450 de lei - n.red.)", scrie, mai exact, în legea publicată ieri."(Avocat.net)

Aurel spunea...

@ Dan @IM
Domnilor @Dan, @IM
Eu doar am tras un semnal deoarece nimeni nu a facut referire la fenomen.
Ca sa fiu mai explicit;
Pensiile de pe legea 303/ 2004 se platesc din cate spune legea de la CNPP cu specificarea pe decizie in mod distinct a cuantumului contributiv si contributiei de la buget lucru care se poate face usor si cu pensiile pe L223.
Transferul magistratilor militari prin eventuala eliminare a pensiilor pe L 303/2004 pe L223 /2015 cu recalculare ,ar insemna alimentarea acestor pensii ale magistratilor militari de la bugetul de asig .sociale a mapn,lucru nebenefic pentru militari.
Masurile de diminuare a acestor pensii se vor resfrange negativ si asupra pesiilor peste anumit cuantum din SNApOP.
Atunci se vor vaicari multi si vor acuza in stanga si in dreapta.
Acum inteleg dece militarii sunt perdanti peste tot.
Mult mai interesante pentru multi gainariile cu niste tichete de vacanta facute de niste smenari reclamati de cineva din interior ,duse in sfera politica de niste habauci.
Reclamatie la care procurorii trebuie obligatoriu sa faca cercetari cat timp se incadreaza la infractiuni.

Leon spunea...

https://m.dcnews.ro/ministri-din-guvernul-orban-miscare-periculoasa-masuri-anuntate-pentru-romani_725708.html

Leon spunea...

https://m.dcnews.ro/grefierii-protesteaza-fata-de-modificarea-pensiilor_725717.html

Alex spunea...

Si acest lucru este posibil .Probabil dl.ministru Ciuca chiar avea de gand sa faca ceva.Este si acesta unmod de a spune la revedere.
Vom trai si vom vedea.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Camarazi, @Gheorghita v-a afisat putin mai sus link-ul din Stiri pe surse, si este aproape o copie din National cu controlul de la Ministerul Apararii. @Iulian Mares, asta se intreaba si ei, jurnalistii, cum Ciuca blindat de spioni si securani, cu un Hăpău sluga la mai multi stapani au reusit procurorii sa-i ia ca din oala! Nu se stie daca o sa aflam mai mult de atat, data fiind secretomania si sistemul de secretizare si asupra a ce rezulta prin closetele acestor institutii de forta!

CEZAR spunea...

Daca au FURAT..sa PLATEASCA!
Nu-mi aduc aminte sa fi folosit ..vreun Vow... sau vreo decontare ...!

Călugărul spunea...

Corupție în justiția noastră ? Glumiți nu ? Ce corupție poate fi în mafie ? Mafia in justiție e mai înfricoșătoare ca mafia politică.

Leo spunea...

Dacă procurorii sunt militari , se va clasa dosarul că doară sunt din aceeaşi grupare cu grade MFA. Este tot o MIMĂ că se luptă cu hoţia şi lichelismul din MFA.

Huhu Rezea spunea...

Ai dreptate că pe deciziile de pensie militară se pot trece și punctajele contributive, dar ce te faci că mai bine de jumătate din pensiile militare au cuantumul recalculat/indexat pe L 223/2015 mult mai mic decât cuantumul contributiv, în plată, la valoarea punctului de pensie din anul 2015. Diferența ar fi și mai mare dacă se aduce valoarea punctului de pensie la nivelul anului 2020.
Nu înțeleg de ce tot aduci în atenție riscul transferului pensiilor magistraților militari în sistemul pensiilor militare. Revenirea ar însemna și recalcularea în sistemul pensiilor militare din care au fugit, fiindu-le defavorabil.
Să nu spui că beneficiază de dreptul câștigat.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Corect! QED!

Iulian Mareș spunea...

Și?
Tocmai ce au fost sacrificați pe altarul Justiției de către 300 de Iuda!

Iulian Mareș spunea...

Transhumanța nu se deconta! Primeai hrana rece și megeai pe jos!

Iulian Mareș spunea...

De onoare nici nu poate fi vorba...
Grefierii au fost vânduți! Ca de niște sclavi sau lepădat!

Iulian Mareș spunea...

Dacă unii aveau IC sunt și procurori militari marca DNA.

Iulian Mareș spunea...

Alex,
Avea de gând? Cu termenele alea, aproape cincinale!
Poate când se va pune Premier!

Cezar spunea...

@/m.Al
😂😂😜😜😎😎
Dar nici nu ma calca procurorii
Nb
La capritele mele Nu intrau...cum au intrat in MApN
Eu am caini...nu firma de paza(sic!)

Cezar spunea...

@/ m.Ale
Ce zici daca sapa astia mai adanc si te prinde si pe tine.cu cateva Voucere(ale lui Ifrim..ale mele etc de fapt si cateva decontari tot asa??)
Chiftele iti aduc eu..vinerea
😂😂😂😂😜😜😜

Leon spunea...

Cred ca stiti ca pensiile magistratilor militari, chiar daca sunt calculate cf.L.303/2004, sunt platite de Casele de Pensii Sectoriale ..!

liceu militar Mitica Tocilarul spunea...

Cauta ca exemplu un individ fara pata.Rosca Stanescu a fost turnator dovedit la Securitate.In plac turnatorii?Mie nu.
Ca Parchetul sa-ti initieze dosar trebuie sa ai plangere sau denunt.O exista procuror sau judecator care nu a generat nemultumiri?

Gigi spunea...

@Aurel,a vrut sã spunã cã eventuala trecere a magistraţilor militari la sistemul militar de pensii(l.223),ar face ca bugetul alocat pt.pensiile MapN sã creascã,chiar dacã se vor alege cu pensii mai mici,care,cred eu,nu vor fi sub 10.000 lei în urma recalculãrii cnf.223/2015.
Şi,mai cred eu,cã vor rãmâne cu cuantumul deja câştigat,chiar dacã nu ar mai avea dreptul.Acum,depinde şi cum va fi prevãzut expres în noua prevedere legalã.

BONIFATIE spunea...


D-le I.M.! Ați grăit adevărat cu rușii dar românii cu al său „KGB” le-a dat de mult clasă rușilor. La noi, aceleași categorii, au ajuns, cu o viteză uniform(ă) accelerată, mai repede decât la ruși, mari capitaliști, miniștri, șef de stat etc.
Un coleg pensionar, mare pișcher, când este întrebat cu cine ține, cu rusul sau cu americanul, răspunde: „Cu EL ȚÂN!”. Cel care nu se prinde întreabă: „Cu care el?”
Vedeți că-i sunteți dator lui Vela cu un miel (l-ați numit, ceva mai sus, Velea). Este adevărat că din tastatură era să mă păgubească și pe mine cu un miel, când am tastat Valea, dar (mi)-am revenit în timp util.
Când văd poziția magistraților îmi amintesc de naufragiul Titanicului, când unii îi aruncau pe alții din bărcile salvatoare. Cum or mai putea sta în ședințele de judecată alături de grefieri sau de asistenții judiciari/magistrați asistenți.
Cu sigla # de prin anii 1920 este discutabil pentru că s-au născut în ideea de a stârpi corupția și pe trădători și mai târziu s-au apucat să omoare, de multe ori, fără discernământ, chiar patrioți, figuri reprezentative ale țării. Pe când # de azi este, invocând dreptatea și spiritul civic, într-o goană nebună numai după arginți, un total vax populi, pe principiul la vremuri noi tot noi.

M spunea...

@Iulian Mareș

😁 Și sindicaliștii din poliție sunt gata să facă brânci la câțiva din ai lor! Vă spuneam că am cerut unui lider de sindicat o poziție față de scrisoarea magistraților. Dacă ați urmărit a apărut ceva dar în același timp au completat că și ei sunt gata să îi scoată din lege pe polițiștii din structurile de suport. 😁

Ca să vă completez: Iuda e peste tot, bântuie pământul românesc!

M spunea...

Zicea Huhurez:
mai bine de jumătate din pensiile militare au cuantumul recalculat/indexat pe L 223/2015 mult mai mic decât cuantumul contributiv, în plată, la valoarea punctului de pensie din anul 2015.

De aceea eu tot propun ca principiile L223 să fie folosite ca "safety net". Ceva de genul tabelului cu pensii minime al proiectului lui Ciucă.
Cei care sunt avantajați de contributivitate să poată opta.
S-ar reduce mult numărul celor cu "pensii speciale" (deci și miza politică).

Huhu Rezea spunea...

@Gigi
Ești culmea!
Te citești numai pe d-ta?
Fugi de aici cu dreptul câștigat la pensiile de serviciu!
De ce m-am obosit sa postez deciziile CCR in articolele anterioare? Că sa vi d-ta să spui prostia de mai sus.
Citește și ce spune @Leon despre pensiile magistraților militari.

Iulian Mareș spunea...

Nu o sa vezi...
Ai auzit de "Fond la dispoziție"?
Fără nevoia de a justifica și/sau obligația de a da explicații. 👍🤣😂😜💪

*Constatare: mănânci liftele studențești doar vinerea!
Plus, că ar trebui sa tii post, kiar negru, pt câte ai pe conștiință!

Iulian Mareș spunea...

Oameni nebuni care trăiesc cu un rățoi și fac plângeri cu decupaje din ziare sunt destui!
Se pot și inventa! Cum ai și auzit!
Metehne KGB și bolșevice!

mihaighiba@gmail.com spunea...

Este cineva care a primit drepturi de echipament conform normei nr.4 după trecerea în rezervă,gratuit? Bănuiesc că și aici ar fi probleme!!!

ifrim spunea...

Tizule desantul procurorilor la MApN poate se datoreaza ca răspuns a plângerilor tale .Ori greșesc eu ca nu mai țin minte?Daca se confirma ne-am lins pe bot cu Anexa 2!Bine,probabil căutau și ei un motiv de neaplicare,de tragere de timp ori ce mai coc consilierii pe acolo!

Leon spunea...

Pe 12.02.2018, intr-o emisiune la A3, ministrul Apararii Nationale, M.Fifor spunea ca cea mai mare pensie platita in luna ianuarie 2018, era in cuantum de 34368 lei si apartine unui Magistrat militar, iar in primele 100 de pensii erau:
- 63 de Magistrati militari,
- 2 Detasati in afara ministerului,
- 35 cadre militare.
Cea mai mica pensie era de 379 lei, iar pensia medie de 3300 lei.
In timp ce pensiile militare au fost indexate cu 1,3% in anul 2019 si cu 4,6% in acest an, pensiile magistratilor(militari) au fost actualizate in functie de cresterile salariale brute ale colegilor activi din anul 2018 (25%), 2019( o medie de 20%) si in 2020 ( o medie de 20%)..!
Probabil ca in ianuarie 2020, primele 100 de locuri sunt arondate numai de magistratii militari ( daca sunt atatia magistrati pensionari la MApN..)

Cezar spunea...

Tehnokrak
A primit pantofii de ...carton !

Iulian Mareș spunea...

Domnule B,
#-ul de azi este inca la faza declarații și mitinguri! Dar mâine? Ce va fi?... parcă, ăla nici al lui Caramitru ne-a spus: La pușcărie prin OUG!
Cât despre Vela, mi-am revenit și scriu așa: VALEA!..👍😂🤣😜

Iulian Mareș spunea...

Pe principiul "Femeia te ridică, Femeia te coboară și tot ea te omoară, ministrul Alexandru a făcut reforma în cadrul Ministerului Muncii dând afara liftiera!
Astfel de câteva ori pe zi, Alexandru face un gest, aproape obscen, cu un deget....pe butoane!
Gurile rele spun că avea tatuat 3 trandafiri pe gambă și folosea un suberb parfum marca J.P. Gatier, Skandal!
Orban, având degetul rănit de la corzile mandolinei, nu renunță! La liftieră.... încă! 👍👮😜

Iulian Mareș spunea...

Românii sunt proști!
Aflați și de ce? ...de Mirel Palada, 5 Dan! 😜😂

https://publicnewsfm.ro/2020/01/23/romanii-sunt-prosti-pentru-ca-tin-cu-strainii-si-nu-cu-tara-lor/

*Alții le spun #, neomarxiști ... etc! Eu le-am spus mai simplu, mai neutru, dpv al apartenenței la genuri: 2%!

CEZAR spunea...

Politistii vor curatenie la ei in ograda MG....
Nu cumva seamana la Armata cu LUPTATORII versus Logistica..??

"Sindicaliștii din Poliție i-au dat ministrului Vela cea mai bună soluție pentru eficientizarea MAI, solicitându-i acestuia să-i scoată pe funcționari din rândurile polițiștilor. ”I-am cerut ministrului diferențierea funcțiilor de polițiști care fac muncă de poliție și cei care au doar denimirea și beneficiile. Sunt foarte mulți care nu au nicio legătură cu poliția, cum ar fi tot ce înseamnă funcționarii din Ministerul Afacerilor Interne, funcționarii din toate structurile MAI,de la juridic, financiar, logistic. Ce treabă au cu poliția, cu munca de poliție? Și oamenii ăștia ies la pensie la 47 de ani, pentru că sunt încadrați în grupă specială, deși fac aceeași activitate ca și orice alt funcționar, cresc artificial numărul de polițiști la mia de locuitori. Din punctul meu de vedere, nici nu au bază legală să fie polițiști, pentru că în Legea Poliției scrie clar că polițiști sunt doar cei care îndeplinesc atribuții specifice acestei profesii. Dacă s-ar scoate acești funcționari din rândurile polițiștilor s-ar face niște economii fantastice. Aceștia primesc norma de hrană la nivelul polițiștilor, care este mai mare decât a funcționarilor publici normali, adică 1.110 lei pe lună. Totodată, primesc și norma de echipament, deși nu se îmbracă în polițiști, circa 2.500 de lei pe an, bani care le rămân în buzunare. Iar peste toate acestea, acestor funcționari li se aplică legea pensiilor militare, care înseamnă o pensie aproape dublă decât a funcționarilor publici de la celelalte ministere și agenții, între 4.000 și 10.000 de lei. Asta ar însemna eficientizare pentru Ministerul Afacerilor Interne, că se economisesc bani care ar putea fi folosiți pentru reducerea deficitului de polițiști și pentru dotări cu autoturisme și echipamente”, ne-a declarat Vasile Lincu, președintele Sindicatului Polițiștilor ProLex.

Pensii dublate artificial

Sindicaliștii i-au arătat ministrului de interne că faptul că sumele enorme plătite pentru pensiile polițiștilor au fost și sunt umflate artificial. ”Peste 60% din bugetul MAI merge la salarii, iar 21% merg la pensii. Banii pentru pensii, care se plătesc din bugetul ministerului, reprezintă o treime din bugetul salariilor polițiștilor. Păi cum să nu fie atât de mult, dacă se umflă pensiile artificial, cu salarii de excelență, cu promovări în funcție de conducere înainte de pensionare, cu oameni care nu au făcut în viața lor sâmbete și duminici și în ultimele șase luni au lucrat doar sâmbăta și duminica?! Potrivit reglementărilor, repartizarea se face proporțional, păi cum să vorbim de proporțional când unul face doar sâmbete și duminici timp de șase luni consecutiv? Când am sesizat într-un caz casa de pensii, au zis că nu e treaba lor. La stabilirea pensiei, polițistul își poate alege orice perioadă de șase luni din ultimii 5 ani de activitate și atunci au timp să își aranjeze salarii de excelență și sâmbete și duminici, pentru a avea o pensie foarte mare. Salariul de excelență le asigură 3.000-4.000 de lei în plus la pensie, iar sâmbetele și dumincile, un plus de 1.000 de lei la pensie”, ne-a mai precizat președintele Sindicatului Polițiștilor ProLex, Vasile Lincu."(National).

Gigi spunea...

D-le H,nu sunt deloc culmea,s au mai vãzut minuni,mai ales la d.lor.Vom trãi şi vom vedea!

Ein Stein spunea...

Nu vor doar curatenie, si-au dat seama ca daca nu destructureaza clanurile nu au nicio sansa ca lucrurile sa o ia pe un fagas normal. Din fericire pentru ei au sindicate si mai nou un ministru care a inteles problema si a inceput sa dea in stanga si dreapta in bandele de cumetri si amante.
La armata in schimb e jale mare, s-a umplut de colonele si maioare psiholoage, juriste, contabile, artiste, sportive, de asemenea nici sexul puternic nu s-a lasat mai prejos, unii chiar vor se ne impuste pe toti cu un cartus. Tocmai acesti neaveniti s-au cocotat in varful gramezii si hotarasc soarta armatei. Momentan o restructurare si reprofesionalizare in armata e imposibila, Ciuca spunea cu gurita lui ca stie ca e o problema si nu poate trimite unitatea in misiune externa cu comandantul pentru ca are gradul prea mare, dar nu e nicio graba si o sa faca restructurarea peste 5 ani. Am scris in nenumarare randuri ca recunoasterea ocupatiei de militar, Grupa Majora 0, care este obligatorie, punea ordine cat de cat, insa indaratnicia cu care a fost refuzata de bandele de mafioti trebuia sa ne puna pe ganduri de mult, acum e cam tarziu bandele de contopisti au preluat puterea.
Cu un pic de noroc poate il muta pe Ciuca la alt minister sau il pune pe liber si il aduce pe Vela la armata.
Tot respectul pentru politai.

Ein Stein spunea...

Pentru pensionarii militari e o singura solutie, o noua lege, pensie doar pentru vechimea ca militar si calculata doar din grad, functie, vechime. Atat. Ca la unchiul Sam ca o sti el ceva.

giuliano@gmail.com spunea...

Dlor, mai este ceva de zis? Si prin armata se mai petrec asemenea lucruri, dar la o scara mai mica. Ma refer la salarizare.

M spunea...

Ha, ha, ha! A aflat și cezar (cu literă mică) "noutatea".

Gigi spunea...

Ceea ce spune acest lider de sindicat,am spus eu aici cu 4-5 ani în urmã,ci nu numai.Cum draku sã facã aşa când pe acele posturi sunt încadraţi numai piloşi?
Iar cei din operativ muncesc pânã la pensie,în schimb ãştia îşi permit sã stea pânã îi scoate calculatorul.
Cunosc cazuri,când unii din cei arãtaţi de Licu au câstigat chiar ajutoarele prin 2016,în instanţã,iar când erau în activitate,datoritã funcţiei care o aveau,le bãga strâmbe prin instanţe sã piardã acţiunile.
Dacã ar face lucrul acesta,ministrul de interne,ar fi de felicitat,dar am dubii cã s-ar face,din motivul arãtat mai sus.
Gulerele albe,nu au ce cãuta sã aibã aceleaşi drepturi cu poliţiştii operativi!Sà fie clarà!

Cezar spunea...

Litlle M,
Eu nu sunt din sistemul melitienilor ca tine
Dar totusi ..am sustinut ca duamna Carmen..sa dea tot bugetul la pensii..sic !

Iulian Mareș spunea...

Ca de obicei "copiii" spun lucruri trasnite!
Nu exista Forte Luptatoare fara cele de Logistica! de obicei, in spatele fiecarui soldat muncesc 5-10 logisticieni! Fara ei nu se poate!
*Cursul de logistica operatiilor, semestrul I si II/anul I si II, Dealul Tacaliei (pt cunoscatori)! **Idem in orice armata a lumii!

Iulian Mareș spunea...

Undeva in lume, la granita NATO si UE, in Romania, anul stelar 20202!

Suparata tare, pe un vecin cu care era in proces pt o palma de pamant, o judecatoare a cerut instantei sa puna sekestru si pe mormintele vecinului!
CSM, hai mai repede cu obligatia testarii anuale la psiholog si psihiatru, caci nu mai este de saga!!!!

M spunea...

Si eu am militat pentru diferentierea dintre cei din birouri si cei care executa misiuni.
Iulian Mares insa are dreptate!!!

In plus daca tot ne comparam cu alte state NATO, nicaieri nu se face diferenta dintre unii si altii (ba chiar, spre surprinderea mea, de multe ori cei din birouri sunt mai bine platiti. "Unul care sa traga cu arma gasesc oricand si il pregatesc in 3 luni dar un economist bun, un doctor sau un psiholog bun este greu de gasit." spunea un ofiter de HR dintr-o tara aliata)

CEZAR spunea...

Ca de foarte -
obicei (sic) m-Alul isi apara ..neputinta....si nevoile si ..originea..(sic) !
Da maestre dar fara I.Comanda...solde de nmerit ..si in final VENITURI mai mari ca cei care se pregatesc zilnic si la o adica merg..sa ia GLONTUL IN PIEPTUL de ARAMA!!!
Am vazut in 89
Asa bine se ascund toti ...si isi aduc aminte ca nu sunt forte luptatoare !
In final ..ramai si nemancat..si fara apa si munitii ..ca doar nu vei spera sa -ti aduca Duamna ..colonel cu coc si pantofi cu toc de 15...:D..:D..

M spunea...

"președintele Sindicatului Polițiștilor ProLex, Vasile Lincu"

ProLex este sindicatul vamesilor care mai apoi au adaugat si cativa politisti dar mai ales politia locala.

Seful lor, Lincu, milita ca si politistii locali sa fie inclusi in L223.

Un biet mincinos. "Salariul de excelență le asigură 3.000-4.000 de lei în plus la pensie."
Pai cum? mai Lincule? Cel mai tare salariu de excelenta este de 50% si asta aduce mai putin de 20% la pensie. Daca aduce politistilor 3000 - 4000 atunci inseamna ca au 12.000 - 16.000 de lei pensie.
Sa mori tu?

Iulian Mareș spunea...

M,
Foarte corect...! Din 10 of din comandamente fac oricând cel puțin 9 ofițeri de teren! Invers este dezastru! Parol!
Imaginează-ți-l pe "C": băut cerneală și ros pixul, jucat cărțile și nu citindu-le, făcând un salt "mic" de la planificarea rândului la plantoane la planificarea operației și elaborarea documentelor pt cel puțin 1/3 din teritoriul național; mai sus de pluton nu sare, mai sigur grupă! În skimb are otravă in in , încât dacă se mușcă moare otrăvit, iar dacă pică peste bordul unei ambarcațiuni nu se îneacă pt că îl ține capul la suprafață!

*Cât de prost sa fii să nu înțelegi că fiecare armă/specialitate are rolul ei în angrenaj, ca orice piesă într-un joc de puzzle?

TNT spunea...

Adevarat!

TNT spunea...

Ce e de facut? Cat mai inghitim?

Militar de la 14 ani spunea...

În USA sunt 7 la suport logistic pentru 1 luptător. Când sună alarma vine alături de luptător și logisticul, și medicul, și personalul, și financiarul, și cdc-istul, și bucătarul, și alții...
Asta e o temă falsă. Băsescu a mai făcut așa : tineri vs. pensionari, bugetari vs. privați, chiar subofițeri vs. ofițeri.
PDL-ul reînvie!

TNT spunea...

Aveti perfecta dreptate!

TNT spunea...

👌👍👏

BONIFATIE spunea...


Așa-i! Corectă concluzia d-lui MILITAR în legătură cu petrov.

M spunea...

@Iulian Mareș, @Militar de la 14 ani, @BONIFATIE

Corect! Cum era vorba aia? „Dezbină și stăpânește”

Betivul Petrov nu a murit, doar s-a reinventat si s-a divizat in zeci de mici discipoli!

M spunea...

De ce ne mirăm de magistrați că ne atacă?
Avem 2,6% dintre pensionarii militari (mai ales magistrați și piloți) care depășesc pragul de 10.000 de lei lunar și ne atacăm între noi!

Iulian Mareș spunea...

Dar dacă aveam toți peste 10000? 😂🤔👮
Cine mai scria aici?
Cezar murea anonim! 🤣🖕😜