Un produs Blogger.

luni, februarie 19, 2024

Proiectul HG privind Metodologia de aplicare a legii pensiilor in sistemul public

14 comments

 Publicat pe site-ul Ministerului Muncii

Intregul document poate fi studiat AICI

E. Calculul pensiilor

ART. 49

(1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință.

(2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin. (1) fracțiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.

(3) La stabilirea valorii punctului de referință conform dispozițiilor art. 84 alin. (3) din lege se utilizează rotunjirea matematică.

ART. 50

Punctajul anual al asiguratului se determină prin împarțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic, indiferent de numărul de luni de stagiu de cotizare realizat în anul respectiv.

ART. 51

(1) Pentru perioadele de stagiu de cotizare realizate ulterior intrării în vigoare a legii, punctajul lunar al asiguratului se determină potrivit art. 85 alin. (7) din lege,

prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv.

(2) În situaţia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condiţiile legii se corectează cu raportul dintre cota de contribuţie de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii de către asigurat, din care s-a dedus cota de contribuţie aferentă fondului de pensii administrat privat şi cota de contribuţie prevăzută pentru persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.

ART. 52

Punctajul lunar aferent perioadelor de stagiu de cotizare realizate în baza unui contract de asigurare încheiat conform art. 6 alin. (3) din lege, se calculează prin raportarea venitului lunar asigurat la câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul în care s-a încheiat contractul de asigurare socială.

ART. 53

Numărul total de puncte realizat de asigurat, utilizat la calculul pensiei în sistemul public, se obține din însumarea punctajelor anuale ale acestuia și a numărului de puncte de stabilitate.

ART. 54

(1) Numărul de puncte de stabilitate se acordă pentru stagiul de cotizare contributiv de peste 25 ani contributivi realizați în sistemul public.

(2) Numărul de puncte de stabilitate se acordă și pentru fracțiuni de an, astfel:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani până la 30 ani inclusiv, 0,04167 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00139 puncte pentru fiecare zi;

b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani până la 35 ani inclusiv, 0,06250 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00208 puncte pentru fiecare zi;

c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 ani, 0,08333 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00278 puncte pentru fiecare zi;

(3) Numărul de puncte de stabilitate nu se acordă pentru perioadele de stagiu de cotizare contributiv în care se cumulează pensia din sistemul public sau, după caz, pensia de serviciu acordată în baza unor legi cu caracter special, cu venituri asigurate conform legii.

(4) La calcularea punctajelor anuale, a punctajelor lunare, a numărului de puncte de stabilitate și a numărului total de puncte realizat se utilizează 5 zecimale, prin rotunjire matematică la a 5-a zecimală.

ART. 55

(1) Persoanele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite sau condiţii speciale, beneficiază de un număr suplimentar de puncte, după cum urmează:

a) 0,25 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00833 puncte pentru fiecare zi în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii;

b) 0,50 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,01667 puncte pentru fiecare zi în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit legii.

(2) Pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare contributive în condiții speciale de muncă prevăzute la art. 28 lit. a) și b) din lege se acordă un punct suplimentar pentru fiecare lună, respectiv 0,33333 puncte pentru fiecare zi de stagiu de cotizare contributiv, realizat în aceste condiții.

ART. 56

(1) Persoanele care îndeplinesc condițiile de acordare a pensiei pentru limită de vârstă prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) sau pe cele de la art. 53 din lege beneficiază de 0,50 puncte suplimentare pentru fiecare lună, respectiv 0,01667 puncte suplimentare pentru fiecare zi de stagiu de cotizare contributiv realizat în condiții de handicap, respectiv deficiență vizuală gravă.

(2) Persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile de acordare a pensiei pentru limită de vârstă prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. b) din lege beneficiază de 0,25 puncte suplimentare pentru fiecare lună, respectiv 0,00833 puncte suplimentare pentru fiecare zi de stagiu de cotizare contributiv realizat în condiții de handicap.

ART. 57

La calculul pensiei pentru limită de vârstă, prevăzută la art. 52 alin. (1) din lege, la determinarea numărului total de puncte și a stagiului de cotizare realizat, se valorifică și stagiul de cotizare realizat în baza unui contract de asigurare socială.

14 comentarii:

TITI1526 spunea...

Ce nu s-a observat este faptul ca se calculeaza altfel punctajul lunar:
-L 263/2010 Art. 3 al. l) punctaj lunar - numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea câștigului salarial brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică;
-L 360/2023 Art. 3 al. m) punctaj lunar - numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea câștigului brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
O fi mai bine sau mai rau, inca nu am facut calcule.

Claudiu Marin spunea...

In calculul punctajului lunar si anual nu sunt diferente intre dispozitiile legilor 263/2010 si l 360/2023.
Legea 360 ajusteaza suma punctajelor anuale.

Claudiu Marin spunea...

Intrebare
Mesaje primite

Tran Ion
07:13 (acum 1 oră)
către eu

Oare cum vor fi impozitate, cf. art. 101 (2) Cod fiscal - pe lit. a) sau lit. b), pensiile din sistemul public stabilite/recalculate pe L. 360/2023, cu referire la faptul ca majoritatea, daca nu toate, vor cuprinde cf. art. 3 din lege si:

„i) perioade asimilate - perioadele pentru care nu s-au datorat sau nu s-au plătit contribuții de asigurări sociale considerate prin prezenta lege echivalente stagiului de cotizare în sistemul public de pensii și care se valorifică la stabilirea prestațiilor de asigurări sociale în condițiile prezentei legi, dacă persoana a fost asigurată în sistemul public;

k) perioade necontributive - perioadele recunoscute ca vechime în muncă sau, după caz, ca stagiu de cotizare în baza unor acte normative specifice care vizează anumite categorii de persoane, pentru care nu există obligația plății contribuțiilor de asigurări sociale, dacă persoana a fost asigurată în sistemul public;”

Dar „punctele de stabilitate” acordate conform art. 85 din lege:

(3) Pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi se acordă un număr de puncte de stabilitate astfel:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

Cum vor fi tratate aceste puncte – „stagiu de cotizare contributiv” sau „perioade necontributive”?

Merci

Raspuns
Intrebarea vine din confuzia creata in ultima vreme in legatura cu denumirea de pensii contributive si pensii necontributive.
De la legea nr. 19/2000, pensiile contributive sunt pensiile din sistemul public calculate in puncte de pensie stabilite din raportarea venitului brut/net, din care s-a platit sau trebuia sa se plateasca CAS, la salariul mediu brut pe economie din fiecare an lucrat. Pe atunci erau pensii speciale numai pensiile militare care nu se calculau in puncte de pensie si erau si atunci in totalitte necontributive dupa modul de calcul.
Asadar, pensiile din sistemul public, in afara celor speciale, sunt considerate in totalitate pensii contributive iar cuantumul lor este impozitat cu 10 % din venitul impozabil rezultat dupa deducerea de 2000 lei din cuantumul brut al pensiei.

Dupa implinirea varstei de 65 ani, chiar si beneficiarii de pensii speciale din sistemul public( magistrati, diplomati, etc) au pensiile calculate si in sistemul contributiv, in puncte de pensie, iar daca acest cuantum contributiv depaseste cuantumul necontributiv avut pana la 65 ani, platesc si ei numai 10% din venitul impozabil din pensie. Numai in situatia in care cuantumul contributiv este mai mic decat cel necontributiv, platesc supraimpozitare numai pentru cuantumul necontributiv.
In ambele situatii, pensionarii speciali din sistemul public sunt supraimpozitati mai putin decat pensionarii militari.
Administratorii pensiilor militare, dar si pensionarii militari ciucalati nu vor in ruptul capului ca si pensiile militare sa fie calculate si in puncte de pensie dupa ce beneficiariii lor implinesc varsta standard de pensionare, astfel incat si ei sa fie mai putin supraimpozitati.

Rababoc Raducu spunea...

La aparitia legii nr.19/2000 erau, deja, pensii necontributive, pensiile de serviciu ale magistratilor. Asta inainte de aparitia, ca pensii necontributive, a pensiilor militare de stat prin legea nr.164/2001.

Claudiu Marin spunea...

@Raducu
Da, pensiile speciale pentru magistrati au fost introduse de Valeriu Stoica in anul 1997, au fost desfiintate de Legea nr. 19/2000 si au fost reintroduse prin celebra Decizie nr. 20/2000 a CCR care a declarat neconstitutional articolul din L 19/2000 care le desfiintase.
Pensiile militare sunt pensii speciale inca de la infiintarea lor din timpul lui Cuza. Au fost totdeauna calculate diferit fata de pensiile din sistemul public, chiar si in perioada comunista.

Rababoc Raducu spunea...

Singurele deosebiri intre legea nr.3/1977 (pensiile publice) si decretul nr.241/1977 (pensiile militare de stat) erau la virsta de pensionare. Modul de calculare a pensiilor era absolut identic. Procente regresive din media salariilor lunare din 5 ani consecutivi din ultimii 10 ani de activitate.
Pensiile de serviciu ale magistratilor au iesit din modul de calcul a pensiilor publice (sau militare de stat) prin aplicarea procentului de 80% (cu majorare pentru vechimi mai mari) din veniturile din ultima luna de activitate.

Pater spunea...

ART. 57

La calculul pensiei pentru limită de vârstă, prevăzută la art. 52 alin. (1) din lege, la determinarea numărului total de puncte și a stagiului de cotizare realizat, se valorifică și stagiul de cotizare realizat în baza unui contract de asigurare socială.
- Din acest articol reiese că după ce am ieșit din sistem și am mai lucrat în baza unui contract de muncă și am plătit asigurări sociale beneficiez de puncte și bani evident în plus? Sau pentru partea de " civilie" și pensia suplimentară nu primim nimic în plus? Mulțumesc!

Claudiu Marin spunea...

Tran Ion
spunea

Legea nr. 3/1977 si Decretul nr. 214/1977privind pensiile militare de stat prevedeau absolut aceeasi modalitate/metodologie de determinare a Pensiei integrale pentru munca depusa şi limita de vîrsta, astfel:

Articolul 11- L. 3/1977

(1) Pensia integrală pentru munca depusa şi limita de vîrsta se determina în procente din retributia tarifara, diferenţiate pe transe de retribuţii şi grupe de muncă, stabilite potrivit legii, astfel:


Grupa I de muncă

Grupa II de muncă

Grupa III de muncă

Retribuţia tarifară -lei-

Pensia în procente din retribuţia tarifară

Cuantumul minim al pensiei -lei-

Pensia în procente din retribuţia tarifară

Cuantumul minim al pensiei -lei-

Pensia în procente din retribuţia tarifară

Cuantumul minim al pensiei -lei-

pînă la 1200

85

-

80

-

75

-

1 201 - 1600

80

1020

75

960

70

900

1 601 - 2000

75

1280

70

1200

65

1120

2 001 - 2500

70

1500

65

1400

62

1300

2 501 - 3000

65

1750

62

1625

60

1550

3 001 - 3500

62

1950

60

1860

58

1800

3 501 - 4000

60

2170

58

2100

56

2030

peste 4000

58

2400

56

2320

54

2240Articolul 12 – D. 214/1977:

Pensia de serviciu cu vechime integrală pentru activitatea depusa se determina în procente din retributia tarifara, diferenţiate pe transe de retributie, astfel:Retributia tarifara

Pensia in procente din retributia tarifara

Cuantumul minim al pensiei

- lei -

- lei -

Pina la 1200. 75. -

1201 - 1600. 70. 900

1601 - 2000. 65. 1120

2001 - 2500. 62. 1300

2501 - 300. 60 1550

3001 - 3500. 58 1800

3501 - 4000. 56 2030

peste 4000. 54 2240

Claudiu Marin spunea...

Proiectul HG privind Metodologia de aplicare a legii pensiilor in sistemul public
Mesaje primite

Marian Marin
14:19 (acum 5 ore)
către eu

Bună ziua,

În noua lege "contributivă" se promovează EXACT necontributivitatea!

Art. 54 și art 55 recompensează cu puncte bonus nu pe principiul contribuției ci pe principiul "specialilor". Adică bonusul e stabilit la an, nu la contribuția efectivă. Unul care contribuie ÎN PLUS la un salariu de 10 ori salariul mediu ia tot un punct la fel ca cel care contribuie având drept bază salariul minim pe economie!
Concluzia: cu cât ești mai prost plătit dar stai mai mult la serviciu cu atât beneficiezi mai mult!Ideea o înțeleg:
1. PSD este interesat în primul rând de votanții lor, majoritatea cu salarii sub salariul mediu
2. Ministerul Muncii este interesat de reducerea locurilor de muncă încadrate în condiții speciale sau deosebite sau alte condiții
3. Ministerul Muncii e interesat să muncească românii nă la 65-70 de ani.

Am calculat după noua Metodologie pensia mea "contributivă" și am comparat-o cu legea pensiilor militare respectiv cu legea pensiilor varianta Olguța Vasilescu.
În primul caz am o scădere de 38% iar în cazul al doilea de 33%. Practic punctajul suplimentar dat de grupa de muncă este măcelărit de actuala lege!
(precizez că și după legea nouă am stagiu complet de cotizare dar nu prea multe puncte de "stabilitate" dintr-un motiv foarte simplu: pe vremea când eram activ nu știa nici dracu' că va deveni în era Ciolacu-Ciucă-Drulă atât de important să staaaaaaiiii la serviciu pe post de momâie egipteană!)

Raspuns
Nici d-ta nu ai inteles sau nu vrei sa intelegi diferenta dintre modul de calcul al pensiilor in sistemul public, contributiv, si modul de calcul procentual dintr-o baza de calcul al pensiilor militare si speciale(acestea pana la varsta standard de pensionare).
Si cel care are salariul de 10 ori mai mare decat salariul mediu primeste acelasi numar de puncte de stabilitate daca lucreaza peste 25 de ani , pe langa punctele date de raportul dintre venitul brut si salariul mediu pe economie.
Se pare ca d-ta nu prea ai vechime peste 25 de ani.

M spunea...

Lăsați-mă pe mine că am destui ani ca să iau și ceva puncte de stabilitate. Dar pierd ENORM din cauză că în grupa 1, când aveam solda de 7 ori mai mare decât SMB luam un plus de 3,5 puncte. Acum îmi dă PSD-eaua asta ordinară 0,50 puncte! Adică fix de 7 ori mai puțin! Deci pentru a îmi păstra pensia de acum ar fi trebuit să muncesc 88 de ani! Nu până la 88 de ani! Ci să am 88 de ani de muncă EFECTIVI! Adică să mă pensionez la 109 ani!

Eu făceam o comparație între cele două sisteme privind rezultatul și între legea contributivă actuală și legea contributivă precedentă privind filosofia de recompensare!

Corect ar fi fost ca bonusul să fie tot procentual raportat la contribuție. De aia se numește "contributivitate"! Adică așa cum era pe "legea veche"!
La fel și la grupele de muncă!
Unul care are de 10 ori SMB primește 10 puncte (ale lui) + 0,5 puncte bonus. Adică bonusul e de 5%
Unul care are jumate din SMB primește 0,5 puncte (ale lui) + 0,5 puncte bonus adică bonusul e de 100%. Să fie primit!
Nu mai spun că de-a lungul timpului și cotele de contribuții au fost diferite!

Chiar domnia ta zice: "Si cel care are salariul de 10 ori mai mare decat salariul mediu primeste acelasi numar de puncte de stabilitate".
Păi exact asta înseamnă că nu e contributiv! Cel care are salariul de 10 ori mai mare, plătește de 10 ori mai mult impozit, adică el contribuie de 10 ori mai mult dar primește ACELAȘI număr de puncte de sttabilitate!

OK! Să lăsăm și asta!

Rezolvați chestia asta și votez și eu să trecem pe contributivitate!

Apropo, tot nu ați răspuns: de ce nu promovați trecerea pe contributivitate numai a celor care vor asta? Adică la cerere?

Huhu Rezea spunea...

@M
Aceleasi neintelegeri ale legii ca in urma cu cateva luni.
Nicio pensie contributiva nu este calculata in functie de marimea CAS-ului platit ci in functie de raportul dintre venitul brut din care s-a platit sau trebuia sa se plateasca CAS si salariul mediu pe economie din toti anii in care beneficiarul a lucrat. Asta inseamna calcul contributiv, nu ce vrei d-ta.
Pe d-ta ce te deranjeaza daca pensionarilor militari care ating varsta de 60 de ani li se calculeaza pensia si in puncte de pensie, in plata ramanand cuantumul mai avantajos? Nu te afecteaza cu nimic, dar mori de ciuda ca unii ar primi o pensie mai mare.
Nici atat nu realizezi ca daca ai avea si d-ta pensia calculata contributiv dupa 60 de ani, ai plati mai putin supraimpozitare.

Apostol Mircea spunea...

Aveți dreptate cu privire la calculul pensiei contributive.

CONSTANTIN spunea...

Buna Ziua .Ma numesc Bucataru Constantin,Iasi, oras Podu Iloaiei,pensionar MAI,din 7.12.2011,medical,peste 3o de ani vechime,ordine publica- posturi de politie comunale,cea mai mare parte sef de post.grad Ag.sef principal de politie sau Plut.ad.sef.Vazand cresterile substantiale pe care le vor avea pensionarii din Sistemul public de pensii ,conf.Legii 360/2023,si calculand punctajul pe care il am la iesirea la pensie din MAI,in decembrie 2011 si adaugand punctele de stabilitate,bonus, iese un punctaj de peste 86 punte si imultinand cu VPR,da o pensie mult mai mare decat cea de la MAI,exitand o diferenta de peste 1.000 lei.Va intreb urmatoarele = 1).Daca este posibil si se merita transferul de la MAI in sistemul puiblic de pesnsii ,si 2).Cand va veni ziua aceia de actualizare apensiilor noastre cu cele ale active la gradul si functia acestora.Va multumesc mult si scuze mari,pentru solicitare.

Claudiu Marin spunea...

@Constantin
Potrivit L 223/2015 nu este posibil transferul pensiei militare in sistemul public.
Solutia am expus-o deseori pe acest blog in ultimele luni, respectiv introducerea unui articol in Legea 223/2015 potrivit caruia la atingerea varstei standard de pensionare pentru militari, 60 de ani, pensia militarilor sa fie calculata si in puncte de pensie, ca la celelalte categorii de pensionari speciali,in plata ramanand cuantumul mai avantajos care ar fi platit tot de la bugetul de stat. Ar fi avantajos si pentru ca se reduce astfel si baza supraimpozitare, dar nu vor in ruptul capului ciucalatii si cei carora nu le mai merge mintea.