Un produs Blogger.

miercuri, ianuarie 18, 2017

Proiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului privind grațierea

39 comments
Cine o fi Maiorul cu cămașa mov, blurat?
”În temeiul art. 115 alin. (4)şi alin. (6) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

Art. 1  (1) Se graţiază în întregime pedepsele cu închisoare de până la 5 ani inclusiv precum şi pedepsele cu amendă aplicate de instanţa de judecată.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică indiferent de modalitatea de executare a pedepsei închisorii dispusă de instanţă.
Art. 2 Se graţiază în parte :
a) cu 1/2 pedepsele cu închisoare aplicate persoanelor care au împlinit vârsta de 60 ani, femeilor însărcinate (gravide) sau persoanelor care au întreţinere minori cu vârsta de până la 5 ani;
b) cu 1/2 sau, după caz, cu restul de pedeapsă neexecutat din  pedepsele cu închisoare aplicate persoanelor care, conform expertizei medico-legale emisă de instituţiile abilitate sunt diagnosticate cu boli incurabile în faze terminale;
Art. 3 (1) Prevederile art. 1–2 nu se aplică celor condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite în stare de recidivă şi celor care sunt recidivişti prin condamnări anterioare;
(2) Graţierea este condiţionată de achitarea despăgubirilor la care persoana condamnată a fost obligată prin hotărâre judecătorească definitivă, în termen de 1 an de la punerea în libertate.
(3) Pevederile alin. (2) nu se aplică condamnaţilor pentru care se graţiază potrivit art. 2 lit. a) şi b);
(4) Nu beneficiază de prevederile art.1 cei care au săvârşit următoarele infracţiuni:
A. Infracţiuni reglementate de Codul Penal:
1) infracţiunile contra siguranţei statului prevăzute în art. 155-173 Cod penal anterior şi în art. 394-412 Cod penal în vigoare;
2) infracţiunile de omor prevăzute în art. 174-177 Cod penal anterior şi în art. 188-191 Cod penal în vigoare;
3) vătămare corporală gravă prevăzută de art. 182 Cod penal anterior şi în art. 194 Cod penal în vigoare;
4) lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte prevăzute de art. 183 Cod penal anterior şi în art. 195 cod penal în vigoare;
5) lipsirea de libertate în mod ilegal prevăzute de art. 189 Cod penal anterior şi în art. 205 cod penal în vigoare;
6) violarea de domiciliu prevăzută în art. 192, alin 2 Cod penal anterior şi în art. 224 alin.2 cod penal în vigoare
7) şantajul prevăzut în art. 194 Cod penal anterior şi în art. 207 cod penal în vigoare
8) violul prevăzut de art. 197 Cod penal anterior şi în art. 2018 cod penal în vigoare ;
9) actul sexual cu un minor prevăzut de art. 198 Cod penal anterior alin 2-4 şi în art. 220 alin 2-4 cod penal în vigoare ;
10) agresiunea sexuală prevăzută în art. 219 Cod penal în vigoare
11) corupţia sexuală prevăzută de art. 202 Cod penal anterior şi în art. 221 cod penal în vigoare ;
12) incestul prevăzut de art. 203 Cod penal anterior şi în art. 377 cod penal în vigoare;
13) furtul prevăzut de art. 209 Cod penal anterior şi în art. 229 cod penal în vigoare;
14) tâlhăria prevăzută de art. 211 Cod penal anterior şi în art. 233 – 234 cod penal în vigoare;
15) pirateria prevăzută de art.212 Cod penal anterior şi în art.  235 cod penal în vigoare, precum şi tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei prevăzută de art. 236 cod penal în vigoare;
16) înşelăciunea prevăzută de art 215 alin 2-5 Cod penal anterior şi în art 244-245 cod penal în vigoare;
17) ultrajul prevăzut de art. 239  Cod penal anterior şi în art. 257 cod penal în vigoare;
18) tortura prevăzută de art. 267 1 Cod penal anterior şi în art. 282 cod penal în vigoare;
19) represiunea nedreaptă prevăzută de art. 268 Cod penal anterior şi în art. 283 cod penal în vigoare;
20) evadarea prevăzută de art. 269 Cod penal anterior şi în art. 285 cod penal în vigoare;
21) înlesnirea evadării prevăzută de art. 270 Cod penal anterior şi în art. 286 cod penal în vigoare;
22) părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de ebrietate prevăzută de art. 275 alin. 3 Cod penal anterior şi în art. 331 alin. 3 cod penal în vigoare;
23) neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă prevăzută în art. 329 alin. 2 cod penal în vigoare
24) nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive prevăzută de art. 279 1 Cod penal anterior şi în art. 345 alin 2-4 cod penal în vigoare;
25) falsificarea de monede sau de alte valori prevăzută de art. 282 Cod penal anterior şi în art 310-312 cod penal în vigoare;
26) falsificarea de valori străine prevăzută de art. 284 Cod penal anterior;
27) deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori prevăzută de art. 285 Cod penal anterior şi în art. 314 cod penal în vigoare;
28) luarea de mită prevăzută de art. 254 Cod penal anterior şi cod penal în vigoare;
29) darea de mită prevăzută de art. 255 Cod penal anterior şi  art. 290 cod penal în vigoare;
30) traficul de influenţă prevăzut de art. 257 Cod penal anterior şi art. 291 cod penal în vigoare;
31) cumpărarea de influenţă prevăzut de art. 292 cod penal în vigoare ;
32) nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri prevăzute de art 302 2 alin. 2 Cod penal anterior;
33) relele tratamente aplicate minorului prevăzute de art. 306 Cod penal anterior;
34) traficul de stupefiante prevăzute de art. 312 Cod penal anterior;
35) falsificarea de alimente sau alte produse prevăzute de art. 313 Cod penal anterior şi în art. 357 cod penal în vigoare;
36) proxenetismul prevăzut de art. 329 Cod penal anterior şi în art. 213 cod penal în vigoare;
37) constituirea unui grup infracţional organizat prevăzut de art. 367 cod penal în vigoare;
38) racolarea minorilor în scopuri sexuale prevăzută de art 222 cod penal;
39) sclavia prevăzută de art. 209 cod penal;
40) traficul de persoane prevăzută de  art. 210 cod penal;
41) traficul de minori prevăzută de art. 211 cod penal;
42) folosirea serviciilor unei persoane exploatate prevăzută de art.  216  cod penal ;
43) folosirea prostituţiei infantile prevăzută de art. 216 alin 1 cod penal;
44) pornografia infantilă prevăzută de art. 374 cod penal;
45) fraudele comise prin sistemul informatic şi   de plată electronice prevăzute de art. 249 –             251 cod penal;
46) traficul de migranţi prevăzută de art. 263 cod penal;
47) facilitarea şederii ilegale în România prevăzută de art. 264 cod penal
48) divulgarea informaţiilor secreta de stat prevăzută de art. 303 cod penal;
49) ultrajul judiciar prevăzut de ar. 279 cod penal;
50) cercetarea abuzivă prevăzută de art. 280cod penal.
B. Infracţiuni reglementate de legi speciale:
1. infracţiunile prevăzute în art. 276 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare
2. infracţiunile prevăzute de art. 19-21 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României;
3.  infracţiunile prevăzute la art. 5 alin 1 şi alin 3 din Legea nr. 78 /2000;
4. infracţiunile prevăzute de art 2-8 si art 10-14 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri cu modificările şi completările ulterioare;
5. infracţiunile prevăzute de OUG nr. 105/ 2001 privind frontiera de stat a României cu modificările şi completările ulterioare;
6. infracţiunile prevăzute în Legea nr. 668/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane cu modificările şi completările ulterioare;
7. infracţiunile prevăzute de Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;
8. infracţiunile prevăzute în art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului - Republicată
9. infracţiunile prevăzute de art 43, 44 alin 1, 46 şi 48 din Legea nr. 161/ 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediului de afaceri, prevenirea şi sancţionare corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
10. infracţiunile prevăzute de Legea nr. 191 din 13 mai 2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval, cu modificările şi completările ulterioare
11. infracţiunile prevăzute de art 3-5 şi art. 7 alin 1 din Legea nr. 241/ 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
12. infracţiunile prevăzute de art. 143 alin 2 din Legea nr. 85 /2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
13. infractiunile prevăzute de art. 270 şi 272 din Legea nr. 86/ 2006 privind codul vamal al României, cu modificările ulterioare;
14. infracţiunile prevăzute de Legea nr 39/2003 privind prevenirea criminalităţii organizate;
15. infracţiunile prevăzutede Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive;
Art. 4 -  Amenzile şi celelalte sancţiuni cu caracter administrativ aplicate nu se mai execută în măsura în care nu au fost executate.
Art. 5  (1) În cazul unei eventuale aplicării în mod succesiv a unor dispoziţii de graţiere cu privire la aceeaşi pedeapsă se va lua în considerare numai dispoziţia de graţiere mai favorabilă condamnatului.
(2) Graţierea are efecte şi asupra pedepselor a căror executare este suspendată condiţionat, în acest caz partea din termenul de încercare care reprezintă durata pedepsei pronunţate de instanţă se reduce în mod corespunzător. Dacă suspendarea condiţionată este revocată sau anulată se execută numai partea de pedeapsă rămasă negraţiată.
(3) Graţierea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi măsurilor educative.
(4) Graţierea nu se aplică celor care nu au început executarea pedepsei închisorii deoarece s-au sustras de la executarea acesteia precum şi celor care au început executarea dar ulterior s-au sustras.
(5) Persoanele graţiate care în decurs de trei ani săvârşesc cu intenţie o infracţiune, vor executa, pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infracţiune şi pedeapsa sau restul de pedeapsă rămas neexecutat ca urmare a aplicării prezentei legi.
(6) Nerespectarea condiţiei prevăzute de art 3, alin 2 atrage revocarea graţierii.
Art. 6  Dispoziţiile prezentei ordonaţe de urgenţă se aplică numai faptelor comise până la data de 18.01.2017.
Art.7 Prezenta ordonanţa intra in vigoare la data  de 18.02.2017.”

39 de comentarii:

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Poate ca eu gresesc, dar astazi mi s-a parut ca Iohannis a fost dirijor si Grindeanu dansator! Ma rog, sau a incercat sa para asa ca imagine...
Legea nu e rea. Ca novice, cred ca repara multe inadvertente si greseli, si chiar poate sa faca dreptate in foarte multe cazuri. Nu voi arunca primul piatra, mai ales ca privarea de libertate este una dintre cele mai grele pedepse si nu ma bucura executarea acesteia de catre nimeni.
Daca se recupereaza prejudiciile, nici nu mai conteaza executarea, si ca sa-l tii acolo pe banii poporului ani si ani in sir, iar nu ai facut nimic risipind acesti bani ce pot fi investiti in ceva mai bun. Ma satisface aceasta lege ca fiind salutara si reparatorie, chiar crestineasca si omeneasca!

Huhu Rezea spunea...

De ce se prevede că de gratiere beneficiază doar cei care au comis infracțiuni până la 18 01 2017?
Niște prompteriste spuneau ca asta e dovada că Ordonanța trebuia adoptată astăzi și că... noroc că s-a dus iohannis în guvern.
Nu este logic că infractorii ar comite nenumărate fapte penale în următoarele zile, stiind că pedepsele până la 5 ani se grațiază?
Dacă astăzi s-a făcut public proiectul, doar infractiunile comise pînă astăzi intră sub incidența grațierii.
Acum poate înțeleg și unii urechiști de ce grațierea și amnistia se fac fără a bate toba.

Unknown spunea...

Gratierea e buna. Cu o singura conditie.Sa nu beneficieze de gratiere cei de la care nu s-a recuperat prejudiciu.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Huhu Rezea: E buna tapetarea cu batutul tobei: Daca s-ar bate dinainte, infractorii ar comite infractiuni, stiind ca peste o zi, doua, vor fi absolviti de pedeapsa! Oricum, doar infractorii la prima abatere, pentru ca, de cand e lumea si pamantul, recidivistii nu au beneficiat si nu vor beneficia de clementa legislativa!

avianyc spunea...

Mda,la primă citire fugitiva rezulta că se vor ”elibera” celulele in primul rind de cei condamnati cu suspendare.
Apoi se vor mai goli vreo 20 de celule cu cei peste 60 ani condamnati ”politic” plus 10 celule cu femei gravide neincluse la fapte penale grave, care chiar meritau.
Cu asta s-a rezolvat ,penitenciarele vor corespunde normelor UE.
He,he, Huhurez , Huhurez ........grea politica partidului pentru unii ....... Ce zici ?
Daca îi includea si pe cei bolnavi in stadii terminale ,mai ziceam că .....nu-i trucată !!!!!!

Amoniac spunea...

Pentru a nu se amesteca lucrurile privitoare la Gratiere si Amnistie pot sa va spun ca din punct de vedere tehnico juridic este o mare diferenta,la fel si din punct de vedere a consecintelor juridice. De aceea guvernul a propus doar proiect de gratiere si nu amnistie,exceptand infractiunile prevazute de textul actului normativ. Prin mrmare:
1. Amnistia este o cauză care înlătură răspunderea penală în cazul în care intervine înainte ca o persoană să sufere o condamnare sau executarea pedepsei, dacă intervine după ce o persoană a fost condamnată.

Amnistia înlătură de asemenea şi pedepsele complementare, adică acele pedepse care au însoţit pedeapsa închisorii și a căror executare ar trebui să înceapă după ce pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată (este vorba de interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 din Codul Penal):

a) dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice;

b) dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat;

c) dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii;

d) drepturile părinteşti;

e) dreptul de a fi tutore sau curator.

Amnistia se adoptă doar de Parlament prin lege organică şi are efecte doar în privința infracțiunilor săvârşite până la data la care a intrat în vigoare.

Infracțiunea care a fost amnistiată nu atrage starea de recidivă. Astfel dacă o persoană savârşeşte din nou o infracţiune, ea nu se va afla în stare de recidivă.

2. Gratierea este măsura de clemenţă prin care Preşedintele României sau Parlamentul dispune înlăturarea, în tot sau în parte, a executării pedepsei ori comutarea acesteia într-o pedeapsă mai uşoară.

Este o cauză care înlătura executarea pedepsei, ea nu are efecte asupra pedepselor complementare sau accesorii şi nici asupra răspunderii penale. Astfel dacă o persoană săvârşeşte o infracţiune, împotriva acesteia procesul penal se va declanșa şi se va pronunţa o hotărâre de condamnare, instanţa urmând a constata incidenţa graţierii şi a dispune înlăturarea pedepsei.

Graţierea este două feluri:

– individuală şi se acordă doar de preşedintele României după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă. În cazul graţierii individuale, nu se poate graţia decât pedeapsa rezultantă dintr-un concurs de infracţiuni şi nu are efecte asupra pedepselor complementare

– colectivă – se acordă unui număr nedeterminat de persoane prin lege, de către Parlament pentru condamnări determinate prin cuantumul pedepsei sau prin infracţiunile pentru care au fost pronunţate. Se acordă doar pentru infracţiuni săvârşite înainte de intrarea sa în vigoare. Spre deosebire de graţierea individuală, graţierea colectivă nu privește o rezultantă în cazul concursului de infracţiuni, ci doar fiecare pedeapsă aplicată.

Spre deosebire de amnistie, graţierea nu are ca efect reabilitarea persoanei, iar infracţiunea pentru care a intervenit determină starea de recidivă în cazul în care o persoană mai săvârşeşte o infracţiune, după ce a fost condamnată pentru fapta în legătură cu care s+a diuspus graţierea.

Graţierea colectivă poate fi condiţionată, adică în actul prin care se adoptă, Parlamentul poate prevedea ca şi condiţie ca persoana ce a beneficiat de graţiere să nu mai săvârşească o infracţiune timp de 5 ani. În acest caz, dacă persoana care a beneficiat de graţiere mai săvârşeşte o infracţiune , instanţa va dispune revocarea graţierii şi cumularea aritmetică a pedepsei pentru noua infracţiune cu restul rămas neexecutat din pedeapsa graţiată.

Iulian Mareș spunea...

Huhu
Autistul vrea gratierea pt ca este benefica si pt Carmen, numai ca el vrea fara recuperarea pagubei stabilite legal! Este clar de ce?

avianyc spunea...

@ Dan Ion
Pe mine ma frapeaza determinarea cu care sustin proiectul ”nocturn” desi el are destinatii clare.
Pe linga binecunoscuta teorie expusa de d-voastra, în practica însă spre exemplu gratierea unei condamnari cu suspendare faciliteaza in caz de recidiva ca urmatoarea condamnare sa poata fi tot cu suspendare,adica gratierea elimina obligativitatea condamnarii cu executare in urmatorul proces. Ghici ciupercă ,ce-i aici si pentru cine?
Pe acest proiect încap discutii zile de vara intregi .
Ma asteptam la proiectele de legi clare privind recuperarea prejudiciilor, separarea magistratilor de procurori si transformarea procurorilor in adevarati ”avocati ai acuzarii”.
Si cu procurori in ”avocati ai acuzarii” cu drepturi similare in culegerea de probe ca si ”avocatul apararii” sa vezi justitie. Nu s-ar mai pune nici problema daca avocatul acuzarii are sau nu voie sa ceara probe unor institutii care sunt spaima politicienilor. Vor putea cere probe si documentatii in favoarea acuzarii chiar si serviciilor secrete din Honolulu daca situatia împune nu numai celor romanesti si fara a fi acuzati de colaborare cu nu stiu cine îi poate desconspira ca jmecheri in justitie.

Iulian Mareș spunea...

Avion
Consiliaza-ne si pe noi ca esti mai mintos!
Vreau si va fi fara fals si uz de fals ca sa nu scape Carmen!
Asta e frica lui KWJ! Intelegi mai juristule.....ma si miram sa nu comentezi tu, care insuti esti un izvor de drept!

Iulian Mareș spunea...

Avion
In mai daca nu se face crva ni se va aplica Infrigement! Asa ca taci di sapa...
Cand imblanita de pruna a skimbat coduri prin OUG de ce dracu taceai? Aha...erai in papusoi!

Unknown spunea...

Malaku' plavan ot Sibiu s-a facut mare , acu' e o mandretze de BUHAI !!!!. CUM POOOLA MEA SA TE DUCI TU LA SEDINTZA DE GUVERN SI PM SA AFLE DE LA PAZNICI CA VINE BUHAIU' ?????. Mai zic odata o vorba de prin Sibiu - Sasu' cand e prost , apai ii prost !!!. Alta varianta ar fi - Sasu' care nu-i prost , nu-i sas !!!!. Vorbe din popor !!!.

avianyc spunea...

@ Mares
1. Măi Mareș,tot nu te cumintesti.
Și daca tot nu te cumintesti explica-i tu lui HUhurez ,de ce gratiere doar pentru fapte comise pina la 18.01.2017. Si dece pe furis fara dezbatere publica daca nu dadea Iohan peste ei.
Esti departe si habar nu ai ce si cine sta in spatele acestor manevre. Huhurez stie ceva dar nu pîna la capăt. Daca ai adresa lui poate te lamureste si pe tine pe unde joaca unii........golf.
2. Încearca sa faci diferenta intre un proces civil si unul penal.
Carmen nu a fost acuzata in penal . A fost acuzat secretarul de primarie care prin atrributiuni nu avea voie sa greseasca. Ma opresc aici fiindca după cum vezi si tu motivatiile se fac pe n pagini.
3.Nu stim ce mai prevede legea in legatura cu ajutoarele alea pe care nu le-ai luat dar te sfatuiesc sa nu-ti pierzi timpul pe aici cu afirmatii fara noima si sa te indrepti spre tribunal nu care cumva după trei ani sa intervina termenul de prescriptie daca legea nu prevede altfel si după aceea sa ceri sfaturi pe aici ce-i de facut.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Incet, incet incep sa-mi limpezesc niste ganduri, citindu-i si pe colegi. Iohannis vrea sa se puna pe bune cu Grindeanu pentru a se promova o amnistie care s-o cuprinda si pe nevasta-sa, in cauza penala de fals si uz de fals pentru obtinerea de foloase materiale (casoaie)!

Repet hotarat ca nu ma bucura niciodata acest rau sa-l vad pe cineva la puscarie, Doamne, fereste, chiar familia prezidentiala fiind la mijloc, dar la cat a urlat el la altii facandu-i tiranic penali, impiedicand accederea lui Dragnea la functia de premier, cred ca ar merita o sentinta penala impotriva-i si a nevesti-sii in cazul casoaielor. Deja, am inteles eu, se contureaza formarea unei comisii parlamentare care sa-i verifice obtinerea averii. Sa nu uitam ca el nu a dorit, inca de la inceput, sa se emita o lege a gratierii si amnistierii, devenind astfel tinta urii celor care ar fi beneficiat de asa ceva.


Americanii, prin Trumph, au emis o astfel de lege, dar nu exista stat din lume care sa nu promoveze astfel de legi. Cand rau faci, trebuie sa te gandesti ca rau gasesti. Iohannis actioneaza doar la ce spun altii si rau face. Pana acum a avut doar sfatuitori care l-au coborat in sondaje rau de tot. Daca o tine tot asa, crezand ca e jucator, se va prabusi inainte de termen.

Oricum, dupa ce nu va mai fi presedinte, va avea foarte multe polite de platit, ca si precedesorul sau. Asta numai in cazul cand si Justititiei i se va aduce reparatiile kapitale necesare. Azi ii baga la bulau pe nevinovati, fara probe si doar pe denunturi mincinoase, iar marilor penali favorizati, din politica, li se dau cauze de neurmarire penala pe banda rulanta...

avianyc spunea...

Am scris ieri pe aici pe undeva ca ”este posibil ca eliberat de chingile regulamentelor militare” Coldea s-ar putea sa vorbeasca. Azi intr-un comunicat a confirmat, ”voi fi mai liber si voi putea vorbi”
Grav. Din ”DOUA EPISOADE” gen Ghită juma din borfași sunt cu un picior in puscărie.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Coldea ameninta, din pozitia de civil, cu dezvaluiri. Dar uita ceva: I s-a conditionat trecerea in rezerva si absolvirea de parnaie doar daca-si tine gura. Daca incearca sa dea pe goarna, vom auzi de el ca a disparut subit, ori a avut un accident ciudat, ca ala de la Hexi Farm. N-ar fi rau sa faca doar un singur lucru: Sa dezvaluie cine a initiat prigoana judiciara impotriva oponentilor politici. Raspunsul il putem intui ca Basescu a stat la originea acestor abuzuri, iar Iohannis a continuat aceasta politica, bineanteles ca prin Kovesi. Si mai cred ca-si arata muschiuletii la borcan sa ne arate ca e viu, deocamdata, iar Base si Iohannis sa aiba oaresce insomnii. Coldea nu realizeaza ca, de cand a iesit din sistem, e doar un numar de la mana unui mort cazat la morga!
Atat si nimic altceva. Asa cum de fapt este orice militar trecut in rezerva...

Huhu Rezea spunea...

@avianyk
Dacă ai uitat de dosarul penal al familiei Iohannis, disjuns în 2003, din dosarul secretarului din Porumbacu, până se judecă procesul de revendicare a caselor obținute prin fraudă, ia de citețte aici.

http://www.huhurez.com/2015/11/familia-iohannis-are-inca-din-anul-2003.html

iceparu spunea...

Gresala.mare gresala.polulimea interpreteaza ca vor scapa de puscarie hotii si banditii.toata populimea gandeste ca odata ce acestia vor scapa iar vom avea parte de furturi si talharii.

Huhu Rezea spunea...

Măi, băieți, nu mai irosiți comentariile aiurea, când aveți topic special pentru Binom.
Nu știți să utilizați rubrica Comentarii recente ?

Iulian Mareș spunea...

Huhu
Iti racesti gura cu o " eminenta" ....copie si el de pe site-uri obdcure.
A pierdut o casa prin fals si uz de fals! Sa o spele el pe Carmen si prima soacra!
M-am saturat de juristii...

Amoniac spunea...

Dl avianyk ”gratierea unei condamnari cu suspendare faciliteaza in caz de recidiva ca urmatoarea condamnare sa poata fi tot cu suspendare,adica gratierea elimina obligativitatea condamnarii cu executare in urmatorul proces” Cred ca sunteti in eroare,sau ati gresit cand ati scris,nu exista acesti termeni si nu-mi dau seama de ce practica vorbiti,asta nu inseamna ca nu puteti avea dreptate,lamuritima cu punctul dv de vedere eustiu ca in con cu art 160 cp. graţierea înlătură executarea pedepsei principale, ea nu înlă-
tură condamnarea şi consecinţele condamnării, astfel că o pedeapsă
graţiată produce aceleaşi efecte ca şi o pedeapsă executată.

Unknown spunea...

Umeras poreclit Mar(e)s mai bine intreaba- ti stapanul pe papagalul Olescu de ce cenzureaza la greu ce nu ii convine.Exemplul :I- am spus ca nu toti politistii lucreaza la 8 ore .Chiar eu plecam des in misiune cate o saptamana pe mare sau luni de zile cu nava la Braila. Sulina ( chiar si Grecia) ,etc si nu aveam voie sa parasesc nava .Iar de pe mare ma puteam intoarce pe mal doar inot dupa 8 ore. A cenzurat tot .Scursura asta umana e om ?Se mai da si militar cu onoare desi are obrazul ca scandura.

Huhu Rezea spunea...

@avianyk
Dacă grațierea s-ar aplica și infracțiunilor care se vor comite în zilele următoare, înseamnă că ciobenii din Mărginime vor putea să-ți fure țurcanele din târlă stiind că nu vor putea să execute pedeapsa pentru furt. Acum înțelegi de ce se aplică doar faptelor infracționale comise până astăzi.

Iulian Mareș spunea...

Maximum marti Köveşï este pa!
La revenirea celoe 2 din US se vor skimba multe....inclusiv ambasadorul... ca asteapta altul la rand! Sper sa fie un om de afaceri sau echipa Exon!

Iulian Mareș spunea...

Manz
Vezi? Asta e problema ta! Esti fraier. Ce iti pot face eu? Nu te pot cizela pt ca tu esti o relicva....si esti mitoman si prost crescut pt ca jignesti mereu! Ia nu mai jigni si sa vezi ca vei putea comunica....esti cam tzoparlan...ca base!
Nu te pot ajuta pana nu iti revizuiesti modul de a comunica!
Cand ataci o faci de prost gust si tragi ponoasele!
Oricum.... daca ai stat o saptamana pe mare....ai stat doua-trei saptamani acasa, pt ca navele si ekipajele se roteau!
Deci....mai piano!

avianyc spunea...

@ Huhurez
Era o intrebare de baraj pentru acest Mareș.
@ nu stiam de disjungerea acelui dosar. Stiam doar ca secretarul (om cu fac de drept) a emis în aceeasi cauza doua adeverinte cu mostenitori diferiti si pentru asta a fost condamnat.
E încurcata acolo atita timp cit pe expertiza grafologica se anuleaza un testament pe motiv ca ”nu a fost scris ci doar semnat de persoana in cauza” . Păi poate nu stia scrie. Cîte testamente din astea au fost doar semnate si au trecut prin justitie. Acum se scriu pe calculator.
Regula pe aici cu casele astea a fost precum ca toti care au cîstigat la Alba au pierdut la Brasov.Procesul penal cred eu ca s-a pierdut in negura neregululor facute de secretar.
Nu tin partea nimanui si nu ma intereseaza ,pacat de chiriasii aia la batrinete,. Cit de case sunt niste darapaănaturi pline de igrasie. Existau si pe vremea lui Cuza care a poposit la cineva chiarlinga cea cu banca in drum spre exil.
Parca aveau termen pe undeva pe la Pitesti. Nu ma intereseaza. Imi pare rau de sasii vinduti in epoca si despagubiti cu 70-80000 lei pentru case de case in care apoi au bagat nomenclatura,sefii din militie,secu ,armata. Acum nu le pot intretine si le vind la preturi de 150-200000 Euro. Luna trecuta s-a vindut una ,ceva splendid detinuta de un fost secretar cu probl, economice la judeteana cu 180 000 Euro(îi fac o foto si ti-o trimit ). Nemerniciile astea le stau in git sasilor urmasi ramasi pe aici. Din cauza asta lupta pentru tot ce a fost a lor.

Iulian Mareș spunea...

Avianuk
Te rog sa nu mi te mai adresezi din multople motive, unul din ele si principalul ar fi ca eu exist si tu esti nimeni!
Ai priceput? Este o diferenta specifica intre noi....
Si sa-i spui ma-tii ca nu e cuminte! Pe viitor!
Liber...ca nu stii sa comunici!

avianyc spunea...

@ Dan Ion
Domnule Dan era vorba despre efectul gratierii unei pedepse in executare in caz de recidivă.
Sunt multi care sunt in executarea unei condamnari cu suspendare in timp ce au pe rolul instantei un alt dosar in alta cauza de infractiune.În acest caz gratierea primei condamnari primite faciliteaza o alta condamnare cu suspendare si în al doilea dosar inlaturind astfel efectele recidivei (adică condamnarea cu executare).

Huhu Rezea spunea...

Grațierea pedepsei nu înlătură recidiva sau starea de recidivă. Doar amnistia faptei penale înlătura recidiva.

avianyc spunea...

@ Huhurez
Eu ma refeream la faptul ca in caz de gratiere recidiva postcondamnatorie (recidiva mare) si recidiva postexecutorie pot duce la fenomenul recondamnarii tot cu suspendare si nu cu executare.

Unknown spunea...

Mares( umeras inutil) eu eu nu jignesc niciodata fac doar constatari.Ca ele supara e altceva.

Iulian Mareș spunea...

Coldea
Tu, mai intai, sa te analizezi si jignesti pe tine...te!
Nu vezi si nici nu constati ca starnesti animozitati pe ambele bloguri!
Ce drak ma incurc eu cu toti distrusii!
Ahh...pt ca tot rageai ca ai pensi mica, iesind la pensie in 2014....ia fii putin lucid si scrie netul!
Ca sa nu mai plangi precum calul in soare....de mila amarastenilor!

Unknown spunea...

Umeras poreclit Mar(e)s . Nu toti pot fi ca tine lingatori( in zonele rusinoase ale corpului),si turnatori profesionisti.Numai tu puteai sa-l lingi pe Olescu pana la orgasm sustinind ca esti mare fan al congelatului Mihai( pentru a nu fi cenzurat de papagalul ala usor de manipulat).Gretos personaj mai esti tov. umeras inutil crezand ca daca il prostesti pe Olescu ne poti manipula pe toti .Atat ca nu pierd tinpul cu rame.

Iulian Mareș spunea...

Comandorului de salupa
Starea ta de prost este obligatoriu continua, sau mai ai si momente de luciditate?
Cum sa fii nerodule cdor pe o salupa cu 4-5 subordonati?
Te-ai intrebat cumva de ce nu te inghite nimeni pe 2 bloguri?
Ai mintit ca un porc....ca ai pensie de kk, dar tu esti pensionat in 2011!
Oamenilor le este sila sa intre in conflict cu tine si te considera nebun....
Daca iubesc eu monarhia....este normal ca tu sa ma jignesti?
Nici nu meriti mai multe cuvinte....toti subordonatii mei ma suna si acum....pe tine cine?
Satelitii?

Unknown spunea...

Umeras ''Salupa '' aia era de fapt VM si aveam peste 30 de subordonati si 5 UL .Esti prea blegoman amaratule ( intelectual) si se vede ca nu degeaba ti se zice umeras inutil.Si nu am iesit la pensie in 2011.Si cine ma suna nu treaba ta umerasule.

Iulian Mareș spunea...

Acum esti si Aledea?
Dar psihopat nu esti?
Individ cu sex incert.....salupa ta, de la Garda de Coasta a Pol. Frontiera, are UL?...unitati de lupta?.....daca da, tu erai la arme sub apa!.....si 30 oameni?
Porecle nu am avut nici in copilarie......, dar, in cazul tau, pe langa faptul ca tu singur ti le atribui, aici si dincolo ai fost catalogat cu: skizofrenic, ciudat, nebun, tampitel, mincinos,
De atatea minciuni nici nu mai poti tine evidenta!
Tu, cu mana ta, dar fara creier, ai scris ca ai iesit la pensie in 2014, fapt ce nu este in concordanta cu ragetele tale ca ai pensie fff mica!
Dar, mai stiu, poate atunci te-au dat afara.....in 2011 si in 2014 ai avut si tu drept de pensie?
Scara, ce mai face?....

Unknown spunea...

Huhurez de ce cenzurezi dar ii permiti umerasului inutil sa jigneasca ?

Huhu Rezea spunea...

@călugăre
Jurai pe Evanghelia de la mânăstire că nu ești tu @Dan Aldea, ala care anul trecut spunea prostii despre acest blog pe Potecarul.
Când comentezi pe lângă subiect, uneori xenofob și jignitor, nu te public.
Nu vreau ca din din cauza ta și a altora să aibă cenzorii motiv să-mi suspende blogul. Ești cumva pe mână cu ei?

Unknown spunea...

Huhurez .EU nu te-am jignit niciodata ba din contra ti- am facut reclama si pe face buci.DAR VAD CA LU umeras inutil ii permiti sa jigneasca pe oricine desi te-a amenintat cu ''organele"" de multe ori .Il crezi superior pe ratatul ala de la esalon ? Incep sa inteleg ca locul meu nu e aici .Sa fi sanatos.Ca sa nu ai probleme o sa intru mai rar.O zi buna.

mirelamarinescu@917 spunea...

NU VA MAISFADITI ,CA pampalaul de iohanis ARE DE DUS LA CAP PENTRU CE A FOST IMPLANTAZ IN TARA ASTA , aresarcina de afara sa fim saraci si nu uitatica se aduna PUTIN cu americanull sa vedem cui ne lasa Chestia asta ci gratierea este un motiv sa se desfasoare lovitura devstat