Un produs Blogger.

sâmbătă, ianuarie 07, 2017

OUG nr. 2/2017 privind majorarea valorii punctului de pensie

61 comments
Ordonanța s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 16/ 06 01 2017. Vezi AICI(după deschiderea paginii MO, dați încă o dată click în bara de sus)

Majorarea nu vizează pensiile militare. 
Majorarea vizează doar partea contributivă a pensiilor speciale.


In același MO găsiți și OUG nr. 3/2017 cu  modificările  fiscale dispuse de noul Guvern

Extras din OUG nr. 2/2017

Art. 2 - (1) Începând cu data de 1 iulie 2017, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, valoarea punctului de pensie, stabilit potrivit art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016,  se majorează cu 9% și este de 1000 lei. 
(2) Începând cu 01 martie 2017, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzut de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, este de 520 lei

OUG. nr.2/2017
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin, (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, începând cu data de 1 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizaţiile de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017.
(2) Începând cu data de 1 februarie 2017, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut de care beneficiază personalul prevăzut la alin, (1) se majorează cu acelaşi procent de 20%, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii,
(3) Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (2) personalul prevăzut la alin. (4), personalul care ocupă funcţii de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţilor publice locale, respectiv primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, precum şi personalul prevăzut în anexele nr. 1, 2 şi 21 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016, începând cu data de 1 februarie 2017, pentru personalul din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora, care ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr. IV Familia ocupaţională defuncţii bugetare „Cultură” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul I, litera b), cuantumul brut al salariilor de bază se majorează cu 50% faţă de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017.
(5) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (4) se majorează cu 50% faţă de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Art. 2. - (1) Începând cu dată de 1 iulie 2017, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea punctului de pensie, stabilit potrivit art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016, se majorează cu 9% şi este de 1.000 lei.
(2) Începând cu 1 martie 2017, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, este de 520 lei.
Art. 3. - Alineatele (2) şi (3) ale articolului 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.
(3) La finele exerciţiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată neutilizate pentru plata obligaţiilor prevăzute la alin. (1) care depăşesc procentul de 90% din totalul plăţilor efectuate se restituie la bugetul de stat.”
Art. 4. - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 205, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în tot cursul anului calendaristic, studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, beneficiază de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.”
2. La articolul 223, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (91) şi (92), cu următorul cuprins:
„(91) Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor este de 201 lei/lună/pe perioada derulării activităţilor didactice/student de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii.
(92) Modificarea cuantumului prevăzut la alin. (91) se face prin hotărâre a Guvernului.”
Art. 5. - După alineatul (8) al articolului III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:
„(81) Numărul maxim de posturi al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, stabilit potrivit pct. 1 din anexă, se revizuieşte anual de către prefect conform alin. (8), numai în cazul în care numărul maxim de posturi, rezultat ca urmare a creşterii numărului de locuitori, este mai mare decât cel stabilit în anul anterior.”

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

61 de comentarii:

Unknown spunea...

Majorarea ? sau indexarea?

Huhu Rezea spunea...

La valoarea punctului de pensie indexată cu 5,25%, de la 01 01 2017, prin OUG nr. 99/2016, se adaugă, începând cu 01 07 2017, majorarea de 9%, prevăzută de OUG nr.2/2017, astfel că, valoarea punctului de pensie pentru pensiile din sistemul public ajunge la 1000 lei

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Exista aici, un postac cu studii.... si juridice! Pe langa cele tehnice!
In aceasta situatie, el beneficiaza de majorarea de 9% × 2 a punctului de pensie?
Asa ar fi normal!.....astfel ar scie mai putin si mai concentrat!
As fi bucuros pt el!...sper sa i se aplice si indexarea de 5,25% × 2!......Ca sa nu mai filozofeze .....ca m-a plictisit deja, acest Nae Contra!!!

Unknown spunea...

OK sa aud ce vor face cu cadre militre pensionati in 2016 cu grad de capitan vechime cumulata , 1100 r.Astora li s-a furat un drept castigat cu legea 223 pe care au nenorocit-o cu oug 57 art 40 si cu acel mod de calcul proportional Ce zice dl nou ministru al MAPN ? o femeie de serviciu de la parlament ce pennsie are?

Unknown spunea...

Puteti sa dati un exemolu de eliminarea cas ? o pensie militara

Iulian Mareș spunea...

Mirabela,
La brutul pensiei scazi 1052 lei si aplici 16%. Asta pt ianuarie

Huhu Rezea spunea...

"Mares
Pentru ianuarie 2017 scazi din brut mai intâi valoarea CASS de 5,5% din brut-918 lei
Din rest deduci 1100 lei şi apoi calculezi impozitul de 16%.

avianyc spunea...

@ Mares
Din 01 02 2017 se aplica pensie in plata indexata cu 5,25% -2000 = a
a x 16% = impozit
pensie bruta la 01.02 2017 -impozit = pensie neta in plata.

pt ianuarie
Pensie la 01.01.2017 - 917,5 = b
b x 5.5% = CASS
Pensie la 01.02 2017 - CASS = venit impozabil
(Venit impozabil -1100) x16% = impozit
Retineri =CASS+impozit
Pensie in plata = pensie bruta la 01.02 2017 - retineri.

avianyc spunea...

2Mareș
Ha,ha ,ha
Du-te ....pina .......stii tu ........mutu cu iapa.
Halal de etalon/esalon superior !!!!!!! Indrumator de subordonati.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Mirabela...dorea sa afle un exemplu cu eliminarea cass si eu am scris pe scurt!
Ca am gresit in explicatii este corect! Trebuia sa scriu 2000 lei si sa specific ca va fi incepand cu februarie!

Av...nyk
Asa cum jignesti tu asa au facut-o toti maimutoii tai din zona, ajunsi in capitala...boc, rus, secretarul de stat de la fi-biris, kwj, blaga, vos-paul, apostol...etc.
Aveti in gene un iz de superioritate afisata, de joasa factura! Ceva va leaga la creieri...si nu numai aroganta!

Iulian Mareș spunea...

Avyonykk,
Ca sa te vezi in oglinda si sa nu mai corectezi pe altii, care mai fac greseli, incercand sa scrie pe scurt, nu romane fluviu, ca tine......ai in link-ul de mai jos insasi esenta contradictiilor si superficialitatii din tine.....citeste-ti doar primele 10-12 comentarii, care te si caracterizeaza:

http://www.huhurez.com/2014/10/numarul-platitorilor-de-cas-depasit.html

PS- ah, da ....nu terminasesi dreptul si politehnia! Mai ramasese cate o aripa de dat cu var!
....si nu este numai din cauza ochelarilor "liberalule", ci din intelegerea unor lucruri doar subiectiv! Daca nu jigneai....avocat tehnic ramaneai!

Anonim spunea...

Intrebare: pensiile nerecalculate si care au in ultima decizie tot legea 263 se majoreaza tot punctul de pensie cum s-a facut si in 01.01.2016?

Ela spunea...

in cazul in care se majoreaza salariile militarilor,pensionarii militari vor beneficia si ei de o majorare de 50% din procentul activilor?

Huhu Rezea spunea...

@alpacin
Potrivit art. 109 și 110 din Legea 223 toate pensiile militarilor aflate în plată la 01 01 2016 au devenit din oficiu pensii militare.
Nu mai urmează regimul juridic reglementat de L 263/2010
Indexarea pensiilor militare în anul 2016 s-a făcut printr-o prevedere distinctă a OUG 57/2015
Chiar și OUG 99/2016 reglementează separat, pentru 2017, majorarea valorii punctului de pensie pentru civili și majorarea pensiilor militare.
Ca urmare, majorarea valorii punctului de pensie cu 9%, începând cu iulie 2017, nu privește pensiile militare, nici pe cele calculate/recalculate potrivit L 223 și nici pe cele încă nerecalculate.

Anonim spunea...

HUHUREZ, multumesc

avianyc spunea...

@ Mares
Daca ti îi dai prin prisma gradului si marii tale fonctii explicatiune lui pretenul tau Olescu care-i semnificatia termenilor ”indexare” si ”majorare” in formulare juridica promit ca te iert de toata nestiinta manifestata de-a lungul a juma de secol.
Daca ne mai lamuresti si de ce tehno si CSP dupa ei, au folosit in formulare in OG 99 si comunicatul CSP termenul de ”SE MAJOREAZA” cf art 59(1)????? din L 223 si nu termenul ”SE INDEXEAZA” cf art 59(1) ma angajez ca nu mai scot un cuvint doar iti aduc osanale cu orice ocaziune.

Anonim spunea...

Inca o intrebare si nu va mai deranjez. In M25, in tabelul sau fisa fiscala ( daca pot sa ii zic asa), a doua rubrica este : functia transpusa/echivalenta;in deciziile de recalculare aceasta rubrica dispare; intrebare : sa inteleg ca echivalarile de functii se fac la secret sau nu se mai fac decat actualizarile de coeficienti?

Huhu Rezea spunea...

@Ela
In cazul în care din luna iunie-iulie intră în vigoare noua lege a salarizării bugetarilor, ne vom afla în situația actualizării pensiilor militare, reglementată de art. 60. Intreaga creștere a soldelor de funcție și grad, nu numai 50%, intră și în baza de calcul a pensiilor militare și se reface întregul calcul potrivit art. 29, 30 și 108 al L 223 și art. 11 al L 80/1995

Unknown spunea...

OHOOO ,chiar asa ? credeti ca apuca DRAGNEA sa faca si asta? nu il saboteaza nenorocitii aialalti ,IOHANIS moare de frica ca o sa ii ia locul DRAGNEA .Daca dragnea reuseste,prin guvernul acesta ca pana in iulie sa faca acea salRIZARE UNITARA, PSD va guverna mult si bine .......de nu e vai si amar

Stefan spunea...

Buna dnul HUhu.O intrebare;Vechime cumulata-44 ani(cu 12 ani civili)PS-9% OMM 10%-Procent pensie 85%.65% plus 19% e 84%.Nu mi-a decat 1% peste 25 de ani.E corect????Multumesc anticipat!Fac contestatie?

avianyc spunea...

@ Huhurez
Avem lină țurcana bunătate excedent. Ca vecini vă oferim și vouă o indexare la kg.Transport gratuit.

Unknown spunea...

Au si inceput limbararii sa conteste la cccr , asa cum am spus SABOTAJE

Gigi spunea...

Vad ca nu cadeti la pace privind
INDEXAREvsACTUALIZARE.
INDEXARE=100%,cu inflatie + 50% din cresterea salarului mediu brut pe economie.
Chiar daca inflatia este negativa si se aplca numai varianta cu 50% din smbe,tot indexare se numeste.

Actualizare=Este atunci cand se maresc soldele la activi cu un anumit procent,(soldele de grad si functie).
Militarii,nu mai au treaba cu punctul de pensie.
Noi,avem doua variante sa ne creasca pensiile:Indexare si/sau Actualizare,dupa cum am aratat mai sus.
Intr-un an calendaristic nu putem beneficia si de indexare,respecti actualizare. Se va opera varianta cea mai buna,daca in cursul anului respectiv avem si indexare si actualizare.

Huhu Rezea spunea...

@Stefan
Bănuiesc după OMM că ați trecut, cândva, în rezervă fără drept de pensie și acum v-ați pensionat potrivit art. 19 din Legea 223. Procentul de pensie vi se calculează proporțional cu vechimea în serviciu din 65% , nu prin scădere, potrivit modificării pe care OUG 57 a adus-o art. 29 alin.(3). Probabil ați avut o vechime în serviciu între 15-20 ani.

Huhu Rezea spunea...

@Gigi
Cu alte cuvinte, indexarea cu 5,25% finnd deja înfăptuită, actualizarea de după aplicarea legii salarizarii „va înghiți” indexarea, dacă este mai mare de 5,25%. Dacă actualizarea ar fi mai mică de 5,25% ar rămâne în plată cuantumul indexat.
In același an, indexarea și actualizarea nu se adună, se regularizează.

avianyc spunea...

@ Gigi
Discutia era pe baza comunicatului dat de CSP care a folosit termenul de majorare cf art 59 in loc de indexare cf art59 la fel ca tehnocratii in OG 99.
@ Huhurez
Deci nu cumperi lînă de țurcană clasa energetica A++++ ? Bine ,iarna-i grea ,stocul limitat.

avianyc spunea...

Punerea in aplicare a legii salarizarii va ridica mari probleme guvernului pe buget daca salarizarea va fi pe crestere consistenta, chiar si etapizata.
In primul rînd va creste salariul mediu brut pe economie care aduce imediat obligatii pentru;
-cresterea punctului de pensie si majorarea tuturor pensiilor civile
-actualizarea pensiilor militare functie de noii coeficienti de salarizare stabiliti in lege
La toate acestea se mai adauga cresterea corespunzator legii a tuturor salariilor din bugetar.
Intuiți cum va fi legea ca sa poata fi suportata de buget? Pe cresteri salariale consistente sau la valori apropiate salariilor de acum ?
Sau aici va fi blocajul guvernului actual ?

mosmartin16 spunea...

Cu scuze - Huhu - ce treaba avem noi cu punctul de pensie, daca din februarie se elimina CASS pentru toti pensionarii !!! ( n.n.- conform Legii aprobate - recent - de Camera Deputatilor ) !!! O duminica frumoasa !

kostas spunea...

Ce este atat de greu? De la 01.01.2017 se mai da un plus la pensie de 5.25% din brut, CASS si impozitul raman la fel, adica 5,55%, respectiv 16%. De la 01.02.2017 tot ce scrie in talon CASS se desfiinteaza si suma respectiva intra in pensia neta, iar impozitul de 16% se plateste numai pentru suma din pensie ce depaseste 2000 lei.De la 01.07.2017 punctul de pensie o sa fie 1000 lei, pentru pensiile civile, noi avem pensii militare, noi nu mai avem pensiile calculate pe puncte, deci noi nu o sa luam nimic. De la 01.01.2018 este vorba, ca impozitul pe care il platim de 16% sa devina 10% pentru ceea ce depaseste 2000 lei.

Gigi spunea...

Corect!Dle admin Huhurez.

Huhu Rezea spunea...

@avianyk
De ce să cumpărăm țurcane? Ungurence sunt și pe la noi, dar sunt mult mai bine crescute.
@martin
Asta spuneam și eu, răspunzând la câteva întrebări. Unii camarazi cred că pensiile nerecalculate, încă, nu sunt pensii militare.
@kostas
Corect!

Unknown spunea...

Ar fi mai bine sa vedeti ce faceti cu aia de al lui salvati pe masa si pe aia de o cheama TURCAN sou PUTAN de la PNL ca se pun pe hartuiala .Zic ca fac guvern din umbra,nenorocitii, ca sa vada ei daca DRAGNEA si ai lui nu duce tara de rapa ,facand asa de multe pentru popor Astia ori sant nebuni ,ori isi sapa pe vecie sansa de a mai guverna vreodata .Asa ca ar trebuii sa faca ceva si rezervistii nostri sa le mai astupe gura aia spurcata.

Huhu Rezea spunea...

@mirabela
Lasă d-nă opoziția să-și joace rolul oricărei opoziții. Alături de presa independentă, și opoziția politică este câinele de pază al democrației.
Trebuie lăsați să vorbească și cei din opoziție, chiar dacă vor pieri pe limba lor.

Stefan spunea...

@Huhurezea
Data trecerii in rezerva cu pensie militara15.06.2001.Vechime efectiva realizata 34 ani plus 11civilie;45 de ani.Scuze de deranj si multumesc.

Iulian Mareș spunea...

Avocatului tehnic
Lasa incercarile ironice in grija celor care stiu sa le faca si nu le confunda cu bascalia ta ieftina!
Daca ai nelamuriri iti recomand sa te adrezi sefului CSP si prin mail si vei primi lamuriri.
Eu asa am facut si in maximum o saptamana am primit raspuns!
In rest....sunt opinii personale!

Huhu Rezea spunea...

@Stefan
Acum înțeleg că ați primit decizia de recalculare.
V-au valorificat întreaga vechime cumulată de 44 ani și numai un procent din cele 9 ale pensiei suplimentare... ce vi se cuvenea.
Prin plafonarea abuzivă a procentului de pensie la 85% din baza de calcul, inclusiv PS, introdusă prin OUG 57/2015 în articolul 30 al Legii 223/2015, ați pierdut 8 procente cu titlul de pensie suplimentară, pentru care ați plătit contribuție mai mult de 25 de ani.
Așa cum am scris de nenumărate ori pe acest blog, pentru acest motiv eu aș contesta pentru a putea ridica în instanța excepția de neconstituționalitate a art. 30 al L 223/2015, reformulat prin OUG 57/2015.

mosmartin16 spunea...

Huhu, exceptia de neconstitutionalitate o stabileste Curtea Constitutionala , nu instanta de judecata ! O seara buna !

Huhu Rezea spunea...

@mosmartin
Vrei să fii malițios, dar faci o intervenție de parcă acum citești prima data acest blog.
Evident că CCR decide asupra constituționalității art. 30, dar singura care poate sesiza CCR-ul este instanța care admite excepția de neconstituționalitate ridicată de contestatorul unei decizii de pensie.

Iulian Mareș spunea...

Unui Sorosist avocat aerian
Exact ca-n bancul Erevanului cu Serioja care nu a castigat o Volga ci i s-a furat bicicleta la birt, mai ieri propaga pe virtual ca purcica Dragu a lasat in cont 10 mld lei, iar azi aflam ca da, este vorba de aceasta suma, numai ca ea este lipsa, pe langa cei 15mld lasati de Ponta si confirmati de bondoaca, ce voia sa muncim pe 2 lei!
Cam asa cu propaganda lui...are picioare scurte ca si boafa aia ce voia sa mancam radacini!
Huhu,
Crezi ca va raspunde, aeronicul? ..... asta ca sa stii rolul... si pe aici, al unora!

Unknown spunea...

DLE HH eu ii las sa vorbeasca -opozitia - dar astia urla a paguba ,opozitie la ce? adica reclama la ccr ca guvernul se grabeste prin HG sa introduca mai repede niste beneficii pentru popor? DA sa faca opozitie si sa intrebe decenu se discuta si despre pensiile militarilor .alea ciuntite ,acelea care sant sub salariul minim pe economie stabilite prin siluirea unei legi , dece nu intreaba si despre pensiile de urmasi militare .Stiti ca pensiile de urmasi la magistrati au alt coeficieent de aplicare? O sa spuneti ca pnsia militara a fost mica la un numar mic de ani ,dar poate ca acel nr mic de ani a au fost mult mai grei in comparatie cu cei 25 sau 30 lucrati la servicul personal al MAPN .ASA ca dempcratia asta cu pus bete in roate de opozitie nu este cea care trebuie .Va place cum urla madam TURCAN? MIE NU .

avianyc spunea...

@ Mareș
A3 și ghita tv au și momente bune. Mai nou însă sunt setate și pe informare dar și pe informații "bombă "de dezinformare.
Un exemplu evident din Seara de Anul Nou cind se exhibitionau din greu informând populația și făcând analize cu toți analiștii de casa cum vinde Iohan tara la revelionul pe care-l face cu consulul Austriei la Cisnădie.
Și dai și dai și trocaie din greu pina când cineva i -a desteptat punând pe fb poze și filmulețe cu președintele făcând revelionul la Bilea lac.
După ce au luat apa -n gura tv lui ghita și a doua zi prezenta aceleași știri.
Probabil că dacă Basanau va reuși să coalizeze toată penalimea în jurul lui împotriva sistemului ticăloșit pe care la creat atunci îl vor pune președinte La A3 și invitat de mult timp permanent ca sa le facă audienta. Probabil prin aceste aparitii a reușit să capteze votanți și să ne mai mănânce zilele patru ani.
Asa că nu înghiți nemestecat orice. Așteaptă inf oficială din gura primului și apoi da pe trompetă.

avianyc spunea...

PS
Mareș , poate de la cele două tv o sa inghiti și știrea de doau zile precum că M justiție o cheamă la raport pe Kodruta alături de proc general. Mulți neștiutori așa cred numai că M justiției nu are voie să abordeze cu acești invitați decât probleme administrative și nicidecum probleme în sarcina CSM.
Poate pricepi și tu că oamenii îi mai și înjură pe site-urile lor pe lingă laude pentru inf corecte.

Iulian Mareș spunea...

Eu am facut revelionul la Balea.....ceea ce crezi tu nu este real! A fost inainte....pricepi? Imagini, deh!
Dar scrisoarea, in care un CEO i se adresa cu "va atrag atentia", nu te-a deranjat?
Nu ma intereseaza televiziunile numite, prefer serialul "Justitie militara"!
Anuntul celor 10 mld lei este oficial, facut de Dragnea!....ca tie nu-ti convine, este altceva!
Exista o lege de organizare si functionare a M. justitiei, dar nu face obiectul meu de interes....oricum, daca tie sintagma "in subordinea ministrului" nu-ti spune nimic, eu ce sa-ti mai zic?
Nu cred ca procurorii sunt magistrati, ci doar avovatii statului, ramane de vazut in cate democratii este asa, ca la noi!....la altii se fac alegeri, nu numiri pt functiile de conducere din parchete, inclusiv pt Procurorul general!
Eu stiu bine ca sunt multi care-l si injura pe Dragnea, din varii motive: ca nu ke da nai mult, ca de ce nu le da si sambata, ca a castigat alegerile....etc! Multi frumosi si liberi, dar si fara bac!
Acum, pt mine conteaza mai putin sub ce steag lupti tu, ci sa nu dezinfirnezi in nume propriu sau al altora!

PS-intentionat nu am pus destinatar, de mai multe ori, dar ai simtit nevoia sa raspunzi doar tu!....si sta este un semn real, palpabil!....cand vei inceta cu jigniri....poate ...peste ceva timp, vom putea discuta si normal!....pana atunci, vezi-ti de drumul tau si fa ceea ce stii nai bine!
Eu sunt clarificat!

CEZAR spunea...

avianyc ..
Ca nu esti aviator ..cum credeam ..AM PRICEPUT DEMULT !
Nu credeam insa ca esti si un mare ..IDIOT...!

avianyc spunea...

Doamne feresti căprare, sper ca nu te-ai contaminat de la zicerile tigrului si ale mosului exilat.....stiii tu bine....
Căprare ,KKam de pe aici ai pornit. Cindva cam la fel il l-ai gratulat si tu pe d-nul Iceparu.
”Daor din respect pentru virsta si suferinta nu te alint cu apelativul” tantalau” de vită veche si nici cu altceva cu care as putea jigni arma ”pifani”. Sa ma scuze Cezar.”
Replica asta provine in urma repetatelor expuneri ale individului cu referire la arma aviatie.
Cred este singurul si unicul”pifan” caruia i-a trecut prin cap sa compare reparatia cu levierul a rotii de la ARO-urile antice si reglarea demaroului dupa ureche din reg inf. cu reglajul automat al motorului de aviatie functie de parametrii de zbor sau cu trecerea pe pilot automat(pasăre calatoare) din reg de aviatie.
DE asemenea desi vecin cu scoala de la Boboc acest ”pifan” de moda veche cred ca este unicul care nu stie ca pilotii se scolarizeaza prin 4 ani de zile cursuri la Boboc/Brasov plus inca un an la Bacau pentru supersonice iar MM se scolarizeaza 3 ani la nivel aproape superior in scolile de maistri de la Medias/Boboc continuatoare a scolilor de ofiteri tehnici de aviatie.
Cam asta era.
Iar de ce-i scris acolo pe perete te asigur ca-i pe bune nu trebuie sa-ti faci emotii.
Poti constata (si poate si Iceparu) doar ca pe vremuri din astea atit pilotii cit si MM erau cu lopata in mina pe bretele si pe pista betonata după care la zbor pentru realizarea planul de zbor pentru licente piloti si invatamint elevi (5 ianuarie -22 decembrie)plus chestii de operativitate.Asta după ce cautau avioanele cu bătul din nameti.Pacat ca d-nul Pricina nu a dat cu aparatul si pe la asemenea ....locuri de munca.

iceparu spunea...

Avianyc,iar mananci cu gura plina?Nu am incotro.Cu toata nemultumirea dar nu pot sa nu fiu de acord cu Cezarica.As mai adauga si facut in palma.
Mares@lasa-l in plata domnului.Avianyc caracterizat prin calti si unsoare rul din lipsa de ocupatie sta toata ziua bagat cu capul in net si livreaza cui ii este dispus sa-l asculte propaganda basisto-iohanista.Un asemenea rahat nu prezinta interes.Prostului daca ii acorzi atentie din respect pentru tine ,ajunge sa creada ca si il merita.Dece crezi ca te tot ataca.Fiindca in armata nu a ajuns mai sus de genuchii broastei.Comportament de ando Mimiu.

Unknown spunea...

Avianyc se vede ca esti patriot (respect asta) nu te lasa impresionat de unul ca I - teparul.O singura nelamurire am esti fan Ciolanis cum spine I- teparul ?

Iulian Mareș spunea...

Iceparu,
Multumesc de sfat! Trepadusii tot trepadusi sunt....de...cand nici subofiterii nu te salutau....e tare bine sa crezi ca erai miezul din dodoasca! Chiar si grasa si vanata!
Multi frustrati se prezinta ceea ce nu au fost si isi inchipuie asa .... ca o boala!

Huhu Rezea spunea...

@călugăre
Nu se vede că avya e ciolofan?
Fără să-i ceară cineva, el e răspândac al propagandei raței mecanice și a țurcanei de Sibiu.

avianyc spunea...

@ Huhurez
Sa-ti para bine ca masura cu CASS și impozitul a fost fixată în ”luna de miere”.
După luna de miere se pare că vă asteapta pas cu pas ”greua mostenire”.
Stii povestea cu lupu schimba părul nu și năravul.
Poate-mi dai si mie un reper sa ma orientez unde-i adevarul lui Dragnea.
De țurcana ne-am saturat ,avem alte rase mai productive ,din liceu direct in parlament . Sunteti depăsiti rau de la Turnu-n jos.

avianyc spunea...

@ călugăru
Nu deloc.
Problema-i ca nu disting în infraroșu care minte mai mult dintre Dragnea si Cioloș.
Cred că în curînd voi afla si o sa-i comunic si lui Huhurez.

Unknown spunea...

IAR a spus aseara DRAGNEA de iimpozit pe pensiile mai mari de 2000 este de 10% tot din febr . nu mai inteleg mimic.

Iulian Mareș spunea...

Mirabela
De ce nu ma mir?

tudor spunea...

Domnule, nu s-au marit pensiile ci punctul de pensie. Ca urmare toate pensiile care sunt calculate pe baza punctului de pensie trebuie majorate,deci si cele militare calculate pe legea 263

Huhu Rezea spunea...

@Baro
Ufff, tocmai pentru că pensiile militar nu mai sunt calculate în puncte de pensie, în OUG nr. 99 s-a prevăzut separat că se majorează și pensiile militare cu 5,25%.

tudor spunea...

Sanatate,
Si cei care trec in rezerva dupa 01.07.2017 si aleg legea 263. Ce punct de pensie vor avea . Cel din 01.01.2016, care nu mai exista?
Legea spune: "În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele cărora li se deschide dreptul la pensie pot opta pentru modul de calcul al pensiei în baza prezentei legi sau a Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare"
Si daca ei de ce nu si noi?

Huhu Rezea spunea...

@Baro
Valoarea punctului de pensie în 2017 este cea care s-a stabilit prin OUG 99/2015 și OUG nr. 2/2017.
Vedeți ca art. 122 al L 223 s-a modificat prin OUG 57/2015

Articolul 122
Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, precum şi urmaşii acestora, care la data deschiderii dreptului de pensie, de către casa de pensii sectorială competentă, îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege, cât şi cele prevăzute la data de 1 ianuarie 2016 de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta în termen de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru modul de calcul prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Citiți întreaga lege actualizată aici
http://www.huhurez.com/2015/07/legea-nr-2232015-legea-pensiilor.html

Huhu Rezea spunea...

@Corneliu
Pe acest blog purtăm discuții de principiu despre reglementările privind pensiile militare, nu acordam asistență juridică în dosarele aflate pe rol. Acolo este treaba avocaților.

Outlander spunea...

Am onoarea sa va salut!
Am trecut în rezerva la data de 31 07 2015, în baza Legii nr.263/2010, pentru limita de vârstă. Nr. total de puncte realizate:150. Punctaj mediu anual: 7,20. Sa înțeleg ca nu voi beneficia de mărirea punctului de pensie începând cu 01 07 2017 ?
Mulțumesc anticipat pentru răspuns!

Huhu Rezea spunea...

@doreltan
Da, ați înțeles bine. Pensiile militarilor au devenit după 01 01 2016 pensii militare și se indexează sau se actualizeaza numai în baza articolelor 59 și 60 din L 223/2015. Mai pot fi și majorate dar numai în baza unor dispoziții legale exprese.
Ca să se mărească si pensiile militare cu 9% din luna iulie, ar fi trebuit ca in OUG nr. 2/2017 să se prevadă expres acest lucru. Ar mai fi posibil ca până atunci Guvernul să completeze OUGr. 2/2017 cu o dispozitie care să privească majorarea și a pensiilor militare, dacă tot se amână actualizarea până în ianuarie 2018.
Actualizarea pensiilor militare, funcție de noile solde de funcție și grad, nu se adaugă la cuantumul în plată, in ea incluzându-se toate indexarile și majorarile anterioare.
De regulă, după actualizare rezultă un cuantum nou, mai mare decât cel în plată.
De la 01 01 2016 pensiile militare nu mai sunt calculate în puncte de pensie. Dispozițiile de indexare din anii 2016 si 2017 au privit valoarea brută a pensiei militare nu vreo valoare a unui punct de pensie.

Unknown spunea...

poate ma lamureate si pe mine cineva o vecina are pensie de 700 lei acum in iulie cit mai primeste ca sa pot sa o lamureszc