Gânduri despre trecut, prezent și viitor

Un produs Blogger.

24 decembrie 2010

Biroul operativ al SCMD da comunicate neintemeiate procedural

0 comments

14.12.2010


COMUNICAT CATRE TOTI MEMBRII SCMD SI PERSOANELE INTERESATE


"Reafirmam ca, la ora actuala, HG nr. 735/2010, urmare a actiunilor in instanta a grupului de la Cluj, este blocata prin suspendare/anulare.
SCMD va apare ca parte in procese in recurs, motiv pentru care s-au solicitat tabelele nominale cu membrii de sindicat pana la data de 30.12.2010."..................................
............................................
BIROUL OPERATIV AL SCMD
 Observatii:
SCMD nu mai poate sa apara ca parte in recursul la sentintele care s-au dat pe suspendarea si anularea HG 735/2010. Recursul se judeca doar intre partile cauzei care s-a judecat pe fond la prima instanta.
In recurs, SCMD poate sa introduca doar o cerere de interventie accesorie in sustinerea intimatilor reclamanti.
Poate sa intervina dar are calitatea de tert...nu de parte. 
Iata ce se spune in teoria dreptului procedural civil despre interventia accesorie:
  
Participarea terţilor la judecată
       
            Codul de procedură civilă reglementează 4 forme de participare a terţilor la judecată: o formă în care terţul intervine de bunăvoie (intervenţie voluntară) şi alte 3 forme în care una dintre părţile din procesul în curs cheamă în judecată o altă persoană străină de proces (intervenţia forţată: chemarea în judecată a altor persoane, chemarea în garanţie, arătarea titularului dreptului).

       Intervenţii a terţilor într-un proces în curs:

                            2. Intervenţia voluntară accesorie
             În cazul acestei intervenţii, terţul nu invocă o pretenţie proprie şi nu urmăreşte obţinerea unei hotărâri prin care părţile iniţiale să fie condamnate faţă de el.

·    Acest terţ, care intervine printr-o asemenea cerere, doreşte să apere drepturile uneia dintre părţile iniţiale, iar instanţa să pronunţe o soluţie în favoarea părţii pentru care a intervenit
            ·    Trebuie să ştiţi că acest terţ nu devine reprezentantul acelei părţi şi nici înlocuitorul ei.
            ·    Ca regulă generală, intervenţia voluntară accesorie este admisibilă în toate materiile.
         ·    Întrucât este o simplă apărare, cererea de intervenţie voluntară accesorie nu trebuie să cuprinsă menţiunile unei cereri de chemare în judecată, ci este suficient să fie făcută în scris şi să cuprindă arătarea instanţei, numele, adresa sau reşedinţa părţilor, ori, după caz, denumirea şi sediul lor şi ale reprezentanţilor, obiectul şi semnătura.
                Această cerere poate fi făcută chiar înaintea instanţei de recurs.
             Legea stabileşte că terţul din cererea de intervenţie accesorie are o poziţie subordonată părţii pe care o apără, dispunând că acesta nu poate face decât acele acte de procedură care profită părţii respective.
            Cererea de intervenţie voluntară accesorie, fiind o simplă apărare în favoarea uneia dintre părţile aflate deja în proces, se judecă întotdeauna împreună cu cererea introductivă de instanţă.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu