Pentru cei din Țaratul româno-bulgar al nevaccinaților

"Referitor la vaccinare! Libertatea de a decide (mă vaccinez/ nu mă vaccinez) în legătură cu sănătatea și propria viață nu înseamnă și libertatea de a crea o stare de pericol pentru sănătatea și viața altora!", transmite Tudorel Toader, rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Un produs Blogger.

vineri, aprilie 20, 2012

Doar cei care au solicitat despăgubiri pînă pe 17 aprilie 2012, la Tribunal, pentru reținerea contributiei de 5,5 % din pensie, au șanse de cîștig

0 comments
Cozi la Tribunale, timp pierdut.
Curtea Constituțională nu a declarat neconstituționale prevederile art. 7 din OUG 107/2010 prin care s-a modificat art. 259 al Legii 95/2010, ci a decis, prin Decizia 223/2012,  exceptie ridicată într-o cauză de contencios administrativ formulata în baza  art. 9 din Legea 554/2004, că interpretarea corectă a modificării este cea în sensul că suma de 740 lei este o suma deductibilă din orice pensie, asupra căreia nu se aplică  5,5% contribuție de asigurări de sănătate.
Dacă textul era declarat neconstituțional toți cei lezați aveau un termen legal de un an de zile sa solicite statului despagubiri, atenție despăgubiri nu restituiri, așa cum se prevede în art. 9, alin (4) al Legii 554/2004.

Art. 9 din Legea 554/2004
(4) In situatia in care decizia de declarare a neconstitutionalitatii este urmarea unei exceptii ridicate in alta cauza, actiunea poate fi introdusa direct la instanta de contencios administrativ competenta, in limitele unui termen de decadere de un an, calculat de la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Acesta este și motivul pentru care CCR a ținut să precizeze în Decizia 223 cum va trebui să fie aplicată de către autoritîți și de către instanțe, citez:

„Curtea constată că, întrucât deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, potrivit art.147 alin.(4) din Constituţie, cele stabilite prin prezenta decizie urmează a se aplica de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele judeţene de pensii, şi casele sectoriale de pensii, de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I; totodată, instanţele judecătoreşti vor aplica prezenta decizie numai în cauzele pendinte( n.mea: în curs de judecată) la momentul publicării acesteia, cauze în care respectivele dispoziţii sunt aplicabile, precum şi în cauzele în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate până la data sus menţionată, în această ultimă ipoteză, decizia pronunţată de Curtea Constituţională constituind temei al revizuirii potrivit art.322 pct.10 din Codul de procedură civilă.”
Reiau aici interpretarea acestui text, așa cum am scris în comentariul de la articolul precedent:
1. Sistarea reținerii contribuției de 5,5% pe suma de 740 lei, dedusă din pensie, o aplică din oficiu, începînd cu luna mai,Casele de pensii.

2.Tribunalele vor aplica interpretarea CCR a art. 259/2006 numai în cauzele înregistrate inclusiv pe data de 17 aprilie sau care poarta data de expediere prin poștă 17 aprilie. Cererile introduse începînd cu 18 aprilie vor fi respinse ca inadmisibile.

3.Interpretarea se aplică în toate cauzele în care s-a ridicat excepția de neconstitutionalitate a art 259/2006 pînă la data de 18 aprilie 2012, inclusiv în cele soluționate definitiv dar supuse revizuirii, avînd ca temei Decizia 223 a CCR.
Așadar, nici instanțele nu ar avea temei legal să dea cîștig de cauză celor care introduc acțiuni după  data de 17 aprilie 2012.
Tribunalele primesc înregistrarea cererilor pentru că, nu-i așa?, nu sunt scutite de taxa judiciară de timbru! 
Doar Guvernul ar putea da o OUG prin care să oblige Ministerul Muncii să regularizeze în viitor sumele reținute din pensie cu titlu de contribuție de asigurări de sănătate pe suma deductibilă de 740 lei..


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu