Un produs Blogger.

sâmbătă, iulie 17, 2021

Avem sau nu text de lege care permite valorificarea stagiilor civile nefolosite pentru recalcularea pensiilor militare?

68 comments

Un recent răspuns dat unui petiționar de către CPS a MApN ne îndreptățește să constatăm că întreg procesul de recalculare a pensiilor militare potrivit Legii nr.223/2015 cu modificările și completările ulterioare s-a  efectuat cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor articolelor 109 și 110 din această lege, așa cum au fost ele modificate prin OUG nr. 57/2015.
Potrivit respectivelor articole, la data de 01 01 2016,  pensiile militarilor, in cuantumul avut în plată, au devenit din oficiu pensii militare, urmând a fi recalculate în decurs de 2 ani, potrivit dispozițiilor din noua lege a pensiilor militare, dar în raport cu  vechimea valorificată în ultima decizie de pensie, anterioară datei de 01 01 2016.
Or, este de notorietate că pensiile militare s-au recalculat în anii 2016-2017 în raport de vechimea reglementată de articolele 23-25 din noua lege a pensiilor militare, raportându-se  la vechimea din ultima decizie de pensie de recalculare potrivit Legii nr. 119/2010, revizuire potrivit OUG nr.1/2011, stabilire/recalculare potrivit Legii nr. 263/2010.
Din deciziile anterioare anului 2016 trebuiau  păstrate pentru calculul cuantumului din deciziile de recalculare doar vechimile definite de articolele 23-25 din L nr. 223/2015. 
Stagiile civile ulterioare pensionarii au fost adăugate în perioada 2011-2015 unei pensii civile, determinate contributiv, și nu se calificau pentru a fi menținute și în vechimea pentru recalcularea pensiei militare, așa cum este ea definită în articolele 23-25 din L 223/2015. De altfel, și art. 110 din Legea 223/2015 se referă numai la pensiile stabilite potrivit Legii 223/2015 nu și la pensiile recalculate prin adăugarea stagiilor ulterioare. 
Potrivit plafonului instituit de OUG nr.1/2015 au rămas în afara calculului pensiei militare recalculate, deci nevalorificate,  chiar și vechimi in serviciu, vechimi pentru condițiile de muncă, vechimi pentru pensia suplimentară care prisoseau plafonului de 85%, nu numai stagii civile de cotizare. Acestea stagii civile au  rămas captive în deciziile anterioare anului 2016, fără a fi valorificate și în cuantumul recalculat al pensiei militare potrivit L 223/2015.
Doar cuantumul contributiv mai avantajos, rămas în plată după recalculare, este calculat în funcție de vechimea din deciziile anterioare anului 2016.
Articolele 109 și 110 prevăd expres ce se întâmplă cu stagiile rămase nevalorificate, dar onor aplicatorii de legi ignoră aceste dispoziții, respectiv:

-alin(6) din art.109
"(6) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform prevederilor alin. (5), precum și cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii."
-alin(3) din art. 110
"(3) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin. (1), precum și cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii."

Chiar și în cazul stabiliri noilor pensii militare, art. 25 alin (2) prevede ce se întâmplă cu stagiile valorificate/nevalorificate pentru stabilirea pensiei militare:
Art. 25
"2) Vechimea valorificată pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1) nu se poate valorifica și în sistemul public de pensii sau în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia, în condițiile protocoalelor încheiate între entitățile implicate."
Deci, numai vechimea valorificată în stabilirea pensiei militare nu poate fi valorificată în sistemul public de pensii.
Per a contrario, rezultă că vechimea nevalorificată  la stabilirea pensiei militare poate fi valorificată în sistemul public de pensii.
Orice altă interpretare este discriminatorie, nelegală și neconstituționlă.
Desigur, ne referim la stagiile civile nevalorificate, cu deosebire la cele ulterioare deschiderii dreptului la pensie militară, nu la stagiile militare. 

O astfel de interpretare este întărită și de art. 77 din Legea nr.223/2017:

Art. 77. 
– Pensionarii militari care realizează stagii de cotizare în sistemul public de pensii sau care realizează vechime în muncă în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii, și care nu au fost valorificate la stabilirea pensiei militare de stat, pot solicita stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii sau în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii, în condiţiile protocoalelor încheiate între entităţile implicate.

Stagiile ulterioare pensionării sunt stagii realizate în sistemul public de pensii, stagii care fuseseră valorificate în perioada 2011-2015 într-o pensie civilă și care nu aveau nicio utilitate pentru stabilirea sau recalcularea pensiilor militare așa cum sunt ele definite de Legea 223/2017. Mai ales că ele au fost introduse in vechimea pensiei militare fără a fi luate in calculul cuantumului pensie militare decât în situații destul de rare, atunci când vechimea cumulată da un procent de pensie sub 85% din baza de calcul.

Ca atare, o actiune având ca obiect obligatia de a face, poate fi îndreptată împotriva Caselor teritoriale de pensii, care spun că nu ar avea text de lege în acest sens, nu împotriva Caselor de Pensii Sectoriale. 
Casele Sectoriale pot fi atrase forțat într-un astfel de proces pentru motivul că nu au prevăzut valorificarea stagiilor civile nefolosite în recalcularea pensiilor militare în protocoalele cu entitățiile la care se referă art. 25 din L 223/2015 

 

68 de comentarii:

gigi 2 spunea...

Mie mi-au furat 10 ani si nu numai mie.

Leon spunea...

"Articolul 192
(1) Între sistemul public de pensii și sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate și de urmaș.
(2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b) și c), care constituie și vechime în muncă sau în serviciu în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii se iau în calcul în unul dintre sisteme, în urma exprimării opțiunii de către asigurat.
(la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 192 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 163, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )
Articolul 192^1
(1) Persoanele ale căror drepturi de pensie, acordate de casele teritoriale de pensii în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul pensiilor militare de stat, cât și în sistemul public de pensii pot solicita recalcularea pensiei prin excluderea perioadelor realizate în sistemul pensiilor militare de stat.
(2) În situația prevăzută la alin. (1) se păstrează dreptul la categoria de pensie de care beneficiază la data recalculării, considerându-se îndeplinite condițiile de acordare a dreptului. Punctajul mediu anual rezultat în urma recalculării este cel corespunzător stagiilor de cotizare realizate în sistemul public de pensii, la care se aplică, potrivit art. 170, indicele de corecție corespunzător datei înscrierii la pensie.
(la 22-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 192^1 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 15, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 )
(3) În cazul pensiilor anticipate parțiale, recalculate conform prevederilor alin. (1), se păstrează procentul de diminuare de la data stabilirii sau, după caz, de la data recalculării acestora.
(4) În situația reglementată la alin. (1) și (2), perioadele asimilate stagiului de cotizare se iau în calcul în unul dintre sisteme, în urma exprimării opțiunii de către beneficiar.
(5) Drepturile rezultate în urma recalculării se cuvin și se acordă începând cu luna următoare solicitării.
(la 01-01-2018, Capitolul X a fost completat de Punctul 164, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )"

Iurcut spunea...

Se poate cere la casa sectoriala de pensii excluderea stagiilor din sistemul public care au fost incluse în pensia militara până în 2016? Vă mulțumesc! Cu mult respect!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Leon, situatia prezentata pe topic si aici e o motivatie brici pentru ca mii si mii de rezervisti afectati sa formuleze in draci petitii la guvernanti, ca daca numai eu singur am trimis numai anul acesta cateva zeci, cei prădati ar trebui sa trimita cateva sute de mii de mail-uri si hărtii. Dar, eu anticipez ca nici macar o pozitie nu s-ar ridica sa scrie o petitie intrucat exista acea lehamite nasoala si criminala cu gandirea prostana si retrograda: ,,LASA CA SUNT DESTUI PROSTI IN URMA MEA SA SCRIE SI SA TRIMITA PETITIA, LA GREU, CA SA BENEFICIEZ, CA PROSTUL SATULUI, DE DREPTURILE EVENTUAL CASTIGATE SI EU!'' De asta nici nu se va face niciodata dreptate, atata timp cat ei vad atata comoditate si lehamite, frate, in randurile noastre! Daca totusi va incumetati s-o faceti, nu-i mai aglomerati pe cei de la Casa de Pensii Teritoriala, pentru ca ei nu au putere decizionala in aceasta chestiune nasoala si, nu uitati: Daca nu-i loviti pe cei din guvernare cu mii si mii de mail-uri sa-si iasa din incorsetare si conceptul de abandonare a beneficiarilor de pensii militare, oricum ei habar nu au ca noi ne confruntam cu o sabotare criminala la scara mare si cu zdrobirea majoritatii pensiilor militare, mie raspunzandu-mi nu o data uluiti ca sunt uimiti de ceea ce le tot explic sa inteleaga, insa daca nu exista si alte petitii sa-i convingă ei nu pot concepe masuri legale de reparare doar pe o singura actiune de petitionare si atentionare, crezand ca eu sunt doar un caz izolat si in seama nu trebuie sa fiu bagat!

Huhu Rezea spunea...

Dacă ai citit și, mai ales, dacă ai înțeles topicul, cererea se adresează Caselor teritoriale de pensii, fiind suficientă prezentarea deciziei si a Notei de Calcul a pensiei militare.Stagiile civile de cotizare se află deja în evidența Caselor Teritoriale la care erau arondati angajatorii dvs. din civilie.
Răspunsul negativ poate fi atacat la Tribunal
Prezentul articol sugerează celor care doresc să intreprindă ceva că exista deja text de lege pentru deschiderea unui drept civil de pensie.
Se invocă art. 109 alin.(6) sau art. 110 alin(3), după caz, coroborat cu art. 25 alin (2) din L 223/2015.

Iurcut spunea...

Vă mulțumesc!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Onorabile, nimeni nu intelege de ce trebuie apelat la Tribunal daca totul este legal, mai ales ca este scris in Lege cum se poate problema drege?! Chiar nimeni nu poate fi tras la raspundere pentru sabotare si taraganare ca nu vrea sa se faca o aplicare legislativă pe o lege contributivă?! Am vazut ca pentru orice lucru normal, chiar si un fleac banal, dar mai ales ca este si legal, trebuie musai s-o rezolvi numai in Tribunal caci altfel ramai un perdant lefter in buzunar!

Huhu Rezea spunea...

@Flavius
Nu înțelegi d-ta. Nu generaliza.
Dacă funcționarul public a greșit în aplicarea legii nu o să te aștepți ca ​el să-și recunoască greșeala, cum bine vezi că s-a întâmplat cu actualizarea din 2017.

In același timp nimeni nu poate să-și facă singur dreptate.

Numai o instanță judecătorească poate obliga o instituție să aplice corect legea, dacă celelalte instituții de control nu intervin.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Onorabile, eu mai cred ca ,,greseala'' dată este de fapt o actiune minutios organizata, mafiotă, si premeditată, in fapt o agresiune numita infractiune, si nimeni nu intervine pentru ca da la budgetul haștagist foarte bine, sa se poata achizitiona gunoaiele altora, ce le aduce ponoase si alor nostrii avantaje banoase din comisioane pe contracte oneroase! Eu sunt ambitios rau de tot si fac tot ce pot sa ajung cu hambițiile la Parchetul DNA european cu petitiile, la aia de-i dzice Fofoaia, si cu ocazia asta sa vad la hurdubaia cucuvaia ce-i poate cloanța si haripa cu care se lăuda la toata Heuropa ca va facea, dregea, taia, spanzura, tra la, la, la...!

Leo spunea...

Articolul 192 din L 263, este aplicabil numai la împlinirea a 65 de ani și stabilirea vecimii totale pri valorificarea vechimii în srviciu alături de vechimea îm muncă. Deci , acest art. 192 nu este relevant și aplicabil în cazul legii 223.

Leo spunea...

Degeaba este Lege. Eu cunosc caz concret în care pensionar militar , a mai lucrat 4 ani (nu în sistem) după 01.01.2016 , iar vechimea aceasta ÎN MUNCĂ i-a fost valorificată la pensia militară anul trecut.
LEGEA SUNT LICHELELE GULERATE .

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Da, da da, dar ce jigodii de lichele, imbrăcate in piele de brebenele extensibile, cu hârța, scârța, pârța sa se balanseze-n ele cu stuchele bălășele!

LUPUL spunea...

În primul rând adresa respectivă cred că a fost emisă acum 5ani .
În prezent CPS nu are încadrat Funcția respectivă și în al doilea rând Consilierul Șef din cei 4 pe care îi cunsc eu ,au răspuns petiționarilor numai la MIȘTO ca să scape de ei și să se uite la Adresă ca broasca la inundație .
Eu am primit Acte procedurale și Obligații de la Acesti 4 directori în 6 ani iar cînd le-am pus una lăngă alta am ajunsla conccluzia că ei stăteau la CPS ca să facă cele 6 luni ca apoi să de pensioneze pe funcție de Director.cu toate rahaturile de sporuri și funcții ,decorații și plecări pe soare .Acum stau și râd de pensionarii distruși ca șacalii în crâsma din pocreaka .Ați auzit vre-un Consilier juridic șef al CPS să vină în vre-un proces ??? NU de ce ??? pentru că habar nu aveau de ei.Un avocat iar fi făcut praf în fața instanțeio așa că a folosit consilierii teritoriali și aceștia VARZĂ .

Periamu lucica spunea...

Deci in pensionat militar in 2016 .pentru stagii cotizate avute inainte de a fii cadru mcilitar. Valorifica anii munciti in civivil la implinirea vearsteo de 65ani? PENTRU ACEASTA PTRZINTA SI DECIZIA DE PENSIE MILITARA?A CASELE TERITORIALE?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Legionare, daca le-am face la jegurile clocare reclamatii si petitii de cercetare la aceste doctorate copiate si furate, sa fie anulate, sa vezi atunci ce s-ar da peste cap sa ne faca dreptate, ca eu am sa ajung pe aceste spețe si in instante, ca deja sunt in alte materiale procedurale, dar nu sunt, frate, sustinut din spate de cateva mii de haiduci sa-i facem muci!

Huhu Rezea spunea...

Ti se pare ca acest raspuns nu este dat tot la mișto?
Este datat 02 07 2021.

Huhu Rezea spunea...

Nu, acelea sunt validate ca vechimi si de art. 23-25 din L 223/2015

Leon spunea...

https://cps.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/Doc223/PRECIZARI%20PRIVIND%20STAGIILE%20DE%20COTIZARE%20NEVALORIFICATE%20%20(1).pdf

LUPUL spunea...

@ Conelius
In instanțe nu ai nici o șansă mai ales în Curțile apel .Totul este aranjat de sistem . Când mai găsești câte o Sentință dată din greșeală este ca o beșină în fața uraganului .
Maeste la mișto sunt toate aruncate pensionarilor ca apoi să le blocheze o nouă intervenție ca fiind casată .
Trebuie distrusă structura de la vârf GENERALII fără școală sau cu două clase ca la TREN . O mână de derbedei fac jocurile în MApN .

Huhu Rezea spunea...

Leon
Niciun stagiu ulterior pensionării utilizat pentru recalcularea pensiei potrivit L 263/2010 nu a fost valorificat și pentru recalcularea potrivit L 223/2015 din cauza dispozițiilor din articolele 23-25 din această lege.
Este o ficțiune că ele au fost valorificate in deciziile de recalculare, așa cum este ficțiune că cei pensionați potrivit OUG 59/2017 plătesc impozit pe pensia militară.

Calugarul spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Calugăre, de la Nord de Dunăre, foxat pe planeta mov de la Brrasov, esti dur, sfintia ta, ca lama de rândea! Ba ne uitam la legi, nu ca niste blegi, ci ca aparatul Gamma la sudură sa descoperim orice fisură, dar daca clocarimea nu le aplica, bag de seamă, noi n-avem nici o vină că ei le iau la poceală. Cu lingătorii de clăntauri pupicuristi, azi haștagiști si rezisti, ai brodit-o pe bune, si n-am ce spune, ca ei fac cele mai multe spumoase la botoase, dupa ce i-au votat pe actualii guvernanti si au luat plase, dar cu ștampula tot nu-si vor astupa gura, la viitoarele electorale, cand vor vota din nou lichelele hastagist liberale ca sa treneze situatia actuala si nasoala cand nu-i rezolvata nici o pensie militara!

Periamu lucica spunea...

Scuze si pentru redactare
Multumiri

Leon spunea...

NU este adevarat !
Legea 223 s-a publicat in MO cu 5-6 luni inainte de a intra in vigoare !
In aceasta perioada am consiliat cativa colegi care au trimis la CPS actele cu vechimea si veniturile obtinute in civilie dupa pensionare.
Au primit ulterior Decizii de Recalculare care cuprind si aceste perioade..!

spiritul lui Haret spunea...

Mai baieti de baieti.In Romania este un obicei impamantenit din cele mai vechi timpuri.Toate legile au regulamente de aplicare.Cereti la CPS regulamentul de aplicare al legii 223/2015.Daca refuza sa vi-l dea luati la rasfoit manualele dupa care sunt pregatiti in prezent cei ce urmeaza sa ajunga ofiteri financiari.

Leon spunea...

https://www.gds.ro/Actualitate/2021-07-18/daniel-morar-legiuitorul-poate-sa-taie-toate-pensiile-speciale-mai-putin-pe-cele-ale-magistratilor/

Huhu Rezea spunea...

@Leon
Dacă au trimis stagiile ulterioare pensionarii pânâ la 31 12 2015 au primit decizii de recalculare pensie contributivă, inclusiv cu acele stagii ulterioare, dar pe Legea nr. 263/2010.
Aceleași stagii ulterioare nu au mai intrat si in calculul cuantumului pensiei militare pentru că depășeau plafonul de 85%. Ele apar, doar formal, în decizia de pensie militară.
De aceea spun că este o ficțiune pretenția consilierului ses al CPS de a convinge că și acele stagii ulterioare au fost valorificate.
De ieri voiai să contrazici topicul... dar nu îndraăzneai.

Leon spunea...

Asa este, dar cand le-am sugerat eu sa trimita documentele, NU stiam ca Ciolos va da OuG.57/9.12.2015 si va reduce procentul de 100% la 85%..!
O parte din colegii respectivi au si acum procentul sub 85%, deci nu sunt in pierdere, dar altii au pierdut aceasta vechime prin depasirea acestui procent..!
PS. Raman la parerea ca prin acordarea grupelor cu atata usurinta, cam la toata lumea, prin M 123/2015, aceste procente au " mancat" din vechimea cumulata !
PS.2. Felicitari pentru ca astazi blogul Huhurez.com a depasit 24 milioane de accesari!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Leon, o declarație de baron si fanfaron, caci CCR are cam prea multe privilegii, si ce vor si unde sa ajunga cu banii lor din nesătioasa pungă? Cumva la salarii de 1 miliard, in timp ce pe noi toti ne ard cu nerusinare la amaratele de buzunare? Guvernarea, dupa ce a promis inainte de votare ca vor buli toate pensiile si salariile speciale, acum gaseste motivatii si variatii cam cum ar putea fi scapate acele pensii sau salarii pentru gasti de partide protejate, tot sa nu fie dreptate, dar, ce ma doare cel mai tare, este aceasta taraganare, sa prelungeasca agonia sa le creasca unora averea si mosia... Corb la corb nu-si scoate ochii, sa se bucure vulpoaia ca n-o sa mai vada la ciupeală cașcaveaua, si nici gurvă la gurvă nu-si dau una alteia jos coloții ca sa reînvie morții, fără papa cu cu pilule de Viagra!

Iulian Mareș spunea...

Este excroc....doar partea contributiva din pensie...cred ca aceasta reprezinta maximum 1/3 din pensie.

Iulian Mareș spunea...

Exista un regulament pt L223?
...adică sa facem studii de of Fi? Sa dam și licență?

Huhu Rezea spunea...

Ce spuneam eu despre @ice?
Normele de aplicare a K 223/2015 sunt Ordinele comune care la MApN au numerele M24/2016, pentru stabilirea pensiilor, și M 25/2016, pentru recalcularea pensiilor.

Leon spunea...

Si Administratia Prezidentiala da raspunsuri ...de doi lei..!
https://www.snppc.ro/uploads/fisiere/articole/Raspuns-Presedintele-Romaniei.pdf

Militar de la 14 ani spunea...

Un băsist infect.

avianyc spunea...

🤣🤣🤣🤣🥳
Ice Monteoru si # Mares🤣🤣🤣🥰🥰🥰
Atâta pot acesti absolvenții de postliceala AISM sau AMG.
Sa te prapadesti de🤣🤣🤣🤣🤣nu alta.
Un fel de uitați ....
Ice Monteoru foarte bun in schimb la contrat doctrine huhureziene.

monteoru spunea...

Mai Mares te credeam mai istet.Tu te iei dupa toti care se dau atotstiutori?Juristii lui peste eventual cu studii la distanta pela Spiru care si-au gasit de lucru pe internet pt. a mai castiga si ei un ban.Nu stii nimic despre ei dar ca au gura mare te lasi impresionat.Am fost colaborator in prezent pensionar militar care practica avocatura si nici pentru el nu se angajaza in conflict cu MApN stiind ca legea 223/2015 asa cum e construita nu-l avantajaza.Pentru prosti e gata sa se bage.Am fost coleg ,tot pensionar militar a carei fica este judecator de tribunal pe litigii de munca si sta in patratica lui sperand ca legea 223/2015 va fi modificata.
Cei ce va indeamna sa bateti salile tribunalelor si CA au interese personale.Motorul se invarte,reclamele curg si iese banutul .

Iulian Mareș spunea...

Nenea Haret,
Eu doar am pus niște întrebări... eu nu am scoli la FF, seral, Spiru sau mai știu eu cum...

Iulian Mareș spunea...

Subinginere,
Razi prostește de la vaseline...
Nu fi supărat ca nu eu te-am ejectat după 19 ani de frecat vaselina!
Un papagal care a ars-o cu N meserii și niciuna practicata...
Eu am colegi de clasa din liceu care te știu bine din ATh...
1 an nu ai trecut strada de frica tramvaiului!

Iulian Mareș spunea...

Autistule, deci comandanții tai erau cu postliceala, nu?
Am înțeles idiotăn, ai rămas același rahat frustrat xa nu ți-ai găsit menirea și aprecierea...
Sa știi ca starea asta este specifica celor care au ADN de slugă!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Un raspuns standardizat, limitat, fara un continut garantat, de evitare a responsabilitatii prezidentiale si guvernamentale pentru problemele grele, generale, din Ministerul de Interne, ca si ale Ministerului de Aparare, cu care m-am obisnuit de cate ori ridic si eu aceste chestiuni in actiunile mele petitionare, si mi se raspunde ca de sub coada dintre picioare de catre niste semianalfabeti si impotenti angajati consilieri, de fapt niste putori ordinare care nu informeaza sefii institutiilor tutelare, respectiv ministeriale, guvernamentale si prezidentiale, si de aceea zi de zi toate din Romania au luat-o la vale, si nu mai pot fi oprite decat de niste revolte populare, revolutionare, daca am fi in stare! Cu atatea imprumuturi cu nemiluita si carora nu li se cunosc destinatia, deci datorii incontrolabile, incomensurabile si foarte greu returnabile, mereu o sa ni se spună de catre acesti naimiți si ciobani ghiolbani ca nu sunt bani si pentru pensionari, cat despre reformarea institutiilor, chiar de s-ar vrea gasirea solutiilor, tot nu s-ar putea realiza din cauza mafiotilor, care se afla in fruntea institutiilor, cum la Aparare se afla mafia clocarilor-lăcustelor care au distrus structura pensiilor, sau la Interne mafia permiselor, mafia contrabandelor, mafia rapirilor, etc... Marele spanzurat din inaltul prepeleac, pe toate le patroneaza, coordoneaza, protejeaza si cocoloseste pentru ca de acolo izvoraste sursa finaciara pentru mafia electorala, haștagist liberala, de aceea si dreptatea va veni tocmai intr-o joi seara, adică la... pulivară!

Calinmihaib spunea...

Leon:
morar ăla..nu e atât .."băsist",cât...în conflict de interese ..!

Spk60 spunea...

Am ceva timp de când urmăresc discuțiile aferente temelor de interes. Aceleași persoane, aceleași inepții. Aceleași persoane, toți fără cultură juridică, analfabeți funcțional, își plimbă discursurile știrbe fara să respecte colegii/foștii colegi militari. Ce corp al ofițerilor, ce onoare, ce demnitate? De unde toate acestea la persoane care ,,judeca,, fara să își amintească de împrejurarea că toate, da toate, cele de azi sunt datorate și acestei forme de manifestare a noastră. Suntem lași, nu suntem un corp de ofițeri/subofițeri cu simțul demnității și care să ne propunem-impreuna-, un scop, să avem un obiectiv. Ne ,,bălăcărim,, românește și înjurăm consilierii juridici, finanțiștii și lucrătorii CSP din minister. Ceva mai bun nu facem. Am cunoscut/cunosc câteva dintre persoanele ,,înjurate,, aici. Sunt colegi care merita un alt tratament. Cu siguranță. Va pot da un sfat, fiți ofițeri! Fiți subofiteri, respectați părerea celorlalți dar gândiți cu finalitate. Amintiri a de educația pe care acest minister v-a pututo da in timpul când erați adolescenți și tineri. Jurământul militar va este inca opozabil. Ganditi-va dacă ați avea un comandant care v-ar chema să ,,treceți Prutul,, ce ați face? Ați spune că pensia e mica? Sau ați slugi Tara? Dacă nu mă veți bloca ori daca nu voi fi înjurat de toți, poate voi mai fi pe blog... Cine știe? Sănătate!

Calinmihaib spunea...

Legea 223/2015,chiar modificată..în dec.2015 prin OUG.57..,cu "aplicare"
teoretică..de la 01.01.2016,dar cu aplicare practică:..la recalcularea pensiilor anterioare..ei, începând din 01.07.2016(=din cauza cererilor pt.alegerea celor 6 luni și pt. că "normele de aplicare":..M.25...au fost scrise în primele 3-4 luni din 2016),"norme..care oricum încălcau legea(!) adică art.60,al.1,lit.a,.. precum și alte articole din legea originară,promulgată (..!)= trebuia aplicată AȘA cum era scrisă la data de 01.01.2016= fără nici o altă modificare restrictivă= cel puțin cei 2 ani( 2016-2017..,eventual și cu perioada de 6 luni = în plus : adică până în 30.06.2018), cât prevedea legea..ca termen de defini tivare a procesului de recalculare ..a pensiilor stabilite anterior acestei legi..!
În plus Ordinul comun ..M.25/2016..= practic a făcut legea..oarecum neconstituțională, pt. că are articole care se contrazic..!,iar OUG-57/2015..nu a fost aprobată /respinsă de parlament= nici AZI..!

Huhu Rezea spunea...

@Spk
Poți să fii mai concret care critici la adresa cunoscuților d-tale de prin minister te deranjează?
Faci parte din categoria militarilor conformiști care nu cred că cei care aplică legea prin ministere știu ei ce fac și nu e treaba noastră ce fac ei.
D-ta nu vezi că puțoii ăstia care au acum frâiele juridice si financiare își bat joc de oștirea rezervistă, inventând fel de fel de inepții juridice pentru discriminarea mai vechilor pensionari?

Viorel spunea...

„Aceleași persoane, toți fără cultură juridică, analfabeți funcțional, își plimbă discursurile știrbe fara să respecte colegii/foștii colegi militari”. Apoi. „Suntem lași, nu suntem un corp de ofițeri/subofițeri cu simțul demnității și care să ne propunem-impreuna-, un scop, să avem un obiectiv. Ne ,,bălăcărim,, românește și înjurăm consilierii juridici, finanțiștii și lucrătorii CSP din minister”. Concluzia din cele postate de tine analizând ambele păreri. Întâi noi suntem proștii blogului, după care te incluzi și pe tine. Întrebare. În ce calitate ne judeci pe noi dacă ești la fel ? Consideri că finanțiștii, consilierii juridici, personalul din CPS nu merită înjurați (folosesc expresia ta / noi nu i-am înjurat), eu zic / criticați pentru toate măgăriile făcute și aroganța cu care îți dă un răspuns, asta dacă ai norocul să-l primești considerând că ei sunt buricul netăiat al ministerului ? Va veni și timpul lor. Atât legea societății cât și cea divină își va spune cuvântul. Toate la timpul lor.

Huhu Rezea spunea...

Câline
Ti-am mai spus să nu mai amesteci pastilele cu legile.
Ordinele M24 si M25 tin cont de modificarile aduse de OUG 57/2015, altfel primeai pensii calculate cu procentul de 130%, nu cu 85%.

Leon spunea...

Plus inca 15%, prin majorarea bazei de calcul de la art.28:
"1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) -c). La media obținută se adaugă un spor de până la 15% în condițiile stabilite prin ordin comun al conducătorilor instituțiilor din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale."..!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

S-au umplut toate retelele de socializare militare cu stirea care a uimit rezervele militare: La Romania tv, Olguta Vasilescu a declarat ca macelarul vinovat de distrugerea Lg. 223/ dintr-un condei, ca a aprobat si tolerat ideea si oug-urile nimicitoare de pangarire a pensiilor militare, ca o mare iudă plina de ura si ciudă, a fost Gen. Slugă Măciucă!

Calinmihaib spunea...

1.Huhu: faci "mișcări"..de tipul "înainte 1 pas,..înapoi..2 pași ..!; am scris..,și recitește legea 223 din 2015, art.60, al.1, lit.a)= care ERA ÎN VIGOARE până la data de 15.09.2017..și care art.60 e trecut și în Decizia de Actualizare a pensiei recalculate și care prevede CLAR că "actualizarea" pensiilor recalculate se face,MARE ATENȚIE, (că am repetat de.. "n" ori:.."LA GRADUL AVUT LA DATA TRECERII ÎN REZERVĂ" (..chiar și dacă e vorba de numai o zi înainte de trecerea în rezervă!) ;Ordinul comun..M.24
ÎNCALCĂ exact art.60, al.1, lit.a) =așa cum am scris anterior,prevăzând =ILEGAL, luarea în calcul la actuali zarea pensiei:.."a mediei sodelor de grad în cele 6 luni alese"..!= adică o.."AIUREALĂ";
Una..scrie în preambulul DECIZIEI DE ACTUALIZARE și.. "alta"..= CONTRARĂ și ..ILEGALĂ= a aplicat CPS/M.Ap.N. ..!
..Și mai sunt și alte ÎNCĂLCÂRI DE LEGE și "CONTRARIETĂȚI" chiar și în legea modificată..de cele "n"..ori. .!;
DAR eu în comentariul meu spuneam ALTCEVA, și anume că legea a fost MODIFICATĂ..în cursul aplicării procedurilor de recalcare și actualizare= înainte de expirarea termenului LEGAL de recalculare, prevăzut în lege: de 2 ani, timp în care NU ERA LEGAL..SĂ SCHIMBI REGULILE..ÎN TIMPUL JOCULUI..!pt.că= printre altele,..trebuia reluată toată procedura de recalculare pt.TOATE PENSIILE RECALCULATE anterior modificărilor efectuate în lege=pe parcurs..!
P.S.:..adaosul lui Leon se referă la LEGEA ORIGINARĂ 223,fără modificarea ..lui CIOLOȘ..!!
Eu m-am referit expres la legea aplicată la data de 01.01.2015: care deja era modificată de OUG. 57/2015. .și în care NU ERA MODIFICAT art.60, al.1, lit.a) din legea originară, ceea ce e altceva..!
Sper că..nu ai motive să cenzurezi ADEVĂRURILE EVIDENTE..pt.cine vrea să le vadă,..nu SĂ FACĂ JOCURILE "guleraților"..cum ii numești pe contabilii..CPS-urilor..!
2.=Deci..cenzurezi ADEVĂRUL..incomod ..!?
Înseamnă că scopul(?)..o fi..CONTRAR ..ADEVĂRULUI..?!!

Leo spunea...

maciu piciu + jiganu + zanfirache + scârbu + dr.luK = grupul de lucru

Iulian Mareș spunea...

Ai vazut? ... si ea, sarmana, o mare si inca tanara politiciana, dar coapta bine, a akesat ideilor doljeanului, naucita de parfumul lui A*MEN de la Mugler!
De ce nu a spus, sau macar sa fi dat de inteles asta, atunci....ce a tinut-o? Elasticul de la boxeri?
*Si ea este la lista neagra!

Huhu Rezea spunea...

Au trecut 5 ani și nimeni nu a atacat în contencios administrativ articolul 13 din Ordinul M25/2016 privind recalcularea pensiilor militare sau pe cel corespunzător din Ordinul M24 privind stabilirea pensiei militare, deși încalcă fostul art. 60 din lege.
Motivul pentru care militarii nu s-au mai complicat să atace o asemenea ticăloșie este că diferența de soldă de la un grad la altul este mică.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Iulian, eu cred cu o convingere puternica faptul ca a fost o cooperare tehnică, azi fiecare cautand sa scoata altuia cu manusi castanele, sa nu piarda fatal capital electoral, dar toti s-au implicat imoral si criminal in acest dezastru national! Pacat si din partea noastra, ca nu a fost inteleasa necesitatea votarii in Parlament a Generalului Oprea, care putea sa ne aduca dreptatea pana in toamna asta!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Onorabile, alt motiv pentru care nu s-au deschis actiuni in instante este determinat de proastele prestante ale acestora, care prin tribunale doar ne-ar plimba degeaba, mai mult ne-ar afecta si dauna, decat ne-ar ajuta! Sa-i ia pe toti naiba!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Elitele coruptiei si infectiile clocare, jeguri pupincuriste si fosti lingatori de clăntauri pesediste, azi fiind slugi ai lui Ciucale si lingatori ai mizeriilor hastagist liberale!

Gigi spunea...

Au apãrut frustratii,
gen acest Spk,ascunsi in spatele anonimatului.Acesti anonimi,laşi,care chipurile sunt revoltati despre faptul cã noi aici ne ocupam cu jigniri pe care le aducem"colegilor"lui,pe care nu-i spune.In schimb ne jigneste pe noi care suntem pe baricade de ani buni şi avem curajul, cu priceperea puţinã constatata de individ, aratam toate magariile fãcute de colegii acestui frustrat de-a lungul a peste 10 ani,aceşti paraditori care nu fac altceva decât sã loveasca in rezervã armatei pt.a ne aduce in stadiul de As.Soc.
I-as face un portret vorbit dupã cum s-a exprimat in scris,dupã modul cum scrie,dar nu am chef şi nici timp,acum,poate data viitoare.
Pânã atunci,îi spun acestuia sã studieze legea 223,toate OUG care au adus Legea pensiei militare in stare de letargie.Si încã ceva,sã se uite şi peste Pl X 119,pt.a constata in ce stadiu la adus" colegii"lui dupã dezbaterea in Comisii,cum s-a vrut initial sã fie acest proiect şi cum a ajuns la finalul discutiilor.
Dar ce mã omor eu aici sã-i dau teme,omul se vede cã este paralel,habar nu are de legea pensiilor ,el este încã activ,nu-l doare de noi,dar totuşi sã puna mânã sã studieze increngatura de legi,dupã... vorbim!

Huhu Rezea spunea...

Pe vremea când cititorii acestui blog erau activi, juriștii și finanțiștii din structurile militare erau profesioniști și serioși.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

In 2018, la o masa de discutii pe OUG 57, la brici, fiind acolo gusteri politici, Olguța Vasilescu, cadre militare si Ciucale, intreaba cineva care e vinovat de acest oug paraditor pentru rezervele militare, Olguta il arata cu catare pe Ciucale cu degetul aratator si zicand sa spuna el cine este paraditor, la care Ciucale, rosu de rusine si poate de furie, s-a ridicat cu capul aplecat si in viteza plecat!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@SPK, nu merita sa iei partea unor nemernici colaborationisti cu politicul si dusmanii rezervistilor, care aplica legile la bunul plac, cat despre plecarea la razboi, sa plece ei, cei cu pensiile nesimtite, nu noi cu pensiile injumatatite si terfelite! E bine de postat aici permanent, nu doar cu interventii-minută si calitatea de observator generalist, ci sa infieram ticalosiile si mafiile potrivnice rezervistilor militari, de sus, de la catafalcul mortului din cortul nesiomtirii si adormirii lui Ciucale si pana la ultimul jegos al casei de distrus pensii militare!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@GIGI, SPK este de-al lor, sau General păios, in pensie generos si pantecos, il doare la durlă de ,,prostii'' din turmă! E mai important bățul inhipt in dos pentru gradele obtinute pe usa din dos, adica fraudulos, ,,onoarea'' care consta in a-i fi nesimtita pensia si punga doldora, fara sa-i pese de suferintele altora!

Iulian Mareș spunea...

Am întâlnit aici pe cel mai combativ și pregătit camarad!
Cel mai cinstit, curajos, moral dintre noi...
Nu știam ca el este Minunea Lumii!
Mai ales ca EL, Alesul, a cunoscut numiții, care merita Ode și kiar psalmi!
*Cu o remarca, nu impersonalul minister ne-a educat ci noi, ghidați pe profesori și comandanți!
Sunt "lași camarazii"?
SPK tu ai proprietatea termenilor, înțelegi incarcatura semantica a cuvintelor?
Când eu am nume și prenume și tu ești pielea p...., SPK, cine este mai lasul?
Te-a deranjat ca Ciuca este "injurat"? Așa și? Când i-a pus pe unii sa-i construiască CV de combatant de Nassirya, ce credea, ca nu se vs afla? O scarbosenie...
Și vii tu, nimeni în drum, sa faci pe nebunul în numele curajului?
Printează-mi postarea și du-o personal, dacă ai acces și să vedem cât curaj ai!...si mai spune-i așa: când aproape toți credeau în el, eu am scris că nu va rezolva nimic pt pensionari și așa a fost! Și nici nu va rezolva...
Și știu și de ce, dar am decenta sa nu scriu asta!
Sa fii sănătos, mai Curajosule!

Iulian Mareș spunea...

USR
Face glume?
MAI trebuie desființat și parte din structuri comasate cu M. Transporturilor!
*Cretinii au tupeu și spun ce le trece prin cap...cum mai zice ăla, sing. de renume mondial și conta în lupta pe avioanele școală!
Asta intră la cretinism ceaușist târziu!...am mai auzit un bolsevic susținând aceeași perimat și stalinista idee, dar gl. Orzeata a șters cu el pe jos...

Calinmihaib spunea...

.Ordinul...M.25../2016..cum, necum, ..a fost aplicat, cel puțin în cazul meu, prin neaplicarea actualizării =elementelor salariale= ale SOLDEI LUNARE BRUTE-BAZĂ de calcul din cele 6 luni..la nivelul avut la data reper:31.12.2009, menționată în capul de tabel din chiar acest "bezmetic"..ordin..!; gulerații au tăiat=REROACTIV=..: "evoluția" istorică a tuturor acestor elemente salariale de la NIVELUL: MAI MARE = plătit în PENSIE la data de 31.12.2009, la NIVELUL: MAI MIC = plătit la data de 31.12.2006, după aplicarea O.G.56/ 2006..!( toată această operațiune efectuandu-se ORICUM= pe cele 6 solde lunare brute= stabilite ERONAT=..FURATE..= în baza legii 138/1999 =INTERPRETATĂ =FRAUDULOS=(cu"concursul" PREMEDITAT ..al LEGISLATIVULUI ROMÂN=..care a "scris" acea lege 138)de "gulerații" ..de la C.P.S./M.Ap.N...!
..așa că..acel ORDIN COMUN..M. 25..
a avut "EFECTE"(?)..ILEGALE..pe.. TOATE elementele salariale componen te ale SOLDEI LUNARE BRUTE-BAZĂ DE CALCUL în procedurile de recalculare /actualizare a pensiei mele(..și nu numai..!!).

Luc 3 spunea...

Domnule, SPK! Spuneti-ne și nouă astora,care nu ne prea pricepem,de ce nu se actualizeaza pensiile noastre militare?Poate s-au actualizat ,și noi nu știm! De ce, cei care se pricep,nu fac nimic pentru rezolvarea acestor inechitați?A,cred că pentru noi,nu sunt bani,am uitat!Astept cu nerabdare raspunsul dumneavoastra!

CEZAR spunea...

Il doare in BASANAU pe el....cel cu buze subtiri si moi !

Calinmihaib spunea...

.1.în cele mai bune condiții:..la o vechime efectivă de max.35 de ani și încă vreo 11 ani de grupe de muncă..puteam realiza max. = 101 % de calcul din baza de calcul,pe legea originară..!( sigur: baza de calcul cuprin dea și majorarea aia de 15 % din art.28;
2.P.SUPLIM.( 9 % din P.Serv.) și OMM(20 % din P.SV.+ P.SUPL.), NU INTRAU..în "%" de calcul din baza de calcul..!,ci erau un spor din lege.. și o recompensă din afara legii pensiilor..!

Huhu Rezea spunea...

Repet pentru analfabeții funcțional care nu înțeleg că prezentul topic nu îndeamnă la acțiuni în justiție impotriva Caselor Sectoriale care, potrivit articolelor 23-25 din Legea 223/2015, au treabă doar cu stagiile valorificate pentru stabilirea pensiei militare, nu și cu stagiile civile folosite pentru recalculare pensiilor contributive potrivit art. 107 din L 223/2010.
In adeverințele pe care Casele Sectoriale le elibereaza la cerere pensionarilor militari se face o mare greșeală când se consemneaza că stagiile ulterioare valorificate pe L 263 sunt stagii valorificate si in pensiile militare, chiar dacă ele nu au fost folosite nici pentru stabilirea dreptului de pensie si nici pentru calculul cuantumului pensiei militare.
De altfel, sunt militari care au obținut in instanțe anularea acelor adeverințe care nu corespund realității.
Eu consider că oricare instanța poate să constate din decizia de pensie militară că stagiile ulterioare pensionarii nu sunt utilizate nici pentru stabilirea dreptului de pensie si nici pentru calcularea cuantumului pensiei militare si ca atare actiunea avand ca obiect obligația de a face trebuie formulate la Tribunal impotriva Caselor teritoriale care refuză să valorifice stagiile civile din evidența lor in deschiderea unui nou drept de pensie contributive.
Voi reveni cu noi precizări.

Burebista spunea...

Cred ca dvs nu înțelegeți ce înseamnă sau cum se interpretează conținutul acelor articole din Legea 223 cu privire la stagiile civile adăugate sau nu la pensia militară...
Dacă acele stagii civile au fost deja incluse în deciziile de pensie plătite pana la 31 decembrie 2015, nu mai pot fi extrase nici cu forcepsul....
Numai stagiile civile de după 1 ianuarie 2016 pot fi valorificate și în sistemul civil de pensii sau stagii civile lucrate de dinainte de ieșirea la pensie sau după dar care nu au fost cuprinse în deciziile de pensie... Ex... 3 ani lucrați înainte de cariera militară dar pentru care în momentul întocmirii dosarului de pensie nu s au adus documente justificative, deci nu au fost incluși în vechimea cumulata, pot fi materializat într-o viitoare pensie civilă după 65 ani...
Cei care au ieșit la pensie înainte de 2010 sau în perioada 2010 1015 și care în perioada când pensiile militare erau calculate pe sistem asa zis civil au beneficiat în fiecare an de creșterea pensiilor militare prin aducerea acelor adeverința de la angajați niciodată nu mai pot extrage acele stagii civile adăugate la pensia militară.... Chiar dacă cu ele depășesc procentul acela de 85%.....
Pentru cei care au ieșit la pensie după 1 ianuarie 2016 și care nu au citit cu atenție legea și nu și-au calculat că-ți ani le trebuie pana la procentul de 85% din vechimea civilă de dinainte de carieră militară..... Este vina lor.. Nimeni nu te obliga sa pui la dosarul de pensie stagii pe care nu le dorești... Dar sunt destui... Necunoscători în legi.. Care au crezut ca, dacă o sa aducă toate adeverințele sau dovezile ce ei au lucrat jde.mii.de.ani..vor primi și pensii mult mai mari... S au înșelat